Beste lezers,

Aangaande al hetgeen erbij komt kijken om een Thaise vriendin (of “liefje-lief” zoals mijn landgenoot de Inquisiteur en intussen vermaard auteur op dit blog haar zo aardig noemt) naar een EU-land te krijgen is er veel te vinden op internet en uiteraard tevens op dit blog.

Toch hoop ik alsnog het volgende te mogen uitvlooien: Sporadisch lees ik hier al eens een reactie vanwege een Belg die met zijn Thaise liefje-lief (sorry Inquisiteur, is niet als plagiaat bedoeld, doch als eerbetoon!) in Spanje woont. Nu is mijn vraag of er specifieke voorwaarden zijn voor Spanje?

Ik woon er nog niet momenteel, de vriendin woont in Thailand en heeft voorlopig dus evenmin iets qua visum. Laat ons nu stellen dat ik over plusminus een jaar in Spanje woon. Dient men daar ook een minimum van 1.500 EUR netto inkomen te hebben om iemand nog maar te kunnen uitnodigen en hoeveel inkomen bij permanent verblijf vriendin? Wat met gezondheidszorg voor de Thaise?

De “import” rechtstreeks naar Spanje of eerst België of via Duitsland? Een mens leest nogal wat!

Lijkt allemaal erg virtueel en voorbarig, maar er bestaat zo’n uitdrukking: Bezint eer ge begint. Vandaar dus.

Bij voorbaat dank voor de reactie(s).

Groet,

Roger


Beste Roger,

In theorie moet het mogelijk zijn om als EU/EER (Europese Unie / Europese Economische Ruimte) onderdaan die elders in de EU/EER woont zich vrij te vestigen. Ook de eventuele partner en directe gezinsleden van buiten de EU/EER hebben bepaalde rechten om de EU burger te vergezellen. Deze zijn vastgelegd in EU Richtlijn 2004/38 “betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden”. Let op: De richtlijn is niet van toepassing voor EU/EER onderdanen die in een lidstaat wonen waar ze zelf de nationaliteit van hebben. Maar een Belg die naar Spanje wil voor kort (tot 3 maanden) of lang verblijf (immigratie) kan zich dus wel beroepen op de richtlijn. Onder deze richtlijn is het bijvoorbeeld mogelijk dat de niet-EU onderdaan kosteloos  een visum kort verblijf bekomt via een versimpelde, versoepelde procedure. Ook immigratie is mogelijk onder soepele eisen mits de vreemdeling geen ‘onredelijke last’ is voor de staat en geen gevaar voor de nationale veiligheid betekent. 

Volgens de richtlijn komen (aldus artikel 2, lid 2) tenminste de huwelijkspartner en de minderjarige kinderen in aanmerking voor procedures onder deze richtlijn. De richtlijn stelt (aldus artikel 3, lid 2b) dat ook “de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft” in aanmerking komt. Echter zijn er op EU niveau geen afspraken wanneer er spraken is van een dergelijke relatie, elke lidstaat heeft hier voor een eigen of soms totaal geen interpretatie/regels. 

Ik ging er eigenlijk vanuit dat Spanje alleen immigratie van een Thaise zou accepteren indien er spraken is van een huwelijk. Tot mijn verbazing zou Spanje immigratie ook toestaan voor ongehuwden. De Spaanse autoriteiten (ministerio del empleo, secretaria general de inmigracion) stellen: 

“Pareja de hecho no inscrita con la que mantenga una relación estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de ese vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada. Las situaciones de matrimonio y pareja se considerarán, en todo caso, incompatibles entre si.” 

Vertrouwende op automatische vertaling stelt deze Spaanse tekst dat mensen in een duurzame relatie ook in aanmerking komen indien er duidelijk spraken is van een exclusieve relatie vergelijkbaar van tenminste een jaar en dit kan aantonen met bewijsstukken. 

