(Gigira / Shutterstock.com)

We moeten nu al gaan nadenken of we veranderingen moeten doorvoeren in het maatschappelijk gebeuren om een toekomstige crisis als die van de huidige corona, of andere crisis, te voorkomen of beter het hoofd te bieden. Ik pleit voor een basisinkomen voor iedereen over de gehele aarde. Het is de meest efficiënte, goedkoopste en meest beschaafde manier om armoede te bestrijden.

Een crisis

Crisis is van oorsprong een medische term. Het betekende ‘beslissend keerpunt’, de ziekte is op zijn hoogtepunt, de patiënt overlijdt of geneest. Crisis kunnen plaatselijk zijn, landelijk of globaal. Ze zijn er in soorten en maten. Maar elke crisis dwingt ons na te denken over de oorzaak, mogelijke preventie en de mogelijkheden tot herstel. Elke crisis is een kans op verbetering van het welzijn. Een gelegenheid die we niet verloren moeten laten gaan.

Een uiterst onwetenschappelijk onderzoek onder vrienden, familie, bekenden en de media leert me dat voor het grootste deel de coronacrisis het oude gedachtegoed heeft versterkt. Ik kwam weinig nieuwe ideeën tegen. Dat geldt ook voor mij overigens.

Corona heeft veel doden en chronische ziektegevallen opgeleverd. De strenge maatregelen hebben daarnaast een ongekende wereldwijde economische terugval laten zien. Ook die economische schade leidt tot ellende, ziekte en dood. Hoe had deze laatste schade voorkomen kunnen worden?  En dat geldt dan ook voor kleinere en meer plaatselijke rampen als aardbevingen, overstromingen, oorlogen etc.

Ik geloof dat een basisinkomen voor iedereen en overal een probaat middel is om veel ellende na rampen tegen te gaan. En het heeft ook veel andere voordelen.

Het basisinkomen

Het basisinkomen is een door de overheid gegarandeerd maandelijks inkomen voor alle volwassenen zonder voorwaarden of controles. Het is een onvervreemdbaar recht, als onderwijs en gezondheidszorg.

Hier schrijf ik over het principe, de voor- en nadelen, en ik ga niet zozeer in op de hoogte ervan, en de eventuele noodzakelijke verdere veranderingen in salarissen, belastingen, uitkeringen en subsidies om het mogelijk te maken.

Het was Thomas More die begin 16e eeuw al pleitte voor een basisinkomen in zijn boek Utopia. Ook een aantal denkers daarna wezen op het nut van een basisinkomen. Onder Richard Nixon werd in het Huis van Afgevaardigden een wet aangenomen die een basisinkomen moest garanderen (een bedrag van $10.000 naar huidige maatstaven). Die werd in de Senaat afgestemd en wel omdat de Democraten het bedrag te laag vonden. Een basisinkomen in een idee van rechts én links.

Het is een bewezen goed idee

Er zijn in de afgelopen decennia een aantal experimenten gedaan met een basisinkomen voor een groep mensen. Die vonden plaats in uiteenlopende gebieden als Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika, India, Canada en Londen. Die wezen uit dat de resultaten gunstig waren, en er waren bovendien vrijwel geen ongunstige berichten.

In Dauphin, Canada, was er een basisinkomen experiment tussen 1974 en 1979. Vrijwel iedereen bleef werken, met uitzondering van enige moeders met heel jonge kinderen en sommige adolescenten. Er was minder ongelijkheid, minder armoede, geringe kindersterfte, minder gezondheidskosten en criminaliteit, betere schoolresultaten en meer economische groei. Een heel positief beeld.

In 2009 kreeg een groep van 13 daklozen in Londen ieder een bedrag van 3.000 pond om vrijelijk te besteden. Na een jaar werd gekeken wat het had opgeleverd. De verwachtingen waren niet hooggespannen.

Het bleek dat 7 van de 13 nu huisvesting hadden (en meer die aan aanvraag hadden ingediend), drie volgden een cursus (koken, tuinieren), sommigen hadden nu een telefoon of een paspoort, velen zochten hun kinderen weer op, en de meesten hadden geld over na dat jaar.

Ik noem nog een aantal mogelijke voordelen. Geen hoge studieschuld meer. Studenten kunnen er enige tijd op uittrekken, vrijwilligerswerk verrichten of een andere scholing volgen. Iedereen kan makkelijker ontslag nemen bij een vervelende baan zonder echt ernstige nadelige gevolgen.  Veel controlerende instanties kunnen worden afgeschaft.

Ik denk ook dat stress en depressies als gevolg van armoede zullen verminderen met veel aanvullende gezondheidswinst.

Waarschijnlijk kunt u meer bedenken.

Ik ben er van overtuigd dat armoede niet komt door luiheid, domheid of een verkeerd gedragspatroon. Armoede is een gebrek aan geld, punt. Overal over de wereld blijkt dat als arme mensen extra geld krijgen ze dat vooral investeren in zaken als scholing en werk.

