Nieuws uit Thailand – 8 maart 2013

Door Redactie
Geplaatst in Nieuws uit Thailand
Tags:
8 maart 2013

Het incomplete bericht van gisteren over de drie rangers die dinsdag op landmijnen zijn gestapt, wordt vandaag duidelijk. Inderdaad stapten ze alle drie op een landmijn, maar één daarvan ontplofte waardoor de desbetreffende ranger zijn been verloor en de andere twee gewond raakten. Daarna zijn elf mijnen gevonden en onschadelijk gemaakt. Ze lagen 1 meter vanaf de grens met Cambodja op Thais grondgebied.

De Suranee Taskforce heeft via het Thai Border Committee een protest ingediend bij Cambodja. Het leger denkt dat het om nieuw geplaatste mijnen gaat en dat is in strijd met het Verdrag van Ottawa, dat de opslag en het gebruik van landmijnen verbiedt. Beide landen hebben dat verdrag ondertekend.

– De oppositie en academici zijn sceptisch over een nieuw amnestievoorstel dat door 24 roodhemd parlementariërs is ingediend. Omdat dit inmiddels al het achtste voorstel is en om te voorkomen dat ikzelf en mijn lezers door de bomen het bos niet meer zien, geef ik een puntsgewijze samenvatting van het nieuws.

  • Het nieuwste voorstel heeft tot doel amnestie te verlenen aan ‘onschuldige mensen van alle politieke richtingen, militair personeel en autoriteiten’, die aangeklaagd zijn, dreigen te worden of die gevangen zitten, sinds de militaire coup van september 2006 tot 10 mei 2011. Oud-premier Thaksin (die tot een gevangenisstraf van 2 jaar is veroordeeld) zou er niet van profiteren. Het voorstel wijkt af van de andere voorstellen omdat het op meer personen betrekking heeft (naar schatting duizend) en voor wie het geldt.
  • Bij het parlement liggen al vier voorstellen (de overige zijn nog niet ingediend). De kamervoorzitter beslist of het laatste voorstel aan de agenda wordt toegevoegd en het parlement kan beslissen de dan vijf voorstellen in één stemming onder te brengen.
  • Oppositiepartij Democraten eist dat de vier voorstellen worden teruggetrokken als bewijs dat de regering er niet op uit is Thaksin vrij te (laten) spreken.
  • De vice-kamervoorzitter heeft het PAD (geelhemden), UDD (roodhemden), regeringspartij Pheu Thai en de Democraten uitgenodigd voor overleg. De Democraten schuiven alleen aan wanneer de vier voorstellen worden teruggetrokken.
  • De People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) verwerpt het nieuwste voorstel. Het zou alleen roodhemden ten goede komen en in strijd zijn met de grondwet.
  • Kittisak Prokati (Thammasat universiteit, faculteit rechten) zegt dat het voorstel een blanco amnestie behelst en de samenleving niet leert verschil te maken tussen goed en kwaad. Amnestie zou alleen moeten gelden voor personen die de noodverordening hebben overtreden.

– De druiven schijnen wel erg zuur te zijn bij oppositiepartij Democraten, nu het de huidige regering is gelukt vredesgesprekken te beginnen met de BRN. Bangkok Post, die vaak wordt beticht van pro-Democraten sympathieën, gaf onlangs nog de oppositiepartij op haar kop. De gesloten principe-overeenkomst maakt geen einde aan het geweld, maar het is een beginnetje. En dat is de Democraten nooit gelukt, stelde de krant fijntjes vast.

Maar nu begint Jeh-aming Totayong, Democratisch parlementslid uit Narathiwat, weer te zeuren dat het geweld onverminderd doorgaat. Tijdens een interpellatie gisteren in het parlement vroeg hij de regering of ze wellicht een geheime deal met de rebellengroep had gesloten voorafgaand aan de principe-overeenkomst met de Barisan Revolusi Nasional (BRN).

‘De regering verbergt niets’, antwoordde Chalerm Yubamrung, vice-minister-president belast met de zuidelijke problematiek. ‘Er is geen geheim. En we hebben ook geen deal gesloten met Maleisië.’ Chalerm zei dat Hassan Taib, die namens BRN de overeenkomst tekende, een Thaise ingezetene is met vermoedelijk een dubbele nationaliteit. Eerder woonde hij in Narathiwat.

