(PKittiwongsakul / Shutterstock.com)

Voormalig politie generaal-majoor Paween Pongsirin* is blij en opgelucht nu hij via parlementslid Rangsiman Rome van de Move Forward Partij zijn verhaal heeft kunnen doen. De voormalig agent deed onderzoek naar de mensensmokkel van Rohinya migranten en naar massagraven waarin de lichamen van tientallen Rohinya waren aangetroffen. Vanwege zijn onderzoek ontving hij doodsbedreigingen van hoge militairen, politieofficieren en ambtenaren, moest het onderzoek vroegtijdig staken en vluchtte eind 2015 naar Australië alwaar hij om asiel vroeg. 

Paween gaf medio 2015 leiding aan een onderzoek inzake mensenhandel in het zuidelijk grensgebied. In de jungle van het Songkhla district was een kamp met honderden illegale Rohinya immigranten ontdekt, deze slachtoffers van mensensmokkel werden in hechtenis genomen. Bij nader onderzoek werden rondom het kamp de graven van tientallen Rohinya gevonden. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de arrestatie en vervolging van zo’n 100 personen, waaronder enkele hoge politie, leger en marineofficieren. Hij moest zijn onderzoek echter vroegtijdig staken en hierdoor konden sommige hooggeplaatste verdachten ontsnappen. In plaats van een promotie werd Paween juist -als straf- voorgedragen voor overplaatsing naar de meest zuidelijke provincies. Paween maakte hierop bezwaar en gaf aan dat dit zijn leven in gevaar zou brengen, daar diverse verdachten uit die regio nog op vrije voeten liepen. Tevens ontving hij uit diverse hoeken bedreigingen en intimidaties. Omdat zijn verzet tegen de gang van zaken niet oppikt werd nam hij ontslag en vluchtte uit angst voor zijn leven uiteindelijk naar Australië.

Bovenstaande is in het kort het verhaal waar de voormalige agent eindelijk mee naar buiten trad via een onlinepresentatie van de progressieve Move Forward partij. Tevens attendeerde Move Forward kamerlid Rangsiman Rome dit verhaal afgelopen weekend in het parlement. Omdat ook de namen van vicepremier generaal Prawit Wongsuwan en die van premier generaal Prayuth Chan-o-cha in het verslag voorkwamen, vroeg Rome aan de premier om commentaar. Prayuth wees dit van de hand en ging door naar het volgende agendapunt. Daarop vroeg Rome hoe de premier zo “wreed/genadeloos (อำมหิต) zijn kon?!”. De voorzitter van het parlement verzocht Rome deze woorden terug te nemen, toen Rome dit weigerde werd hij op last van de voorzitter uit de zaal verwijderd.

De verklaring van Paween

In een uitgebreide verklaring van achttien pagina’s in januari 2016 aan de Australische immigratie/asieldienst geeft generaal-majoor Paween uitleg over wat er volgens hem is voorgevallen. Hieronder enkele citaten en een samenvatting daarvan** :

“Ik, Paween Pongsirin, voormalig politieman, verklaar hierbij dat ik sinds 1982 in dienst was bij de {Thaise} politie, tot aan mijn ontslag in december 2015. Ik heb mijn land naar eer en geweten gediend, maar mijn leven loopt nu gevaar door bedreigingen van politici en hooggeplaatste personen binnen leger en politie, welke niet blij waren met de arrestaties en het aankaarten van corruptiepraktijken in mijn onderzoek van 2015 naar mensenhandel.  Mijn connecties binnen de politie kunnen mij geen bescherming bieden omdat de bedreigingen uit de hoogste kringen van het land komen. (…)

Ik heb altijd hard gewerkt en in het begin promoties ontvangen voor mijn resultaten. Echter, de laatste tien jaren niet meer in ditzelfde tempo omdat ik niet bereid was om smeergeld te betalen of politieke connecties aan te halen om mijn carrière te bespoedigen. Ik verzet mij tegen corruptie en weiger aan dit soort corrupte praktijken mee te werken.

