Nelson Mandela zei: ‘Als je met iemand praat in een vreemde taal gaan je woorden naar zijn verstand. Als je met iemand praat in zijn eigen taal gaan je woorden naar zijn hart.

Om een taal te leren heb je geen talenknobbel nodig en je leeftijd doet nauwelijks ter zake. Wat je wel nodig hebt is doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en een zeker gebrek aan faalangst. Als je omgeving merkt dat het je ernst is, zullen ze je helpen, geef niet te gauw op.

Blijf (door)vragen – Je steekt het meeste op door tijdens het eten, een wandeling, boodschappen doen of een autorit te vragen:
นั้น อะไร ‘Nan (h) arai (mm)?’  ‘Wat is dat?’
of นั้น เรียก ว่า อะไร ‘Nan (h) rieak (d) waa (d) arai (mm)?’  ‘Hoe heet dat?’
of  พูด ( ถาม ) นี้ แบบ ใหน ‘Phoed (d) (thaam, s) nie (h) baep (m) nai (s)’  ‘Hoe zeg (vraag) je dit?’
Herhaal altijd het antwoord enige malen hardop zodat je met een Thai kunt checken of je het op de juiste manier uitspreekt.

Neem een tijdje een leraar voor 2-4 uur per week

Ik ben er een voorstander van eerst een redelijk kort gesprek te kunnen voeren met zinnetjes van zeg 4-6 woorden en dan pas (na enige maanden) echt met het schrift te beginnen, wat dan vervolgens het leren van de taal bevordert. In het begin is het beter als je een leraar neemt voor  2-4 uur per week, kost slechts rond 250 baht per uur, maar het is niet noodzakelijk als je in een Thaise omgeving leeft. Je moet daarnaast zelf dus dagelijks een tijdje met de taal bezig zijn, anders kun je het wel vergeten.

Ik adviseer het boek ‘David Smyth, Thai, An Essential Grammar, Routlege, 2010’, met een uitstekende uitleg over uitspraak en grammatica, geïllustreerd met korte praktische zinnetjes. Koop verder wat boekjes die ze hier op de kleuterschool gebruiken om te oefenen.

Een goede website is:  www.thai-language.com, met gesproken voorbeelden. De twee woordenboeken van Van Moergestel zijn zeer aan te bevelen. Engels-Thai en Thai-Engels kan natuurlijk ook. Maar 80 procent van wat je leert moet je zelf doen in je dagelijks leven.

Tonen, tonen en nog eens tonen…

Thais is een tonentaal, dat weten we nu wel. Elke lettergreep heeft zijn eigen toon, is daar onlosmakelijk mee verbonden en bepaalt uiteindelijk de betekenis van de woorden. Voor het goed begrijpen van een Thais woord zijn de juiste tonen onontbeerlijk. Als je een woord leert, moet je direct ook de bijbehorende toon (tonen) leren, later komt het er niet meer van. Ik ken veel mensen die zeggen: ‘Te moeilijk die tonen, die leer ik later wel’. Dat gebeurt vervolgens nooit.

Ik ging met mijn zoon een kopje koffie drinken in een cafeetje bij de Thaa Phae poort in Chiang Mai. Ik zei: ‘Aow (m) keek (l) neung (l) chin (m) doeay (d) na (h) khrab (h)’ ‘Ik wil ook graag een plakje cake’. De serveerster begreep me niet en ik begreep niet waarom zij het niet begreep. ‘keek’ is toch ‘keek’, nietwaar? Toen riep mijn zoon ‘keek’ op een hoge toon en ze begreep het onmiddelijk. Ik zei ‘keek’ op een lage toon.

Vijf tonen – Er zijn 5 tonen te weten: midden (m), hoog (h), laag (l), dalend (d) en stijgend (s). Het is makkelijker dan het lijkt. Het Nederlands heeft ook tonen maar wij gebruiken die om emoties (verbazing, boosheid, ergenis,nadruk) over te brengen en bij de Thaise taal bepaalt de toon de betekenis van het woord. Als ik geëmotioneerd raak vliegen al mijn Thaise tonen het raam uit. Daarom zijn Thais zulke koele kikkers, anders begrijpt niemand hen.

