Hoe leer ik het beste de uitspraak van de Thaise taal? Een aanzet

Door Tino Kuis
Geplaatst in Taal
Tags:
23 februari 2022

Nelson Mandela zei: ‘Als je met iemand praat in een vreemde taal gaan je woorden naar zijn verstand. Als je met iemand praat in zijn eigen taal gaan je woorden naar zijn hart.

Om een taal te leren heb je geen talenknobbel nodig en je leeftijd doet nauwelijks ter zake. Wat je wel nodig hebt is doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en een zeker gebrek aan faalangst. Als je omgeving merkt dat het je ernst is, zullen ze je helpen, geef niet te gauw op.

Het beginstadium voorbij kost bij Engels een 600 uur, bij Thais is dat 900 uur. Drie uur per dag Thais leren en na een jaar kun je een gesprek voeren en eenvoudige teksten lezen!

á hoge toon; à lage toon; â dalende toon;  ǎ stijgende toon;  a middentoon. Dubbele punt achter een klinker betekent een echt lange klinker.

Blijf (door)vragen- Je steekt het meeste op door tijdens het eten, een wandeling, boodschappen doen of een autorit te vragen: นั้น อะไร ‘Nán  (níe:) arai ?’  ‘Wat is dat (dit)?’ of นั้น เรียก ว่า อะไร ‘Nán  rîeak  wâa  arai?’  ‘Hoe heet dat?’ of  พูด ( ถาม ) นี้ แบบ ใหน ‘Phôe:t  (thǎam) níe baep  nǎi ’  ‘Hoe zeg (vraag) je dit?’ Herhaal altijd het antwoord enige malen hardop zodat je met een Thai kunt checken of je het op de juiste manier uitspreekt.

Neem een tijdje een leraar voor 2-4 uur per week

Ik ben er een voorstander van eerst een redelijk kort gesprek te kunnen voeren met zinnetjes van zeg 4-6 woorden en dan pas (na enige maanden) echt met het schrift te beginnen, wat dan vervolgens het leren van de taal bevordert. In het begin is het beter als je een leraar neemt voor  2-4 uur per week, kost slechts rond 250 baht per uur, maar het is niet noodzakelijk als je in een Thaise omgeving leeft. Je moet daarnaast zelf dus dagelijks een tijdje met de taal bezig zijn, anders kun je het wel vergeten.

Ik adviseer het boek ‘David Smyth, Thai, An Essential Grammar, Routlege, 2010’ , met een uitstekende uitleg over uitspraak en grammatica, geillustreerd met korte praktische zinnetjes. Beter nog dit boek: ‘De Thaise Taal. Grammatica, spelling en uitspraak, David Smyth, vertaling en bewerking door Ronald Schütte (zie onder), nu al een derde druk. Vooral goed voor een juiste en begrijpelijke fonetiek en uitspraak.  Koop verder wat boekjes die ze hier op de kleuterschool gebruiken om te oefenen.

Een goede website is:  http://www.thai-language.com , met gesproken voorbeelden. De twee woordenboeken van van Moergestel zijn zeer aan te bevelen. Engels-Thai en Thai-Engels kan natuurlijk ook. Maar 80 procent van wat je leert moet je zelf doen in je dagelijks leven.

Tonen, tonen en nog eens tonen………

Thais is een tonentaal, dat weten we nu wel. Elke lettergreep heeft zijn eigen toon, is daar onlosmakelijk mee verbonden en bepaalt uiteindelijk de betekenis van de woorden. Voor het goed begrijpen van een Thais woord zijn de juiste tonen onontbeerlijk. Als je een woord leert moet je direct ook de bijbehorende toon (tonen) leren, later komt het er niet meer van. Ik ken veel mensen die zeggen: ‘Te moeilijk die tonen, die leer ik later wel’. Dat gebeurt vervolgens nooit.

Ik ging met mijn zoon een kopje koffie drinken in een cafeetje bij de Thâa Phae poort in Chiang Mai. Ik zei: ‘Aow kèek nèung chin dôeay ná khráp’ ‘Ik wil ook graag een plakje cake’. De serveerster begreep me niet en ik begreep niet waarom zij het niet begreep. ‘keek’ is toch ‘keek’, nietwaar? Toen riep mijn zoon ‘kéek’ op een hoge toon en ze begreep het onmiddelijk. Ik zei ‘kèek’ op een lage toon.

Vijf tonen-Er zijn 5 tonen te weten: midden a, hoog á, laag à, dalend â en stijgend ǎ. Het is makkelijker dan het lijkt. Het Nederlands heeft ook tonen maar wij gebruiken die om emoties (verbazing, boosheid, ergernis,nadruk) over te brengen en bij de Thaise taal bepaalt de toon de betekenis van het woord. Als ik geëmotioneerd raak vliegen al mijn Thaise tonen het raam uit. Daarom zijn Thais zulke koele kikkers, anders begrijpt niemand hen.

