Introductie

In mijn cursus “Strategic management” heb ik onlangs 38 studenten de opdracht gegeven om de verkeersongelukken tijdens de twee belangrijkste vakantieperioden in Thailand, namelijk Songkran en Oud en Nieuw te analyseren en met oplossingen te komen.

Wat is er aan de hand?

De data eerst

Tabel 1. Aantal gewonden en doden tijdens Songkran en Oud en Nieuw, 2012-2016 (abs.)

Jaar Songkran Oud en Nieuw
  Gewonden Doden Gewonden Doden
2012 3,320 320 3,375 336
2013 3,040 321 3,329 366
2014 3,225 322 3,345 367
2015 3,559 364 3,117 341
2016 3,656 442 3,505 380

In 5 jaar tijd, is het aantal gewonden met Songkran gegroeid met circa 10%; Oud en Nieuw laat een stijging zien van slechts 4%. In dezelfde periode gaat het dodental omhoog met 38% gedurende Songkran en 13 % met Oud en Nieuw. Voor de eerste keer in 2015 is de Songkran-vakantieweek gevaarlijker dan de vakantieperiode rond Oud en Nieuw als het aankomt op dodelijke ongevallen.

Tabel 2. Aantal gewonden en doden tijdens Songkran en Oud en Nieuw, naar dag (2012-2016 opgeteld) (abs.).

2012-2016

5 jaar opgeteld

Songkran Oud en Nieuw
Gewonden Doden Gewonden Doden
Dag 1 1,898 185 2,165 206
Dag 2 2,469 305 2,833 279
Dag 3 3,525 314 3,070 357
Dag 4 2,744 302 2,715 291
Dag 5 2,620 263 2,350 222
Dag 6 1,853 202 2,217 267
Dag 7 1,691 220 1,421 168

Als we meer in detail kijken naar de cijfers per dag lijkt er zich een patroon af te tekenen. De eerste en de laatste dag van de vakantie (de dag waarop de Thais reizen naar hun vakantiebestemming of terugkeren naar huis) zijn niet zo gevaarlijk als de andere dagen. Op de dagen dat de Thais niet of minder lange afstanden reizen zijn er meer ongelukken, meer gewonden en ook meer doden te betreuren. Dag 3 en dag 4, precies in het midden van de 7-daagse vakantieperiode zijn het gevaarlijkst.

Andere gegevens:

 • Ongeveer 70% van de doden zijn de bestuurder van een of ander voertuig;
 • Een gelijk aantal overlijdt op de plaats van het ongeluk of in het ziekenhuis. Ongeveer 7% overlijdt op weg daar naar toe;
 • De gevaarlijkste tijden zijn van 16.00 tot 20.00 uur (dan valt de duisternis in) en van 00.00 tot 08.00 uur: de tijd dat de mensen naar huis gaan na het feestje;
 • Ongeveer 75% van de doden zijn man; 1/3 is jonger dan 24 jaar;
 • Bijna 60% van de doden vallen op wegen in het eigen district;
 • In 33% van de ongelukken is (teveel) alcohol in het spel, in 33% te snel rijden en 18% gevaarlijk inhalen;
 • Ongeveer 80% van de ongelukken betreft brommers.

Deze gegevens leiden tot de volgende veronderstellingen:

 1. De gewonden en het dodental op de eerste en de laatste dag van de vakantie zijn eerder te wijten aan roekeloos en onverantwoord rijgedrag (zoals inhalen, te hard rijden, oververmoeidheid en bumperkleven) en daarnaast aan het slecht onderhouden van het motorvoertuig;
 2. De gewonden en het dodental op de andere dagen moet meer worden toegeschreven aan dronkenschap;
 3. Het meest betrokken bij de dodelijke ongelukken zijn jongere Thaise mannen die te hard of dronken op hun brommer rijden, hetzij aan het begin van de avond hetzij na middernacht. De meesten van hen komen om in hun eigen omgeving, dorp of buurt: een omgeving die zij goed kennen.
 4. Oorzaak en gevolg

