De standpunten van Pheu Thai

Door Rob V.
Geplaatst in Politiek, Verkiezingen 2023
Tags:
22 mei 2023

De centrum partij Pheu Thai (hierna; PT), in het Thai bekend alsพรรคเพื่อไทย (phák phûa-thai, partij voor de Thai) is een partij waar niemand omheen kan. De partij wordt in één adem genoemd met de familie Shinawatra Thaksin en Yingluck) en is dan ook een partij die de nodige emoties op kan roepen. Maar zijn de standpunten van PT? Rob V. keek naar hun verkiezingsprogramma.

Kort samengevat heeft PT de neiging populistische standpunten in te nemen en zo steun te vinden bij de boeren, arbeiders enzovoort. PT kent verder een mengeling van conservatieve, liberale en meer “rode” (sociale) opvattingen. De partij probeert dan ook onder een breed publiek stemmen te winnen. Het laatste PT kabinet, onder premier Yingluck, kwam op 22 mei 2014 door een militaire coup ten einde. Dit was niet de eerste keer dat een burgerregering door de militairen afgezet werd en PT wil voorkomen dat dit ooit nog eens zal gebeuren. Al deze elementen werken door in het partijprogramma. Hieronder citeer ik de standpunten uit het partijprogramma die mij het meest opvallen of van belang lijken.

De grondwet en democratie

PT wil de grondwet wijzigingen en Thailand een democratische richting duwen. Dit brengt een einde aan opeenvolgende dictaturen en creëert rechtvaardigheid voor de bevolking.

 • Het schrijven van een “volksgrondwet” die toeziet om een democratie met de koning als staatshoofd en een door het volk gekozen senaat.
 • Hervorming het bureaucratisch systeem: meer efficiëntie, gemak, snelheid en transparantie.
 • Hervorm van justitie: meer transparantie, rechtvaardigheid is niet te koop.
 • Een wet schrijven die staatsgrepen moet voorkomen.
 • Maak het leger tot een beroepsleger. Schaf de dienstplicht af, voorkom bemoeienis van de militairen met bestuurs- en staatszaken.
 • Decentralisatie: lokaal beslissen, een gekozen gouverneur.
 • Grotere vrijheid van meningsuiting
 • Mensenrechtenbeleid: iedereen gelijke toegang te geven tot wettelijke rechten en sociale voorzieningen. Niemand uitsluiten op basis van gender, seksualiteit. Iedereen heeft het recht om te huwen. We zorgen voor oplossingen voor mensen die stateloos zijn.

Economie

PT streeft naar “kapitalisme met een hart”. We willen de inkomsten verhogen, uitgaven verminderen en meer kansen bieden. Zo streven wij naar een groei van het BNP met 5% per jaar.

 • In 2027 een minimumloon van 600 baht per dag.
 • Voorkom de inkomenskloof tussen rijk en arm. Afdoende inkomen voor een menswaardig bestaan.
 • Een gezinsinkomen van minimaal 20.000 baht per maand, gezinnen met een lager inkomen krijgen een aanvulling/toeslag.
 • Invoer van een Digitale Portemonnee voor iedereen van 16 jaar en ouder. Met kan een bedrag van 10.000 baht besteden in een straal van 4 km rondom het huis bij lokale winkels en dienstverleners. In afgelegen gebieden zullen wij een maatwerk oplossing leveren.
 • One Stop Service invoeren, bij contact met de overheid moet alles in één keer geregeld kunnen worden. Zakendoen hoeft niet ingewikkeld te zijn.
 • Thailand opwaarderen tot een land met 20 miljoen hoogopgeleide arbeiders die een inkomen van minstens 200.000 per jaar genereren en 20 miljoen banen doet creëren.
 • Meer vrijheid van de creatieve industrie, geen censuur.
 • Het versterken van het “Women’s Empowerment Fund” om alle vrouwen toegang te geven tot economische kansen en vaardigheidsontwikkeling. Dit door het creëren van kansen om toegang te krijgen tot financieringsbronnen, het ontwikkelen van loopbaanvaardigheden en het beschermen van de rechten van vrouwen, kansarmen, gehandicapten en ouderen.