Ik nam mijn werk als agent serieus en was niet bang om een onderzoek in te stellen, ook wanneer dit de arrestatie van mensen met geld en macht betrof. Ik legde corruptie bloot wanneer ik dat tegen kwam. Dit maakte mij niet altijd populair bij politici en ambtenaren, in het bijzonder niet als zij hier zelf bij betrokken waren. Een prominent voorbeeld is mijn ontdekking in 2013, in een grootschalig corruptieonderzoek omtrent de bouw van politiebureaus door heel het land heen. Dit schandaal betrof de voormalige vicepremier Suthep Thanksuban en vele generaals. Ik heb al het nodige bewijs hieromtrent ingeleverd maar tot op heden zijn er geen arrestaties gedaan. (…)

Op 5 mei 2015 kreeg ik bericht onderzoek te doen naar een massagraf met Rohinya en voegde ik mij bij een onderzoeksteam naar mensensmokkel. De zaak moest binnen 10 dagen onderzocht en opgelost worden, daar de commissaris-generaal de resultaten in deze zaak wou gebruiken om zijn promotie te bespoedigen.” (…)

Na deze citaten volgt een uitleg over het verloop van het onderzoek, hoe enkele hoge personen in beeld kwamen, en dat een verzoek tot arrestatie van een luitenant-generaal (Manas Kongpan***) in eerste instantie spaak liep omdat de rechtbank nog nooit zo’n bevel had uitgegeven voor een dergelijke hooggeplaatst persoon, huiverig was en eerst meer bewijs wilde zien. Nadat meer bewijs verzameld was die op de illegale miljoenentransacties wezen, is deze hoge generaal alsnog gearresteerd.  Daarna kreeg Paween via een andere hoge officier bericht van vicepremier generaal Prawit met het verzoek luitenant-generaal Manas op borgtocht vrij te laten. Paween gaf aan dat hij daar wegens de ernst en omvang van de zaak niet aan kon voldoen.

Gedurende de ondervragingen van de luitenant-generaal liet Manas weten dat hij “veel vrienden heeft, en zal vechten tot het bittere einde. Dat ik {Paween} erg op mijn hoede moest blijven”. Ook ontving Paween via een collega het bericht dat “Generaal Manas onder de leiding van generaal Prawit en generaal Prayuth stond, en mij waarschuwde dat ik moest stoppen waar ik mee bezig was omdat mijn leven in gevaar was”.  Daarop zei Paween dat dit een zaak van nationaal belang was, maar hij kreeg nogmaals te horen dat hij moest stoppen met zijn onderzoek. Dit maakte Paween angstig: “Het voelde niet als een vriendelijk bedoelde waarschuwing”.  Het onderzoek ging desondanks door maar toen kreeg Paween van zijn hogere te horen dat hij geen verdere arrestaties meer moest verrichten, “in het bijzonder niet die van militairen”. Toch zette het onderzoeksteam door en deed verdere arrestatieverzoeken, dit veroorzaakte shock en angst bij zijn overste. Paween werd verzocht de arrestatiebevelen jegens de militairen in te trekken, wat -aldus Paween- aantoonde dat er grote druk werdt gezet vanuit het leger.

Paween voelde zich in de steek gelaten door premier Prayuth, die publiekelijk had aangegeven dat mensenhandel een ernstige zaak is die aangepakt dient te worden. Het voelde voor Paween als verraad.  Eind september 2015 kwam het onderzoek ten einde omdat geld of politieke steun niet langer beschikbaar waren.  Het onderzoek sloot vroegtijdig en de stukken werden overhandigd aan de officier van jusitie. In totaal zijn 91 verdachten opgepakt en 62 voorvluchtig.  Er was nog veel werk om handen en er hadden nog meer arrestaties kunnen worden verricht als het onderzoek door had kunnen gaan. Paween werd tegen zijn zin in voorgedragen voor overplaatsing naar het uiterste zuiden, in een gebied waar diverse verdachten in de zaak nog voorvluchtig waren. Dit deed hem vrezen voor zijn leven. Agenten die optreden tegen deze mensenhandel af hadden laten weten werden juist naar hogere functies gepromoveerd… Bezwaar tegen zijn eigen overplaatsing liep op niets uit en Paween kreeg te horen dat premier Prayuth zeer teleurgesteld in hem was. Het werd duidelijk dat niemand hem bescherming kon of wou geven en het juist de hoogstgeplaatste mensen van het land niet blij waren met het werk van Paween. Daarop nam Paween in november ontslag bij de politie en vluchtte uiteindelijk naar Australië, alwaar hij asiel aanvroeg.

