De dodelijke val die twee politiekadetten eind maart tijdens een parachutetraining in Phetchaburi maakten, was te wijten aan nalatigheid van het bedrijf dat reparaties had verricht aan de static line. Dit heeft de Royal Thai Police geconcludeerd uit een onderzoek naar het tragische incident. De naam van het bedrijf is niet bekendgemaakt.

De vader van een van de twee gaat juridische actie tegen het bedrijf nemen. Hij zegt van politieadviseur Jarumporn Suramanee (foto) gehoord te hebben dat de kabel vervangen had moeten worden in plaats van gerepareerd. Jarumporn heeft hem en de familie van de andere kadet geadviseerd gezamenlijk aangifte te doen.

Berichten circuleren dat Thai Airways International gevraagd is de reparatie uit te voeren en die zou de klus hebben uitbesteed. De politie-inspecteur die de leiding had over het onderzoek, wil die berichten niet bevestigen. Inmiddels zijn de defecte onderdelen vervangen en de uitrusting heeft een veiligheidstest ondergaan.

– Omdat het maar niet opschiet met de instelling van een onafhankelijke consumentenorganisatie, wil het People’s Committee on Consumer Protection nu zelf op nationaal en provinciaal niveau organisaties opzetten. Dat plan is gisteren besproken tijdens een bijeenkomst met vijfhonderd vertegenwoordigers van consumentennetwerken uit het hele land.

De netwerken zijn teleurgesteld dat de lang verwachte consumenten beschermingswet, waar ze al zestien jaar op aandringen, nog steeds niet is goedgekeurd door regering en parlement. Vorig jaar gaf de Senaat het groene licht voor een voorstel dat ze hebben gedaan, maar het werd teruggestuurd naar het Huis van Afgevaardigden, waar het sindsdien ligt te verstoffen.

Het bij wet in te stellen orgaan moet zich gaan bezighouden met consumentenrechten op het gebied van onder andere huisvesting, publieke dienstverlening, gezondheidszorg, financiën en banken, medicijnen en gezondheidsproducten.

– Morgen is de Internationale Dag van de Arbeid. Vakbonden en juristen dringen in een open brief aan de permanent secretaris van het ministerie van Labour aan op maatregelen om paal en perk te stellen aan het stijgend alcoholgebruik van werknemers, met name in de bouw en de informele sector.

Volgens Jadet Chaowilai, directeur van de Friends of Women Foundation, besteedt een kwart van de werkers meer dan 1.000 baht per maand aan sterke drank. Hij maakt zich zorgen over de toename van huiselijk geweld en werkgerelateerde stress die arbeiders naar de fles doet grijpen.

Jadet dringt er ook op aan een kanaal in het leven te roepen, waar vrouwelijke werknemers hun problemen kwijt kunnen, opinies kunnen uitwisselen en aan activiteiten kunnen deelnemen, zodat hun stress vermindert.

– Thawil Pliensri heeft zijn werk als secretaris-generaal van de National Security Council (NSC) hervat. Hij is terug bij de NSC, die hij in 2011 noodgedwongen moest verlaten toen premier Yingluck hem overplaatste naar een post als adviseur van haar. Dankzij de bestuursrechter die de overplaatsing in strijd met de wet noemde en de regering beval hem in ere te herstellen, kan hij zich weer met nationale veiligheidsvraagstukken bezighouden, zoals het geweld in het Zuiden.

Thaiwil zegt zich sterk te maken voor hervatting van de vredesgesprekken met zuidelijke verzetsgroepen. Die liggen al sinds de Ramadan stil. Hij dringt er bij de regering op aan geen wantrouwen tegen hem te koesteren. [Thawil werd destijds door de regering Abhisit benoemd.]  Hij zegt dat het Capo (het orgaan dat toeziet op handhaving van de noodwet die voor Bangkok geldt) en de regering maar moeten beslissen of hij hun vergaderingen mag bijwonen.

Over de dagvaarding van het Department of Special Investigation (de Thaise FBI) wegens speeches van hem op het podium van de protestbeweging maakt hij zich geen zorgen. ‘Ik heb de wet niet overtreden.’

Dinsdag moet Thawil bij het Constitutionele Hof opdraven, dat gevraagd is te oordelen of zijn overplaatsing in strijd met de grondwet was. Die zaak kan leiden tot de val van het kabinet.

Overigens heeft Thawil nog maar vijf maanden te gaan, want dan gaat hij met pensioen.

– Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha maakt zich zorgen over het voorstel van minister Surapong Tovichakchaikul, adviseur van het Capo, om het aantal soldaten dat op diverse plaatsen in Bangkok is gestationeerd, te verminderen. Prayuth betwijfelt of de politie zelfstandig in staat is in te grijpen bij mogelijke confrontaties tussen pro- en anti-regerings groepen.

