De luchtvaart moet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen voor het milieu. Dat betekent ook dat vliegen onaantrekkelijker dus duurder moet worden. Dat stelt de onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

De reiziger zal ook moeten worden beboet voor zijn milieuonvriendelijk keuzes. Vliegtickets moeten volgens de raad flink duurder worden. Het kabinet is al bezig met een vliegtaks, maar die gaat volgens het advies nog niet ver genoeg. De inkomsten van deze belasting moeten gebruikt worden om de luchtvaart duurzamer te maken.

Dit zegt de Rli in haar advies:

Wereldwijd is de luchtvaart fors toegenomen, ook in Nederland. Het vliegverkeer draagt bij aan de goede internationale bereikbaarheid van Nederland. Door geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof en CO2 botst de groei van het vliegverkeer echter steeds sterker met het belang van een gezonde en prettige leefomgeving en met de opgaven rond het klimaatbeleid. Deze conflicterende belangen, gecombineerd met een afnemend vertrouwen van burgers in de overheid en de luchtvaartsector, vragen om een nieuw perspectief in het luchtvaartbeleid.

De raad richt zich in dit advies op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en beleidsopties voor het rijksbeleid. Onderzocht is wat de nationale sturingsmogelijkheden zijn en hoe deze aangevuld kunnen worden.In het advies betoogt de raad dat de luchtvaart veel meer als gewone bedrijfstak moet worden behandeld – niet anders dan andere bedrijfstakken. Veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit, hinder en CO2 stellen grenzen aan de mogelijkheden voor luchtverkeer. De luchtvaart zal zich net als andere economische sectoren moeten ontwikkelen binnen die grenzen.

De raad werkt dit in het advies uit in een aantal aanbevelingen:

 • Stuur op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart.
 • Pas het ALARA-beginsel toe (as low as reasonably achievable).
 • Ontwikkel een Nederlands klimaatbeleid voor de luchtvaart met reductiedoelen voor CO2-uitstoot.
 • Zorg voor vertrouwen bij burgers door strikte handhaving en sanctionering.
 • Zorg dat de vervuiler betaalt.
 • Besteed meer aandacht aan (beïnvloeding van) reizigersgedrag.
 • Stuur op internationale bereikbaarheid van Nederland en heroverweeg daarbinnen de netwerkkwaliteit.

De raad formuleert enkele concrete uitwerkingen van deze aanbevelingen, over onder andere het beperken van hinder in de nacht en het invoeren van een bijmengverplichting voor duurzame brandstof voor kerosineleveranciers aan Nederlandse luchthavens.

Omdat de Nederlandse luchtvaart opereert in een internationaal speelveld, zal Nederland zich bij voorkeur in EU- en internationaal verband moeten inzetten voor veranderingen op bovengenoemde aspecten. De realiteit is echter dat wereldwijd eensgezindheid hierover nog lang op zich zal laten wachten. Daarom vindt de raad dat Nederland waar mogelijk eigen beleid zou moeten voeren om de knelpunten in de luchtvaart aan te pakken.

Bron: Rli

25 reacties op “Rli in advies aan de regering: Vliegen moet fors duurder worden!”

 1. bert zegt op

  De zoveelste toeslag om de kas te spekken.
  Als de elite het alleen doet wordt het niet belast, roken, alcohol en vooral het autorijden is pas extreem zwaar belast toen het voor Jan met de pet bereikbaar werd.
  Zo nu ook met het vliegen, zal de elite wel een doorn in het oog zijn, die lange rijen op Schiphol en andere luchthavens.

  Zelf zou ik er niet zo veel bezwaar tegen hebben als ook echt duidelijk zou worden waar het geld aan besteed zou worden en ook daadwerkelijk ten goede zou komen aan het milieu en niet om de zgn Tesla-tax of zonnepanelen te te subsidiëren.

 2. Leo Th. zegt op

  Opheffen die Raad, Rli wordt Rip (rust in peace) waardoor er veel geld aan dure salarissen voor ‘bestuurders’ bespaard wordt. Eenzijdige besluiten om Nederland voorop te laten lopen om vliegen duurder te maken zetten geen zoden aan de dijk en gaan bovendien ten koste van onze concurrentiepositie binnen Europa.

