Het verkeer in Thailand is chaotisch, vooral in de grotere steden zoals Bangkok. Veel wegen zijn overvol en het rijgedrag van sommige automobilisten en motorrijders kan onvoorspelbaar zijn. Bovendien worden verkeersregels niet altijd goed nageleefd. Elke dag sterven gemiddeld 53 mensen in het verkeer. Dit jaar zijn er tot nu toe al 21 buitenlanders omgekomen op de wegen (bron: Richard Barrow). 

Een van de grootste problemen met het verkeer in Thailand is de hoge aantallen verkeersdoden. Volgens de Wereldgezondheorgansisatie (WHO) behoort Thailand tot een van de landen met het hoogste aantal verkeersdoden per aantal inwoners. Dit is deels te wijten aan de hoge populatie en het hoge aantal voertuigen op de weg, maar ook aan het gebrek aan verkeersveiligheid, zoals gebrekkige verkeersregelgeving en -handhaving. Een ander probleem is dat veel Thai geen rijbewijs hebben en zich niet aan de verkeersregels houden. Dit leidt vaak tot gevaarlijke situaties en ongelukken. De politie neemt wel actie tegen verkeersovertreders, maar soms lijkt het alsof verkeersveiligheid geen prioriteit heeft.

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen in het verkeer in Thailand. De regering heeft recentelijk verschillende maatregelen genomen om het verkeer veiliger te maken, zoals het invoeren van hogere boetes voor verkeersovertreders en het uitvoeren van verkeerseducatie campagnes. Ook zijn er veel investering in de infrastructuur en zijn er  ontwikkelingen die erop gericht zijn om de verkeersveiligheid te verhogen.

Als toerist in Thailand is het belangrijk om je aan de verkeersregels te houden en voorzichtig te rijden, vooral als je de weg op gaat met een huurauto of scooter. Het is ook aan te raden om altijd een helm te dragen als je op een scooter rijdt.

Hoeveel voortuigen rijden er in Thailand?

De exacte hoeveelheid auto’s die in Thailand rijden, kan variëren en afhankelijk van de bron waar je het aantal opzoekt. Volgens de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) was het aantal personenauto’s in Thailand in 2020 ongeveer 20 miljoen. Het aantal motorfietsen lag rond de 35 miljoen. Het aantal voertuigen in Thailand blijft groeien, vooral in de grotere steden zoals Bangkok, waar de verkeersdrukte toeneemt evenals de luchtvervuiling. De regering heeft pogingen ondernomen om de groei van het aantal voertuigen te beperken, maar dit heeft tot nu toe weinig effect gehad.

Daarnaast zijn er ook andere soorten voertuigen die in Thailand worden gebruikt, zoals bussen, treinen, vrachtwagens, enz. Het aantal van deze voertuigen is afhankelijk van vervoersbehoefte, maar in algemene termen zal het niet evenredig zijn met het aantal motorfietsen en auto’s.

Hoewel een auto een echt statussymbool is voor Thai vallen vooral de vele motorbikes op. Er zijn verschillende redenen waarom er zoveel motorbikes in Thailand zijn. Een van de belangrijkste redenen is dat motorbikes een betaalbare en efficiënte manier zijn om te reizen in het land. Ze zijn goedkoper in aanschaf en onderhoud dan auto’s en bieden toegang tot kleinere wegen en straatjes waar auto’s niet kunnen komen. Bovendien is het verkeer in veel steden vaak druk en chaotisch, waardoor motorbikes een snellere en flexibelere manier zijn om te navigeren.

Motorbikes zijn vooral gevaarlijk doordat veel Thai geen helm dragen. Hoewel er wetten zijn die het dragen van een helm verplichten wordt de naleving vaak als optioneel beschouwd. Een helm wordt door sommige Thai als warm en oncomfortabel gezien en is een ramp voor je haar of make-up. Daarnaast kan er ook een cultureel aspect zijn waarbij het dragen van een helm gezien wordt als iets voor de onervaren of bange rijders.

