Mr. Thanathorn Juangroongruangkit – KARNT THASSANAPHAK / Shutterstock.com

Inleiding

In maart 2018 konden nieuwe partijen zich registreren voor de komende verkiezingen, die in maart 2019 zullen plaatsvinden. Hier bespreken we de partij die tot nu toe de meeste aandacht trok. In het Thais is het พรรค อนาคต ใหม่  phák ànaakhót mài , letterlijk ‘partij toekomst nieuw’, de Nieuwe Toekomst Partij, in de Engelstalige pers de ‘Future Forward Party’ genoemd.

Vorm en inhoud van de FF partij

De vorm en de inhoud van deze partij zijn voor de Thaise politiek verfrissend te noemen. De vorm is modern, zoals verwacht kan worden van een partij waar vooral de jongere generatie Thais deel van uitmaakt. Er is een complete, professioneel ogende website (www.futureforwardparty.org), er is een uitgebreid politiek programma, zowel in het Thais als in het Engels. De video’s op de website zijn in het Engels ondertiteld. Dat hebben we eigenlijk nog nooit eerder zo meegemaakt.

Nu dan over naar de inhoud. De FFP biedt naar eigen zeggen een hoopvol alternatief voor een meer transparante politiek, de terugkeer naar de democratie, vrije en eerlijke verkiezingen en – niet onbelangrijk – herstel van de politieke consensus. Menselijke waardigheid, mensenrechten, politieke en sociaal-economische gelijkheid, decentralisatie, diversiteit en een duurzame ontwikkeling van het land zijn uitgangspunten van de partij evenals de opbouw van een vorm van verzorgingsstaat, zorg voor de kwaliteit van leven en gelijke kansen voor de Thais op een waardig leven. De partij is opgebouwd op een nieuw model van politiek bedrijven hoewel ons uit de verschillende teksten en toespraken niet duidelijk is geworden hoe dit nieuwe model, ‘inclusive bottom-up’ model genoemd, dan wel precies moet functioneren voor alle onderdelen va de Thaise politiek.

Piyabutr Saengkanokkul, secretary of the “Future Forward Party” – Sek Samyan / Shutterstock.com

Een aantal kernpunten van de partij zijn:

 • Verregaande decentralisering van de macht: publieke voorzieningen moeten worden beheerd door lokale overheidsorganisaties. Deze mogen ook regionale belastingen gaan heffen om deze voorzieningen te verbeteren en/of uit te breiden. Burgers krijgen ook het recht om deel te nemen in de besluitvorming (bijvoorbeeld via lokale referenda) en een oordeel te vellen over hun eigen organisaties;
 • De grondwet moet op de schop evenals alle wetten die sinds mei 2014 door de regering Prayut zijn gemaakt en die de vrijheid van meningsuiting beperken. Rechters en leger moeten functioneren onder democratische controle. Het aantal generaals in het leger wordt van 1200 teruggebracht tot 400 en de dienstplicht wordt afgeschaft. Ook internationale regels op het gebied van mensenrechten zullen worden geëerbiedigd. Er komt een onafhankelijke commissie die gaat onderzoeken wie schuldig is aan de politieke conflicten van de afgelopen jaren en wie in aanmerking komt voor amnestie;
 • In het buitenlands beleid zal het herstel van de geloofwaardigheid van Thailand voorop staan op het gebied van democratie, mensenrechten, tolerantie tegenover anderen en gelijkwaardigheid op het gebied van geslacht en religie;
 • De FFP wil het onderwijs verbeteren door meer samenwerking tussen alle betrokken sectoren en verregaande decentralisatie. Met geen woord wordt gerept over het verschil tussen private en publieke onderwijsinstellingen, een systeem van studiefinanciering, een ander onderwijssysteem of verandering van het opleidingssysteem van leerkrachten, laat staan over het beheersen van de Engelse taal;
 • De partij gaat bescherming bieden aan alle vervolgde en gediscrimineerde groepen zoals gehandicapten, transgenders en transseksuelen, homoseksuelen, drugsverslaafden en ex-gevangenen;
 • Boeren moeten worden geholpen om op wereld-niveau te presteren en te leveren. De manieren waarop variëren van het creëren van nieuwe merken, het koppelen van experts aan lokale boerenorganisaties, bevorderen van creativiteit en de opbouw van data bestanden. De FFP zal wetten veranderen, monopolies bestrijden en bevorderen dat lokale agrarische organisaties hun eigen regels maken voor productie, verwerking en verkoop van produkten in hun eigen regio;
 • De Partij gaat de transparantie van overheidsbeslissingen bevorderen door publicatie ervan in elektronische vorm;
 • De FFP is voorstander van een verzorgingsstaat die menselijke waardigheid bevordert en ook de Thaise samenleving bevrijdt van patronage en sociale mobiliteit mogelijk maakt. De kosten van onderwijs voor de burgers moeten omlaag om te voorkomen dat men schulden maakt om kinderen te laten studeren. Hoe precies, wordt ons niet duidelijk;
 • De partij wil wetten zo veranderen dat er maximaal 40 uur per week gewerkt wordt, een minimum-salaris voldoende is voor het levensonderhoud van 3 personen, het aantal betaalde verlofdagen omhoog gaat, de introductie van zwangerschapsverlof en de mogelijkheid om zich te verenigen in vakbonden die met werkgevers onderhandelen;
 • Ook zullen belasting maatregelen worden genomen (op erfenissen en grond) om de ongelijkheid te bestrijden;
 • De FFP is voorstander van een duurzame ontwikkeling van het land;
 • Ook de informele sector van de economie moet  opgenomen worden in een bestaand sociaal stelsel;
 • De partij wil de productie en arbeid zodanig herstructureren dat de economische ontwikkeling en ondernemerschap en de kwaliteit van leven worden bevorderd.

