Het team van verzetsgroep BRN, dat vredesgesprekken voert met Thailand, wordt gewijzigd. Teamleider Hassan Taib wordt volgens een bron, geciteerd door Isra News Agency, vervangen. De veranderingen zouden een keerpunt in de onderhandelingen betekenen.

Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van de nieuwe samenstelling van het team: BRN neemt de gesprekken serieus of ze hecht er weinig waarde meer aan, maar gaat er toch mee door om Maleisië geen gezichtsverlies te laten lijden. Maleisië faciliteert de gesprekken.

Volgens Srisompob Jitripomsri, lector aan de Prince of Songkhla universiteit in Pattani en directeur van Deep South Watch, wil de BRN nieuwe onderhandelaars naar de gesprekken sturen, die meer kennis van zaken en ervaring hebben, teneinde haar onderhandelingspositie te versterken.

De wijziging van het team zou niets te maken met de vijf eisen die BRN eerder aan de voortgang van de gesprekken stelde. Die eisen zijn later toegelicht in een document van 38 pagina’s, dat volgens een betrokkene opgesteld zou zijn door de Maleisische autoriteiten en niet door BRN. Srisompob zegt dat de BRN aan die eisen vasthoudt. Thailand heeft er nog niet op gereageerd. Volgende week zitten Thailand en de BRN weer aan tafel.

– De politie moet stoppen met geld te vragen voor een promotie. Die duidelijke boodschap had premier Yingluck gisteren tijdens een seminar van 250 leidinggevende politiemensen. Promoties dienen gebaseerd te zijn op prestatie en deskundigheid, zei ze. Daardoor wordt ook het moreel van de ondergeschikten bevorderd.

Verder legde de premier de nadruk op efficiëncybevordering, het respecteren van fundamentele rechten van mensen, vermindering van sociale ongelijkheid, vermindering van de misdaad, minder nadruk op kwantiteit en ze sprak haar zorgen uit over de toename van grensoverschrijdende misdaad.

Yingluck dankte de politie dat ze tijdens recente bijeenkomsten van demonstranten voor een milde benadering had gekozen. Ze stelde voor dat overleg wordt gevoerd met de provinciale autoriteiten over de aanpak van toekomstige rally’s.

Tijdens het seminar beloofde Adul Saengsingkaew, hoofd van de Royal Thai Police, agenten die betrokken zijn bij drugshandel en afpersing, streng te zullen aanpakken. Hij beloofde ook commandanten aan te pakken, die hun ogen sluiten voor drugs en gokken in hun werkgebied.

‘Het maakt me niet uit wie het zijn. Ik doe geen water in de wijn als ze hun taak verzaken. Ik heb nog één jaar te gaan en straf ze onmiddellijk. Ik wil niet dat mijn dienders betrokken zijn bij smerige zaakjes, vooral illegale drugs die de samenleving vernielen.’

– Het kwam vier maanden geleden als een schok. Na bijna 40 jaar verliet de abt van het bekende bosklooster Suwandavanaram in Kanchanaburi de kloosterorde en trad in Japan in het huwelijk. Dinsdag presenteert de 62-jarige Mitsuo Shibahashi, voorheen bekend als Phra Mitsuo Gavesako, in twee boekjes zijn memoires: Message from the Heart of Phra Mitsuo en The Last Sermon in the Saffron Robe. Hij geeft een persconferentie en praat voor het eerst over zijn nieuwe liefde. Geruchten willen dat de vrouw (foto) hem gedrogeerd zou hebben.

– In 2000 bezetten leden van de Karen rebellengroep God’s Army het Ratchaburi ziekenhuis. De groep eiste dat de Thaise regering zou ophouden buitenposten van de Karen in Myanmar te bestoken en hun gewonden te behandelen. Thaise troepen maakten destijds een eind aan de bezetting.

Dit is de achtergrond van een verzoek van Luther Htoo, tijdens de bezetting nog een jochie, aan de National Human Rights Commission en de Lawyers Council of Thailand om onderzoek te doen naar de vermissing van 55 Karen sinds 2000. Htoo bezocht onlangs familie in een vluchtelingenkamp in Ratchaburi. Voormalige leden van God’s Army vroegen hem te helpen de vermisten op te sporen. Zelf hadden ze niet gedurfd hulp van beide instanties in te roepen. Htoo vluchtte naar Zweden, nadat het Myanmarese leger de basis van God’s Army had opgerold, en kreeg er asiel.

– Philip Morris gaat er hard tegenaan nu het kantoor van de procureur-generaal (OAG) de bedrijfsleiding wil vervolgen wegens belastingontduiking. De waarde van geïmporteerde sigaretten zou tussen 2003 en 2007 te laag zijn opgegeven.

In een gisteren uitgegeven verklaring stelt het bedrijf dat de tenlastelegging in strijd is met een uitspraak van wereldhandelsorganisatie WTO en een besluit van de openbare aanklagers in 2011. De tenlastelegging werd door het vorige hoofd van het OAG kort voor diens pensionering getekend. In de verklaring dringt Philip Morris erop aan de belastingheffing op tabaksproducten te herzien, omdat die complex is en aanleiding geeft tot verwarring.

