De Wet waardeoverdracht klein pensioen die onlangs in werking is getreden, leidt tot minder versnippering en een beter overzicht voor deelnemers en vereenvoudiging van de uitvoering.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wet, die onder meer regelt dat kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 automatisch mogen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Voor werknemers die vaak van baan veranderen betekent dit dat hun kleine pensioentjes kunnen worden samengevoegd tot één groot pensioen, wat ook leidt tot lagere uitvoeringskosten.

Het Verbond en de Pensioenfederatie zijn verheugd dat de eerste fase van de wet nu van kracht is geworden. Het gaat hierbij om de onderdelen over collectieve waardeoverdracht en bezwaarrecht bij aanpassing aan de fiscale pensioenrichtleeftijd, internationale waardeoverdracht en pensioenverevening bij scheiding. Beide koepelorganisaties hebben vandaag alle pensioenuitvoerders in detail geïnformeerd over de manier waarop zij aan de automatische waardeoverdracht uitvoering kunnen geven en welke processtappen daarvoor nodig zijn.

Doordat de bepalingen in de wet om te komen tot automatische waardeoverdracht op 1 januari 2019 van kracht worden, krijgt de pensioensector de tijd om zich hierop voor te bereiden. Ook bepalingen in de wet omtrent het laten vervallen van heel kleine pensioenen, minder dan 2 euro bruto per jaar, worden pas op 1 januari 2019 van kracht. Het laten vervallen van deze heel kleine aanspraken leidt tot een beperking van de administratieve lasten voor alle pensioendeelnemers. Minister Koolmees wil deelnemers met pensioenen onder de 2 euro-grens in 2018 nog de kans bieden een verzoek te doen tot afkoop of waardeoverdracht. De pensioensector en SZW werken samen aan een plan om deze laatste kans onder de aandacht te brengen bij deelnemers.

1 reactie op “Nieuwe wet leidt tot minder versnipperde pensioenen”

  1. Taxman zegt op

    De reden waarom ìk van samenvoegen heb afgezien, is het forse prijskaartje dat eraan hangt. De pensioenverzekeraars werken uiteraard niet voor niets en brengen bij overdracht hoge kosten in rekening.
    Zeker als het pensioenbedrag over relatief korte periode is opgebouwd werkt dit nadelig uit op het over te dragen bedrag. Informeer uzelf terdege hoeveel en welke kosten aan overdracht van pensioen verbonden zijn. Bovendien is vooraf niet te overzien welk pensioen achteraf deels of volledig wordt geindexeerd, waardoor je jezelf tekort kan doen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website