Als je zou huwen met jouw Thaise partner kan er natuurlijk geen discussie zijn of de Thaise partner als gezinslid van een EU onderdaan gezien moet worden. Je hebt dan immers een huwelijksakte als bewijs. Uiteraard dient dit een wettelijk en oprecht huwelijk te zijn. Wel mogen autoriteiten eisen dat de huwelijkspapieren vertaald zijn in een taal die de (Spaanse) autoriteiten kunnen begrijpen, alsmede dat de aktes en vertaling gelegaliseerd zijn (om zich van echtheid van de stukken te verzekeren).  

Spanje staat er echter om bekend dat ze met een buitenlandse (Thaise) huwelijksakte geen genoegen nemen, zelfs niet als deze vertaald en gelegaliseerd. De Spaanse ambassade wil ook graag zien dat de lidstaat van de EU onderdaan het huwelijk erkent/bevestigd. Strikt genomen is dit in strijd met de EU regels, maar dit komt omdat de Spanjaarden de richtlijn onjuist hebben overgenomen in hun nationale wetgeving. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken erkent dat ook zo vernam ik in het verleden van onder meer advocaten (actief op buitenlandsepartner.nl). Meewerken met strikt genomen onjuiste verzoeken heeft dan doorgaans het beste resultaat. Immers, kan het niet zoals het moet dan moet het maar zoals het kan. Uiteraard staat het vrij om hier een klacht over in te dienen bij bijvoorbeeld de Europese Commissie via EU Home Affairs. De EU zelf werkt niet echt snel, een dergelijke klacht dient vooral ter administratie zodat Brussel een lidstaat kan aanspreken op veelvuldige overtredingen en dergelijke acties kan meenemen bij het bespreken van beleidshervormingen in de toekomst. 

In de praktijk kan het zijn dat zowel de Spaanse ambassade als diverse autoriteiten in Spanje een loopje met je nemen. Zo lees ik op ThaiVisa regelmatig ervaringen van EU onderdanen die met hun Thaise partner voor kort verblijf of immigratie naar Spanje willen en dan niet alleen het verzoek krijgen te bewijzen dat de EU lidstaat het huwelijk erkent, maar ook dat ben een medische reisverzekering wil zien, een Thais politie rapport (als verklaring omtrent gedrag) , vliegtickets, hotel boeking of ander bewijs van logies/onderdak etc.  

In theorie zouden jullie samen naar Spanje kunnen reizen, met jouw partner op een visum kort verblijf (Schengen visum type C) of lang verblijf (Schengen visum type D) en aldaar een plek zoeken om te gaan wonen en jullie beiden in te schrijven in Spanje. Als ik echter zo de ervaringen lees is het waarschijnlijk het beste om zelf eerst het verblijf in Spanje zeker te stellen en daarna pas jouw partner over te laten komen. Wat de Spaanse autoriteiten van jouw Thaise partner verlangen zou ik dan nog eens navragen bij zowel de ambassade in Bangkok als bij het ministerie van immigratie.  

Je schrijft niet op welke basis je in Spanje wil gaan wonen met jouw partner. Uitgangspunt is dat jij en je partner geen onredelijke last zijn en dat jullie voldoende inkomen hebben om van rond te komen. Jij kunt in Spanje onder meer aan de slag als werknemer, zelfstandige of als gepensioneerde. Mits jij voldoende inkomen hebt (er worden geen bedragen gegeven wat ‘voldoende’ is, mogelijk hebben de Spanjaarden wel voorbeeld bedragen maar zolang jouw inkomen voldoende is om aan al je verplichtingen te doen en je geen beroep doet op bijstand zouden de Spanjaarden niet dwars mogen liggen) mag jouw Thaise partner overkomen zonder aan verdere eisen te voldoen. Uiteraard zullen ze na immigratie zich wel moeten inschrijven en een ziektekostenverzekering moeten afsluiten. Een verplichting tot inburgering (taal examen e.d. afleggen) is er niet.