Hij besluit zijn verklaring als volgt: “de mensen die mij iets aan willen doen zitten op de hoogste posities bij de politie, het leger en de overheid van Thailand. Ze hebben laten blijken dat ze niet volgens de wet verantwoording af willen leggen of zich aan de regels van ons land willen houden”.

Sindsdien

Uiteindelijk werden in deze zaak 103 mensen aangeklaagd, waarvan er 62 veroordeeld zijn, 40 zaken verworpen en 1 persoon overleed voordat de rechter een uitspraak kon doen. Luitenant-generaal Manas kreeg een celstraf van 27 (later verhoogd naar 82 jaar), hij overleed op 2 juni 2021 in gevangenschap plotseling aan een hartaanval.

Dit weekend werd premier Prayuth naar aanleiding van deze onthullingen door de pers om commentaar gevraagd, Prayuth reageerde geïrriteerd: “Ik heb hem {Paween} toch niet doen vertrekken? Hij is toch uit eigen overweging vertrokken?” en “Hij had een klacht moeten indienen, er zijn hier procedures voor”. Op de vraag of Paween zijn veiligheid in Thailand in gevaar was zei Prayuth “Hoe kan iemand hem iets aandoen? Er zijn wetten en regels in dit land”. Tot besluit zei Prayuth dat hij niemand de hand boven het hoofd houdt en verzocht Paween dan ook om de namen van verdere wetsbrekers te noemen, zodat er verdere stappen ondernomen kunnen worden.

Bronnen en voetnoten: 

*พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ (phon-trie tam-roewat Pawien Phong-si-rí-nóht), politie-generaal 3de klasse.

** Details en gevoeligheden heb ik hier om moverende redenen weggelaten. Voor meer informatie verwijs ik naar de uitgebreide presentatie van Move Forward.

*** พล.ต. มนัส คงแป้น (phon-too Mánát Khong-Pên), militair generaal 2de klasse.

15 reacties op “Een verhaal van mensensmokkel en een agent die zelf moest vluchten voor zijn leven”

 1. Erik zegt op

  Een beerput die in afgelopen jaren al eens de pers haalde en helaas maar al te waar is nu dit verslag uit de eerste hand komt. ‘Ja, maar Thailand heeft wetten en regels’ is natuurlijk helemaal waar maar ‘pecunia non olet’ en het vlees is zwak….

  Loop niet in de kijker want dan gebeurt er wat met je; helaas zal de zaak Somchai ook nooit helemaal opgelost worden. Maar, eerlijk is eerlijk, dit speelt in ieder land wel eens. Ieder land heeft wel een beerput…

 2. Jacques zegt op

  Mijns inzien zijn er mogelijkheden om dit soort gedrag te voorkomen. Het instellen van een bureau van intern onderzoek bij de politie en militaire politie bij de militairen, om eens wat te noemen. Tevens dienen er tussentijds alle personen aldaar werkzaam te worden gescreend op hun gedrag en mate van beïnvloedbaarheid. Dus bureaus met ver gaande bevoegdheden en gescreende integere mensen. Er is genoeg reden aan te nemen dat deze personen er een taak voor het leven aan hebben. Dus het geld welbesteed. Maar op het moment van schrijven realiseer ik mij dat dit wel erg veel gevraagd is van deze organisaties, gezien de wijze dat integriteit en corruptie wordt ingevuld door velen in dit mooie land. Als laatste nog opgemerkt dat het wel erg lastig zo niet onmogelijk wordt voor dit soort bureaus als de hoogste in rang bij de politie en het leger al niet zuivere koek zijn, zoals kennelijk het verhaal hierboven impliceert.

