Editorial credit: aquatarkus / Shutterstock.com

Een buitenlander die in Nederland woont en in Nederland belastingplichtig is, dient in Nederland zijn wereldinkomen aan te geven. Dat Thailand dit nu ook wil toepassen, is op zich niet ongewoon en internationaal gebruikelijk.

De naamgeving “verdragen voorkoming dubbele belastingen” geeft aan dat inkomsten slechts eenmaal belast worden. Onder het huidige verdrag met Nederland en een gewijzigde interpretatie van de Thaise belastingwetgeving ingaande 1 januari 2024, worden alleen de fiscaal overgeboekte inkomens naar Thailand in Thailand belast.

Uitwerking

Overgeboekt inkomen 2024 vanuit Nederland naar Thailand:

• Volledig belast in Thailand.

• Als op dit overgeboekte inkomen belasting wordt betaald, dan wordt hiervoor een tax credit gegeven.

Nieuwe situatie:

• Wereldinkomen volledig belast in Thailand.

• Tax credit voor op deze inkomsten ingehouden of in Nederland verschuldigde belasting.

Dit betekent onder het huidige verdrag dat niet-overgeboekt bedrijfspensioen, dat onbelast is in Nederland, met dit voorstel nu volledig wordt belast in Thailand.

Stel dat in het aankomende nieuwe verdrag wordt overeengekomen dat belastingheffing wordt toebedeeld aan Nederland, dan hangt het ervan af of in dit verdrag wordt gekozen voor de vrijstellingsmethode of de tax credit-regeling. Ik ga uit van volledige opgaaf van het wereldinkomen in Thailand, waar de dan verschuldigde belasting wordt verminderd met een tax credit over de in Nederland ingehouden of verschuldigde belasting.

Het is afwachten wat de inhoud van de nieuwe fiscale wetgeving in Thailand en het nieuwe verdrag zal zijn.

Als in het nieuwe verdrag wordt overeengekomen dat belastingheffing over pensioenen toekomt aan Nederland, is over een pensioen inclusief AOW tot een totaal jaarbedrag van circa €38.000, 10% verschuldigd (leeftijd vanaf AOW-ingangsdatum).

Voorbeeld:

Dit bedrag van stel €38.000 dient ook aangegeven te worden in Thailand, zijnde bij een koers van 40 THB: 1.520.000 THB. Na vrijstellingen van 190.000 THB, 100.000 THB en 60.000 THB resteert een belastbaar bedrag van 1.170.000 THB.

Te betalen THB in Thailand:

 • 0% van 150.000 THB: 0
 • 5% van 150.000 THB: 7.500
 • 10% van 200.000 THB: 20.000
 • 15% van 250.000 THB: 37.500
 • 20% van 250.000 THB: 50.000
 • 25% van 170.000 THB: 25.500

Totalen:

 • THB 1.170.000
 • Waarover verschuldigd in Thailand: 140.500 THB (tegen koers 40: €3.513)
 • Ingehouden loonheffing Nederland, stel 10% van €38.000: €3.800
 • Tax credit in Thailand derhalve gelijk aan verschuldigde €3.513 PIT, zodat per saldo verschuldigde belasting in Thailand nihil is.

Dit was slechts een rekenvoorbeeld en de uitkomst per individu zal verschillen naar te betalen bedragen en tax credits in Thailand bij hogere inkomens dan €38.000.

In het nog verder uit te onderhandelen verdrag met Thailand zal met dit voorstel om het wereldinkomen te belasten in Thailand rekening worden gehouden, in dien verstande dat er geen dubbele heffing ontstaat.

Ook hier is het afwachten op het uiteindelijke nieuwe verdrag, waarvan ik aanneem dat de bepalingen daarin op zijn vroegst 1 januari 2026 in zullen gaan.

Overigens staat in het bewuste artikel: “that the tax department plans to expand the tax base by requiring platforms with an income of 1 billion baht or more to report their sources of income. The department will use this information to verify their tax compliance, she said.”

Geen idee wat deze laatste opmerking inhoudt. Extra aandacht voor wereldinkomens van 1 miljard baht (25 miljoen euro?).

64 reacties op “Nieuwe belastingregels voor buitenlanders: wat je moet weten over inkomensbelasting in Thailand”

 1. Erik Kuijpers zegt op

  Hans Bos, je vergeet een aantal dingen.

  1. Dubbele heffing komt ook nu al voor, met name bij inkomen als genoemd in artikel 23 lid 6, o.a. de uitkeringen uit de zekerheid. Maar daar moet TH reductie verlenen en als je de berekening overlegt doet het dat ook. Zie https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/Heffing-soczekerheidsuitkeringenvervolg.pdf

  2. Het huidige verdrag NL-TH kent geen tax credit op gewoon inkomen, slechts in artikel 23 lid 7 voor aanmerkelijk belangwinst. Voor ander inkomen gelden artikel 23 lid 5 en lid 6, het progressievoorbehoud en de reductiemethode, en dat afhankelijk van het soort inkomen of vermogen dat je inbrengt of, volgens het laatste bericht, geniet.

  3. Misschien wil je ons vertellen waar in jouw visie in het verdrag uit 1976 de tax credit genoemd is behalve dan in 23 lid 7? Ik kan het niet vinden. Het verdrag BE-TH kent wel tax credit.

  4. Wat ‘platform’ inhoudt is ook mij een raadsel.

  5. Ik verzoek de redactie de tag pit24 toe te voegen aan de bijdrage van Hans. Dan houden we alle artikelen hierover op een eenvoudige manier bereikbaar via thailandblog.nl/tag/pit24.

  6. De tag inkomensbelasting, wie zou daar ooit op zoeken? Ik stel voor: inkomstenbelasting.

 2. Ab zegt op

  Hoi Hans,

  Dank voor de duidelijke uitleg. Het wordt uiteindelijk de kat of de hond.. maar gebeten gaan we worden.

  Toch een vraag over de vrijstellingen in het Thaise belasting stelsel (190.000, 100.000 en 60.000 Thb).
  Welke vrijstellingen zijn dit, en waar kan ik dit terug vinden ? ( op https://www.rd.go.th/english/6045.html kan ik alleen de 60.000 income from employment deduction terugvinden).

  • Sander zegt op

   Die 190K is voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Zie alle vrijstellingen op: https://sherrings.com/personal-tax-deductions-allowances-thailand.html

  • henryN zegt op

   U kunt die “Deductions” vinden bij :
   taxsummaries.pwc.com/thailand/individual/deductions
   Echter daar staat niet de aftrek van B190,000 voor gepensioneerden bij ( begrijp niet dat ze die niet meegenomen hebben)
   Wat de heer Bos ook niet heeft meegenomen is de aftrek voor verzekerings premie indien je in Thailand bent verzekerd bent voor je gezondheid. Dit wordt wel vermeld bij PWC,

 3. Sjaak S zegt op

  Te betalen THB in Thailand:

  0% van 150.000 THB: 0
  5% van 150.000 THB: 7.500
  10% van 200.000 THB: 20.000
  15% van 250.000 THB: 37.500
  20% van 250.000 THB: 50.000
  25% van 170.000 THB: 25.500

  Zijn dat maandelijkse bedragen?

