De Thaise bevolking bestaat uit ongeveer 69 miljoen mensen en is één van de snelst groeiende bevolkingen in Azië. Thailand is een divers land, met mensen van verschillende etnische afkomst, waaronder Thaise, Chinees, Mon, Khmer en Malay. De meeste mensen in Thailand zijn boeddhisten, hoewel er ook kleine minderheden zijn van andere religies, zoals islam, hindoeïsme en christendom.

Thailand is een land met een divers demografisch profiel. De bevolking bestaat voornamelijk uit Thais, die het grootste deel van de bevolking vormen en vrijwel overal in het land wonen. Naast de Thais zijn er ook belangrijke gemeenschappen van Chinezen, Cambodjanen, Laotianen, Maleisiërs en andere zuidoost-Aziatische groepen in Thailand. Er zijn ook kleinere gemeenschappen van andere etnische afkomsten in Thailand, waaronder Indiase, Europese, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse groepen. Deze gemeenschappen wonen voornamelijk in de grote steden, zoals Bangkok en Chiang Mai. In sommige delen van Thailand, zoals de grensgebieden met Laos, Cambodja en Myanmar, wonen ook etnische minderheden die hun eigen culturele en taalkundige tradities behouden. Deze groepen omvatten onder andere de Hmong, Karen, Akha en Yao.

De grootste etnische groep in Thailand is de Thai, die ongeveer 75% van de bevolking vormt. De Thai zijn afkomstig uit de centrale en noordelijke delen van Thailand en hebben een lange geschiedenis in het land. Hun cultuur is sterk beïnvloed door de nabijgelegen landen Laos, Cambodja en Maleisië.

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau in Thailand is in de afgelopen decennia gestaag verbeterd. Volgens cijfers van het Thaise Bureau voor Nationale Statistiek heeft ongeveer 95% van de Thaise bevolking ten minste een basisschoolopleiding voltooid. Het aandeel van mensen met een middelbare schoolopleiding of hoger is ook toegenomen, hoewel er nog steeds een groot verschil is tussen stedelijke en landelijke gebieden. Er zijn verschillende redenen waarom het opleidingsniveau in Thailand is verbeterd. Een van de belangrijkste redenen is de toegenomen toegang tot onderwijs. In Thailand is basisonderwijs gratis en verplicht voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal kinderen dat naar school gaat en een afname van het aantal analfabeten.

Er zijn ook verschillende initiatieven opgezet om het opleidingsniveau in Thailand te verhogen, zoals het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het versterken van de capaciteit van leraren en het bevorderen van wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn, zoals grote klassen, gebrek aan middelen en ongelijkheid in toegang tot onderwijs, blijft het opleidingsniveau in Thailand stijgen.

Gemiddeld inkomen en besteedbaar inkomen

Het gemiddelde inkomen in Thailand is in de afgelopen jaren toegenomen. Volgens Thaise statistische bureaus en internationale wervingsbureaus is het gemiddelde salaris in Thailand in 2022 ongeveer 15.000 baht per maand oftewel 417 euro. Tegelijkertijd verdienen ze in de hoofdstad Bangkok gemiddeld 22.274 baht. In de private sector is het 21.301 baht en in de publieke sector is het 30.068 baht. Hoewel het gemiddelde inkomen in Thailand is toegenomen, blijft er een groot verschil bestaan tussen stedelijke en landelijke gebieden. In stedelijke gebieden is het gemiddelde inkomen doorgaans hoger dan in landelijke gebieden, vanwege de hogere werkgelegenheid en de toegenomen vraag naar arbeid in de steden.

Het besteedbaar inkomen in Thailand is het deel van het inkomen dat mensen daadwerkelijk kunnen besteden aan goederen en diensten, na aftrek van belastingen en andere kosten. Volgens cijfers van het Thaise Bureau voor Nationale Statistiek was het besteedbaar inkomen van huishoudens in Thailand in 2021 ook ongeveer 3% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Hoewel het besteedbaar inkomen in Thailand is toegenomen, blijft er een groot verschil bestaan tussen stedelijke en landelijke gebieden.

Het minimumloon in Thailand varieert per provincie. Volgens cijfers van het Thaise Bureau voor Nationale Statistiek was het minimumloon in 2021 ongeveer 300 baht per dag, wat neerkomt op ongeveer 8,30 dollar. Het minimumloon wordt om de twee jaar herzien op basis van inflatie en andere economische factoren. Het minimumloon geldt voor alle werknemers in Thailand, ongeacht hun opleidingsniveau of beroep. Het wordt gebruikt als een referentiepunt voor lonen en salarissen en is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers een redelijk inkomen hebben om van te leven.