Vlakke midden-hoge-lage toon- Begin te oefenen in het Nederlands. Zeg heel vlak de zin: ‘Het Thais is een makkelijke en leuke taal’ op jouw gemiddelde toonhoogte zonder naar boven of naar beneden te gaan. Klinkt het eentonig en saai? Dan is het goed. Doe hetzelfde, maar nu een toontje hoger, weer vlak, overdrijf maar, dat komt later wel goed. Klinkt je als een katheuy? Prima. Nu een toontje lager dan die middentoon, weer heel vlak, zoals een echte man praat.

Dalende en stijgende toon- Neem voor de dalende en stijgende toon het woordje ‘nee’. ‘Ik zeg niet ja! maar NEE!!’ De dalende of ook wel nadruktoon. En de stijgende toon is vanzelfsprekend een vragende toon: ‘Oh nee?’

Rijst, wit, het nieuws-Als je dat beheerst, ga dan oefenen met het Thaise woordje ‘khaaw’. Dalende toon: ข้าว khâaw ‘rijst’ ; stijgende toon: ขาว khǎaw ‘wit’ en lage toon  ข่าว khàaw ‘(het) nieuws’. Leg iets wits op tafel, wat rijst, naast de televisie. Zeg een van de drie woorden en laat een Thais aanwijzen wat je bedoelt als je ‘khaaw’  op een van de drie tonen uitspreekt. Dit bezorgde mij een paar leuke dagen.

Kledingstuk, tijger, matje- Doe hetzelfde met เสี้อ ‘sûua’: dalende toon: ‘kledingstuk, hemd’; stijgende toon: เสีอ ‘tijger’ en lage toon: เสี่อ‘matje’ (waarop je gaat zitten eten). Doe dit ook met ฟ้า ‘fáa’, hoge toon, dan moet er iemand de lucht in wijzen en ตา ‘taa’, middentoon, dan wijst iemand naar zijn oog of naar opa, als die in de buurt is.

Zeg het volgende zinnetje, alle lettergrepen zijn op een middentoon: ชาว นา ไป นา ทำ งาน ใน นา ‘chaawnaa pai naa tham ngaan nai naa’ ofwel ‘De boeren gaan naar de rijstvelden om te werken’. Het moet heel vlak en eentonig klinken. Ook de hoge en lage toon worden bijna zo vlak uitgesproken hoewel op een andere toonhoogte.

Ga vervolgens oefenen met de volgende woordjes:

middentoon: มา ‘maa’ komen; นา ‘naa’ (rijst)veld ;  ตา ‘taa’ opa (moederszijde), oog; กา ‘kaa’ kraai; ยาย ‘jaai’ oma (moederszijde)

hoge toonม้า ‘máa’ paard; ช้า ‘cháa’ langzaam; ฟ้า ‘fáa’ lucht,hemel; ค้า ‘kháa’ in-en verkopen

lage toon: ป่า ‘pàa’ bos; ด่า‘dàa’ (uit)schelden; บ่า ‘bàa’ schouder; ผ่า ‘phàa’ (open)snijden, klieven

dalende toon: ห้า ‘hâa’ vijf (555 is lachen); ล่า ‘lâa’ jagen; ป้า ‘pâa’ oudere tante; บ้า ‘bâa’ gek; ผ้า ‘phâa’ kledingstuk

stijgende toon: หมา‘mǎa’ hond; หนา ‘nǎa’ dik (van voorwerpen); หา ‘hǎa’ (iemand op-)zoeken; ฝา ‘fǎa’ deksel, klep

Maak korte zinnetjes, overdrijf de toon en de lange –aa-, oefen terwijl een Thai meeluistert en corrigeert:

ม้า มา ช้า ‘máa maa  cháa    Het paard komt langzaam

ตา ล่า หมา ‘taa lâa  mǎa   Opa jaagt op honden

หมา หา ม้า ‘mǎa  hǎa  máa    De hond zoekt het paard.

ตา บ้า มา ช้า ‘taa  bâa  maa  cháa    Gekke opa komt er langzaam aan

ยาย หา ป้า ‘jaai hǎa pâa       Oma zoekt tante

enz.

Een buitenlander gaat een reisbureau binnen en vraagt aan de baliemedewerkster: คุณ ขาย ตัว ไหม ครับ ‘Khoen  khǎai  toea mái  khráp ?’ Hij wilde zeggen: ‘Verkoop je kaartjes?’ Hij krijgt voor zijn moeite een knal voor z’n kop. Hij zei het woord ตัว ‘toea’ ‘ticket’ op een vlakke, middentoon, dat is ‘lijf, lichaam’ en niet op een stijgende toon, dat is ตั๋ว tǒea’ ‘kaartje’. Hij zei dus: ’Verkoop je je lichaam?’