De argumenten tegen gratis geld voor iedereen

Te duur

Uit berekeningen blijkt dat het betaalbaar is mits er aanpassingen zijn in salarissen, belastingen, uitkeringen en subsidies. Bovendien gaan bepaalde onkosten in de gemeenschap omlaag zoals voor criminaliteit en gezondheidszorg. Mensen worden beter geschoold en meer productief. En…..armoede is pas echt duur., waarschijnlijk duurder ..meer ziekte en  criminaliteit.

Mensen stoppen met werken

Wel, ga eens bij uzelf te rade. Zou u ooit gestopt zijn met werken als u een basisinkomen zou hebben gekregen? Ik denk het niet. Ik acht het meer waarschijnlijk dat u het basisinkomen als mooie aanvulling op uw salaris zult zien. Die hele kleine minderheid die wel thuis gaat zitten niks doen zou ik niet als collega willen hebben.

Te utopisch

Wel, alles wat wij nu hebben bereikt: de afschaffing van de slavernij, meer gelijkheid voor mannen en vrouwen en meer zeggenschap in een democratie, om maar eens wat te noemen, was ooit een utopie.  Onmogelijk te bereiken zei men in het verleden. Ook het idee van een basisinkomen voor iedereen is mogelijk.

Thailand

Kan zoiets ook in Thailand? Ja, dat kan. Ik heb daar ooit berekeningen over gemaakt. Thailand is een hoger midden inkomen land. Maar 20% van het bruto nationaal product gaat nu naar de staat. Dat kan zonder al te veel problemen verhoogd worden naar 30-35%. (Drie keer raden hoe dat mogelijk is). Daarnaast zijn er vervolgens zekere bezuinigingen mogelijk op uitkeringen voor ouderen, gehandicapten, dienstplichtigen en studenten, de justitie en de gezondheidszorg zullen waarschijnlijk minder gaan kosten.

In dat scenario kan iedere volwassen Thai (of inwoner van Thailand?) een gratis bijdrage ontvangen van 2500-3000 baht per maand, en misschien iets voor de kinderen. Niemand zit dan meer onder de armoedegrens, niemand valt meer in een gat en veel meer mensen kunnen rustig een beter bestaan opbouwen.


Heden ten dage in het de historicus Rutger Bregman die zich op vele podia inzet voor een basisinkomen. Zie daarvoor onderstaande links.

Rutger Bregman, Gratis geld voor iedereen, hoe utopische ideeën de wereld de wereld veranderen, De Correspondent BV, 2014. Dit boek is inmiddels in 30 talen vertaald met een totale oplage van 250.000 Een recensie van bovenstaand boek: hetnieuwe.viceversaonline.nl/

Een TED-lezing van Rutger Bregman: https://www.youtube.com/watch?v=ydKcaIE6O1k

En nog een, in Maastricht: https://www.youtube.com/watch?v=aIL_Y9g7Tg0

Een interview met Rutger Bregman door Trevor Noah: https://www.youtube.com/watch?v=QbTWxFwuQtM

Een geschiedenis van ideeën over het basisinkomen: https://basicincome.org/basic-income/history/

Een erg lang maar goed verhaal over het basisinkomen experiment in Dauphin, Canada, 1974-1979: www.vice.com/

36 reacties op “Ideeën voor het post-corona tijdperk: het basisinkomen”

 1. Op zich een sociaal wenselijk idee, maar onhaalbaar omdat het te duur is en de prikkel om te werken weg neemt. Het gedachtegoed van een basisinkomen is vooral populair bij linkse kiezers. Andere politieke stromingen zien er niets in. Het lijkt in mijn ogen ook wel op het achterhaalde communistische idee van de verwezenlijking van een klasseloze en socialistische samenleving. Dat idee is volkomen mislukt, met Cuba als een goed voorbeeld daarvan.

  Het grootste probleem met een basisinkomen is, dat het alleen werkt in een ideale wereld en die bestaat niet. Het systeem is erg gevoelig voor misbruik en fraude. Zo is het erg aantrekkelijk om met een basisinkomen zwart bij te gaan klussen. Er zal veel controle nodig zijn, dus meer bureaucratie en ambtenaren (een groot probleem in veel socialistische heilstaten). Het zal een aanzuigende werking hebben op arbeidsmigranten.

  Een ander probleem is, dat ook mensen die het financieel niet nodig hebben ook een basisinkomen krijgen. Een miljardair als John de Mol krijgt dan ook deze uitkering.

  Nog een kanttekening: de financiering, de overheid zou torenhoge belastingen moeten invoeren om een basisinkomen te financieren. Veel mensen zouden daardoor niet meer willen werken omdat het nauwelijks loont. Dit probleem zie je nu ook al bij laaggeschoolde mensen die een uitkering hebben. Als ze 40 uur gaan werken gaan ze er 100 euro per maand op vooruit, dus blijven ze maar thuis.

