Het ziet er naar uit dat alle in Thailand verblijvende inwoners met AOW, die nog steeds loonheffingskorting ter verrekening met de loonheffing op de AOW ontvingen deze met ingang van januari 2019 niet meer zullen krijgen.

Afhankelijk van de hoogte van de AOW zal het niet meer toepassen van de loonheffingskorting per individu maandelijks tussen de 50 en 100 euro minder AOW opleveren.

Bron: www.taxlive.nl/

Met dank aan Hans Bos voor het inzenden.

18 reacties op “Wijzigingen loonbelasting per 1 januari 2019 voor buitenlandse belastingplichtigen”

 1. Cornelis zegt op

  Het gaat m.i. niet zozeer om ‘in Thailand verblijvende inwoners’, maar om degenen die niet meer ingeschreven staan in Nederland.

 2. Nok23 zegt op

  Iedereen die in Thailand woont en niet meer ingeschreven is in Nederland geldt voor de belastingdienst als een niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Er viel al geen loonheffingskorting te claimen, laat staan dat bedoelde maatregel van staatssecretaris Menno Snel bedoeld is voor mensen in het buitenland met AOW. Deze situatie wordt niet eens genoemd in het maatregelbesluit.

  • ruud zegt op

   Er zijn nauwelijks Nederlanders die in Thailand wonen.
   Bijna iedereen heeft een NON-IMMIGRANT visum, of een verlengd verblijf op basis van zo’n visum.
   Geen immigrant dus. (in ieder geval voor de Thaise wet, voor wat de Nederlandse wet betreft, schijnt er geen enkele officiele instantie te zijn, die weet of ik wel of niet in Thailand woon als niet-immigrant voor de Thaise wet.)

   • Facttester zegt op

    Beste Ruud,
    Volgens de Thaise wet is iedereen die meer dan 180 dagen per jaar in Thailand verblijft, vertoeft of woont een “Resident”. Dat is zoiets als “Inwoner”. Inderdaad niet als immigrant, maar als resident, verblijver dus. De Nederlandse wet gaat uit van je “Hoofdverblijf”. En dat is dan Thailand…

    • ruud zegt op

     Fiscal resident is niet hetzelfde als inwoner.
     Fiscal resident betekent, dat je belasting moet betalen in thailand, als je langer dan 180 dagen in een (kalender?)jaar in Thailand verblijft.
     Dat geldt dus ook voor iemand die gewoon ingeschreven staat in Nederland, maar 6 maanden op vakantie gaat in Thailand.

     Dat fiscal Residentschap geeft geen enkel recht om ook onbeperkt in Thailand te verblijven.
     Op het moment dat de geldigheid van mijn verlengde verblijf verloopt, kan ik worden opgepakt, worden veroordeeld en worden gedeporteerd.
     Dat is niet helemaal dezelfde situatie als immigrant zijn, en naar mijn mening ook niet hetzelfde als ergens wonen.
     Aan wonen zijn meer rechten verbonden.
     Die verlenging heet ook extension of STAY.
     Stay betekent wat anders dan wonen.

     Stay wordt normaal gesproken vertaald met verblijven.
     Voor wonen gebruik je normaal gesproken de tem LIVE gebruikt.
     I Live here en I Stay in this hotel.

     Ook de IND in Nederland spreekt over een VERBLIJFSvergunning.
     Dat suggereert een onderscheid met wonen.

     @ Eric: Of je ergens woont, hangt af van de definitie van dat wonen.
     Als voorbeeld:
     Voor een huisbaas betekent wonen dat je zijn huis huurt, en daar verblijft.
     Voor de gemeente Lutjebroek betekent wonen, dat je ingeschreven staat op een adres in Lutjebroek.
     Voor de belastingdienst geldt weer wat anders.
     Er bestaan dus zeer veel definities van het begrip wonen maar wat de definitie van wonen in Thailand is schijnt niemand te weten.
     Ook de tweedekamer leden niet, die de wet op witwassen hebben goedgekeurd. (dit in verband met mijn klacht tegen de ABNAMRO bij het Kifid, die ondertussen in behandeling is genomen maar het duurt nog wel even voor er wat mee gedaan wordt.)

     • Ger-Korat zegt op

      Blijkbaar weet iedereen precies wat wonen inhoudt dus waar je je huishouden runt en waar je leeft. Daar gaat het om en ook bij de Belastingdienst en andere instanties. Dus zolang dat niet in Nederland doet ben je een buitenlands belastingplichtige, vrij simpel. Net zo simpel la spijkers op laag water zoeken voor wq betreft de term wonen.

