Beste lezers,

Stel je bent getrouwd met een Thaise en geniet van je pensioen, maar je overlijdt. Heeft mijn vrouw dan recht op een nabestaandenpensioen of heeft ze nergens recht op? Ik hoor verschillende verhalen.

Groet,

Geert

30 reacties op “Lezersvraag: Heeft mijn Thaise vrouw recht op een nabestaandenpensioen?”

 1. Geertg zegt op

  Ligt eraan of je Nederlands pensioen hebt of Belgisch.
  Als ze nooit in NL heeft gewoond krijgt ze geen AOW. Bij het bedrijfspensioen is het afhankelijk wat je zelf hebt aangegeven. Je kunt voor je met pensioen gaat of je wilt dat je vrouw een nabestaande pensioen krijgt. Als je dit doet wordt wel je te ontvangen pensioen tijdens je leven lager.

  In België krijgt als je getrouwd bent een overlevingsuitkering als je overlijdt.

  • Antonio zegt op

   En voor elk bedrijf pensioen is het verschillend, ik kwam er recentelijk achter dat mijn pensioen alleen maar aan mij als ik in leven ben uit betaal, dus als ik overlijd dan krijgt mijn vrouw niets, vanuit het bedrijf pensioen. dat is bij Achmea maar dat is bijna bij elke polis anders en afhankelijk hoeveel premie je betaald, dus ik kan je alleen maar aanraden om je polis te lezen dan weet je het.

  • Peter Trim zegt op

   Geertg jouw antwoord is geen antwoord op het vraag. Het vraag gaat over een nabestaande pensioen en NIET AOW. Ik wil graag ook het juiste antwoord weten.

 2. Khun Yan zegt op

  Geert, ik kan U enkel uitleg verschaffen indien U Belg bent, voor de Nederlandse lezers zal dit dan door een Nederlander gebeuren.
  Indien U gehuwd bent met een Thaise en U zich liet uitschrijven uit België en domicilie houdt in Thailand dan heeft U recht op een gezinspensioen. Dit pensioen bedraagt 25% meer dan een pensioen als alleenstaande.
  Idem dito indien Uw Thaise echtgenote ingeschreven is in België en U daar ook samenwoont.
  Wanneer U in één van hogergenoemde situatie’s eerst komt te overlijden dan heeft Uw echtgenote recht op een overlevingspensioen.
  In beide gevallen gaan we er van uit dat Uw echtgenote geen eigen inkomen heeft.
  In alle andere gevallen is dit niet van toepassing. Er is nog een mogelijkheid die echter geen bijval zal genieten: stel U woont in België en zij in Thailand…dan kan het “gezinspensioen” a rato van 50/50 uitbetaald worden aan beide echtgenoten…dit houdt echter geen enkel voordeel in…

  • Khun Yan zegt op

   Volledigheidshalve moet ik U helaas ook meedelen dat de Belgische Ambassade niet de minste hulp verleent aan de weduwe, ze stellen zich eerder vijandig dan behulpzaam op. Heb dit meegemaakt met een Thaise dame die tevergeefs ging aankloppen bij de ambassade waar men het vertikte één vinger uit te steken om haar te helpen…de dame in kwestie is 67 jaar. Pijnlijk…Ze moet ook elke maand een “bewijs van leven” inbrengen. Het zou eenvoudig zijn mocht de Belgische Ambassade hierin wat helpen door dit dokument erkend aan haar over te maken…maar neen…ze laten ze gewoon aan haar lot over. Uiteindelijk heb ik bemiddeld bij de pensioendienst en is het gelukt. Maar stel dat jouw weduwe er helemaal alleen voor staat.
   Overigens, indien de weduwe jonger dan 46 kan ze ook nog geen aanspraak op een overlevingspensioen maken.

   • Leo Th. zegt op

    Het siert je dat je deze Thaise dame hebt geholpen. Betrekkelijk veel Nederlanders en Belgen zijn niet goed op de hoogte van de regels en gang van zaken betreffende de staatsuitkering en bedrijfspensioen, zeker bij domicilie in het buitenland. Des te moeilijker is het voor anderstaligen, in dit geval dus de Thaise partner. En als je dan door een ambassade nagenoeg geen medewerking ontvangt wordt het een doolhof. Mijn Thaise partner heeft t.z.t. recht op een eigen Aow-uitkering en na mijn overlijden, wat hopelijk nog een tijd op zich zal laten wachten, een partnerpensioen vanuit mijn bedrijfspensioenfonds, ongeacht het woonland. Als je de weg kent is dat in feite online allemaal te regelen maar mijn partner is daar niet zo goed bedreven in. Heb daarom de te volgen stappen op papier gezet. Desondanks zal het niet eenvoudig zijn en al helemaal niet om de bruto uitkering in Thailand netto te ontvangen.

