Thanathorn (feelphoto / Shutterstock.com)

Gisteren, vrijdag 21 februari, heeft het Constitutionele Hof geoordeeld dat de lening van 191 miljoen baht, die de leider van de Future Forward Partij, Thanathorn Juangroongruangkit, aan zijn eigen partij verstrekte, onwettig is.

Al eerder verloor Thanathorn zijn parlementszetel omdat hij niet kon aantonen dat hij op tijd zijn media aandelen van de hand had gedaan.

De desbetreffende wet zegt dat giften van meer dan 10 miljoen baht aan een politieke partij niet zijn toegestaan omdat de gever dan een te grote invloed op het beleid van de partij zou kunnen gaan uitoefenen. In die wet staat niets over leningen, niet dat ze verboden zijn en niet dat ze zijn toegestaan. Het Hof oordeelde dat een lening van deze omvang als een gift kan worden beschouwd en dat een partij een ‘staatsorganisatie’ is die alleen mag doen wat de wet goedvindt en voorschrijft.

De consequenties van deze veroordeling is dat de partij moet worden ontbonden en dat 16 bestuursleden de komende 10 jaar geen politieke functies mogen vervullen. Van deze 16 partijleden zitten er 11 in het parlement: zij raken hun parlementszetel kwijt. Wie die zetels zullen gaan innemen is niet bekend. De andere ongeveer 65 parlementsleden van de Future Forward Partij moeten binnen 30 dagen onderdak zien te vinden bij een andere partij.

 Thanathorn (feelphoto / Shutterstock.com)

In een toespraak na het vonnis verontschuldigde Thanathorn zich maar zei ook dat hij zal blijven vechten. ‘Nu is het geen tijd is om tranen te plengen maar om de eenheid te bewaren en de strijd voor vrijheid en recht voort te zetten.  De partij zal voortgaan als politieke beweging en zich als tevoren richten op drie belangrijke zaken: amendering van de grondwet, hervorming van het leger en decentralisatie van beleid en macht’, zei Thanathorn. ‘s Avonds was er al een kleine demonstratie om hem te steunen.

Het Constitutionele Hof heeft in de afgelopen 13 jaar al drie maal eerder een ‘anti-militaire partij’ ontbonden.

Bronnen:

www.khaosodenglish.com/politics/2020/02/21/future-forward-party-found-guilty-disbanded-by-court/

www.nytimes.com/2020/02/21/world/asia/future-forward-party-thailand.html

23 reacties op “Future Forward Partij schuldig bevonden aan aanvaarden onwettige lening”

 1. Erik zegt op

  Daarmee is ‘das Establishment’ van een lastige pottenkijker en vragensteller af. Kom niet aan de elite en aan de uniformen in dit land; keep low profile en hou vooral je mond dicht……

  Enfin, dit weten we nu: een lening mag niet, een donatie van meer dan 10 miljoen mag ook niet. De volgende politieke partij gaat dat dus anders doen, stromannen genoeg, en dan komt er ander konijn uit de militaire hoed. Reken maar!

 2. Johnny BG zegt op

  Ik hou mij nog steeds vast aan de uitspraken van 2 Thaise onderzoekers van een inmiddels zo’n 20 geleden uitgegeven boekje waarin toen al gesteld werd dat het een generatie zou gaan duren om te kunnen transformeren naar een ietwat rechtvaardiger Thaise samenleving.

  Het frustreren van dit proces door bepaalde groepen is m.i. niet vreemd. Geld bepaalt en in Thailand ondervinden politieke partijen er last van en in de westerse landen hebben de Unilevers, Shells en Coca Colas van deze wereld een flinke vinger in de pap wat een consument voorgeschoteld krijgt waarbij de vraag nogal eens kan zijn door wie de regeringen nu betaald worden.
  Naar mijn bescheiden mening zijn schimmige lobby en old boys netwerken zoals in het westen net zo schadelijk als sommige rechterlijke uitspraken in Thailand en voor beide geldt dat burgernummer xxxxxx als individu er alleen voor de schijn toedoet.