  Het Centraal Planbureau (CPB) bereken­de hoe hoog de belasting moet zijn om een basisinkomen te financieren van zo’n 700 euro per maand, waarbij uitkeringen zo worden aangepast dat uitkeringsgerechtigden er vergeleken met nu niet op voor- of achteruitgaan. Het resultaat: werkenden moeten van elke verdiende euro 56,6 cent afstaan aan de fiscus. Wordt het basisinkomen nog hoger, dan wordt de inkomstenbelasting snel onbetaalbaar.

  Met een belastingtarief van 56,6 procent is de prikkel om (meer) te gaan werken heel laag, vooral voor vrouwen in gezinnen met jonge kinderen. Gevolg is dat mensen werk op een lager pitje zetten. Dat leidt er weer toe dat de belastingen voor diegenen die wel blijven werken, pijlsnel oplopen en het tarief veel hoger uitkomt dan 56,6 procent.

  Lees dit artikel eens: https://www.elsevierweekblad.nl/economie/article/2015/06/basisinkomen-simpel-elegant-en-heel-dom-en-heel-duur-1770494W/

  • Rob V. zegt op

   De prikkel van werk weg? Jij, ik en veruit de meeste mensen willen wel wat meer dan een dak boven het hoofd en eten op tafel. Willen eens uit eten, op vakantie, een tablet kopen etc. Dan moet je toch echt aan het werk.

   • Je werkt dan voornamelijk nog voor de belasting. Lees https://www.elsevierweekblad.nl/economie/article/2015/06/basisinkomen-simpel-elegant-en-heel-dom-en-heel-duur-1770494W/ het is allemaal al een keer doorgerekend, met als conclusie: onhaalbaar.

    • Rob V. zegt op

     Dus jij hoeft geen vakantie naar Thailand en andere luxe? Gaat thuis op de bank zitten? Ik denk het niet. Al pakt de fiscus iets meer dan de helft van je salaris in, is geen reden om dan maar thuis de hele dag op de bank te zitten. Doen ze in Zweden enzo ook niet, er zijn diverse landen met een belastingdruk van over de 50%.

     Het ligt wel voor de hand dat men wat minder gaat werken, volgens Elsevier 5% minder. Nou nou. Ik denk dat ze bij Elsevier schrokken, dachten ‘ basisinkomen is gratis geld! ‘. Die auteurs zullen vast ook tegen de bail-outs en subsidies zijn aan het bedrijfsleven, is ook ‘gratis geld’ . Maar ik begrijp die eerste reactie wel, dat dacht ik namelijk ook toen ik voor het eerst hoorde over het basisinkomen, maar na wat meer lezen her en der ben ik van inzicht veranderd.

     https://www.businessinsider.nl/10-landen-waar-de-fiscus-een-flinke-hap-neemt-uit-je-salaris-en-10-landen-waar-je-netto-veel-overhoudt-hier-staat-nederland/

     • Hallo Rob, we kunnen er tot in sint-juttemis over discussiëren, een basisinkomen gaat er nooit komen. Onbetaalbaar, onuitvoerbaar en er is geen draagvlaak voor (tenzij heel Nederland opeens uiterst links gaat stemmen, maar dat verwacht ik niet).

  • Tino Kuis zegt op

   Peter,

   Citaat:
   ‘Het gedachtegoed van een basisinkomen is vooral populair bij linkse kiezers. Andere politieke stromingen zien er niets in.’

   Dat is niet waar. Ook het Forum voor Democratie pleit voor een soort basisinkomen op een recentelijk (februari) congres. Zie:

   https://www.dvhn.nl/groningen/Forum-voor-Democratie-kijkt-naar-afschaffen-AOW-en-soort-basisinkomen-voor-iedereen-25355635.html

   In de Verenigde Staten zijn een paar rechtse economen die voor een basisinkomen pleiten zoals Milton Friedman. Hij noemt het alleen een Negatieve Inkomstenbelasting

   https://www.youtube.com/watch?v=YLt2X8Zybds

   • Hallo Tino , in Nederland is 38% voor een basisinkomen, dus te weinig draagvlak: Het aandeel Nederlanders dat het basisinkomen een goed idee vindt, is ongeveer gelijk aan 3,5 jaar geleden: 38 procent (was 40 procent in 2016; geen significant verschil).

    https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/i-o-research/basisinkomen-evenveel-voor-als-tegenstanders.10826535.lynkx

  • dirk de witte zegt op

   Kan uw redenering goed volgen !

   Nog een duwtje en we zijn weer aanbeland bij het communisme:
   iedereen gaat vrolijk samenwerken maar ondertussen jij een beetje meer dan ik !
   Zal wel, maar voor hetzelfde loon: de p.. op !

   Dirk

 2. Erik Kuijpers zegt op

  Geen basisinkomen voor iedereen. De prikkel om door werk of ondernemerschap je koppetje wat hoger uit het gras te steken moet er zijn en voor noodgevallen zijn er in onze wereld voorzieningen en dat is een goede zaak. Daar dient ook belasting voor; het moet ergens van betaald kunnen worden. Belastingtarieven zijn altijd arbitrair en daar zullen we het nooit over eens worden.