 3. Joop zegt op

  Op die vraag is geen algemeen geldend antwoord te geven. Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen regels en voorwaarden. Je zult dus bij het desbetreffende pensioenfonds moeten informeren of jouw vrouw recht heeft op een nabestaande-uitkering.

 4. Kees 2 zegt op

  Hangt er vanaf:

  Enige tijd geleden heb ik namens een Thaise weduwe, wettig getrouwd (ook voor de NLse wet) met een Nederlander die op 63-jarige leeftijd overleed, bij het ABP hiernaar geïnformeerd. Zij traden in het huwelijk toen de man rond de 60 was en zij 59. De man had een (klein) pensioen opgebouwd voor 1996 en daarna nooit meer gewerkt … en helaas: ABP hanteert de richtlijn dat als je alleen pensioen opgebouwd hebt voor 1996 (dus daarna geen werkgever meer gehad hebt die aangesloten is bij ABP) en pas later in het huwelijk treedt, de nabestaande geen pensioenuitkering krijgt.

  Voor mij geldt (omdat ik nog tot 2009 pensioen bij ABP opgebouwd heb) dat als ik (ben nu nog vrijgezel) voor mijn 65e (misschien nu 67e vanwege veranderde AOW-leeftijd) trouw, na mijn overlijden mijn weduwe recht heeft op nabestaandenpensioen. Ik vermoed dat dit bij de meeste pensioenfondsen ongeveer zo is geregeld.

  Maar… informeer bij je pensioenfonds !!!

 5. Arnolds zegt op

  Ze heeft er zeker recht op.
  Je kan een formulier aanvragen bij ABP samen invullen en ondertekenen en opsturen.
  Of je kan samen een brief opstellen ,laten vertalen en ondertekenen in Bangrat Bangkok.
  Vervolgens opsturen naar je pensioeninstelling.
  Nu regelen bespaard heel veel ellende b.v. bij scheiding of nieuwe vrouw.

 6. Ivan zegt op

  Ja , ze hebben recht op een weduwe-pensioen , maar wel pas vanaf als men minimum 2 jaar gehuwd is geweest .Dit weten alle thaise vrouwen,gehuwd met een buitenlander heel goed !

  • henry zegt op

   geen 2 maar 1 jaar

 7. henry zegt op

  Voor belgie JA. Het weduwenop of overlevingspensioen word wereldwijd uitbetaald. Dat de weduwe al of niet de belgische nationaliteit bezit. is onbelangrijk .

  Ment moet ntuurlijk we aan de voorwaarden voldoen.
  Hier vnd U alle informatie

  http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/survivors/paginas/default.aspx

  • David .H. zegt op

   inderdaad is daar nu die leeftijdsgrens van 45 jaar bijgekomen , …….. ze gunnen ons nu geen ” groen blaadje ” meer …(lol)

   • fred zegt op

    Belgisch model ;45 is altijd al geweest wanneer er geen kinderen zijn. Nu wordt de leeftijd stelselmatig opgetrokken zodat ook 45 stilaan tot het verleden zal horen. In principe zou dit tegen 2030 op 55 moeten zijn. Dit werd onlangs teruggefloten en op het eerste zicht zou het 50 worden.
    Kinderen of niet speelt geen rol meer. Is men jonger dan de vereiste leeftijd ontvangt men een overgangsuitkering gedurende 1 jaar Nadien moet men zich inschrijven als werkzoekende. Algemene voorwaarde is wel dat men minstens 1 jaar moet gehuwd zijn.
    De tijd dat je vanaf je 25 of zelfs jonger tot het einde van je leven kon genieten van een overlevingspensioen is voorbij. Enkel wie nu boven de 40 is en geluk heeft dat zijn oude man nog een tijdje meegaat zal nog kunnen genieten van het weduwepensioen.

 8. Joost M zegt op

  Geert,
  Ik denk dat het betrokken pensioenfonds jouw vraag op deze site niet leest en als enige die uitsluitsel kan verlenen als de pensioengerechtigde zijn eigen pensioenregeling niet kan doorgronden, die vraag dus niet hier zal beantwoorden.
  Blijft er niks anders over dan het pensioenfonds te benaderen, ook omdat geen lezer die uiteraard de pensioenregeling niet kent, enige (morele) verantwoordelijkheid op zijn schouders zal tillen met het innemen van een mogelijk rampzalige gevolgen hebbend standpunt.