Mijn conclusie is dat je met jouw Thaise partner in Spanje kunt gaan wonen maar dat je hiervoor diverse routes kunt bewandelen. De ene zal meer obstakels en hoofdpijn met zich meebrengen dan de ander. Wat de beste aanpak is kan ik niet zeggen, al was het maar omdat ik jullie exacte situatie niet ken en ook niet op de hoogte ben van de immigratie regeltjes die de Spanjaarden precies stellen of hoe individuele Spaanse ambtenaren de regels uitleggen. Zoals altijd is een tijdige voorbereiding essentieel. Schets de route(s) die je wilt bewandelen, zet helder op papier wat jouw/jullie situatie is (jouw werk/inkomens situatie, jouw nationaliteit, haar nationaliteit, jullie huwelijkse status etc.) en neem contact op met de Spaanse autoriteiten voor nadere informatie. Kijk of hun antwoord jouw bevalt en een beetje overeenkomt met de officiële EU eisen en Spaanse eisen. Vanaf daar kun je dan verder plannen. 

Tot slot nog mijn tip om naast de EU Verordening 2004/38 ook de volgende EU Handleiding te lezen die dit in eenvoudigere woorden uitlegt in Hoofdstuk 3 (pagina 82): 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/20140709_visa_code_handbook_consolidated_en.pdf

Mocht je ondanks een goede voorbereiding toch vastlopen dan kun je contact opnemen met de EU Ombudsman Solvit. Solvit is onder meer te bereiken door op de in mijn bronnen genoemde webpagina’s van europa.eu/youreurope op de knop “hulp of advies” te klikken. 

Op papier moet dit alles een eenvoudig proces zijn maar wel  duidelijk mag zijn is de praktijk weerbarstig. Ik hoop jullie in ieder geval een goede basis te hebben gegeven van waaruit je aan de slag kunt gaan. Succes! 

Groet, 

Rob V. 

PS: Leuk om te weten, als jullie eenmaal in Spanje wonen dan krijgt jouw partner een verblijfskaart waarop staat dat ze de partner van een EU onderdaan is. Met die kaart kan ze dan samen met jou visumvrij reizen naar alle EU/EER lidstaten (inclusief het Verenigd Koninkrijk zolang deze nog lidstaat is) en Zwitserland. Op termijn zou je ook samen terug naar België kunnen verhuizen alwaar België dan geen eigen nationale immigratie of integratie regels meer aan jullie kan opleggen. Dit laatste staat bekend als de EU-route.

Bronnen en nuttige links:

– http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32004L0038 (diverse EU talen) 

– http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm (diverse EU talen)

– http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/family-residence-rights/non-eu-wife-husband-children/index_nl.htm (diverse EU talen)

– http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm (Engels)

– www.buitenlandsepartner.nl 

– – http://belgie-route.startpagina.nl/

– http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
(Spaans)

– http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BANGKOK/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/VisadosDeLargaDuracion.aspx (Spaans, Engels)

 

6 reacties op “Naar Spanje verhuizen en een visum voor mijn Thaise vriendin”

 1. Rob V. zegt op

  Mocht ik iemand teleur hebben gesteld omdat ik een keertje geen directe links heb gegeven naar alle bronnen… Dat was mede omdat ik dat uit het hoofd deed. De kritische lezer wil natuurlijk een exacte bron vermelding dus bij deze:

  Van buitenlandsepartner.nl citeer ik advocaat in ruste Prawo (G. Adang):
  “Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Madrid zijn ze goed op de hoogte van de EU regelingen.
  De consulaten niet en hun medewerkers zijn slecht opgeleid en/of werken met een Latijnse inzet.”
  http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?56998-Visum-ook-door-rechter-afgewezen-via-een-ander-land-een-optie&p=576948&viewfull=1#post576948

  Dat ze in Madrid wél weten hoe het zou moeten:
  “Spanje is een goede keuze als eerste verblijfsland sinds dat land zich na een veroordeling van het Europese Hof wel aan de regels houdt.” – G. Adang
  http://archief.wereldomroep.nl/nederlands/article/met-je-buitenlandse-partner-naar-nederland-20-tips?page=5
  — Met verwijzing naar zaak C-157/03 bij het EU hof:
  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&jur=C,T,F&num=C-157/03&td=ALL

  De ervaringen van hoe het er bij de Spaanse ambassade te BKK in de praktijk helaas vaak onjuist aan toe gaat, daarvoor is het gewoon even zoeken op topics over Spain in het ‘Visas ans immigration to other countries’ forum op ThaiVisa. Dan komen er zo een dozijn topics naar voren die ik hier niet zal vermelden.