Het is belangrijk om te weten dat het niet dragen van een helm een grote risico is voor de motorrijders en hun passagiers, omdat het hen blootstelt aan ernstige hoofdletsels bij een ongeluk.

FeelGoodLuck / Shutterstock.com

Waarom zijn de Thaise wegen zo gevaarlijk?

Er zijn een aantal redenen waarom de wegen in Thailand vaak als onveilig worden beschouwd. Veel wegen in Thailand zijn oud en slecht onderhouden, wat kan leiden tot ongelukken. Bovendien zijn er vaak grote gaten en oneffenheden op de weg, vooral in landelijke gebieden. Slechte wegmarkeringen en verkeersborden zorgen er ook voor dat de wegen en routes verwarrend zijn. Een andere reden is dat veel mensen in Thailand geen rijbewijs hebben of zich niet aan de verkeersregels houden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Soms zijn automobilisten en motorrijders onvoorspelbaar in hun rijgedrag en nemen ze risico’s. Veel verkeersovertreders worden niet opgespoord of gestraft.

Een andere factor is dat verkeersregelgeving en -handhaving niet goed wordt nageleefd. De politie heeft vaak niet de middelen of de capaciteit om verkeersovertreders op te sporen en te vervolgen. Er is ook weinig opleiding en training voor politieagenten die verkeersovertreders moeten opsporen en vervolgen. Tot slot, verkeerseducatie en bewustzijn zijn vaak onvoldoende. Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren van het verkeer en de manieren om deze te voorkomen. Er zijn ook weinig verkeersveiligheid campagnes en goede verkeersopleidingen beschikbaar voor de bevolking.

Te hard rijden

Er zijn een aantal redenen waarom mensen in Thailand vaak te hard rijden. Een van de belangrijkste redenen is het gebrek aan verkeershandhaving. Veel mensen weten dat ze kunnen wegkomen met te hard rijden omdat er weinig controles zijn op de snelheid van voertuigen, en als ze betrapt worden, zijn de straffen vaak niet afschrikwekkend genoeg. Dit kan leiden tot een gevoel van onbekommerdheid bij de bestuurders, waardoor ze hun snelheid niet aanpassen aan de verkeersomstandigheden.

Alcoholgebruik in het verkeer

Alcoholgebruik en deelname aan het verkeer is een groot probleem. Veel mensen rijden onder invloed van alcohol, waardoor het risico op verkeersongelukken toeneemt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is alcohol een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongelukken in Thailand. De wetgeving in Thailand is erg strikt als het gaat om alcohol en rijden. De toegestane alcoholpromillage in het bloed is 0,5 promille, en politieagenten voeren controles uit of automobilisten onder invloed zijn. Er zijn boetes en straffen voor degenen die worden betrapt op rijden onder invloed, zoals een gevangenisstraf en het ontzeggen van de rijbevoegdheid. Echter, de controles zijn vaak beperkt en de handhaving van de wetgeving is vaak niet voldoende. Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren van alcoholgebruik en rijden. ,Er is re weinig voorlichting en bewustzijnscampagnes over dit onderwerp. Bovendien, de boetes en straffen zijn vaak niet afschrikwekkend genoeg om mensen te ontmoedigen om te rijden onder invloed.

Het is belangrijk om te weten dat rijden onder invloed van alcohol niet alleen gevaarlijk is voor de bestuurder zelf, maar ook voor andere weggebruikers.

Verkeersdrukte en files

Files zijn een groot probleem in Thailand, vooral in de grotere steden zoals Bangkok. De files komen vaak voor tijdens de spitsuren, wanneer de meeste mensen op weg zijn naar hun werk of school. Ze kunnen ook ontstaan door ongelukken, wegwerkzaamheden en grote evenementen. De meeste files kunnen erg lang zijn en soms zelfs uren duren. De regering heeft pogingen ondernomen om de files aan te pakken, zoals het invoeren van carpool-initiatieven en het aanleggen van snelwegen en ringwegen rond de stad. Ook worden er vaak campagnes gevoerd voor het verminderen van het verkeer tijdens de spitsuren en worden er alternatieven voor het vervoer aangeboden zoals het verbeteren van het openbaar vervoer. Echter, de oplossingen zijn vaak niet effectief gebleken, de groei van het aantal voertuigen op de weg blijft groeien en er is weinig investering in openbaar vervoer, waardoor de files een blijvend probleem zijn in Thailand.