 3. Kees zegt op

  De realiteit is echter dat wereldwijd eensgezindheid hierover nog lang op zich zal laten wachten. Daarom vindt de raad dat Nederland waar mogelijk eigen beleid zou moeten voeren om de knelpunten in de luchtvaart aan te pakken. Kijk, dat doet Nederland ook in zijn eentje met het van het gas halen in Nederland. En oh ja natuurlijk ook, de vervuiler betaalt!!! Alweer een lachertje!!

  Bron: Rli

 4. Harry Romijn zegt op

  Ga toch eens rekenen, mensen… De A380 en diverse andere nieuw vliegtuigen verbruiken per km en vliegtuigstoel minder brandstof ( = origine van de CO2 emissie, immers: verbranden van kool-waterstoffen) . Zelfs de verouderde Jumbo stoot voor de trip A;dam – Bangkok ( 9000 km) minder uit dan de Lelijke Eend over de weg over die afstand. (14.000 km)
  Dus: verbeter het milieu, ga vliegen.
  Of natuurlijk op vakantie gaan naar Balkonia of Eigentuinland

 5. John Castricumt geen olifante zegt op

  Dus vliegen is dus alleen voor de rijken.

 6. Gerard zegt op

  Zoals gewoonlijk is het weer het paard achter de wagen spannen.
  Wat wordt gepoogd is verminder de vluchten door de tickets duurder te maken door extra belastingen op te leggen. Wat maakt het dat een vliegtuig vervuilt dat zijn de motoren. Dus dien je bij de motorleveranciers te zijn, maar nee we kunnen de bedrijven niet belasten met (nog) meer eisen, nee we geven ze zero tax om toch vooral mogelijke banenverlies te vermijden.
  Bevorder de samenwerking tussen in dit geval de motorleveranciers en de technische universiteiten tot een acceptabele oplossing te komen.
  Door de ticketprijs (zwaar) te verhogen zullen zeker de mensen die van korte vluchten gebruik maken overstappen om toch maar hun doel per auto te bereiken dus meer motoren zullen voor vervuiling zorgen en nog lager bij de grond ook goed voor de mens. Openbaar vervoer, lees de trein, brengt je niet van deur tot deur wil je milieu vriendelijk reizen, dit dan weer afhankelijk hoe het gebruikte electriciteit wordt opgewekt, dus niet via kolen/gas centrales.Stap over op waterstof, maar nee alleen de ogen zijn gericht op windmolens en zonne energie als alternatieven en uit die hoek worden de technische universiteiten dan ook gesubsidieerd en wie betaald krijgt zijn product door de universiteiten luid gesteund. Niemand is geinteresseerd voor watestof daar zijn deze bedrijfjes nog te klein voor. Hier zou de overheid zelf het initiatief moeten nemen. De universiteiten zijn te commercieel geworden en daardoor alleen de hoogste bieder ondersteunen en zouden dan ook niet meer door de overheid moeten worden ondersteund.

  Het wordt weer de zoveelste melkkoe.

  • Harry v. d. Leur Koraht zegt op

   Waarin een klein landje weer groots voor wil voorop gaan lopen!! Zijn wij Nederlanders nu nog niet genoeg uitgeknepen door die 150 lachebekken op die blauwe fluwelen stoeltjes!!
   Ze hebben zelfs de moed om BTW te heffen over een verzonnen belasting heffing, kijk uw elektra rekening maar eens na,!!

  • ruud zegt op

   Het is natuurlijk de vraag, OF vliegtuigmotoren schoner kunnen.
   En als dat met veel kunstgrepen mogelijk zou blijken, dan worden ze ongetwijfeld ook duurder wat je terugvindt in de prijs van de ticket.

   Overstappen op waterstofgas klinkt leuk, maar dat waterstofgas moet je wel eerst ergens van maken.
   Als je dat van aardolie maakt, zoals nu gebeurt, schiet het ook niet op, en als je dat via electrolyse uit water maakt, met stroom uit een kolencentrale ben je alleen maar slechter af.

