Beste Rob/Redactie,

Naar aanleiding van de vraag van Hubert C omtrent aanvraag Schengenvisum en de daaropvolgende reacties, mijn c.q. onze bevindingen inzake het aanvragen van een Schengenvisum en ervaringen met VFS Global.

Wij hebben voor de 30-jarige dochter van mijn tot Nederlandse genationaliseerde vrouw afgelopen week een visumaanvraag ingediend.

Ik had in Nederland al het nodige voorwerk gedaan en documenten verzameld, aan de hand van de checklist van het ministerie van BZ. Ook getracht het uitgeprinte aanvraagformulier in te vullen, maar een uitgeprint formulier is eigenlijk niet fatsoenlijk in te vullen, het ontwerp biedt vaak te weinig ruimte om nog iets leesbaars in te vullen, neem alleen maar de vaak ingewikkelde adres structuur van een Thais adres.

Nou is de dochter van mijn vrouw geen echte digibeet maar een Engels formulier invullen is door haar beperkte kennis van de Engelse taal en op haar telefoon ook niet echt makkelijk. Dus toen ik in Thailand arriveerde heb ik een oude laptop nog voor haar aan kunnen slingeren en samen met mij, en een al uitgeprint en gedeeltelijk ingevuld formulier lukte het haar, met mijn hulp, om ook de digitale versie te voltooien.

Vol goede moed afgelopen dinsdag vanuit Ayutthaya naar VFS Global in Bangkok getogen, waar mijn vrouw’s dochter na enige tijd belde dat er problemen waren met de documenten, of beter gezegd missende documenten, hierover zo meer.

Drie jaar geleden kreeg de aanvrager al een visum maar heeft dit toen niet kunnen gebruiken vanwege de Covid uitbraak, ik was toen de referent omdat mijn vrouw toen nog geen Nederlandse nationaliteit bezat. Daarom besloten we nu dat mijn vrouw de referent zou zijn omdat dat naar ons idee meer kans van slagen zou hebben gezien de moeder dochter verhouding.

Vervolgens verzorgden wij de garantstelling voor onkosten en onderdak, regelden een ticket reservering, een ziektekostenverzekering, inkomensbewijzen van haar moeder en mij, een door ons ondertekende uitnodigingsbrief in het Nederlands en Engels, een bewijs dat mijn vrouw inmiddels Nederlandse is, een kopie van haar arbeidscontract voor onbepaalde tijd een kopie van onze trouwakte plus diverse foto’s van ons met de familie.

De aanvraagster heeft een werkgeversverklaring, heeft verklaard, en bewijzen aangeleverd dat ze samen met haar man (voor Boeddha getrouwd), haar oma en de dochter van haar broer op hetzelfde adres woont, voor de laatste twee draagt zij ook financiële verantwoordelijk wat zij in een verklaring aangeeft als mede een door haar oma ondertekende verklaring dat haar kleindochter haar financieel ondersteund sinds het overlijden van haar man. Verder heeft ze een vertaalde kopie van haar geboorte bewijs en kopieën van de ID kaart van haar moeder en de dochter van haar broer die zij mede opvoedt. Ook leverde ze een 6 maanden bankstatement in. Al met al lijken al deze documenten mij meer dan genoeg, zelfs veel meer dan de checklist vraagt.

Dan verder over de “missende” documenten, de behandelaar bij VFS Global mistte een kopie van het paspoort van mijn vrouw, en een originele Thaise geboorteakte. Toen zij ons, buiten VFS Global wachtend, daarover belde zei ik volgens de checklist van het ministerie van BZ moeten alle documenten aangeleverd worden in het Nederlands, Engels, Frans, of Spaans en geen Thais.