(Pavel V.Khon / Shutterstock.com)

Armoede onder de bevolking

Hoewel Thailand een ontwikkeld land is met een sterke economie, zijn er nog steeds grote verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden wat betreft onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. In sommige delen van Thailand zijn de levensomstandigheden moeilijk en leven mensen onder de armoedegrens. Armoede is dan ook een groot probleem in Thailand. Volgens cijfers van het Thaise Bureau voor Nationale Statistiek leeft ongeveer 11% van de Thaise bevolking onder de armoedegrens, wat neerkomt op ongeveer 7,7 miljoen mensen. De armoedegrens in Thailand in 2021 was ongeveer 15.000 baht per jaar, ongeveer 420 dollar. Dit is het inkomen waaronder een huishouden wordt beschouwd als arm en in aanmerking komt voor overheidssteun en andere vormen van hulp. Het is belangrijk om te onthouden dat de armoedegrens in Thailand een richtlijn is en dat het inkomen van een huishouden niet de enige factor is om te bepalen of het arm is. Andere factoren, zoals het aantal personen in het huishouden, de leeftijd van de leden, de gezondheidssituatie en de woonomstandigheden, kunnen ook van invloed zijn op de armoedestatus van een huishouden.

Hoewel de economie van Thailand in de afgelopen decennia gestaag is gegroeid, blijft een groot deel van de bevolking achter. Dit is vooral het geval in de afgelegen gebieden en in de grote steden, waar de kosten van levensonderhoud hoog zijn. Armoede in Thailand is vaak het gevolg van een combinatie van factoren, waaronder lage opleidingsniveaus, gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en financiële diensten, en onstabiele werkomstandigheden. Migrantenarbeiders zijn vooral kwetsbaar voor armoede, evenals kleine landbouwers die lijden onder lage prijzen voor hun producten en slechte weersomstandigheden. Om armoede in Thailand aan te pakken, heeft de overheid verschillende programma’s en initiatieven opgezet, waaronder het verstrekken van financiële hulp aan armen en kwetsbare groepen, het verbeteren van toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken. Armoede blijft dan ook een belangrijke uitdaging voor Thailand.

Huishoudschulden

Huishoudschulden zijn een belangrijk probleem in Thailand. Volgens cijfers van het Thaise Centraal Bureau voor de Statistiek hadden huishoudens in Thailand in 2021 een gemiddelde schuld van ongeveer 150.000 baht, wat neerkomt op ongeveer 4.200 dollar. Dit is een toename van ongeveer 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Er zijn verschillende redenen waarom huishoudens in Thailand schulden hebben. Een van de belangrijkste redenen is het hoge gebruik van creditcards en persoonlijke leningen. Veel Thaise huishoudens maken gebruik van deze financiële producten om hun levensstijl op te krikken of om onverwachte kosten te dekken. Dit kan echter leiden tot hogere schulden en financiële problemen als de huishoudens niet in staat zijn om deze leningen terug te betalen.

Andere redenen voor huishoudschulden in Thailand zijn onder meer lage inkomens, onvoldoende financiële planning en ongecontroleerd uitgavenpatroon. Om huishoudschulden aan te pakken, heeft de Thaise overheid verschillende initiatieven opgezet, waaronder het bevorderen van financiële educatie en het opzetten van hulp- en adviesprogramma’s voor huishoudens met financiële problemen. Het is belangrijk om te blijven werken aan manieren om huishoudschulden in Thailand te verminderen en ervoor te zorgen dat huishoudens in staat zijn om op een gezonde financiële manier te leven.

Demografie

Een van de belangrijkste demografische factoren is afname van de geboortecijfers in de afgelopen decennia, wat heeft geleid tot een afname van het aandeel jonge mensen in de bevolking. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals verbeterde anticonceptiemiddelen, toegenomen urbanisatie en toenemende vrouwelijke arbeidsparticipatie. Een andere belangrijke factor is de levensverwachting. In Thailand is de levensverwachting toegenomen vanwege verbeterde gezondheidszorg en levensstijl. Dit heeft geleid tot een toename van het aandeel ouderen in de bevolking. Migratie is tevens een belangrijke demografische factor in Thailand. Er is een aanzienlijke beweging van mensen vanuit de afgelegen gebieden en kleine dorpen naar de grote steden, wat kan leiden tot een toename van de bevolkingsdichtheid in de steden en een afname in de landelijke gebieden.

