Uitspraak van het Thai

Door Redactie
Geplaatst in Lezersinzending, Taal
Tags: , ,
7 december 2011

Redactie: een ingezonden artikel over de Thaise taal van Frans de Beer. 

Frans is een trouwe lezer van Thailandblog, heeft Thais gestudeerd en spreekt dit met zijn vrouw en dochter. Om mensen wat meer over de Thaise taal te vertellen heeft hij twee artikelen geschreven, waarvan nu deel 1. 

Tonen

Geen enkele taal wordt monotoon uitgesproken, er is altijd wel een variatie in de toonhoogte of intonatie. Talen waarbij de woordbetekenis afhangt van de toonhoogte noemt men een toontaal. We kennen register-toontalen en contour-toontalen. Register-toontalen kennen een aantal vlakke tonen, die zich van elkaar in toonhoogte verschillen. Bij contour-toontalen heeft elke vorm zijn eigen toon (dalend, vlak, stijgend, dalend en weer stijgend enz.), maar er zijn ook toonhoogteverschillen mogelijk van eenzelfde contour.

Het Thai behoort samen met andere soorten oosterse talen tot de contour-toontalen. In het Thai kent de vlakke contour drie toonhoogten. De Thaise taal kent vijf tonen :laag, midden hoog, stijgend en dalend. De hoge, midden en lage tonen zijn min of meer vlak. In het Thai heeft elke lettergreep één van de vijf tonen. Een woord dat uit meerdere lettergrepen bestaat heeft dus even zoveel tonen, die natuurlijk niet gelijk hoeven te zijn. In onze fonetische weergave van het Thai gebruiken we streepjes voor de lettergreep om de toon aan te geven.

toon

teken

voorbeeld

Thai

midden

-aa

อา

laag

_

_aa

อ่า

dalend

aa

อ้า

hoog

¯

¯aa

อ๊า

stijgend

/

/aa

อ๋า 

De volgorde in deze tabel is niet zomaar gekozen, maar is de volgorde die ook in Thailand wordt gehanteerd bij de opsomming van de tonen. Het Thaise schrift is geheel ingericht op het gebruik van tonen. Woorden die alleen in toon verschillen, worden toch anders geschreven.

Medeklinkers aan het begin van een woord

Enkelvoudige medeklinkers

In het Thai komen de volgende begin medeklinkers voor

k        k-klank                            ng      ng-klank  (als in koning)

p        ongeaspireerde p       l

t        ongeaspireerde t       r        korte r-klank

d                                    s

b                                    h

kh      geaspireerde k          w       bilabiale w

ph      geaspireerde p          j

th       geaspireerde t          tj        als de tj in tjalk of dj in vodje

m                                   ch      als ch in change

n                                    ?        abrupt begin of eind van een klinker

Een medeklinker is geaspireerd als achter de klank een luchtstroom volgt. In de fonetische weergave geven we dit aan met een h achter de medeklinker. Het gaat hier om de medeklinkers k,p en t; geaspireerd dus kh, ph en th. Het Nederlands ken veelal ongeaspireerde k,p en  t klanken, maar in dialecten in noordoost Nederland komen wel degelijk geaspireerde vormen voor. De Engelse taal aspireert veel vaker (tea, push enz.)

Het Thai kent geaspireerde en niet geaspireerde medeklinkers naast elkaar. Dit verschil is net zo belangrijk als het verschil tussen de ‘d’ en ‘t’ in onze taal. Voor ons krijgt het woord dak een geheel andere betekenis als we het uitspreken met een ‘t’ in plaats van een ‘d’ (tak dus). Overigens kent het Thai ook het verschil tussen ‘d’ en ‘t’. In het Engels zal men u wel verstaan als u hier en daar wat ongeaspireerde p’s gebruikt waar ze eigenlijk geaspireerd moeten zijn. In het Thai liggen de misverstanden voor het oprapen als u slordig met dit gegeven omspringt.

De ‘ch’ kan men in het Thai beschouwen als de geaspireerde versie van de ‘tj’. De ‘ng’ aan het begin van een woord kennen we niet in onze taal. Met enige oefening is deze beginklank wel te leren. Thaise sprekers spreken de ‘r’ vaak uit als ‘l’. Als het al een r-klank is, is het een korte roffel van de tongpunt..