Omdat daar zo moeilijk over gedaan werd heb ik de ambassade gebeld, en kreeg een aardige medewerkster aan de telefoon die bevestigde dat VFS Global gelijk had, zei zij op de checklist staat van alle documenten moet u het origineel dus Thais, en een kopie overhandigen, wat ik pareerde met maar daar onder staat de documenten moeten aangeleverd worden in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans, met andere woorden geen Thais. Zij begreep eigenlijk heel goed dat deze twee zinnen elkaar tegenspreken en zou hier een notitie van maken opdat dit misschien duidelijker of anders gesteld moet worden. Echter staat nergens in de checklist vermeld dat er voor een volwassene een geboortecertificaat overlegd moet worden, en evenmin dat er een kopie van het paspoort van de referent bijgevoegd moet worden dus hier gaat VFS Global naar mijn mening haar boekje te buiten.

Anderzijds was de medewerkster wel dusdanig meegaand dat de aanvraagster de gelegenheid kreeg om via Messenger alsnog een foto van mijn vrouw ‘s paspoort te kunnen ontvangen evenals een geboortebewijs in het Thais wat bij VFS werd uitgeprint en bijgevoegd. Dus naar mijn mening doen ze daar soms hun eigen koers varen, maar anderzijds ook weer gelegenheid bieden om dingen die in hun ogen niet compleet zijn alsnog te complementeren, wat een nieuwe gang naar VFS overbodig maakte. Want al met al was de aanvraagster ruim 2 uur binnen bij VFS.

Nu maar wachten op de beslissing

Wat ikzelf een rare en voor gewone burgers niet te begrijpen vraag vindt is vraag 17 over de familierelatie met een EU-burger, misschien dat Rob V hier wat duidelijkheid in kan brengen.

Ik begreep in eerste instantie dat het dan veel eenvoudiger zou zijn om een visa te krijgen, maar als je bij het invullen ja invult dan blijkt dat je samen met de visum aanvrager moet reizen naar een ander land dan je eigen EU-land.

Althans zo begrijp ik het.