Vergrijzing

De vergrijzing is een fenomeen waar Thailand mee te kampen heeft. Volgens cijfers van het Thaise Bureau voor Nationale Statistiek nam het aandeel van personen ouder dan 60 jaar in de bevolking van Thailand tussen 2005 en 2021 toe van ongeveer 10% naar ongeveer 20%. Dit betekent dat er steeds meer oudere mensen in Thailand zijn en dat het aandeel van jonge mensen afneemt. De vergrijzing in Thailand is het gevolg van een aantal factoren, waaronder lage geboortecijfers, verbeterde gezondheidszorg en een toenemende levensverwachting. De vergrijzing zorgt voor een aantal problemen zoals hogere zorgkosten en een afname van het arbeidsparticipatie. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de Thaise overheid verschillende initiatieven opgezet, waaronder het opzetten van pensioen- en zorgstelsels voor ouderen, het bevorderen van gezonde levensstijlen en het versterken van sociale cohesie.

De Isaan

De Isaan is een regio in het noordoosten van Thailand. De Isaan is de op een na grootste regio van Thailand en heeft een bevolking van ongeveer 21 miljoen mensen. Het is een landelijke regio met een lage bevolkingsdichtheid en een traditioneel agrarisch economisch profiel. De bevolking van de Isaan is oorspronkelijk voornamelijk van Laotiaanse afkomst en heeft een eigen unieke culturele en taalkundige tradities. Veel mensen in de Isaan spreken een Lao dialect, hoewel de Thaise taal ook wijdverspreid is. De Isaan heeft ook een rijke traditionele cultuur, met unieke muziek, dans, klederdracht en feesten.

De economie van de Isaan is voornamelijk gebaseerd op landbouw, met rijst, maïs, sesam en tabak als belangrijke producten. Er zijn ook belangrijke industrieën, zoals textiel, voedselverwerking en bouwmaterialen, in de regio. Hoewel de economie van de Isaan in de afgelopen decennia is gegroeid, blijft armoede een belangrijk probleem in sommige delen van de regio. De Isaan is ook bekend om haar prachtige natuur, met uitgestrekte rijstvelden, lange rivieren, dichte wouden en historische tempels. Het is een populaire bestemming voor toeristen die op zoek zijn naar een authentieke en rustige vakantie-ervaring in Thailand.

(teerapat punsom / Shutterstock.com)

Moslimgemeenschap in de Zuidelijke provincies

De zuidelijke provincies van Thailand, waaronder Pattani, Yala, Narathiwat en Songkhla, hebben een grote moslimgemeenschap. Volgens sommige schattingen vormen moslims ongeveer de helft van de bevolking in deze provincies. De moslimgemeenschap in de zuidelijke provincies is voornamelijk van Maleisische afkomst en heeft een eigen unieke culturele en taalkundige tradities. De moslimgemeenschap in de zuidelijke provincies heeft lange tijd te maken gehad met sociale, economische en politieke ongelijkheid en discriminatie. Dit heeft geleid tot spanningen tussen de moslimgemeenschap en de overheid en heeft bijgedragen aan een gewelddadige conflictsituatie in de regio.

Om het conflict aan te pakken, heeft de Thaise overheid verschillende initiatieven opgezet, waaronder het opzetten van dialoogplatforms tussen de overheid en de moslimgemeenschap, het verbeteren van de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en het bevorderen van economische ontwikkeling. Hoewel er vooruitgang is geboekt, blijft het conflict een belangrijke uitdaging voor Thailand.

Vriendelijk en gastvrij

De Thaise bevolking is vriendelijk en gastvrij en staat bekend om hun liefde voor feesten en muziek. Hun religie is het boeddhisme, wat een belangrijke rol speelt in hun dagelijks leven en cultuur. De Thaise bevolking is ook erg trots op hun land en zijn sterk verbonden met de natuur en de natuurlijke schoonheid van Thailand. In het algemeen is de Thaise bevolking een belangrijk onderdeel van de culturele en economische identiteit van Thailand. Hun vriendelijkheid, gastvrijheid en trots op hun land maken hen uniek en bijzonder.

8 reacties op “Ontdek Thailand (15): De bevolking en demografie”

 1. Lung addie zegt op

  Zeer goed artikel.
  Dit beantwoord reeds duidelijk de vraag van Emma betreffende haar oproep: ‘Armoede in Thailand’.
  Indien ze dit leest heeft ze reeds een perfecte basis om te verwerken in haar opdracht.

 2. Kris zegt op

  Inderdaad een goed artikel.

  Wat ik echter ondervind (en mijn Thaise echtgenote beaamt dit ook), is dat de vriendelijkheid van de Thaise bevolking toch wel aan het verdwijnen is. Dit fenomeen is minder merkbaar onder de oudere bevolking maar de jeugd is de laatste jaren erg veranderd.

  Ik heb geen idee wat hiervan de echte oorzaak is, ik veronderstel dat de afname van de armoede daar wel iets mee te maken heeft. De opkomst van het internet, met in het bijzonder de sociale media, is wellicht ook een reden dat eenieder meer en meer in zijn eigen bubbel leeft zonder nog rekening te houden met anderen in de maatschappij.