De oorzaken van de verkeersongelukken verschillen nog wel een beetje naar vakantieperiode, dag en district maar het algemene beeld is:

 1. dronken deelname aan het verkeer: 33 %;
 2. te hard rijden: 33 %;
 3. ander onverantwoordelijk weggedrag (inhalen, snijden, bumperkleven, door rood licht rijden e.d.): 33 %;
 4. kwaliteit van de weg (wegdek, verlichting) en van het voertuig: 1%.

Hoewel geen directe oorzaken van ongelukken, zijn er wel omstandigheden die de ernst van de gevolgen van een ongeluk beïnvloeden. Deze zijn:

 • Het al dan niet dragen van een helm;
 • Het al dan niet dragen van een veiligheidsgordel door chauffeur en passagiers in motorvoertuigen;
 • Mensen die achterin de pick-up of songtaew zitten zonder enig houvast;
 • Geen snelle doorgang verlenen aan ambulances met sirene.

Oplossingen

De oplossing is natuurlijk de redenen wegnemen van het verkeerde rijgedrag. Dat lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Beslissingen moeten worden genomen op verschillende niveau’s, van strategie (lange termijn denken) tot operationele zaken (zoals controle, arrestatie, veroordeling). Ik beperk me hier tot de oplossingen voor de problemen tijdens de genoemde vakantieperioden.

Menselijk gedrag

De belangrijkste oorzaak van de ellende is menselijk gedrag. Dat is niet zo gemakkelijk te veranderen, weten we. Onderzoek naar de effectiviteit van wettelijke sancties op herhalingsgedrag van onacceptabel rijgedrag (incl. dronkenschap) wijst 4 factoren aan die gedrag kunnen veranderen:

 1. het gevoelsmatige risico dat men wordt aangehouden als men iets verkeerds doet. Het woord gevoelsmatig is belangrijk hier. Het is niet zozeer de feitelijke pakkans (die waarschijnlijk laag is) maar de idee, het gevoel dat men bijna zeker gepakt wordt dat gedrag verandert;
 2. de snelheid van veroordeling voor vergrijpen;
 3. de mate van zekerheid dat men wordt veroordeeld;
 4. de ( gevoelsmatige) strafmaat. Het gaat niet alleen om de feitelijke strafmaat maar ook om hoe de straf(maat), gerelateerd aan het type en ernst van het vergrijp, op de overtreder overkomt.

lange termijn

In de toekomst zal het mogelijk zijn om het aantal ongelukken aanzienlijk terug te brengen door technologische uitvindingen die menselijk gedrag uitschakelen of tijdig corrigeren. Denk daarbij aan chauffeurloze voertuigen (ook voor brommers!), snelheidsbegrenzers en allerlei sensoren (voor opmerken van verkeerslichten, andere weggebruikers, dronkenschap e.d.). Maar zover is het nog niet.

korte termijn

We concentreren ons hier op de korte-termijn oplossingen voor de verkeersonveiligheid tijdens de twee belangrijkste vakantieperioden in Thailand.

 • aangekondigde en onaangekondigde controles, MET resultaatvermelding

Tot nu toe, zijn er de reguliere controleposten van de politie die met name gedurende de dag bemand zijn. Iedereen weet echter waar ‘ze staan’ en er is geen enkele verrassing, en dus ook een gering tot geen effect op gedrag (behalve de posten ontwijken). De resultaten van deze checks worden na afloop van de vakantieperiode gepubliceerd en hebben geen enkel effect op de gevoelsmatige pakkans tijdens de periode.

