Overlijden in Thailand

In dit artikel lees je wat de procedure is bij het bij het overlijden van een Nederlander in Thailand. Wij maken daarbij onderscheid tussen een expat/pensionado en een toerist.

Als een Nederlander komt te overlijden in het buitenland, zoals in Thailand dan wordt de consulaire afdeling van de ambassade meestal op de hoogte gebracht door het ziekenhuis, de politie of door nabestaanden. Als de nabestaanden nog niet op de hoogte zijn gebracht van het overlijden, vraagt het ministerie aan de Nederlandse politie dit te doen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling DCM/CA) zal nagaan of betrokkene is verzekerd. Indien de overleden Nederlander niet of niet volledig is verzekerd, zullen de nabestaanden worden gebeld door de coördinerende afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om na te gaan wie de kosten zal dragen.

De nabestaanden beslissen wat er moet gebeuren met het stoffelijk overschot. Ze kunnen ervoor kiezen om hun naaste:

 • naar Nederland over te laten brengen voor een uitvaart;
 • in het buitenland te begraven of te cremeren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft de wensen van de nabestaanden door aan de ambassade of het consulaat.

Als de overledene geen verzekering had en in Nederland begraven of gecremeerd wil worden, moeten de nabestaanden de kosten betalen voor het vervoer naar Nederland. Zaken die geregeld moeten worden zijn:

 • de lokale begrafenisondernemer maakt het lichaam gereed voor vervoer;
 • de lokale begrafenisondernemer geeft een verklaring af waarin staat dat hij voldaan heeft aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van stoffelijke overschotten;
 • de lokale autoriteiten verstrekken op basis van de verklaring van de begrafenisondernemer een laissez-passer;
 • de lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de luchtvaartmaatschappij en zorgt dat het lichaam op de luchthaven komt;
 • de nabestaanden in Nederland schakelen een uitvaartonderneming in die het lichaam op de luchthaven ophaalt.

De ambassade betaalt niet voor de crematie, begrafenis of het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland. De ambassade kan wel helpen door nabestaanden in Nederland te vragen geld over te maken.

Als de familie van een overledene zonder verzekering de kosten voor het overbrengen naar Nederland niet kan betalen, wordt het lichaam in het buitenland begraven of gecremeerd. Dit gebeurt volgens plaatselijke gewoonten. De plaatselijke autoriteiten betalen dan voor de uitvaart.

Is uw naaste tijdens een verblijf in het buitenland overleden? Bel dan met het ministerie van Buitenlandse Zaken: 070 348 47 70

Aangifte van een overlijden, de overlijdensakte

Als een Nederlander in het buitenland komt te overlijden moet het overlijden geregistreerd worden bij de lokale autoriteiten, het gemeentehuis. Deze instantie kan vervolgens een uittreksel uit het overlijdensregister verstrekken. Voor het gebruik in Nederland dient de buitenlandse overlijdensakte te worden vertaald naar het Engels. Zowel de buitenlandse akte als de Engelse vertaling ervan dienen voldoende te zijn gelegaliseerd (eerst door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land waar betrokkene is overleden en daarna door de Nederlandse ambassade).

Draaiboek bij overlijden van Nederlandse expats in Thailand

Op Thailandblog is een uitgebreid draaiboek beschikbaar bij het overlijden: www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/draaiboek-bij-overlijden-van-nederlandse-expats-thailand/


Overlijden van een toerist of reisgenoot in Thailand

Overlijdt jouw reisgenoot terwijl jullie samen in Thailand zijn, neem dan contact op met de reisorganisatie, de lokale politie en de Nederlandse ambassade.

Registreren overlijden reisgenoot

Het is belangrijk om het overlijden van je reisgenoot te registreren bij de lokale autoriteiten in het desbetreffende land. Je krijgt dan een overlijdensakte. De lokale autoriteiten verstrekken ook een document waarmee het lichaam van de overledene terug naar Nederland kan worden gebracht. Zo’n document heet een laissez-passer. Dit document wordt verstrekt nadat de lokale begrafenisondernemer een verklaring heeft afgegeven waarin staat dat aan de wettelijke voorschriften is voldaan.