 3. chris zegt op

  Ik ben geen jurist dus ik kan moeilijk de kwaliteit van de rechterlijke uitspraak beoordelen. In zijn algemeenheid, moeten rechters oordelen op basis van wetten uit het verleden die vaak niet berekend en zeker niet gemaakt zijn voor actuele juridische problemen. De rechters hadden rekening kunnen houden met een aantal zaken (zoals de zeer korte voorbereidingstijd voor de verkiezingen) en hun oordeel (schuldig, maar….) kunnen matigen. Dat hebben ze niet gedaan.
  Nu moeten we ook niet doen alsof dit de oppositie monddood maakt (zoals ik ergens anders heb gelezen). De feiten zijn:
  – De politieke partijen die in het verleden door de Thaise rechter zijn verboden zijn allemaal onder andere naam een nieuw (en soms beter) leven begonnen;
  – De leidende politici die zich niet actief met de politiek mogen bemoeien voor een aantal jaren spelen op de achtergrond een zeer belangrijke rol;
  – Ruim 60 leden van de FFP blijven gewoon in het parlement zitten en richten een nieuwe fractie op die met hetzelfde programma haar werk doet. Ik neem aan dat er voor de andere zetels nieuwe verkiezingen worden gehouden, en dat een groot deel daarvan toevalt aan de FFP onder nieuwe naam. Indien niet, dan komen de volgende leden van de oude FFP op de lijst in het parlement. De verzwakking in het parlement betreft dus de leiders, niet of nauwelijks het aantal zetels.

  Dat de veroordeelde leiders zich met de basis gaan bemoeien (en hopelijk niet met het veranderen van de grondwet) kan ik alleen maar als winst zien. Laten we eerlijk zijn. Vele Thais (6 miljoen) en buitenlanders (waaronder ik) sympathiseren met de FFP maar de partij had en heeft geen echte wortels in de Thaise samenleving. Dat heeft het gevaar dat er mensen op de lijst staan die meer uit zijn om eigengewin dan op gemeenschappelijk belang. En dat bij elk wissewasje leden driegen op te stappen zoals ook al bij de FFP recentelijk gebeurd is. Kijk naar de geschiedenis van gelijksoortige, niet gewortelde politieke partijen in Nederland als LPF, Partij voor de Dieren en FvD: zodra ze wat groter worden is er heisa in de tent. En dat is nog tot daar aan toe maar er is geen historische voedingsbodem (bv. emancipatiestrijd van arbeiders of katholieken) waarop men bij beslissingen kan terugvallen. Het is van het grootste belang voor de kracht van een politieke stroming dat op basisniveau voldoende mensen zijn die niet alleen sympathiseren maar zich ook werkelijk committeren. Dat bewijst de kracht van nieuwe bewegingen in Spanje, Italie en Griekenland. Het is mijn stellige overtuiging dat deze commons-benadering ook een oplossing kan bieden voor Thailand, zonder je veel aan te trekken van de regering in Bangkok.
  Bron:
  https://blog.p2pfoundation.net/festival-of-the-commons-greece-athens-6-7-8-october-2017/2017/10/05
  https://blog.p2pfoundation.net/mapping-the-italian-urban-and-natural-commons/2018/10/12
  https://www.kosmosjournal.org/news/spain-victory-for-the-commons/

  • Onno zegt op

   Chris, jouw gedachtegang over het verbod van de FFP is voorspelbaar, en tevens vreemd. Want je suggereert dat het allemaal niet uitmaakt, immers eerder ontbonden/verboden partijen gingen in een andere vorm verder, leiders spelen op de achtergrond toch wel een rol, overblijvende FFP parlementsleden vormen een nieuwe fractie.
   Je vergeet in een redenering als die van jou dat opnieuw een poging tot herstel van de democratie in Thailand tot staan is gebracht. Dat kun je niet afdoen met bagatellisaties.
   Bedenk dat de FFP een derde plaats veroverde ten tijde van de verkiezingen voorjaar 2019.
   Bedenk ook dat de uitspraak van het Constitutionele Hof (niet zomaar een Rechtbank) de toekomst van de FFP ernstig tegenwerkt.
   Bedenk ook dat huidige machthebbers niet toestaan dat een (parlementaire) oppositie bestaat.
   De FFP gaat op allerlei vlak nog nader op de huid gezeten worden: allerlei malversaties worden de leiders ten laste gelegd tot en met het lastigvallen van de moeder van Thanatorn.
   Jouw verder betoog als zou de FFP niet de bevolking als basis hebben, is eveneens vreemd. Wat LPG, PvdD en FvD met Thailand van doen hebben idem dito, en dat FFP niet kan rekenen op commitment? FFP is pas sinds een jaar of 2 amper bezig, en als jij niet ziet dat hun “voedingsbodem” niet in de Thaise historie is gelegen, heb je geen recht van spreken, net zo min over een vergelijk met landen als Spanje, Italië en Griekenland.
   Maar ja, je moet toch iets om je “analyse” sluitend te maken.

