Beste redactie/Rob V.,

Mijn Thaise vriendin is bijna klaar met haar inburgering. Ze heeft de participatieverklaring gehaald en ook voor de 5 examens is ze gelukkig al geslaagd. Ze heeft vandaag precies 6 maanden gewerkt (minimaal 48 uur per maand) dus ik ga morgen vrijstelling aanvragen voor ONA. Daar kom ik vast wel uit hoe dat werkt. Maar mijn vraag is nu; hoe dan verder?

Wie heeft er ervaring met hoe lang het duurt voordat je deze vrijstelling krijgt? En wat moeten we doen als we vervolgens hebben voldaan alle inburgeringseisen? Moeten we dan wachten tot na die 3 jaar? Of hebben we de keuze om het inburgeren te versnellen? Ze heeft namelijk pas sinds maart haar verblijfsvergunning (voor 5 jaar) gekregen.

En als we niet hoeven te wachten tot na die 3 (of 5?) jaar, wat zijn onze mogelijkheden dan? En geeft trouwen voor de wet in Nederland nog verschillen in deze mogelijkheden?

Een hele hoop vragen, in een waarschijnlijk voor velen herkenbare situatie 😉 dus ik hoop hier wijzer van te worden.

Bedankt alvast voor de genomen moeite!

Groet,

Ruud


Beste Ruud,

Hoelang DUO nodig heeft om de vrijstelling in orde te brengen durf ik niet te zeggen. Mogelijk maximaal een aantal weken? Wellicht dat er lezers die vrijstelling hebben aangevraagd sinds deze maatregel van kracht is gegaan eerder dit jaar.

Als ONA jullie laatste inburgeringsonderdeel is zal jouw vriendin na de vrijstelling bericht krijgen dat ze klaar is met haar inburgering en haar diploma af kan halen. Lijst dat diploma in of stop het weg in een map tussen de andere papieren. Je hoeft met de inburgering op zak niets meer te doen. Dan hebben jullie de komende paar jaar rust aan jullie hoofd.

Tegen de tijd dat haar 5 jarig verblijfspasje van de IND gaat verlopen kunnen jullie die laten verlengen (of beter nog: vraag duurzaam verblijf aan). Wel of niet trouwen maakt daarvoor niet uit. Normaliter krijg je over de verlenging automatisch bericht van de IND, maar techniek en overheid gaat niet altijd samen. Je kunt ook enkele maanden te voren zelf de verlenging in gang zetten. Zie daarvoor tegen die tijd de IND site.

Een interessante optie: je vriendin met een huwelijk kunnen naturaliseren tot Nederlandse met behoud van haar Thaise nationaliteit. Naturalisatie kan in jullie geval al na 3 jaar (gehuwd of ongehuwd) samenwonen. Voordeel van naturalisatie is dat je voor eens en altijd van de IND en dergelijke instanties verlost bent.

Groet,

Rob V.

Bronnen en meer:

www.inburgeren.nl/examen-doen/uitslag.jsp
ind.nl/Paginas/Verlengen-verblijfsvergunning.aspx
ind.nl/onbepaalde-tijd/Paginas/Onbepaalde-tijd-na-5-jaar-verblijf-in-Nederland.aspx
ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Naturalisatie.aspx


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

31 reacties op “Verblijfsvergunning vraag: Wat is het vervolg op inburgering in Nederland?”

 1. Frans Pattaya zegt op

  Rob,
  Je schrijft dat na 3 jaar gehuwd of ongehuwd samenwonen naturalisatie kan worden aangevraagd.
  Volgens mij is dat niet helemaal juist.
  De 3 jaarstermijn geldt alleen als betrokkene gehuwd is met een Nederlander of er een geregistreerd partnerschap mee heeft. En ook in die gevallen moet men daadwerkelijk 3 jaar op hetzelfde adres ingeschreven zijn geweest.