Bemiddeling Nederlandse ambassade

Als de lokale autoriteiten geen laissez-passer afgeven, kan de Nederlandse ambassade hierin bemiddelen. Je hebt daarvoor de volgende gegevens nodig:

 • uittreksel uit het overlijdensregister;
 • een doktersverklaring;
 • een verklaring van een begrafenisondernemer of overheidsinstantie dat de voorbereidingen voor het vervoer van het stoffelijk overschot volgens de regels zijn getroffen.

Wel of geen reisverzekering overledene

Als de overledene een reisverzekering had afgesloten, neem dan direct contact op met de alarmcentrale van de verzekeraar. De alarmcentrale zorgt dat het lichaam naar Nederland wordt gebracht en dat de kosten daarvan worden betaald. In een aantal landen gaat dit in samenwerking met de ambassade of het consulaat.

Was de overledene niet verzekerd, dan zijn alle kosten voor rekening van familie of vrienden. Kunnen zij die kosten niet betalen, dan worden deze betaald door de autoriteiten van het land van overlijden. Het lichaam wordt dan niet teruggebracht naar Nederland maar ter plekke begraven of gecremeerd, volgens de plaatselijke gewoonten.

Oorzaak van overlijden

Als het overlijden het gevolg is van een ongeval of als er twijfel bestaat over de oorzaak van overlijden, kan de ambassade een kopie van het medisch rapport, autopsierapport of politierapport opvragen bij de lokale autoriteiten. De ambassade kan geen mogelijke misdaad onderzoeken, maar joui wel in contact brengen met een advocaat.

Bronnen: Rijksoverheid en de Nederlandse Ambassade in Bangkok

17 reacties op “Overlijden in Thailand”

 1. Robbie zegt op

  Ik heb enkele vragen:
  Ter toelichting: ik woon in Thailand en overweeg me hier te laten cremeren.
  Of men nou hier in Thailand gecremeerd, of getransporteerd wordt naar Nederland, maakt voor mijn vraag niet uit:
  Naar ik meen wordt hier in Thailand het stoffelijk overschot van iedere buitenlander ALTIJD (dus niet alleen na een misdaad) naar Bangkok gebracht om de doodsoorzaak vast te stellen door een patholoog anatoom. (Tenzij men overlijdt in een ziekenhuis, want dan wordt aldaar de doodsoorzaak vastgesteld en doorgegeven aan de autoriteiten.)
  Nu heb ik wel eens gehoord dat de nabestaanden niet alleen een rekening krijgen voor het vervoer van het lijk naar Bangkok, maar ook voor het “vrijgeven” van het lijk. Mij is verteld dat dit laatste bedrag maar liefst 60.000,- Baht kost! Kan iemand mij vertellen of dit bedrag klopt? Of bij welke instantie ik dit kan navragen? Het lijkt me een nogal hoog bedrag, temeer daar later dan ook nog eens de kosten van een kist en een begrafenisondernemer of crematie bij komen. En stel dat het bedrag inderdaad zo hoog is en STEL dat mijn dochters dit niet zouden kunnen betalen, (ze moeten ook al 2 retourtjes A’dam-BKK betalen) wat gebeurt er dan met mijn lijk?

  Andere vraag:
  Een Nederlandse uitvaartverzekering dekt geen kosten in Thailand. Bestaan er in Thailand verzekeringen voor pensionado’s tegen de kosten van overlijden?
  Bij voorbaat dank voor duidelijke en concrete antwoorden.

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Robbie Mijn broer is onderweg in Khon Kaen in een auto overleden (geen ongeluk) en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Zijn lichaam is niet naar Bangkok gebracht. Ik heb van het ziekenhuis een overlijdensverklaring met de doodsoorzaak gekregen. Hij had enkele dagen in de koeling gelegen; daarvoor moest ik iets betalen. Verder moest ik aantonen dat ik gerechtigd was zijn lichaam mee te nemen. Met de overlijdensverklaring ben ik naar de aumper gegaan, waar een overlijdensakte is opgemaakt. Die heb ik laten vertalen en legaliseren, maar die informatie staat ook in de posting.