Klinkers zijn ook erg belangrijk

Na de tonen zijn de klinkers erg belangrijk, net het tegenovergestelde als in het Nederlands waar de medeklinkers er juist meer toe doen.(‘Ek go nir Omstardem’ alle klinkers veranderd en je snapt het toch, dat is in het Thais onmogelijk).

Het onderscheid tussen een korte en een lange klinker is het belangrijkste. Vergelijk de ‘ie’ in ‘riet’ en ‘bier’, en die laatste ‘ie’ is in het Thais nog wat langer. ‘Boek’ en boer’, ‘beet’ en ‘beer’, ‘poot’ en ‘hoor’.  De Thais zijn zo verstandig om voor de lange en korte ‘oe’ ‘ie’ etc. ook twee verschillende schrifttekens te gebruiken, bv อุ  en อู , resp. korte en lange ‘oe’. (de ‘อ’ is een hulpteken, kijk wat er onderaan bungelt, dat is de ‘oe’. Bij de ie: en de oe: wijst de dubbele punt naar een lannge klinker). Een paar voorbeelden:

น้ำ ‘náam’  water;   นำ ‘nam’  leiden, voorgaan;    โต๊ะ ‘tó’  tafel;    โต ‘too’  groot;    ติ ‘tie’ ( kort) kritiseren, standje geven;     ตี ‘tie:’ (lang) slaan  พุทธ phóet’(kort), de Boeddha;   พูด phôe:t’ (lang) praten

Ik had het meeste moeite met de ‘อื’ klank als in ‘muu’  ‘hand’. Het klinkt ongeveer als een ‘uu’ maar niet met een puntmondje maar met een brede glimlach uitgesproken. De klinkers moet je zeker met een Thai oefenen.

Medeklinkers lijken erg op het Nederlands – met uitzonderingen

Die zijn het gemakkelijkst, ze lijken erg op de medeklinkers in het Nederlands, met de hierna volgende uitzonderingen. Overigens houden Thais niet zo van twee medeklinkers aan elkaar vast (komt alleen aan het begin van een woord voor). In het dagelijks gebruik is ‘plaa’  ‘vis’ meestal ‘paa’; ‘pràtoe:’   ‘deur’ wordt ‘patoe’ en ‘khrai’  ‘wie’ wordt ‘khai’. Probeer een Thai maar eens ‘het sterkst’ te laten zeggen.

De eindklanken –t-p-k- zijn heel zacht, bijna niet te horen. De eind ‘k’ klinkt als de ‘b’ in het Engelse ‘big’, de eind ‘t’ klinkt als een ‘d’ ( zeg maar eens ‘niet doen!’ de ‘t’ in ‘niet’wordt uitgesproken als de ‘d’ die er op volgt). En de eind ‘p’ klinkt meer als een ‘b.’

De beginklanken –t-p-k- en th-ph-kh. In het Thais is er een belangrijk onderscheid tussen een geaspireerde –t-p-k- (meestal geschreven als –th-ph-kh-resp.) en de niet-geaspireerde –t-p-k-,  een verschil dat het Nederlands en het Engels niet zo kent.  Doe een hand of een brandende aansteker voor je mond en zeg t, p en k. Je voelt bijna geen ontsnappende lucht en het vlammetje moet blijven branden. Zeg een th, ph en kh en je voelt een stoot lucht en het vlammetje gaat uit. Ook hier geldt, hoewel minder dan voor de tonen dat, als je dit onderscheid niet kan maken, je moeilijk verstaanbaar bent. Als je dit gaat oefenen met je familie eromheen is de pret niet te beschrijven, dat garandeer ik.  In het Thaise schrift (ik laat een paar (heel) zeldzame tekens weg) :

niet-geaspireerd:   -t- : ;   -p-: ;  -k- :

geaspireerd:  -th-:         -ph- :          -kh-:

Voorbeeldwoordjes:

ตา ‘taa’  oog ; ท่า ‘thâa (d) haven, aanlegsteiger     ตี ‘tie:’ slaan’; ที่‘thîe:  plaats, ruimte, te, in

ป่า‘páa’ bos; ผ้า phâa  kledingstuk    ปู‘poe:’  krab of Yingluck; ผู้ ‘phôe:’  persoon

เก้า ‘kâaw  negen; ข้าว ‘khâaw  rijst     กา ‘kaa’  kraai (‘kaa,kaa’); ฆ่า ‘khâa’  doden, vermoorden

Dit alles moet je vaak, wekenlang, oefenen, tot het foutloos gaat. Dan pas verder gaan. Dit is de basis van een goede uitspraak. Als je klaar bent mag deze zin geen probleem meer zijn:

ไม้ ใหม่ ไม่ ไหม้  ( en is ‘ai’ of ‘aai’ ; is de ‘m’ klank)  ofwel  ‘Máai  mài  mâi  mâi ’,  resp. hout nieuw niet brandt), ‘Nieuw hout brandt niet’.