Vlakke midden-hoge-lage toon – Begin te oefenen in het Nederlands. Zeg heel vlak de zin: ‘Het Thais is een makkelijke en leuke taal’ op jouw gemiddelde toonhoogte zonder naar boven of naar beneden te gaan. Klinkt het eentonig en saai? Dan is het goed. Doe hetzelfde, maar nu een toontje hoger, weer vlak, overdrijf maar, dat komt later wel goed. Klinkt je als een katheuy? Prima. Nu een toontje lager dan die middentoon, weer heel vlak, zoals een echte man praat.

Dalende en stijgende toon – Neem voor de dalende en stijgende toon het woordje ‘nee’. ‘Ik zeg niet ja! maar NEE!!’ De dalende of ook wel nadruktoon. En de stijgende toon is vanzelfsprekend een vragende toon: ‘Oh nee?’

Rijst, wit, het nieuws – Als je dat beheerst, ga dan oefenen met het Thaise woordje ‘khaaw’. Dalende toon: ข้าว ‘rijst’ ; stijgende toon: ขาว ‘wit’ en lage toon  ข่าว ‘(het) nieuws’. Leg iets wits op tafel, wat rijst, naast de televisie. Zeg een van de drie woorden en laat een Thais aanwijzen wat je bedoelt als je ‘khaaw’  op een van de drie tonen uitspreekt. Dit bezorgde mij een paar leuke dagen.

Kledingstuk, tijger, matje – Doe hetzelfde met เสี้อ ‘suua’: dalende toon: ‘kledingstuk, hemd’; stijgende toon: เสีอ ‘tijger’ en lage toon: เสี่อ‘matje’ (waarop je gaat zitten eten). Doe dit ook met ฟ้า ‘faa’, hoge toon, dan moet er iemand de lucht in wijzen en ตา ‘taa’, middentoon, dan wijst iemand naar zijn oog of naar opa, als die in de buurt is.

Zeg het volgende zinnetje, alle lettergrepen zijn op een middentoon: ชาว นา ไป นา ทำ งาน ใน นา ‘chaawnaa pai naa tham ngaan nai naa’ ofwel ‘De boeren gaan naar de rijstvelden om te werken’. Het moet heel vlak en eentonig klinken. Ook de hoge en lage toon worden zo vlak uitgesproken hoewel op een andere toonhoogte.

Ga vervolgens oefenen met de volgende woordjes:

middentoon: มา ‘maa’ komen; นา ‘naa’ (rijst)veld ;  ตา ‘taa’ opa (moederszijde), oog; กา ‘kaa’ kraai; ยาย ‘jaai’ oma (moederszijde)

hoge toonม้า ‘maa’ paard; ช้า ‘chaa’ langzaam; ฟ้า ‘faa’ lucht, hemel; ค้า ‘khaa’ in- en verkopen

lage toon: ป่า ‘paa’ bos; ด่า‘daa’ (uit)schelden; บ่า ‘baa’ schouder; ผ่า ‘phaa’ (open)snijden, klieven

dalende toon: ห้า ‘haa’ vijf; ล่า ‘laa’ jagen; ป้า ‘paa’ oudere tante; บ้า ‘baa’ gek; ผ้า ‘phaa’ kledingstuk

stijgende toon: หมา‘maa’ hond; หนา ‘naa’ dik (van voorwerpen); หา ‘haa’ zoeken; ฝา ‘faa’ deksel, klep

Maak korte zinnetjes, overdrijf de toon en de lange –aa-, oefen terwijl een Thai meeluistert en corrigeert:

ม้า มา ช้า ‘maa (h) maa (m) chaa (h)   Het paard komt langzaam

ตา ล่า หมา ‘taa (m) laa (d) maa (s)   Opa jaagt op honden

หมา หา ม้า ‘maa (s) haa (s) maa (h)   De hond zoekt het paard.

ตา บ้า มา ช้า ‘taa (m) baa (d) maa (m) chaa (h)   Gekke opa komt er langzaam aan

ยาย หา ป้า ‘jaai(m) ha (s) paa (d)      Oma zoekt tante

enz.enz.