   • Robbie zegt op

    Van harte gecondoleerd met het verlies van je broer, Dick. Dat moet een pijnlijke ervaring voor je geweest zijn. Ook dank voor je antwoord op mijn vraag. Meer informatie dan datgene wat je nu geschreven hebt, kun je niet geven. Je kunt ook niet alles weten. Feit blijft dat ik hier in Pattaya vaak heb horen zeggen, dat als iemand thuis of op straat is overleden, zijn/haar lijk altijd (?) eerst naar Bangkok getransporteerd wordt voor die lijkschouwing. En doorgaans neemt een ziekenhuis (hier) geen overledenen op, ook niet voor een overlijdensverklaring. Voorts geloof ik niet dat de mensen die me hun ervaringen verteld hebben, per se leugenaars zijn. Waarschijnlijk is het hier in Thailand de ene keer zus, dan weer zo…. Het is niet zeker dat mijn lijk straks naar Bangkok moet en dat het vrijgeven daarvan erg prijzig is, maar één ding kan met zekerheid over het leven gesteld worden: je komt er niet levend uit.

    • Dick van der Lugt zegt op

     @ Robbie Dank voor je condoleance. Bij de procedure in Khon Kaen zal een rol hebben gespeeld dat mijn broer er onder behandeling was. De arts die ik destijds sprak (het is al weer enkele jaren geleden) kende mijn broer goed. In jouw voorbeeld is dat anders. Ik kan me inderdaad voorstellen dat dan het lichaam naar Bangkok gaat. De reden daarvoor is dat ziekenhuizen een enorme angst hebben aansprakelijk te worden gesteld, dus laten ze het vaststellen van de doodsoorzaak liever aan een officiële instantie over. In mijn geval heb ik op verzoek van de arts bij de politie verklaard akkoord te gaan met de door de arts vastgestelde doodsoorzaak. Hij maakte zich blijkbaar ook enige zorgen.

    • Dick van der Lugt zegt op

     @ Robbie Ik kom nog een keer terug op je vraag over vervoer van een stoffelijk overschot naar Bangkok. Ik ben inmiddels in het bezit van het document ‘What to do when a Dutch expat passes away in Thailand?’ d.d. 30 juni 2010, geschreven door Marin Brands voor de Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya.

     Hierin staat de volgende passage:
     The body of any foreigner passing away at any other location than a government hospital, must be transported to the Forensic Department of the Police Hospital in Bangkok at Henri Dunant Road. The police will take care of this transport, usually through the (free) services of the local Sawang Boriboon Foundation.

     Je informatie klopt dus.

  • Peter@ zegt op

   Mijn Thaise in Nederland wonende partner is in Thailand overleden en dat werd volledig gedekt door de Nederlandse uitvaartverzekering.

   • Robbie zegt op

    @Peter, rMijn Nederlandse uitvaartverzekering (DELA) zal wel mijn crematie in NL betalen, maar NIET het transport van mijn lijk naar NL en ook niet de crematie in Thailand, om de eenvoudige reden dat ik in Thailand woon. Om dezelfde reden kan ik dus geen reisverzekering afsluiten voor het land waarin ik woon, dus Thailand. Daarom ben ik op zoek naar een uitvaartverzekering in Thailand. Mijn verzekering bij de DELA kan ik dus beter opzeggen, ik heb er immers niks aan als ik toch niet in NL gecremeerd wil worden.

 2. Jan zegt op

  Er bestaat ook nog de mogelijkheid om je lichaam beschikbaar te stellen voor de wetenschap. Hoe de procedure dan verloopt weet ik niet. maar die mogelijkheid bestaat. Jaren geleden overleed een vriend van mij in Changmai het stoffelijk overschot bleef achter in het ziekenhuis.

 3. m.mali zegt op

  Redactie: Thailandblog is geen klaagmuur. Voor klachten over de ambassade moet u bij de ambassade zijn of misschien – dat weet ik niet – de Ombudsman in Nederland.

  • Leo Gerritsen zegt op

   @ m.mali klaagmuur et al.