Eindoordeel

Op zichzelf zijn wij positief over het feit dat er een nieuwe politieke partij komt met andere en – naar het lijkt – minder puur populistische denkbeelden dan de de twee grote politieke blokken van rood en geel. Er valt wat te kiezen voor de Thais. Maar we hebben ook wel enige kanttekeningen bij het initiatief en de gestelde doelen.

Sek Samyan / Shutterstock.com

Een aantal zaken wordt in het partijprogramma niet belicht: corruptie (vreemd genoeg want het lijkt ons een van de belangrijkste vraagstukken in dit land; impliciet denken dat corruptie kan worden bestreden door decentralisatie lijkt ons erg naïef), de positie van expats in dit land (vallen de immigratie-regelingen ook onder de decentralisering tendens? het oprichten van eigen bedrijven door buitenlanders? Soepeler beleid ten aanzien van visa en werkvergunningen?) maar ook niet een beleid ten aanzien van toerisme, toch een van de economische peilers van de Thaise economie. Ook wordt niet duidelijk wie de leuke dingen die de FFP bedacht allemaal gaat betalen.

In elk geval is er dynamiek te bespeuren in politiek Thailand hoewel een aantal uitgangspunten niet vorm krijgt in concrete, meer cijfermatige voorstellen. De FFP doet het in de publiciteit goed en ook de teloorgang van de Thai Raksa Chart (en de repercussies voor de Pheu Thai en hun gezamenlijke strategie) werkt in hun voordeel.

20 reacties op “Verkiezingen in Thailand: de FFP (Future Forward Party)”

 1. Mark zegt op

  Informatie over partijen en programma’s is voor de geïnteresseerde lezer uiteraard welkom.
  We leren dat alle partijen nauwelijks een gemotiveerd, laat staan begrotingsmatig doorgerekend, programma hebben.

  Een Vlaams spreekwoord zegt: “Veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven.”
  Ik vrees dat het in Thailand evenwel van toepassing is 🙂 Hetgeen meteen de relativiteit van al die mooie verkiezingspraatjes in beeld brengt.

  Meer dan ooit te voren lijkt mij het tactisch (pré)formatiespel relevant. De huidige machthebbers hebben er zowat alles aan gedaan om de één partij meerderheidsregeringen uit het verleden bij voorbaat kansloos te maken. De partijstrategen die via het lanceren van “satelietpartijen” pogingen deden om alsnog een “getelefoneerde” meerderheidsregering op de been te brengen zijn er na de mislukte lancering van een blauwbloedige raket aan voor de moeite.

  Gezien de militaire leiders van dit land er alles aan doen om naadloos te vervellen tot democratisch verkozen politieke leiders is het ondenkbaar dat hun partijstrategen nog geen getelefoneerde meerheid op zak hebben, waarschijnlijk zelfs in meerder scenario’s afhankelijk van de stembusuitslag.

  Welke partijen spelen nu al mee in dit Generale spel? PPP is alvast goed geplaatst. Misschien de Democraten? Of ook FFP? Pheu Thai weinig waarschijnlijk? Zullen er andere partijen voldoende numeriek relevant zijn om hierin een rol te spelen? De peilingen wijzen daar alvast niet op.

  Of was de strategie van de huidige machthebbers altijd het politiek imbroglio te bestendigen, zelfs te versterken, om zo blijvend “peace and order” te kunnen handhaven? Mooi meegenomen dat meteen voor de buitenwacht nog maar eens bevestigd kan worden dat Thailand en de Thai nog lang niet rijp zijn voor ware democratie.