Surapong wijst erop dat gevallen van geweld zich nog nauwelijks voordoen in de hoofdstad. Gezien de huidige omstandigheden is er geen noodzaak de noodverordening toe te passen. [Die bijvoorbeeld samenscholingen verbiedt.] Yingluck is bezorgd, zegt hij; de soldaten zijn volgens haar moe en hebben rust nodig. Volgens Surapong kunnen de soldaten vervangen worden door gewapende agenten. De minister ontkent het voorstel te doen omdat de regering het leger niet vertrouwt.

Vandaag maakt de protestbeweging bekend welke ‘beslissende acties’ zij in petto heeft. Capo-directeur Chalerm Yubamrung zegt dat politieagenten gemobiliseerd gaan worden, maar ze zullen demonstranten niet verspreiden.

Het leger houdt rivaliserende groepen scherp in de gaten, met name een groep in Nakhon Ratchasima. Die zou getraind worden door de voormalige opperbevelhebber van de strijdmachten en adviseur van de premier. Prayuth zegt dat veel nieuwe groepen zijn gevormd. Hij maakt zich zorgen dat lokale leiders en sommige diensthoofden steun zoeken voor het gebruik van force [?] dat geweld kan uitlokken.

– Een groep ultra-royalistische senatoren met een erg lange naam wil sociale netwerken gaan inzetten om de monarchie te beschermen. Gisteren hielden ze in het Government House achter gesloten deuren een seminar om over hun strategie te brainstormen. Journalisten mochten alleen de openingstoespraak bijwonen, daarna moesten ze hun biezen pakken. Ze kregen een handout over de groep en zijn doelstellingen. De groep wil de monarchie steunen door positieve informatie te verspreiden en klachten in te dienen tegen degenen die de institutie beledigen.

– Het nieuwe examen voor studenten op bachelors, masters en doctoraal niveau krijgt dit jaar een voorzichtige start met één van de vier onderdelen. Studenten worden getest op hun beheersing van de Engelse taal. Deelname aan het examen is niet verplicht; het heeft geen gevolgen voor hun cijfers en dat moet de studenten geruststellen die op Facebook stevig tekeer zijn gegaan tegen de verzwaring van hun werkdruk.

Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) zegt dat het examen een extra middel is om de kwaliteit van universiteiten te bepalen. Direct nadat de studenten het examen hebben gemaakt, krijgen ze de uitslag. De minister hoopt dat veel studenten eraan deel zullen nemen. Hopelijk begrijpen ze dat het examen kan helpen het onderwijs te verbeteren.

Politiek nieuws

– De regering heeft het slim gespeeld: een KB (Koninklijk Besluit) uitstellen om de huid van senaatsvoorzitter Nikhom Wairatpanich (Pheu Thai) te redden. De tweede senaatsvoorzitter Surachai Liangboonlertchai, die Nikhom waarneemt, wijst met de beschuldigende vinger naar regering en Raad van State.

Even opletten, beste lezers en lieve lezeressen, het lijkt ingewikkeld, maar dat valt mee, alhoewel het allemaal juristerij is. Waar gaat het om?

De National Anti-Corruption Commission heeft Nikhom voorgedragen voor afzetting omdat hij de parlementaire behandeling van het amendement tot wijzing van de Senaat (geen benoemde senatoren meer, maar alleen gekozen) vorig jaar voortijdig heeft afgekapt, waardoor oppositieleden niet meer het woord konden voeren.

De Senaat beslist over de afzetting, maar daarvoor diende een buitengewone vergadering geconvoceerd te worden. Over de vraag door wie: regering (middels een KB) of Senaat, is enige tijd gebakkeleid, waarbij de Raad van State ook een duit in het zakje heeft gedaan. Uiteindelijk heeft de regering maandag dat KB opgesteld. Te laat, want dat had uiterlijk 16 april moeten gebeuren.

Om een lang verhaal kort te maken: de buitengewone vergadering, die negen dagen duurt en vrijdag begint, kan zich niet bezighouden met de afzetting, maar behandelt alleen de benoeming van een bestuursrechter en een nieuw lid van de NACC.

De vergadertermijn van negen dagen lijkt een tweede slimmigheidje van de regering. Volgens Surachai is die te kort om de geloofsbrieven van de kandidaten te onderzoeken. Normaal staan daar twee weken voor. De staf van de Senaat zal nu vrije dagen moeten inleveren om juridische problemen te voorkomen.