   • Tino Kuis zegt op

    Ik luister nu naar toespraken tijdens een demonstratie op de Thammasaat Universitet. Een studente spreekt. Prachtig! Helder, invoelbaar en meelevend. De jeugd heeft de toekomst. De jeugd weet wat er speelt en kent de weg voorwaarts.

    ‘Dit land is van de bevolking!’ zegt ze, ‘en niet van Prayut!’

   • Chris zegt op

    bete Onno:
    – wat is tot staan gebracht? Herstel van de democratie? Er waren toch verkiezingen? Is de partij verboden zoals men dat in Cambodja, Noord-Korea en China doet?
    – hoe werkt de uitspraak van het hof de toekomst van FFP tegen? Ze blijven toch gewoon bestaan?
    – de huidige regering staat wel oppostie toe; sterker nog: zij zijn bijna even sterk als de 19 coaitie-partijen samen
    – de FFP wordt inderdaad op de huid gezeten (waarom doet men dat eigenlijk niet met leden van de Pheu Thai die veel groter is?); Prayut en enkele parlemenstleden van de coalitie ook.
    Mijn redenerig is dat de FFP nog geen wortel heeft geschoten in de bevolking, wel sympathie. Maar daar kom je er in thailand niet mee. Politieke psrtijen zijn anmelijk nauwelijks gebaseerd op een gedachtengoed maar op de populariteit van de )aankomende) politici. Dus is er een grote mate van overloop naar andere partijen en een hausse in nieuwe partijen.

 4. Jaap Olthof zegt op

  Triest, de democratie in Thailand is heel ver weg.
  De aristocratie en het leger regeren, ofwel dicteren.
  Ze glijden af naar absolute dictatuur, die qua angst begint te lijken op Noord-Korea!!

 5. Onno zegt op

  Naar aanleiding van de verwikkelingen rondom de verkiezingen van maart 2019 las ik ooit in een reactie dat Thailand geen democratie kent. Ik was het daarmee eens. Maar dat werd door menigeen tegengesproken: Thailand kent dan geen democratie zoals in de landen van West-Europa, Thailand kent een eigen vorm van democratie. Een zekere mate van democratie, werd gezegd. Een Thaise democratie.
  Nu begrijp ik uit mijn lessen burgerschapskunde van heel lang geleden dat een democratie op zijn minst een trias politica kent: een scheiding van wetgevende -, rechterlijke -, en uitvoerende machten. Niemand zal het met me oneens zijn dat opnieuw blijkt dat dit principe in Thailand niet geldt. Want wat is geschiedt: het leger als wetgever zegt tegen de rechter een politieke stroming te verbieden parlementair invloed te hebben.
  Diezelfde lessen burgerschapskunde leerden me ook dat een democratie mede als basis heeft het bestaan van een rechtsstaat. Dat betekent dat er een grondwet is en dat er wetten zijn die de verhoudingen regelen tussen de overheid en burgerij. Daartoe hoort een zekere staatsinrichting, maar in Thailand wordt die inrichting gebruikt om de overheid te dienen.
  En ik leerde dat zekere vrijheden gewaarborgd moeten zijn. Een zeer belangrijke is die van meningsvorming, maar in Thailand worden per definitie mensen met nieuwe meningen de mond gesnoerd. Hoe dan ook.
  We kunnen dus opnieuw stellen dat ongeacht de uitkomsten van gehouden “democratische” verkiezingen van voorjaar 2019 Thailand geen democratie is, maar een verkapte dictatuur. Dat was Thailand, en dat gaat Thailand future forward blijven!

 6. Christiaan zegt op

  Inderdaad Erik. Dit was te verwachten. Leger en de elite dulden geen nieuwkomers en hervormers.

 7. Bart zegt op

  Mond dood gemaakt , welkom in Thailand.

 8. Rob V. zegt op

  Mijn arme Thailand, opnieuw een bevestiging dat de amnaat nog steeds de democratie geaborteerd. Maar Anakot Mai is meer dan een partij, het staat voor een visie: Democratie, scheiding der machten, werkelijke inspraak van het volk. Dit is een diepe teleurstelling maar het gevecht voor waar zij voor staan is nog niet voorbij. De dinosaurus en hun zotte leider aan de top kunnen zo niet keer op keer door blijven gaan.