Als toerist in Thailand, kan het slim zijn om verkeersdrukte te vermijden door tijdens de spitsuren niet te reizen en vervoersmiddelen te gebruiken buiten de drukste tijden of alternatieven te gebruiken zoals openbaar vervoer.

Wat kan Thailand doen om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Er zijn verschillende stappen die Thailand kan nemen om de verkeersveiligheid te vergroten:

 • Streng toezien op het dragen van een helm: De helm verplichting voor alle motorrijders en passagiers streng naleven met boetes en controles. Dit kan de kans op ernstige hoofdletsels bij een ongeluk aanzienlijk verminderen.
 • Verkeersregels: Thailand kan de verkeersregels versterken en de naleving ervan verbeteren door middel van educatie, verkeerslessen voor scholieren en boetes voor overtreders.
 • Verbeteren van de infrastructuur: Het land kan de kwaliteit van de wegen verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen door het aanleggen van fietspaden, snelheidsbeperkingen en verkeerslichten.
 • Rij-educatie: Thailand kan rij-educatieprogramma’s invoeren voor jongere en nieuwe bestuurders, om hun rijvaardigheden te verbeteren en hen bewust te maken van verkeersveiligheid.
 • Meer politie-aandacht: De politie kan meer controleren op de naleving van verkeersregels en verkeersveiligheid bij bestuurders en passagiers. Meer alcoholcontroles invoeren. En de corruptie  onder politie-ambtenaren bestrijden.
 • Aanmoedigen van alternatieven: aanmoedigen dat mensen kiezen voor alternatieven voor motorbikes, zoals openbaar vervoer, fietsen of wandelen.

Al deze stappen kunnen bijdragen aan een vermindering van het aantal verkeersongelukken in Thailand en verkeersveiligheid verhogen.

15 reacties op “Ontdek Thailand (19): het verkeer”

 1. Kris zegt op

  Men kan dergelijke artikels tot vervelens toe herhalen maar in de praktijk verandert er helaas NIETS.

  Er is maar één efficiënte oplossing: massaal veel controles, torenhoge boetes (niet betalen = inbeslagname voertuig) en een corrupt vrij politiekorps. We zullen maar verder dromen zeker …

  • Chris zegt op

   Net als in alle andere landen, werken torenhoge boetes NIET. Daar is nu zoveel onderzoek naar gedaan dat dat wel vast staat. De boetes worden ofwel niet betaald of er wordt geld geleend om de boetes te betalen. En daar bovenop worden zij niet echt als straf gezien voor onverantwoord gedrag. En de termijn tussen het tijdstip waarop je moet betalen en het eigenlijke vergrijp is zo lang dat het verband niet wordt gevoeld en voor anderen kan worden verzwegen.
   Inname van het rijbewijs wordt WEL als straf gezien omdat het de mogelijkheden om weer auto te rijden beperkt voor een bepaalde periode. De rechter kan zelfs beslissen om het rijbewijs voor het leven in te nemen.

 2. simon zegt op

  De thaise helmen die ze krijgen bij aankoop van een nieuwe moter zijn eierschalen ook die van de Politie. laten ze verkeers lessen op de scholen iedere week een paar uren en dat ze vooral niet op de verkeerde weghelft mogen rijden en als ze afslaan wel richting aangeven als ze rechts afslaan stan de meesten aan de verkeerdekant van de weg enz.