 7. Sjaak S zegt op

  Een paar jaar geleden ging het erom dat we bang waren dat de olievoorraden of beter gezegd, de fossiele brandstof voorraden binnen enkele tientallen jaren uitgeput zouden raken. Daardoor moest er belasting geheven worden om het gebruik in te perken. Nu blijkt echter dat we nog voor vele honderden jaren fossiele brandstoffen hebben, dat ook de CO2 uitstoot nauwelijks bijdraagt aan de verwarming van de aarde (de aarde zelf is de eigen grootste “vervuiler”.
  Dus moet er weer een nieuw slachtoffer gevonden worden om de kas te spekken.

  En Nederland, een mespuntje op deze wereldbol, wil vooruit lopen en “schone lucht” produceren. Wat een eigendunk.

  Wil je de uitstoot van kwalijke gassen inperken, dan ga zorgen dat er meer kerncentrales komen. Deze blijken nog de minste impact op het milieu te hebben. Een minder vlees, dan hoef je ook minder koeien die met hun scheetjes de lucht verpesten….

  Duitsland is tot bruinkool overgegaan… nu sterven er meer mensen als gevolg daarvan, dan bij beide kernrampen samen.

  Er wordt overal gezocht om meer geld bij elkaar te krijgen. Ik ben echt niet gek op het massa toerisme, het vliegen is over de laatste 30 jaar steeds goedkoper geworden en ik ben ook van mening dat te veel mensen het zich kunnen permitteren, mensen die beter in Nederland hadden kunnen blijven (of in China)… maar om dit nu kunstmatig met belastingen te verhogen…. dat is alleen maar het spekken van de kassen van onze regeringen.

  • Joost M zegt op

   Als die club van Rome toen gekijk had gekregen hadden we na 2000 niet eens meer kunnen vliegen.

 8. fred zegt op

  Alsmen dan toch iets wil doen aan het milieu is de simpelste oplossing om de Bussines class weg te halen. Waar nu 15 stoelen staan kan je er dan 50 zetten. En ieder mens kan op een normale stoel zitten. Maar ja die oplossing brengt dan ook geen extra geld in de lade en daar is het hem uiteindelijk om te doen.

 9. Johan zegt op

  Veel leden zijn volgens de Telegraaf lid van groen links datverklaard een hoop

 10. Henk Hauer zegt op

  Weer een NGO die denkt alles te weten. Dit report moet de regering niet naasr zich neerleggen.Ondanks dat de linkse pwrs hier weer zeer veel aandacht aan zal schenken. Dir soort clubjes hebben we te veel.
  We zijn in Europa bezig met ons zelf weg te cijveren en vrij baan aan de Chinezen geven. Die versprijden dit soort onzin niet

 11. Theo zegt op

  Dat wordt dan dus vliegen vanuit Duitsland of België.
  Eerst met je vervuilende auto naar het buitenland en dan met het vervuilde vliegtuig verder 😉
  Ze leren het hier nooit.

 12. brabantman zegt op

  Rli is een subsidie spons. Bevolkt door Groenlinksers, D’66ers, milieuclubjes enz.
  Hebben van hun waan ideeen een goede inkomstenbron gemaakt. Vergeten voor het gemak dat er van de luchtvaart duizenden banen afhangen (ja, ja, niet die van henzelf!).
  Langzamerhand is er nog weinig leuks over van Nederland.

 13. Bertje zegt op

  en we gaan weer net als 400 jaar geleden met een zeilbootje naar het oost…. of de west…

  de grijze sokken zijn niet meer van deze tijd…

 14. Theo zegt op

  Wel ja koopkracht genoeg! Fors hogere energiebelastingen, warmtepompen a 25.000 euro, peperdure elektrische auto,s en wat levert het op wereldschaal op? 0,005% minder CO2 uitstoot.Een percentage dat China, Brazilië, India , Rusland etc. etc. met o.a. weer een nieuwe kolencentrale erbij in een week teniet doen.Dit soort stappen moet je minimaal in Europees verband doorvoeren anders is het pure Groen Links waanzin!