  • Rob V. zegt op

   In het volledige verslag noemt Paween hoe o.a. die lt-gen Manas met een fluwelen handschoen is aangepakt: na de arrestatie volgde niet direct een huiszoeking zoals bij anderen verdachten in dit geval standaard zou zijn, werdt Manas door de RTP overgevlogen naar het politiebureau ter verhoor met begeleiding van soldaten aan zijn zij, de commissaris-generaal der politie Somyot deze Manas praktisch meteen op borg vrij wou laten en boos werdt op zijn ondergeschikten agenten toen deze dat niet deden. Dat in voorlopige hechtenis Manas vrij kon bewegen binnen de gevangenis en getuigen kon intimideren etc.

   Het is ook geen zeldzaamheid dat politie en militaire generaals buitengewone of opmerkelijke rijkdom bezitten. Dat valt soms te verklaren door een leuke rijke vrouw aan hun zij maar soms ook niet en dan moeten deze ambtenaren wel heel spaarzaam zijn geweest met zeer zeer goede beleggingen… ahum. Oh maar ze hebben natuurlijk vrienden in de top van de zakenwereld, die dan bijvoorbeeld dure horloges van een paar ton euro uitlenen… Het anti-corruptie orgaan NACC knippert even met de ogen, niets aan de hand blijkbaar?

   Tot hoe hoog de corruptie werkelijk reikt blijft natuurlijk de vraag, maar het komt voor tot op zeer grote hoogte, dat is zeker. Ga er maar aan staan, schoon schip op het allerhoogste niveau te maken. Ik zou nog eens uit mijn stoel vallen als de echt allerhoogste rangen wél achter de tralies belanden..

   Geld stroomt binnen het Thaise ambtenaren apparaat naar omhoog en zou dan plots niet de hoogste top binnen politie en leger bereiken? Hmm.. maar zolang nooit schuldig bevonden door een rechter moeten we natuurlijk er maar vanuit gaan dat er zo hoog aan de top geen rioollucht maar een fijne bloemetjesgeur hangt, men is immers onschuldig tenzij anders bewezen, niet? =/ tja…

   NB: En zo’n hoge crimineel, wanneer eenmaal veroordeeld, die komt niet in een standaard “met 50 man in een hok”. Manas kwam in een eigen cel, kon dagelijks een wandeling door de gevangenis te maken etc. Een simpele boer gepakt met een paar jabaa pillen komt voor vele jaren in een hok wat doet denken aan een dierentuin van begin vorige eeuw, terwijl deze lui betrokken in allerlei hele foute zaken in meer dan fatsoenlijke gevangenschap leven.

 3. R. zegt op

  ‘Maar, eerlijk is eerlijk, dit speelt in ieder land wel eens.’

  Thailand is doordrenkt in corruptie. Van top tot teen.

  Dit is echt geen incident!

  De elite (ofwel de ‘untouchables’) , hebben totaal niks te vrezen in Thailand en staan letterlijk boven de wet.
  Zo zijn er genoeg voorbeelden uit het verleden die deze stelling bevestigen (Red bull ‘Boss’, Rolex minister, Rolls Royce en Thai Airways steekpenningen, enz. enz. enz.).

  Corruptie lijkt (is) de gewoonste zaak in Thailand en zal denk ik ook niet snel verdwijnen.

