Het Sinterklaasfeest was een groot succes, zoals u op Thailandblog en op onze website hebt kunnen lezen. De Kersttijd en Oud en Nieuw dienen zich nu aan.

In verband met de feestdagen houden wij deze maand NIET onze gebruikelijke bijeenkomst of borrelavond op de laatste woensdag 27 december 2017 van deze maand.

In plaats daarvan nodigt het bestuur van de NVTHC u uit om op 3 januari, tijdens de traditionele Nieuwjaarsborrel, met elkaar het glas te heffen op de toekomst. Wij hopen die avond op een grote opkomst. De borrel zal worden ‘aangekleed’ met hapjes. Noteer deze datum a.u.b. in uw agenda.

  • Leden ** : Eerste drankje ( Nieuwjaarsborrel) en borrelhapjes worden U namens het bestuur van de NVTHC aangeboden.
  • Niet-leden idem maar met een toegangsprijs van 200 THB.
  • **U bent bij aankomst voorafgaande aan de Nieuwjaarsborrel in de gelegenheid zich te laten (her-)inschrijven als lid 2018 en de verschuldigde contributie 2018 van 500 HB te voldoen aan de penningmeester.

Wij melden u nu alvast dat de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) gepland staat op woensdag 31 januari 2017 .
Het wordt een belangrijke vergadering mede gegeven de bestuursverkiezingen.

Zoals U reeds geïnformeerd treedt het huidige bestuur terug ingaande het bestuursjaar 2018 maar blijft beschikbaar tot datum verkiezing/benoeming nieuw bestuur 31 januari a.s op de Algemene Leden Vergadering

Stemgerechtigd zijn alle ingeschreven leden en zij kunnen vanaf de leeftijd 18 jaar gekozen worden in het bestuur.

Wij maken nu al bekend dat onderstaande leden zich reeds kandidaat hebben gesteld voor het bestuur 2018:

  • Do van Drunen als voorzitter,
  • Hans Bos als secretaris,
  • Thomas Voerman als penningmeester,
  • Eric Hulst als evenementencoördinator.

De definitieve kandidatenlijst zullen wij 10 dagen voor de Algemene Leden Vergadering bekendmaken. Leden die zich nog willen aanmelden als kandidaat-bestuurslid kunnen dit derhalve nog middels e-mail doen t/m vrijdag 19 januari a.s bij de voorzitter Herman Philipsen n.v.t.huahin.chaam@gmail.com

Wij zullen de leden tijdig de agenda, de jaarstukken alsmede voorstellen etc. etc. van de op 31 januari a.s te houden A.L.V. toezenden.

Wij wensen u en de uwen tot slot, indien wij elkaar niet meer ergens in Hua Hin of Cha-am tegenkomen, Prettige Kerstdagen en een bijzonder mooie Jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groeten,

Herman Philipsen, voorzitter
Hans Goudriaan, secretaris
Theo van der Heijde, penningmeester

Wie: Leden e.a. Ned. Ver. Thailand Hua Hin / Cha-am
Datum: 03 januari 2018
Tijdstip: 18.30 uur
Plaats: Terras White Sand Beach Hotel, Soi 7 Hua Hin


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website