  Zoiets noemen we een “bewijs uit het ongerijmde” leveren. In het latijn klinkt het iets oprechter: reductio ad absurdum 🙂

  • Tino Kuis zegt op

   Kom op, Mark. Heel veel van die verkiezingsbeloften kosten geen geld maar leveren geld op, zoals inkrimping van de strijdkrachten. Verder een verhoging van een aantal belastingen.

   Vergeet ook niet dat de regering Thaksin in 2001 en Yingluck in 2011 de meeste en belangrijkste verkiezingsbeloften waarmaakten.

   Maar ik huiver bij de uitspraken en houding van legercommandant Apirat.

   • Mark zegt op

    Kom op Tino. (Pré)formatie is nog nooit zo belangrijk geweest, vnl. Ingevolge de nieuwe versnipperende kieswet. Ik vrees dat een aantal bloggers hier de FFP electoraal rijk rekenen op een roze wolk van jeugdig geïnspireerd enthousiasme. De realiteit lijkt mij echter ietsje anders. This is Thailand.
    Informatie is prima. Meer persoonlijke duiding heeft meerwaarde. Maar lijkt dit niet verdacht veel op het hypen van één partij? Met welk doel? Zet je de maatschappelijk/politiek geïnteresseerde bloglezer/reageerder daarmee niet op het verkeerde been.

    Inderdaad Jean, het ronselen van stemmen in de dorpjes in het noorden is als vanouds volop aan de gang. Let wel meerdere kandidaten van diverse partijen doen dat. Het kan de mensen overigens niets schelen. De bahtjes zijn welgekomen en verder doen ze toch hun goesting, zoals altijd.

 2. Petervz zegt op

  Thanathorn, de partij leider, is naar Thaise maatstaven erg progressief, en de partij komt inderdaad met veel positieve nieuwe ideeen, die de jongere stemmers in de Bangkok zeker zal aanspreken. De partij doet in alle 350 kiesdistricten mee, met voornamelijk jonge kandidaten die geen eerdere ervaring hebben met politiek.

  Gisteren was hij 1 van de 9 panelleden in een discussie die met name ging over de rol van de militairen in dit land. Thanathorn was erg duidelijk in zijn visie dat de rol van de militairen moet worden teruggebracht tot een veel kleinere (50% klainer zelfs) professionele organisatie. In zijn visie mogen top militairen zich niet alleen meer bemoeien met de politiek, maar ook geen bestuursfuncties in staatsbedrijven meer aannemen, of op andere wijze betrokken zijn bij bedrijven. Dat zal onder meer leiden tot sterke defensie bezuinigingen, dat dan weer elders en doeltreffender kan worden ingezet.
  De partij ziet, in tegenstelling tot de militairen zelf, de militairen als HET probleem. Wattana Muengsook (phua Thai) en Seripisuth (seri Thai) waren het in grote lijnen eens met Thanathorn. Aphisit (democraten) praatte veel zonder een duidelijk standpunt in te nemen, Paiboon (Die de boeddistisch leer in de politiek brengt) staat aan de kant van de militairen, en de overige 4 deelnemers (Bhumjaithai, Chart Pattana en nog 2 kleine partijen), lieten hun visie in het midden.

  Overigens was de opmerking van legerleider Apirak, de aanleiding van deze discussie. Apirak had, naar aanleiding van een beleidsvoorstel van Sudarat van de Phua Thai partij het defensie budget met 20% te verminderen, gezegd dat ze naar het lied “Nak Paen Din” moest luisteren. Dit lied ken een sterk nationalistische ondertoon en dateert uit de tijd van de opkomst van de communisten in de regio. Echter dit lied was mede de aanleiding van de afslachtingen van studenten in 1976. Een zwart boekdeel in de Thaise strijd naar een democratie. Het lied wordt nu nog dagelijk afgespeeld in de legerkampen in het gehele land.

  • Rob V. zegt op

   Helemaal correct Peter. Maar een bezuinigging van 50% is eigenlijk niets, de junta heeft sinds haar aantreden het defensiebudget bijna verdubbeld. Dat terug brengen naar het niveau van voor de coup is het minste wat men kan doen. Snij je dan nog in het aantal generaals dan kun je nog veel meer dan 70% bezuinigen. En de commandant der strijdkrachten, generaal Apirat is al boos met 20% korting…

   In het lied worden de ‘communisten’ (en dat was eigenlijk iedereen die niet dacht zoals leger & conservatieven) weggezet als verraderlijk en listig tuig dat hun land niet lief heeft (en je maar beter van af dient te komen). Moet je je voorstellen dat ze dat hier over de intercom zouden draaien op militaire basissen!

   http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30364353

   • Rob V. zegt op

    Correctie: budget is van 183 naar 227 miljoen baht gegaan. Geen verdubbeling maar nog steeds een forse stijging.