Groet,

Rob K


Beste Rob,
Bedankt voor het delen van jullie ervaringen tot nu toe. Helaas kun je niet volledig bouwen op de checklist van BuZa en raad ik iedereen aan om ook het Schengendossier, een downloadbare PDF hier op dit blog (zie het paneel links, onder het kopje “dossiers”) te raadplegen. 
Een groot formulier (van enkele A4tjes) invullen werkt inderdaad het fijnst vanachter een ouderwets PC of laptop, dan zie je veel beter waar je mee bezig bent. Let bij zaken zoals het adres er ook goed op of dit niet te lang word. Een andere lezers onder de vraag van Hubert wist te melden dat zij teveel letters hebben gebruikt en daarom het formulier niet konden afronden, maar zonder foutmelding dat het maximale aantal karakters overschreven was kwam men daar pas lang puzzelen toevallig achter. In Thaise adressen kunnen “Amphur” (gemeente) e.d. afgekort worden, in dit geval “A.”, dus op een slimme manier het adres vermelden scheelt al een boel tekens. 
In jullie geval had het weinig uitgemaakt of jouw vrouw of jij als referent optrad. Wie logies biedt (en/of financieel garant staat) mag iedereen zijn, als het maar ‘logisch’ is. Jij en je vrouw wonen samen, de relatie tot de vreemdeling is duidelijk: de dochter van je vrouw. Dus in dat opzicht zal het voor de kans op toekenning of afwijzing van het visum niet uitmaken. Wel kan het misschien wat makkelijker zijn met papierwerk (kopie paspoort enzo) als de ouder garant staat die bijvoorbeeld dezelfde achternaam deelt, dan is natuurlijk snel duidelijk dat hier een familierelatie is. 
Wat betreft het aan leveren van papieren en vertalingen, ik snap de verwarring. Bij punt 1 staat “For every document, you must provide the original and one copy” en bij punt 2 “The documents are to be presented in (or translated to) Dutch, English, French or Spanish”. Maar zoals je in het Schengendossier kunt lezen, men wil altijd een (kopie) van het originele document, en daar waar nodig een (officiële en gelegaliseerde) vertaling naar een taal die de ambtenaren van BuZa kunnen lezen. Die vlieger gaat eigenlijk altijd op als je documenten aan een ambtelijke instantie in een ander land moet laten zien. 
Het tonen van een geboortecertificaat is inderdaad overdreven, heb je die bij de hand dan kan meeleveren zeker geen kwaad, er is dan helemaal duidelijk dat het een familiebezoek betreft. Maar de dochter had ook bij vrienden/kennissen van haar of van jullie logies kunnen vinden, dan is er geen familieband, dat veranderd eigenlijk niets aan de eisen, als het totaalplaatje maar klopt en logisch is. Dus zelfs als de ambtenaar niet met 100% zekerheid kan vaststellen dat jullie echt familie van elkaar zijn, dan veranderd dat niets aan de eisen, en zonder zo’n geboorteakte zou je  dus praktisch net zo sterk staan.
VFS is slechts een commerciële papierschuivende partij, die loopt de checklist van BuZa samen met de vreemdeling na maar kan op basis daarvan de aanvraag niet weigeren in te nemen. Als ze meedenken en het bij het goede einde hebben is dat fijn, maar er zijn ook verhalen bekend dat medewerkers meende dat een stuk onterecht wel/niet nodig was en bijvoorbeeld er uit gehaald is, en zo de aanvraag schade toebrachten. Dus het blijft goed oppassen, de medewerkers zullen het vast goed bedoelen maar het zijn géén beslisambtenaren, die kennis en ervaring missen ze. Je zelf goed voorbereiden door de actuele eisen van BuZa goed te lezen, aangevuld met tips/ervaringen van deskundige derden (zeker niet alle indianen verhalen geloven die op internet rond gaan!), en dan heb je geen tips van VFS nodig.
De kopie paspoort, daar had VFS overigens wel gelijk bij. Als onderdeel van het logies/garant formulier wil men ook een kopie paspoort van de referent zien (zie de instructies op het logies/garant formulier). Zie daar ook meteen waar een checklist kan falen, vaar er niet blind op want lang niet alle scenarios zijn meegenomen in de checklist. Daarom ook dat ze vermelden dat men altijd anderen/meer documenten kan vragen, dan zijn zij ingedekt tegen vreemdelingen of referenten die plotseling verrast worden.
Tot slot: de vraag over EU-burger (EU/EER onderdaan) zijn, heeft te maken met de aanvraag van een ‘faciliterend visum’  voor familieleden van EU/EER-burgers die onder Europese regels vallen (vastgelegd in Directive 2004/38). Dit gratis visum met een minimum aan eisen gaat niet op voor EU burgers die in eigen land wonen en nooit gebruikt hebben gemaakt van een ‘recht op vrij verkeer’ zoals vastgelegd in dat EU directive. De Europese commissie had dat wel graag gewild, dan had iedere EU-burger gratis en relatief simpel familie op kort bezoek kunnen laten komen, maar diverse Europese lidstaten waren daar op tegen. Enkele lidstaten hebben zelfs een gruwel aan dit directive en er niet happig op, maar dit stampt nog uit de tijd dat in veel Europese landen iemand makkelijk familie (man, vrouw, kinderen enzo) kon laten overkomen (migreren) zonder inburgeringseisen, of waar de buitenlandse partner zelfs vrij makkelijk de nationaliteit van de Europeaan kreeg. Europa vond dat bijvoorbeeld een Spanjaard woonachtig in Nederland of België niet achtergesteld mocht worden en ook vrij makkelijk zijn familie over moest laten kunnen komen. Zoals bekend zijn er in de loop der jaren de nodige regeltjes voor kort verblijf en  lang verblijf (migratie) bijgekomen. Vroeger was je als Nederlander in Nederland of Belg in België dus beter af dan die Spanjaard, maar door al die veranderingen heeft die Spanjaard in NL/BE, en die dus gebruik kan maken van Directive 2004/38, het makkelijker dan een Nederlander in Nederland die familie over wil laten komen. Europese verdragen past men maar moeilijk aan omdat unaniem de handen op elkaar krijgen geen makkelijke koek is. 
En zie daar het gevolg: die ‘vreemde’ vraag op het formulier voor hen die een faciliterend visum aan willen vragen ipv een regulier visum kort verblijf.
Succes met de aanvraag!
Met vriendelijke groet,
Rob V.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website