 3. KhunTak zegt op

  Wel, alles wat wij nu hebben bereikt: de afschaffing van de slavernij, meer gelijkheid voor mannen en vrouwen en meer zeggenschap in een democratie, om maar eens wat te noemen, was ooit een utopie.
  Daar klopt niet helemaal. Heel veel Thai, Laotianen en andere Aziaten worden van de straat geplukt, ontvoerd en komen op vissersschepen terecht onder de meest erbarmelijke omstandigheden.
  Velen worden vermoord en zien hun familieleden zelden of nooit terug.
  https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2020/maart/Ghost-Fleet.html

  Kinderen die voor multinationals werken, pure slavernij.

  En wat te denken van al die bootvluchtelingen die naar Europa en Nederland komen, velen zonder een fatsoenlijke opleiding.
  Daar zal dan ook een basisinkomen aan besteed worden.
  Besef je wat voor aanzuigende werking dit heeft op de economie??!
  Dat is dan op zeker moment echt niet op te brengen.
  Persoonlijk ben ik voor een andere aanpak om werklozen of mensen die door ziekte beperkt zijn, weer aan het werk te krijgen.
  Het Zweedse model is daar een goed voorbeeld van, niet perfect, maar heel wat efficiënter dan het Nederlandse model
  https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/7dda7edd179405c04ab263d59d63f287

 4. ruud zegt op

  Leven is een strijd om het bestaan.
  Een basisinkomen leidt op termijn tot een grote groep mensen, die parasiteert op de samenleving en zich beklaagt over de hoogte van zijn inkomen en de schending van zijn rechten – het basisinkomen is immers zijn recht – zonder de moeite te willen nemen zich in te spannen om dit inkomen te verhogen.
  Het leidt tot verveling en daardoor misdaad.
  Verder kan zo’n inkomen ook verkeerd worden besteed, bijvoorbeeld aan teveel luxe producten, of genotsmiddelen, waardoor te weinig geld overblijft om van te leven.

  Het idee van een basisinkomen is sympathiek, maar ik denk dat het in de praktijk verkeerd uitpakt.

  Dit gezegd hebbende, moet er wel wat veranderen in de wereld.
  De wereld is ondertussen in handen van een paar mensen, waarbij de mensen met maar een miljard Euro, als armoedzaaier worden beschouwd.
  Er zal een herverdeling van welvaart plaats moeten vinden, net als een aanpassing van eigendomsrecht op tastbare zaken – land bijvoorbeeld, of huizen en voedsel.

  Verder zulllen wereldwijd goede sociale voorzieningen moeten worden opgezet, maar gratis geld lijkt me niet de beste oplossing.
  Er moet een stimulans zijn, om mee te bouwen aan de samenleving.

 5. goort zegt op

  beste Tino Kuis, jouw ideeën zijn het beste middel om de wereld in een poel van armoede te storten. Ik geloof dat landen als Venezuela, Noord-Korea, Cuba al lang bewezen hebben dat deze communistische filosofieën nergens toe leiden.

 6. Geertg zegt op

  In wezen bestaat in Nederland een basis inkomen al. Het heet alleen anders. Werkeloosheidsuitkering, sociale uitkering huursubsidie, kindertoeslag, etc. Dit alles wordt betaald door diegene die belasting en sociale lasten betalen. Gaat men dit basis inkomen invoeren voor iedereen dan wordt het nog veel duurder. Vader, moeder en 2 kinderen boven de 18. Dus 4 keer een basisinkomen van pak weg 700 Euro. op die manier gaat er niemand meer werken.

  Daarbij komt nog eens de vluchtelingenstroom. Tel uit je winst.

 7. Tino Kuis zegt op

  En dan is er nog een voorstel van Thomas Piketty die twee dikke boeken schreef over ongelijkheid in de samenleving. Hij toont aan dat samenlevingen met meer gelijkheid in bijna alle opzichten beter functioneren.

  In zijn laatste boek pleit hij voor een gift van 120.000 euro aan alle 25-jarigen. En erfenissen van meer dan 500.000 euro zijn niet meer toegestaan.

  https://www.folia.nl/actueel/136357/piketty-op-de-uva-geef-iedere-25-jarige-120000-euro

  • Tino, ik ben het wel eens met je, dat er een betere verdeling van de welvaart moet komen. Hoe? Dat is lastig. Maar in Nederland doen we het nog steeds aardig goed.

  • goort zegt op

   Ik denk dat het beste is dat jij nu al je geld schenkt aan Thaise werklozen, en kijkt wat daar van komt. Mensen als Piketty schrijven prachtige boeken, en worden miljonair daar door. En geven ze die dan weg? Kijk eens naar de democraten in de VS: ziteen al 30 of meer jaar in t parlement, met een salaris van 150.000 USD, maar zijn allemaal multimiljonair. Hoe zou dat nu komen. Ik hoef over Thaise politici denk ik weinig uit te weiden.

   Mensen zoals jij willen altijd dat de andere belastingbetaler dit allemaal financiert. Als je echt in je eigen sprookjes geloof, geef je vandaag alles weg aan je arme buurman. Laat me weten als je dat hebt gedaan met het telnr van je buurman. Dan praten we weer verder.