  • Prawo zegt op

   Rob heeft gelijk.Weliswaar is de normale termijn om te kunnen naturaliseren vijf jaar. Maar die termijn wordt verkort tot drie jeer voor degene die
   — hetzij met een Nederlander is gehuwd en samenwoonde, waar ook ter wereld;
   — hetzij drie jaar gedurende legaal verblijf met een Nederlander in Nederland heeft samengewoond. In dit geval hoef je dus niet gehuwd te zijn.

   Bij de drie jaar gaat het om de drie jaar direct voorafgaande aan het naturalisatieverzoek (terwijl men moet blijven samenwonen totdat de naturalisatieprocedure geheel is afgerond).

   Voordeel van naturalisatie vragen als gehuwde is (zoals Rob ook aangeeft) dat iemand voor Nederland geen afstand hoeft te doen van de oude nationaliteit. Hoe het oude land daarover denk zal van land tot land verschillen.

   Vraag is dan: op welk moment moet je gehuwd zijn? Dat hoeft niet op het moment van de naturalisatieaanvraag maar kan ook nog later. Als je maar voordat de naturalisatiebeslissing is genomen er een beroep wordt gedaan op de vrijstellingsgrond wegens gehuwd zijn met een Nederlander.

   • Frans Pattaya zegt op

    Uit de website van de IND:
    In de volgende situaties geldt de termijn van 5 jaar niet.

    U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlander. Na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap én onafgebroken samenwoning kunt u een verzoek indienen. Deze 3 jaar mag eventueel in het buitenland zijn doorgebracht. Tijdens de hele procedure moet u samenwonen.

    Hebt u tijdens deze 3 jaar ook ongehuwd samengewoond in het Koninkrijk der Nederlanden? U kunt deze periode meetellen voor de termijn van 3 jaar. 
    Ongehuwd samenwonen buiten het Koninkrijk telt niet mee voor de termijn van 3 jaar.

    • Rob V. zegt op

     In eenvoudig Nederlands staat daar dus dat als de Thaise en Nederlandse partner 3 jaar samenwonen (gehuwd, ongehuwd of met GP). Tenminste mits dat samenwonen binnen het koninkrijk was. Gehuwden of met een GP kunnen de 3 jaren dus ook aanhouden als zij buiten het koninkrijk samen woonden.

     Maar aangezien Ruud en zij lief in Nederland samen zijn gaan wonen, en Ruud naar ik aan neem een Nederland er is, is hun huwelijkse staat niet belangrijk: zij kunnen na 3 jaar naturaliseren. Dat de standaard eis anders is is niet relevant in hun scenario. En de liefhebber kan in de links naar de IND zelf verder graven naar details of andere scenario’s.

   • TheoB zegt op

    Mij even beperkend tot ongehuwd samenwonen:

    1)
    Ik herinner mij zo’n 3 jaar geleden gelezen te hebben dat de buitenlander, in de 3 jaar voorafgaand aan de naturalisatie-aanvraag, minstens 8 maanden per laatste 12 maanden in het koninkrijk – met één en dezelfde partner – samengewoond moet hebben. Dus in die 3 jaar zou die buitenlander maximaal 3 keer een periode van 4 maanden naar bv. Thailand kunnen gaan. Wel in de gaten houden dat de aanvrager in die 3 jaar elke voorgaande periode van 365/366 dagen minstens 244 dagen in het koninkrijk is.
    Ik kan zo gauw niet meer terugvinden waar ik dit gelezen heb en als het niet (meer) juist is hoor ik dat graag.

    De verblijfsvergunning geeft toch ook toegang tot de andere EU/EER-landen of Zwitserland? Hoe kunnen ze nagaan of je niet te lang in die landen bent geweest?

    2)
    Het afstand doen van de Thaise nationaliteit moet je zelf bij de Thaise autoriteiten vragen.
    Maar als je kunt aantonen dat het verlies van de Thaise nationaliteit grote negatieve financiële consequenties heeft (-25%), hoef je ook bij samenwonen geen afstand te doen van de Thaise nationaliteit.
    Dat is al gauw het geval als je land bezit of kunt erven. (Een niet-Thai mag geen land in Thailand bezitten).