   Naast hulp in Nederland kan je ook hulp krijgen van andere EU-ambassades. Je kan ook klagen bij de EU, hoewel men wel een officieel standpunt in kan nemen. Zoals bijvoorbeeld Thailand is geen EU, ambassade personel moeten de regeltjes volgen, etcetera.
   Hart en anderssoortige emoties, daar is men bang van.

 4. Henk zegt op

  Heb het helaas van dichtbij meegemaakt toen mijn vader overleed in Pattaya.
  Maar van de aanwezigheid van een begrafenisondernemer heb ik niets gemerkt.
  Alles moesten we zelf regelen, tot aan het ophalen van brandstof bij de pomp voor de crematie-oven aan toe.

  Heb dus sterk twijfels of er wel begrafenisondernemers zijn in TH.

 5. Piet K zegt op

  Een vriend van mij ging 29 februari 2012 naar Thailand om zijn huisgenoot te bezoeken, die daar al zo’n 8 maanden zat. Terwijl hij in het vliegtuig zat is de huisgenoot in een restaurant overleden aan een hart- of herseninfarct. Hij ontdekte het pas toen hij voor het hotel stond en de eigenaar het hem op een nogal crue manier duidelijk maakte. Na de identificatie in het ziekenhuis is hij volledig ingestort. De reisverzekering heeft samen met de ambassade, die iemand stuurde, alle formaliteiten geregeld. Hij is netjes op een vlucht naar Nederland gezet en vanuit Schiphol naar huis gebracht. Het stoffelijk overschot is met een andere vlucht naar Nederland getransporteerd en daar opgehaald door de uitvaartonderneming. De enige dissonant was dat er wat spullen van de overledene zijn zoekgeraakt, zijn laptop was eerst ook zoek maar is door het hotel geretourneerd. Zorg dat je verzekerd bent, de ondersteuning van de ambassade was uitstekend. Helaas is mijn vriend enkele maanden later ook overleden.

 6. Leo Gerritsen zegt op

  een kleine toevoeging :
  Als je wil dat een Thai helpt met de afhandeling dan is het nodig dat deze persoon gemachtigd is. Indien gehuwd met een Thai, dan is deze persoon automatisch gemachtigd. Wel geldt dan dat deze persoon wettelijk met je gehuwd moet zijn, dus een wettelijk geregistreerd huwelijk.
  In alle andere gevallen dient deze persoon aan te kunnen tonen dat zij/hij de wettelijke gemachtigde is.
  Dus mocht iemand iets willen regelen dan is het belangrijk dat te doen voordat er iets ernstigs gebeurt.

 7. justHarry zegt op

  Ik vraag me af wat er met het geld op je thaise bank gebeurt. Wordt de rekening acuut geblokkeerd zodat dat ingeplande transacties geen doorgang zullen vinden?

  Dit alles met de gedachte dat er iig. geld naar m’n (sinds lange tijd) vriendin zal gaan, maar ja als het geblokkeerd wordt óf wellicht dat het weer wordt teruggeboekt, dat zou ze niet verdienen …

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ justHarry Nee, bij overlijden wordt een bankrekening niet automatisch geblokkeerd. Mijn in Thailand overleden broer had destijds een rekening bij de Bangkok Bank. Pas op mijn verzoek is de rekening onder overlegging van de overlijdensakte geblokkeerd. Dat heb ik gedaan om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt zou worden. Ik bespaar je de details. Het geld is later naar zijn erfgenamen in Nederland gegaan, maar dat heeft heel veel voeten in de aarde gehad.

 8. Henk zegt op

  Ik heb een uitvaartverzekering bij Unive (o.b.v. een vast bedrag)en die betaalt gewoon uit als iemand van mijn gezin of ikzelf in Thailand zou overlijden (of in NL).
  Heb dit apart nagevraagd en bevestigd gekregen.
  Kennelijk kan het verschillen per verzekeraar.

  • Henk zegt op

   Inderdaad. Je kunt de kosten van de begrafenis of crematie gewoon betalen uit het verzekerde bedrag dat uitgekeerd wordt indien er een uitvaartverzekering is.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website