De Nederlandse ambassadeur in Thailand, Kees Rade, schrijft maandelijks een blog voor de Nederlandse gemeenschap, waarin hij in grote lijnen vertelt wat hij de afgelopen maand heeft gedaan.


Beste landgenoten,

De naweeën van de verkiezingen van 24 maart zorgden voor een novum in mijn diplomatieke carrière: ontboden worden op het lokale ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit was mij nog nooit overkomen.

De aanleiding: op 6 april moest Future Forward leider Thanatorn zich vervoegen op een politiebureau om een aanklacht aan te horen inzake de rol die hij zou hebben gespeeld tijdens een betoging die in 2015 had plaatsgevonden. Het is staand beleid van de EU en gelijkgezinde landen in de hele wereld om in gevoelige juridische procedures een ambassademedewerker te sturen om de procesgang te observeren. Zo ook hier; buiten het politiebureau waren medewerkers van ruim 10 ambassades aanwezig om e.e.a. gade te slaan. De politie gedroeg zich uiterst vriendelijk. Ze werden na het vertrek van Thanatorn uitgenodigd binnen te komen, kregen water aangeboden en konden vragen stellen over de procesgang.

Groot was dan ook de verbazing, toen we de volgende dag lazen dat de minister van BZ dit een ontoelaatbare inmenging in interne zaken vond. Op zijn verzoek werden de ambassadeurs van de betreffende ambassades gevraagd naar het ministerie te komen om van een hoge ambtenaar een nota in ontvangst te nemen, waarin dit standpunt officieel werd medegedeeld. Tussen de regels viel te lezen dat het niet zozeer om onze aanwezigheid ging, alswel om de aandacht die de media hieraan hadden besteed.

Ons onderling afgestemd antwoord was dat dit volgens de Conventie van Wenen, die het gedrag van diplomaten regelt, toegestaan wordt. Verder hebben wij uiteraard geen enkele voorkeur voor een bepaalde partij, maar hebben we wel grote belangstelling voor het democratische postelectorale proces. Ik heb er ook nog aan herinnerd dat de Thaise ambassade in 2016 ook een medewerker als waarnemer had gestuurd naar het proces tegen Aung San Suu Kyi in Yangon. Het gesprek verliep overigens in prettige sfeer, zoals dat zo mooi heet. En we zullen in elk specifiek geval een goede afweging moeten maken tussen ons beleid gericht op versterking van democratie en mensenrechten en onze positie als ambassade in een derde land.

Deze maand stond het begrip duurzaamheid voor ons centraal. Klimaatverandering, circulaire economie, plastic afval, extreme weersomstandigheden, het zijn thema’s die niet meer weg te denken zijn, in Nederland, in Brussel, en meer en meer ook hier in Thailand. De reden hiervoor is helaas niet positief; alle cijfers die de wetenschap ons voorschotelt wijzen er op dat we snel moeten handelen om hier wat aan te doen. De Nederlandse regering heeft verregaande ambities aangekondigd, en zal binnenkort meer bekend maken over concrete maatregelen om deze te bereiken. Verwacht wordt dat deze voor elke Nederlander een grote impact zullen hebben. Er gebeurt overigens al het nodige rond duurzaamheid in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, smart solutions e.d..

Het is duidelijk dat het hier globale problemen betreft, waar we efficiënter mee om kunnen gaan als we ervaringen en oplossingen met elkaar delen. Daarom hebben we als ambassade besloten om Nederlandse en Thaise deskundigen aan elkaar te koppelen om een dergelijke kruisbestuiving te bevorderen. In het kader van de Dutch Sustainability Days (DSD), zoals wij het geheel hebben gedoopt, zullen we tijdens een grote conferentie over duurzaamheid op 14 mei tijdens een intensief programma een platform aan overheden, bedrijven en onderzoekers bieden om hierover verder te praten. We zijn erg blij dat voormalig MP Jan Peter Balkenende een keynote speech zal houden, en ook enkele andere deskundigen, bijvoorbeeld van Holland Circular Hotspot, onze Nederlandse ervaringen zullen delen met Thaise counterparts.

Daarnaast hebben we nog veel meer op het programma van de DSD staan, zoals een wedstrijd voor Thaise kunstenaars, die een kunstwerk voor de tuin van de ambassade moesten ontwerpen gemaakt van gebruikt materiaal (winnaar: een bouwsel gemaakt van 38000 rietjes, zijnde het gebruik van een Thai gedurende zijn leven), een fietstocht in Ayuthaya in het kader van duurzaam toerisme, en een bijeenkomst over duurzame veehouderij, waarin Nederland een leidende rol in de wereld speelt. We hebben ook geprobeerd ons Oranjefeest, ter ere van de verjaardag van Zijne Majesteit, zo duurzaam mogelijk op te zetten. Bioplastic glazen en voedselresten die over enkele weken als compost gebruikt kunnen worden, gescheiden afvalverzameling, herbruikbare borden, allemaal gericht op een zo kleine mogelijke belasting van het milieu. En gezien het enthousiasme van de deelnemers ging dit niet ten koste van het plezier, integendeel. We moesten vanwege het burengerucht na 22.00 uur echt de lichten aandoen. Nog veel dank voor al diegenen die er een mooi feest van hebben gemaakt!