Als Gerrie met een nieuw stuk hout zijn oventje wil aansteken, wat niet lukt natuurlijk, en hij zegt hoofdschuddend deze zin tegen Kanok, en ze  knikt lachend met haar hoofd, dan ben je geslaagd.

Bestel het boek van Ronald Schutte hier: http://www.slapsystems.nl/

36 reacties op “Hoe leer ik het beste de uitspraak van de Thaise taal? Een aanzet”

 1. Henri zegt op

  Beste Tino Kuis, u hebt jaren via Thaise school systemen Thais geleerd en dat heeft u gebracht waar u nu bent. Denkt u nu echt , dat de gemiddelde Farang hier in Thailand vanaf een jaar of 50 en wat ouder hier wat van snapt. Simpele huis- tuin en keukenwoordjes leren ze toepassen etc. zijn voor die doelgroep het meest waardevol. Een Thaise kleuter van een jaar of vijf spreekt al meer Thai door imitatie en een natuurlijke drang tot spreken dan wij Farang ooit zullen bewerkstelligen. Keep it simple, blijf even ver van alphabet en tonen,
  beperk je tot de dagelijkse gebruikswoorden, daar heb je je handen al vol aan. Thai goed kunnen lezen en schrijven moet je als beginner niet willen , tonaal juist ook niet, maar eerst master worden in het beheersen van de huis- tuin en keuken woordjes.

  • P.R. Schütte zegt op

   wel, ik begon met Thais te leren toen ik 61 was en ik heb nu de vierde druk van mijn boek om de taal te leren (voor anderen)….. leeftijd is “zo oud als je je voelt….”
   http://www.slapsystems.nl

   • herman zegt op

    Ik ben van geboorte nederlands talig en spreek engels , frans,duits en spaans niet perfect de drie laatste maar voldoende om mij te behelpen Heb het Spaans op zelfstandige basis geleerd toen ik op 18 jarige leeftijd een Spaanse vriendin had en na 4 jaar sprak ik een aardig mondje Spaans, en het rare is zet mij een week in Spanje en alles komt terug. Duits heb ik geleerd tidens mijn legerdienst en nadien bijgeschaafd omdat mijn ex schoonmoeder Duitse Was. Frans hebben we uiteraard op school meegekregen net zoals de basis van Engels die ik tijdens mijn reizen voldoende bigeschaafd heb Dus toen ik mijn vrouw ontmoete (zij is Thaise) dacht ik dat kan geen probleem zijn we leren wel Thais, maar ik moet eerlijk toegeven dat het op hogere leeftijd echt niet zo eenvoudig is als jij laat uitschijnen. Ik woon nu 6 maanden per jaar in Thailand en spreek Quasi geen Thais en ik ken weinig of geen “farang” die de taal machtig zijn, alhoewel sommigen wel denken dat ze het doen 🙂

  • Tino Kuis zegt op

   Heerlijk die begrippen ‘de gemiddelde Farang’ en ‘wij Farang’. Wij westerlingen, wij mannen, wij Nederlanders enzovoort. Jammer dat we niet allemaal gelijk zijn.

   Ik vind het prima hoor om eerst huis-tuin en keuken woordjes te leren. Als je het daarbij wilt laten: geen probleem. ‘Pillow talk’ is ook leuk! Maar leer het wel goed! Met tonen, en de juiste klinkers en medeklinkers.

   Stel dat je met je Thaise vrouw in Nederland woont en zij wil dolgraag Nederlands leren. Ik weet wel zeker dat die vrouw heel kwaad zou worden als ze jouw verhaal zou lezen maar dan over Nederlands. Toch?

  • Harry Romijn zegt op

   Ik moet het met Henri eens zijn. Vele “ai farangs” komen naar Thailand als gepensioneerde, weten nog niet eens zeker of ze over 365 dagen nog in Thailand mogen wonen, en zouden dan een foei-moeilijke toontaal moeten leren ? Ik vind het wel wijs de nodige plaatsnamen te kunnen lezen, zodat je verkeersborden snapt. Je eigen naam in het Thais kunnen schrijven, zodat je weet of iets over jou gaat. Eventueel wat andere woorden lezen en/of schrijven, en wat simpele dagelijks te gebruiken woorden en zinnen verstaan en spreken, doch.. om me de sof van 10+ jaar taal leren me nog op de hals te halen…

  • Tino Kuis zegt op

   Ik begon Thais te leren in Nederland toen ik trouwde met mijn Thaise vrouw (nu ex) die vrijwel geen Engels sprak. Ik was 53 jaar oud. Het was zelfstudie in het begin: boekjes, die ouderwetse tapes in de auto enzovoort.

