Verslag immigratie Chumphon door Lung Addie

We schrijven 13 feb 2019. Het betreft een jaarverlenging door gebruikt te maken van de combinatiemethode (inkomen + bankbedrag) en dit net voor ingang van de nieuwe regelgevingen dewelke ingaat op 1 maart 2019 . De definitieve toewijzing zal gebeuren in maart 2019. Deels dus oude regelgeving, deels nieuwe regelgeving.

Situatie: – ongehuwde Nederlander (basis visum Non O met extensie retirement)
– gebruikmakend van visumondersteuningsbrief + bankstatement
Lung Addie vergezelde de aanvrager naar het immigratiekantoor te Chumphon als verslaggever, als bekende van het kantoor en ook omdat er mogelijk problemen te verwachten waren. Lung Addie was er niet om deze problemen op te lossen, doch om te helpen bij eventuele vertalingen en vooral om verslag over het verloop uit te brengen.
De normaal te verwachten documenten werden voorgelegd: paspoort, visumondersteuningsbrief, bankstatement van 1 dag oud, bankboekje met het bedrag nodig om het inkomsten te kort aan te vullen, bankboekje met dagelijkse verrichtingen voor leven in Thailand, huurcontract voor adresbevestiging. Dus zowat alles nodig voor de jaarverlenging.

Te verwachten problemen:
– daar het bankbedrag redelijk krap berekend was zou een lagere koers, als oorspronkelijk berekend, er kunnen toe leiden dat de combinatie inkomen + bankbedrag net onder het gevraagde bedrag van 800.000 Baht op jaarbasis zou vallen. Er werd echter door immigratie een “middenkoers” gehanteerd, niet de hoogste, niet de laagste. Er was geen probleem.
– op de rekening van het bankbedrag was per ongeluk een afname gebeurd. Dit gebeurde binnen de drie maanden voor de aanvraag en de som was daardoor even onder het vereiste bedrag gedaald. Dit zou misschien voor problemen kunnen zorgen. (Nog de oude regelgeving want het is nog geen 1 maart.)

De ongelukkige verrichting:
Aanvrager beschikt over twee rekeningen bij twee verschillende banken. Een rekening gebruikt hij enkel voor immigratie en daar komt hij normaal gezien niet aan. De tweede rekening, bij een andere bank, gebruikt hij om zijn inkomen te ontvangen en voor dagelijks gebruik. Nu had hij, per ongeluk, bij een opname van 30.000THB die “immigratierekening” gebruikt. Onmiddellijk zag hij de vergissing in. Daar hij op die “immigratierekening” niet onmiddellijk terug kon storten, heeft hij de 30.000THB eerst op rekening twee gestort en daarna onmiddellijk overgeschreven naar rekening 1. Dat alles heeft amper 4 minuten in beslag genomen.

Reactie Immigratie bij voorlegging bewijzen:
Daar hij de combinatiemethode gebruikt, moest hij niet enkel een bankstatement van de dag voorleggen, doch ook een bewijs, maand per maand, dat het bedrag er 3 maanden blijven opstaan was. (niet echt abnormaal)
Hier kwam wel tevoorschijn dat er in een bepaalde maand 30.000THB afgenomen was, waardoor hij even onder het geëiste bedrag kwam te zitten, maar ook dat hij het direct opnieuw bijgestort had. Daar moest een schriftelijk bewijs van de bank bij, enkel de verrichting in het bankboekje was niet voldoende.
Tevens moest, bij de ondersteuningsbrief, een bankbewijs geleverd worden dat de laatste 3 maanden er wel degelijk een pensioen (of AOW) vanuit Nederland naar de bank in Thailand overgeschreven werd.

Tevens moest een plannetje gemaakt worden over het hoe de woonst van aanvrager te vinden was.

Betaling: 1900THB

Dus in feite is er niets buitengewoons of onoverkomelijk gevraagd geweest. Alles verliep in een heel vriendschappelijke en zeer behulpzame sfeer. Er werd zelfs gezegd waar de kortst bij zijnde kantoren van de banken, waar supplementaire documenten konden afgehaald worden, te vinden waren. Er werd zelfs door immigratie naar het bankkantoor gebeld om hen te zeggen welke documenten ze nodig hadden + een voorbeeldbrief meegegeven. Vooral met het oog op die ongelukkige verrichting. Dus geen klachten omtrent dit alles.

Eindresultaat:

Alles werd aanvaard, zelfs de ongelukkige geldafname, en een stempel van 1maand “in consideration” in het paspoort geplaatst.
Als we dit niet een echt perfecte behandeling mogen noemen dan weet ik het ook niet. Positieve zaken MOETEN ook vermeld worden.