 9. l.lagemaat zegt op

  De vraag is vaag gesteld.

  Wanneer getrouwd en waar? Nederland – – Thailand en hoe lang geleden? Waar woonachtig!

  In het algemeen keert het SVB niets uit.

  Voor de uitkering van het werk bij de overheid of bedrijf moet u zelf informeren!
  Dit voorkomt veel onjuiste of verwarrende informatie!

 10. Peter C zegt op

  Geert
  Natuurlijk hoor jij verschillende verhalen , immers iedere situatie geeft weer een andere oplossing
  # Ben je recentelijk gehuwd , of al langer
  # Is je huwelijk ook geregistreerd in nederland
  # heb je bij je pensionering iets gedaan met t nabestaandenpensioen
  Het meest handige is , als je gewoon inlogt op je persoonlijke pagina bij jou pensioenfonds
  Je hebt dan direkt inzage hoe t geregeld is
  Ook heb je regelmatig pensioenoverzichten gekregen van je pensioenfonds , hierop kan je het ook zien
  Als je beiden niet kan , neem dan kontakt op met jou pensioenfonds en stel gewoon de vragen die je wilt
  Je krijgt dan direkt antwoorden en weet hoe t zit
  Op dit forum krijg je alleen maar algemene antwoorden en dus weet je nog niet hoe t voor jou in jullie situatie zit
  Succes en geniet van je pensioen en van Thailand
  groeten Peter

 11. janbeute zegt op

  Mijn pensioen fonds van de metaal ( PMT ) geeft wel een uitkering bij mijn overlijden aan mijn Thaise ega .
  We zijn wel wettelijk gehuwd in , als wel ons huwelijk is ook geregistreerd in Nederland .
  Een keer in de zoveel jaar krijg ik een overzicht van wat ik krijg aan pensioen op jaarbasis .
  En ook bij overlijden , wat mijn Thaise ega krijgt haar naam en geboorte datum staan ook op het overzicht vermeld .

  Jan Beute .

 12. Eddy zegt op

  In België kan weduwenpensioen pas vanaf een ouderdom van 42 jaar voor de weduwe

  • henry zegt op

   Neen was 45 jaar. D e leeftijdsgrens gaat sinds 2014 jaarlijks met 6 maanden omhoog tort zij in 2025 50 jaar zal bedragen.
   heeft de weduwe de leeftijdsgrens niet bereikt krjgt ze een tijdelijke overgangsuitkering van

   12maanden zonder kinderen
   24 maanden met kinderen

   Als zij in belgie woont word zij begeleid naar werk, indien ze dat niet vind krijgt ze OCMW steun. Voor de weduwen die inThailand wonen valt het zwarte gat, want alle uitbetaligen stoppen.
   Er gaan dus aardig wat jonge Thaise dames die met een senior gehuwd zijn grote teleurstellingen te wachtens staan. Zeker degenen die dachten dat een kindhe met hun senior een levenserzekering zou zijn. Vele belgische seniore hadden ook die verwachting0 Maar in 2014 is de pensioenwet aangepast.

 13. Walter zegt op

  Als ik overlijd hebben mijn vrouw en dochter recht op nabestaandenpensioen van het AON Pensioenfonds, je moet dan wel voor je 65e jaar getrouwd zijn. De AOW is een ander verhaal ik krijg een AOW uitkering, gebaseerd op het feit dat je gehuwd bent met iemand die dat ook krijgt. Daar komt het onrecht kijken, mijn vrouw krijgt nimmer AOW ze heeft nl. nooit in NL gewerkt of gewoond, en ik wordt daarom afgescheept met een zwaar afgeroomde AOW uitkering, ze zijn zo dom die politici. Mijn AOW krijg ik op mijn 66e jaar en de UWV betaald mijn WIA uitkering een jaar door, ze vullen mijn AOW gat, dat is 3,5 keer meer dan de AOW, hoezo besparen?

  • Leo Th. zegt op

   Ja Walter, ook in mijn ogen is het onrechtvaardig dat je als AOW gerechtigde in het buitenland bij huwen of samenwonen minder ontvangt dan wanneer je alleen blijft. Hetzelfde onrecht is in Nederland sinds 2015 echter ook van toepassing wanneer je AOW krijgt en een jongere partner hebt. Je hele leven de volledige AOW-premie betaald en dan minder ontvangen omdat je een (nog) niet AOW-gerechtigde partner hebt, daar komt het in feite op neer.