   • Tino Kuis zegt op

    Goed, ik heb nu eigenlijk alleen schulden, die zal ik aan mijn buurman geven.

  • Georges zegt op

   Die 25 jarigen hebben het al uitgegeven voor ze de leeftijd bereikt hebben aan gadgets Het zal de ongelijkheid eerder vergroten tussen de slimme spaarders en investeerders en de domme vergeef me het woord consumeerders. Er zijn nu ook al jongeren met enorme consumenten schulden. Leuk voor de Bol.coms en andere online winkels.

 8. George zegt op

  Te veel Dire Straits money for nothing and your chicks for free. Na 35 jaar bij de Dienst Sociale zaken gewerkt te hebben weet ik dat dit voor velen, de zwaksten, niet zal werken. Die blijven veel begeleiding nodig hebben, zullen zich rijk rekenen en nog meer schulden verzamelen. Ik woon in een Amsterdamse achterstandswijk waar mensen naar de voedselbank gaan omdat ze niet kopen wat ze kunnen betalen. Vijf kilo aardappels voor 2 euro of 5 kilo uien voor 2,59of een kilo bak nectarines of twee soorten perziken voor een euro…Nee dan moeten het toch de dingen zijn die ze in hun hoofd hebben. Volgende week willen ze wel nectarines voor het dubbele. Of een kilo zak Israëlische aardappelen voor 1.99 bij AH. Armoedig denken los je niet op met een basisinkomen. De ZZP drs worden er ook niet beter van.

 9. Taruud zegt op

  Een belangrijk argument voor een basisinkomen is mogelijk gelegen in het feit, dat automatisering van arbeid steeds verder door gevoerd zal worden. Een groot deel van het werk dat gedaan werd door huidige pensionado’s bestaat niet meer of is flink gereduceerd. Ook in de landbouw en in de bouw wordt steeds meer geautomatiseerd of geprefabriceerd. In de toekomst zullen we het beschikbare werk nog meer gaan verdelen. Vroeger werkten we 6 dagen per week. Nu is een werkweek van 4.5 dag al een volle werkweek. Waar gaat de winst naar toe van al die geautomatiseerde werkplekken? Naar de aandeelhouders. Het zijn echter de vroegere werknemers die er voor gezorgd hebben dat met hun werkzaamheden die geautomatiseerde bedrijven konden worden gecontinueerd. Concreet: de secretaresses en bankbedienden hebben er voor gezorgd dat de banken hun werkzaamheden via digitalisering overbodig konden maken. Secretaresses ontslagen en de winst van banken gaat naar de aandeelhouders. Die automatisering gaat steeds verder en het zijn de huidige (en vroegere) werknemers die dat hebben verdiend. Letterlijk. Over pak weg 10 jaar staan er overal geautomatiseerde fabrieken te draaien. De robotisering ontwikkeld zich snel. Dan hebben we een nog kortere werkweek van twee dagen. We zouden dan toe moeten naar een systeem waarbij iedereen een basisinkomen krijgt uit de geautomatiseerde fabrieken en instellingen. Dat basisinkomen wordt via de belastingen geïnd en door gegeven aan alle mensen. We kunnen dat nu al regelen op grond van de te verwachten inkomsten. In het artikel hierboven wordt perfect aan gegeven wat de voordelen zijn van zo’n basis-inkomen. Het is niet te duur, want het geld wordt gegenereerd via het geautomatiseerde werk. Daarnaast is er gelegenheid voor mensen die dat willen (en dat zullen er heel veel zijn) die wat extra geld willen verdienen met werkzaamheden die moeilijk of niet geautomatiseerd kunnen worden. Die werkzaamheden zullen grotendeels liggen in dienstverlening, recreatie en toerisme, educatie en kleinschalige creatieve activiteiten. Dat systeem van basis-inkomen zou wereldwijd moeten worden ingevoerd via de bijdragen uit de geautomatiseerde fabrieken en overige geautomatiseerde werkzaamheden. Dan zullen er geen vluchtelingen meer zijn, die hun land ontvluchten vanwege gebrek aan inkomen en voedsel omdat ook daar een basisinkomen is. Het alternatief is: Steeds grotere vluchtelingenstromen van mensen die geen inkomen hebben terwijl om hen heen geautomatiseerde machines hun grondstoffen wegslepen naar landen die steeds rijker worden. We zullen inzien dat de wereld bevolking intensief met elkaar verbonden is. Dat heeft deze corona crisis duidelijk gemaakt. Het alternatief is: afschermen van je eigen territorium en het verdedigen tegen de miljarden mensen die geen voedsel meer hebben en het gaan halen waar het nog wel aanwezig is.

