Yingluck zag de bui al aankomen en koos eieren voor haar geld, nog voordat het hooggerechtshof een uitspraak had gedaan in de zaak over ernstig plichtsverzuim, is ze gevlucht. Gisteren heeft het hooggerechtshof oud-premier Yingluck veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, de helft van de maximumstraf.

Volgens de rechtbank is het bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim door de fraude en corruptie rondom subsidie op het rijstprogramma niet aan te pakken. Ze heeft waarschuwingen over corruptie en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem voor rijst genegeerd. Het Hof acht Yingluck niet verantwoordelijk voor de overige corruptie en oplopende kosten, ook niet voor rijstverliezen en kwaliteitsverlies van de opgekochte en opgeslagen rijst. Die zaken waren de verantwoordelijkheid van de betrokken functionarissen.

‘Yingluck is in Dubai’

Volgens premier Prayut verblijft Yingluck momenteel in Dubai. Hij heeft dit ‘onofficieel’ gehoord van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Yingluck’s verblijfplaats heeft opgespoord. Thailand heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat een procedure in gang zetten om haar paspoort in te trekken.

Zodra de politie de opdracht heeft gekregen het vonnis tot uitvoer te brengen, wordt er een arrestatiebevel tegen Yingluck uitgevaardigd en zal Interpol inschakelt worden om haar op te sporen.

23 reacties op “Vijf jaar cel voor Yingluck in rijsthypotheekzaak”

 1. Jacques zegt op

  Ja wat zou je zelf doen als je in deze omstandigheid zou vertoeven. Ik heb meestal wel een mening klaar maar ben hier toch wat genuanceerder over. Een regeringsleider heeft natuurlijk een grote verantwoordelijkheid en moet mede toezien dat het belasting geld wel goed gebruikt wordt en dat er de juiste politieke beslissingen worden genomen. Voorwaar geen makkelijke opgave en de beste stuurlui staan aan wal. Maar ja ze is zelf de vrouw geweest die voor dit ambt heeft gekozen. Aan de andere kant zijn er ook veel geluiden geweest, waar niet naar geluisterd is door haar en consorten en waarom zijn er geen aanpassingen gedaan, die minder risicovol zouden zijn. Ik geef mijn mening voor een ander. Ik heb niet op alles een antwoord, omdat mij toch de nodige informatie ontbreekt. De rechters hebben gewikt en gewogen en besloten dat dit het juiste antwoord is. Daar zal een ieder het mee moeten doen en dus ook Yingluck. Het ziet er naar uit dat ze een soortgelijk leven zal gaan lijden als haar broer en bij haar broer in de buurt. Dat kan lang volgehouden worden en ik weet niet of er verjaringstermijnen zijn voor die vijf jaar straf. Zeker weten dat er nog vele andere factoren een rol spelen in dit spel die de meesten van ons niet weten.

  Neem Desi Bouterse die is ook veroordeeld maar nooit opgepakt en afgestraft. Is zelfs weer door zijn volk als nieuwe leider aangesteld geworden. Heeft de decembermoorden van Suriname op zijn geweten en jaren lang gehandeld in harddrugs en ook nog actief meegedaan. Het kan nog erger dus.

  Het leven is een soort theaterstuk en ieder speelt zijn rol. Wordt vervolgd.

  • chris zegt op

   Theoretisch kan dat natuurlijk wel maar dan gaan ze direct naar de gevangenis.
   En dat zie ik niet gebeuren.

 2. teun zegt op

  Men kan in elk geval niet zeggen, dat het onbekend is waar Yingluck verblijft. Dus: appeltje, eitje! Toch? En dan kan gelijk haar broer worden aangehouden.
  ik ben benieuwd.

 3. TheoB zegt op

  Zo, weer een bedreiging voor de vanouds bestaande machtsverhoudingen (voorgoed?) uitgeschakeld.
  Who’s next?

 4. Rens zegt op

  Als men in Thailand iedere politicus op dezelfde manier zou behandelen en opsluiten voor plichtsverzuim, dan moet men er gevangenissen bij gaan bouwen. Politiek gemotiveerde veroordelingen zijn Thailand niet vreemd, het is maar net aan welke kant van de lijn je bedje staat en waar de waan van de dag zich op dat moment over uitstrekt.

  • chris zegt op

   Nou, zo zwart-wit is het niet. In de afgelopen jaren zijn er verschillende hoogwaardigheidsbekleders veroordeeld tot gevangenisstraffen en dat waren niet alleen roodhemden. Op het allerhoogste niveau is er een persoon die van mening is dat corruptie en eigenbelang van politici en topambtenaren streng moet worden gestraft. Die laat achter de schermen zijn invloed voelen. Ik ben ervan overtuigd dat ook in de nabije toekomst zowel roden (bv. de leiders van de Rachaprasong bezetting) als gelen (de leiders van de bezetting van de beide vliegvelden) zullen worden veroordeeld.
   Het moge duidelijk zijn dat er een aantal mensen is die vindt dat het de hoogste tijd is voor een nieuwe generatie politici die niet zulke sterke of geen banden hebben met de als crimineel te boek staande oude generatie van welke kleur dan ook, op straffe van dezelfde veroordelingen in de toekomst.