Een buitenlander gaat een reisbureau binnen en vraagt aan de baliemedewerkster: คุณ ขาย ตัว ไหม ครับ ‘Khoen (m) khaai (s) toea (m) mai (s) khrap (h)?’ Hij wilde zeggen: ‘Verkoop je kaartjes?’ Hij krijgt voor zijn moeite een knal voor z’n kop. Hij zei het woord ตัว ‘toea’ ‘ticket’ op een vlakke, middentoon, dat is ‘lijf, lichaam’ en niet op een stijgende toon, dat is ตั๋ว ‘kaartje’. Hij zei dus: ’Verkoop je je lichaam?’

Klinkers zijn ook erg belangrijk

Na de tonen zijn de klinkers erg belangrijk, net het tegenovergestelde als in het Nederlands waar de medeklinkers er juist meer toe doen (‘Ek go nir Omstardem’ alle klinkers veranderd en je snapt het toch, dat is in het Thais onmogelijk).

Het onderscheid tussen een korte en een lange klinker is het belangrijkste. Vergelijk de ‘ie’ in ‘riet’ en ‘bier’, en die laatste ‘ie’ is in het Thais nog wat langer. ‘Boek’ en boer’, ‘beet’ en ‘beer’, ‘poot’ en ‘hoor’.  De Thais zijn zo verstandig om voor de lange en korte ‘oe’ ‘ie’ etc. ook twee verschillende schrifttekens te gebruiken, bv อุ  en อู , resp. korte en lange ‘oe’. (de ‘อ’ is een hulpteken, kijk wat er onderaan bungelt, dat is de ‘oe’). Een paar voorbeelden:

น้ำ ‘naam’ (h) water;  นำ ‘nam’ (m) leiden, voorgaan;  โต๊ะ ‘to’ (h) tafel; โต ‘too’ (m) groot; ติ ‘tie’ (m, kort) kritiseren, standje geven; ตี ‘tie’ (m, lang) slaan; พุทธ phoet’ (h, kort), de Boeddha; พูด phoet’ (d, lang) praten.

Ik had het meeste moeite met de ‘อื’ klank als in ‘muu’ (m) ‘hand’. Het klinkt ongeveer als een ‘uu’ maar niet met een puntmondje, maar met een brede glimlach uitgesproken. De klinkers moet je zeker met een Thai oefenen.

Medeklinkers lijken erg op het Nederlands – met uitzonderingen

Die zijn het gemakkelijkst, ze lijken erg op de medeklinkers in het Nederlands, met de hierna volgende uitzonderingen. Overigens houden Thais niet zo van twee medeklinkers aan elkaar vast (komt alleen aan het begin van een woord voor). In het dagelijks gebruik is ‘plaa’ (m) ‘vis’ meestal ‘paa’; ‘pratoe’ (mm); ‘deur’ wordt ‘patoe’ en ‘khrai’ (m) ‘wie’ wordt ‘khai’. Probeer een Thai maar eens ‘het sterkst’ te laten zeggen.

De eindklanken –t-p-k- zijn heel zacht, bijna niet te horen. De eind ‘k’ klinkt als de ‘b’ in het Engelse ‘big’, de eind ‘t’ klinkt als een ‘d’ (zeg maar eens ‘niet doen!’ de ‘t’ in ‘niet’ wordt uitgesproken als de ‘d’ die er op volgt). En de eind ‘p’ klinkt meer als een ‘b.’

De beginklanken –t-p-k- en th-ph-kh.
In het Thais is er een belangrijk onderscheid tussen een geaspireerde –t-p-k- (meestal geschreven als –th-ph-kh- resp.) en de niet-geaspireerde –t-p-k-,  een verschil dat het Nederlands en het Engels niet zo kent.  Doe een hand of een brandende aansteker voor je mond en zeg t, p en k. Je voelt bijna geen ontsnappende lucht en het vlammetje moet blijven branden. Zeg een th, ph en kh en je voelt een stoot lucht en het vlammetje gaat uit. Ook hier geldt, hoewel minder dan voor de tonen dat, als je dit onderscheid niet kan maken, je moeilijk verstaanbaar bent. Als je dit gaat oefenen met je familie eromheen is de pret niet te beschrijven, dat garandeer ik.  In het Thaise schrift (ik laat een paar (heel) zeldzame tekens weg) :

niet-geaspireerd:   -t- : ;   -p-: ;  -k- :
geaspireerd:  -th-: ท ธ ถ; -ph- : พ ผ ภ; -kh-: ค ฆ ข