Wij adviseren de introductie van een systeem van aangekondigde en onaangekondigde controles om het publiek de indruk te geven dat de politie in potentie altijd (24 uur per dag) en overal controleert (alle soorten wegen, elk dorp). Deze manier om de gevoelsmatige pakkans te verhogen werkt alleen als de resultaten van deze controles dagelijks bekend worden gemaakt (aantal controles, aantal overtreders, verschil aangekondigde controles en onaangekondigde controles, verwachte strafmaat). De controles zouden zich moeten toespitsen op de meest gevaarlijke situaties en tijden, en op de meest betrokken groepen weggebruikers en voertuigen.

In aanvulling hierop, zou de politie het publiek moeten uitnodigen om gevaarlijk rijgedrag door te geven op een centraal punt. Met de huidige stand van de technologie (mobiele telefoon, dashcams) kan het publiek zeker meewerken aan de verkeersveiligheid. De wet moet het mogelijk maken dat de informanten worden beschermd en dat het verzamelde materiaal (bijv. dashcams) als bewijsmateriaal worden geaccepteerd in de rechtbank.

 • snelrecht

Hoe langer het duurt voordat men wordt veroordeeld voor een vergrijp, hoe geringer het effect op toekomstig herhalingsgedrag en de afschrikwekkende werking naar de andere weggebruikers, zelfs bij grotere straffen.

Wij adviseren de introductie van een vorm van snelrecht gedurende deze twee vakantieperioden. Deze rechtbanken zouden idealiter 24 per dag moeten werken. Overtreders worden naar de (geïmproviseerde) rechtbank gebracht en een rechter spreekt binnen enkele uren een oordeel uit. Dat is niet zo moeilijk als de overtreder schuld bekent of het bewijsmateriaal overtuigend is. De boodschap die van dit snelrecht uitgaat is simpel: als je de regels overtreedt en je wordt gepakt, word je snel berecht met de mogelijkheid dat jouw vakantie direct over is. Dit doet ook meer recht aan (het gevoel van) degenen die op de een of andere manier slachtoffer zijn van de overtreding.

 • strafmaat

Natuurlijk willen we het bepalen van de strafmat overlaten aan de onafhankelijke rechter. Een aantal onderzoeksresultaten zijn echter wel het vermelden waard. Het gaat hier niet alleen om de feitelijke strafmaat (de hoogte van de boete of compensatie voor de slachtoffers, de lengte van de gevangenisstraf) maar ook om de gevoelsmatige straf. Onderzoek wijst uit dat beiden het gedrag van de overtreders en anderen beinvloeden. Enkele voorbeelden:

 1. Niet alleen het (tijdelijk) in beslag nemen van een voertuig maar het ook vernietigen als de staat van onderhoud belabberd is (auto’s, pickup) of de brommer is opgevoerd;
 2. Boetes en schadevergoedingen direct betalen. Geen betaling, geen vrijheid;
 3. Overtreders kunnen in beroep tegen het oordeel van de rechter maar worden niet op borgtocht vrijgelaten. Zij moeten in gevangenschap afwachten tot hun zaak voorkomt;
 4. Als men wordt gepakt op dronkenschap, kan de overtreder worden verplicht zich elke dag van de vakantieperiode elke 2 uur te melden op het bureau, van 10.00 pm tot 08.00 am, en wel nuchter. Indien men dit nalaat wordt men gedurende de vakantie opgesloten en de rapportage-verplichting wordt ook van toepassing op de volgende vakantieperiode;
 5. Het afnemen van het rijbewijs (tijdelijk of definitief) wordt als een grotere straf ervaren dan een boete of vrijheidsstraf;
 6. Overtreders van de maximum snelheid (en/of gevaarlijk rijgedrag zoals bumperkleven en gevaarlijk invoegen) worden veroordeeld enige uren te wachten tot zij hun reis mogen vervolgen, bv. 1 uur voor elke 5 kilometer overschrijding van de maximum snelheid of wachten tot de file is opgelost.
 • effectiviteit van de politie

