(Redactionele bronvermelding: SPhotograph / Shutterstock.com)

Afgelopen maandag 23 mei, op de dag af negen jaar na de coup van 2014, tekenden beoogde coalitiegenoten het Memorandum van Overeenstemming. In dit akkoord zijn de grote lijnen van het toekomstig kabinet vastgelegd. Na afloop spraken de partijleiders de pers toe, en waren het de woorden van partijleider Wan Muhamad Noor Matha* (Prachachart Partij), die daarbij in het bijzonder opvielen door de emotionele lading. Hieronder zijn speech.

“Ik wil graag mijn mening over de verovering van de macht op het volk delen met de media en mijn broeders en zusters, de bevolking. Het was negen jaar geleden, op 22 mei 2014, dat ik in de vergaderzaal van de Royal Thai Army aan Viphavadi Road zat. Op die dag moest ik met verdriet de aankondiging van de staatsgreep aanhoren door de toenmalige Commandant der Strijdkrachten en op dit moment onze premier. Toen schoot bij mij de gedachte door het hoofd: ‘Hoe is het mogelijk dat 70 miljoen Thais simpelweg van hun macht worden ontdaan door een kleine groep mensen?’. Mijn wens is dat dit incident van 9 jaar geleden, veroorzaakt door de toenmalige machthebbers, de laatste keer is de Thaise geschiedenis zal zijn geweest. We mogen iets als dit niet nog eens meemaken.

Beste broeders en zusters, vandaag zijn wij hier in deze vergaderruimte samengekomen om de ‘machtsoverdracht aan het volk’ te verkondigen, in plaats van ‘de macht aan het volk te ontrukken’, zoals negen jaar geleden werd gedaan. Vandaag voel ik mij vol trots en geluk ten aanzien van heel de bevolking, dat wij de macht terug hebben kunnen winnen. Vandaag zitten we hier allemaal om kracht te ontplooien, hoop te verspreiden en het geluk van alle mensen te vergroten.

Ik zou alle mensen, aan alle kanten, willen smeken – ook wie wel of wie niet dezelfde gevoelens heeft –  geef ons alstublieft een kans. Een kans voor ons hier, een kans voor Pita om de leider te zijn, om voor de bevolking te werken.

Jullie hebben een kans gegeven aan degene die negen jaar geleden de staatsgreep pleegden, zonder een kans op beroep daartegen. Dus waarom zouden jullie ons vandaag geen kans geven? Wij die door het volk zijn gekozen en klaar zijn om de macht terug te geven aan het volk, om het geluk terug te geven aan het volk.

Daarom wil ik alle partijen smeken, geef ons alstublieft een kans. Misschien kunnen wij u niet de volle 100 procent tevreden stellen, maar dan moet ik u zeggen dat niemand 100 procent tevreden te stellen is bij welke onderhandeling of welk werk dan ook.

Iedere persoon moet (in staat zijn) een stapje terug kunnen doen om gestaag vooruit te kunnen gaan. Ik hoop dat wij dit allemaal zullen doen voor de bevolking. Degenen die hoop hebben zijn niet alleen de jongere generatie, maar ook ik of Khun Chuvit**.

Ik ben 79 jaar oud en veel mensen van mijn leeftijd hebben ook de hoop dat dit land ten goede zal veranderen. Ik vraag u, wie dan ook de macht heeft: gebruik uw macht. Gebruik uw kracht om de mensen die voor het volk willen werken ook de kans te geven om voor het volk te werken.

Dank u wel.”

Video van zijn speech: https://www.youtube.com/watch?v=Y6JpfH0guqw

Bronnen:

-Tekst: https://www.khaosodenglish.com/news/2023/05/23/people-are-moved-by-a-pro-democracy-speech/

* Wan Muhamad Noor Matha (วันมูหะมัดนอร์ มะทา, wan moe-hà-mát noh má-thaa). Leider van de Prachachart Partij (พรรคประชาชาติ, phák prà-chaa-châat).

** Chuwit Kamolvisit (ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์), een controversiële politicus en voormalig uitbater van een groot aantal luxe massagehuizen.