  • Erik Kuijpers zegt op

   Sjaak nee, dit geldt als het saldo van jaarinkomen min aftrekposten bekend is. Anders zou iedere emigrant zwaar de sjaak zijn….

   • Sjaak S zegt op

    Ik vind het maar erg veel. Moet ik met een Thais inkomen van 100.000 Baht per maand, dus een miljoen per jaar in de hoogste tabel komen, dan moet ik 250000 baht belasting betalen? Dat zou betekenen per maand 20.833 Baht? Over de 500 Euro?
    Ik krijg mijn pensioen in Duitsland. Daar zou ik per maand slechts 63 Euro belasting moeten betalen!
    Na aftrek van de vrijbedragen.
    Nou, dan staat snel vast wat deze heer gaat doen!

    • Erik Kuijpers zegt op

     Sjaak S, lees eerst eens artikel 18 van het belastingverdrag DU-TH, dan kun je weer gerust slapen…

     • Sjaak S zegt op

      Bedankt. Ik kon dat artikel niet vinden, maar kwam wel via een omweg op een Duitse pagina (Anwalt.de) waarin een deskundige uitlegde wat er aan de hand was en het zo’n vaart nog niet zal nemen. De bedragen die hierboven genoemd worden lieten mij onzeker worden en aangezien ik een totale leek op financieel gebied ben…..

 4. Ger-Korat zegt op

  Voor de Thaise inkomstenbelasting geldt de aangifte te doen en betalen voor 1 april volgende op het belastingjaar. Voor Nederland is dat later en krijg je pas na een halfjaar je (voorlopige) beschikking en soms aan het einde van het jaar of het jaar daarop wat aangeeft wat je verschuldigd bent. Dan wordt het lastig om de Thais voor 1 april duidelijk te maken dat je recht hebt op een tax credit want immers dat bewijs hiervoor krijg je veel later in de vorm van een Nederlandse beschikking. En uitstel van aangifte kun je volgens mij in Thailand niet krijgen, heb dat nog nergens gelezen. Vraag me af hoe dit opgelost wordt.

  • RichardJ zegt op

   Ik vermoed dat de uitkerende instanties SVB, Pensioenfondsen) belasting inhoudingen moeten gaan plegen.

   Zouden deze inhoudingen in een heleboel gevallen niet gelijk kunnen zijn aan de definitieve aanslag?
   Dit zou m.n. van toepassing zijn als je totaal inkomen in NL binnen de eerste schijf blijft.

   En er van uitgaande dat je in NL verder geen toeslagen of aftrekposten hebt, zou je dan niet je inhoudingen als tax credit in Thailand in kunnen brengen?

 5. Voor alle duidelijkheid: dit artikel van Hans is nagekeken door een externe belastingdeskundige.

 6. Eric zegt op

  De grote vraag is hoe men het gaat controleren.
  Nederland schijnt een open lijntje te hebben qua belastingen dus worden de Nederlandse inkomsten gegevens gebruikt of gaat men de overboekingen als basis nemen? En hoe zit het met landen die geen verdrag hebben?
  Ik denk dat men het zelf eigenlijk ook niet weet want anders was het allemaal niet zo onduidelijk.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Eric, da’s een goeie vraag! Er zijn landen met zo strenge privacywetgeving dat de ambassades niet eens een income statement mogen afgeven. En in NL en BE heerst ook privacywetgeving. Zou de CRS (common reporting standard, waar TH aan meedoet vanaf september j.l.) een oplossing kunnen zijn? Zo goed ken ik die regeling niet. Zal eens wat gaan lezen.

   Of op je mooie blauwe ogen misschien? En wil men dat hebben in maart? Heb je ondernemingswinst dan komt de jaarrekening pas veel later en dus ook iemands winstaandeel. Nee, hier is het laatste woord nog lang niet over gezegd…

   • Eric zegt op

    Wellicht heb ik het gemist in deze blog maar hier een overzicht van de Thaise belastingdienst.
    https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newspr/2024/FOREIGNERS_PAY_TAX2024.pdf

    Inderdaad is het interessant om te zien hoe men omgaat met de verschillende definitieve datum in beide landen waarin de belasting vastgesteld gaat worden want er is niets te bewijzen als de Nederlandse belastingdienst ergens in mei een definitieve aanslag geeft terwijl in Thailand eind maart de uiterste datum is. Het gaat uiteindelijk om Thais beleid maar welke rol gaat de Nederlandse ambassade spelen om deze operatie eerlijk voor de Nederlanders te laten verlopen?
    De simpelste manier is voor buitenlanders de datum te verlengen tot eind juni maar dat is alleen maar de hoop.

    • Erik Kuijpers zegt op

     Eric, dank hiervoor al mis ik de datum van publicatie. Mogelijk is dit de mededeling waarop werd gewacht. Nu is bekend in welke taal je de buitenlandse stukken moet aanleveren en welk bewijsstuk van de buitenlandse belastingdienst wordt verlangd.

     Van groot belang is deze zin: Income tax paid abroad can be credited against Thai taxes
     if permitted under Double Tax Agreement (DTA).

     IF staat er. ALS het verdrag daarin voorziet. Zoals door enkele schrijvers hier bericht, het verdrag BE-TH voorziet in tax credit, het nu geldende verdrag NL-TH niet. Hier zullen de mensen met NL inkomen het voorlopig mee moeten doen: het voor veel mensen lastig te lezen artikel 23 leden 4 tot en met 7.

    • Ger-Korat zegt op

     Heb zelf reeds maanden terug het schema gezien van de Thaise Belastingdienst vanwege de invoering van de wijziging per 1 januari dit jaar. Echter wat Hans Bos aangeeft gaat er iets nieuws komen en wel dat het hele wereldinkomen in asnmerking wordt genomen in het jaar dus ook hetgeen aan inkomen/gelden wat je niet naar Thailand is/wordt overmaakt. Dit is toch de essentie van het geschreven artikel.
     Trouwens mei komt niet de definitieve beschikking van de Nederlandse Belastingdienst maar dar begint bij eenvoudige aangiftes ergens in juni tot in het najaar en zelfs later. Blijft dat je dubbele inkomstenbelasting gaat betalen en dan maar hopen dat je een tax credit en belangrijk de uitbetaling daarvan. Velen zulllen over hetzelfde inkomen dubbel worden belast, kan duizenden Euro en meer kosten, welke je zelf mag financieren. Daarom denk ik dat er wel meer geschreven zal worden over de tax credits want dat werkt zoals nu geschreven door de Thaise Belastingdienst niet want dan zal ze de meerderheid van de betrokkenen in financiële problemen brengen want eerst dubbel belasting betalen over je inkomen en pas veel later geld terug van de tax credit.