Melding : Lung Addie.
Betreft : Immigration Chumphon


Reactie RonnyLatYa

– Wat betreft die ongelukkige afname. De meeste immigratiekantoren zullen er geen problemen van maken. Vergissingen kunnen gebeuren en indien het geld snel werd teruggestort op dezelfde rekening zal men daar normaal weinig van zeggen. Misschien enkel een waarschuwing. Blijft het voor langere tijd afwezig op de rekening, dan mag je problemen verwachten in elk kantoor. Maar het is natuurlijk allemaal afhankelijk hoe de betreffende immigratieofficier er tegenover staat. In dit verslag is het duidelijk dat de immigratieofficier er heel begripvol mee is omgegaan. Mooi zo.
– Blijkbaar moet in Chumphon bovenop de visumondersteuningsbrief ook nog een bewezen worden dat het bedrag maandelijks effectief wordt overgemaakt. Dat is niet volgens de officiële regelgeving indien een visumondersteuningsbrief worden gebruikt. De visumondersteuningsbrief is er net om die stortingen te vervangen en te bewijzen dat je een bepaald inkomen hebt.
Maar ik weet dat sommigen immigratiekantoren de beide vragen (proof of income en een werkelijke storting). Het zijn lokale regeltjes waar ieder zich persoonlijk moet van op de hoogte stellen.

Net zoals Lung Addie ben ik ook van mening dat positieve verhalen ook mogen gemeld worden.
Ik hoop op een kleine up-date van het verslag, wanneer hij zijn definitieve jaarverlenging gaat ophalen. Is immigratie hem komen bezoeken om zijn werkelijk verblijf vast te stellen, zijn er dan eventueel bijkomende vragen gesteld, welke bewijzen moest hij voorleggen bij het ophalen van zijn jaarverlenging, nieuwe richtlijnen naar de toekomst, etc.

Bedankt alvast voor dit verslag.

Note: “Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief. Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie.
Gebruik hiervoor enkel www.thailandblog.nl/contact/. Bedankt voor uw begrip en medewerking”

 

24 reacties op “TB Immigration Infobrief 009/19 – Verslag Immigratie Chumphon – Jaarverlenging met combinatiemethode.”

 1. fred zegt op

  En U vindt dit blijkbaar een simpel verhaaltje ? Ik vind dit een heel complex verhaaltje.Een verhaaltje waar heel veel mensen in andere kantoren zwaar in de problemen gaan mee komen.Ik heb heel sterk mijn twijfels dat immigratie naar een bankkantoor gaat bellen ?? Ik ben 100 % zeker dat dit in de meeste immigratie kantoren nooit zal gebeuren.
  Hoeveel dagen zijn jullie daar mee bezig geweest ?
  En het is ook de eerste keer dat ik hoor dat er een bewijs moet zijn dat je pensioen op de Thaise rekening wordt overgeschreven ? Ik hoorde dat een bewijs van inkomen voldoende zou zijn ?

  Ik vraag mijn nieuwe visum O-A volgende keer wel terug in België. Lijkt me alvast simpeler te zijn.

  • Herwin Buyl zegt op

   Beste Fred,
   ik veronderstel dat U niet vast verblijft in Thailand. Indien U vast in Thailand zou verblijven en U hebt de keuze van Uw Visa ter plaatse te laten verlengen, denk ik dat U geen retour ticket zult betalen, voor even naar Belgie te vliegen, voor U Visa OA te laten vernieuwen. Als U natuurlijk naar geen 700 euro moet kijken voor even heen en terug te vliegen van Thailand naar Belgie, is dat zeer goed voor U, maar vele gepensioneerden hebben niet allemaal het geluk van een groot pensioen te ontvangen van de Belgische staat en zijn dan ook tevreden dat ze hun Visa in Thailand kunnen verlengen. Een beetje moeite doen voor alle bewijzen te verzamelen, maakt voor vele gepensioneerden een GROOT verschil tegenover, een retourtje te kopen van +- 700 euro, voor een Visa te verlengen.!

   • Cornelis zegt op

    Herman, de ’visumverlenging’ zoals jij dat noemt – maar waar je de ‘retirement extension’ of de ‘marriage attention’ bedoelt, kun je alleen in Thailand verkrijgen, dus dat kopen van een retourtje naar je oorspronkelijke thuisland voor dat doel lijkt me niet verstandig………..