Dubbele medeklinkers

Het Thai kent slechts een klein aantal medeklinker clusters (groepen van medeklinkers die zonder tussenkomst van een klinker achter elkaar worden uitgesproken). Deze clusters staan altijd aan het begin van een lettergreep, nooit aan het eind. De eerste letter is altijd een k,p of t, waarbij de k en p ook geaspireerd kunnen zijn. De tweede letter is  een r, l of w. Niet alle combinaties komen voor, zoals in de volgende tabel te zien is.

kr       ongeaspireerde k met korte r          pl       ongeaspireerde p met l

kl       ongeaspireerde k met l                           pr       ongeaspireerde p met korte r

kw      ongeaspireerde k met w                 phl      geaspireerde p met l

khr     geaspireerde k met korte r             phr     geaspireerde p met korte r

khl      geaspireerde k met l                     tr       ongeaspireerde t met korte r

khw    geaspireerde k met w

Opmerking:  Thaise sprekers zijn nogal slordig met het uitspreken van clusters, soms verdwijnt de tweede letter of wordt de tweede r als l uitgesproken.

Eind medeklinkers

Op het eind van een woord of lettergreep hebben we de volgende mogelijkheden:

 1. Klinker
 2. Abrupt afgebroken klinker (klinker met glottal stop))
 3. Half medeklinker; j of w
 4. M, n, ng (neusklank of nasaal)
 5. K,p of t (plofklank)

In het geval van een meerlettergrepig woord verdwijnen bij normale spraak de glottal stops binnen het woord. Geval 2 geldt dus alleen voor woordeinden.

De wijze waarop men een k, p of t aan het einde van een woord in het Thai uitspreekt verschilt essentieel van de Nederlandse uitspraak. De k, p of t zijn zogenaamde occlusieven. Ze worden gevormd door de luchtstroom tijdelijk af te sluiten. De wijze van afsluiten is bepalend voor de klank. Zo wordt de p gevormd door het sluiten van de lippen, bij de t wordt de luchtstroom met de tongpunt en tanden geblokkeerd, de k wordt gevormd door het middengedeelte van de tong tegen het verhemelte te drukken.

Om de Thaise taal te leren kennen gebruiken we het woordje hopman. De uitspraak van de ‘p’ in hopman kan op twee manieren, n.l.:

 1. Het woordje hop gevolgd door het woordje man. Hierbij komen na de uitspraak van de ‘p’ de lippen tijdelijk van elkaar om vervolgens weer te sluiten bij de vorming van de ‘m’.
 2. Bij de tweede uitspraak blijven de lippen tussen de ‘p’ en de ‘m’ op elkaar. Bij de uitspraak van de ‘p’ sluiten de lippen zich, gaan niet meer open, de ‘m’ wordt gevormd en pas bij de ‘a’ gaan de lippen weer van elkaar.

Deze laatste manier wordt in Thailand voor de ‘k’, ‘p’ en de ‘t’ als eindmedeklinker gebruikt. Dit verschilt zo van onze uitspraak, dat een Nederlands oor deze eindmedeklinker soms helemaal niet hoort. Voor ons klinkt het alsof de medeklinker maar half af is, de bevrijdende luchtstroom aan het einde ontbreekt.

In de fonetiek maakt men ook onderscheid tussen deze twee manieren van uitspraak. Voor het Nederlands worden de occlusieven op het eind van een woord losgelaten. De fonetische weergave van het woord kat is kath. De ‘h’ op het einde geeft de vrijgekomen luchtstroom weer. Het Thai kent geen losgelaten eindocclusieven. De Thaise uitspraak van het woord kat is fonetisch kat.

Klinkers

Het Thai kent van veel zuivere klinkers een lange en een korte versie. De lange versie duurt ongeveer twee keer zo lang als de korte. Een overzicht van de lange en korte klinkers:

o              korte o-klank

oo            lange o-klank als in loom

oh            korte oh klank als in ochtend, maar dan wat langer

oh?           Lange oh, maar abrupt afgebroken

i               korte ie-klank als in Piet, maar dan korter

ie             lange ie-klank als in zien

oe            korte oe-klank als in doek

oe:           lange oe-klank als in boer

u              korte u-klank; een u met een breed getrokken mond

uu            lange u-klank; een uu met een breed getrokken mond

e              korte ee-klank

ee            lange ee-klank als in been

ae            lange ae-klank als in misère

eu            lange eu-klank als in de, maar dan langer

Naar zuivere klinkers zijn meerklanken; de klinkerklanken lopen vloeiend in elkaar over.