3 reacties op “Het emotionele betoog van de partijleider Wan Muhamad Noor Matha (video)”

 1. Soi zegt op

  Het is veelzeggend voor een land als Thailand dat een 79 jarige de machthebbers van het land vraagt om een eerlijke kans de uitslagen van een nationale verkiezing uit te werken. Letterlijk: hij verzoekt hen die 9 jaar geleden de militairen toestonden Thailand in hun (staats)greep te houden, nu het volk een kans te gunnen. Normaal gesproken zou je denken dat iemand als Khun Wan een overwinningsspeech houd. Geenszins wekt hij die verwachting. Nederig vraagt hij om toestemming verder te mogen. Het geeft de verhoudingen aan.

 2. Chris zegt op

  Met zijn 79 jaar en vele ministersposten in het verleden (o.a. in het kabinet van MP Chavalit) een ervaren, bewogen, vriendelijke en intelligente man.

 3. Rob V. zegt op

  Voor de lezers die de Engelstalige media niet volgen en de inhoud van de Memorandum van Overeenstemming (MvO) ofwel Memorandum of Understanding (MoU) niet kennen staat hieronder de tekst. Samengevat zit het ergens tussen de visie van Move Forward en Pheu Thai in (zie mijn twee stukjes afgelopen week over de programma’s van deze twee partijen), met op het eind nog wat algemene afspraken die voorop stellen dat de coalitie het belang van de burger op nummer 1 plaats, boven partijbelangen en dat partijleden die de fout in gaan niet de hand boven het hoofd wordt gehouden maar de deur uit worden gezet. Kortom: accountability.

  Dit is er afgesproken tussen de coalitiepartijen:

  ****
  1. Herstel van de democratie, inclusief het bespoedigen van het proces van het opstellen van een nieuwe grondwet door de ‘Grondwet Opstellende Vergadering’ (Constitution Drafting Assembly) die rechtstreeks door het volk wordt gekozen.
  2. De wet op huwelijksgelijkheid bevestigen en goedkeuren om zo gelijke rechten voor alle paren, ongeacht geslacht, te waarborgen. Dit zonder inbreuk te maken op de religieuze principes van de mensen (Lees: gewetensbezwaar is mogelijk).
  3. Aandringen op hervormingen in het ambtenaren-, politie-, leger- en justitieapparaat om in overeenstemming te zijn met democratische principes, rekening houdend met transparantie, moderniteit, efficiëntie en het maximaliseren van de voordelen voor de burger.
  4. Overgang van dienstplicht naar vrijwillige dienstplicht, behalve wanneer het land in oorlog is.
  5. Samenwerken aan het proces van het opbouwen van duurzame vrede in de zuidelijke grensprovincies, rekening houdend met mensenrechten, co-existentie in een multiculturele samenleving, participatie
  van alle sectoren, en herziening van de missies van agentschappen en wetten met betrekking tot veiligheid.

  6. Streef naar decentralisatie van macht en budgettoewijzing om gemeenten in staat te stellen adequaat, efficiënt en zonder corruptie te reageren op de behoeften van hun gemeenschappen.
  7. Corruptie bestrijden door een transparant en open overheidssysteem op te zetten, waarbij staatsinformatie van alle instanties wordt vrijgegeven.
  8. Herstel de economie door het inkomen van mensen te verhogen, ongelijkheid te verminderen en een
  eerlijk economisch systeem te creëren dat groei bevordert.
  9. Herzie wetten met betrekking tot het levensonderhoud van de mensen, zoals het tijdelijk opschorten of verminderen van onnodige en belemmerende vergunningen, het bieden van financiële steun
  en ondersteuning aan het MKB, terwijl de nadruk wordt gelegd op de groei van het BBP van het MKB, het ondersteunen van industrieën, en het versterken van Thaise producten om wereldwijd te kunnen concurreren.
  10. Schaf monopolies af en promoot eerlijke concurrentie in alle industrieën, zoals alcoholische
  dranken, waarbij de Prachachart-partij zich het recht voorbehoudt om het alleen over de alcoholindustrie oneens te zijn, vanwege religieuze redenen.