 10. Rudolf P. zegt op

  Ook ik zou niet stoppen met werken maar het EXTRA (basis) inkomen in dankbaarheid aanvaarden. Ik vraag me natuurlijk of mijn te betalen belasting niet evenredig omhoog zou gaan en ik er dus niets op vooruit zou gaan. Geld groeit, anders dan appels, niet aan bomen. Natuurlijk kan de EU/ECB gratis Fiatgeld tevoorschijn toveren. Uiteraard hoeft dat dan nooit op een of andere manier te worden terugbetaald.
  Kortom, ik geloof er niet in.
  Ik werk voor mijn eigen geld, draag belasting af, helaas ook voor zaken waarmee ik het niet eens ben en als ik met pensioen ga, ontvang ik mijn pensioen en AOW waaraan ik zelf ruim heb betaald.
  Mocht iemand zich geroepen voelen uit een sociaal gevoel wildvreemden van inkomen te voorzien, dan moeten ze vooral niet aarzelen. Ik help mensen die me na staan zonder een bijdrage aan anderen te vragen.

 11. luc zegt op

  De mensen die ik ken (familie, collega’s, vrienden, buren, kennissen, …) zijn niet rijk geworden met (hard) werken. Hoogstens welstellend dwz een huisje, auto, afbetaald huis en wat spaargeld. De paar rijke mensen die ik ken zijn dat zelden geworden door eigen initiatief maar door veel te erven of schenking onder levenden. Mijn beste vriend in Pattaya heeft 9 miljoen Euro in zijn schoot geworpen gekregen. Hij erfde een grote oude (vervallen wegens stopzetting) winkel voor behangpapier, gordijnen, … langs een drukke rijksweg met oa Krefel, Brantano, etc van zijn overleden ouders. Die grote lap grond met oud gebouw lag naast de Aldi. Op zijn verkochte grond staat nu een moderne Lidl. De brave man heeft nooit in zijn leven gewerkt, zelfs niet in de zaak van zijn ouders. Werd altijd onderhouden door zijn grootmoeder en zijn waardeloze erfenis bleek een goudmijn te zijn.

 12. T zegt op

  Zoiets was er best veel tot een jaar of 30 geleden in deze wereld, genaamd het communisme of socialisme en het heeft bijna 100 jaar de tijd gehad om overal ter wereld hopeloos te falen..

 13. John Chiang rai zegt op

  Ik zou een humaan minimumloon waar iedereen ook werkelijk zijn basis noodzakelijkheden van betalen kan, en een kwalitatief goed onderwijs dat voor iedereen ook werkelijk toegangkelijk is reeds voldoende vinden.
  Vooral een kwalitatief goed onderwijs,waar mensen de zelfde competitie mogelijkheid geboden wordt,om dit minimale leven achter zich te laten,zou voor iedereen mogelijk moeten zijn.
  Alleen een basisloon zonder de genoemde competitie mogelijkheden voor een financieel beter leven,zou veel mensen die dromen van een iets beter leven,hoewel ze het van hun basisloon eigenlijk niet financieren kunnen,opnieuw in de armoede storten.

 14. Tino Kuis zegt op

  Ik heb zonder meer waardering voor je harde werk, Ronald. Hulde.

  Maar ik ken veel mensen, vooral in Thailand, die keihard werken en nog steeds arm zijn. En ik ken rijke mensen die bijna nooit hebben gewerkt.

  Rijk word je van beleggen, rente-op-rente, en niet van werken. Een mooie erfenis kan ook helpen. Dat is ook wat Thomas Piketty aantoonde.

  Zie hier:

  Citaat:

  ‘Kortom: continu harder werken, maakt je op de lange termijn niet echt rijk. Zorgen dat je het maximale uit je geld haalt wél.’

  https://www.businessinsider.nl/van-alleen-maar-hard-werken-word-je-nooit-echt-rijk-zegt-een-befaamde-financieel-adviseur/

 15. Frank Kramer zegt op

  Beste Tino, zoals je zelf al wel wist maakt jouw inzending veel los. de tijd waarin ij leven, veel mensen hebben uitgesproken meningen gebaseerd op wat men zelf doorgaans gezond verstand noemt.

  Ik kocht vanochtend een stukje betaalbare vis in de supermarkt en terwijl ik vanuit mijn huis de Oosterschelde kan zien, komt dat stukje vis deze keer echt helemaal uit Thailand. het isa een gegeven en mijn gezonde verstand zegt dat dat anders mag en kan.

  Sommige zaken mogen worden onderzocht om te kijken of het anders kan.

  ik meen te weten, prik me er niet op vast, dat er in Canada 2 keer een proef mee gedraaid is, recent nog eens. beide keren door een rechtse regering. en beide keren tot ieders verbazing succesvol. en het succes kwam voort uit andere overwegingen bij de ontvangers van dat basisloon, als iedereen vooraf met het gezonde verstand het ingeschat.

  ik meen dat het Zwitserland is waar men onlangs gestemd heeft om daar een breed project met een basisinkomen te starten? en er waren wel al veel mensen voor, maar nog niet een voldoende hoog %. het plan is om verder te discussiëren en het over enkele jaren nog eens aan het volk voor te leggen.
  in Nederland was een poos geleden na een onderzoek ik meen 3% mensen voor en een heel groot deel vond het een oliedom voorstel. ik meen dat recenter al 35 % het een te overwegen idee vond. Tijden veranderen. en me dunkt, of we dezer dagen merken dat inderdaad tijden veranderen, goedschiks of kwaadschiks. nieuwe tijden vragen om nieuwe denkwijzen.