   • Tino Kuis zegt op

    Beste Chris,

    Ik griezel bij de gedachte dat er ‘achter de schermen’ (dus niet ter verantwoording te roepen) iemand is die invloed uitoefent op gerechterlijke processen, hoe goed bedoeld ook.

    Bestrijding van corruptie kan alleen slagen door volledige openheid, vrijheid van spreken, zeggenschap van iedereen en gelijkheid voor de wet. Dat zijn de peilers van de democratie en alleen dan kan corruptie effectief worden aangepakt hoewel helaas nooit helemaal uitgeroeid.

    Zolang de mogelijkheid blijft bestaan van ‘invloed achter de schermen’ zal de corruptie blijven bloeien.

    • jhvd zegt op

     Beste Tino,

     Het verschil met Nederland wordt dan ook steeds kleiner.

     met vriendelijke groet,

    • chris zegt op

     Ik ook. Maar ik griezel meer bij de gedachte dat de elite in dit land de rechter probeert te beinvloeden en dat niemand daar wat aan doet.

    • chris zegt op

     Je vergeet de belangrijkste peiler: verantwoordelijke burgers en politici, die het landsbelang boven het eigenbelang stellen. De corruptie zit niet in de overheid, de bedrijven of de politie, de corruptie zit in elke Thaise burger.

     • Bert zegt op

      Zeg maar gerust iedere burger.
      Ben er van overtuigd dat iedereen de kans zou grijpen als die zich voordoet.
      Als het bedrag maar hoog genoeg is laat (bijna) iedereen zijn principes varen

     • niek zegt op

      Corruptie gaat van boven naar beneden en niet omgekeerd en boven zitten de werkelijke schuldigen. Als je corruptie in een land wil aanpakken moet je daarom ook boven beginnen.

      • chris zegt op

       Singapore, een van de minst corrupte landen in Zuid-Oost Azie, bewijst je ongelijk. Daar is men niet onderaan begonnen maar met iedereen, van hoog tot laag.

     • Tino Kuis zegt op

      De generaals die nu het land besturen zijn ook politici en leggen aan niemand verantwoording af.

      Eigen belang (goede opleiding, werk etc) is meestal ook in het landsbelang. ‘Landsbelang’ betekent nogal eens het belang van grote bedrijven.’

      Zolang er in Thailand geen openheid bestaat wat informatie betreft, de pers wordt gekneveld, er geen vrijheid is van spreken of demonstratie en er geen enkele zeggenschap van de burger bestaat is het nutteloos op te roepen tot ‘verantwoordelijke’ burgers. Dat kan pas onder een democratie zoals door mij hierboven beschreven.

      • chris zegt op

       https://en.wikipedia.org/wiki/National_Legislative_Assembly_of_Thailand_(2014)
       beste Tino
       De generaals leggen wel verantwoording af, namelijk aan de National Assemblee of Thailand de opvolger van de NLA na de inwerkingtreding van de nieuwe grondwet.
       Met landsbelang bedoel ik het overstijgen van het eigen partijbelang.Alsde Pheu Thai de motie van wantrouwen tegen de regering Yingluck had gesteund in de onverkwikkelijek rijstpolitiek, zou zij nu niet zijn veroordeeld. Maar ja, eigenbelang van de rijstondernemingen en belang voor herverkiezing en middels groter populariteit waren belangrijker dan het belang van het land dat er vervolgens naar schatting 230 miljard Baht op achteruit ging.
       Verantwoordelijke burgers zorgen voor vrijheid van meningstuiting en een zinnige discussie met welke regering dan ook. Maar zolang 75 % van de bevolking corruptie acceptabel vindt als je er zelf beter van wordt, gaat geen enkele verkiezing de problemen van dit land oplossen.

       • Tino Kuis zegt op

        Je bent een grapjas, Chris. Ook de National Legislative Assembly, zoals die officieel wordt genoemd, is geheel door de junta benoemd en bestaat voor de helft uit militaire en politie officieren. Ik zie dat ze altijd alles wat de regering voorstelt met bijna 100 procent van de stemmen aanneemt. Over ‘meerderheid’ gesproken……

        Ik ga hier niet uitvoerig in op de rijstsubsidies onder Yingluck behalve met te zeggen dat er goede en slechte kanten aanzaten. Die 230 miljard baht (je leest ook wel tot 600 miljard) bleef gewoon in het land en is geen echt verlies net zoals de bijstand in Nederland ook geen echt ‘verlies’ is. Ook deze regering geeft veel subsidies aan rijst en rubber bv. Terecht meen ik.