     • Erik Kuijpers zegt op

      Ger Korat, dan zal je wel blij zijn dat het nieuwe verdrag er nog niet is want van tax credit is nog geen sprake in het lopende verdrag. Hans Bos beweert dat wel maar de auteur van dat artikel schrijft mij dat het ‘vaktechnisch niet op elkaar sloot’. Precies wat ik schreef in mijn eerste reactie; er is in dit verdrag geen tax credit behoudens bij aanmerkelijk belangwinst waarbij niet TH maar NL de aanslag moet verminderen.

      Of in het nieuwe verdrag straks tax credit wordt afgesproken? Het zou me niet verbazen maar niemand weet dat op vandaag dus het blijft gissen.

      En die duizenden euro’s, overdrijf je niet wat? Als de meeste emigranten met NL inkomen rond de acht ton THB binnenhalen, vaak met de AOW er in, dan betalen die nog geen 20 k baht income tax, zeg 500 euro, en nu zit ik expres hoog. Het probleem doet zich alleen voor bij de grootverdieners en ja, dat kan leiden tot voorfinanciering als straks in het nieuwe verdrag wel tax credit wordt overeengekomen. Maar zover zijn we nog niet.

      Helaas heeft dit artikel geleid tot paniekvragen over ‘inkomensbelasting’, wat dat ook moge zijn.

 7. Cornelis zegt op

  Redactie: in de verkorte weergave op de overzichtspagina van het blog wordt abusievelijk gesproken over veranderende Thaise belastingregels voor buitenlanders die in Nederland wonen.

  • Bedankt!

 8. Al zegt op

  En laat mij raden de volgende maatregel wordt vermogensbelasting?
  Aangezien dit internationaal ook vrij gebruikelijk is.
  Thailand bezint eer ge begint..

 9. Twan zegt op

  Stel nu je hebt in Nederland 100.000 euro spaargeld en daarnaast een inkomen uit verhuur woning in Nederland van 10.000 euro per jaar. Je maakt 20.000 euro over naar Thailand in dat jaar. Hoeveel belasting betaal je dan in Thailand?
  Kan je stellen dat je 20.000 euro spaargeld overboekte en dus niets in Thailand hoeft aan te
  geven ? Of moet je 10.000 euro huurinkomsten opgeven ? En zo ja mag je betaalde box 3 belasting in Nederland dan verrekenen met Thaise belasting ? En hoe moet je dan bewijzen dat die andere 10000 euro die je overmaakte spaargeld was dat je over de jaren voor 2024 hebt gespaard?

  • Erik Kuijpers zegt op

   Twan, hoe Thailand omgaat met spaargeld is niet duidelijk. Daarover durf ik niet te adviseren tenzij heel duidelijk is dat de bron VOOR 2024 ligt. Tja, waar komt spaargeld vandaan? Overgehouden door zuinig te leven, erfenis, loterij, auto/caravan verkocht, verhuur van goederen, etc. Een bron is lastig aan te geven.

   Verhuur van een woning in NL is in TH vrij maar, zie mijn antwoord aan Eddy, kan meedoen aan het bepalen van het tarief. De in NL betaalde belasting in box 3 kun je niet verrekenen onder het huidige verdrag. Hoe TH omgaat met spaargeld zullen we hopelijk later horen. Hou de berichten in dit blog in de gaten.

   • Twan zegt op

    Beste Erik,
    Dank voor de uitgebreide reactie.
    Zelf dacht ik als bewijs voor spaargeld de belastingaamgiftes uit verleden te gebruiken alsmede overzicht van aandelen portefeuille op 31 12-23. Als dat niet geaccepteerd wordt als spaargeld waar in verleden reeds belasting over betaald werd dan wordt Thailand een land waar je belast wordt op spaargeld dat he overmaakt. Lijkt me einde van de immigratie naar Thailand. Dacht dAt de Thaise overheid juist meer buitenlandse pensionaris wilde aantrekken? Die leven echt niet allemaal van een pensioen.

   • Twan zegt op

    Beste Erik,

    In de link die je deelde:
    https://www.expattaxthailand.com/thailand-revenue-department-foreign-sourced-income/
    staat denk ik het antwoord op de vraag of spaargeld is belast: Nee!
    Question 9: If a person lived and worked or conducts business in a foreign country for a long time but later returned and brought to Thailand his accumulated incomes earned overseas, will such a person have to pay taxes on these earnings?
    Answer: No taxes need to be paid. This is because the said accumulated earnings came from assessable income that occurred in the tax year in which the person stayed in Thailand for less than 180 days.

    Ik denk dan. Ik heb 100k spaargeld in NL en ook beleggingsinkomsten uit inkomsten uit rente/dividenden/huur etc. Ik maak 20K naar Thailand over. Ik zeg dat die 20k spaargeld is dat werd overgemaakt en dus geen inkomsten (die zijn er wel maar blijven 100% in NL). Dan betaal ik in Thailand niets gedurende 5 jaar totdat de 100K spaargeld volledig werd overgemaakt? Mis ik iets hier?

    • Erik Kuijpers zegt op

     Twan, nee, in die link staat alleen de hoofdregel die onder meer aangeeft wanneer er sprake is van belastbaarheid in Thailand. Of en op welke manier spaargeld wordt behandeld is niet bekend. De wet zegt ‘income’ maar spaargeld kan afkomstig zijn van inkomen; telt men dat dan mee? Er is nog heel veel onbekend over wat men straks inkomen vindt. Afwachten dus tot het Min van Fin in Thailand een ei legt… Vooralsnog verwijst men alleen naar artikel 40/41 van de PIT, Personal Income Tax wetgeving, en dat betreft bronnen van inkomen.