  De oude Grieken meenden dat studenten naakt moesten deelnemen aan de lessen. ons concept van school komt grotendeels bij hen vandaan. De eersten die opperden om misschien toch maar eens iets aan trekken werden destijds weggehoond. Uiteindelijk moest ik me toch dagelijks aankleden om naar school te gaan.

  ik ben er niet echt in thuis, maar in Nederland leven we vandaag met een systeem, waar bijna iedereen met een baan onvoldoende verdient om normale basiszaken te betalen. Dat geld voor heel veel mensen. zonder hun huursubsidie, kinderbijslag, uitkeringen, etc. etc. lukt het niet. Aan de ene kant belasting heffen en aan de andere kant dat woud van subsidies en toeslagen weer uitkeren. En de belastingdienst is al jaren niet meer in control. mij dunkt dat we daar een andere oplossing voor mogen zoeken. Een basisinkomen kan daar een variant op zijn. Ik heb in ieder geval zowel in rapporten gelezen en in twee documentaires gezien, dat mogelijk tot verbazing, vele mensen juist actiever werden op de arbeidsmarkt, mensen ervoeren ineens minder onbewuste schaamte, drempels, afwachtendheid..

  in Nederland was vorig jaar 2019, 1 miljoen mensen behept met een burn-out of met serieuze burn-out gerelateerde klachten. Trek er even de kleine kinderen en de hoog bejaarden af. Dan is dat richting de 1 op 12 mensen. Ook bleek in de leeftijd van 18 tot 65 42,5% van de inwoners of aan de antidepressiva en/of aan slaapmiddelen te zijn. Dan lijkt het mij dat er iets mis is in dit land en dat het zinvol is om te zoeken naar hoe het anders kan. En vooral niet doorgaan op de weg waarop we zitten. Dat zal volgens vele opgewonden reacties die ik las mogelijk links zijn? ik zou het eerder gezond verstand willen noemen.

  er was een mooie reclame spot ooit, ik meen van Nike? waarin mensen werden getoond die onze maatschappij werkelijk hadden veranderd in de positieve zin. DWDD maakte er een poos een item over. al die mensen bleken dwarse denkers te zijn, mensen die durfden nieuwe ideeën te onderzoeken. dat waren allemaal divergente denkers en in Nederland, onder volwassenen, tellen we maar 2% divergente denkers. Mensen die weten dat het ander kan, Mensen die ons naar de maan hebben gebracht, die peneceline hebben ontdekt, die vrouwen stemrecht wilde geven, die inzagen dat mensen met een ander uiterlijk niet minder zijn. Mensen die uiteindelijk het verschil maken. En in aanvang is dan 98% er van overtuigd dat die denkers met domme zaken bezig zijn. klagers en kniesoren hebben we genoeg. Leve de progressieven!

 16. Kees Scheepsma zegt op

  Het basisinkomen is een loffelijk streven. U schrijft niet over de hoogte van het basisinkomen en dat is nu net een dingetje. Hoger dan het niveau van bijstand zal het niet komen en waarschijnlijk laat de mogelijke financiering zelfs nog een veel lager niveau zien. Dat geldt dan voor een rijk land als Nederland. Voor veel andere landen is het basisinkomen een onmogelijkheid om te financieren. Principe mooi en kom eerst met een financiële onderbouwing.

 17. Bob zegt op

  Moderator: Off-topic.

 18. GeertP zegt op

  In sommige gevallen is een basis inkomen een goed idee,maar er is eigenlijk niet één economisch systeem dat overal voor gebruikt kan worden.
  De economie moet je voortdurend fijn tunen,constant aan de knoppen zitten om de ontwikkelingen zo veel mogelijk te benutten.

  Wel grappig om te zien dat er nog mensen zijn die heilig geloven in het neo liberalistische systeem van Reagan en Thatcher,dat was in die tijd succesvol,maar lang niet voor iedereen.
  Net zoals het neo liberalisme heeft ook het communisme hopeloos gefaald,er is niet één systeem dat voor langere tijd succes heeft,constant aanpassen en fijn tunen zodat iedereen kan meeprofiteren is op de lange duur voor iedereen het beste.

 19. Van Windekens Michel zegt op

  Geef iedereen op de wereld een basisinkomen van pakweg 800 dollar;
  Mooi idee, maar…..
  dan is iedereen in Thailand welstellend zonder te werken ;
  dan is iedereen in Belgie arm zonder bijkomende inkomsten;
  dan is iedereen in de USA een “sukkelaar” die niet één keer naar de tandarts kan.

  Of wil Tino elk land afzondelijk bekijken wat het basisinkomen betreft. Oei, wel zeer frusterend voor arme landen met dit soort communisme.

 20. Mike A zegt op

  Socialisme maakt iedereen armer.

  • chris zegt op

   En het neo-liberalisme vermoordt iedereen, zelfs de natuur.

