Belastingen: Keuzeregeling emigranten vervalt

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Belastingen, Emigreren, Expats en pensionado
Tags:
22 september 2014

De Wet op de inkomstenbelasting 2001 is ingaand het belastingjaar 2015 ingrijpend gewijzigd. Voor de inhouding van loonheffingen zal men dat merken met de eerste AOW-, WIA- (etc.) en/of pensioenbetaling in januari 2015.

Je moet nu kwalificeren voor de nieuwe regeling om als binnenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt. En wie kwalificeren? Je moet inwoner zijn van de EU, de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), en daarnaast -etc.-. Maar dat -etc.- hoeft hier niet behandeld te worden want Thailand  staat niet in het rijtje hierboven.

Wat betekent dit voor emigranten met Nederlands inkomen in Thailand?

Niet alleen vervalt de keuzemogelijkheid om het wereldinkomen in Nederland te laten belasten en de in Nederland geldende aftrekposten (hypotheekaftrek op een in het buitenland gelegen woning e.d.) geldend te maken, maar alle heffingskortingen vervallen ook. Alle!

Op Thailandblog is al eens geschreven over de heffingskorting na emigratie. Juist mensen met alleen (gekorte) AOW belast in Nederland die een stukje van de algemene heffingskorting kregen, bleven geheel buiten de heffing. Dat is voor hen voorbij.

Het stukje heffingskorting vervalt en daarom zal bij velen toch inhouding van loonheffingen plaats gaan vinden. Hoeveel ? Dat is afhankelijk van de omvang van de AOW-uitkering en het tarief in 2015. Voor mensen met WIA (etc.) geldt hetzelfde. Mensen met ander in Nederland belast inkomen gaan het ook merken.

Conclusie: Wij gaan (meer) betalen.

Erik Kuijpers

Voor meer info klik hier.

Noot. Er bestaan vragen bij belastingadviseurs of deze aan het woonland gebonden regel niet discriminerend is.

Dit is vraag 17 van het dossier Belastingen dat binnenkort verschijnt.

No votes yet.
Please wait...

18 reacties op “Belastingen: Keuzeregeling emigranten vervalt”

 1. Renévan zegt op

  Is het misschien mogelijk om aan de hand van een paar fictieve voorbeelden een en ander wat meer duidelijk te maken, en hoe dit in de praktijk uitpakt. Voor mij is dit nou niet echt duidelijk (moeilijke materie).

 2. erik kuijpers zegt op

  Thans kun je opteren voor binnenlandse belastingplicht. Dat kan van betekenis zijn als je aftrekposten hebt die je na emigratie nog geldend mag maken maar het kan ook als je in Thailand woont en AOW hebt en bedrijfspensioen.

  Je doet dan aangifte van het wereldinkomen en -vermogen maar hebt recht op de heffingskortingen alsof je in Nederland woont.

  In het andere geval word je behandeld als buitenlands belastingplichtige, word je niet belast voor bedrijfspensioen in box 1 en voor banktegoeden in box 3.

  Ik ken deze situatie uit de praktijk maar heb ook een voorbeeldberekening gemaakt met hulp van de (gratis) software van de belastingdienst.

  Bij een jaarinkomen van 10 k euro AOW en 10 k euro bedrijfspensioen is behandeling als binnenlands belastingplichtige snel een 300 euro op jaarbasis goedkoper. Bij 10 k euro AOW en 20 k euro bedrijfspensioen is het verschil al weg. De huidige faciliteit is alleen voordelig bij relatief lage inkomens maar je mag ze de kost geven die het in Thailand met dit inkomen moeten doen. En dan is 300 euro leuk geld.

  Deze mogelijkheid wordt ons ontnomen door de faciliteit te beperken tot inwoners in de genoemde groep landen: de EU, de EER, Zwitserland en de 3 eilandjes in de West.