 10. Lung addie zegt op

  Vanwege de vele persoonlijke vragen,, welke ik reeds mocht ontvangen van ongeruste Belgische Thailand bewobers, ben ik een diepgaande studie aan het uitvoeren omtrent dit probleem.
  Daar er in feite nog totaal niets officieel gekend is,doe ik daar nog geen publicaties over, beantwoord enkel de pesroonlijke, aan mij gerichte vragen met de boodschaP: ‘WAIT AND SEE’.
  Voorlopige simulaties komen uit op:
  ongeacht of het nu om een REMITTANCE tax of een WERELDINKOMEN tax zou gaan op:
  dat de ‘modale Belg, met een modaal .pensioenikomen’, er geen angst moet zijn dat deze in Thailand ook maar enig iets zullen moeten betalen. Het tegenovergestlede, komt, met verschillende manieren van berekening, er op neer dat wij een ruime overschot hebben met wat we ingehouden worden in Belgie en wat de heffing in Thailnd zou zijn.
  Dit wel onder voorbehoud dat er niet gesleuteld wordt aan het verdrag tussen Belgie en Thailand. Maar de info hieromtrent is: dat de huidige verdragen gerespecteerd zullen worden.

 11. tooske zegt op

  Begrijpelijk verhaal v.w.b. inkomen maar hoe gaat het met vermogen uit de verkoop van mijn huis in NL., moet hierover dan ook belasting betaald worden in Thailand?
  Dat wordt dan een dure onvoorziene grap.
  Dik vier ton pinnen uit de ATM met mijn ING pasje wordt een zeer tijdrovende zaak.

  • Eddy zegt op

   Hallo Tooske,

   Ik zit met hetzelfde probleem. Volgens het huidige belastingverdrag [1976] is de winst uit verkoop van huis in NL, niet belastbaar in Thailand, ongeacht of je winstbelasting in NL heb betaald.

   Echter, mijn lokale belastingkantoor hier in Thailand ontkent deze interpretatie. Ik moet dus helaas een dure belastingadviseur [Mazar?] in de arm nemen om mij te helpen mijn eigen gelijk te krijgen.

   Dit kost in ieder geval minder dan 7000 euro belasting voor elke 100.000 euro winst uit de verkoop die je naar Thailand brengt.

   • Erik Kuijpers zegt op

    Eddy, wat jij beweert is fout. En die ambtenaar zit ook fout. Duw die persoon de Thaise verdragstekst maar eens onder de neus!

    Winst bij verkoop van jouw NL huis is in Thailand onbelast. Dat zie je goed. Maar nu vergeet jij artikel 23 lid 5 van het verdrag. Daarin staat dat TH die winst vrijstelt MAAR het bedrag mag gebruiken voor de uiteindelijke tariefbepaling over jouw reguliere inkomen min de aftrekposten en vrijstellingen. Dat heet progressievoorbehoud.

    Die berekening leidt tot een zeker percentage, zeg 20, dat wordt losgelaten op (regulier inkomen min aftrekposten en vrijstellingen). Dus je betaalt meer dan je zou moeten betalen als je dat extra geld niet zou hebben ingebracht.

    Lees die bepalingen maar eens door en ga met de persoon praten. Dit is de link naar de Thaise verdragstekst: https://www.rd.go.th/fileadmin/download/nation/netherland_t.pdf

  • Erik Kuijpers zegt op

   Tooske, zie mijn antwoord aan Eddy. Overigens, pinnen’ is ook naar TH boeken en dat bewust vergeten in jouw aangifte is fraude.

   Voor jou geldt echter, en ook voor Eddy, of je fiscaal inwoner van TH bent of bent geweest, de 180 dagen regeling. Zie deze link die Eric hier plaatste.

   https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newspr/2024/FOREIGNERS_PAY_TAX2024.pdf

   Aan Eddy wil ik nog vragen hoe hij aan die zeven procent komt. Je haalt toch niet income tax en VAT door elkaar, hoop ik?

   • Eddy zegt op

    Die bepaling van de hogere tariefgroep als je je normaal inkomen ook laat overmaken heb ik ook gelezen. Geldt natuurlijk niet als je alleen de winst + hoofdsom overmaakt in dat jaar.

    Die 7% is voor mijn persoonlijke situatie op basis van de verwachte winst vs de hoofdsom en de tax calculator op loslaten als een ton wordt overgemaakt.

    • Erik Kuijpers zegt op

     Eddy, ik heb je de bepalingen aangedragen. Ga er mee om zoals je wilt en leg het die ambtenaar maar voor.

 12. Matta zegt op

  Beste Hans.

  Ik heb een bedenking.

  Indien u naar de huidige ( Engelstalige) Thaise documenten kijkt voor aangifte persoonsbelasting dan zal je merken dat er geen enkele plaats voorzien is waar je de ingehouden loonheffing (bedrijfsvoorheffing voor de Belgen) kun noteren

  Men zou een nieuwe versie Thaise aangifte documenten persoonsbelasting uitbrengen.
  Veronderstel dat men dit voorziet en je moet je loonheffing ( bedrijfsvoorheffing) invullen als zijnde een aftrekpost dan klopt U berekening niet.

  ik verduidelijk mij U rekent :
  Stel dat je €38.000 dient ook aan te geven in Thailand, zijnde bij een koers van 40 THB: 1.520.000 THB. Na vrijstellingen van 190.000 THB, 100.000 THB en 60.000 THB resteert een belastbaar bedrag van 1.170.000 THB.

  Berekening :

  0% van 150.000 THB: 0 5% van 150,000 THB 7,500 10% van 200,000 THB 20,000 15% van 250,000 THB 37,500 20% van 250,000 THB 50,000 25% van 170,000 THB 25,500
  Totalen
  verschuldigd in Thailand 140,500 THB min 152,000 THB ingehouden loonheffing in Nederland, Heb je een tax credit van 11,500 THB , U hebt de loonheffing in mindering gebracht NA de berekening
  Wat als men de betaalde loonheffing of bedrijfsvoorheffing gaat beschouwen als een aftrekpost.

  Stel dat je €38.000 dient ook aan te geven in Thailand, zijnde bij een koers van 40 THB: 1.520.000 THB. Na vrijstellingen van 190.000 THB, 100.000 THB en 60.000 THB en 152,000 THB ( dat is de loonheffing of bedrijfsvoorheffing) resteert een belastbaar bedrag van 1.018,000 THB.