Landbouw en visserij

Momenteel werkt meer dan 40% van de bevolking in de landbouwsector maar het vormt slechts zo’n 8% van het bruto nationaal product (BNP). Dit probleem heeft diverse oorzaken en heeft als gevolg de Thaise boeren zich in de cirkel van armoede bevinden. Daarom moet manier van denken veranderen, een nieuwe methode met het concept “de markt leiden, innovatie, opbrengst vergroten”. Dit wil zeggen: produceren wat de markt nodig heeft, niet vasthouden aan wat bekend is.

 • In 2027 moet het inkomen van de boeren verdrievoudigd zijn. Van gemiddeld tienduizend baht per rai per jaar naar dertigduizend. Grotere productiviteit en lagere kosten door innovatie.
 • 3 jaar lang de schulden van boeren schorsen.
 • Boeren kansen bieden om andere gewassen te verbouwen, het bevorderen van veeteelt (geiten, schapen, kalkoenen enz.) gezien de grote vraag hiernaar in o.a. oost Azië.
 • Schaf het visserijbeleid, dat het resultaat van de staatsgreep was, af en schrijf een nieuw besluit samen met de vissers.

Gezondheidszorg en welzijn

 • De 30 baht ziektekostenverzekering (30 baht regeling) toepassen op alle ziektes.
 • Door heel het land terecht kunnen. Kortere wachttijden.
 • Betere geestelijkecgezondheidszorg, mensen met deze problemen niet langer negeren.
 • PT en drugs gaan niet samen. Kopers en verkopers aanpakken, samenwerken met de buurlanden om zo het probleem bij de bron aan te pakken, drugsverslaafden in therapie nemen. (Toelichting van Rob V: PT wil cannabis voor medisch gebruik toestaan, maar recreatief gebruik gaan verbieden).

Onderwijs

 • Je hele leven kunnen leren, toegang tot onderwijs in elke levensfase.
 • Een gratis tablet voor iedere student en docent.
 • Grotere toegang tot onderwijs, gratis moet ook echt gratis zijn. Gratis lunch, gratis schoolbus, gratis beroepsonderwijs.
 • Tweetaligheid. Geef vanaf de basisschool les in een tweede taal zoals Engels of Chinees.

Toerisme

Maak toerisme weer een hoofdinkomstenbron door het op diverse manieren te stimuleren.

 • Promoot Thailand als “Festival hub van Azië”. Denk aan Songkraan, Loi Krathong, landbouwfestivals, boksfestivals, muziekfestivals, kunst- en cultuurfestivals enzovoorts.
 • Promoten van Thailand voor medisch en welzijnstoerisme
 • Thailand ontwikkelen tot regionaal vervoersknooppunt. Uitbreiding van de luchthavens, kortere wachtrijen, meer gemak en snelheid. Meer doorgang van mensen en vracht.
 • Onderhandelen met andere landen om visumregels te verlichten, makkelijker de wereld rond kunnen reizen op een Thai’s paspoort.
 • Breid de gebieden met streetfood uit.

Overig

 • Lagere energieprijzen (benzine, gas, elektriciteit), promoot schone alternatieve energie.
 • Verbetering natuur en milieu, het aanpakken van de PM 2,5 fijnstof problematiek bij de bron (zowel in eigen land als in internationaal verband).
 • Beter transport en infrastructuur. Een maximumtarief van 20 baht voor heel de BTS Skytrain, betere treinen en treinnetwerk door heel het land voor passagiers en goederen. Maak Thailand tot een transportknooppunt in Azië, zowel ter land, zee als lucht.
 • Promoten van leesboeken: 0% btw, meer bibliotheken.

Slotsom

Voor de ‘gewone Thai’ heeft het programma vast wel wat te bieden. Dat de partij, ook mede dankzij haar reputatie uit het verleden, nog altijd populair is mag dan ook geen verrassing zijn. Onbenoemd echter blijft het hete hangijzer van artikel 112, de Lèse-majesté wet. Op basis van uitspraken van Thaksin en woordvoerders komt het er op neer dan PT niet direct een probleem heeft met artikel 112, maar PT erkent de wet misbruikt kan worden en dat dit op een later moment in het parlement besproken kan worden. PT benadrukt dat ze de monarchie respecteren en het instituut zeker geen schade wil berokkenen.