  Dit puur voor een completer plaatje, primaire bronnen en naslag werk zijn natuurlijk EU Directive 2004/38 en de informatie van het Spaanse ministerie van immigratie (die deze EU afspraken correct zou moeten toepassen). Een praktijk ervaring van gisteren kan vandaag al achterhaald zijn.

 2. Jasper zegt op

  Aanvullende vraag aan Ronnie: Ik wil dezelfde route bewandelen, en ben wel getrouwd. Ook is het huwelijk erkend in Nederland, mijn vrouw heeft zelfs een BSN gekregen. Er is echter geen officieel document van de erkenning – dat werd volgens de ambtenaar niet verstrekt.
  Waaruit zou dan dit bewijs voor de spaanse autoriteiten uit moeten bestaan?

  • Rob V. zegt op

   Je kunt een buitenlands huwelijk -naast aanmelden bij de eigen gemeente- laten omzetten naar een Nederlands huwelijk door deze in te schrijven bij de afdeling Landelijke Taken. Dat valt onder de gemeente Den Haag. Je kunt dan een Nederlands uittreksel krijgen van het huwelijk, vraag dan wel eentje voor internationaal gebruik.

   Uiteraard zou in theorie de Thaise huwelijkspapieren moeten volstaan (plus erkende vertaling en legalisaties). De kans is groot dat Spanje ten onrechte vraagt om bewijs dat het huwelijk door Nederland wordt erkend. Zo’n Nederlands internationaal uittreksel moet dan zeker volstaan, maar eigenlijk is een legalisatie van de Thaise papieren door de Nederlandse ambassade al meer dan men mag vragen (waarbij de Nederlandse legalisatie de juistheid van de Thaise MinBuZa legalisatie bevestigd, dat kan de Spaanse ambassade echter zelf ook).

   Ben je in Nederland getrouwd dan kun je het uittreksel natuurlijk gewoon bij de eigen gemeente halen.

   Ps: Ronny en ik zijn niet dezelfde persoon voor zover ik weet! 555 😉

 3. Daniël M. zegt op

  Bij de laatste reaktie van Rob V. gaat er bij mij een oranje lichtje knipperen:

  “Een Nederlands uittreksel van het huwelijk voor internationaal gebruik”

  Dit snap ik niet goed en er komen een aantal vraagtekens bij mij op.

  Ik ben zelf al ruim 4 jaar in Thailand getrouwd en mijn huwelijk is in België geregistreerd.
  Mijn vrouw woont al 4 jaar bij mij in België en heeft een F-kaart (identiteitskaart voor niet-Belgen).

  Stel dat ik naar Spanje zou emigreren, dan zou ik ook een uittreksel van het huwelijk voor internationaal gebruik moeten aanvragen, ondanks het feit dat het verkeer van personen en goederen binnen de EU vrij is?
  Als het huwelijk in jouw EU-land geregistreerd is, dan geldt dit toch voor de hele EU?
  In België bestaat er ook een attest van gezinssamenstelling. Is dat dan niet voldoende?

  Dit zijn vragen die ik stel en waarvan ik het antwoord zelf niet ken. Maar ik vind het nuttig om daarover te denken.

  • Rob V. zegt op

   Beste Daniël, je moet deze dingen eigenlijk apart zien.