– Het protest van de rubberboeren laait weer op nu boeren in Prachuap Khiri Khan besloten hebben vanaf morgen de snelweg in de provincie te blokkeren om een hogere prijs voor rubber en palmpitten af te dwingen. Ze eisen 100 baht per kilo unsmoked rubber sheets en 6 baht per kilo palmpitten. Ze willen ook dat de toegezegde subsidie van 2.520 per rai voor elke rubberplanter eveneens geldt voor boeren die geen eigenaar van de grond zijn.

De boeren hebben nog meer noten op hun zang: ze protesteren tegen de arrestatie en vervolging van demonstranten en ze eisen het vertrek van de politiecommandant die op 5 en 6 september demonstranten met harde hand liet verwijderen.

– De Council of University Rectors (CUR) heeft besloten dat de universitaire toelatingsexamens binnen een kortere tijd worden gehouden zodat het ‘winkelen’ van leerlingen wordt beperkt en meer examenplaatsen beschikbaar komen. Alle examens voor het nieuwe academisch jaar worden in januari gehouden en sommige zelfs op dezelfde dag. De universiteiten zijn ervan beschuldigd tot nu toe hun examens expres ver uiteen te hebben gepland om meer examengeld te kunnen binnenhalen, maar de voorzitter van de CUR ontkent dat.

– Milieuactievoerders en bewoners vragen de regering te protesteren tegen het plan van Laos om in Siphandone, twee kilometer van de grens tussen Laos en Cambodja, een dam in de Mekong (foto homepagina) te bouwen. De regering van Laos heeft vorige maand de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de Mekonglanden, over dit plan geïnformeerd.

Volgens Laos wordt de dam niet in de Mekong maar in een van de braided channels van de Mekong gebouwd. Pianporn Deetes, coördinator van International Rivers in Thailand, zegt dat de locatie een belangrijke voedselbron en paaigrond van Mekongvis is. Laos begint volgende maand met de bouw.

– Surachai Danwattananusorn (72), veroordeeld tot 12 jaar en 6 maanden wegens majesteitsschennis, wordt na 3 jaar gevangenis vrijgelaten. De zieke Surachai is door de koning gratie verleend. Roodhemden en familie trokken gisteren tevergeefs naar de gevangenis om hem te begroeten, maar het Corrections Department had nog geen ontslagpapieren ontvangen. Surachai werd veroordeeld op grond van enkele toespraken die beledigend waren voor de monarchie.

– Personeelsleden van de Zoological Park Organisation (ZPO) eisen het vertrek van hun directeur. Hij zou meer oog hebben voor commerciële belangen dan voor wildbeheer. Sunchai Jullamon werkte bij een bank voordat hij 14 maanden geleden werd benoemd tot directeur van de ZPO. Sindsdien is de nettowinst van de ZPO volgens hem met 12 procent gestegen. Hij geeft toe geen ervaring te hebben met wildbeheer, maar benadrukt zijn managerskwaliteiten.

– Vissers uit Rayong vragen het ministerie van Landbouw hulp bij het herstel van de milieuschade, eind juli veroorzaakt door de olielekkage. De vissers maken zich met name zorgen over het gebrek aan inbreng van de bevolking. Bewoners hebben geen gelegenheid gekregen met boosdoener PTTGC en de autoriteiten te spreken over de schade die ze hebben geleden en de gevolgen voor het milieu.

– En weer is een scheidsrechter van de Thai Premier League beschoten. Hij werd vijf keer in zijn been geschoten toen hij in Nonthaburi aan het joggen was. De beschieting van hem en de ander houdt verband met een voetbalwedstrijd tussen Rayong FC en Singhatarua FC. De man die gisteren beschoten werd, is voor anderhalf jaar als scheidsrechter geschorst vanwege zijn rol bij die wedstrijd. Hij was assistent-scheidsrechter.

– De president van Chili en van Peru brengen een tweedaags bezoek aan Thailand. Daarna gaan ze naar Bali voor de Asia-Pacific Economic Cooperation. De Chileense president tekent vandaag drie overenkomsten met Thailand, waaronder een vrijhandelsverdrag. De Peruaanse president overlegt over samenwerking.

– De zogehetenn ‘white lies’ (leugentje om bestwil) van minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) over de exporttarget voor 2012 zijn niet in strijd met de ethische code voor politici. De Ombudsman pleit de minister vrij.

Kittiratt voorspelde destijds 15 procent, maar de particuliere sector beschouwde dat toen al als zwaar overdreven en heeft er geen schade van ondervonden. De Ombudsman vindt wel dat Kittiratt’s uitspraak zijn eigen geloofwaardigheid en het vertrouwen van de bevolking in de regering heeft geschaad. Yingluck is gevraagd haar ministers op het hart te drukken voorzichtiger te zijn als ze iets zeggen.

– De politie van Chiang Mai heeft een 55-jarige man aangehouden die zeker twintig kinderen, de meesten van bergstammen, heeft misbruikt. Op de harddisk van zijn computer vond de politie daarvan beelden, ook van het misbruik van een meisje van 9 jaar dat hij had geadopteerd toen ze 5 was. De kinderen waren buiten bewustzijn toen ze misbruikt werden.