  • Rob V. zegt op

   Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maarrr… in dat verleden waren het letterlijk de hoogste generaals van politie en leger die betrokken in de drugshandel (opium) zaten. Politie generaal Phao versus militair commandant Sarit. Het is dan ook een publiek geheim dat politie, leger enzovoort in de koude oorlogstijd de vruchten plukte van de handel in wapens, drugs en mensen. Maar dat was vroeger toch? Of…

 4. chris zegt op

  Voordat ik – na het lezen van mijn reactie – (weer) wordt beschuldigd van het goedpraten / steunen van het bevoegde gezag in dit land, wil ik stellen dat ik de instelling en de moed van Kuhn Paween zeer bewonder. Dat laat onverlet dat er wel een paar opmerkingen over zijn verklaring kunnen worden gemaakt.
  1. De verklaring is 1 kant van het verhaal maar er is ook een andere kant die niet aan bod komt. Oordelen alleen op basis van 1 kant is niet correct.
  2. Dat hoge officieren in het verhaal behoren tot de kringen van Prawit en/of Prayut betekent niet (per definitie) dat deze heren ook van alles, van de hoed en de rand wisten en nog minder dat zij over zaken beslissingen namen. Dat suggereert Paween wel hier en daar, maar komt niet met bewijzen. (Ik vraag me dan ook af wat de foto van Prayut boven DEZE posting moet terwijl er ook foto’s zijn van Paween)
  3. Dat hij geen copie heeft van de brief waarin hijn ontslagaanvraag intrekt omdat hij dacht dat de aanwezigheid van twee (andere) offcieren in hetzelfde kantoor voldoende bewijs zou zijn dat hij de intrekking had getekend, is op zijn minst gezegd, naief te noemen.
  4. Politie en leger zijn dan wel niet water en vuur maar absoluut niet ‘on speaking terms’ met elkaar in Thailand.
  5. Het huis van Manas mag dan niet onmiddelllijk zijn onderzocht (daarvoor is een huiszoeking nodig, lijkt me) maar niet lang daarna. Daarbij werden voor ettelijke miljoenen kunstwerken en geld gevonden.
  6. Ik denk zelf dat overal ter wereld (niet alleen in Thailand maar ook in Nederland) hoge ambtenaren of politici bij hun arrestatie met meer egards worden behandeld dan Jan-met-de-Pet. Ook niet zo verwonderlijk want die lieden laten zich daarna bijstaan door top-advocaten. En als blijkt dat de bewijslast niet waterdicht is, valt de politie toch wel een behoorlijke buil.

  • Rob V. zegt op

   1. Die andere kant(en) laten meestal niets of weinig van zich horen. Een voorlopige mening onder voorbehoud vormen moet kunnen, en bijstellen zodra er nieuwe informatie boven komt.
   2. De redactie maakt gebruikt van Shutterstock en soms Wikimedia ivm rechten die op foto’s kunnen liggen. Helaas zijn er op het moment van publicatie geen foto’s van Paween op Shutterstock of Wikimedia.
   Ik vat Paween zijn berichten persoonlijk meer op als “deze hoge heren lieten weten dicht bij de top van leger en overheid te staan. Die zullen vast precies en exact weten wat al die mensen onder hun 24/7 doen, maar het zou me verbazen als zeg een Prawit of Prayuth denkt dat de heren onder hun vleugels de onschuld zelve zijn. De gemiddelde Thai weet wel dat er, ahum, opmerkelijke geldstromingen en ander creatief geschuif en bescherm of intimidatie is in allerlei netwerken inclusief leger en politie.
   3. Praween heeft teveel vertrouwen op een woord is een woord, eer, respect en fatsoen? Hij zal ook zeer kalm en rationeel zijn geweest met al die bedreigingen.
   4. Klopt, al is er sinds 2014 het nodige aan gedaan die wrijvingen te temperen (lees: politie in de pas powers that be en hun militaire vrienden te krijgen).
   5. Punt van Paween was dat er normaal wel meteen een huiszoeking is, ik gok omdat elke vertraging namelijk de kans geeft om bewijsmateriaal of andere zaken uit te wissen of weg te sluizen. Dat risico moet je niet willen lopen als het even kan, afwijken van de standaard gang van zaken is dan ook opvallend en ongewenst.
   6. Jantje doet het, misschien, ook!