 3. peter zegt op

  Handhaving van de Thaise wetten wb verkeer is de belangrijkste mogelijkheid tot reductie ongelukken.
  Ik rij al jaren in Thailand en nu al bijna weer 3 maanden hier en ga gewoon steeds meer de claxon gebruiken. Wat tot protest lijdt bij de vrouw, echter ik negeer. Beter wakker “toeteren”, dan een ongeluk.
  Meestal is het meer een klein toetertje, maar mocht het echt meer nodig zijn, dan laat ik me horen.
  Niet ten onrechte, want vele Thaise weggebruikers slapen gewoon.
  Kom ik ’s avonds een motor tegen, tegen het verkeer in, zet ik mijn groot licht aan. A sociaal? Nee dat is de rijder welke tegen het verkeer in gaat en de boel tracht te ontwrichten. Dan moet ik weten hoe of wat is de situatie.
  Als ik naast mijn Thaise vrouw zit die rijdt, dan beginnen mijn tenen soms te krommen.
  Soms krijg ik advies van haar, zoals stoppen op een plek waar dat mi totaal niet kan. Zij zou zijn gestopt, no matter wat, vandaar mijn kromme tenen.

  Vrij recent is ingevoerd de gordel plicht. Ik heb, weet niet hoeveel pick ups gezien, waarbij de achterbak volgeladen is met mensen, uiteraard zonder gordel. En hoe zit dat met de songkaew? Is precies hetzelfde.
  En wat te denken bij de motor bikes? Kinderen zelf rijdend op de bike. En anders wel 3, 4, 5 mensen op een bike. Natuurlijk geen helm. Laatst nog 2 moeders met 2 babies, die ergens “vast” zaten

  Ook vrij recent ingevoerd punten stelsel bij overtredingen. Er was een uitslag bij eerste dag in BK, merendeel van de 500-ish bekeuringen en dus punten aftrek was, vanwege het niet betalen van de belasting of ontbreken kenteken plaat. Ja, daar help je de veiligheid mee, NIET.

  In Thailand is ook een APK, tenminste mijn vrouw laat de wagen keuren elk jaar.
  Als je ziet wat er dan op de weg rijdt vooral ’s avonds, menige auto zonder licht of gedeeltelijk zonder, meestal achterkant.
  Er rijden “auto’s” , op de sloop zou je betere vinden.
  Ik heb een keer mee mogen maken, dat een volgeladen palm, sloop auto (dus geen licht) op de snelle baan reed. Geen wegverlichting. Daar er nog wat backlight aanwezig was doordat ik een heuvel op reed, zag ik een contour en ging naar links, vertrouwde het niet en dat was maar goed ook. Anders zou het kunnen zijn geweest dat ik deze “wagen” wel had gevoeld.

  Alhier wordt hout aangevoerd. Op motoren met de bekende bakken er naast.
  Er zijn wat extra schokbrekers aangebracht om zodoende zo’n 700 kg aan hout te transporteren!
  Buiten dan de bestuurder en evt mede passagier! Je ziet ze soms krakend aan komen.
  Ja, dat kan ik zien er wordt gewogen. Maar ook de suv’s en pick ups komen en doen dubbel, hangen aan de achterkant bijna op de grond.
  Moet goed geld opleveren, want het is een gaan en komen, zelfs mensen met een nieuwere SUV.
  Of zou men milieu bewust zijn?
  Netten over de lading bij vrachtauto’s, welke meestal overladen zijn? Meestal niet, maar zag er wel een en dus zou het verplicht zijn. Anders doet de Thai dat niet.
  Ook pick ups torenhoog opgestapelde goederen.

  En zo zijn er nog wel een miljoen andere dingen te noemen, welke de veiligheid niet bevorderen.
  Over algemeen belangrijkste dus handhaving. Maar het zou zeker ook helpen om de Thai beter te onder richten?
  Ik zou wel eens een dagje verkeer politie willen zijn in Thailand.
  Een dagje maar, want dan zou ik bek af zijn.