      • theoS zegt op

       Je woont hier niet. Een visa geeft je geen enkel recht om hier te verblijven. Een visa kan elk moment van de dag geannuleerd worden zonder opgaaf van redenen. Je wordt dan het land uitgekieperd. Wat de Nederlandse Regering en Belastingdienst er van maakt klopt niets van. Wonen hier is als je een Residents visa of de Thaise Nationaliteit hebt. Voor de rest ben je gewoon een toerist. Niks meer, niks minder.

   • erik zegt op

    Nee Ruud dat zie je helaas verkeerd. Of je in Thailand woont hangt niet af van de verblijfsstatus maar van het geheel van feiten en omstandigheden waaronder je hier verblijft. Voor de Thaise income tax wetgeving geldt dat niet eens doch slechts het dagencriterium. Ik heb 16 jaar lang vrijstelling van loonbelasting, premie volksverzekering en premie zorgverzekeringswet gehad wegens ‘wonen’ in Thailand nadat ik Nederland metterwoon heb verlaten. Ik ben geëmigreerd uit Nederland; of ik in Thailand geïmmigreerd ben daar mag je vragen bij stellen gezien het jaarlijkse vernieuwen van mijn stempel maar ‘gewoond’ heb ik hier zeker. Wat ‘woonplaats’ betreft adviseer ik je het belastingverdrag tussen beide landen eens te bestuderen.

    • ruud zegt op

     Eric, of u in Thaiad woont, hangt af van de gebruikte definitie voor wonen, en zoals het voorbeeld dat ik heb gegeven, bestaan daarvoor veel definities.
     Voor mij houdt de definitie van wonen in een land in, dat je het recht hebt daar je hele leven te mogen doorbrengen.
     In alle andere gevallen heb je een tijdelijk verblijfsrecht.
     Als de Nederlandse belastingdienst stelt dat u in Thailand woont (waarschijnlijk, omdat u dat zelf hebt opgegeven) dan zou de belastingdienst u ook moeten kunnen vertellen wat hun definitie is van wonen.
     Als uw situatie niet met hun definitie overeenkomt, kan dat van invloed zijn, op uw belastingplicht.

     Een theoretisch voorbeeld:
     U vertrekt uit Nederland officieel naar een belastingparadijs.
     Vanuit dat belastingparadijs gaat u de rest van uw leven op vakantie naar Thailand.
     Voor de belasting zal het dan van belang zijn, om te weten wat het begrip wonen inhoudt.
     Betekent dat het land waar u officieel naar toe bent geemigreerd, of het land waar u daadwerkelijk verblijft?

     Of een ander voorbeeld: Als ik zes maal twee maanden in 6 verschillende landen verblijf.
     Waar woon ik dan?
     Als dat begrip wonen niet is gedefinieerd, is het voor de belastingdienst onmogelijk, om een juiste aanslag op te leggen.

     Nu zit mijn probleem niet bij de belastingdienst, maar bij de bank, maar het principe blijft hetzelfde.
     De bank stelt dat ik in Thailand woon.
     Dat wonen moet dan gebaseerd zijn op de wet witwassen, want daar gaat het over.
     Mijn vraag aan de bank is dan om aan te tonen, dat ik volgens de wet witwassen in Thailand woon.
     Als dat niet het geval is, is de reden voor het opzeggen van mijn rekening immers verdwenen.
     En het feit dat de Thaise overheid mij niet als inwoner van Thailand beschouwt ondermijnt de stelling dat ik in Thailand woon behoorlijk.

     De definitie van wonen in Thailand volgens de wet witwassen heb ik echter nergens kunnen krijgen, omdat niemand die kent.
     Ik neem aan dat de bank die definitie ook niet kent.
     Mogelijk bestaat die definitie niet eens is mij verteld.
     Die zou mogelijk door het voeren rechtzaken tot stand moeten komen.

     En ja, als de bank mij niet op grond van de wet witwassen kan lozen, zal ze het op 1 April 2019 waarschijnlijk via artikel 37 doen.
     Maar dan is in ieder geval de strik en het mooie inpakpapier er van af.

   • Nok23 zegt op

    Er wonen in Thailand meer mensen uit Nederland- uitgeschreven en al- dan je zou denken. Eerder had Thailandblog er een artikel over:
    https://www.thailandblog.nl/van-de-redactie/volgens-ambassade-25000-nederlanders-thailand/

 3. Hans van Mourik zegt op

  Hans zegt.
  Is het niet vanaf 01-01-2015 ?.
  Ik heb het al niet, vanaf die datum,ook mijn ABP niet.
  Hans

  • erik zegt op

   Ja dat is vanaf 1-1-2015, is hier herhaaldelijk verteld. Maar veel mensen hebben dat door laten lopen en krijgen die omissie straks op aanslag gepresenteerd.