   • chris zegt op

    1. Die andere kant wordt van ernstige zaken beschuldigd. Dan houd je je mond, je klaagt iemand aan; en als het stil blijft klaag je hen zelf aan. Voorlopig is ok, maar zo breng je het niet.
    2. Ik zag veel foto’s op het internet van Paween. Allemaal beschermd? Of een foto van Manas?
    3. Twee officieren in een en zelfde kantoorruimte zijn niet gevraagd om te getuigen en weten wellicht niet wat Paween ondertekende.
    4. Werkte het, is de vraag?
    5. Er was volgens mij voldoende bewijsmateriaal verzameld om Manas te arresteren. Anders was de rechter niet akkoord gegaan.Wat men vond zijn vooral zaken die met corrupt geld waren gekocht. En dat was een heleboel want het waren tientallen miljoenen. Als ik me niet helemaal vergis, was de zwaarste aantijging dat hij mensen afperste en zei dat het geld voor de koning was. Geen corruptie maar afpersing.
    6. ??

 5. Rob V. zegt op

  Ik heb weleens het gevoel dat Thailand het etiket maffia staat niet zou misstaan. Als burger of kleine ondernemer betalen van beschermgeld, maar ipv heren in Italiaans maatpak gaat de envelop naar heren in uniform. Waai je met die duisteren winden mee dan kun je nog eens een graantje meepikken.. Join the gang, werk je op. Profiteer. Denk aan de illegale handel in mensen, drugs, wapens. Achter de schermen zaakjes ritselen.

  Thailand is dan een waar feestje als je ofwel mee doet of geld genoeg hebt om zaken af te kopen en wegkijken van de ellende/gevolgen die daar uit voort vloeit niet zo’n probleem is. Dan geniet je van de ” vrijheid” , buiten de boeken om je zaken regelen, makkelijk hoor en verder van het zonnetje genieten en het dienstbare plebs dat voor een grijpstuiver werkt. Niet teveel sympathie hebben, dan kan Thailand een goed mens nog eens een depressie storten… zo jammer.

  En sluit je je bij de uniformgang aan om van binnenuit schoon schip te willen maken en iets voor het plebs te betekenen, dan krijg je ook de deksel op je neus als je eens serieuze resultaten boekt. Een verstandig agent vecht niet tegen de bierkaai en de drek… niet? ….

  • chris zegt op

   Hoge heren alleen?
   https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/358645/poll-65-of-thais-can-accept-corruption

   • Rob V. zegt op

    De krant vat die enquête wel heel slecht samen en zet de lezer op het verkeerde been. De vraag daar is: “Keurt u corruptie goed als het de natie, de gemeenschap of uzelf helpt?’ Op die bredere vraag zei tweederde ja. “.

    Een nogal sturende of zeer specifieke vraag niet?! De vraag is hier zeker niet “bent u voor of tegen corruptie / acht u corruptie goed of slecht?”. Kijken naar de vragen is belangrijk, niet alleen de paar zinnen waarin de “newspaper you can trust” het samenvat. Je kunt niet zo makkelijk stellen dat de Thai in meerderheid akkoord zijn of geen probleem hebben met corruptie.

    Zie (dank Tino)
    https://www.thailandblog.nl/achtergrond/corruptie-thailand-visie-thais-zelf/

    • chris zegt op

     Sturende vragen zijn soms geoorloofd, zeker als het onderwerpen betreft die nogal gevoelig liggen. De bedoeling is dan om te meten hoeveel mensen het nu ECHT met iets eens of oneens zijn. Want het vergt enige durf om je tegen een meerderheidsstandpunt te verzetten ook al is het anoniem.
     En dan is het tekenend dat de Thais in grote meerderheid corruptie geen probleem vinden als je er zelf beter van wordt. Dat is ook mijn ervaring in het dagelijks leven. Men maakt er niet zo’n probleem van om een ambtenaar om te kopen (en ik bedoel niet het trosje bananen of een blik koekjes als kreng jai) als je dat zelf beter uitkomt. Dit soort van corrupt, of in elke geval onethisch gedrag is zo gewoon dat ik raar word aangekeken als ik daarvan gruw.
     En zeg nou zelf volgens de Thai: als je plasje aantoont dat je drugs hebt gebruikt, wil je dan worden gearresteerd en voorkomen of betaal je liever 20.000 Baht en bent meteen op vrije voeten? Als ik dan zeg dat ik nooit of te nimmer drugs heb gebruikt en dat ook niet doe, kijkt men mij meewarig aan.
     Kortom: onethisch gedrag is voor Thais dagelijkse kost. Normen en waarden zijn zeer slecht ontwikkeld.