    • RonnyLatYa zegt op

     Ik vermoed dat hij bedoelt dat het eenvoudiger en goedkoper is een jaarverlenging te halen van zijn huidige verblijfsperiode, dan naar België te vliegen om een nieuw Non-immigrant O-A Multiple entry visum. Voor dat laatste visum moet hij dan inderdaad naar België vliegen.

   • fred zegt op

    Vanaf 1 maart moet uw pensioen iedere maand worden overgeschreven naar uw Thaise bankrekening. Ik heb daar gewoon geen zin in. Die overschrijving kost ook geld en je moet genoegen nemen met de wisselkoers van de dag.
    Verder heb ik geen zin om 800.000 Baht op een rekening te stallen waar je niet meer mag aankomen.
    Dus is in mijn geval een extension niet meer mogelijk in Thailand

    • Geertg zegt op

     Je zegt het verkeerd. Het is wel mogelijk, maar je wilt het niet. Voor Nederlanders en Belgen geldt nog steeds de visum ondersteuningsbrief. Wat dat aangaat dus geen probleem.

    • Lung addie zegt op

     Waar komt die informatie, dat je vanaf 1 maart, maandelijks je pensioen moet overschrijven naar een Thaise bankrekening vandaan? Alleszins niet van de informatie welke we van Ronny LatYa krijgen en steeds zeer betrouwbaar is. Deze regeling en bijkomende mogelijkheid, geldt enkel voor de enkele landen, waarvan de ambassades, geen inkomstenverklaring meer afleveren en daar valt Nederland en Belgie niet onder. Voor Nederland wordt de ‘visumondersteuningsbrief’ en voor Belgie zelfs het affidavit nog steeds aanvaard. Er zijn nergens berichten verschenen dat dit voor deze mensen niet meer zou gelden, ook niet na 1 maart.
     Dat iemand geen zin heeft om elke maand zijn pensioen op een Thaise rekening te storten of 800.000THB op een Thaise rekening te parkeren, dat is deze persoon zijn volste recht. Doch dit zijn niet de enige voorwaarden of mogelijkheden om een jaarverlenging te bekomen. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om d.m.v. de ondersteuningsbrief (Ned) of het affidavit (BE) OF zelfs een combinatie van de twee, inkomen + bankbewijs aan de voorwaarden voor een jaarverlenging te voldoen.

     • Cornelis zegt op

      Waar die informatie vandaan komt? Men concludeert dat mogelijk op basis van het volgende in je verslag: ‘Tevens moest, bij de ondersteuningsbrief, een bankbewijs geleverd worden dat de laatste 3 maanden er wel degelijk een pensioen (of AOW) vanuit Nederland naar de bank in Thailand overgeschreven werd’.

    • stevenl zegt op

     Onzin, je kunt net als voorheen gebruik maken van de visumondersteuningsbrief.

     Er is voor Belgen en Nederlanders slechts 1 ding veranderd: naast visumondersteuningsbrief (indien verblijf op basis van inkomen) kun je nu ook gebruik maken van maandelijkse overschrijving (als je immigratiekantoor dit accepteert).

 2. Geertg zegt op

  Ook hier in Buriram is het over het algemeen geen probleem. Wel wordt naast de inkomensondersteuningsbrief (leuk scrable woord) bewijs gevraagd dat daadwerkelijk geld vanuit Nederland over gemaakt wordt.

  Ook bij het “in consideration” stempel is er geen probleem te verwachten mits alles in orde is. Bij mij werden wat vragen gesteld oa hoe lang woon je in Thailand enz. Alles echter uiterst correct. Ook werd een foto van ons met een immigration medewerker voor ons huis gemaakt.

  Ook bij de normale extension wordt er door de immigration vlot en correct gewerkt.

 3. Cornelis zegt op

  Met dat vragen van een bewijs dat het op de visumondersteuningsbrief vermelde inkomen ook daadwerkelijk naar een Thaise bank werd overgemaakt, zit dit immigratiekantoor wel héél fout. Dit raakt de essentie van die inkomensverklaring, sterker nog: stelt die brief in feite volledig buiten werking.

  • Geertg zegt op

   Het is heel simpel, wie baas is bepaalt wat er gebeurt. Of je dat nu leuk vind of niet. Verder heb ik er persoonlijk geen problemen mee.