   Toen ik naar Thailand verhuisde was mijn eerste gang naar de lerarenkamer van een Thaise middelbare school om te vragen wie mij les wou geven. Een lerares met een uitstekende kennis van het Engels stond op. Daarna besloot ik in Thailand alleen nog maar Thais te praten, ook al gingen ze met Engels tegen mij tekeer. Na een jaar ging ik het buitenschoolse onderwijs in om een Thais diploma lager en middelbaar onderwijs te halen.

   Ik heb het nooit als echt moeilijk ervaren. Ik heb geen taalknobbel, en had een eeuw geleden slecht een magere 5 of 6 voor Frans, Duits en Engels, een 7 of 8 voor Nederlands. Ik vond het leuk om te doen, en het plezier om Thais te kennen vergoed heel veel. Iedereen kan het doen, een kwestie van doorzetten. Ik maak vaak mee dat iemand mij vertelt 3 maanden een uur les per dag te hebben gehad en ze konden nog geen vloeiend Thais! Te moeilijke taal! Onmogelijk.

   Iedereen kan het, ook als je al 65 bent. Maar of je het wil doen moet iedereen zelf weten, daar ga ik niet over. Ik neem niemand iets kwalijk. Als iemand het niet wil, soit. Maar ga niet zeuren over ’te moeilijk’.

   • Johnny BG zegt op

    Heer Tino,
    Niemand behalve de persoon zelf kan oordelen of iets te moeilijk is maar misschien bedoel je het anders. Naast het willen leren is er ook zoiets om creatief te willen zijn om ezelsbruggetjes te maken om het e.e.a. beter te gaan begrijpen en dan is het best te doen.
    Aan de andere kant zijn er vele Thai die geen Engels willen leren en zijn er ook zat pensionado’s die er geen zin in hebben. Dat is dan een gegeven en het maandelijkse geld wat binnenstroomt zal uitmaken of een taal leren prioriteit heeft en daarom zal een gemiddelde bardame beter Engels spreken dan een gemiddelde universiteitsdame en een gemiddelde pensionado minder neiging hebben om de taal te leren dan iemand die afhankelijk is van een Thais inkomen.
    Vanwege visa verlengingen zijn vele mensen slechts te gast dus een taaleis is niet te verwachten 😉

 2. Teun zegt op

  Tino,

  Goeie les ! Bedankt !

  Nooit te oud om te leren !

 3. Angela Schrauwen zegt op

  Beste Tino,
  Ik heb 6 jaar Thaise les in Antwerpen gevolgd welke door een Thaise onderwijseres werd gegeven. Uw goede uitleg is hetzelfde als die van haar. Ondanks mijn inspanning lukt het niet om de tonen juist te krijgen. Ik heb hoegenaamd geen muzikaal gehoor! Het heeft al dikwijls tot verwarring gezorgd…
  Gewoonlijk krijg ik toch wat ik voor ogen had en dat is tenslotte mijn bedoeling 555
  Groetjes Angela

 4. BramSiam zegt op

  Beste Tino, ik ben het met Henri eens dat het waarschijnlijk weinigen gegeven is om veel verder te komen met het Thais via jouw aanwijzingen, hoe helder die ook zijn. Mensen met een talenknobbel pikken het wellicht gemakkelijk op, maar voor de overigen is het hard werken en dan nog is de vraag hoe ver ze komen. Zeker als ze wat ouder zijn.Ik heb de taal redelijk geleerd, althans voor niet te complexe conversatie. Ik heb daarvoor toch wel redelijk veel cursussen moeten volgen en heb het geluk dat ik een vriendin heb die geen Engels spreekt, hetgeen me dwingt mezelf verder te bekwamen in de Thaise taal.
  Ik weet trouwens niet hoe ik de uitspraak van Mandela moet interpreteren. Spreek ik met mijn vriendin in een vreemde taal of in haar eigen taal. Maar gelukkig heb ik wel het gevoel dat mijn woorden naar haar hart gaan en de hare naar het mijne. Heel soms hoop ik wel eens stiekum dat mijn woorden wat meer naar haar verstand zouden gaan. Maar of dat met taal van doen heeft betwijfel ik.

 5. BuurmanRuud zegt op

  Ik kan mij moeilijk vinden in de opmerking dat het Thais geen moeilijke taal is om te leren. Ik heb een talenknobbel, ben afgestudeerd taalwetenschapper en beheers Nederlands, Engels, Duits en Latijn (en vooruit… Limburgs, ook een toontaal). Ik heb een redelijke beheersing van het Frans en het Roemeens en heb ik het verleden ook zonder al te veel moeite Arabisch en Nederlandse gebarentaal geleerd. Met die talen doe ik nooit meer iets, dus die ben ik helemaal kwijt. Ik hou er niet van om te pochen met mijn talenkennis, maar in dit geval is het relevant.