Politiek nieuws

– Het wijzigingsvoorstel voor de verkiezing van de Senaat is nog niet ter ondertekening naar de koning. Het secretariaat van het kabinet wacht op toestemming van het secretariaat van de koning om het in te leveren.

Zaterdag keurde een gezamenlijke vergadering van Huis van Afgevaardigden en Senaat het controversiële voorstel goed en inmiddels heeft premier Yingluck haar handtekening gezet. De premier is wettelijk verplicht het binnen 20 dagen aan de koning voor te leggen. De vorst heeft vervolgens 90 dagen om te tekenen.

Woensdag verwierp het Constitutionele Hof een verzoekschrift om indiening te verbieden, maar het nam wel een ander verzoekschrift in behandeling, eveneens van Democraten, waarin het Hof wordt gevraagd te oordelen of het voorstel al dan niet in strijd is met de grondwet. De kamervoorzitter sluisde nog een derde verzoekschrift naar het Hof door, ingediend door veertig senatoren en Democratische parlementsleden. Ook dit verzoekschrift poogt een stokje te steken voor het wijzigingsvoorstel.

Het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) heeft bij de politie aangifte gedaan tegen de groep van veertig senatoren.

– De Kamercommissie die het amnestievoorstel van Worachai Hema bestudeert, maakt weinig vorderingen. Gisteren werd voor de zevende maal vergaderd. Er werd drie uur gedebatteerd over de vraag wat de term ‘relating to political violence’ betekent, die in het voorstel wordt gebruikt. De oppositieleden in de commissie vinden die term te breed.

Het voorstel verleent amnestie aan iedereen die tussen 19 september 2006 (militaire coup) en 10 mei 2011 betrokken was bij politieke onrust. Een Pheu Thai-parlementslid stelt voor de begindatum naar 2005 te verschuiven, want toen begonnen de geelhemden zich al te roeren. De commissie lijkt daarmee akkoord te gaan.

Economisch nieuws

– Van alle landen in Asean loopt Thailand het grootste risico dat de energie importrekening torenhoog oploopt, tenzij concrete maatregelen worden genomen tegen het stijgend binnenlands gebruik en het uitputten van reserves, zegt het International Energy Agency (IEA).

In het woensdag gepubliceerde rapport Southeast Asia Energy Outlook voorspelt IEA dat Thailands netto olie- en gasimporten in 2035 US$100 miljard zullen bedragen, meer dan het drievoudige van de $30 miljard in 2011. Tussen nu en 2035 stijgt de vraag naar energie met 80 procent om de verdrievoudiging van de regionale economie en de bevolkingsgroei van 25 procent te ondersteunen.

Tegelijkertijd daalt de olieproductie in de regio met één derde.  Daardoor wordt de regio ’s werelds grootste importeur van olie na China, India en de EU. De uitgaven aan netto olie-importen verdrievoudigen naar $240 miljard in 2035 of 4 procent van het bruto binnenlands product.

Wanneer wordt gekeken naar plannen voor energiebezuiniging loopt Thailand voorop in Asean, zegt IEA-directeur Maria van der Hoeven. ‘Maar inplementatie is de sleutel of anders is het plan niets meer dan een stuk papier.’

– Thai AirAsia bestaat begin volgend jaar 10 jaar. TAA is goed voor 57 procent van de capaciteit van budgetcarriers in Thailand. Het bedrijf vliegt op 13 binnenlandse en 19 buitenlandse bestemmingen. Dit jaar vervoert het naar schatting 10 miljoen passagiers, vorig jaar 8 miljoen. TAA gaat haar netwerk nog uitbreiden naar andere grote steden in China en Zuidoost Azië, inclusief Thailand.

Volgend jaar kiest Thai AirAsia X het luchtruim, een nieuwe long-haul low-cost carrier. Plannen om terug te keren naar Suvarnabhumi heeft het bedrijf niet. Don Mueang blijft de uitvalsbasis. Na de verhuizing is de punctualiteit zelfs toegenomen naar 96 procent. TAA vliegt met 30 toestellen en dit jaar komen er 5 bij. Binnen 4 jaar moet de vloot naar 60 toestellen groeien. (Bron: interview met directeur Tassapon Bijleveld)

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

2 reacties op “Nieuws uit Thailand – 4 oktober 2013”

  1. Maarten zegt op

    Haha, je blijft je verbazen in Thailand. De leugenachtige exportvoorspelling is niet strafbaar omdat…de voorspelling toch al door niemand gelooft werd. Nou, dat pleit de regering bij voorbaat al vrij van veel leugens. Hoeven de verontwoordelijken voor rijstsysteem, snelheidslijn en dergelijke zich geen zorgen te maken wanneer hun leugens uitkomen.

  2. Gerard zegt op

    Het hoofd van de Thai Royal Police zal functionarissen hard aanpakken als deze zijn betrokken bij drugshandel en/of afpersing. Mijn grijns kan niet groter… wanneer? Gesproken over een kilo boter op z’n Thaise kop.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website