  Ouders in de Thaise cultuur werden steevast op handen gedragen door hun kinderen. Ook dat is niet altijd meer het geval. Ik ken tal van voorbeelden waar de kinderen niet meer omzien naar hun eigen vader en moeder, maar zelf niets tekort hebben. Dit egoïstisch gedrag steekt meer en meer de kop op.

  De samenhorigheid en behulpzaamheid is in veel gevallen zoek. De roep naar rijkdom, jaloersheid om wat anderen bezitten en steeds meer zelf willen veroorzaken heel wat problemen. Het gaat inderdaad heel wat beter met de gemiddelde Thai, de armoede neemt af, de scholing is een pak beter. Dit alles is de voedingsbodem voor een maatschappij waar het ieder voor zichzelf is. Spijtig maar Thailand is met rasse schreden aan het veranderen.

  • Rob V. zegt op

   Verandering hoort bij het leven, dat is soms spijtig maar uiteindelijk bepalen de Thai samen welke kant het met het land op gaat. Die veranderen zullen positieve zaken (betere sociaal-economische omstandigheden) als nadelen hebben. Waar men zelfredzamer is geeft dat de kans minder verknoopte/innige banden met de mensen om je heen te hebben. Dat heeft natuurlijk ook weer zo zijn voor en zijn nadelen (minder loerende ogen, maar dus ook minder contacten).

   Het is, zoals elk land, een land vol verschillende, bijzondere en minder bijzondere mensen. En zoals elk land is het ook een samenraapsel van allerlei herkomsten en culturen dé Thai bestaat niet). De verandering gaat door. De wereld wordt kleiner en kleiner en wat de toekomst in petto heeft gaan we wel zien.

 3. Tino Kuis zegt op

  Een aantal jaren geleden bezocht premier Prayut Ubon Rachathani. Hij maakte kennis met een tegenstander van zijn bewind en vroeg hem “Ben jij wel een Thai?”

  Wie zijn die Thais dan wel? Velen worden weggezet als ‘geen echte Thais’ of echt helemaal geen Thai. Velen hebben voorouders uit andere landen, een andere religie dan het boeddhisme en spreken geen Standaard Thai. Ze worden vaak gediscrimineerd.

  Een Thai is een persoon met de Thaise nationaliteit, daarna kunnen we praten over andere aspecten van hun persoon en leven.

  En mijn zoon heeft twee nationaliteiten. Is hij wel een echte Thai?

  Er bestaat ook geen ‘Thaise cultuur’. Er bestaan wel vele culturen in Thailand.

  • Tino Kuis zegt op

   “…een andere religie dan het boeddhisme en spreken geen Standaard Thai. Ze worden vaak gediscrimineerd.”

   Of de verkeerde politieke opvattingen. Sommigen willen een republiek. Dat zijn geen Thais.

 4. Rudolf zegt op

  Zeker goed artikel,

  Basisonderwijs tot 12 jaar is gratis, maar geldt dat ook voor de schooluniformen en de boeken?

  • Johnny BG zegt op

   Op de lagere school moet je idd zelf een bijdrage aan boeken en kleding geven. 5000 baht kost het ons en kleding wordt op de groei gekocht en dat is dus net onder de de 15 baht per dag. Als je een kindje kan maken dan moet je ook niet moeilijk moeten doen om dat gigantische bedrag te investeren om een oudedags voorziening van de kinderen te eisen.
   Even inhakend op een andere reactie. Ik heb eerder het gevoel dat kinderen vanwege hun opleiding en kennis van social media en internet zelf het gevoel hebben dat hun ouders best een beetje dom zijn en diezelfde ouders blijven in het oude hangen en dan is het niet onbegrijpelijk om een soort van afkeer te krijgen en ouders met een fooi af te schepen zodra ze zelf aan hun werkzame leven beginnen.
   Daar hoort ook wel een eigen verantwoordelijkheid van de ouders bij. Jezelf gek werken en ontberen om dochterlief naar een universiteit te laten gaan en uiteindelijk blijkt het opleidingsniveau goed genoeg om restaurant bediende te worden. Zo zonde allemaal, maar ja, ze doen het zelf en staan erbij.

  • Ger-Korat zegt op

   Schoenen kosten een paar honder baht, idem de kleding. Boeken hooguit een paar duizend baht per jaar. Kost dus bijna niets, zelfs op partikuliere scholen zoals die van mijn kinderen betaal ik dit soort bedragen. Uniform zijn een uitkomst want hoef je niet te kiezen of pronken wat een kind dient te dragen en bespaar je geld op de reguliere kleding dus kleding in de vorm van een uniform zijn geen extra kosten.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website