Overtreders moeten er zeker van zijn dat zij hun straf niet ontkomen als zij tegen de lamp lopen. Het gaat hier om het werk van de politie. Een strikte naleving van regels in Thailand is niet aanwezig mede door de coulante (en corrupte) houding van de politie. Dat geldt ook voor de bezetting van de vaste controleposten. Zeker is – en ook niet meer dan menselijk – dat de politie coulanter is naar overtreders die men kent. Er zijn twee manieren om deze houding tegen te gaan:

 1. Controle-teams zouden zeker voor de helft moeite bestaan uit politiemensen uit een ander district. Met extra betaling en bonussen (bijv. 400 Baht per dag, uit te keren in loten van de Staatsloterij) moeten deze agenten worden gemotiveerd om in een andere regio te werken tijdens de 7 dagen;
 2. Een mobiele politie per regio die het werk van de collega’s controleert, onaangekondigd. Politiemensen die hun taak niet goed uitvoeren (afpersing, steekpenningen aannemen, vernietigen van bewijsmateriaal, afwezigheid zonder bericht) worden gestraft volgens de geldende regels en procedures. Klokkenluiders van onacceptabel politiewerk moeten worden beschermd.

20 reacties op “14 minder gevaarlijke dagen per jaar”

 1. Jo de Boer zegt op

  Bij dronkenschap en/of roekeloos rijgedrag ter plekke in een grote schredder.
  Ongeacht of het een brommer, 15 jaar oude pick-up of een nieuwe BMW is.

  • jacob zegt op

   Goed idee,maar niet haalbaar daar 99 % van de bank is.

 2. erik zegt op

  Dank voor deze cijfers; een hoop werk geweest.

  Ik denk dat verkeersopvoeding ontbreekt, van jongs af aan. Bewust maken van de risico’s die je loopt door anderen, en risico’s die jij voor anderen schept. Aan de basis beginnen. Dat weet men in dit land ook wel maar men doet het niet, heeft de kennis niet, de centen niet, geen zin in, en de politiek is met andere zaken bezig.

  Tel daarbij op dat mensen met geld die ‘iets’ uithalen, pak de krant er maar bij van deze dagen, de ‘red bull killer’ is zijn weinig fraaie naam, vrijuit gaan of er met een taakstraf vanaf komen en je krijgt een mentaliteit van ‘hij wel dus ik ook’. En neem dat de mensen maar kwalijk.

  Het hoge percentage tweewielers baart zorgen. Het zal lastig zijn aan te geven of die brommerongelukken enkelvoudig zijn (zatheid, snelheid, geen helm, toestand van het voertuig en van het wegdek, wel of geen verlichting op straat) of dat het is aangereden door een voertuig op 4 of meer wielen. Wat van achteren komt is nauwelijks te vermijden maar je bent dan wel de zwakste partij.

  Verontrustende cijfers maar wat meer verontrust is dat de overheid iedere feestperiode weer roept van … en er niks gebeurt. Maar die lui zitten in dikke vierwielers, het gewone volk heeft er maar twee.

  • chris de boer zegt op

   beste Eric,
   Verkeersopvodeing is natuurlijk een lange termijn oplossing; in die zin dat men daar onmiddellijk mee zou kunnen/moeten beginnen maar dat heeft slechts een basaal effect op verkeersgedrag tijdens de twee genoemde vakantieperioden. Maar alle beetjes helpen natuurlijk.

 3. Fransamsterdam zegt op

  Totaal ongeveer 3500 doden in (7+7)x5 = 70 dagen, dus ongeveer 50 doden per dag gedurende deze ‘beruchte’ periodes.
  Op jaarbasis kom je dan, als alle dagen zo gevaarlijk zouden zijn, aan 50×365 = 18.250 en dat is wonderlijk genoeg een stuk lager dan wanneer je het veelgebruikte getal van 38 doden per 100.000 inwoners per jaar er op los laat, want dan kom je op 25.000 doden per jaar.
  De cijfers zijn zó onbetrouwbaar dat je moet concluderen dat Song Kran en Oud en Nieuw de veiligste periodes zijn om in Thailand rond te rijden.