 21. chris zegt op

  Persoonlijk zie ik het verband tussen de invoering van (een vorm van) een basisinkomen en de wereld na Corona niet. Ik denk ook niet dat we dit verband moeten leggen. Het idee van een basisinkomen dateert van veel langer en heeft in landen waar het deels of geheel is ingevoerd hele andere achtergronden (bv. in Iran). Zie het overzicht in Wikipedia.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income
  https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income_around_the_world.
  In de wereld na Corona moeten we ons bezinnen op een nieuw type, duurzame economie en de vermindering van de kloof tussen arm en rijk, gezond en ongezond (voor mens, dier en natuur), de afname van (betaalde) werkgelegenheid en de snelheid van veranderingen. Als we dat niet doen is het wachten op de volgende crisis.

 22. endorfun zegt op

  De perfecte oplossing in een ideale wereld, maar … in die Wereld leven geen ideale mensen.
  Professioneel merk ik dat velen die (in België) een “basis-inkomen”, hier noemt men dat een leefloon, dat ze alleen nog zuipen en drugs gebruiken, want met dat inkomen hebben ze genoeg om alleen met die genotsmiddelen verder te leven.
  Het principe van basis-inkomen is al op verschillende plaatsen getest, en telkens weer afgevoerd. Mensen hebben een stimulans nodig, om meer te doen dan te vegeteren.

 23. luc zegt op

  Indien men werkloosheid-, ziekte, vakantie-, opleiding, loopbaanonderbrekings-,… vergoedingen zou afschaffen alsook huursubsidies, kindergeld, …
  Indien men erfenissen en schenkingen aan 100% zou belasten …
  In Nederland is de gemiddelde werkweek 30u (er zijn daar heel veel deeltijds werkenden). Indien men dat berekend op het aantal mensen op actieve leeftijd (waarvan velen niet werken) kom je niet eens aan 12u/week!
  Ik bedoel : indien men enkel mag leven van inkomsten uit arbeid dan krijg je op nooit geziene schaal hongerdoden. Arbeid is schaars en veel jobs zijn artificieel ttz met opzet opgericht om werklozen in te verstoppen oa ambtenarij, sociale economie, dienstencheques, cultuur, … Zonder massa’s subsidies bestaan die jobs niet of in veel mindere mate.
  En arbeid gaat nog veel schaarser worden wegens doorgedreven automatisatie, artificiële intelligentie, digitalisatie, robotisatie, globalisatie, block-chain, …
  Dat laatste zorgt ervoor dat 80% van alle administratieve handelingen verdwijnen …

 24. chris zegt op

  In verschillende typen landen zal de invoering van het basisinkomen om andere redenen worden ingevoerd, andere gevolgen hebben en naast kosten ook opbrengsten hebben.
  In landen die kunnen worden gekenschetst al verzorgingsstaat zal de invoering vooral besparingen opleveren in het overheidsapparaat: geen ambtenaren-apparaat meer voor de al niet terechte uitbetalingen van AOW, WAO, andere uitkeringen, bijstand, allerlei persoonsgebonden subsidies, huur subsidies, kinderopvang-tegemoetkoming, geen afdeling studiefinanciering meer: allemaal niet meer nodig.
  In landen die geen verzorgingsstaat zijn zal het vooral betekenen een bestrijding van de armoede en een toelage voor iedereen op het lage inkomen ipv het invoeren van groeps-specifieke regelingen als pensioen, uitkeringen, subsidies op rijst, inkomenstoeslagen bij rampen zoals nu bij Corona enz enz.
  Dit basisinkomen verlaagt ook de kosten van arbied. Het is namelijk niet de bedoeling dat mensen die ernaast werken hetzelfde salaris ontvangen als voor de invoering maar een salaris dat een basisinkomen lager is. Voor werkgevers wordt arbeid dus goedkoper, naast de afschaffing van belastingen voor specifieke sociale verzekeringen, maar een belasting voor alles.
  Er zijn gedachten om dit basisinkomen uit te betalen in de lokale munt (of de burger de keuze te geven hoe, dwz in welke munt of verhouding hij/zij dit basisinkomen wil ontvangen. Er is een groei in zogenaande lokale betaalmiddelen die het voordeel hebben dat zij niet gevoelig zijn voor koersschommelingen. Met een lokale munt kan men in een bepaalde regio betalen en niet daarbuiten zodat men de regionale economie steunt. Bedrijven kunnen ook betalen met deze munt bij hun inkoop IN de regio, en zelfs salarissen betalen. Zo wordt de regionale economie meer immuun voor externe invloeden. Alsde prijzen van goederen en diensten niet omhoog gaan, is er ok gene behoefte om het basisinkomen te verhogen. Dit is dus heel iets anders dan de zogenoemde cryptocurrencies die wereldwijd verhandelbaar zijn (en eigenlijk niets betekenen voor de lokale economie).

  https://centerforneweconomics.org/publications/local-currencies-in-the-21st-century-understanding-money-building-local-economies-renewing-community/
  https://ideas.ted.com/why-your-city-should-have-its-own-currency/


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website