Sinds de overeenkomst is getekend heeft zich slechts een beperkt aantal incidenten afgespeeld, waaronder het verbranden van autobanden en een beroving in Yala.

Pramote Promin, woordvoerder van het Internal Security Operations Command, zegt dat de opstandelingen doorgaans opereren wanneer ze een duidelijk doelwit hebben en een veilige ontsnappingsroute. ‘We kunnen dus niet zeggen dat deze incidenten een reactie zijn op de deal van de regering over vredesgesprekken.’

– De Royal Thai Navy spreekt een bericht van Hong Kong’s South China Morning Post tegen dat ze op 22 februari voor de kust van Phuket twee of wellicht vijftien Rohingya bootvluchtelingen heeft doodgeschoten. Marinecommandant Tharathorn Khachitsuwan heeft de Thaise media opgeroepen het bericht te negeren.

De krant baseert zich op uitspraken van drie overlevenden. De gedode Rohingya sprongen in het water toen de marine zo’n twintig Rohingya probeerde over te zetten van een boot met honderd vluchtelingen naar een kleiner vaartuig. Terwijl ze in het water lagen, werd op hen gevuurd.

– In Thailand is palissander een beschermde houtsoort, dus steunt Thailand het voorstel om de boom op de Appendix II van Cites te plaatsen. China is tegen, want dat bemoeilijkt de aanvoer en handel van het in China populaire hout (dat vaak vanuit Thailand wordt gesmokkeld).

Volgende week wordt over het voorstel gestemd. Overigens is Thailand van plan de commerciële aanplant van palissander te bevorderen, waardoor er voldoende aanbod voor commercieel gebruik is.

Een andere houtsoort die ter discussie staat, is agallochahout (agar, adelaarshout, paradijshout). Cites steunt een voorstel voor een specifieke definitie van productiehout in Thailand met als doel aan de illegale kap een eind te maken en de export en aanplant te bevorderen.

De bij Cites aangesloten landen vergaderen momenteel in Bangkok. Cites staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

– Eén miljoen baht plus een jaarlijkse rente van 7,5 procent moet Kaisorn Chotechakornpan, die garnalen kweekt, betalen aan de 86-jarige rijstboerin Noi Meepuang. Haar boerderij in Non Thai (Nakhon Ratchasima) werd verwoest door de verzilting van de grond als gevolg van het gebruik van zout water bij de garnalenteelt. De schadevergoeding werd dinsdag toegekend door de Environment Division van het hooggerechtshof.

Gisteren kreeg de vrouw bezoek van een groep boeren die met hetzelfde probleem kampen. Zij zijn ook van plan naar de rechter te stappen. Noi deed dat in december 2010. De boeren gaan ook enkele overheidsdiensten aanklagen die hebben nagelaten actie te ondernemen tegen zoutwinning (in zoutpannen) in de districten Pra Thong Kham, Non Sung en Non Thai. Er zou al 20 jaar sprake zijn van verzilting van boerenland. De boeren eisen een schadevergoeding van 280 miljoen baht wegens schade aan 10.006 rai.

– Vandaag is Internationale Vrouwendag. Een goede gelegenheid moet de Burmese Women’s Union hebben gedacht om vrouwenmishandeling en ongewenste zwangerschappen bij migranten aan te kaarten. Volgens Zar Zar van de BWU neemt het probleem van dronken arbeiders die hun vrouw mishandelen, echtscheidingen en abortussen toe.

– Verdacht! Een geldwagen staat afgesloten achter de Krungthai Bank in Mae Rim (Chiang Mai), de drie personeelsleden gaan lunchen, een van hen gaat even terug om zijn portefeuille op te halen, en dan blijken drie zakken met 9 miljoen baht te ontbreken. De mannen zeggen niets met de diefstal te maken te hebben, maar daar gelooft de politie niets van, want ze krijgen alle drie aan arrestatiebevel aan hun broek.

