Door Bart Rietveld – wikiportrait, CC BY 3.0,

Het inburgeringsexamen voor buitenlanders die naar Nederland komen wordt ingekort. Nieuwkomers hoeven voortaan geen eindgesprek meer te voeren over het onderdeel ‘Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt’ (ONA), zo schrijft de NOS.

Minister Koolmees heeft hiertoe besloten omdat er een tekort is aan examinatoren en de wachttijd voor het eindgesprek opgelopen is tot vijftien weken. Om het ONA-eindgesprek te mogen overslaan, moeten inburgeraars wel kunnen aantonen dat ze minstens 64 uur onderwijs hebben gevolgd op dat onderdeel.

Het huidige inburgeringsexamen bestaat uit zes onderdelen:

 1. Schrijven
 2. Lezen
 3. Luisteren
 4. Spreken
 5. Kennis van de Nederlandse Maatschappij
 6. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Nieuwkomers hebben drie jaar de tijd om aan hun inburgeringsplicht te voldoen.

17 reacties op “Minister Koolmees schrapt een onderdeel van het inburgeringsexamen”

 1. Rob zegt op

  Wat een onzin dat ze moeten bewijzen dat ze 64 uur scholing hebben gehad, mijn vriendin werkt al bijna vanaf dag 1 dat ze in Nederland is en heeft zonder problemen al 3 banen gehad.

 2. Harrybr zegt op

  Dus… u bent Syrier / Iraqi/ waar-dan-ook-vandaan, bouwvakker, monteur, metaal- of houtbewerker, elektricien enz , men zit in NL om u te springen, kan vanmiddag nog aan de slag. Met uw Engels kunt u zich uitstekend verstaanbaar maken, doch… U ZULT eerst Kloperiaans leren en alles wat u nodig hebt op t.z.t. zich op de NLe arbeidsmarkt te begeven, al duurt dat 2 a 3 jaar en is uw vaardigheid voor een deel weg…

  Enkele jaren geleden… toen de Bredase Koepelgevangenis nog een AZC was, konden we dik 100 man in nog geen uur plaatsen, doch… mocht niet. Dan maar Polen, Roemenen, Bulgaren naar hier gehaald.
  Snapt u het ? Ik NIET !

  • l.lagemaat zegt op

   Alsof die laatste groepen wel Nederlands kunnen kunnen lezen en schrijven en kennis van de Ned. maatschappij hebben.

  • Jasper zegt op

   Zo wel in Duitsland als in Nederland geniet meer dan 90 % van de Sieriers na 5 jaar nog van een uitkering, en de rest heeft hele kleine baantjes (kranten bezorgen enzo). De reden: Gebrekkige taalvaardigheid (dus ook geen Engels) en een veel te lage opleiding (meestal alleen lagere school).

   Men zit wel om goede arbeidskrachten te springen in Nederland en Duitsland, maar blijkbaar voldoen deze bevolingsgroepen dan toch niet aan de minimumeisen, ingeburgerd of niet.

   • Rob V. zegt op

    Heb je een bron voor die cijfers? Ze zijn nogal bijzonder. Zo kwam de Syrische asielzoekers pas vanaf 2013 met de piek in 2015. De doorlooptijd op de asielaanvraag was vele maanden tot richting een jaar. Zolang die procedure loopt mogen ze niet werken. Veel Syriers zullen dus nog niet 5 jaar een verblijfsvergunning hebben. Je kan pas echt wat zeggen nadat iemand een jaar of 3-5 een verblijfsvergunning heeft. Het is nog te vroeg iets over de meeste Syriers te kunnen zeggen.

    Uit het verleden zien we wel verschillen, zo heeft 50% van mensen uit Somalië een bijstandsuitkering (70% als je op nationaliteit kijkt maar dan tel je de genaturaliseerden niet mee) maar is het gunstiger voor Irakezen en Iraniers.

    “Mede door hun start als vluchteling in Nederland zijn personen uit de vluchtelingengroepen vaak aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit geldt zelfs voor de helft van de Somalische eerste generatie. Personen van Afghaanse en Iraanse herkomst zijn van de vluchtelingengroepen het minst vaak afhankelijk van bijstand, al gaat het nog om een kwart van hen.”

    Zie oa :
    http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4735C2F5-C2C0-49C0-96CB-0010920EE4A4/0/jaarrapportintegratie2014pub.pdf

    http://www.flipvandyke.nl/2015/03/volkskrant-knoeit-met-cijfers-van-allochtonen-en-buitenlanders/

   • Ger-Korat zegt op

    Heb je bron of onderzoeksresultaat ? In plaats van stemmingmakerij kom eerst met feiten en praat dan pas mee.