Zie dit recente interview om een indruk te krijgen van partijleidster Paetongtarn “Ung-Ing” Shinawatra:

Bronnen:

https://ptp.or.th/นโยบาย

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2521014/pheu-thai-joins-critics-of-bhumjaithais-free-cannabis-policy

https://www.thaipbsworld.com/ex-pm-thaksin-emphasises-respect-for-the-monarchy/

https://www.channelnewsasia.com/asia/thai-election-pheu-thai-party-willing-join-coalition-government-paetongtarn-shinawatra-3489446

10 reacties op “De standpunten van Pheu Thai”

 1. Tino Kuis zegt op

  Goed om te weten. Ik vond het recente ook leuk om naar te luisteren. Er werd veel gelachen, dat is een goed teken.

 2. Soi zegt op

  RobV heeft goed werk geleverd. Dank en compliment. Ben ook zeer benieuwd naar Anutin’s programma. Zit dat wellicht ook in het vat, Rob? Aan het mijmeren nu: na eerdere bestudering van het programma van de MFP is een vergelijk te maken met die van de PTP. Het is goed dat de PTP door de Thaise bevolking op een tweede viool is gezet. Het is onderhand klaar met Thaksin en zijn volgelingen. Want dat is Ung Ing. “Vader’s kleine meid”, noemde zij zichzelf. Hoogzwanger vertedering zoeken bij de oudere en armere Thai die vader en tante nog steeds zien zitten. Omdat deze zeer grote groep mensen moeizaam hun hoofd boven water kunnen houden, en daarom halsreikend uitkijken naar leiderschap die gouden bergen belooft. In de hoop dat wat baht naar beneden komt rollen. Samengevat zegt RobV terecht dat PTP niet gespeend is van populisme. PTP doet op geen enkele manier een beroep op zelfwerkzaamheid, daar waar de MFP veel meer verantwoordelijkheid legt aan de basis van de Thai samenleving. Ik wil 3 thema’s imho toelichten:

  Grondwet: de PTP wil een nieuwe grondwet. In 1997 had Thailand een prima volks-grondwet. De beste ooit, werd gezegd. In 1994 zat Thaksin al op een ministersstoel, in 1998 richtte hij een eigen partij op, en in 2001 werd hij premier. De regeringsperiode Thaksin is gekenmerkt door schandalen, internationaal geblunder, leugens, geldelijk gewin en zeer een discutabele buitengerechtelijke jacht op drugs. Als er één Thai niets gaf om de grondwet van 1997 was het Thaksin wel. In 2006 durfde hij niet terug van weggeweest, en in 2011 zette hij zijn zus aan het roer. Thaksin verdoezelde zijn handel en wandel door schoolkinderen laptops te beloven en het optuigen van een goedkoop zorgsysteem. In de aanloop naar 14 mei jl. kondigde hij aan terug te keren naar Thailand, zo overtuigd als hij was dat Ung Ing zou winnen. Als er nu een nieuwe grondwet moet worden geschreven, dan is dat omdat voorgangers van de PTP die destijds van 1997 zelf niet respecteerde.

  Economie: Ung Ing zegt dat het gezinsinkomen 20K baht per maand moet bedragen. Indien niet dan vult de staat dat bedrag aan. Maar hoger opgeleiden moeten minstens 200K baht per jaar. En tegelijkertijd moet de inkomenskloof verkleind. Yingluck had het destijds al over een “visie op 2020”. Ung Ing maakt er 2027 van.

  Samenleving: maatregelen om bv onderwijs, gezondheidszorg, klimaat, energie, transport, infrastructuur te verbeteren cq uit te breiden klinken veel te algemeen. Als gevestigde partij met jaren ervaring in de voorhoedes van de Thaise politiek mag je veel meer concrete doelstellingen verwachten met dito toezeggingen hoe deze te verwezenlijken. PTP herhaalt woorden en zetten.