    Antwoord van de IND dd. 6-4-2017 op mijn vraag dienaangaande:
    Als het zou gaan om verlies van vermogensrechten bij het doen van afstand, geldt dat de verzoeker eerst aan dient te tonen bepaalde rechten te hebben (opgebouwd) of eigendommen in bezit te hebben. Zulks, door middel van gelegaliseerde documenten afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst of notariële akten (bij erfrechtelijke aanspraken). Daarnaast dient aangetoond te worden dat de rechten verloren zullen gaan bij het aannemen van een andere nationaliteit aan de hand van verklaringen van de autoriteiten van het herkomstland (bij van overheidswege verstrekte uitkeringen en eigendom van onroerende zaken), aan de hand van een notariële akte (bij erfrechtelijke aanspraken) dan wel aan de hand van een rechterlijke uitspraak (bij bestaande aanspraken op alimentatie). Ook dient aangetoond te worden wat de waarde is van de rechten en eigendommen. Verder dient aangetoond te worden dat deze vermogensrechten niet te gelde gemaakt kunnen worden alvorens men afstand doet. Zulks wederom aan de hand van de betreffende wettelijke bepalingen dan wel verklaringen van de autoriteiten van het herkomstland. Vervolgens wordt er uitsluitend aan de hand van het vermogen vastgesteld of er sprake is van een substantieel financieel nadeel. Is het bedrag (de waarde van de vermogensrechtelijke rechten) dat wordt verloren door het doen van afstand hoger dan (of gelijk aan) een vierde deel van het overig vermogen van verzoeker, dan is sprake van substantieel financieel nadeel in hier bedoelde zin en behoeft verzoeker geen afstand te doen. Veelal wordt de vraag gesteld naar AOW-rechten in het land van herkomst.

    • Rob V. zegt op

     Als je langere tijd (3+ maanden) in een ander EU/EER land gaat verblijven dan zou je je daar in moeten schrijven (immigrant). Dan voldoe je dus sowieso niet meer aan de eisen voor verblijf op verblijfsvergunning e.d
     in Nederland.

     Maar met een verblijsvergunning kun je prima op vakantie binnen het Schengengebied. Zou je regelmatig langer op vakantie gaan binnen het Schengengebied dan wordt het inderdaad heel lastig om aan te tonen dat je te lang bent weggeweest.

    • TheoB zegt op

     Ik heb ‘t gevonden: https://ind.nl/Paginas/Hoofdverblijf.aspx#Verblijf_buiten_Nederland

     Voor de meeste van de Thailandbloglezers zal dus gelden:
     de 3 jaar vóór de naturalisatie-aanvraag mag de Thaise partner maximaal 6 maanden achter elkaar buiten Nederland verblijven. Of mag 3 jaren achterelkaar, per jaar maximaal 4 maanden aanelkaar buiten Nederland verblijven.

     Mag de aanvrager dan per jaar ook 2 keer maximaal 4 maanden aaneengesloten buiten Nederland verblijven? (Bij meer dan totaal 8 maanden (244 dagen) per 12 maanden ben je verplicht je uit de BRP uit te laten schrijven.)

 2. Rob zegt op

  Beste Ruud en Rob V,
  Mijn vriendin heeft 6 weken gewacht op haar vrijstelling ONA.

  En Rob bij mijn beste weten, ik heb het laatst nog nagekeken op de site van de IND, kan je pas na 5 jaar Nederlander worden, en kennissen van mij zij is al bijna 6 jaar hier hebben de aanvraag voor naturalisatie al zeker een half jaar geleden ingediend, maar ze moet nog steeds wachten voor de officiële beëdiging omdat er in hun woonplaats te weinig aanvragen zijn

  • Prawo zegt op

   Beste Rob,

   ik zou het nog maar eens goed nakijken als ik u was want de naturalisatietermijn is zowel voor met een Nederlander gehuwde als ongehuwde al sinds jaar en dag verkort van vijf naar drie jaar samenwonen op hetzelfde adres

 3. Dick CM zegt op

  Hallo Ruud,
  Ik heb op 3 juli 2019 vrijstelling aangevraagd voor ONA en op 21 augustus 2019 een bericht gekregen dat het was toegekend

 4. A.A. Witzier zegt op

  Ls. Volgens mijn info is het drie jaar en één dag; vergeet die ene dag niet, want het moet meer dan drie jaar zijn.