  • chris zegt op

   In een andere posting heeft Tino al uitgelegd waar het verschil vandaan komt. De WHO telt ook alle doden binnen een mand na het ongeluk mee. Dat gebeurt met deze politie statistieken in Thailand die vrijwel direct na de vakantieperiode worden gepubliceerd, niet.

 4. Tino Kuis zegt op

  Chris,
  Erg goed stuk maar ik heb twee vragen:

  1 ‘Een gelijk aantal overlijdt op de plaats van het ongeluk of in het ziekenhuis. Ongeveer 7% overlijdt op weg daar naar toe’, schrijf je. Ik vermoed dat de doden die jij hier in je statistiek vermeldt alleen de doden betreft op de plaats van het ongeluk en niet de doden daarna (nog eens ruim 100 procent meer). Is mijn vermoeden juist? De cijfers van de WHO betreft doden op de plaats van het ongeluk plus de doden een maand erna. Je moet de ‘Thaise’ doden dus met twee vermenigvuldigen om te kunnen vergelijken met de WHO statistieken.

  2 wat de oorzaken betreft staat bij 4 ‘kwaliteit van de weg en het voertuig’, slechts 1 procent. Ik vraag me af of dat getal juist is. Ik denk dat bv de ontbrekende scheiding van langzaam en snel verkeer (in Nederland gedaan tussen zeg 1970 en 1985 zie onder), het ontbreken van een snelheidsbegrenzer op scooters en de onoverzichtelijke verkeerssituatie (U-Turns bv) een belangrijke factor is.

  Het aantal verkeersdoden in Nederland was begin zeventiger jaren 2/3 van wat het nu in Thailand is. Nu is dat ongeveer 1/5. Waarom is het aantal verkeersdoden in Nederland zo dramatisch gedaald?

  Ik denk vooral door verbetering van de infrastructuur, met name scheiding langzaam-en snelverkeer, snelheidsbegrenzer op scooters en duidelijker aangeven van verkeersregels op de weg (voorrang en maximum snelheid bv). Ik vind het jammer dat je dit soort maatregelen niet noemt bij je oplossingen. Een fixatie op rijgedrag en straffen, hoe juist op zich ook, is niet voldoende. Dat is mijn mening.

  • Fransamsterdam zegt op

   In deze cijfers zijn dus ook meegeteld mensen die ‘na afloop’ van het ongeval en het vervoer ‘in het ziekenhuis’ overlijden. Alleen valt uit de gegevens niet op te maken tot hoe lang na een ongeval deze nog worden meegeteld.
   Het naar beneden brengen van het aantal doden zal een lange weg zijn die vele diverse maatregelen vereist, net als in Nederland de afgelopen 50 jaar.
   Zolang tweewielers een mondiaal gezien betrekkelijk (zeer) groot deel van het verkeer uitmaken, zullen de cijfers nooit vergelijkbaar worden met die in landen waar dat aandeel substantieel lager is.

 5. RuudRdm zegt op

  Beste Chris, een goed stuk en goed opvoedmateriaal voor de Thaise jeugd. Want daar moet de oplossing vandaan komen voor het jaarlijks grote aantallen verkeersslachtoffers.

  Als je kritisch naar de analyse kijkt, dan lees je dat vooral alcohol in combinatie met afwezigheid van enig besef voor verkeersmentaliteit de voornaamste oorzaken vormen van alle ellende. Die mentaliteit komt naar voren in een gebrek aan besef van het belang van een goede verkeersopleiding, idem in het ontbreken van de noodzaak van goed onderhoud van zowel de voertuigen als van de verkeersinfrastructuur, zowel als in een totale onverschilligheid bij de overheid om een maar een stap meer te verzetten om verkeersveiligheid te bevorderen en te waarborgen. Onlangs schrapte Prayuth het plan om de theorielessen naar 15 lesuren op te rekken, de politie die zich tijdens de vakantoe-uittochten laat bijstaan door het leger, blijft onder de luifels langs de kant van de weg zitten, overtreders mogen 2 dagen na de vakanties onder veel hilariteit hun in beslag genomen voertuigen weer op halen, en tot slot: veel Thai accepteren geen externe gedragsbeïnvloeding.