 3. G.PIETERS zegt op

  Als je niet belast wordt door vrijstelling inhouding LB en premie volksverz. etc., welke na veel pijn en moeite na vestiging in Thailand is verkregen van de Belastingdienst NL; zou dit vanaf 1-1-2015 dan geen zin meer hebben?

 4. robert48 zegt op

  De slogan van de Belastingdienst is sinds 2001 “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”, waarin de Belastingdienst zelf erkent geen leuke taak te hebben; met “makkelijker” wordt gedoeld op eenvoudigere en snellere procedures en betere bereikbaarheid.
  Maar dat is niet helemaal juist ten eerste de buitenland lijn van de belasting is heel slecht bereikbaar en steeds andere regels of papieren die ingevuld moeten worden ze weten het zelf niet daar.

 5. erik kuijpers zegt op

  G. Pieters, aan het verdrag is niets gewijzigd.

  En ik verwacht na de belastingherziening waar men nu over praat ook geen wijziging aan het verdrag want daar heb je twee landen voor nodig.

  De belastingherziening gaat, mijn idee althans, over het vereenvoudigen van het systeem van heffingskortingen en toeslagen. En dan kom je aan de portemonnee van mensen en dat is voldoende voer voor gekibbel tussen de regeringspartijen onderling.

 6. ruud zegt op

  @Erik:
  In 2016 krijg ik een vervroegd pensioen (van een verzekeraar) en loopt een polis af die ik om moet gaan zetten in een lijfrente.
  Ik ben onlangs bij de belastingdienst in Thailand geweest en die willen – in ieder geval nu – niets van mij weten.
  Ik heb (nog?) geen vrijstelling van de belastingdienst in Nederland gekregen voor die polis.
  Ik ben buitenlands belastingplichtig en heb geen vrijwillige AOW verzekering.
  Hebt u enig idee wat waar belast gaat/ moet worden?

 7. erik kuijpers zegt op

  Ruud, ik neem aan dat je al in Thailand woont en behoort tot de postactieven ? Geen werk of onderneming in Thailand ?

  Dan adviseer ik je het ‘belastingdossier postactieven’ af te wachten. Vraag 11 gaat over lijfrentekapitaal dat vrijkomt na emigratie naar Thailand. Overigens is daar in dit blog over geschreven. Een terrein vol voetangels en klemmen.Je hebt nog ruim tijd om een plan van aanpak te bespreken met een deskundige. Wat belasting in Nederland betreft zal veel afhangen van het feit of het een pre- Brede Herwaardering polis is of niet.

  Er komt ook een vervroegd pensioen; indien staatspensioen (dan was je ambtenaar) belast in Nederland, indien bedrijfspensioen belast in Thailand als dat wil heffen. En over het feit dat Thailand niks van je wil weten gaat een kwart van het dossier…..

  Nog een week, denk ik.

  • ruud zegt op

   Oke, vast bedankt.

   Ik ben een overtuigd postactieveling.
   40 jaar werken vind ik wel genoeg.

   Het pensioen is bij een verzekeringsmaatschappij.
   Geen staatspensioen dus.

   Aan wie ik de belasting moet betalen maakt me niet veel uit.
   In Nederland gaat het alleen om de belasting en niet om sociale verzekeringen.
   Een heffing tussen de 5% en 10% dus.
   In Thailand liggen de percentages wat hoger, maar hier heb ik dan de algemene vrijstelling van 30.000 Baht nog.
   In beide gevallen valt er wel mee te leven.

   Als ik maar weet, of ik het aan het juiste land betaal.
   Maar ik wacht het dossier verder af.

 8. Roel zegt op

  Er veranderd nog veel meer in 2015,denk ook aan de mensen die in 2015 de pensioenleeftijd bereiken met jongere partner of alleenstaand. Je verkrijgt nl geen toeslagen meer voor partner of als alleenstaande.
  Dit is de AOW gat,ook in NL zullen er grote problemen gaan ontstaan, er is maar een klein percentage dat hiervoor een speciale verzekering hebben afgesloten om dit inkomengat op te vangen.