Voorbeeldwoordjes:

ตา ‘taa’ (m) oog ; ท่า ‘thaa (d) haven                ตี ‘tie’ (m) slaan’; ที่‘thie (d) plaats, ruimte, te, in

ป่า‘paa’ (l) bos; ผ้า phaa (d) kledingstuk           ปู‘poe’ (m) krab of Yingluck; ผู้ ‘phoe’ (d) persoon

เก้า ‘kaaw (d) negen; ข้าว ‘khaaw (d) rijst        กา ‘kaa’ (m) kraai (‘kaa,kaa’); ฆ่า ‘khaa’ (d) doden, vermoorden

Dit alles moet je vaak, wekenlang, oefenen, tot het foutloos gaat. Dan pas verder gaan. Dit is de basis van een goede uitspraak. Als je klaar bent mag deze zin geen probleem meer zijn:

ไม้ ใหม่ ไม่ ไหม้  ( ไ en is ‘ai’ of ‘aai’ ; is de ‘m’ klank)  ofwel  ‘Maai (h) mai (l) mai (d) mai (d)’, ( resp. hout nieuw niet brandt), ‘Nieuw hout brandt niet’.

Als Gerrie met een nieuw stuk hout zijn oventje wil aansteken, wat niet lukt natuurlijk, en hij zegt hoofdschuddend deze zin tegen Kanok, en ze  knikt lachend met haar hoofd, dan ben je geslaagd.

12 reacties op “Hoe leer ik het beste de uitspraak van de Thaise taal? Een aanzet”

 1. jogchum zegt op

  Als de Moderator mij toestaat dan zou ik gaarne aan Tino willen vragen, als hij een citaat van
  Nelson-Mandela gebruikt dat wij naast het Thais ook de vele dialecten moeten gaan leren die
  hier in Thailand worden gesproken?
  Nelson-Mandela sprak naast het Afrikaans ( gebroken Nederlands ) Engels, de taal van zijn
  Xhosa-stam en de taal van de Zulu’s

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: -6 (obv 8 stemmen)
 2. cor verhoef zegt op

  Ik heb veel respect voor iedereen die genoeg doorzettingsvermogen bezit, om zich een tonentaal eigen te maken.

  “Een buitenlander gaat een reisbureau binnen en vraagt aan de baliemedewerkster: คุณ ขาย ตัว ไหม ครับ ‘Khoen (m) khaai (s) toea (m) mai (s) khrap (h)?’ Hij wilde zeggen: ‘Verkoop je kaartjes?’ Hij krijgt voor zijn moeite een knal voor z’n kop. Hij zei het woord ตัว ‘toea’ ‘ticket’ op een vlakke, middentoon, dat is ‘lijf, lichaam’ en niet op een stijgende toon, dat is ตั๋ว ‘kaartje’. Hij zei dus: ’Verkoop je je lichaam?’

  Hierom ben ik afgehaakt. Ik kon de ziekenhuisrekeningen niet meer betalen 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +13 (obv 13 stemmen)
 3. tino kuis zegt op

  Iedereen moet dat voor zich weten. De bekende Sjon Hauser leerde eerst het noordelijk dialect vloeiend spreken en later het Algemeen Beschaafd Thais. De helft van alle Thais gebruikt een dialect in zijn/haar dagelijks leven, aan de andere kant kun je met ABT in het hele land terecht, bijna iedereen kent die taal (ook). Een paar kooswoordjes in een dialect kan nooit kwaad. Afrikaans is een echte taal en geen gebroken Nederlands. Je kent mijn emailadres.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: -2 (obv 2 stemmen)
  • jogchum zegt op

   Moderator: reageer op het artikel en niet op andere reageerders.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Waardering: -1 (obv 1 stem)
 4. F.Franssen zegt op