  Berekening :

  0% van 150.000 THB: 0 5% van 150,000 THB 7,500 10% van 200,000 THB 20,000 15% van 250,000 THB 37,500 20% van 250,000 THB 50,000 25% van 18,000 THB 4,500

  totaal te betalen 119,500 THB

  Een tweede punt dat niet duidelijk is en dit geldt niet enkel voor Nederlanders of Belgen maar ook andere nationaliteiten worstelen met dit probleem namelijk dat je in het eerste kwartaal van het jaar nog niet beschikt laat staan het bewijs kan leveren dat je X euro loonheffing of bedrijfsvoorheffing hebt betaald

  Op een vergadering aangaande tax problematiek werd deze vraag gesteld en het antwoord van de revenue gedelegeerde was eerst het bedrag betalen en als u later op het jaar zou beschikken over bewijzen dan kon je het bedrag terugvorderen

  • Ger-Korat zegt op

   Wat was dat voor een vergadering, op ministerieel niveau of bij een koffiemeeting voor expats ? Het antwoord van de revenue gedelegeerde wat u schrijft lijkt onwaarschijnlijk, alsof een ieder zomaar even duizenden tot tienduizenden Euro ter beschikking heeft om een eerst maar even voor 1 April de verplichte Thaise inkomstenbelasting te betalen en dan maar wachten op bijvoorbeeld de definitieve Nederlandse belastingaangifte als bewijs wat je in Nederland verschuldigd bent en dat dan achteraf terugvragen in Thailand. Ik zie dit niet zo geregeld gaan worden want dan zouden velen in financiële problemen komen. Uitstelmogelijkheid zou de beste oplossing voor de Thaise belasting zijn. Voorheffingen of (voorlopige) inhoudingen op Nederlandse inkomsten kun je ook niet aanvoeren in Thailand want door combinaties van verschillende inkomens, denk aan AOW en pensioenen en overige inkomens en vrijstellingen en meer, kun je op geheel iets anders uitkomen in Nederland bij de definitieve inkomstenbelastingaangifte, dus je zal dan moeten wachten op de definitieve beschikking/ finale belastingberekening voordat je in Thailand kunt aantonen welk wereldinkomen je hebt gehad plus hoeveel belasting je daarover in een ander land hebt betaald.

   • Matta zegt op

    Men moet altijd een tikje onwaarschijnlijk zijn

    In dit YouTube filmpje is er een antwoord op de opmerking die U schrijft (=vraag nummer 3 ) door Thaise ambtenaren van het Revenue departement ( zie 34 minuut).
    https://www.youtube.com/watch?v=9kY335eY5bE

    Het is Franstalig ( echter ben er zeker van dat je het begrijpt)

    Het is ook niet de eerste maal dat deze problematiek ten berge komt er zijn veel mensen van andere nationaliteiten in deze situatie.

    Ik raad U aan om het volledig filmpje te bekijken. Vraag 2 behandeld het DTA probleem tussen Th en Fr U kunt zien wat voor impact 1 woordje heeft

   • Ann zegt op

    Heb de laatste er al veel over gelezen,even zoveel onrust,en terecht.
    Ze willen geld binnenharken,en dat proberen ze o.a.te halen bij de expats/pensionado’s .
    Velen hebben een laag inkomen( kleine man),ieder jaar wordt dit amper nog geindexeerd,buiten de absurde ziektekostenverzering,gaan er velen met de tijd het land verlaten.
    Interessant is het er dan echt niet meer,verder zijn ze vergeten dat zij ook de economie voor een deel opgebouwd hebben.
    Had het jaren geleden al verteld,de landen er omheen,zullen hen met open armen ontvangen.
    Alleen de “rijken” zijn nog welkom met de tijd,gezien de eisen van een longterm visa, en het bedrag om een stuk grond te kopen.

    • Rudolf zegt op

     Dit vind ik toch wel een beetje Calimero-gedrag.
     Iedere overheid in ieder land heeft ieder jaar meer geld nodig.
     Ook voor de overheid gaan de kosten ieder jaar omhoog.

     Verder zullen de pensionado’s met een klein pensioen meestal niet veel aan de opbouw van Thailand hebben bijgedragen, want waarschijnlijk hadden ze geen hoog inkomen als ze maar een klein pensioen hebben.

    • Erik Kuijpers zegt op

     Ann, geld binnen harken bij emigranten uit NL of BE? Zo rijk zijn die in meerderheid niet hoor. Je mag ze de kost geven die het met 1.500 euro per maand moeten doen en daarom geen ziektekostenpolis hebben.

     Nee, dit plan is voor de rijke en superrijke Thais die belangen in buitenlanden hebben maar de regels gaan ook gelden voor emigranten want anders krijgen ze de wetten rond gelijke behandeling tegen zich. Thais met bronnen uit buitenlanden hebben jarenlang de gelegenheid gehad hun centen daar belastingvrij op te potten en/of fiscale constructies daarop los te laten.

     Dat zegt de regering zelf; in de aanschrijving waarin alles verdiend VOOR 2024 wordt vrijgesteld (zie https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newspr/2024/FOREIGNERS_PAY_TAX2024.pdf) noemt de regering zelf als reden dat veel mensen geen tijd hebben gehad maatregelen te nemen, lees: een leuke constructie te laten bedenken…

     Ik verwacht dat de meeste emigranten geen last van de laatste voorgestelde maatregel 2024 zullen krijgen. Je wordt belast over je hele pensioen; wel, dat is in NL en BE toch ook zo?

  • Berry zegt op

   Ik begrijp je gedachtengang over de bedrijfsvoorheffing niet.

   Als ik het goed begrijp, voor Belgen is de bedrijfsheffing een maandelijks “voorschot” wat je betaalt aan de belastingen.

   Aan de hand van je inkomen, maakt niet uit wat de bron is, prive, staat of pensioen, kan je aan het begin van het jaar de grootorde bepalen van hoeveel belastingen je zal moeten betalen bij de eindafrekening.

   Veronderstel, je moet in Belgie in de grootorde van 4 200 Euro betalen bij de eindafrekening.

   Om niet ineens een groot bedrag te betalen kan je ervoor kiezen om maandelijks al een voorschot te betalen, je bedrijfsvoorheffing. Neem 400 Euro per maand, direct afgehouden van je inkomen.

   Bij de eindafrekening van je belastingen zal men dan kijken wat je teveel of te weining aan bedrijfsvoorheffing hebt betaald.

   Hier in mijn voorbeeld, laat ons aannemen dat de geschatte waarde correct is en je moet 4 200 Euro betalen. Met een bedrijfsvoorheffing van 12 * 400 Euro = 4 800 Euro, krijg je dan 4 800 – 4 200 = 600 Euro terug.

   Je kan in Belgie altijd vragen om die bedrijfsvoorheffing aan te passen om geen te grote bedragen terug te moeten krijgen of om geen grote bedragen te moeten betalen. (Ik ken Belgen dewelke + 3 000 Euro of meer terug krijgen door een veel te hoge waarde van de bedrijfsvoorheffing)

   Mijn vraag is dan, omdat die bedrijfsvoorheffing maar een indicatie geeft van je belastingen, hoe kan je dan dan gebruiken als referentie voor Thailand?

   Indien je redenatie correct is, ik zou dan als Belg, in mijn voorbeeld, in Belgie aangeven om de bedrijfsvoorheffing te verhogen van 400 euro naar bijvoorbeeld 650 Euro.

   Ik heb dan wel 250 Euro minder per maand, maar ik krijg die terug bij de belastingsafrekening.