  Ik studeer nu een jaar Thais vanwege mijn partner en dit is, ondanks alle inspanningen, de eerste taal die me de grootste moeite kost om te leren. Het gaat vooruit, maar echt met muizenstapjes.

  • Alex Ouddiep zegt op

   Ik ben het uit eigen ervaring met BuurmanRuud eens.
   Ik heb geen uitgesproken talenknobbel, maar beheers een vergelijkbare reeks talen, Ik heb wiskunde gedoceerd en uitgebreide teksten geschreven in het Engels, Frans en Portugees. Ik lees verder boeken in tien talen.
   Het Thais, waar ik zeker 500 formele lesuren aan besteed heb, is blijven steken op he niveau van “Turken Nederlands”, en het is mijn grootste frustratie in mijn nieuwe land.

   Thais geen moeilijke taal, Tino?

   • Tino Kuis zegt op

    Thais is een vreselijk moeilijke taal, Alex. Het is nog nooit een buitenlander gelukt die taal enigszins onder de knie te krijgen.

    Vraagje, hoeveel Thais-talige boeken staan er bij jou in de boekenkast, Alex?

    Gewoon niet aan beginnen. Zinloos. Thais hebben nu eenmaal een bijzondere talenknobbel.

   • Tino Kuis zegt op

    Ik was een klein beetje sarcastisch Alex. Laat ik me verduidelijken. Moeilijkheidsgraad Nederlands Thai op een schaal van 1 (heel gemakkelijk tot 10 (heel moeilijk), zoals ik dat heb ervaren.

    Nederlands Thai

    uitspraak 5 8
    grammatica 8 5
    schrift 5 9
    woordenschat 6 6

    gemiddeld 6 7

    Ja, moeilijker maar niet zoveel. Het belangrijkste is: hoe veel ben ik dagelijks bezig met de taal?

    • Alex Ouddiep zegt op

     Dit is een flauw grapje.
     Niemand kan de moeilijkheidsgraad bij zichzelf tot in decimalen inschatten.
     Je moet het woord “moeilijk” , niet alleen bij jezelf maar ook bij anderen, tot zijn recht laten komen zoals het door zijn gebruikers wordt gehanteerd, namelijk afgemeten aan de moeite die het kost om de taal te leren verstaan, spreken, lezen en schrijven.
     En dan ben jij, helaas, de witte raaf met een afwijkende waardering.
     Ik raad je aan: luister naar het volk (Geen grapje)

 6. Erik zegt op

  Laten we nu eens blij zijn dat niet iedereen Thais kan leren. Wij hebben niet allemaal het zelfde stel hersens en eerlijk, er moeten ook automonteurs zijn, metselaars, dakdekkers, dijkbouwers, artsen, belastingadviseurs en doodgravers….

  Wees blij met wat je wel kan en bouw daar je leven mee op.

 7. Jan visser zegt op

  Beste meneer Tino, leuke voorbeelden maar niet juist naar mijn mening, als uw bij het eerste voorbeeld, keek, er khanom voor gebruikt dus Kanom keek, dan was het wel begrepen ongeacht toonhoogte en zo ook bij het tweede voorbeeld, alleen toea gebruiken, zet er kreuang bin ,rot fy of rot bus voor en ze begrijpen je meteen. Dus ja toonhoogte is zeker van belang maar als je duidelijk bent snappen ze je vaak ook wel meteen is mijn ervaring, kan me verstaanbaar uitdrukken in het Thais. Wel grappig natuurlijk.
  Weet echter niet hoe je al die streepjes en dergelijke boven woorden krijgt, Groet en een mooi artikel waar je iets aan hebt, mijn dank Tino, jan.

  • Tino Kuis zegt op

   Ja Jan, als je iets verkeerd uitspreekt dan kan de Thai je toch goed begrijpen als je de context meeneemt. Vergeet ook niet dat de Thais in emotionele momenten ook regelmatig een ‘verkeerde’ toon gebruiken, hoor.

 8. Jan visser zegt op

  sorry correctie bij toea, daar moet het achter zijn en niet voor het woord, dus toea kreung bin etc. Jan.

 9. Martin zegt op

  Bij mij begon het licht pas te schijnen nadat ik na enkele jaren gesproken Thai te hebben gebezigd door te leren lezen, toen kwam ik erachter dat ik veel woorden niet helemaal correct uitsprak..
  Lezen is en was ook op school de basis van het leren van een butenlandse taal

  • Tino Kuis zegt op

   Dat is mijn ervaring ook. Ik kom nog steeds woorden tegen die ik altijd verkeerd uitsprak en pas goed leer uitspreken nadat ik het woord in schrift zag. Dat komt natuurlijk ook omdat Thais het verkeerd uitspreken, ik bedoel dat je het moeilijk kan verstaan als ze te snel spreken.