 3. Franspattaya zegt op

  Ongelofelijk. Volstrekt incapabel bestuur. Gek he, dat er zoveel examenaanvragen zijn nadat de hausse aan asielaanvragen is verwerkt. Daar had toch op geanticipeerd moeten worden door tijdig extra examinatoren aan te trekken!
  Ook een fraai signaal richting al diegenen die recent dat ONA examen wel hebben moeten maken en ook moeten betalen!
  Maar ja, dat zijn overwegend mensen die hun relatie willen laten overkomen. En die, in tegenstelling tot de asielzoekers, wel alles zelf moeten betalen……

  • Frans Nico zegt op

   Die laatste alinea begrijp ik niet dat (de mensen die recent dat ONA examen wel hebben moeten doen en ook moeten betalen,) het overwegend mensen zijn die hun relatie willen laten overkomen. Mensen die hun partner willen laten overkomen hoeven toch zelf niet in te burgeren?

   Overigens heb ik een procedure bij de rechtbank lopen mede vanwege het discriminerend karakter van en de uitwerking van de inburgeringswet. Met name over het feit dat asielzoekers een lening voor de bekostiging van het inburgeren van het DUO krijgen en die niet hoeven terug te betalen, terwijl anderen wel moeten terugbetalen.

   • Franspattaya zegt op

    Inderdaad, het was wat cryptisch beschreven. De buitenlandse partner doet het inburgeringsexamen, maar veelal zal degene die hem/haar naar Nederland laat komen de kosten betalen.
    Overigens Frans Nico, ik deel jouw mening over de ongelijke behandeling van asielzoekers t.o.v. anderen inzake het niet hoeven terugbetalen van de lening. Zelfs als asielzoekers dat gemakkelijk zouden kunnen doen ingeval zij een baan hebben, is er geen terugbetalingsverplichting.
    Nog maar niet te spreken over het feitelijke gebrek aan sanctiemogekijkheden ingeval asielzoekers niet binnen de gestelde termijnen het diploma behalen. Teruggestuurd kunnen zij niet worden en boetes kunnen veelal bij hebrek aan voldoende inkomen niet worden geind.
    Het is dan ook niet verwonderlijk dat het percentage mensen dat binnen de gestelde termijn het inburgeringsdiploma behaalt bij asielzoekers aanzienlijk lager ligt dan bij de overige categorieen.

 4. Rob V. zegt op

  Den Haag negeerde weer eens de signalen uit de maatschappij en nu komt men met een soort van oplossing. Op het Stichting Buitenlandse Partner forum was al veelvuldig geklaag over het geprut bij DUO te vinden. Lange wachttijden, een examen dat eigenlijk in een paar minuten na te kijken is, niet transparant (geen inzage in de beoordeling of je eigen examen) en natuurlijk de onzin om iemand met een baantje vrij te laten nemen om een ONA gesprek te doen…:

  Zie o.a.:

  https://buitenlandsepartner.nl/showthread.php?66054-Oriëntatie-op-de-Nederlandse-arbeidsmarkt-de-ervaring

  https://buitenlandsepartner.nl/showthread.php?65368-Petitie-tegen-de-lange-wachttijden-bij-DUO-inburgeringsexamens

  https://buitenlandsepartner.nl/showthread.php?66435-DUO-ergernis-wachttijden-ONA

  Maar Rutte (en Balkellende voor hem) voelde het gehijg van rechts in zijn nek, dus sinds begin deze eeuw moet het strenger, strenger, meer rompslomp, meer kosten en deze worden doorberekent aan onze buitenlandse partners die door al die hoepeltjes moeten springen. Dat er een lat is om ‘werkschuw tuig’ achter de vodden te zitten of te zorgen dat buitenlandse dames en heren niet drie hoog achter belanden, prima. Maar het huidige immigratie en inburgeringsbeleid is al jaren een zielige show voor de bühne.

  NB zie ook:
  https://www.thailandblog.nl/nieuws-nederland-belgie/kritiek-taaldocenten-op-inburgeringscursus/

  https://www.thailandblog.nl/opinie/extra-eisen-inburgering-betutteling-ten-top/

  • Leo Th. zegt op

   Helemaal eens met je conclusies! Destijds, toen de inburgeringscursus nog door de gemeente werd gegeven, hield het niveau van lesgeven al niet over maar sinds de privatisering is het er veelal niet beter op geworden. Het is big business waar veel geld in om gaat. Inburgeringseisen gelden slechts voor bepaalde groepen maar bijvoorbeeld niet voor immigranten uit Turkije en Oost-Europese landen. Allemaal politiek en de echte intergratie lijkt steeds minder van belang dan wel gerealiseerd te worden.

   • Leo Th. zegt op

    Overigens juich ik het besluit om dit examenonderdeel (permanent) te schrappen van harte toe!

  • Jasper zegt op

   Dit beleid is dan ook oorspronkelijk opgesteld om importbruiden en bruidegommen uit Turkije en Marokko tegen te houden. Dit is ook jammerlijk mislukt: Aan Turkije mogen volgens een oud verdrag geen eisen worden gesteld, en in Marokko heb je een flinke aantal scholen en bureau’s die je met een beetje goede wil van jouw kant en een minimum aan intelligentie door de “inburgeren in het buitenland’ heen helpen.