   En als je correct bent, kan ik dan voor Thailand aangeven, 650 Euro per maand te betalen belastingen.

   Of als je een persoon bent met weining inkomsten en veel aftrekposten, kan je door die aftrekposten weining belastingen in Belgie betalen met als gevolg, een heel kleine bedrijfsvoorheffing.

   Neem bijvoorbeeld in Belgie, het huwelijkscoefficient.

   Terug, als je voorbeeld klopt, het huwelijkscoefficient is een aftrekpost dewelke je niet zal terugvinden in de bedrijfsvoorheffing. Voor Thailand, het bedrag van het huwelijkscoefficient moet ook in rekening worden gebracht als te betalen belastingen. Maar dat vind je niet terug in de bedrijfsvoorheffing.

   Of je moet een bedrijfsvoorheffing laten berekenen op een een te betalen belasting zonder aftrekposten. Maar dan ga je enorme bedragen terug krijgen bij de totale afrekening.

   • Matta zegt op

    Een bedrijfsvoorheffing moet je beschouwen als een voorschot. Het ideale is dat het bedrag dat maandelijks afgehouden wordt van je brutoloon min of meer gelijk is met het bedrag dat je aan tax moet betalen. Om die reden krijgen al veel Belgen wat met noemt een vereenvoudigde aangifte je moet zelf niks meer invullen alles is ingevuld je hoeft enkel na te zien en handtekening te plaatsen.
    U brengt veel elementen aan : neem bijvoorbeeld het huwelijkscoefficient, dat kun je inderdaad als gehuwd zijde Belg markeren en dit heeft een invloed op de berekening.
    In Thailand kun je dit niet inbrengen om de doodeenvoudige reden dat de berekening niet dezelfde is trouwens er zijn hier ook aftrekposten die je kan inbrengen ( die ook niet mogelijk is in Europa) bijvoorbeeld ouder dan 65 190.000 baht. U ziet het verschil in aangifte en systeem

    Was ik vergeten maar indien de maandelijkse bedrijfsvoorheffing te laag is zal dit resulteren in een betaling ( wat niemand wil) maar ook als u teveel bedrijfsvoorheffing betaald is dit niet goed
    ( ga hier al de reden niet opsommen maar beter streven naar een null d.w.z. niks betalen niks terugkrijgen)
    De bedrijfsvoorheffing word ” normaal” automatisch aangepast indien blijkt dat je voor jezelf uitmaakt dit is niet 100% correct,moet je niet wachten op Godot maar stuur een mail naar de dienst. Kan je veel leed besparen

    de DTA : Het is de bedoeling dat we geen dubbele tax betalen op een en hetzelfde inkomen
    Enkel kan men de bedrijfsvoorheffing inbrengen ( misschien zijn er landgenoten die ook de bijdrage aan het RIZIV inbrengen of zelfs begrafeniskosten ( voor ambtenaren) ga niemand op het idee brengen maar waarom niet de opcentiemen dit is ook een verdoken gemeentetaks

    Het 1ste probleem dat zich stelt ( en dit is eerder vermeld) Je weet de cijfers uit je thuisland later dan 31 maart laat staan dat je een aangifte doet in het 1ste kwartaal en men vraagt u een bewijs.

    Het 2de probleem : ik denk dat voor het ogenblik geen enkel expat weet in Thailand hoe ze de berekening maken. Beschouwen ze de bedrijfsvoorheffing als een aftrekpost of word de bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht na de berekening.Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen en ik denk dat we bewust niks officieel zullen weten voor juli ( 180 dagen)

    Het kan ook nog alle kanten uit eerst tax heffing op het geld dat je Thailand binnenbracht nu is het op een wereldwijd inkomen,Morgen kan men nog iets anders afkomen

    Sommig zinnen begrijp ik niet ( ligt aan mij) voorbeeld : En als je correct bent, kan ik dan voor Thailand aangeven, 650 Euro per maand te betalen belastingen.

    Kijk we weten het volgende :
    de wet die in de royal gazet gepubliceerd werd ging over het feit dat Thailand tax heft op het geld dat je vanaf 01 januari 2024 tot 31 december thailand binnenbrengt heb je nu loon – wedde pensioen en je hebt op jaarbasis 1.000.000 baht brengt u maar 500.000 baht Thailand binnen
    dan gaat het over die 500.000 ( nogmaals het geld dat u Thailand binnenbrengt)

    punt 2 men is nu aan het kijken ( nogmaals men is aan het kijken dus dat is nog vaststaand feit !!)
    om niet te kijken naar hetgeen je als centen Thailand binnenbrengt maar naar op u jaarlijks inkomen verdien je 1.000.000 THB dan berekend men op dit bedrag ( maw breng je maar 500.000 binnen men berekend op die 1.000.000 THB)

    als men het houd op punt 1 is het duidelijk zijn u transacties
    als men het houd op punt 1 is het fiscale fiche 281.11 inkomsten 211 bedrijfsvoorheffing 225

    op u vraag hoe kan je dan de grote van je bedrijfsvoorheffing mededelen in Thailand fiche 281.11 of aanslagbiljet ( is ook niet per maand maar per jaar een fiscaal jaar loopt ook van 01 jan tot 31 dec.

    Laat het ons tot nader order behouden dat ze tax heffen op het geld dat je Thailand binnenbrengt
    ( ik zei reeds dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn) voorbeeld 1 u hebt een loon van 1.000.000 u brengt slechts 700.000 THB binnen ( denk op 500.000 betaald u zeker geen tax) Heb het niet exact berekent naar stel dat u op die 200.000 baht die rest 10.000 baht tax zou moeten betalen volgens de Thaise berekening ( nogmaals zijn geen exacte cijfers is maar een voorbeeld)

    Nu zegt u ah we hebben een verdrag dus ik toon mijn bedrijfsvoorheffing of loonheffing nu zowel op de document zal het bedrag staan dat uitgerekend is voor u totaal brutobedrag dus wat gaat u doen u gaat 700.000 THB aangeven die u Thailand binnengebracht hebt en ook het totale bedrag aan bedrijfsvoorheffing of wat ? Ik weet daar ook het antwoord niet op hoe zij dit zien sorry

 13. freddy zegt op

  Hallo, en wat met de (gepensioneerde)Belgen hier ?
  Er bestaat met België ook een “tax overeenkomst”..waarbij belastingen in België geheven worden.
  Van mijn pensioen stuur ik alleen het wettelijk minimum (65000 voor retirement visum) naar hier, de rest blijft in België behoudens de transfers voor de aankoop /bouw van ons huis.

