Senaatsvoorzitter Nikhom Wairatpanich moet zijn voorzitterszetel ontruimen. Hij is het eerste slachtofffer in het onderzoek van de National Anti-Corruption Commission (NACC) naar de gang van zaken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de samenstelling van de Senaat.

Nikhom dient met onmiddellijke ingang de voorzittershamer over te dragen aan zijn eerste vervanger Surachai Liangboonlertchai. De gang van zaken is verder als volgt: de Senaat beslist over de impeachment van Nikhom. Hiervoor is een drie vijfde meerderheid van de aanwezige senatoren nodig. De gehele procedure kan veertig dagen in beslag nemen.

Het onderzoek van de NACC is een uitvloeisel van het vonnis van het Constitutionele Hof van 20 november dat het wetsvoorstel in strijd is met de grondwet. De belangrijkste wijziging betrof het volledig verkiesbaar maken van de Senaat, die nu voor de helft uit benoemde senatoren bestaat. Nikhom ging in de fout door de behandeling voortijdig af te kappen waardoor leden van de oppositie niet de gelegenheid kregen het woord te voeren.

Diezelfde fout maakte de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, maar de NACC heeft het onderzoek naar hem nog niet afgerond. Verder kunnen de 383 parlementariërs die het voorstel steunden, hun borst natmaken, want zij zitten ook in de beklaagdenbank.

Het besluit van de NACC is vooral van belang, stelt de krant vast, voor de eventuele benoeming van een nieuwe minister-president. Die situatie ontstaat wanneer premier Yingluck schuldig wordt bevonden aan nalatigheid en plichtsverzuim in haar functie van voorzitter van het National Rice Policy Committee. Plaatsvervanger Surachai speelt bij die keuze een cruciale rol. Surachai heeft volgens de krant in tegenstelling tot Nikhom geen banden met de regering.

Nikhom zegt niet verrast te zijn door het besluit van de NACC. Volgens hem worden pogingen in het werk gesteld een machtsvacuüm te creëren. Niettemin accepteert hij het besluit. Nikhom houdt vol dat hij als senaatsvoorzitter zijn taak zo goed mogelijk heeft vervuld.

Plaatsvervanger Surachai zegt dat hij eerst maar eens in de boeken gaat duiken om te zien welke bevoegdheden hij precies heeft. Hij weet niet zeker of de benoeming van een interim-premier mogelijk is.

Oppositieleider Abhisit maakt zich zorgen voor het geval de Senaat het besluit van de NACC terugdraait. Dan ontstaan ‘ernstige problemen’. Zo’n uitkomst zou ertoe kunnen leiden dat degenen die aan de macht zijn, de wetgevende procedure tot eigen voordeel gaan gebruiken ten koste van het algemeen belang.

Op 30 maart vinden verkiezingen plaats voor 77 van de 150 senaatszetels. Per provincie wordt 1 senator gekozen. De nieuwe of herkozen senatoren krijgen het al gelijk druk omdat ze moeten beslissen over de afzetting van Nikhom. Dat kan dus nog spannend worden wanneer de machtsverhoudingen in de Senaat wijzigen.

(Bron: Bangkok Post, 21 maart 2014)

No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website