 6. Erik zegt op

  Ik heb het gevoel, Rob V., dat je nu teveel naar Thailand alleen kijkt.

  Ons eigen poldertje is net zo rot al heet dat bij ons anders. We hebben de zaak De Roy van Z, Johan van L, misslagen door de gerechtshoven, we kennen allemaal de namen; de zaak rond wel of niet pedofiele medemensen, de giftige vliegtuigverf, en heel oud de asbest-affaire, de Planta, de pil. Nee, de kogels vliegen in NL niet door de moskee, mensen worden niet opgestapeld in de bak van een pickup en verdwijningen komen in NL ook niet voor maar een jarenlang treiterende overheid herinneren wij ons van een militair en nu van de loterij-affaire. Vergeten we vooral niet het toeslagenschandaal. Grappig, in NL noemen we dat netjes een ‘affaire’…

  De hele wereld is rot, Rob V. Kijk maar naar wat Putin nu weer uitspookt. Zelfs het enige land met een minister voor Bruto Nationaal Geluk, Bhutan, zette legale immigranten (de Lhotshampa’s) zonder papieren de grens over naar Nepal en internationaal noemt men zoiets ethnic cleansing…

  Maar OK, wij kunnen niet het lijden van de hele wereld op ons nek nemen… Dus blijf signaleren in dit op Thailand gerichte medium. Niemand kan later zeggen dat ie het niet geweten heeft.

 7. Johnny BG zegt op

  Beste Rob,

  “Als burger of kleine ondernemer betalen van beschermgeld, maar ipv heren in Italiaans maatpak gaat de envelop naar heren in uniform”

  De burger en kleine ondernemer betalen in de meerderheid geen beschermingsgeld tenzij men in vage zaken zit. Vage zaken hebben gewoon een waarde en als je je daar niet mee in laat dan is er ook niets te halen of te vrezen.
  Qua afkopen is het ook een waar feestje voor de minder gelukkigen. Zij lopen niet in Italiaanse maatpakken maar zijn zeer bereid om strafrecht te ontlopen tegen een vergoeding die goedkoper uitpakt. Zowel arm als rijk “profiteren” van deze manier van creatief omgaan met de regels.

  Als men weet te accepteren dat vele Thai in alle gelederen het Marxisme niet omarmt dan is dat een zwakte van een anders gestemde.

  • Rob V. zegt op

   Beste Johnny, de uitbater van bijvoorbeeld een horeca tentje of standje moet niet zelden geld betalen aan de politie om geen gedonder te krijgen. Of de taxibrommer die wat moet schuiven. Dat soort zaken denk ik dan aan. Okay bij niet betalen zul je niet met een blok beton op de bodem van de Chao Praya belanden maar maak je het jezelf niet echt makkelijker… betalen wordt dan toch min of meer noodzakelijk.

   Ik weet niet wat Marxisme hier verder mee te maken heeft? Ik zal terug de boeken in duiken of Karl wat geschreven heeft over boetes, afkopen en afpersen. Niet dat de doorsnee Thai of Nederlander een aardig beeld van zijn theorieën heeft, laat staan het omarmt. Kan wel zeggen dat Karl en Friederich absoluut geen fan waren van de politie of het leger, die ze als verlengstuk van de staat zijn, een staat in dienst van de kapitalisten en parasiterend op de arbeider die onder de knoet wordt gehouden. Maar dat misschien iets voor een volgende keer. Of bedoel je te zeggen dat de doorsnee Thai in tegenstelling tot Karl, juist de politie en leger en wat die uitspoken wél blij omarmen?


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website