  Misschien zijn al deze aannames te vroeg, net zoals de verkiezingspolls..

  mvg

 14. Alphons zegt op

  beste mensen respect en dat meen ik voor iedereen die probeert uit te leggen hoe de aankomende belastingregeling zal zijn. Je ziet op internet waaronder ook deze blog veel berichten, tegenstrijdigheden en onzekerheden. Zaken als heffing over ingebracht inkomen in Thailand of je totale inkomen in Nederland. Onduidelijkheden over het huidige verdrag wel of geen tax credit. Verder wordt door de redactie aangegeven dat de blog van Hans is geverifieerd door een deskundige. Terwijl andere (deskundige) weer een andere mening hebben met alle goede bedoelingen.

  Neem aan dat vele zeer geïnteresseerd zijn in de info omdat dit een onzekere gevoel geeft voor wat de toekomst brengt. Vele zullen de technische taal niet begrijpen omdat het boven hun petje gaat Is het niet verstandig alvorens iets te plaatsen op deze blog. Het eerst te overleggen met de deskundige welke bekend zijn in dit blog zoals Erik Kuipers en wellicht andere bekende bij Thailand blog. Zodat je een uniform stuk (blog) krijgt waar de deskundige het over eens zijn. Dit zal volgens mij vele lezers helpen, nu brengt het goed bedoeld alleen maar vervaring met zich mee bij de vele ondeskundige

 15. Niek zegt op

  Dus ik begrijp dat alle onrust, die ontstond met het vooruitzicht dat met een nieuw belastingverdrag de Nederlandse overheid belasting heft op pensioenen, niet nodig geweest.
  Het blijkt nu, als ik goed begrepen heb, dat de Thaise overheid je wereldinkomen belast en niet de Nederlandse overheid.
  Dat zal dan wel een geruststelling zijn voor veel Nederlandse expats aangezien de te betalen belastingsom dan aanzienlijk minder zal zijn als wanneer Nederland zou heffen.

  • Henk zegt op

   Niemand weet nog hoe het zal zijn. Iedereen vermoedt maar wat. De een hoort iets, de ander leest een ander verhaal. Speculaties alom. De meeste gepensioneerden verblijven in Thailand met een gehuwden-AOW, (dus al minder) en een pensioen. Die halen de 1 miljoen baht per jaar maar amper. En dat alleen omdat de baht laag staat: >39,5. Er was een tijd, feb 2020 bv, dat die 34,5 aangaf. Dat scheelt menig slok op de borrel. NL en TH hebben afgesproken een nieuw belastingverdrag te sluiten. Beide landen verlammen zichzelf door verkiezingsperikelen. Maar uitgangspunt was dat NL gaat heffen, en TH het nakijken blijft. Overigens hun eigen idee en initiatief. Dus ook geen teruggaves meer vanaf NL-zijde. Dat is veel kwalijker, Ik heb ondanks pogingen tot aangifte aan de balie nog nooit een baht Thai belasting hoven te betalen. Het loonde de moeite niet om er ook maar één woord aan te besteden.

 16. RNo zegt op

  Op een Engelstalige website (dacht Thaiger) heb ik gelezen dat men bij platforms bedrijven zoals Wise en andere internetbanken bedoelt. Weet niet of die onder CRS vallen. Velen maken gebruik van deze mogelijkheden en daar worden ook aardige bedragen overgemaakt.

 17. Danny Smit zegt op

  Ik heb een WAO uitkering en een bpf pensioen van 3.428 euro netto, verblijf al 25 jaar in Thailand, betaal in Nederland loonheffing.
  Betaal alimentatie in Nederland, de scholing van mijn stiefkinderen.
  Ben 62 jaar oud.
  Heb bijna geen AOW wanneer ik 67 jaar ben.
  Ben volledig afgekeurd, herkeuring gehad 100 % arbeidsongeschiktheid.

  Wat betekent het een voor mij?

  Vr. Gr.,
  Danny Smit.

  • Ger-Korat zegt op

   Weet dat de WAO -uitkering stopt bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

 18. TJ LIng zegt op

  Aan degenen die er verstand van hebben:

  in NL hebben we box3 belasting, een onderdeel van de inkomstenbelasting. In de situatie dat je niet belegd, maar alleen spaart en een beetje rente ontvangt betaal je belasting over die (tot nu toe fictieve) rente. Stel dat ik naar Thailand verhuis. Uit eerdere posts op Thailandblog heb ik begrepen dat als je niet woonachtig bent in Nederland je geen Nederlandse bankrekening kan aanhouden. Dus als ik mijn spaargeld naar een Thaise bank breng (en daar waarschijnlijk toch ook wat rente op ontvang), welke belasting(en) betaal ik dan in Thailand ? Wat zijn de tarieven (percentages) ? Net als in Nederland ook alleen over de ontvangen rente of over al mijn spaargeld? Is er net als in Nederland een heffingsvrij vermogen (een deel van je vermogen dat vrijgesteld is van belasting) ? Ik heb geen inkomsten en leef van mijn spaargeld en de rente die ik er over ontvang.

 19. Erik Kuijpers zegt op

  T.J.Ling, lees dit blog eens na op bankrekeningen in NL na emigratie. Er zijn er wel, las ik laatst, en wat let je een rekening te openen in buurlanden DU, BE of Lux? Singapore, Hongkong?

  Of je over die rente in Thailand belasting moet betalen is afhankelijk van het verdrag dat TH met dat land heeft. Wat in dat verdrag staat gaat vóór de Thaise wetgeving. Of je in TH belasting moet betalen over kapitaal dat je binnenbrengt (jouw leefgeld) hangt af van de bron van dat geld. Maar alles van vóór 2024 blijft vrij, wanneer je dat ook overboekt. De bewijslast over de herkomst ligt bij jou.

  Kijk ook eens in deze link bij vraag 8 en vraag 9. Geld verdiend terwijl je geen 180 of meer dagen in TH was wordt bij binnenkomst niet belast. https://www.expattaxthailand.com/thailand-revenue-department-foreign-sourced-income/

  In Thailand heb je aftrekposten en vrijstellingen. Per persoon 60 k baht, ben je ouder dan 64 ook nog 190 k, en de eerste belastingschijf is tegen nul procent en die is groot 150 k. Samen is dat 400.000 baht waar je geen belasting over betaalt. De andere tarieven staan elders onder de opmerkingen.

 20. Dree zegt op

  Waarschijnlijk een oplossing om 180 dagen in Thailand en de rest in Cambodja of ander land.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Dree, met 180 dagen ben je er niet. Max 179 dagen in Thailand.

   Maar let goed op de woonplaatsbepalingen, art 4 van het verdrag. Een slimme ambtenaar kan je daarop pakken; in NL zou je daar niet mee weg komen.

  • Rudolf zegt op

   Dan moet je wel eerst uitzoeken of je dan in Cambodja belastingplichtig wordt.