Ter afsluiting nog een korte vooruitblik op twee gebeurtenissen die de komende dagen zullen plaatsvinden. Allereerst natuurlijk de kroning van Zijne Majesteit de Koning van Thailand. Een uniek evenement, dat ik in mijn rol van ambassadeur relatief intensief zal mogen meemaken. Op 4 mei zal ik met een relatief kleine groep ambassadeurs aanwezig zijn bij de presentatie van ZM aan de regering, hoge autoriteiten en de Privy Counselors. Deze eer valt mij te beurt omdat alleen ambassades die een koninkrijk vertegenwoordigen zijn uitgenodigd. En op 6 mei zullen we als gehele diplomatieke gemeenschap de eer hebben ZM te ontmoeten. Deze evenementen zijn redelijk strak geregisseerd, en de marges om zeker te stellen dat we op tijd op de goede plek aanwezig zijn, zijn begrijpelijk redelijk ruim genomen… Maar dat hebben we er graag voor over om hier bij te kunnen zijn.

Het andere aankomende evenement is de Dodenherdenking. Normaal gesproken vindt deze uiteraard op 4 mei plaats. Omdat we het ongepast vonden om een dergelijke herdenking te doen op de dag dat heel Thailand feestelijk voor het eerst in ruim 70 jaar weer de kroning meemaakt van een koning die een wel heel speciale positie in de Thaise gemeenschap heeft, zijn we eind januari al in overleg getreden met de drie organisaties die vanuit verschillende perspectieven Nederlanders in Thailand vertegenwoordigen: MKB, NTCC en NVT. Al deze organisaties spraken expliciet begrip en steun uit voor het idee om dit jaar bij uitzondering de Dodenherdenking niet te laten plaatsvinden. Gezien de grote belangstelling die door de Nederlandse gemeenschap werd geuit hebben we gekozen voor een tussenformule: een Dodenherdenking, maar dan op 3 mei. We zullen ons beraden op de vraag hoe we dit de volgende jaren zullen aanpakken.

Vriendelijke groeten,

Kees Rade

12 reacties op “April Blog Ambassadeur Kees Rade (8)”

 1. Jochen Schmitz zegt op

  Weer een heel interessante weergave van uw werkzaamheden en wat u zo allemaal heeft mee gemaakt.
  Ik hoop, dat u ons ook laat weten hoe de ontmoeting is verlopen op 6 mei met de nieuwe Koning.
  Nu hij getrouwd is zal u hoogst waarschijnlijk ook kennis maken met de nieuwe Koningin.
  Ik sta al te trappelen van ongeduld hoe deze ontmoeting is verlopen.
  Bedankt voor uw verhaal.
  Met vriendelijke groet

  Jochen Schmitz

 2. BertH zegt op

  Nederland is bijna de slechtste van de klas in Europa als het op millieu aankomt. En dan willen ze samenwerken met Thailand?

  • RobHuaiRat zegt op

   A.U.B de bron voor deze bewering of is dit slechts een persoonlijke losse opmerking.

  • willem zegt op

   Milieuprestaties Nederland:
   De milieudossiers Luchtkwaliteit, Klimaatverandering en Biodiversiteit illustreren dat de
   milieuprestaties van Nederland nogal variëren. De Nederlandse milieuprestaties worden
   sterk beïnvloed door de dichtheid van bevolking, vee, infrastruktuur en industrie, oftewel de
   landspecifieke eigenschappen. Het is dan ook niet vreemd dat onze prestaties op milieudruken milieukwaliteitsindicatoren vaak onder het EU15-gemiddelde zijn. Bij de inzet van
   schone technologie meten we ons echter meestal met de besten van Europa. Qua
   beleidsprestaties presteert Nederland in het algemeen niet onder het EU15-gemiddelde.

   https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/mnp_2006_-_achtergrond_artikel_ebi_1b.pdf

   Valt nog wel mee dus. Niet de beste maar zeker niet de slechtste zoals hierboven beweerd.

 3. brabantman zegt op

  Een door Nederland benoemde ambassadeur. Aangesteld, rijkelijk beloond, om de belangen van Nederland en haar onderdanen in het buitenland te behartigen.
  Mag ik bij het handelen van deze man inzake de beslissing m.b.t. verplaatsing van de voor Nederland uitermate belangrijke 4 mei dodenherdenking, een meer dan grote vraagteken zetten?
  ” We hebben gekozen voor een tussenoplossing” wordt hier neergepend. Nee, u geeft de voorkeur aan uw aanwezigheid bij een plechtigheid van een vreemd staatshoofd.
  Ook in Nederland zien wij momenteel een poging tot verloochening van de Nederlandse identiteit. Geen Wilhelmus volkslied meer spelen bij herdenking Westerbork (kwetsen van Duisters), het betrekken van allerlei buitenlandse ‘ problemen’ bij ONZE dodenherdenking. En dit alles door de ‘weg met ons’ politieke elite.
  Vergeten wordt dat voor heel veel expats gebeurtenissen zoals Konings dag en 4 mei dodenherdenking juist de belangrijke band met het vaderland betekent.
  Er is geen 3 mei dodenherdenking!!