  Tot slot: de partijleiding doet er goed aan zich te distantiëren van hun verleden met de Shinawatra’s. Ung Ing is gebruikt als tbv de marketing, is gelukt, een niet verwachte 2e plaats, nu de luwte in. De PTP dient anno 2023 zich te richten op het jonge kiezerpubliek. Jongeren van nu hebben politiek enkel chaos meegemaakt: vanaf 2000 is Pita van de MFP de elfde premier al in deze eeuw. Zij hebben totaal niets met Thaksin, en weten niet beter dan dat hij zelf vrijwillig met staart tussen de benen van het politieke toneel verdween. En nu wil hij terug door een dochter de kastanjes uit het vuur te laten halen. Om die manoeuvre heen werd een programma geschreven, maar gelukkig doorzien. Als de PTP niet verjongt en moderniseert gaat zij dezelfde kant op als de Democraten Partij van Abhisit destijds. Was het niet: eigen schuld, dikke bult?

  • Rob V. zegt op

   Beste Soi, dat programma van BJT is maar een maar punten lang:
   – Een noodlening voor iedere Thai van 20 jaar en ouder van 50.000 bht, zonder garantsteller vereist, 150 baht per dag terug te betalen. Te gebruiken als startkapitaal voor je carrier of om het gezin te onderhouden.
   – Een landbrug voor schepen tussen de golf van Thailand en Andamanse zee en Thailand tot transportknooppunt maken in ASEAN.
   – Elektrische bussen, minder fijnstof. Tarieven van 10-40 baht voor alle reizen op alle lijnen.
   – Verhoging van de vergoeding aan gezondheidsvrijwilligers naar 2 duizend baht per maand. Betere gezondheidszorg (de paar details laat ik weg), financieel fonds voor uitvaart.
   – schoondrinkwater, waterfilters in elk dorp
   – Gratis levensverzekeringsfonds voor 60+ ers (geen details vermeld door BJT)
   – Ontwikkeling van de toeristen industrie (hier wel een zooi details)
   – 3 jaar lang schulden opschorten van de mensen, begin bij de bron om schulden groei aan te pakken (enkele details laat ik weg)
   – een welvarende landbouw: effectiever, gewassen waarvan de prijs vóór het planten bekend is verzekeren voor schade (soort inkomensgarantie dus)
   – betere volksgezondheid, kortere reizen naar arts, korte rijen, gratis bestraling tegen kanker, behandelingen betaalbaarder. Gratis dialyse voor patiënten met nierziektes.
   – Schonere energie, goedkoper.

   Dat is het… Tenizij je de details wil weten dan komt er een paar paragraafjes bij…. =/

   De partijen van Prayuth en Prawit is eigenlijk meer van hetzelfde van de afgelopen jaren, dit goedkoper, dat goedkoper, steun hier en daar, hogere uitkering voor dit en dat. Steun dus te zorgen dat de Thai financieel niet onder gaat. Vooral veel getallen. Saaie kost. Ik zie geen visie.

   • Soi zegt op

    Beste Rob, dank voor de gedane moeite weer om ook het programma van de BJP inzichtelijk te maken. Het programma ziet eruit voor wat het waard is. Nochthans is Anutin nr 3 geworden in de verkiezingen van verleden week zondag. Ongeveer 40% van de zetels van bv MFD of PTP, maar toch dubbel zoveel als die van Prayuth of Prawit. Kun je duiden vanwaar toch die relatieve populariteit van Anutin? Zal toch niet enkel aan de cannabis liggen? Zelf had ik gedacht dat de 3 genoemde heren qua politieke aantrekkelijkheid wel op één lijn zouden komen te liggen en dat zij gezamenlijk wel een 150 zetels zouden behalen? niets van dat al, ergo: Anutin streeft niet allen de een ook nog eens de ander voorbij, en heeft meer zetels dan die twee samen? Opmerkelijk, toch?