 4. Lung addie zegt op

  Beste Fred,
  ik heb dit niet een ‘simpel verhaaltje’ genoemd. Daar het juist niet ‘simpel” was loonde het de moeite om het aan de lezers van het blog te melden.
  De situatie hier bij Chumphon Immigratie kan je niet vergelijken met de meeste andere kantoren. Hier zijn, cijfer van de immigratie zelf, 15 (ja VIJFTIEN) buitenlanders met een jaarverlenging. Als ik er binnenkom wordt ik onmiddellijk met de voornaam aangesproken. En ja, ze zijn hier heel behulpzaam. Het ganse gebeuren duurde:

  -betreffende persoon door Lung addie thuis afgehaald om 10.30
  -aankomst Immigratie 10.45
  -bankkantoor voor bijkomend bewijs op amper 5km en ze wisten, wegens het voorbeeldexemplaar en het telefoontje, waar we voor kwamen
  -vanwege de lunchpauze zijn we zelf iets gaan eten.
  -13.15 terug op immigratie
  -14.00 waren we al op weg naar huis met de stempel ‘in consideration en zijn we een koele pint gaan drinken
  Dus geen dagen mee bezig geweest.

  PS. dat bewijs van overschrijving was enkel van de laatste 3 maand.
  In Belgie simpelder??? Is best mogelijk.

  • fred zegt op

   Bewijs van overschrijving van de laatste 3 maanden ? Wat daar van de betekenis is is me dan weer een raadsel. Trouwens ik heb nooit horen zeggen dat men voor een inkomensverklaring moet bewijzen dat dat inkomen op een Thaise bankrekening wordt gestort ? Laten we eerlijk blijven dit is alles behalve een positief verhaaltje. En raar maar waar maar ik heb in Thailand nog nooit ergens een telefoon horen rinkelen. Niet in een bankkantoor noch in een immigratiekantoor.

 5. Han zegt op

  Mijn eerste jaar verlenging had ik 800.000 op de bank staan al een paar maanden, na het krijgen van de bankbrief dat het geld er inderdaad al rwee maanden opstond heb ik het geld vastgezet voor 11 maanden. Maar dat werd niet geacepteerd want was een nieuwe rekening. Het was uiteraard alleen maar een administratieve handeling, het geld is de bank niet uit geweest.
  Gelukkig had ik nog een andere rekening waar al een paar maanden voldoende opstond dus de volgende dag terug met een nieuwe bankbrief van mijn andere rekening.

 6. Roel zegt op

  Ik heb net 20 februari nieuwe visa aangevraagd soi 5 Jomtien.

  Alle benodigde papieren had ik bij mij, ja moest wel weer extra kopie van een bladzijde van paspoort gemaakt worden, maar dat deden ze zelf snel.
  Ook ik had brief van bank met opgave 800 k met kopie van bankboekje. Kopie van boekje moest ik tekenen en de brief van de bank kreeg ik terug, niet nodig. Ook iemand voor mij had dat niet alleen kopie bankboek met saldo, alleen hij moest even boekje updaten.

  Wel moet ik nog weer 2 andere papieren ondertekenen, regels voor visa en wanneer je recht op visa verliest alsmede alles over overstay. Ze vulden zelf de papieren in en ik hoefde deze alleen maar te tekenen. Vroeg om een kopie, ze keek mij vragend aan, maar kreeg ze toch toen ik had betaald.

  De volgende dag paspoort opgehaald met nieuwe visa er weer in. Kan weer 1 jaar vooruit.

 7. David H. zegt op

  Dat is de eerste keer dat ik verneem dat voor een ret. ext. een under consideration stempel / periode is , ik heb al 6 keer mijn paspoort afgestempeld dag erna mogen afhalen , voordien zelfs in de namiddag zelfde dag
  Is dit ook een nieuwigheidje , idem voor dat plannetje waar wonende ?

  Ik weet wel dat dat voor gehuwd met Thai dame zo wordt behandeld , maar nu ook voor ret. ext. pensioen ?

  Ik ben wel afhangende van Jomtien soi 5,is mij nooit gevraagd , zelfs geen TM30 zoals vandaag bij 90 dagen rapportering, noch bij mijn jaarlijkse hernieuwngen voordien , (ik heb zelfs nog zo geen Tm 30 papierslip in mijn paspoort , wel al 8 jaar zelfde adres , nooit geen tm 30 gedaan , hebben wel mijn adres al vele Jaren )