 10. Cake zegt op

  Wilde even zeggen dat ik dit een super goede uitleg vindt en de moeite die je erin gestopt hebt. Mijn complimenten heb je!

  Jammer om al die ietwat negatieve reacties te lezen. Het Thais is inderdaad niet zo makkelijk als onze ABC, maar het is ook weer niet onmogelijk, ongeacht de leeftijd. Klinkt als wel de lusten maar niet de lasten. Een beetje moeite doen kan geen kwaad :-).

  Wat ik meestal doe om een woord goed te kunnen uitspreken is om een gesproken audio ervan op te zoeken (Youtube bijvoorbeeld). Terwijl ik het woord uitspreek neem ik deze op en dan luister ik het terug. Zo kan ik erachter komen of ik het op de goede toonhoogte uitspreek.

  Succes in ieder geval haha.

  • Tino Kuis zegt op

   Dank voor je waarderende woorden!

 11. Gerard zegt op

  Helemaal met Tino eens. De Thaise taal is niet moeilijk om te leren. Vooral de grammatica is vrij eenvoudig. Je moet er natuurlijk wel wat voor doen en het ook leuk vinden, anders wordt het lastig.
  Ik heb jaren geleden het boek “The Fundamentals of The Thai Language” in een klein half jaartje doorgewerkt en had de taal dus al snel onder de knie, in zowel spreken, lezen als schrijven.
  Als je de inzet en het geduld kan opbrengen, is het raadzaam om eerst het schrijven en lezen te studeren. Dat maakt het spreken een stuk begrijpelijker en daardoor gemakkelijker. Je hoef dan niet steeds alles fonetisch te vertalen. De fonetisch weergave van uitspraken verschilt nogal in diverse talen en dat werkt dikwijls verwarrend. Vaak wordt als excuus om het niet te kunnen leren een gebrek aan gevoel voor toonhoogtes aangevoerd. Vreemd want de uitspraak van de Nederlandse taal zit ook vol met verschillende toonhoogtes. Gewoon even goed je best doen dus, maar daar krijg je wel wat voor terug!

  • Karel Sriracha zegt op

   Gerard, dit blijkt inderdaad een goed naslagwerk te zijn. Heb je enig idee als dit boek nog ergens te verkrijgen is? Ik heb eens op internet gekeken en ik vrees dat dit moeilijk zal zijn.

 12. Tino Kuis zegt op

  En zo is het maat net, Gerard:

  ‘Vreemd want de uitspraak van de Nederlandse taal zit ook vol met verschillende toonhoogtes.’

  Als je het Nederlands zou uitspreken zonder tonen dan denken ze dat je gek geworden bent. Probeer het maar eens. De tonen in het Thais gaan over de betekenis van de lettergrepen en het woord, en die in het Nederlands meer over emoties.

  • Rob V. zegt op

   Inderdaad, spreek je alles op een constante middentoon uit dan klink je in het Nederlands als een robot of iemand die een herseninfact heeft gehad en daardoor niet meer gewoon kan spreken. Tonen horen bij een taal.

   Oh, en het is trouwens geen “kèek” of “kéek” maar “khéek”. Een K met aspiratie dus. (ขนม)เค็ก -> (khà-nǒm-khéek).

 13. herman zegt op

  Het is bewezen dat Thais een van de moeilijkste talen ter wereld is . Net zoals het bewezen is dat je op jonge leeftijd spelenderwijze een taal leert en dat dit op latere leeftijd niet meer het geval is.En het is ook een feit dat veel farang denken dat ze een beetje thais spreken, als ze dan weg zijn en ik aan mijn vrouw vraag hoe het met zijn kennis van het Thais gesteld is volgt er meestal een glimlach die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Zij zullen dit echter nooit laten blijken ten aanzien van de persoon in kwestie dat is not done in Thailand, zoals iedereen die Thailand een beetje kent wel weet.En het blijft voor mij de grootste frustatie dat ik de taal nooit zal leren, maar daar moet ik mee leven.