    • Rob V. zegt op

     Miljoen… miljard bedoelde ik. Ik kan zo bij de Bangkok Post aan de slag…

   • chris zegt op

    Natuurlijk een beetje dom. Deze en ook vorige regeringen hebben de Chinese communistische regering omarmd en het toerisme drijft op communistische gasten.
    En: als China dit land overneemt, wordt het defensiebudget verdrievoudigd……

   • chris zegt op

    Het leger denkt daar zelf anders over, nu met cijfers onderbouwd.
    https://www.bangkokpost.com/news/politics/1632194/defence-insists-it-is-a-lean-outfit

  • Tino Kuis zegt op

   Petervz
   Dat lied ‘Nak Phaen Din’ zoiets als ‘Uitschot van de Natie’, waarmee inderdaad de communisten en andere linkse groepen mee werden aangeduid in die 70-er jaren, werd ook dagelijks ten gehore gebracht tijdens de geelhemden demonstraties 2006-2014.. ‘Het uitschot’ waren toen de roodhemden. Termieten waren het, kakkerlakken, en rode buffels.
   Er is een video van nu legerleider Apirat die met een geweer, vloekend en scheldend (‘sat’ honden) in 2010 een groepje roodhemden aanvalt.

   • chris zegt op

    Ach…….theater hoort erbij. Het is als de Ajax- en Feijenoord-supporters die een paar keer per jaar hun frustratie de vrije teugel geven. Dan zijn ook de scheldpartijen en anti-semitische leuzen en liederen weer te horen En ja, soms sloopt het uit de hand met de vechtpartijen of brandstichtingen.
    De gelen zijn niet beter of slechter dan de roden. En heeft het veel invloed? Volgens mij net zoveel als het geven van geld om stemmen te kopen tijdens de verkiezingen……

    • Tino Kuis zegt op

     Allemaal goed en wel, chris, met Ajax en Feijenoord en zo maar hier is het de legerleider die dat soort liederen aanprijst. Het is wel wat meer dan theater, toch? Er waren nogal wat dooien en gewonden, of vergis ik me?

 3. Tino Kuis zegt op

  Goed gezegd, Petervz. Ik weet dat je veel denkt aan ‘rak’ en zo, en mijn zoon heet niet voor niets Anoerak, maar deze legerleider heet Apirat อภิรัชต์ en niet Apirak. Dat laatste zou ‘Opperste Liefde’ betekenen en dat is teveel eer…hoewel gezien zijn loyaliteit aan de onnoembare….

  • Tino Kuis zegt op

   is reactie op Petervz…

  • Petervz zegt op

   Je hebt gelijk Tino, het is Apirat, en toevallig ken ik zijn alleraardigste echtenote Ajarn Kritika. Tussen die twee zal ‘ rak ‘ toch best ook een rol spelen.

   • chris zegt op

    Wat mij wel vaker opvalt dat al deze ‘bullebakken’ vaak zeer aardige partners hebben. Wat zeg ik, niet alleen aardiger maar ook veel intelligenter. Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat veel van deze ‘bullebakken’ thuis pantoffelhelden zijn. Hun vrouwen weten teveel van hun echtgenoten en kunnen hen maken of breken (sociaal, maatschappelijk en financieel).
    Als je een coup wilt voorkomen moet je niet in de kazernes zijn maar in de gebouwen van de clubs van vrouwen van Thaise officieren. En ik maak geen grapje maar ben bloedserieus.

 4. janbeute zegt op

  En vandaag reed er weer een pickup met geluids instalatie en posters en flyers van ene partij , waarvan ik het nummer hier niet noem door ons dorp.
  Mijn ega hoorde op de ochtend markt dat er weer zo als vanouds weer wordt gestrooit met bathjes.
  200 bathjes af tehalen na drie uur in de middag.
  Er veranderd dus totaal niks.

  Jan Beute.

  • Lex zegt op

   Jan Beute, sorry hoor, maar noem feiten bij naam en toenaam. Zonder dat hoort dit soort opmerkingen in een roddel rubriek.

 5. Carl zegt op

  Als ik op de koers van de THB afga, dan heeft de ” wereld ” al bepaald, wie deze verkiezingen gaat winnen…..!

 6. Rob V. zegt op

  Thanarhorn heeft een computer-crimes act aanklacht wegens ‘het verspreiden van valse info over de NCPO verleden jaar’. Indien schuldig bevonden mag hij als kandidaat niet meer meedoen in de verkiezingen. Onderdaan een interview video in het Engels.

  https://m.bangkokpost.com/news/politics/1632150/police-seek-to-prosecute-thanathorn-over-junta-criticism


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website