      • chris zegt op

       http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/yingluck-rice-scheme-cost-thailand-us8-billion-junta

   • TheoB zegt op

    Chris, ik ben wel heel benieuwd van jou te vernemen wie dan wel die persoon op het allerhoogste niveau is.
    De persoon die mij als eerste te binnen schiet bij de qualificatie “persoon op het allerhoogste niveau” is de man die liever in DE verblijft. Maar ik heb het idee dat hij zich weinig gelegen laat liggen aan de problemen in TH, helemaal sinds hij het gigantische vermogen praktisch gezien in eigen beheer heeft en zijn onaantastbaarheid met straffe hand beschermd wordt.

 5. janbeute zegt op

  Waarom die haast om Yingluck achter de tralies te krijgen .
  Het jonge heertje Boss , beter bekend als de erfgename van de Redbull familie company reist al voor geruime tijd de hele wereld rond en woont vaak in London .
  Een paar wekengeleden werdt er pas een opsporings bevel gevraagt bij Interpol , waarbij de Thaise verjarings termijn zelfs na 6 dagen al afliep .
  Denk dan ook dat er wel weer het oude verhaal , van ben je van de zelfde kleur een rol hierbij speelt .
  Suthep is ook na alles wat hij veroorzaakt heeft , zelfs geen enkele straf is hem opgelegt .

  Jan Beute .

 6. jakke zegt op

  Ik denk dat de straf al lang vaststond nog voor ze moest verschijnen voor de rechtbank !

 7. chris zegt op

  Een paar opmerkingen:
  1. de rechter heeft geoordeeld dat Yingluck schuldig is aan plichtsverzuim en daar moet iedereen het mee doen. Niet alleen geruchten maar ook naar mijn informatie heeft Thaksin het vonnis proberen te beinvloeden (voorwaardelijke straf voor zijn zus). Toen duidelijk werd dat zijn idee werd verworpen is het plan om het land te ontvluchten in gang gezet;
  2. het moge nu duidelijk zijn dat (gekozen; ook toekomstige) regeringsleiders niet zomaar kunnen doen wat zij willen ook al geeft de meerderheid van het parlement daarvoor toestemming;
  3. top-politieke en maatschappelijke criminelen zitten in de Hilton Bangkok niet samen in 1 hok met drugscriminelen. Zij hebben een eigen, simpel appartement maar missen natuurlijk hun vrijheid;
  4. voorzover mijn informatie strekt, treden en traden zeer hoogeplaatste personen in dit land op, niet om de rechter te beinvloeden in zijn uitspraak, maar juist om te voorkomen dat familie, vrienden, kennissen van de verdachte de rechter beinvloeden, op welke manier dan ook. Helaas is dat in dit land nodig.

  • Tino Kuis zegt op

   ‘2. het moge nu duidelijk zijn dat (gekozen; ook toekomstige) regeringsleiders niet zomaar kunnen doen wat zij willen ook al geeft de meerderheid van het parlement daarvoor toestemming;’

   Sorry, beste Chris, maar de rechters hebben haar vrijgespoken wat het rijstsubsidie programma in het algemeen betreft juist OMDAT het in meerderheid door het parlement is aangenomen.

   Een aantal ministers en ambtenaren (ik meen wel 25) zijn al veroordeeld tot tussen de 40 en 50 jaar ggevangenisstraffen wegens frauduleuze government-to-government deals. Yingluck wist er van (achteraf) maar deed er daarna niets aan. Dat is waarvoor ze veroordeeld is: plichtsverzuim alleen in deze en dus NIET voor het kostbare door het parlement goedgekeurde rijstsubsidieprogramma op zich.

 8. John Chiang rai zegt op

  Het hele gebeuren,beginnend met de z.g.n.vlucht van Yingluck,waarvan ik nog steeds geloof dat hij georganiseerd was,is in zijn geheel een clevere oplossing om een machtige oppositie voorgoed de kop in te drukken.
  Clever omdat de vlucht veel mogelijke onrust verhinderd heeft,die bij een voltrokken gevangenisstraf zeker waren uitgebroken.
  De uiteindelijke veroordeling van 5 jaar gevangenisstraf,die zij nu bij terugkomst in Thailand te verwachten heeft,geeft een voldoening aan haar tegenstanders,en zorgt tevens dat deze machtige oppositie,die een doorn in het oog was van de eliten,voorgoed uitgeschakelt is.
  Bij ons noemen zo iets,twee vliegen met een klap dood slaan.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website