– Een 53-jarige vrouw is gearresteerd omdat ze vijf huurmoordenaars heeft opgedragen haar schoonzoon te doden. Ook de hitmen zijn ingerekend. De schoonzoon (48) werd op 14 januari in Saraburi dood aangetroffen in zijn pickup truck. De vrouw betaalde 150.000 baht. Ze gelooft dat de schoonzoon in 2010 haar dochter heeft vermoord. Naar verluidt zou ze het lichaam van haar dochter thuis hebben liggen om in afwachting van een onderzoek te dienen als bewijsmateriaal.

Economisch nieuws

Kredietlimiet bij problemenbank SME naar 15 miljoen baht
– Nieuwe klanten bij de Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank) krijgen te maken met een kredietlimiet van 15 miljoen baht. De maatregel is bedoeld om in de toekomst hoge non-performing leningen te voorkomen. De maatregel wordt aangekondigd in het herstelplan van de bank, die met een groot aantal NPL’s kampt. Het ministerie van Financiën gaat akkoord met het plafond. Het geldt niet voor bestaande klanten; die mogen tot 200 miljoen baht lenen.

De limiet van 200 miljoen werd eerder verhoogd naar 500 miljoen baht, waardoor de bank in de problemen kwam, want eenderde van alle NPL’s komt voor rekening van schuldenaren die meer dan 200 miljoen baht hebben geleend. De bank heeft die via andere banken geherfinancierd, maar daar komt ook einde aan om meer schuldenaren met een hoog risico te voorkomen.

Leningen boven de 200 miljoen baht van circa 100 klanten zijn NPL’s met een gecombineerde schuld van 9 miljard baht. In totaal heeft de bank 32 miljard baht aan NPL’s in de boeken staan, oftewel het ongehoord hoog percentage van 30 procent van de uitstaande leningen ad 97 miljard baht. Het herstelplan heeft als doelstelling dit bedrag dit jaar met 10,7 miljard baht te reduceren en 8 tot 10 miljard baht in de jaren 2014 en 2015.

Een ander groot probleem van de bank is de capital-adequacy ratio, die 1 procent bedraagt, ver onder de 8,5 procent die door de Bank of Thailand wordt vereist. De bank heeft onlangs toestemming gekregen haar kapitaal met 555 miljoen baht te verhogen, waardoor de verhouding op 4 procent uitkomt. Wanneer dit jaar het aantal NPL’s volgens planning wordt verminderd, stijgt het naar 7 procent. Voorts mag de bank dit jaar haar kapitaal met nog eens 1 miljard baht verhogen en dan bedraagt de verhouding 10 procent.

Het herstelplan bevat ook maatregelen om de kredietgoedkeuring te verbeteren en het inhuren van meer personeel om schulden te incasseren. De bank wil dit jaar haar leningenportefeuille met 19 miljard baht uitbreiden, 5 procent meer dan vorig jaar, en hoopt op een nettowinst van 100 miljoen baht tegen een verlies van 2 miljard baht in 2012.

Dubieus ontsmettingsmiddel bedreigt Thaise voedselketen
– De Thaise voedselketen en veestapel lopen gevaar door de import van Chinese nagemaakte glutaraldehyde, een organische stof die in de pluimvee- en varkenshouderij wordt gebruikt om ruimtes te desinfecteren. Volgens Dow Microbial Control, een dochter van Dow Chemical Co, is de helft van de import fake. Het bedrijf, dat biocide en antimicrobial technnologieën levert, is al 5 jaar op de hoogte, maar constateert nu dat het volume is toegenomen.

Volgens directeur Mark Henning is goedkope nagemaakte glutaraldehyde in geheel Azië opgedoken. Alleen DMC en het Duitse BASF maken, marketen en verkopen het echte spul. Glutaraldehyde die uit China komt, is niet echt, zegt hij. Die werkt niet goed, waardoor het voedsel dat de voedselketen inkomt niet vrij van ziektekiemen is. De bedrijven die zulke producten maken, willen alleen maar geld verdienen en brengen hele economieën in gevaar.

Thailand importeert per jaar 800 ton glutaraldehyde, waarvan de helft nagemaakt is en uit China komt. Chinese glutaraldehyde kost $2,25 per kilo, Amerikaanse $3. Maar om hetzelfde effect te bereiken moet van het Chinese spul 5 tot 10 keer zoveel gebruikt worden, waardoor de koper uiteindelijk 50 tot 200 procent te veel betaalt.