  • Lucy Swaab zegt op

   Beste Brabantman, helemaal met uw opmerking eens. Het doet pijn om te ervaren dat een ambassadeur die door de Nederlandse belastingbetaler wordt betaald, besluit om dodenherdenking niet belangrijk te vinden en de voorkeur geeft aan een kroning. Op 4 mei is alleen de ambassadeur uitgenodigd en er zijn nog genoeg diplomaten op de ambassade om de dodenherdenking als vanouds door te laten gaan op het Nederlandse grondgebied in Bangkok. Het toont repectloosheid naar allen die het leven hebben gelaten in 1940-45.

  • ruud zegt op

   U hoeft waarschijnlijk niet zo heel ver weg, voor de dodenherdenking.
   In de omringende landen zal die ongetwijfeld op 4 mei worden gehouden.
   Dat lijkt me voor de meeste expats geen onoverkomelijke zaak, als die herdenking zo belangrijk is.
   Door de feestelijkheden van de kroning op 4 mei is er een goede kans, dat de ambassade zo goed als onbereikbaar is.
   Dan komt er van de dodenherdenking ook weinig terecht.

   • brabantman zegt op

    Als ik, zoals velen, in Thailand woon, moet ik dan voor de herdenking van u naar een ander land gaan? Vreemde mening.
    Dit is duidelijk weer een toevoeging aan een van de problemen van de Nederlandse ambassade in Bangkok. De afgelopen tijd is gebleken dat de belangen behartiging van de ‘gewone’ Nederlanders daar met een grote korrel zout genomen moeten worden.
    Uit eigen ervaring weet ik dat de dames en heren van de diplomatieke diensten in een totaal andere wereld leven. Parties en het goede leven met hun eigen ons kent ons, en de contacten met het grote bedrijfsleven, staan voorop. Mag van mij, maar denk dan ook eens aan de gewone burger.

  • Johnny BG zegt op

   Uit het bericht begrijp ik dat er overleg is geweest met verschillende belangenclubs waaruit blijkt dat het een gevoelige kwestie is.
   Wat dat betreft is het natuurlijk nooit goed, maar ik denk dat het de tijdsgeest is dat het flexibel omgaan met feiten beter werkt voor een overgrote meerderheid van de jongere expats.

   Zij hebben sowieso de oorlog van horen zeggen dus is er eenmaal een mindere band en wordt het een symbool om stil te staan bij wat ooit gebeurd is. Een verjaardag wordt ook weleens verschoven omdat het beter uitkomt.

   Er zijn landen waar de bevolking zich nog druk maakt over zaken die zich 200 jaar geleden afspeelden en voor hen begrijpelijk maar voor een ander totaal niet.

   Ik heb begrip voor het verloochen zoals u het ziet, maar meegaan met de tijd kan geen kwaad zolang er in ieder geval aandacht aan besteed wordt.

 4. Tino Kuis zegt op

  U moet echt zorgen dat u op tijd bent voor de presentatie van Zijne Majesteit de Koning van Thailand. De Koning zelf is ook altijd heel precies op tijd.

  Gelukkig hoeft u als buitenlanders niet dezelfde begroetingsceremonie te tonen als de Thais!

 5. Rob V. zegt op

  Goed te horen dat Nederland hier in niet verzaakt en samen met andere landen belang en aandacht blijft veagwn voor globale dingen zoals mensenrechten, rechtsoraak en democratie. Ook al trapt dat de junta op de zere teentjes, generaals en dictators houden niet zo van inspraak of weerspraak…

 6. Rob V. zegt op

  Ik kijk al uit naar het blog van volgende maand. Dan zijn dw verkiezingen achter de rug. De uitslag kunnen we al raden natuurlijk. De Kiesraad die fout op fout maakt, het selectief toepassen van wetten op selectieve personen en partijen, de bijzondere uitspraken van ‘onafhankelijke partijen’ (Kiesraaf, Ombudsman, Constitutionele Hof, …). Dus ik ben benieuwd wat de diplomatieke reactie op deze wanvertoning van een verkiezing zullen zijn.

  Maar we moeten nog even afwachten, de Kiesraad en andere onafhankelijke organen hebben nog een paar dagen de tijd om al hun fouten en selectief handelen recht te trekken. Ik mag niet te snel oordelen, de soep staat nog niet op tafel, heb vertrouwen in de kok!

  En eigenlijk nog nieuwsgieriger ben ik naar wat de burgers straks doen als alles in kannen en kruiken zit en de goede nensen aan het roer staan…


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website