    • Chris zegt op

     hallo Soi,
     Neen, het ligt slechts voor een klein deel aan de cannabis, naar mijn mening.
     Vergeet niet:
     – dat Anutin deel uitmaakt van een belangrijke politieke clan, waarvan zijn halfbroer Newin Chidchob de pater familias is, met basis in Buriram. En Newin is immens populair met zijn voetbalclub en zijn vriendschap met Thaksin. Hoezeer Prayut en Prawit Thaksin niet mochten, van Anutin hoorde je geen overtogen woord over hem;
     – Anutin was en is de vleesgeworden strijder tegen Covid en voor allerlei anti-Covid maatregelen maar een echte lockdwon heeft Thailand nooit gekend. Vele Thais denken (nog steeds) dat het beleid van Anutin (met hier en daar wat ongelukkige opmerkingen over buitenlanders maar de angst zit er zo in dat mensen nog steeds mondkapjes dragen) het land gered heeft van vele Covid-doden. Internationaal gezien, was Thailand HET voorbeeld van een correcte en effectieve aanpak van de problemen. Dat is een veer op de hoed van Anutin. En dat vertaalt zich in stemmen. Het toont overigens ook aan hoezeer het nationale beleid eenmanszaken zijn. In de hele Covid-periode hebben we Prayut zelden op Tv gezien om zaken uit te leggen. Het was Anutin of de dokter. In Nederland was Rutte altijd daar.

     • Rob V. zegt op

      Zo iets zal het wel eens kunnen zijn. Mogelijk dat de kiesdeler, en in de verkiezingen op een lokale vertegenwoordiger en een algemene stem uit kunnen brengen ook nog wat meespelen maar heb ik me nog niet verdiept. Verklaarde in het verleden weleens deels waarom een partij kleiner/groter was dan je zou verwachten. De MFP stemmers die ik ken mogen Anutin vaak niet, die zeiden me dingen als “die vent moeten ze opsluiten in de gevangenis” of “ik zou hem op zijn meul willen slaan”.

   • Erik Kuijpers zegt op

    ‘Een landbrug voor schepen tussen de golf van Thailand en Andamanse zee en Thailand tot transportknooppunt maken in ASEAN.’

    Het doet me goed dat BJT het oude plan van Narai uit de ijskast haalt; het plan rond de Istmus van Kra. Er zijn al tig plannen en studies aan gewijd en het laatste dat ik las, een paar jaar terug, waren twee diepzeehavens en een spoorlijn voor containers. De moderne variant en milieuvriendelijk (al lopen Thaise treinen op diesel….).

    Maar je weet, hak in Thailand een paar bomen om en er komen stapels monniken aan te pas voor het geestelijk welzijn van die bomen; o wee als er ook nog een kerkhof tussen ligt want dan lopen boze geesten te hoop die jouw levenslust verstoren… Las ooit ergens dat voor die werkzaamheden moslims moeten worden geronseld want die hebben van dat soort hersenspinsels geen last…

    Ben benieuwd wat er van dat oude plan van Narai (16e eeuw) terecht komt. Het zal mijn leven wel duren, denk ik…

 3. fred zegt op

  PT wil cannabis verbieden voor recreatief gebruik. Om welke reden houden ze dan hun mond over het immense Alcohol probleem in Thailand ?? Hoe kan je nu zeggen tegen drugs te zijn als een groot gedeelte van de bevolking Alcohol verslaafden zijn ?? De ellende en miserie ik in de Isaan meemaak heeft alles te maken met hun Whisky maar niks met cannabis.

  • Rob V. zegt op

   Je wil het aantal mensen de kost niet geven die niet weten of willen weten dat alcohol een drug is, een harddrug nogwel (zie Trimbos of opletten op school). Eerlijk behandelen van de + en – punten van diverse drugs (effecten, verslavingsrisco, schade) zal wel een paar bruggen te ver zijn. Je kunt beter een frequente blower dan een frequent drinker naast je hebben. Maar het een is ongewoon en het ander wel een redelijk gewoon aanzicht… er zijn wat kinderen met een joint gespot en dus verbieden. Zijn nog meer kinderen met drank gespot denk ik zo?

  • Kees zegt op

   Zou het misschien zijn dat ze dan de helft van hun stemmen verliezen?


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website