 5. Rob zegt op

  Hee Ruud, ik zou je van harte aanraden om het Servicecentrum Inburgering te bellen, zij kunnen je een duidelijk en precies antwoord geven op je vragen. Met de vrijstelling ONA zit het namelijk net even anders dan je zou denken en loop je grote kans dat je deze niet krijgt toegekend als ze vandaag 16-10 precies 6 maanden aan het werk is (en dus op of rond 16-04 is begonnen met werken) door een administratieve denkfout.

 6. Iwan zegt op

  Hoi Ruud
  Als eerste de vrijstelling krijg je niet alleen als je werk hebt je bent verplicht om ook een cursus Ona te volgen van 64 uur plus online die in te leveren bij DUO die controleren die en geven dan akkoord, als je werk hebt ben je dan vrijgesteld voor mondeling examen voor DUO.
  Wij hebben dit traject ook zo moeten volgen en mijn vrouw werkt 20 uur per week in de gezondheidszorg.
  Wij zijn getrouwd en zodoende hebben we een paspoort aangevraagd en mag mijn vrouw haar thaise paspoort houden deze procedure duurt ook weer 1 jaar en de kosten zijn buiten proporties 881 euro.
  Dus al bij al zijn we 4 jaar bezig om alles in orde te krijgen.
  Als je niet getrouwd bent mag je pas na 5 jaar een paspoort of verlening aanvragen.
  Succes gr iwan

  • Wouter zegt op

   Deze cursus is sinds kort niet meer nodig iwan, 48 uur per maand werken (6maanden van de 12) is tegenwoordig genoeg

   • Wouter zegt op

    https://www.inburgeren.nl/nieuwsberichten/vrijstelling-ona-voor-werkenden-ingegaan.jsp

 7. Prawo zegt op

  Als de huidige verblijfsvergunning na vijf jaar verloopt zal deze altijd worden verlengd als jullie nog steeds samen zijn, zelfs als de inburgering niet zou zijn gehaald.

  Is de inburgering wel gehaald dan kan de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (niet duurzaam verblijf, dat speelt bij EU-toetsing) worden aangevraagd met de aantekening voor langdurig verblijvende derdelanders als ze op dat moment zelf werkt.

  Tenslotte is er nog de mogelijkheid voor een zelfstandige verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf. Maar die is tegenwoordig niet meer interessant (en zelfs duur). Beter is meteen te gaan voor de vergunning voor onbepaalde tijd, zelfs als men de inburgering niet heeft gehaald. In dat laatste geval wordt getoetst aan de voorwaarden voor een gewone verlening.

  • Prawo zegt op

   Een aanvulling (correctie).
   Sinds een recente uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg in een Belgische zaak is duidelijk dat het voor het verkrijgen van de EU status van langdurig ingezeten derdelander niet noodzakelijk dat de aanvragen zelf werkt. Als er maar voldoende middelen zijn. Die mogen uit elke legale bron komen, ook van de partner die als enige werkt.

  • Rob V. zegt op

   Bedankt voor de toelichting Prawo. Al ga ik er vanuit dat het met de inburgering wel goed komt, toch een nuttige opmerking.