  • Grumpy zegt op

   Hallo peter, waar heb je het over? Laat gaan die dingen! De Thai rijdt zoals ie rijdt. Anticipeer, pas je aan, rij defensief, verwonder je, erger je niet, en wees zelf niet zo aanwezig. Wat jij allemaal benoemt, zie je elke dag door heel Thailand steeds maar weer opnieuw. Waar je ook maar komt. Dus is het Thaise verkeersgedrag hun gewone zaak, en daar dien je rekening mee te houden. Jouw vrouw snapt dat jij dat kennelijk niet van plan bent. Vraag je eens af hoezo en waarom niet?
   Zaken zoals claxonneren wat door de Thai als belerend en dus beledigend wordt opgevat, kunnen je in grote moeilijkheden brengen. Groot licht aanzetten is van hetzelfde vermaledijde gedrag als wat jij jouw tegenligger verwijt. Gevaarlijk ook want jij verblindt die ander. Ik heb nog nooit gezien dat een mij tegemoet rijdende motorrijder als een gek op me afkomt. Wel dat die probeert slalommend zijn weg te vervolgen. Iedereen doet het, dus hij ook. Ook kinderen en oude mensen. Ik daarentegen rij, zeker in dit soort situaties, altijd zeer defensief, neem altijd gas terug, ga iets naar rechts of links om ruimte te maken, kijk veel vaker over mijn schouders en in de spiegels, en ik kom liever wat later thuis dan dat een ander op het wegdek beland. Ik rij met een vaste voornemen er voor te zorgen dat voor mezelf als voor die medeweggebruiker de situatie veilig blijft. Dat ik daardoor niet dominant aan de bak kan, dat neem ik op de koop toe. Zou jij ook moeten doen. Ik geniet hier mijn pensioen, doe het rustig aan, het is anders dan in mijn thuisland, want dit is Thailand, niet België of Nederland. Gelukkig maar!

   • peter zegt op

    Ik rij pas 40 jaar auto en motor en zeker vanuit motor punt zeer anticiperend, daar in de lage landen ook niet wordt begrepen wat een motor in houdt.
    Het anticiperend rijden zit dan ook in auto rijden, ik ben geen kluns en zeker niet dominant aanwezig. Geen flauw idee, hoe je dit kan stellen. Ik weet hoe te rijden en ook in Thailand.

    Ik hoef me ook niet af te vragen waarom ik dit nu meer ben gaan doen. Het is om mij veilig te houden in dat verkeer en een Thai erop te wijzen datzelfde te doen. Echter wanneer het echt nodig is en niet bij elk voorvalletje. Je weet wanneer.
    Immers wil je gezond weer thuis komen, toch? en Thailand heeft een van de hoogste aantal doden in het verkeer. Hoe zou dat nou komen.
    Een tip van mijn vrouw gebruik ik zeker wel, de Thai houdt niet van bochten. Ze gaan op de linker baan de bocht in en rijden dan recht door naar de rechter baan, zonder dat ook maar aan te geven.
    En soms hebben dan Thai niet door dat er meerder autos zijn op de weg en dan laat ik me horen, het is immers beter dan een suv in de deur te hebben en je aan de kant duwt. Mee gemaakt, zat al naast de wagen en deze kwam gewoon uit gewoonte mijn kant op. Heb je maar kort de tijd te reageren.

    Ik ben een van de weinige, denk ik, die overdag met licht aan rijdt in Thailand. Mijn vrouw vindt dat dom, maar bij uitleg waarom, ok. Zelf rijdt ze dus met licht uit, ondanks de uitleg.
    Echter wanneer ik ze ergens op haal, weet ze precies dat ik het ben, vanwege de lichten.

    Motor rijder verblindt door mijn lichten doordat hij verkeerd rijdt? Prima, stopt ie maar.
    Het is een ongebruikeljke situatie, dus zet ik groot licht aan om te zien wat. Dat is mijn “safety”
    Ik heb geen zin om in Asean now bij de vele verhalen te zijn omtrent verkeer ongelukken.