 4. hansman zegt op

  Zo ik het lees en begrijp is dit bedoeld voor buitenlandse werknemers in NL, immers er wordt gesproken van “buitenlands belastingplichtigen”.

 5. teun zegt op

  Dit past in het zover mogelijk uitpersen van Nederlanders in o.a. Thailand. Als het Den Haag uitkomt dan weet men opeens zeker, dat iemand in Thailand woont (zoals nu met afschaffen van heffingskorting), maar als je aan de andere kant vrijstelling wil aanvragen dan is het uitgangspunt (!!) opeens, dat de aanvrager niet in Thailand woont. TENZIJ hij/zij kan aantonen aangifte te doen in Thailand.
  Terwijl “Den Haag” cq de Belastingdienst heel even de moeite zou kunnen doen om te zien, dat als iemand > 180 dagen in enig jaar in Thailand verblijft, hij/zij onder de Thaise Belastingen valt. Of iemand daadwerkelijk belasting MOET betalen in Thailand, hangt af van de hoogte van aanvullend pensioen (AOW valt er buiten). Door de vele vrijstellingen.

  Straks gaat Den Haag bedenken, dat in dat geval of zelfs in het geval het te betalen bedrag aan Thaise Fiscus wel veel lager is dan dat dat het geval in NL zou zijn en dus gewoon gaan belasten in Nederland.

  Het zou kunnen, maar dan moet tegelijk ook de ziektekostenverzekering weer mogelijk zijn in Nederland.

  Ik moet nog zien wat SVB daadwerkelijk gaat doen.

 6. Jochen Schmitz zegt op

  Ik begrijp deze mededeling niet.
  AOW is altijd belast in Nederland en heeft geen korting. (Overeenkomst met de Thaise Overheid.)Misschien dat wordt bedoelt Pensioenen? Da kun je inderdaad een vrijstelling voor ontvangen(in het verleden)

  • Bz zegt op

   Hallo Jochen,

   Loonheffingskorting kan ook bij AOW toegepast worden!

   Zie onderstaande tekst van: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/u_hebt_de_aow_leeftijd_bereikt/loonheffing_over_uw_aow_pensioen_of_andere_uitkering/u_krijgt_1_uitkering

   “Ontvangt u 1 uitkering? Bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering of alleen een andere uitkering? Dan kan de uitkeringsinstantie voor de berekening van de belasting rekening houden met de loonheffingskorting waar u recht op hebt. Hierdoor betaalt u minder belasting over uw uitkering.

   Voorbeeld

   U ontvangt een AOW-uitkering van € 13.848. De SVB houdt hierop € 2.645 loonheffing in. Ook houdt zij rekening met de loonheffingskorting van € 2.495. Hierdoor betaalt u € 150 (€ 2.645 – € 2.495) belasting. Als de SVB geen rekening houdt met de loonheffingskorting, dan betaalt u € 2.645 belasting.

   Met de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen laat u de uitkeringsinstantie weten dat zij rekening moet houden met de loonheffingskorting.

   Let op!
   De SVB houdt altijd rekening met de loonheffingskorting. Een andere instantie alleen als u daar om vraagt.”

   Mvg. Berry Zomerveld

   • edo zegt op

    volgens eu- regels heeft men in het land waar men belasting moet betalen als eu-burger recht op dezelfde aftrek ook al woont men in een ander eu-land
    gezinstoelagen en belastingaftrek van kinderopvang zelfs als de kosten in een ander eu-land zijn gemaakt
    eventuele belastingaftrek voor hyptheekrente , zelfs voor een huis in een ander eu-land
    een gemeenschappelijke belastingaanslag met uw partner , voor zover dat daar mogeklijk is
    en zo ook loonheffingskorting
    zie ook gelijkheidsbeginsel vlgs alg wet bestuursrecht

   • Ger-Korat zegt op

    De link die Bz geeft heeft betrekking op wonen binnen de EU en dan kun je als je aan de voorwaarden voldoet worden aangemerkt als kwalificerend buitenlands belastingplichtige.
    Echter woon je buiten de EU, bijvoorbeeld in Thailand, dan geldt de algemene regel volgend in de volgende link:
    https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/fiscale_regelingen/buitenlandse-belastingplicht/buitenlandse-belastingplicht


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website