  Maar ik voel me toch diep bedroefd, mij geliefde Thailand. 🙁

  • Rob V. zegt op

   Een lening is dus een gift. En we wachten of stress op de Kiesraad on zich uit te spreken over het fund raising diner van Phalang Pracharat, waar diverse overheidsdepartmenten een tafeltje kochten. Tot dusver was het commentaar ‘geen buitenlandse sponsoring gezien’ , dat de overheid geen partij mag sponsoren.. tja tot nu toe is mondje dicht bij pro-establishment en keihard de oppositie vervolgen om elk wissewasje de standaard voor de Kiesraad en andere ‘onafhankelijke’ organen…

 9. johny zegt op

  Moderator: Discussie graag bij Thailand houden.

 10. Tino Kuis zegt op

  Dit zegt Jonathan Head en zo is:

  This is the giveaway as to the true character of ‘Thai Democracy’. The parties exist only at the pleasure of the ruling elite, and are expendable. Power does not derive its legitimacy from parliament, but from elite approval and patronage. It is a charade.

  Hier zien we het echte karakter van de ‘Thaise Democratie’. Politieke partijen bestaan alleen bij de gratie van de heersende elite en zijn vervangbaar. De wettelijkheid van macht komt niet voort uit het parlement maar vanuit goedkeuring en patronage van de heersende elite. Het is een schertsvertoning.

  • Johnny BG zegt op

   Moderator: de discussie graag bij Thailand houden.

  • chris zegt op

   En dat zegt een Engelsman in wiens land en district-kiessysteem het mogelijk is dat een politieke partij in ELK district 45% van de stemmen haalt en DUS niet vertegenwoordigd is in het parlement omdat men nergens de meerderheid haalt. Een systeem waar theoretisch maximaal 49% van de stemmers niet vertegenwoordigd is in het parlement.
   Een schertsvertoning (veel groter dan Thailand) die verniewing behoorlijk in de weg staat.

   • TheoB zegt op

    Jonathan Head is een zeer gerespecteerd journalist gestationeerd in Thailand.
    Hij geeft zijn geïnformeerde mening over de Thaise politieke situatie.
    Ik weet niet (en ik vermoed jij ook niet) hoe hij over het Engelse kiesstelsel denkt, maar dat doet er verder ook niet toe, want we hebben het hier over Thailand.
    Graag de discussie bij Thailand houden.

 11. Rob V. zegt op

  Ik ben vandaag bij de presentatie van Pannika geweest. Na afloop samen op de foto en een knuffel. Ik zei haar dat de gang van zaken mij bedroefd, waarop ze zei me geen zorgen te maken, ze zetten de strijd op een andere manier door. 🙂

  Prestentatie:
  https://www.facebook.com/FWPthailand/videos/3344366032260029/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

  • Tino Kuis zegt op

   Wow, geweldig. Pannika is mijn favoriete Thaise vrouw….Bofkontje…

  • Onno zegt op

   Goed zo, zet ‘m op. Maar wees voorzichtig, zeg dat ook maar tegen Pannika: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1863984/future-forward-says-prayut-helped-1mdb-cover-up

  • Johnny BG zegt op

   Partijen, groeperingen en mensen als deze zal je nodig hebben om de strijd om veranderingen aan te gaan en ze zullen er naar mening ook altijd blijven. Alles is een kwestie van tijd.

   Wat ik nou niet begrijp is waarom ze de strijd van boven willen aangaan terwijl je vanaf de basis veel meer draagvlak kan bewerkstelligen en ik durf te wedden dat deze vraag niet gesteld is aan mevr. Pannika.

   • Tino Kuis zegt op

    De FFP heeft zich juist heel erg ingezet om de basis te activeren. Hun bijeenkomsten werden bijgewoond door enthousiaste mensen uit allerlei lagen van de bevolking, en met name door gemarginaliseerde mensen, jongeren, gehandicapten en transgenders. het is waarschijnlijk de enige partij die werkt aan een stevige basis.

    • Chris zegt op

     Ik beweer dat ook niet maar ik beweer wat anders. Omdat de partij zo jong is, is er nog geen sprake van een bepaalde (rijpe) partijcutuur, gebaseerd op een onderlinge overeenstemming (niet hetzelfde als sympathie) over de do’s en don’t in politiek en in de partij. Dat biedt helaas ruimte voor charlatans en opportunisten in de opbouwfase. Niks nieuws maar wel iets om beducht op te zijn.
     Ik lees bijvoorbeeld vanmorgen dat “nine MPs of the dissolved FFP on Monday registered as MPs of the coalition Bhumjaithai Party, a Bhumjaithai source said, adding that another six MPs from the FFP would also join the party shortly.” Niet iedereen blijft blijkbaar binnenboord in een nieuwe fractie.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website