    Een ding wat ik af moest leren is bij zebra’s voetgangers voor te laten gaan. Dat kan alleen, als ik de gehele weg kan blokkeren, aangezien de Thai gewoon keihard door rijdt en voetgangers desnoods over hoop rijdt. Ok de Thai kennen hun mensen en zijn uiterst voorzichtig met de oversteek.

    Zelf ooit gemiddelde doden berekend in Thailand, dat was 40/dag. In dit artikel is het zelfs 53/dag. En daar wil ik niet bij zitten, dus met anticiperend gedrag en af en toe een honk of groot licht, vervolg ik de weg.

    De Thaise verkeer wetten zijn er, maar worden niet gehandhaafd door en voor de Thai, dus zoals je weet een rotzooitje. Kan je niet goed praten met ach zo zijn de Thai, dat is eigenlijk een minachting naar de Thai. De Thaise regering tracht nu te corrigeren, alleen op foute manier, geen handhaving en geen onderricht.
    Moesten ze inderdaad de Thaise soaps van de tv af halen en een edu programma starten omtrent verkeer veiligheid. Mjjn vrouw houdt van die soaps ( ik “wat” minder) en dus zit ik dan met koptelefoon te luisteren naar bv een roadrunners united-constitution down, geweldig nummer, vind ik

 4. julien zegt op

  Het systeem met een bekeuring krijgen is vrij bizar, daarmee bedoel ik, als je een bekeuring krijgt in het verkeer voor een wettelijke overtreding, kan je dezelfde overtreding doen gedurende een bepaalde tijd, zonder dat je daar weer een bekeuring voor kan krijgen bij het laten zien van je bekeuring.
  Maar het allergrootste probleem zit niet bij de weggebruiker, maar zit bij wetgeving en Politie.
  Zolang de politie nog steeds slecht betaald wordt door de regering, ziet hij verkeershandhaving alleen maar als een krent in de pap van zijn werk.

 5. khun moo zegt op

  In 12 dagen 21 buitenlanders omgekomen en dagelijks 53 doden in het verkeer is natuurlijk erg hoog.
  Wij vermijden de auto en autobus zoveel mogelijk voor langere afstanden.
  Waar je me echt mee op de kast krijgt, is het stoppen op het midden van de weg om rechts of links af te kunnen slaan.
  Links en rechts zoeven de auto’s langs je en je hoopt dat er niet iemand gaat inhalen en zo ook op het midden van de weg terecht komt.
  ook wel eens overstekende koeien op de weg gehad
  Liever met de trein.

 6. John Chiang Rai zegt op

  Volgens mij is het hoofdprobleem niet te vinden in het soms slechte wegdek of onduidelijke wegwijzing en onduidelijke verkeersregels.
  Het HOOFDPROBLEEM blijft de uiterst slechte verkeersscholing die gegeven wordt,om überhaüpt aan het verkeer te kunnen deelnemen.
  De scholing is zo gebrekkig,dat ik veel Thai in onze familie ken,die nog geen eens weten,wat precies een handrem voor nut heeft,laat staan dat ze hier dan ook mee overweg kunnen.
  Ook het steeds terugkerende thema over de complete onwetenheid van een zebrapad etc.is gewoon absurd te noemen.
  Natuurlijk zullen er expats zijn, die zichzelf op de borst blijven kloppen, hoe geweldig en reeds vele kilometers hun dit Thaise verkeer al meester gebleven zijn, en vergeten graag dat dagelijks ca.53 personen die dit ook altijd gedacht hebben, plotseling het tijdelijke voor het eeuwige gekregen hebben.
  Goed de vele Thai die reeds voor jaren hun rijbewijs hebben,en dagelijks opnieuw de zelfde vaak onberekenbare fouten maken, kun je niet allemaal door geldboete’s tot een betere verkeersdeelnemer maken.
  Voor deze laatstgenoemde grote groep,die misschien ook nooit in een verkeerscontrole komen,zou je een algemene andere regel moeten treffen.
  Waarom niet beginnen, met het verwijderen van een dagelijkse Tv, soap,die vaak inhoudelijk aan domheid niet te overtreffen valt, en hiervoor iedere dag terugkerende verkeersvideo’s,die uiteindelijk kunnen bijdragen aan een veiligverkeer in Thailand.
  Drankmisbruik in verkeer,omgang met verkeers situaties, verkeersborden, zebrapaden,en zelfs o.a het gebruik van een handrem etc., zouden dan iedere dag begrijpbaar,voor deze anders verloren groep, goed uitgelegd kunnen worden.