Woordherkenning

De woordherkenning in het Thai leunt zwaar op de klinker en de toon. De Thaise wijze van woordherkenning werkt dan ook anders dan onze manier. Voor ons zijn medeklinkerclusters aan het begin en eind van een lettergreep belangrijke criteria. Bij het Thai luistert men veel meer naar de klinker en de toon. Dit is al te horen wanneer u sommige Thai Engels hoort praten. Vaak ontaarden ingewikkelde woordeinden of medeklinkerclusters in een enkele medeklinker (against wordt againt of again) Mijn naam Frans wordt in het Thai als Fan uitgesproken.

In het Thai geldt dat verwaarlozing van medeklinkerclusters voor Thaise sprekers veel minder verwarring geeft dan wanneer dit bijvoorbeeld in het Nederlands gedaan zou worden.

(bron L.J.M. van Moergestel)

30 reacties op “Uitspraak van het Thai”

 1. Jim zegt op

  ben bang dat dit meerafschrikt dan dat het helpt,maar wel een A+ voor afford 😉

  • Robbie zegt op

   Nee hoor, mij schrikt het helemaal niet af, ik leer graag. Elke hulp is welkom. En om het hier systematisch op een rijtje te zien, zelfs met Nederlandse uitleg, is zeer waardevol!
   Dank je wel, Frans! Ik zie nu al uit naar je tweede deel!

   @Jim, je bedoelde zeker “effort” in plaats van “afford”?

   • jim zegt op

    idd.. ’t was nog erg vroeg. het engelse gedeelte van het brein had nog niet genoeg koffie op 😉

    qua uitspraak denk ik dat je beter het hele phonetische gedeelte kan overslaan en direct aan de slag moet met “manee mana”.
    zie: http://www.learningthai.com/books/manee/introduction_09.htm

 2. Klaas zegt op

  Pfff, als je dit zo leest, niet eenvoudig, maar ik denk als ik daar ben er er daadwerkelijk mee bezig ben, dat het ook makkelijker te begrijpen is.
  Ook een leuke manier om Thais te leren:
  http://www.youtube.com/watch?v=KS4Ffw5CFJQ&feature=player_embedded

  Nog 10 dagen en dan vlieg ik ook weer 2 maanden naar mijn droomland, Klaas.

 3. tino zegt op

  Eindelijk een duidelijk, volledig en essentieel verhaal over de uitspraak van het Thais . Het staat natuurlijk ook in het woordenboek Nederlands-Thais van van Moergestel, een “must” ook omdat de uitspraak er zo goed in wordt weergegeven. Print dit uit en leg het op tafel om regelmatig door te lezen.
  Dat in het Thais klinkers en toon belangrijk zijn voor het goed verstaan terwijl dat in het Nederlands de medeklinkers zijn leg ik altijd uit door het volgende te zeggen:
  “Ek go nir Oemstirdeem” Alle klinkers verkeerd en toch begrijpen we: ik ga naar Amsterdam. Als je Thais leert, leer de klinkers goed en vooral de tonen. Als je het verschil wilt oefenen tussen de geaspireerde en de ongeaspireerde k, p en t, houd dan een hand voor je mond en je voelt wel, of in het geheel geen, luchtstroom uit je mond komen. Je kunt het ook met een aansteker doen, die moet bijven branden of uitgeblazen worden.
  Dan nog een grapje over het belang van de tonen. Als je zegt: phom chob khie maa en de laatste twee tonen zijn resp. laag en hoog dan zeg je: ik houd van paardrijden. Doe je een dalende en dan een stijgende toon dan zeg je: ik houd van hondenpoep. Er zijn meer van dit soort grappen maar die zijn minder geschikt voor een net blog als dit. Maar jullie zijn bij deze gewaarschuwd!

  • Arie zegt op

   tino,

   Ben jij de tino die ik een keer ontmoette bij de Coconut Poolbar van het Prince Palace Hotel?

   • tino kuis zegt op

    Als dat een van die dagen was dat we door die aswolken uit Ijsland een week lang niet konden vliegen dan is het antwoord ja. Hoezo? Wil je Thaise les?

