Gezinnen verdienen meer, maar wonen gescheiden

Door Redactie
Geplaatst in Achtergrond
Tags:
17 augustus 2013

De afgelopen twintig jaar is de gezinsstructuur ingrijpend gewijzigd. In het rapport ‘The Life of Thai People During the Two Decades of Development’ van het Thailand Research Development Institute worden zes hoofdtypes onderscheiden:

  1. Eenpersoonshuishouden.
  2. Gezin plus niet-gezinsleden (vrienden en partners)
  3. Eén-generatie gezin (echtgenoot en echtgenote)
  4. Twee-generaties gezin (man/vrouw en kinderen)
  5. Drie-generaties gezin (man/vrouw, kinderen, grootouders)
  6. Gezin met een generatiekloof (kleinkinderen en grootouders; ouders werken elders)

1 miljoen gezinnen met een generatiekloof

De afgelopen 20 jaar zijn Thaise gezinnen kleiner geworden: minder kinderen, minder oudere gezinsleden. Een belangrijke verandering is de sterke toename van huishoudens met een generatiekloof naar 1 miljoen, voornamelijk in het Noordoosten en Noorden. Het rapport noemt dit een zorgelijke ontwikkeling omdat de doorgaans slecht opgeleide grootouders de zorg hebben over jonge kinderen.

In stedelijke gebieden neemt het aantal drie-generaties huishoudens toe. Verder is het aantal eenpersoonshuishoudens toegenomen van 20 naar 34 procent. De meeste van deze huishoudens zijn oudere vrouwen.

Levensstandaard toegenomen sinds 1986

Sinds 1986 is de levensstandaard van Thaise huishoudens toegenomen. Jonge arbeiders zijn beter opgeleid, terwijl de toegang tot het onderwijs aanzienlijk is verbeterd, met name op het platteland. Maar tussen rijk en arm gaapt wel een onderwijskloof.

De levensverwachting van Thais is voor mannen toegenomen naar 70 jaar en voor vrouwen 78 jaar. Huishoudens beschikken over betere voorzieningen, zoals televisie, mobiele telefoons en verbeterde watertoevoer.

Inkomen en besparingen zijn toegenomen en het armoedeniveau is gedaald. Het gezinsinkomen is naar verhouding sterker gestegen dan het bruto binnenlands product, en naar verhouding sterker dan het inkomen per hoofd van de bevolking.

Gezinnen sparen meer – het aantal gezinnen dat niet spaart, is gezakt van 48 naar 25 procent. Dientengevolge is het armoedeniveau gezakt. Een andere factor die heeft bijgedragen aan het lagere armoedeniveau is de introductie van de universal health care insurance in 1990 (gratis gezondheidszorg).

Kloof tussen rijk en arm is erg groot

Het slechte nieuws is dat de ongelijkheid tussen rijk en arm nog steeds erg groot is. Die kloof is met een slakkengang kleiner geworden. Terwijl de armen meer zijn gaan verdienen als gevolg van beter onderwijs en een betere gezondheid, is de kloof tussen de middeninkomens en rijke huishoudens toegenomen.

Twintig procent van de rijkste huishoudens verdiende in 2009 meer dan 54 procent van het huishoudinkomen. De rijkste groep spaart gemiddeld 6.300 baht per maand, de armste groep spaart niets.

Dertig procent van de rijkste huishoudens heeft een netto waarde van meer dan 100.000 baht; 94 procent van de armste huishoudens heeft een netto waarde van minder dan 50.000 baht.

Tussen de haves en have-nots bestaat een grote discrepantie in het vermogen om te sparen, te investeren en te floreren.

Platteland loopt leeg

Het arbeidsleger verandert: jonge werkers verlaten in grote aantallen de agrarische sector en zoeken werk in de industrie en servicesector. Die verandering had tot een betere inkomensverdeling moeten leiden, maar dat is niet gebeurd omdat de lonen relatief laag zijn.

Dus terwijl het aantal loonverdieners is toegenomen, is het totale bedrag dat aan lonen wordt uitbetaald niet toegenomen. Dit heeft de nivellering vertraagd en in sommige gevallen de inkomensongelijkheid zelfs vergroot.

Het rapport concludeert dat Thailand erin is geslaagd zichzelf uit de armoede te verheffen. Thais krijgen betere en vollediger gezondheidszorg en onderwijs. Maar de schaduwzijde is dat veel gezinnen niet meer bij elkaar wonen, omdat de werkende gezinsleden vaak elders werken. Desondanks blijft het probleem van ongelijkheid zorgelijk.

(Bron: Nipon Poapongsakorn, distinguished fellow aan het TRDI. Bangkok Post, 31 juli 2013)


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

1 reactie op “Gezinnen verdienen meer, maar wonen gescheiden”

  1. Siamees zegt op

    Maar al bij al is dit rapport nog zo slecht niet al moet men dit met een korreltje zout nemen omdat het opgesteld is door de Thais zelf en niet door een onafhankelijk neutraal buitenlands instituut. De kloof tussen arm en rijk die zal alleen maar groter worden volgens mij, wat trouwens niet alleen een probleem in Thailand is maar eerder een globaal probleem als je het mij vraagt.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website