 7. Jos M zegt op

  Quote…. Waarom niet beginnen, met het verwijderen van een dagelijkse Tv, soap,die vaak inhoudelijk aan domheid niet te overtreffen valt, en hiervoor iedere dag terugkerende verkeersvideo’s,die uiteindelijk kunnen bijdragen aan een veilig verkeer in Thailand.
  Helemaal mee eens
  !!

 8. Johnny BG zegt op

  Volgens mij is het verstandelijk vermogen van veel Thai in het verkeer soms erg laag. Je hoeft geen 100 in Bangkok te rijden als je weet dat je vervolgens 5 minuten bij een kruising staat te wachten, maar je neemt wel veel risico’s. Het paupervolk kan sowieso de schadevergoeding na een ongeval niet betalen en zo wordt er ook naar geleefd. De kale kip heeft weinig te verliezen.
  De jeugd is in de puberteit op zoek naar grenzen en die verliezen het spelletje met hun “brommertjes”.
  Ik kan weinig moeite hebben als dit soort figuren zich helemaal te pletter rijden, maar helaas zie ik bijna dagelijks tai free momenten op tv. Onnodige dodelijke ongelukken veroorzaakt door dwazen in auto’s.
  Als iemand uit een generatie die een slok op de fiets of brommer niet zo kwalijk vond, toen bestond woke gezeik nog niet, heb ik zo mijn ervaringen in TH.
  Lichte straffen krijgen is onzin als je op het politiebureau bent beland. 16 uur werkstraf en een jaar ieder kwartaal op het matje bij reclassering en maar blijven vertellen over je familiebanden en de verbeteringen in het leven. Binnen 2 jaar nogmaals gepakt worden is een maand cel.
  Op zich is de wetgeving er wel, maar er is door de controlerende politie voldoende empatisch vermogen dat de Mensch zwak is en dat de soep ook niet zo heet gegeten hoeft te worden.
  Deelname aan het verkeer is deelname aan het leven en dat brengt risico’s met zich mee en daar moet je mee omgaan of anders in huis of op het erf bivakkeren. Het gevaar uitbesteden aan Grab of Uber rijders is dan een optie.