Het hete hangijzer is de benoeming van het NACC-lid. De NACC heeft Supa Piyawitti, permanent adjunct-secretaris van het ministerie van Financiën [de tweede hoogste ambtelijke baas],voorgedragen. Die deed vorig jaar een boekje open over de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst, waar de regering uiteraard ‘not amused’ over was.

Voor meer achtergrondinformatie, zie: Bangkost Post: Regering probeert afzetting kamervoorzitters te voorkomen. N.B. Ik mis in het artikel de eveneens door de NACC aanbevolen afzetting van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, maar misschien geldt daar een ander verhaal voor.

– Partijleider Abhisit (Democraten), die middels een serie gesprekken probeert de politieke impasse te doorbreken, vraagt de regering het vaststellen van een KB met de datum van de nieuwe verkiezingen, uit te stellen totdat pogingen om de stemprocedure te herzien, zijn afgerond. Abhisit zei dit gisteren nadat hij met de Kiesraad had gesproken (foto, Abhisit rechts op de foto in overhemd).

Volgens Abhisit helpt het vaststellen van die datum het land niet uit de politieke crisis, tenzij een gunstig klimaat is geschapen, waarin alle partijen het eens zijn over nieuwe verkiezingen. Wanneer zo’n klimaat ontbreekt, eindigen de nieuwe verkiezingen als deel van het probleem en niet als antwoord erop.

Abhisit heeft de Kiesraad een achtpuntenplan voorgelegd met wijzigingsvoorstellen voor de verkiezingen. Hij vindt dat de Kiesraad de bevoegdheid moet krijgen politieke partijen die hun verkiezingsbeloftes niet nakomen, te straffen door hen uit te sluiten van verkiezingen. Tijdens het gesprek heeft Abhisit niets gezegd over de gewenste datum van de verkiezingen. De Kiesraad heeft voorlopig een voorkeur voor 2 juli.

Dit weekend overlegde kiesraadcommissaris Somchai Srisutthiyakorn met het personeel dat belast is met de organisatie van de verkiezingen. Daaruit zijn voorstellen gerold om ongestoorde verkiezingen te garanderen en het vertrouwen van de bevolking te winnen, zodat kiezers zich veilig genoeg voelen om hun stem uit te brengen.

Economisch nieuws

– Een kleine honderdduizend kleine en middelgrote bedrijven moeten welllicht binnen zes maanden de deuren sluiten, wanneer de regering hen niet helpt met hun cash flow problemen, waarschuwt de Federation of Thai Industries.

De voortgaande politieke onrust heeft geleid tot tragere bestedingen, terwijl de kosten van levensonderhoud stijgen. Deze factoren hebben een grote invloed op het MKB, dat een aanzienlijk deel van de industriële sector vormt.

De Industries Sentiment Index van de FTI dook in maart naar het laagste dieptepunt in 57 maanden: 84,7 procent. ‘De index laat zien dat het MKB momenteel in crisis is’, zegt de nieuwe voorzitter van de federatie, Suphan Mongkulsuthee. ‘Wanneer de politieke problemen zich voortslepen, worden hun cash flow problemen erger en zullen rond 100.000 gedwongen worden te sluiten, met name degene in de detailhandel.’

De FTI kijkt intussen niet werkeloos toe. Met de regering en financiële instituten is al onderhandeld over lage-renteleningen die het MKB als werkkapitaal kan gebruiken. De banken is gevraagd de aflossingsperiode met nog eens drie tot zes maanden te verlengen, zoals voor de rente als de hoofdsom.

Wanneer de Kiesraad en de regering het eens zijn geworden over de verkiezingsdatum, verwacht de FTI dat de politieke strijd vermindert. Onderhandelingen tussen partijen zullen dan de weg effenen voor politieke stabiliteit en het vertrouwen van de particuliere sector herstellen, aldus Suphan.

– De doelstelling om in 2017 een sluitende begroting te hebben, zal waarschijnlijk niet kunnen worden gehaald, zegt Krisada Chinavicharana, financieel beleidsadviseur. Dit komt omdat de voorgenomen infrastructurele werken gefinancierd moeten worden uit de begroting.

Aanvankelijk wilde de regering het bedrag van 2,2 biljoen baht buiten de begroting lenen, maar hiervoor heeft het Constitutionele Hof een stokje gestoken. De deadline van 2017 komt verder onder druk te staan, wanneer de regering fiscale stimuleringsmaatregelen gaat nemen om de kwakkelende economie vlot te trekken.

Thailand heeft sinds 1999 een begrotingstekort met uitzondering van het begrotingsjaar 2005/2006 (het Thaise begrotingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september).

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

Meer nieuws in:

Grote schoonmaak in de Thaise politiek op komst?

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website