  • Leo Th. zegt op

   Prawo, mijn al jarenlang bij mij verblijvende (Thaise) partner krijgt om de vijf jaar een verlenging van de verblijfsvergunning met de aantekening ‘Verblijf bij partner’ . Gezakt voor het inburgeringsexamen op één onderdeel. Van de gemeente vrijstelling gekregen om alsnog in te burgeren wegens evident ingeburgerd te zijn. Maar daar houdt de IND geen rekening.mee en daarom elke 5 jaar dus de vergunning voor bepaalde tijd wegens verblijf bij partner. Nu lees ik in jouw reactie dat het toch mogelijk zou zijn om een vergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen. Zou je aub mij nader kunnen informeren aan welke voorwaarden voldaan moet worden om daarvoor in aanmerking te komen? Bij voorbaat mijn dank!

   • Prawo zegt op

    Aan het inburgeringsvereiste zitten veel haken en ogen.
    Ook onder invloed van rechtspraak verandert er wel eens wat.

    Mijn advies zou zijn om uw partner zodra er weer een verlenging van haar huidige verblijfsvergunning voor de deur staat om haar toch de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te laten aanvragen. Ze heeft niets te veerliezen (die verlening komt er toch wel weer) maar dan komt er een gemotiveerde beschikking van de IND waarom ze het meerdere (de status van langdurig ingezetene) niet heeft gekregen. Met die beschikking gaat ze dan naar een advocaat vreemdelingenrecht die aan de hand van de laatste stand van zaken kan bespreken of een bezwaarprocedure kans van slagen heeft en daarmee zinvol is.

    Als ze al 15 jaarmet een geldige verblijfsvergunning in NL woont en 65 is (of tenminste drie jaar met u is gehuwd) zie dan niet over het hoofd dat ze (zonder inburgeringsverplichting) door optie relatief zenl Nederlander kan worden. Zie https://ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Optie.aspx 6e en 7e vinkje.

    Wil ze toch moeite blijven doen voor het inburgeringsonderdeel waarvoor ze inmiddels is vrijgesteld, onderzoek dan eens welke mogelijkheden iemand als Ad Appel http://www.adappel.nl haar kan bieden.

    • Leo Th. zegt op

     Hartelijk dank voor je reactie! Inderdaad al meer dan 15 jaar samen in Nederland maar nog lang geen 65 jaar. Echter niet gehuwd en ook geen geregistreerd partnerschap. Vanwege het ontbreken van een geboorteakte is dat niet mogelijk dus enkel een notarieel samenlevingscontract. In het verleden wel een inburgeringscertificaat behaald, met de schriftelijke felicitaties van de burgemeester, maar toen de eisen werden aangescherpt was dat certificaat niets meer dan een papiertje. De vrijstelling van de gemeente geldt niet voor één onderdeel van het inburgeringsexamen maar, zoals zij het noemen en ook schriftelijk hebben verklaard, wegens het evident aangetoonde bewijs van voldoende ingeburgerd te zijn is er geen verplichting meer om het examen te voltooien en wordt er geen boete opgelegd. Het volgen van nog een cursus is geen optie. Destijds ontzettend veel tijd en energie gestoken in het volgen van de inburgeringscursus en mede gezien de zeer drukke werkzaamheden ontbreekt de tijd daar nu voor. Wellicht dat bij de volgende verlenging van de verblijfsvergunning een vergunningaanvraag voor onbepaalde tijd ingediend zal worden maar de eis van het behaald hebben van het inburgeringsexamen lijkt mij helder en vooralsnog zie ik niet in wat een (dure) advocaat in het vreemdelingenrecht voor ons kan betekenen. Toch bedankt voor het meedenken!

     • Leo Th. zegt op

      Overigens kost het aanvragen van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd momenteel € 171,=. Als je een afwijzing krijgt ben je voorzover ik weet dat bedrag kwijt en moet je voor de verlenging van de vergunning wegens verblijf bij partner waarschijnlijk opnieuw € 171,= aftikken. Ook de tijd die er mee gemoeid is kan belangrijk zijn want wij willen natuurlijk niet met een verblijfsgat opgezadeld worden. Voor de laatste verlenging, ruim een jaar geleden, had de IND wegens drukte meer dan 4 maanden nodig! De oorspronkelijke vergunning was inmiddels verlopen. Omdat de schuld bij de IND lag had dat verder geen consequenties voor het verblijfsgat. Het is en blijft een ingewikkelde materie.