   Gedwongen in een ander land wonen om de helft van je leven in Thailand door te kunnen brengen en de dagen af te tellen dat je er weer naartoe mag, lijkt me ook niet ideaal.

   Financieel lijkt het mij ook lastig, want er zitten natuurlijk wel kosten aan dat voortdurend verhuizen.
   Je hebt dan ook in Cambodja een plek nodig om te wonen.

 21. PaulW zegt op

  Iedereen is weer helemaal gestressed, wat helemaal niet nodig is.

  Dat wereld inkomen is slechts iets waarover ze praten, d’r is niets maar dan ook helemaal niets definitief.

  Tijdens een gesprek met mijn belasting man in Thailand is duidelijk na zijn gesprekken met de hoofden van belasting diensten, dat in principe Thais de target zijn met grote vermogens verspreid over verschillende landen. (Vandaar die opmerking betreffende 1 billion baht). De belastingdienst is geenszins van plan om gepensioneerden tot op het bot te belasten omdat ze goed beseffen dat er dan grote problemen ontstaan met de gepensioneerden die hier wonen. Ze willen echt niet dat en block vertrekken.

  Dus gewoon afwachten

  • Eric zegt op

   Ik vraag mij af waarom het niet definitief is als het door de Thaise belastingdienst zelf gemeld wordt. Dat er mogelijk op ieder belastingkantoor een aangifte anders beoordeeld wordt is des Thais maar ik zou het geen zekerheidje noemen.
   Een overheid op zoek naar geld kan gekke sprongen maken en zonder enige schaamte halen ze er met gemak verstofte wetgeving bij zoals in 2019 met de meldingsplicht voor mensen die niet in een hotel of ander verhuurde plek verbleven. Zie hieronder de link.
   Het “in principe” beleid is juist het gevaar. Mensen maak je niet druk want het geldt niet voor jullie en inderdaad we gaan het zien. Met de juiste mensen wordt de corruptie in stand gehouden. Dat is dan wel weer een zekerheidje maar of het gewenst is dat is een andere vraag.

   https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/binnenkomende-buitenlander-binnen-24-uur-melden-bij-immigration/

  • Erik Kuijpers zegt op

   PaulW, ik heb uit de eerste hand dat er ook belastingkantoren in TH zijn die wel voorbereid zijn op het uitvoeren van de maatregel van september, en ook voor emigranten. En dat er ook zijn die van niks weten. This is Thailand, moet je maar denken, maar dat kan snel veranderen. We zullen het wel merken volgend jaar maart.

   • Eddy zegt op

    Graag wat namen noemen die wel voorbereid zijn.

    Ik ben bereid 300km te reizen om volgens de regels behandeld te worden ipv een dure adviseur te nemen

    • Erik Kuijpers zegt op

     Eddy, er zijn regionale kantoren waar meer kennis zit; zoek er een op en bespreek jouw vragen.

 22. Eric Donkaew zegt op

  @PaulW: “Iedereen is weer helemaal gestrest, wat helemaal niet nodig is.”
  en “Dus gewoon afwachten.”
  ——————————————-
  Inderdaad. Gelukkig trouwens dat rustige reacties zoals die van jou en Alphons de meeste likes krijgen, in tegenstelling tot de meer paniekerige en gestreste reacties.
  Ik zag ook al die bedragen voorbijkomen en dacht meteen: “Wat overkomt me nou?”

  Ik ben geen John Cleese (Monty Python) die in een verwoede discussie belandt met de belastingdienst, omdat hij graag kattenbelasting wil betalen. Belastingdienst: “Maar dat hoeft helemaal niet, alleen hondenbelasting.” Na een welles-nietes toonde Cleese een document waaruit bleek dat hij kattenbelasting verschuldigd was. Belastingdienst: “Maar meneer, u heeft overal ‘dog’ doorgestreept en daar ‘cat’ bij geschreven.”

  Ik wil best belasting betalen, maar dan moet alles duidelijk en ook eenduidig zijn. Anders: graag of niet hoor. Ik merk het wel.

  • Ger-Korat zegt op

   Hans heeft in het artikel over wereldinkomen in plaats van nu alleen het geld wat Thailand is ingebracht: even een zin aanpassen in de Thaise belastingwettekst per I januari a.s. en zie daar de beschreven nieuwe situatie; kan in 1 dag geregeld zijn plus publicatie in de Thaise Staatscourant. De huidige situatie dat alleen geld ingebracht in Thailand belast is is natuurlijk krom want daardoor blijven voor vele Thais en buitenlanders gelden in het buitenland verdiend onbelast, en daar wil men in Thailand iets aan veranderen zoals het in lijn is met wat in andere landen ook toegepast wordt. Binnen de politiek en belastingzaken wordt er al langer over gesproken over wat hier in dit topic staat, je kop in het zand steken doe je zelf maar, maar voor degene welke graag geinformeerd wordt over geldzaken en belastingen is het wel van belang.

 23. Rudolf zegt op

  Je moet naar een hoofdkantoor gaan, daar is de kennis over het algemeen aanwezig.
  Niet naar zo’n bijkantoor.

 24. Jurre zegt op

  1*Wat is nu de beste maand van het jaar om naar Thailand te emigreren betreft de belasting aldaar. 2* En betreft je spaargeld van huis verkoop, zou je dat dan het best op Nederlandse bank rekening laten staan of op een Thaise bank. Ik hou liever een NL bank aan voorlopig. En zou daarnaast het liefst met een WISE rekening werken voor het leven in Thailand.

  • Jurre zegt op

   3*En mocht ik het geld bij vestiging op een Thaise rekening zetten ,welke bank is het betrouwbaarst.
   4* betaal je in TH vermogensbelasting over je spaargeld??

 25. Erik Kuijpers zegt op

  Jurre, een beste maand is er niet, maar wil je over het jaar van emigratie niet tegen de Thaise fiscus aanlopen zorg er dan voor dat je in dat jaar geen 180 dagen of meer in het land bent. En die dagen worden opgeteld dus alle dagen in Thailand tellen mee.

  Haal je de 180 dagen niet dan ben je in Thailand alleen belastingplichtig over binnenlands Thais inkomen. Dat heb je niet, of mogelijk een paar baht bankrente. Buitenlands inkomen of vermogen valt dat jaar dan buiten de heffing. Ook als je een flink kapitaal inbrengt om later een huis te kopen/bouwen. Zie deze link: https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newspr/2024/FOREIGNERS_PAY_TAX2024.pdf

  Hou er rekening mee dat Thailand een depositogarantiestelsel heeft met lagere dekking dan in NL. Welke bank het meest betrouwbaar is? Geen idee; als wereldwijd brand uitbreekt kan iedere bank in problemen komen. Thailand kent nog geen vermogensbelasting of iets als box 3.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website