  • Rob V. zegt op

   Enig idee waar ik kan terugvinden dat die dingen uit onderzoek blijken beste Herman? Ik weet niet beter dan dat je letterlijk nooit te oud bent om te leren, ook op leeftijd kun je net zo goed als een jong persoon een taal leren. Het komt in de kern neer op uren blootstelling, en het helpt ook als je motivatie hebt natuurlijk… Kinderen lijken sneller een taal te leren, maar die moedertaal zijn ze bijna heel de dag in allerlei vorm aan blootgesteld (maken dus veel uren) en de motivatie zal er zijn (spreek je geen enkele taal dan kom je moeilijk mee in de wereld… een volwassen kan terugvallen op andere talen en dat kan de push om een bepaalde taal op te pikken natuurlijk verminderen). Zie bijvoorbeeld: https://japantoday.com/category/features/executive-impact/youre-never-too-old-to-learn-a-new-language

   Volgens een stuk in de Guardian zouden we op leeftijd bij talen leren wel andere hersendelen gebruiken, maar dat zou dat weer als bonus goed zijn tegen Alzheimer (dat treed in de regel dan later op).

   Maar misschien bedoel je met “spelen” gewoon in de praktijk oefenen, proberen, onderuit glijden en doen. Ja, dat zal zeker helpen, jezelf in een studeerkamer opsluiten en puur uit boekjes de taal leren zal niet het meest efficiëntst of leukste zijn. Ga spelen, ook oudjes! 🙂

   NB: Over moeilijke talen gesproken, neem het Nederlands, met al die grammaticale vervoegingen. Ik ga, ging, ben geweest.. zij gingen naar de huis.. het huis… en die D en T of DT op ’t end. Poeh.

   • herman zegt op

    Rob als je de moeite gedaan had om even te zoeken vind je bewijs voldoende ; https://www.ouderenwegwijs.nl/kunt-u-op-oudere-leeftijd-nog-een-nieuwe-taal-aanleren/
    denk dat dit bewijs is 🙂

    • Rob V. zegt op

     Beste Herman, ik lees daar juist bijna het tegenovergestelde van wat jij schreef. Citaat: “Wist u dat u als volwassene juist sneller een taal aan kunt leren dan wanneer u een kind was?” , maar dan verderop weer wel het advies liefst voo je 40ste levensjaar e aan te beginnen. Hoe dan ook gaat de fabel dat kinderen nu eenmaal de taal gewoon sneller leren ook daar de prullenbak in. Over dat het Thais een van de moeilijke talen zou zijn (voor wie? Westerlingen of mondiaal gezien?) lees ik niets.

     • herman zegt op

      Rob , volgens mij heb je problemen met begrijpend lezen, er staat toch heel duidelijk dat je na je 40ste geleidelijk minder vlot een taal leert en nu citeer ik letterlijk “Feit blijft dat het aanleren van een vreemde taal op oudere leeftijd u nooit op het niveau zal brengen van iemand waarvan de vreemde taal de moedertaal is.” hierbij is voor mij de discussie gesloten.

  • Tino Kuis zegt op

   Citaat:

   ‘Net zoals het bewezen is dat je op jonge leeftijd spelenderwijze een taal leert en dat dit op latere leeftijd niet meer het geval is.’

   Alleen als het betreffende kind dag en nacht wordt blootgesteld aan die taal. En dan leren gewone oude mensen die taal ook snel, 3-6 maanden. Bewezen.

 14. fred zegt op

  Mijn ervaring is dat een toontaal niet zelden voor verwarring zorgt. Het valt me op hoe dikwijls het gebeurt dat Thai onder elkaar mekaar verkeerd begrijpen. Een bestelling of wat dan ook gaat bijgevolg niet zelden mis. En dan hoor ik van mijn vrouw steeds hetzelfde…She understand wrong.

 15. BramSiam zegt op

  Ik wens iedereen die gelooft dat z’n hersens op latere leeftijd nog even gemakkelijk een nieuwe taal oppikken als die van een kind veel succes. Misschien denken die mensen ook dat ze de marathon nog in ruim 2 uur kunnen leren lopen. Laat ik voor mezelf spreken. Ik ben heel blij dat ik Thais geleerd heb rond mijn 35ste. Ik weet nog bijna woordelijk wat ik toen wanneer geleerd heb. Op mijn 65ste heb ik nog 10 lessen genomen. Het enige wat ik me daar van herinner is dat ik ze genomen heb, maar niets meer van de inhoud. Omdat ik dagelijks Thais spreek met mijn vriendin leer ik langzaam wel wat bij, maar wat ik recent geleerd heb vergeet ik ook weer gemakkelijk. Ga iemand van 65 maar eens 10 jaar drillen in een nieuwe taal. Ik garandeer dat hij op z’n 75ste die taal lang niet zo goed spreekt als een kind van 10. Je wordt nooit op latere leeftijd een native speaker’, terwijl kinderen, slim of dom, dat allemaal wel worden.
  Natuurlijk beweren taleninstituten iets anders, maar die hebben een belang.

 16. TheoB zegt op

  Misschien is deze video nuttig voor degenen die wel willen maar (grote) moeite hebben om Thai te leren.
  https://www.youtube.com/watch?v=d0yGdNEWdn0


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website