      • Rob V. zegt op

       De IND kijkt bij een afwijzing naar een status van een lager niveau. Geen duurzaam verblijf? Dan mogelijk onbepaalde tijd? Nee, dan een gewone verlenging bepaalde tijd.

       Over de VVR onbepaalde tijd schrijft de IND:
       “Stappen in het aanvraagproces
       3. Beslissing: (..)
       Als dit niet zo is, dan kijkt de IND automatisch of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw huidige verblijfsvergunning bepaalde tijd.”

       https://ind.nl/onbepaalde-tijd/Paginas/Onbepaalde-tijd-na-5-jaar-verblijf-in-Nederland.aspx

       • Leo Th. zegt op

        Dankjewel Rob, weer wat wijzer geworden. Sorry voor mijn vraag maar schat jij de kans voor mijn partner, inmiddels bijna 20 jaar onafgebroken verblijvend bij mij en een vast en fulltime dienstverband heeft, op een zelfstandige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd positief in? Of blijft het niet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen het struikelblok? Bedankt en een prettig weekend gewenst.

        • Rob V. zegt op

         Dat durf ik als enthousiaste leek niet te zeggen beste Leo, sorry. Praat eens met de IND en ook een vreemdelingenadvocaat om te kijken hoe de kaarten liggen.

        • Leo Th. zegt op

         Rob, weliswaar is het niet je professie en ben je deswege een leek maar in mijn ogen beslist een expert in zaken betreffende verblijfsvergunningen en inburgering. En feitelijk geef je het enige juiste antwoord, namelijk contact opnemen met de IND en/of advies inwinnen bij een gespecialiseerde advocaat. Ben wel enigszins huiverig t.o.v. de IND, naar mijn gevoel zal het niet meevallen om bij de terzake kundige medewerker door te dringen. Maar misschien ben ik inzake de IND vooringenomen. In ieder geval bedankt voor je moeite om te reageren. En ook Prawo bedankt, verrassende suggestie om een huwelijk in het buitenland aan te gaan.

        • Prawo zegt op

         Graag gedaan.
         Houd ik de gaten dat in het buitenland trouwen weliswaar het probleem van het niet hebben van de geboorteakte oplost maar dat zo’n geboorteakte in principe wel nodig blijft als men Nederlander wil worden.

      • Prawo zegt op

       Voor dubbel moeten betalen hoef je niet bang te zijn. Zie ook het antwoord van Rob V.

       Een verblijfsgat zal niet ontstaan als de verlening is aangevraagd voordat de verblijfsvergunning af loopt. De vergunning wordt verleend met ingang van de dag waarop verlenging is gevraagd, tenzij pas later aan alle voorwaarden is voldaan.

       Verlenging kan overigens al drie maanden van te voren worden aangevraagd.

     • Prawo zegt op

      Als de geboorteakte een probleem is om te kunnen trouwen terwijl jullie dat wel zouden willen dan zijn er meerdere (buitenlandse) optie, zoals:
      — Las Vegas;
      — Denemarken;
      — Gretna Green.

 8. MaikelC zegt op

  Even voor diegene (zoals ikzelf) die niet meten weten wat de afkorting ONA betekend, is hier de omschrijving:

  Examen ONA
  Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken.
  Het examen bestaat uit 2 delen:
  opdrachten maken (portfolio)
  64 uur ONA-cursus óf een eindgesprek
  Als u werk hebt, kunt u misschien een vrijstelling voor ONA krijgen.

  mvh Maikel

 9. Marian Schuit zegt op

  De vrijstelling van de ONA duurt niet zo lang. Mijn vriend heeft die vrijstelling ook gehad, en hij had nog niet al zijn examens gemaakt. Hij is in januari begonnen met zijn inburgeringscursus, en heeft in april of mei vrijstelling aangevraagd. De vrijstelling had hij sowieso voor augustus al. Ik weet niet precies meer wanneer hij dat gekregen heeft.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website