 15. joris zegt op

  Laat ze eerst maar eens wereldwijd met een antwoord komen of CO2 wel of niet in grote mate bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Wetenschappers over de gehele wereld zijn nog gigantisch verdeeld over het antwoord op die vraag. Vnl de linkse politiek (die m.i. toch een minderheid is op deze aarde) probeert hun ideeen er door te drukken. Niet alleen mbt tot het milieu, maar op alle vlakken zoals het vluchtelingenprobleem, roken, alcohol, gezond eten etc.
  Als deze mensen nu eens zelf allemaal het goede voorbeeld geven en niet meer reizen per vliegtuig, hun vermogen delen met de minder bedeelde etc zou het probleem van armoede en het milieu ook een heel eind zijn opgelost (althans in hun ogen)

 16. Paul zegt op

  Zijn die lieden in een plaggenhut geboren en nooit buiten het hek gekomen? Zodra in de politiek over grenzen wordt gesproken weet iedereen waar we het over hebben. Maar één centimeter boven de grond is geen grens te trekken. Lucht gaat daar gewoon overheen. En nu kan je aan de ene kant van de streep wel met allerlei maatregelen komen voor het milieu, maar als je dat aan de grens staat te bespreken met de buurman, dan adem je gewoon zijn lucht in, die hem niets kost en hij jouw lucht, waar de mensen veel voor betalen.

  Hier in Thailand zijn de luchthavens steriel te noemen in vergelijking met de rest van het land. Kijk maar eens naar de dikke rookpluimen op de weg, het verbranden van akkers, het dumpen van plastic, ander vuil vuil en chemische zooi. In iedere winkel gaat alles in plastic tasjes. Ik heb een winkelier er met moeite van kunnen weerhouden om een nagelvijl(!) in plastic tasje mee te geven. En Thailand staat daarin niet alleen.

  Misschien komt die RLI met het voorstel dat we gewoon over alle landen een aparte stolp plaatsen, zodat iedereen zijn eigen milieu heeft. Dan zou zo’n verhaal nog enigszins hout kunnen snijden.

  “Goede raad is duur”. Deze Raad is een geldverslindende club van lieden zonder kennis van de werkelijkheid.

  Dus eigenlijk bizar: Absurde Raad is duurder dan goede raad…………………

 17. leon1 zegt op

  Ben nu 75 jaar, ik heb nog nooit meegemaakt dat we iets kregen van de staat, alleen trekken ze je weer een poot uit.
  De militaire luchtvaart gaat dan zeker ook minderen met vliegen, momenteel vliegen er van de VS grote transportvliegtuigen, s nachts naar Letland en Litouwen met oorlogsmateriaal.
  Stel dat we nu weer naar een ijstijd gaan, zouden we dan onze mond houden over ,We moeten van het gas af.??
  Ze blijven maar doorgaan met de burger te plukken, maar daar komt ook eens een einde aan.

 18. Tino Kuis zegt op

  We moeten de prijzen van vliegtickets juist verlagen. Een subsidie van de regering zou heel welkom zijn. Waarom? Wel, als er meer gevlogen wordt dalen de prijzen van huizen rondom de luchthavens dramatisch en kunnen we weer goedkoop gaan wonen. Het is een win-win situatie.

 19. Peter zegt op

  Eenzijdig! Dan vertrekken we toch gewoon van Brussel of Oberhausen etc.als tickets daar goedkoper zijn.

 20. reiziger zegt op

  Het probleem lost zich vanzelf op. Het heeft alleen wat tijd nodig. Misschien over 150 of 200 jaar is er geen gas en aardlolie meer in onze aardbol te vinden. Dus geen vervuiling meer. Eens is de aardbol echt leeg…..alles op aarde is eindig. Einde probleem…..hoewel dan zal er vast wel weer een ander probleem zich voordoen.

 21. Sjaak zegt op

  Maakt mij niet uit ik vlieg toch altijd vanuit Duitsland

 22. Ingrid van Doorn zegt op

  Wat noemt Rli fors duurder? Dat mensen met veel geld gewoon door kunnen vliegen en mensen met een kleine portmonnee dus niet meer kunnen vliegen? Want daar komt het op neer. Het is pure discriminatie. Dat er iets moet gebeuren is zeker maar het niet altijd op de burgers afschuiven. Want degenen die dit hebben verzonnen, vliegen rustig door naar hun vakantie oorden zoals Klaver, Jetten, Rutte etc.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website