    • Arie zegt op

     ha die Tino,

     Nee toen was het niet, het was eerder. Maar met je achternaam is het duidelijk. Nee we hebben toen ook telefoonnummers uitgewisseld, maar ik kon je daarop later niet bereiken, wat ik jammer vond. want al was het contact hooguit een paar uur, het was erg gezellig en Vlaardingen kwam ook aan de orde. Mail me maar dan kan ik wat makkelijke reageren, want dit wordt redelijk prive en zal niet inedereen, of wellicht niemand, interesseren. ([email protected])

     Groet,
     Arie

 4. maria berg zegt op

  Zit mijn heer Frans de Beer in Nederland of Thailand en kunnen we bij hem ook les krijgen?

  • Frans de Beer zegt op

   De heer Frans de Beer zit in Almere Nederland

 5. Anton zegt op

  Overzichtelijk en leerzaam. Kijk uit naar deel 2 🙂

 6. Robert zegt op

  Met name het deel over de woordherkenning door Thais vond ik interessant – het verklaart waarom wij ‘gebrekkig’ Nederlands of Engels wel kunnen interpreteren, en waarom wij maar niet snappen dat Thais ons gebrekkige Thais niet kunnen interpreteren, ook al wijkt (voor ons dan) de toon maar een heel klein beetje af.

 7. HenkW. zegt op

  Een eenvoudig boekje met een verhaal en een goede woordenlijst zou al veel helpen. Probeer maar eens Benjawan Poomsam Becker (Advanced) van het Thai in het Nederlands te vertalen. Het lukt niet eens in het Engels. Ze geeft een globale vertaling aan. (Beginners and Intermediate zijn wel goed maar te kort.) Totaal anders dan wij het in Nederland op school voorgeschoteld krijgen. (Woord vertaling) En wat is de zin, wanneer je Phasa Klaang leert en iedereen spreekt Phasa Chiangmai. 25000 baht naar de maan en de mensen verstaan je hier niet. Misschien als er meer Bangkokkians Bangkok verruilen voor Chiangmai. Als je het vergelijkt met de Oxford serie (te koop bij Se-ed) dan hebben Thaien veel meer keus om Engels te leren. Ziet er leuk uit en hebben een goede vocabulaire. Lezen, schrijven en spreken, en het moeilijke een stapje verder naar de officiele taal van het bv. parlement. Nog een lange weg te gaan. Het zal me lukken, en ik ben pas 60. Na drie dagen touren op mijn motor, Fang, Doi Angkhaan heb ik gesproken met grenspost wachten, de eigenaar van het hotel en de soldaten bij de controlopost voor Chiang Dao . Was geen enkele moeite, spraken prima Phasa Khlaang. Zels de Lahu mensen probeerden zich op die manier verstaanbaar te maken. Het geeft toch te denken dat Thai-en in Chiangmai liever hun dialect spreken. En de klanken en tonen zul je toch in de praktijk moeten leren. Veel hilariteit, geloof je me niet? vraag dan maar op de markt naar een kilo mosselen. Veel plezier.

  • kees zegt op

   Beste Henk W.
   Lachen hoor toen we voor het eerst in Thailand waren. Mijn 3 maatjes en ik. En nog in het Arthur stadium zaten.
   begroeten we me kaar met Hoy maatje. En dat was inderdaad veel hilariteit. Ik denk er nog vaak aan terug. En nu kom jij er mee leuk. ik laat het dan ook maar aan mijn vrouw over als we mosselen gaan kopen. Als we in Thailand zijn. Wand ze blijven zich te pleter lachen als ik het doe. Ondanks dat ik ze aanwijs moet ik het dan nog een keer of 3 zeggen. Ik heb er wel net zoveel schik in als zij
   Groet Pon & Kees

 8. Hans G zegt op

  Ik ben er blij mee.
  Een gedeelte staat ook in mijn cursus, dit vind ik echter uitgebreider en toch lekker compact.
  Benieuwd naar het volgende deel.
  Nu mijn uitvoering nog…