  Dus er komt nog veel op de NLers af, waar ze ook wonen.

 9. Roel zegt op

  Hier even een link, daar kan je lezen hoe gepensioneerden gepakt gaan worden de komende jaren.

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/07/gepensioneerden-gaan-18-jaar-lang-ieder-jaar-1-meer-belasting-betalen/

  • ruud zegt op

   Dat heeft dan ook gevolgen voor de buitenlands belastingplichtigen en die niet vrijwillig zijn verzekerd voor de AOW.
   Die moeten voor zover ze nog inkomsten hebben die in box 1 worden belast in Nederland, hier steeds meer belasting over betalen.
   AOW-premie verandert dus langzaam in belasting.

   Op zich verbaast dit initiatief van de overheid me niet, omdat steeds meer ouderen naar het buitenland zijn vertrokken.(10% van de gepensioneerden las ik pas nog)
   Er verdwijnt dus steeds meer geld van de Nederlandse overheid naar het buitenland.
   Dit geld wordt dan niet uitgegeven in Nederland en de overheid krijgt er dus geen cent van terug.

   Los van uw link van juli 2014, heb ik er echter nog nooit van gehoord.
   Ik weet dus niet of dit door gaat.

 10. erik kuijpers zegt op

  Roel, zover ik weet blijft de AOW voor een alleenstaande bestaan. Bestaande partnertoeslagen blijven bestaan tot de partner 65 is of de relatie eindigt.

 11. Rene Martin zegt op

  Erik op de volgende website: ( http://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/c-2700374/einde-keuzemogelijkheid-binnen-en-buitenlandse-belastingplich) zag ik staan dat wanneer er 90% of meer van je inkomen uit NL komt dan ben je volgend jaar binnenlands belastingplichtig in Nederland met alle voor- c.q. nadelen ongeacht waar je woont.

 12. erik kuijpers zegt op

  Rene Martin, ik lees hier…

  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/fiscale_regelingen/wonen_buiten_nederland_en_inkomsten_uit_nederland/regeling_voor_kwalificerende_buitenlandse_belastingplicht_vanaf_2015/voorwaarden_gekwalificeerd_buitenlands_belastingplichtige/

  …toch echt iets anders.

  • ruud zegt op

   @ Erik:
   Dat had ik ook gevonden.
   Het is alleen niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de expats in Thailand.
   Er staat onder andere:

   Voldoet u niet aan de voorwaarden voor behandeling als gekwalificeerde buitenlandse belastingplichtige vanaf 2015? Dan hebt u geen recht meer op aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen.
   Dat heffingsvrij vermogen, zou dat kunnen betekenen dat in de toekomst in Nederland belasting over het spaargeld moet worden betaald?
   Bij het verdrag ( http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verdragsstaten_ib4001z2ed.pdf ) heb ik geen verdeling zien staan voor belastingheffing van spaargeld.

   Zie deze link voor de tekst over heffingsvrij vermogen:
   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/fiscale_regelingen/wonen_buiten_nederland_en_inkomsten_uit_nederland/regeling_voor_kwalificerende_buitenlandse_belastingplicht_vanaf_2015/u_voldoet_niet_aan_de_voorwaarden

  • Rene Martin zegt op

   Ja uitgaande van de link die je van de belastingdienst stuurde klopt de info van het artikel’ een huis in het buitenland” dus niet. .

 13. erik kuijpers zegt op

  Dit wordt behandeld in het belastingdossier in vraag 16. Ik ga niet het dossier twee keer plaatsen dus wacht svp even af. Maar troost je: bankgeld valt niet onder box 3 na emigratie, simpel omdat heffing aan het woonland is toegewezen. Het verdrag gaat voor de nationale wetgeving.

 14. erik kuijpers zegt op

  Rene Martin, deze link

  http://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/geldigheidsdatum_23-09-2014#AuthentiekNL_VDRTKS1131142_HOOFDSTUKIV_Artikel22

  Artikel 22


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website