GI-registratie voor Hom Mali Thung Kula Rong Hai
– Nu Hom Mali Thung Kula Rong Hai jasmijnrijst, die op het Rong Hai plateau wordt verbouwd, een GI-erkenning in de wacht heeft gesleept, gaat Thailand proberen ook voor sangyod rijst (paarse rijst) uit de provincie Phattalung en zijde uit Isaan zo’n erkenning te krijgen. Voor de zijde behalve in de EU ook in Asean. Aanvragen voor een GI-registratie van Doi Chang en Doi Tung koffie zijn in behandeling.

De GI-registratie voor de jasmijnrijst is maandag van de Europese Unie verkregen na een martelgang van 5 jaar. Thailand had de naam jasmijn rijst, of khao hom mali, willen laten registreren, maar vijf EU-landen waaronder Nederland verzetten zich daartegen omdat die naam niet specifiek genoeg voor Thailand was. De huidige naam mag wel.

Hom Mali Thung Kula Rong Hai wordt op 2 miljoen rai verbouwd in Surin, Maha Sarakham, Buri Ram, Si Sa Ket, Roi Et en Yasothon. Het internationaal erkende GI-systeem beschermt een product, zodat concurrenten de naam niet misbruiken. Het meest bekende voorbeeld van een door GI beschermd product is champagne.

MPC maakt zich zorgen over huishoudschulden
– De grote kredietgroei, de toename van huishoudschulden en zorgen over de vastgoedprijzen hebben de meeste leden van het Monetary Policy Committee (MPC) op 20 februari doen besluiten de policy rate op 2,75 procent te houden. Dit blijkt uit de notulen van de vergadering. Slechts een van de zeven leden wilde die een kwart procentpunt verlagen. Verlaging vreesden de anderen zou het consumentenkrediet verder opstuwen en leiden tot luchtbellen in de vastgoedsector.

Op de MPC is vanuit de exportsector en de politiek druk uitgeoefend de rente te verlagen, zodat de instroom van buitenlands kapitaal zou verminderen, die een opwaartse druk op de baht heeft. Maar de MPC-leden delen die mening niet en vele economen evenmin. Verlaging van de rente heeft daar nauwelijks invloed op en verleidt mensen alleen maar in risicovoller vermogens te investeren, zoals real estate en equity markten.

Ayudhya bank wordt selectiever met hypotheekverstrekking
– De Bank of Ayudhya (BAY) gaat zich bij het verlenen van hypotheken meer richten op het hoge-inkomensegment om de kwaliteit van haar activa te bewaren. De bank reageert daarmee op de toename van de huishoudschulden, deels als gevolg van het eersteautoplan van de regering.

Hoge inkomens zijn maandinkomens van 15.000 baht of meer. Klanten die zoveel verdienen, kunnen vastgoed tot 2 miljoen baht kopen. Door het zwaartepunt naar dit segment te verleggen, probeert de bank de zogeheten non-performing loans op het huidige niveau van 1 procent te houden.

Elektriciteitsuitval in april is onwaarschijnlijk
– Paniekzaaierij: zo kunnen voorgaande berichten over elektriciteitsuitval in april zo langzamerhand wel worden genoemd. Volgens de laatste berichten bedraagt de elektriciteitsreserve gedurende de kritieke periode 1.874 MW tegen normaal 2.500 à 3.800 MW.

Dit is aan de particuliere sector te danken: de meeste reserve komt van 43 bedrijven die hun elektriciteitsverbruik met 408 MW verminderen. De industrieterreinen doen er 83 MW bij, kleine energiecentrales 110 MW, huishoudens, kantoorgebouwen en detailhandel besparen 250 MW en uit Maleisië wordt in geval van nood 200 MW geïmporteerd.

De kans op uitval van elektriciteit heeft te maken met onderhoudswerkzaamheden aan een productieplatform, waardoor Thailand minder aardgas ontvangt. De energiecentrales zijn voor 70 procent afhankelijk van aardgas. De werkzaamheden duren van 5 tot 14 april. Naar verluidt zou 5 april de meest kritieke dag zijn omdat het verbruik dan piekt.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website