 9. tino kuis zegt op

  Tot lering ende vermaeck en op velerlei verzoek nog drie grappen over het verkeerde gebruik van tonen en klinkers in het Thai, hoogstpersoonlijk meegemaakt.
  Een Belg stapt een kantoortje in Chiang Mai binnen om kaartjes te kopen voor de reis terug naar zijn geliefde vaderland. Hij ziet een dame zitten achter een bureau en vraagt: Khoen khaai toea mai khrab? Als hij toea met een stijgende toon had uitgesproken dan zou hij gevraagd hebben: Verkoopt u kaartjes? Maar hij gebruikt een vlakke middentoon en dan betekent toea lijf of lichaam en hij vraagt dus: Verkoop je je lichaam? Ofwel: Ben je een hoer?
  Een Thai is in gesprek met een een Zweed. De Thai vraagt : Uw land is erg koud, he? En de Zweed antwoordt: Chai, hi ma tog boi boi. Hi ma ( als in Himalaya) met twee korte klinkers en een lage en een hoge toon betekent sneeuw, maar hij gebruikt twee lange klinkers en twee stijgende tonen en zegt dan:Ja, in Zweden vallen vaak hondenkutten.
  Een Nederlander zegt tegen zijn Thaise vriendin: Khoen soeay maak. Als hij soeay op een stijgende toon uitspreekt zegt hij: je bent erg mooi. Maar hij gebruikt een vlakke middentoon en dan zegt hij: Je bent een meisje dat nooit geluk heeft. Let dus op je tonen en je klinkers. Gelukkig zijn de meeste Thais te welopgevoed om boos te worden of je uit te lachen

  • Anton zegt op

   Mijn ervaring is, dat zij er wel om lachen. Maar dit doen omdat zij het begrijpen dat je het goed bedoelt en zij het daarom leuk vinden. Zij lachen je niet uit om je te kwetsen.

 10. tino kuis zegt op

  Aan de redactie: De heer de Beer heeft dit niet geschreven. Het komt letterlijk en in zijn geheel uit het al door mij genoemde woordenboek Nederlands-Thai van L.J.M. van Moergestel. Plagiaat dus. Plaats svp een correctie.

  • Frans de Beer zegt op

   Ik heb de bronvermelding er ook bij gezet. Bovendien heb ik toestemming om het te plaatsten.

   • tino kuis zegt op

    Boven het artikel staat heel duidelijk dat u dit heeft geschreven en dat is niet zo. U kunt dan ook geen beroep doen op bronvermeling of toestemming. Het is en blijft plagiaat. Ik verwacht dan ook een verontschuldiging van uw kant en namens de redactie.
    Het is overigens een uitstekend verhaal en ik ben blij dat het geplaatst is. Ik wou dat alle Nederlanders in Thailand zo actief met het Thais bezig zijn als u.

    • @ Tino, misschien moet je niet zo hoog van de toren blazen. Niemand hoeft jou verontschuldiging te maken. De schrijver heeft toestemming, daarmee is de kous af.

 11. Daan S. zegt op

  Ik ben net geslaagd voor mijn derde Thaise conversatiecursus bij vertaalbureau http://www.suwannaphoom.nl in Almere. Mede dankzij de dagelijkse conversaties met mijn vrouw Waew, gaat de ontwikkeling vrij snel. De cursussen zijn echt een aanrader voor wie het leuk vindt om in Nederland op een ontspannen manier deze boeiende taal te leren.

  Helaas kan ik nog niet de taal lezen en schrijven.. Maar dat ga ik ook nog doen. Vooralsnog dus alleen fonetisch…

  Voorbeeldzinnen:

  – Wannie tja rieb kin jaa phuua phroengnie tja daai haai

  (Ik slik vandaag snel medicijnen zodat ik morgen beter ben)

  – phom roesuk phohtjai thie phuuan hai

  (ik ben blij met het cadeau dat een vriend me gaf)

  – laang muu kohn kin khaaw

  (eerst handen wassen, dan eten)

  – khoen mai pai samakngaan, daai ngaan tham laew sjai mai

  Je hoeft niet te solliciteren, je hebt toch al werk?