  • Lung addie zegt op

   Beste David,
   zoals we reeds lang weten of zouden moeten weten is het in Thailand overal ‘same same but different’. Dat is trouwens de reden waarom Ronny van zoveel mogelijk verschillende Immi kantoren info wil vergaren. Een stempel ‘in consideration’ is hier in Chumphon ook nog maar 2 jaar in voege voor ‘niet gehuwden’. Dat werd ingevoerd toen de oude baas met pensioen ging en er een nieuwe baas kwam, andere bazen, andere wetten. Ja, je moet dan na een maand eens terug naar Immigratie… en dan ???
   Zo zijn er ook nog steeds plaatsen in Thailand waar men nog nooit een telefoon horen rinkelen heeft. Daar werken ze nog steeds met een tamtam veronderstel ik of anders is degene die het schreef doof… alles kan in Thailand ( TIT). Hier in het Zuiden hebben ze de telefoon reeds ontdekt en loopt zowat iedereen met de meest moderne Ipads, Smartphones… rond… er is zelfs Fiber internet…. blijkbaar op sommige plaatsen nog niet….
   We mogen alleszins niet uit het oog verliezen dat we momenteel nog steeds in een overgangsperiode verkeren en zo dus het voor sommige immigratiekantoren en het personeel nog niet helemaal duidelijk is hoe de nieuwe regels toe te passen, dus spelen ze op zeker en vragen soms meer dan in de wetgeving voorzien is. Hoewel ik hier,bij immigratie, heel goed gekend ben zal ik alleszins niet in discussie gaan als ze een document vragen waarvan ik weet dat het eigenlijk niet in de wetgeving voorzien is. Wie ben ik om dat te doen? Ik maak de wetten en regels hier niet en vergeet ook niet de belangrijke zin in de immigratiewetgeving: de immigratieofficier kan steeds, indien hij wenst of jet nodig vindt, bijkomende documenten vragen…. dus …. waar sta je ??? Meestal is er, hetzij aan de overkant van straat, wel ergens een copycenter waar je terecht kan… is dat dan zo erg?
   En ja, ik gebruik reeds jaren een Fixed Deposit Account, waar reeds jaren geen enkele verrichting op gedaan wordt, behalve de intrest die er bij komt, zelfs een op een termijn van 2 jaar. Geen probleem, ze vragen me wel een copy van mijn Saving Account om te weten waar ik van leef. Dat krijgen ze en het bedrag daar daar soms om de 3-4 maanden op komt, dat interesseert hen niet, ze willen enkel zien dat ik inkomen heb om van te leven en niet werk hier. Staat dat in een wetgeving? Weet ik niet en vraag het hen ook niet. en zo heb je de minste of geen problemen.

   • fred zegt op

    Misschien hebben alle mensen daar in het Zuiden wel een privé smartphone maar het zou me verwonderen dat U dan ook die hun nummer hebt. Bij immigratie jomtien en dat is niet de kleinste staat geen enkele vaste telefoon.

  • Albert zegt op

   Jomtien soi 5 maakte in september 2018 bij iedereen die kwam voor ret. ext. eerst een TM30 melding
   en kreeg een TM30 slip in het paspoort.
   Moest daardoor buiten extra copy adres / paspoort laten maken.
   Daarna door voor de extension.

 8. bert mappa zegt op

  Mahasarakham weigert de bankverklaring als die 1 dag oud is , deze moet op de dag van de aanvraag bij de bank worden gehaald.

 9. Lambik zegt op

  Extentie gedaan eind January in Jomtien op basis van inkomen.
  Letter of Income Oostenrijks consulaat.
  Copij huurcontract
  Copij paspoort bladzijden & TM6.
  Geen TM30
  Controle officier + ondertekenen 2 documenten, gedaan in ca. 5 minuten en terug buiten met ticket om paspoort af te halen de dag nadien + foto.
  Ik denk zo mijn 15de Extentie, altijd vlot verlopen.
  Hoop volgend jaar van hetzelfde.

  • David H. zegt op

   Voila zie , geen TM30 ,net zoals ik .Ik merk wel op dat Lambik ook reeds lange tijd (15) extensies heeft bij Jomtien soi 5, mogelijk ligt het er aan dat men je al lange tijd in systeem heeft , en mogelijks op zelfde adres ,ofwel zien sommigen onder ons er betrouwbaarder uit …LOL ,

   Zal het misscien anders ervaren inMaart wegens hernieuwing 5 jaar rijbewijzen bij adres certificaat aanvraag , evenwel voordien nooit gevraagd ook niet voor idem nodig voor tweede bankrekening openend

 10. Lung Harry zegt op

  Lung Laddy en Fred, ik vind het nogal onbeleefd om Lung Addy’s en mijn verhaal in twijfel te trekken, wij zijn geen leugenaars en willen alleen benadrukken dat het Immigratiekantoor in Chumphon zeer behulpzaam is en dat vinden wij zeer positief.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website