  Moderator: hier staan de huisregels: https://www.thailandblog.nl/reacties/

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: -1 (obv 1 stem)
  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Franssen De geweigerde reactie van Jogchum ging over de Zuidafrikaanse taal. Het lijkt mij logisch dat zo’n reactie wordt geweigerd onder een artikel dat over de Thaise taal gaat.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Waardering: 0 (obv 2 stemmen)
 5. Robert zegt op

  Om in het moderne digitale tijdperk te treden: er is een mooi app voor op de mobiel of tablet. Info is te vinden op http://www.word-in-the-hand.com.
  Van de thaise woorden die het bevat zijn audio files beschikbaar in de app. Dus kan je voor je zelf oefenen. Bovendien zijn de woorden op te zoeken in het Thais, Engels en fonetisch.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
 6. Fluminis zegt op

  Leerzaam stukje Tino.
  Ik ben direct toen ik in Thailand begon te werken naar school gegaan in de avonduren en direct met het thaise alphabet begonnen (dat ben je na een weekje wel eigen) en vervolgens wat basis grammatica. Als je kan lezen (en schrijven) dan leer je duizend maal makkelijker Thais dan een analphabeet. Je kan een woordenboekje pakken borden lezen, reclame lezen…kortom je leert supersnel een hoop woorden.

  Ik kan dus prima lezen (schrijven is waardeloos) echter de tonen…….ik heb ze me helaas niet eigen gemaakt (was veel te druk met werken) en zo als je al zegt later begin je er niet meer aan.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)
 7. Bert, khun Nok zegt op

  Mooi artikel waar veel waarheid in schuilt. De 1ste vereiste om een andere taal te leren is inderdaad de interesse, dan doorzetten, luisteren naar de locals en vragen stellen van hoe het moet.
  Ben zelf nooit naar een les geweest en dat miste ik wel, doch kan met de mensen praten. Eens buiten de toeristische centra is het goud waard en wordt het erg gewaardeerd.
  Iedereen veel moed gewenst.
  Groeten, Bert.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: +1 (obv 1 stem)
 8. ron44 zegt op

  ga naar deze linken:

  http://www.youtube.com/results?search_query=ltp+thai&oq=ltp+thai&gs_l=youtube-reduced.3..0l4.15056.21545.0.22615.8.5.0.3.3.0.91.403.5.5.0…0.0…1ac.1.s7WtbAoqIighttp://www.y

  http://www.youtube.com/watch?v=uBpjbhHtxk0&NR=1&feature=fvwp

  http://www.youtube.com/watch?v=A8kVJGI1yGw&list=UUA4YyeG16JHGOJRN5MfedOg

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
 9. e.appels zegt op

  Sorry hoor, maar jij noemt de taal niet moeilijk? (vooral de dialecten) Ik woon nu 4 jaar in BKK maar heb mezelf al menig keer onverstaanbaar gemaakt door de verkeerde toon te gebruiken. Met de toonhoogte kan je idd jezelf in de problemen helpen maar als ik van te voren geweten had dat het verblijf langer zou duren, dan de geplande 2 jaar, dan was ik serieus voor gegaan. Ach, ik heb me al die tijd met mijn eigen gebarentaal ook goed weten te redden. Leuk artikel trouwens!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: 0 (obv 0 stemmen)
 10. ser kokke zegt op

  Leuk, *** verhaal.
  Je leert het nooit, dat kan helemaal niet.
  Moet je niet willen.
  Je gewoon verstaanbaar maken met woorden, die je inpakt in de situatie, dat kan.
  Ooit Etnologie gestudeerd? Heet tegenwoordig: Culturele Antropologie of nog tegenwoordiger iets anders.
  Wil geen Thai worden, dat kan niet.
  Wil ze ook niet begrijpen, het zijn geen europeanen.
  Ze willen met jou genieten van het leven, doe dat dan!!!
  Dat wil je toch ook.
  Servaas

  Dick: De Australiër Andrew Biggs, die een wekelijkse column in de zondagbijlage van Bangkok Post heeft, leerde het wel en behaalde zelfs een bachelor’s graad in Thais. Elke vreemde taal is te leren, zij het dat dit op oudere leeftijd aanzienlijk meer moeite kost dan op jongere leeftijd. Kinderen leren een tweede taal spelenderwijs.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Waardering: -2 (obv 2 stemmen)

Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website