  De in het studiestuk genoemde korte- en lange termijnoplossingen zijn alle slechts van toepassing als alle Thaise autoriteiten snappen dat ze meer moeten doen dan bij voorbaat enkel het gezicht redden door met veel roeptoeterij allerlei maatregelen aan te kondigen. Want dit staat vanaf volgende week weer te gebeuren: Thailand is wat het is, en verandering is enkel te verwachten van onderáf. Maar omdat de Thaise samenleving zeer conservatief is en op vele vlak repressief is bottum-up een lastig parcours. Maar goed lesmateriaal is het, het zal jouw jongeren/studenten hopelijk aan het denken zetten, en voor die poging enkel respect.

 6. Jochen Schmitz zegt op

  Beste Chris,
  Heb met veel aandacht jouw verhaal gelezen en ik hoop, dat je het zal laten vertalen en opsturen t.a.v. Van de Minister President Gen Prayut Chan-o-cha.\
  Andere zullen er weinig aandacht aan besteden (vermoed ik)
  Het aantal doden en ongelukken gaat ook omhoog omdat er elk jaar 10% (of meer)voertuigen op de weg verschijnen.
  De boetes is volgens mij de enigste weg om de Thaise ( en ook buitenlander) zo veer te krijgen dat ze hun gedrag veranderen. Geld is de wet en alleen met veel hogere boetes kun je ze straffen.
  Geen helm dragen 300 Baht moet 1000 Baht zijn en dan zul je zien dat heel veel mensen die helm wel gaan dragen. Vervelend is wel dat dan de politie veel minder geld ontvangt en dat zullen ze niet leuk vinden.
  Ik dacht dat 2 jaar geleden in de Bangkok Post een verhaal stond over een Politie Commissaris die zei hogere boetes kunnen de Thaise niet betalen met hun lage inkomsten. Dat is nu precies wat ik bedoel. Verkeerde denkwijze van deze Commissaris. Indien je de helm gaat dragen (dus de wet volg) moet je geen boete betalen en is het inkomen niet van belang.
  Ik zou nog even door kunnen gaan (leef 25 jaar in Thailand)maar ik wil je tijd niet al te veel in beslag nemen.
  Jochen

  • chris zegt op

   beste Jochen
   Dit is een Nederlandse vertaling van een rapport dat in het Engelsis geschreven en inderdaad naar verschillende Thaise instanties is gestuurd; ook naar de minister-president.

 7. Alex A. Witzier zegt op

  je schrijft 80% id brommer ongeluk, maar is in mijn optiek een misvatting, er zijn heel weinig “brommers” want de cylinderinhoud van deze brommers is meestal 125cc of meer en vallen bij Nederlandse begrippen allemaal onder motor. Het verklaard zeker niet alles, maar men dient er wel rekening mee te houden.

  • theoS zegt op

   Alex, het zijn ook in Thailand motoren en daarom moet je er een rijvaardigheidsbewijs voor hebben, rijbewijs zogezegd. Men blijft hier maar vasthouden aan het woord brommers, waarom? Toen ik hier kwam wonen waren deze contrapties 65 cc en 2 tact motoren. Toch moest je daar een rijbewijs voor hebben want deze waren geclassificeerd als motorcycles.