  – phom sjohb kin aahaan phed, waan, prieaw, ruu mai koh khem

  Ik hou van pittig, zoet en zuur, of anders, zout eten

  – toea kruuangbin pai klab krungtheb ?amsteudam raakhaa pramaan saam muun bad

  een retourtje per vliegtuig Amsterdam Bangkok kost ongeveer 30,000 baht

  • HenkW. zegt op

   Beste Daan,
   Succes met je cursus Thai. Ik denk dat het goed is om zo snel mogelijk te leren lezen.
   76 klinkers en medeklinkers. Het probleem wat zich in jouw geval voor zal doen zijn toch weer de klanken.De Mai iek, to, tri en chatawa moet je echt erbij betrekken. Als je de bovenstaande zinnen in Thailand zou spreken zul je merken dat je de klanken verkeerd zult uitspreken. Hoe makkelijk ik in het begin een vragende zin oplopend uitsprak. En dan ga je de mist in. Herkennen is makkelijk, 1 2 3 en +
   Dus een vragende zin eindigen met chai mai krab voorkomt al een boel problemen.
   Nogmaals succes.

   • daan zegt op

    Natuurlijk kan ik deze zinnen ook uitspreken met de juiste tonenj, die heb ik er alleen nu niet bij gezet. Ik heb een conversatiecursus gedaan, dus kan me ook in thailand goed verstaanbaar maken

 12. daan zegt op

  Tijdens de cursussen in NL worden vanaf les 1 de tonen meegenomen, je krijgt dus uitstekende les in uitspraak. Ik kan dus spreken en verstaan, maar de taal alleen nog niet lezen en schrijven in de Thaise tekens. Mijn thaise schoonfamilie sloeg stijl achterover toen ze hoorden hoe goed ik hun taal al sprak. Dus maak je geen zorgen HenkW.

 13. King Frans zegt op

  Nu begrijp ik waarom mijn vriendin boos wordt, ik luister niet naar de naam Fan.

 14. lex K zegt op

  Dit staat is een exacte weergave van een van de boekjes die ik kocht voor een 1 van mijn reizen naar Thailand, in elk boekje ” Thai voor beginners of Thai voor vakantiegangers ” kan je dit precies zo terug vinden, koop maar eens een boekje bij b.v. de ANWB daar staat precies het zelfde, met nog een aantal standaard zinnetjes erbij, zodat je jezelf een beetje kan redden in Thailand.
  Alle respect voor dhr. de Beer en zijn moeite om een en ander op papier te zetten, maar in elke reisgids is dit precies zo terug te vinden.
  Als ik dan toch bezig ben zou graag een misverstand uit de weg willen helpen en dat is dat de Thaise mensen geen R zouden kunnen uitspreken, het is inderdaad niet zo’n rollende R zoals wij gewend zijn zijn maar ze kunnen het wel degelijk en hij is ook wel degelijk te horen, er zijn zelfs woorden waar de R duidelijk te horen is, zoals: Krung, Rak khun, tie Rak en kratiëm en zelfs het woord Farang, wat veel mensen nog steeds als scheldwoord beschouwen, maar wel zelf gebruiken om zich zelf aan te geven als zijnde buitenlander, in de meest vreemde spellingen trouwens.

 15. Martin Brands zegt op

  Heel interessant!

  Ik wist niet dat je ‘Thai’ kon leren, maar weet wel dat je ‘een Thai’ kunt bestuderen, als daar behoefte aan is. En natuurlijk dat je ‘Thais’ kunt leren, want zo heet deze toontaal. Merkwaardig, deze schrijffout, of loop ik een aantal spellingswijzigingen achter die zo onbegrijpelijk zijn dat ze amper worden gebruikt?

  • @ Haha, grappig. Mijn fout Martin. Te snel met plaatsen, ik had het even door moeten lezen.
   Een Thai bestuderen, dat zou nog wel kunnen 😉 Ik zal het aanpassen.

 16. HenkW. zegt op

  ’s Lands wijs ’s lands eer. Je hebt natuurlijk gelijk. Het is de thaise taal. Ik had me nog zo voorgenomen om niet de zelfde fout te maken als mijn Oom die naar Australie emigreerde. Toen hij op visite in Nederland kwam sprak hij Nederlands met een accent en gebruikte uit de mode zijnde woorden; doorspekt met engelse woorden. Welnu ik ga dat ook doen blijkbaar. Alles is hier Thai: Phasa Thai, Aahaan Thai, Khon Thai, Phujing Thai, Phuchai Thai, Prathet Thai. Dan ligt het maken van de fout voor de hand. Het zal niet meer voorkomen. Bedankt voor de tip. 🙂


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website