  11. Hervorm het landdistributiesysteem door aanverwante wetten te wijzigen, te zorgen voor een eerlijke landverdeling, conflicten tussen staat en volk over landeigendom op te lossen, en
  zaken die voortvloeien uit het beleid van bosaanwinning te herzien.
  12. Verbeter de netwerk van electricteitsopwinning, prijsberekeningen en geschikte
  productiecapaciteit om de kosten van levensonderhoud te verlagen en energiezekerheid te waarborgen.
  13. Zet een nieuw budgetteringssysteem op, met de nadruk op het gebruik van zero-based budgeting.
  14. Creëer een alomvattend socialezekerheidsstelsel vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd, rekening houdend met geschiktheid en budgettaire duurzaamheid op de lange termijn.
  15. Bestrijd drugsproblemen ZSM.

  16. Herclassificeer marihuana als een gereguleerde middel door een kennisgeving/bekendmaking van het ministerie van Volksgezondheid af te geven, met nieuwe wetten die het heilzame gebruik ervan reguleren en ondersteunen.
  17. Bevorder veilige landbouw en veehouderij, bescherm en behoud de voordelen van
  boeren en verlaag de productiekosten. Ondersteuning van marketing, toegang tot technologie, waterbronnen. Stimuleer de vorming van landbouwkundige samenwerkingsgroepen voor productieplanning, bescherming van de voordelen voor boeren en bevordering van agroverwerkende industrieën om economische waarde te creëren uit de landbouwproductie.
  18. Herzie de visserijwetten, elimineer obstakels, herstel en ontwikkel duurzame visserij.
  19. Verbeter de rechten van werknemers in alle beroepen door te zorgen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden
  en beloningen die zijn afgestemd op de kosten van levensonderhoud en economische groei.
  20. Verbeter het gezondheidszorgsysteem om ervoor te zorgen dat het grote publiek toegang heeft tot hoogwaardige gezondheidszorg op het gebied van gezondheidsbevordering, ziektepreventie, behandeling en herstel.

  21. Hervorming van het onderwijssysteem om de kwaliteit te verbeteren, ongelijkheid te verminderen en een leven lang leren te bevorderen.
  22. Bevorder binnenlandse en internationale samenwerking en mechanismen om vervuilingsproblemen aan te pakken, inclusief het zo snel mogelijk terugdringen van de netto-uitstoot van broeikasgassen tot netto nul.
  23. Initiatieven op het gebied van buitenlands beleid uitvoeren om de leidende rol van Thailand in de ASEAN te herstellen en evenwichtige internationale betrekkingen tussen Thailand en de grootmachten in stand te houden.

  Alle partijen komen overeen om samen te werken aan de volgende principes voor nationaal bestuur:

  1. Alle partijen beschermen de rechten van burgers en hun burgerlijke vrijheden.
  2. Alle partijen werken eerlijk en integer. Elk partijlid dat zich schuldig maakt aan corrupt
  gedrag zal onmiddellijk uit zijn functie worden verwijderd.
  3. Alle partijen respecteren elkaar oprecht en ondersteunen elkaar, bevorderen teamwerk en
  beschouwen de belangen van het algemeen publiek als hun prioriteit, in plaats van de belangen van een specifieke partij.
  4. Alle partijen hebben het recht om te pleiten voor aanvullend beleid, zolang ze niet in
  tegenspraak zijn met het beleid dat in deze overeenkomst is uiteengezet, via de uitvoerende macht die wordt uitgeoefend door de ministers die hun respectievelijke partijen in de regering vertegenwoordigen.
  5. Alle partijen hebben het recht om via de wetgevende macht van de
  vertegenwoordigers van elke politieke partij te pleiten voor aanvullend beleid, zolang dit niet in tegenspraak is met het beleid dat in deze overeenkomst is uiteengezet.

  Alle partijen stemmen hierbij in met de bovenstaande verklaringen door hieronder te ondertekenen

  De heer Pita Limjaroenrat, leider van de Move Forward-partij
  Dhr. Conlan Srikaew, leider van de Pheu Thai-partij
  De heer Wan Muhamad Noor Matha, leider van de Prachachart-partij
  Dhr. Wasawat Poungponsri, leider van de Pheu Thai Ruam Palang-partij
  De heer Pitipong Temcharoen, leider van FAIR Party
  Khun Ying Sudarat Keyuraphan, leider van de Thai Sang Thai Party
  Politie-generaal Sereepisuth Temeeyaves, leider van de Seree Ruam Thai Party
  Dhr. Chaowarit Kajornpongkirati, leider van de Plung Sungkom Mai-partij.
  *****
  Bron tekst MoU: Khaosod English.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website