 8. ruud zegt op

  Misschien, zou u de verhouding bromfiets-dode en auto-dode moeten uitsplitsen over die dagen.
  Ik verwacht dat er in verhouding op de feestdagen zelf procentueel veel meer bromfiets-doden zijn in verhouding met de andere dagen.
  Dan worden al die bromfietsen door overmoedige, dronken tieners bestuurd.
  Songkran heeft dan nog als extraatje de plas water, die die bromfietsbestuurder in zijn gezicht krijgt.
  Het zou me niet verbazen, als de toename van het aantal bromfiets-doden op de feestdagen zelf, bijna de volledige stijging van het aantal doden voor zijn rekening neemt.

 9. Lung Jan zegt op

  U heeft een prachtig werk afgeleverd…waarvoor respect!
  Ook mogelijke boetes welke hieraan misschien iets kunnen verhelpen.
  Zoals zovele problemen in Thailand is er echter een basaal gebrek aan opvoeding…het zou er van jongs af aan ingepompt moeten worden. Helaas gebeurt dit niet en zie je dagelijks knulletjes van 10 jaar met de 125 cc motorbike over de weg scheuren zonder helm en vergezeld van 2 tot 3 compaantjes. De ouders geven er geen sikkepit om. De politie, zoals je ook weer met Songkran zal zien, is wel aanwezig doch druk in de weer met hun mobieltje om af te spreken met hun “mia noi”. Ondanks perfecte analyses zal het probleem nooit opgelost worden zolang de mentaliteit niet verandert…En de Thai heeft daar geen behoefte aan….Punt aan de lijn.

 10. Mark zegt op

  Maar wat is nu de impact van dergelijke les op de 28 studenten, zowel op hun inzicht in “strategic management” als op hun verkeersgedrag?
  Is er weinig of geen impact op hun kennis en gedrag, en vinden ze die Hollandse farrang meneer Chris nu nog ietsje meer ting tong? Of is er toch impact en hoeden deze jongelingen zich om nog op op een motosai of in een auto te stappen?

  • chris zegt op

   Het was geen les maar elke student (38 overigens) moest een rapport produceren. Zelf analyseren, oorzaak-gevolg relaties onderkennen en logisch nadenken. Ik ben er wel vrij zeker van dat 20% er zelf ook over is gaan nadenken (en dat is winst, volgens mij). Ik vraag in de klas of iemand een persoon kent die door een ongeval op de weg is overleden. Bijna alle vingers gaan dan omhoog. In Nederland deed ik hetzelfde. Zelden een vinger in de lucht.

 11. ton zegt op

  Vorig jaar met songkran met mn maat (een Noor) en een thaise vriend naar het politieburo geweest omdat iemand de auto van mn maat had beschadigd.
  Op het politieburo zat welgeteld 1 politieman die je geloofd het of niet zo blauw was als een tientje.
  het is een nobel streven om de politie 24 uur per dag te laten controleren, maar ik denk dat ze daar weinig trek in hebben. Het is voor hen ook immers songkran en zeg nou zelf op zulke politiemensen als in dit verhaal zit niemand te wachten

 12. harry zegt op

  Ik ben het wel met de schrijver eens , maar wat hebben lange studies voor zin? Als de kinderen nog nauwelijks kunnen lopen staan ze al vaak rechtop voor de bestuurder/ster op het motorfietsje.Zonder helm uiteraard , als je de volwassenen op het gevaar hiervan wil wijzen word je veelal schaapachtig aan gekeken.
  Je ziet ze dan echt denken, waar bemoeit die achterlijke farang zich mee?Ondanks dat je hun taal spreekt heeft discussie dus weinig zin.Niet zo vreemd dus dat met een heel ander idee heeft van verkeersopvoeding.
  Volwassen Thais wat zich toch de moeite nemen om rijlessen te nemen , denken al vaak dat ze na 5 rijlessen op de openbare weg uitmuntende chauffeurs zijn.

 13. pw zegt op

  Is er ook iets bekend over de gevolgen van het gebruik van de smartphone door bestuurders?


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website