 9. TheoB zegt op

  Ik ben enigszins verbaasd dat het artikel en geen enkele reactie het volgende heeft genoemd:
  Met ingang van 9 januari 2023 is er een puntensysteem ingevoerd. Elk jaar krijgt men opnieuw 12 punten.
  – 1 punt aftrek voor: telefoon in de hand tijdens het besturen van een voertuig, motorrijden zonder helm, geen veiligheidsgordel dragen, harder rijden dan de toegestane snelheid, op het trottoir rijden, niet stoppen bij een zebrapad voor overstekende voetgangers, geen ruimte geven aan hulpdienstvoertuigen, angstaanjagend/roekeloos rijden, rijden zonder (leesbare) kentekenplaat, geen wegenbelastingvignet.
  – 2 punten aftrek voor: door rood licht rijden, tegen de rijrichting in rijden, voertuig besturen terwijl de rijbevoegdheid is geschorst of ingetrokken.
  – 3 punten aftrek voor: voertuig besturen tijdens verlaagd bewustzijn, abnormaal rijgedrag, doorrijden na een aanrijding
  – 4 punten aftrek voor: voertuig besturen met teveel (>0,5 promille) alcohol op, voertuig besturen terwijl onder invloed van verslavende/verdovende middelen, zonder toestemming racen op de openbare weg, voertuig besturen zonder rekening te houden met de veiligheid van andere weggebruikers
  12 punten verspeeld binnen 1 jaar betekent 90 dagen schorsing van de rijbevoegdheid.
  Bij ‘n vierde keer een schorsing van 90 dagen binnen 3 jaar betekent intrekking van alle rijbewijzen.
  https://www.thaipbsworld.com/penalty-point-system-to-be-introduced-next-year-for-drivers-in-thailand/
  https://www.thaipbsworld.com/your-essential-guide-to-thailands-new-driving-license-points-system/
  https://www.thaipbsworld.com/point-system-to-curb-traffic-violations-to-be-enforced-from-january-9th/
  https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2451009/driving-licence-point-deductions-to-start-jan-9
  https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2478694/points-system-for-drivers-in-force
  https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/2479384/points-system-for-drivers-begins
  https://www.facebook.com/ThaiEnquirer/posts/581726247298634
  https://www.facebook.com/ThaiEnquirer/posts/580946920709900
  De in de artikelen vermelde website https://ptm.police.go.th/eTicket om je puntensaldo te checken wordt bij mij door Malwarebytes Browser Guard geblokkeerd vanwege vermeende malware-activiteiten.
  Mijns inziens stelt dit puntenaftreksysteem bovenop de bestaande straffen nog niet zoveel voor, maar het is een begin. En de effectiviteit van ook deze regelgeving staat of valt met handhaving die, zoals we allen weten, nogal te wensen overlaat.

  Op de motor/scooter is naast het dragen van een helm het ook verstandig om beschermende kleding te dragen. Je wilt niet weten hoe, zelfs met lage snelheid, je blote handen en voeten er uitzien na een ‘schuiver’.

  Ik herinner mij dat ettelijke decennia geleden het in Nederland ook heel normaal was dat men met teveel alcohol op achter het stuur (soms letterlijk) kroop. Dat is nu door overheidscampagnes en hogere vermeende pakkans met zware consequenties gelukkig véél minder.
  Maar Thailand heeft wat dit betreft nog heel veel werk te doen want wéér is er ‘n HiSo (Suthat Sivapiromrat) die waarschijnlijk niet ter verantwoording wordt geroepen.
  https://www.facebook.com/KhaosodEnglish/posts/558292379676608
  https://www.facebook.com/KhaosodEnglish/posts/557665363072643
  https://web.facebook.com/ThaiEnquirer/videos/918137339194923/
  https://www.facebook.com/ThaiEnquirer/posts/583077980496794
  Hadden de agenten niet de bevoegdheid om die vent meteen mee te nemen voor een bloed-alcoholtest?

  Tot slot nog een artikel geschreven door een deskundige.
  https://www.thaienquirer.com/36933/opinion-better-road-safety-in-thailand-begins-and-ends-with-better-education/

  • RonnyLatYa zegt op

   Misschien omdat het al verschenen is op TB in december?

   https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/puntensysteem-om-verkeersovertredingen-te-bestraffen-wordt-vanaf-9-januari-ingevoerd/

   • TheoB zegt op

    Jouw bijdrage van vijf weken geleden was mijn geheugen helaas ontglipt waarde Ronny.
    Desalniettemin vind ik het een omissie in het artikel dat het sinds vorige week ingevoerde puntenaftreksysteem (eventueel enkel dmv een link naar jouw bijdrage) niet genoemd is.

  • Chris zegt op

   “Dat is nu door overheidscampagnes en hogere vermeende pakkans met zware consequenties gelukkig véél minder.”
   Ja, die overheidscampagnes en ook de VERMEENDE hogere pakkans (de FEITELIJKE pakkans is nooit verhoogd) hebben er inderdaad voor gezorgd dat:
   – Nederlanders denken dat ze meer kans lopen op straf;
   – het rijden onder invloed door een minderheid van de bevolking wordt gepraktiseerd en je wilt per definitie niet bij een minderheid horen;
   -rijden onder invloed als slecht en onverantwoord wordt gezien;
   – de onderlinge sociale controle is verhoogd.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website