   1) Om onder de EU regels met je Thaise partner onder de soepele regels (o.a. gratis Schengenvisum type C) je voor een vakantie of immigratie te vestigen volstaat officieel een rechtsgeldig huwelijk. De enige eis die de EU in Directive 2004/34 stelt is dat dit huwelijk/papieren niet fraudeleus mogen zijn. Om vast te stellen dat de papieren inderdaad in orde zijn mag de lidstaat vragen om legalisatie (Thaise BuZa en de betrokken Europese ambassade in Thailand die de legalisatie van BuZa bevestigd op echtheid) plus een officiële vertaling in een taal die lidstaat begrijpt. In de praktijk neemt de Spaanse ambassade hier geen genoegen mee al weet men in Madrid dondersgoed hoe het zou moeten gaan. Spanje wil ten onrechte een officieel papiertje waaruit blijkt dat het huwelijk ook in het land van de EU onderdaan bekend en erkend is. Mogen ze eigenlijk niet naar vragen. Meewerken met deze ambtelijke willekeur of onkunde is meestal de meest pragmatische oplossing.

   2) Een Nederlander kan vrijwillig (dus optioneel) het buitenlandse huwelijk omzetten naar een Nederlandse akte. Dat gaat via Landelijke Taken in Den Haag. Je kunt dan makkelijk via Landelijke Taken een uittreksel in het Nederland bekomen of een Engels/meertalige internationale versie. Je hoeft dan niet meer achter een verse akte/legalisatie uit Thailand aan. Spanje neemt genoegen met dit Nederlandse huwelijksuittreksel.

   “Een buitenlandse openbare akte kunt u na legalisatie laten inschrijven bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. (…) Een gelegaliseerde buitenlandse akte komt door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. Het voordeel hiervan is dat u altijd afschriften en uittreksels kunt opvragen bij de gemeente Den Haag. U hoeft de akte dan niet opnieuw in het buitenland aan te vragen en te laten legaliseren. ”

   Bron:
   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legalisatie-van-documenten/vraag-en-antwoord/inschrijven-gelegaliseerde-buitenlandse-akte

   3) Ben je ingeschreven als inwoner van Nederland dan moet je een buitenland huwelijk verplicht melden bij je eigen gemeente. De gemeente geeft hier geen uittreksels van.

   “Woont u in Nederland? Dan moet u uw in het buitenland gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan is dit niet mogelijk”

   Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/trouwen-of-geregistreerd-partnerschap-sluiten-in-het-buitenland

   Als jij dus een Nederlander bent die in België woont met je Thaise vrouw dan is nummer 3 niet op jullie van toepassing. Volgens de Europese afspraken heeft men elk rechtsgeldig huwelijk in de hele EU te erkennen, de eerste Europese lidstaat die dit huwelijk sluit of inschrijft (indien buiten Europa getrouwd) kan natuurlijk wel een onderzoek doen op schijnhuwelijk omdat fraudeleuze huwelijken natuurlijk niet geaccepteerd worden. Diverse Spaanse ambtenaren op o.a. de ambassade in BKK hebben een beetje moeite met die regels…

 4. Youri Janssen zegt op

  Hallo,

  Wat vreemd dat ik dit nu voor het eerst lees! Dacht dat dit alleen gold voor het Afrikaans continent. Het belangrijkste is dan de geliefden bij elkaar kunnen zijn/blijven ongeacht wat dan ook.
  Ik vind zelf deze regels onzin want voor de één (land) zijn ze wel geldig en voor het andere land niet. pure hypocrisie van de regeringen om het zo maar te noemen.

  Mocht het zo zijn dat je samen met je geliefde toch moet uitwijken naar een ander land, dan zou ik
  voor verhuizen naar Spanje, Frankrijk, België, Duitsland en Nederland kunnen de volgende linken jullie op weg helpen.

  http://www.smaragdexpress.nl/verhuizen-naar-spanje/

  http://www.smaragdexpress.nl/verhuizen-naar-belgie/

  http://www.smaragdexpress.nl/verhuizen-naar-frankrijk/

  http://www.smaragdexpress.nl/verhuizen-naar-duitsland/

  http://www.smaragdexpress.nl/verhuizen-naar-nederland/

  Er zijn wel meerdere landen welk door het bedrijf verzorgd worden maar dat kun je van de website aflezen. Het is een goed bedrijf dat alles snel en netjes verzorgd. Zeker het kijken op de website waard voor overige services van Smaragd Express.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website