   Autochtone Nederlanders buiten Europa zijn vervolgens de dupe van dit beleid (lees de schrijnende verhalen maar op buitenlandsepartner.nl)

 5. Luit zegt op

  Heel vreemd deze Koolmees, dus een tekort aan examinatoren??? Van de 6 genoemden vaardigheden kunnen er mij inziens 3 schriftelijk worden nagekeken. Hoeveel mensen op leeftijd met een degelijke opleiding zitten thuis met hun duimen te draaien?????

 6. Frans Nico zegt op

  Allereerst wil ik stellen dat Rita terecht een inburgeringsplicht heeft ingesteld en niet omdat zij familie van mij is. Het probleem is dat de politiek ad hoc-beslissingen neemt waarvan de overheid de uitwerking niet in de hand heeft.

  Mijn vrouw is 7 jaar geleden naar Nederland gekomen. De eerste jaren was zij niet in de omstandigheden een inburgeringscursus te volgen. Toen ze er mee kon beginnen zijn wij informatie gaan inwinnen. Omdat zij voor 1-1-2013 naar Nederland was gekomen moest zij volgens DUO naar de gemeente gaan. De gemeente wees ons terug naar DUO. Zo werden wij diverse malen van het kastje naar de muur gestuurd. Op de website van DUO staat voor gevallen van voor 1-1-2013 “de gemeente kan u verder helpen”. De gemeente stelde dat dat “kan” maar hoeft het niet. Bovendien stelde de gemeente dat per die datum alle overheidsbetalingen aan de gemeente voor de inburgering is gestopt en dat daarom de gemeente niets meer doet dan controle.

  Wij hebben toen de handdoek in de ring gegooid en afgewacht. Twee jaar geleden, dus 5 jaar na aankomst in Nederland, ontving zij een beschikking dat zij binnen een bepaalde periode examen moet doen. Daartegen hebben wij bezwaar gemaakt en een gesprek gehad met de gemeente dat geleid heeft tot een langere periode. Daarbij viel op dat de ambtenaar beschikte over het dossier met alle problemen. Inmiddels is mijn vrouw nu, na 7 jaar, bijna klaar om examen te doen. Wij maken ons geen zorgen. Als zij 4 maal zonder slagen examen doet krijgt ze vrijstelling.

  Vorig jaar hebben wij ook beroep ingesteld tegen een beschikking van DUO. In dat beroep hebben wij tevens gesteld dat mijn vrouw door de overheid wordt gediscrimineerd als gevolg van de inburgeringswet. Artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste EU-landen, mag de rechter in Nederland geen reguliere wetten toetsen aan de grondwet, dus ook niet aan artikel 1. Er ligt wel sinds 2002 een wetsvoorstel om wetten aan de grondwet te toetsen, maar dat ligt in een diepe lade, helemaal onderop. DUO verwees ook naar dat toetsingsverbod. Daartegen heb ik gesteld dat de rechtbank wel mag toetsen of de uitwerking van een wet discriminerend is. Ik kreeg daarvoor een gewillig oor, want de rechter wilde uitzoeken of zij die bevoegdheid heeft. De kans is dus aanwezig dat de rechtbank wel die discriminatietoets kan doen. Als de rechtbank tot de conclusie komt dat de uitwerking van de inburgeringswet strijdig is met artikel 1 van de grondwet, dan staat de hele inburgering op losse schroeven. Het is nu dus duimen draaien.

  • Rob V. zegt op

   Dat klopt Nico. Nogal wat gemeente hadden voor eind 2012 geen geld meer voor inburgering. Na 31-12-12 waren ze alleen nog maar verantwoordelijk op toezicht van mensen die voor 1-1-13 kwamen (die migranten vallen onder DUO). Enkele gemeente hebben nu nog steeds een potje, dat bepaald de gemeente zelf. Meestal is dat alleen voor niet inburgeringsplichtigen zoals Turken. Beleid verschilt dus per gemeente.

 7. Rob zegt op

  Volgens mij moet onze overheid eens het verschil gaan maken tussen asielzoekers/vluchtelingen en immigranten met een Nederlandse partner.
  Dat de immigranten met een Nederlandse partner een examen moeten doen in het land van herkomst kan ik nog billijken hiermee voorkom je ook naar mijn idee schijnrelaties, maar eenmaal hier krijgen deze immigranten helemaal niets van de overheid en dat is ook niet nodig want de Nederlandse partner tekent in de IND papieren al voor garant staan in de breedste zin van het woord.
  Gaat de relatie over dan moet de Nederlandse partner dit melden bij de IND waarna deze over kan gaan tot uitzetting of de immigrant andere verplichtingen opleggen.

  Ik denk ook dat de Nederlandse partner heel goed instaat is om zijn buitenlandse partner weg wijs te maken in ons land, hoe het openbaar vervoer werkt, Nederlands leren spreken hoe je hier werk kan vinden enz enz.
  dit in tegenstelling tot asielzoekers/vluchtelingen die geen 1 op1 begeleiding hebben en geen garant steller hebben.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website