 14. Joost M zegt op

  En, wat is de moraal van dit verhaal? Als je met een pensioenvraagstuk zit, ga naar het pensioenfonds want niemand hier kent je pensioensituatie en de rechten die je of je partner daaraan kan ontlenen. Reacties leiden wel tot gevarieerd leeswerk maar je hebt er niks aan of je wordt misleid. Vragen over je pensioenrechten moeten aan het pensioenfonds worden gesteld.
  Het feit dat de mogelijke weduwe een Thaise is moet een lezer/gebruiker van deze site niet inspireren om de vraag op dit Thailandblog.nl neer te leggen.
  Want nabestaandenpensioenaanspraken hebben niets te maken met de Thaise, Russische, Koreaanse, Mexicaanse of wat voor nationaliteit van de toekomstige weduwe dan ook.
  Hard gezegd, de vraag hoort hier niet thuis want het heeft niks met Thailand en Thailandse relaties van doen.

  • Puuchaai Korat zegt op

   Ik vind het toch interessant om de verschillende reacties te vergelijken. Er lijken nogal wat misverstanden te bestaan, met name over het Belgische nabestaandenpensioen. Voor de betrokkenen inderdaad hoogste tijd om eens bij de betreffende instanties en pensioenfondsen aan de bel te trekken en hun individuele situatie voor te leggen en te laten bekijken waarop ze (volgens de regelgeving van dit moment) recht hebben. Maar wel leerzaam, dus ik zou zeggen graag van dit soort vragen en reacties. Maar vertrouw alleen op een schriftelijke reactie van de instantie/het pensioenfonds.

 15. Henk zegt op

  Bijna iedereen heeft toch DIGID ,log in met je naam en wachtwoord en ga verder naar jou pensioenfonds en AOW en daar alles wat je krijgt of wat je partner krijg bij leven en bij overlijden .

  • chris zegt op

   Nou, ik heb geen DigID en ik denk met mij iedere expat die langer dan circa 4 jaar in het buitenland leeft, nadat de DigID is ingevoerd.

   • Henk zegt op

    Sinds Februari 2008 wonen mijn partner en ik in Thailand ,in die 10 jaar zijn wij niet meer in Nederland geweest en hebben beide een DIGID ,het bestaat ook al 13 jaar .(01-01-2005 )

 16. Jan zegt op

  Heb ingelogd bij MIJN ABP en gecheckt hoeveel het nabestaanden pensioen voor mijn Thaise echtgenote zou zijn, tot mijn schrik las ik dat het nabestaanden pensioen pas uitbetaald wordt na AOW leeftijd.
  Nu hoop ik dat dat wederom een foutje is van het ABP. Ze veranderen iedere keer de regels het zou de overheid wel kunnen zijn.

 17. Michel zegt op

  Ik werk nog en heb aangegeven dat ik getrouwd ben ze krijgt nabestaanden pensioen maar kreeg tip vraag sofienummer aan anders betaald ze veel belasting

 18. Rob V. zegt op

  Goed van Geert om de vraag te stellen. Er vanuit gaande dat het wel goed zit zou fout zijn. Onverantwoord zelfs. Bij twijfel of niet uitzoeken kun je beter onthouden dat de staat en pensioenfonds er niet zijn om gratis geld weg te geven. Regelingen zoals de ANW (nabestaande uitkering) zijn dan ook sober/versoberd. In deze moderne tijden gaat men er vanuit dat man en vrouw beide (kunnen) werken en dus in eerste instantie zelf een inkomen moeten regelen (vóór en na de pensioensleeftijd). Dus niet meteen afhaken als je vaag iets vernomen hebt dat er ‘iets’ voor je nabestaande is en dat dit zomaar uitgekeerd zal worden of een ruimhartig bedrag is. De bomen groeien niet (meer) tot in de hemel.

  Maar wat Geert moet doen is contact opnemen met zijn pensioenfonds en eventueel ook de http://www.rijksoverheid.nl (om te lezen over AOW -voor jezelf- en ANW -sober uitkerinkje voor nabestaande-). Tenminste als Geert Nederlander is. Hij is vergeten te melden wat zijn nationaliteit is, hun huwelijksestaat, woonland, geboortejaar van hemzelf en partner etc. Dingen die een factor kunnen zijn mbt het opbouwen van rechten. Maar wellicht dat juist door de te onduidelijke vraagstelling er nu een mooi aantal reacties is die mensen aan het denken heeft gezet.

  Tot slot: denk er niet alleen aan wat als jij wegvalt, maar ook wat als je partner eerder weg valt? Wat betekent dat voor jou of je partner qua inkomen, woon/verblijfsrecht etc. Hoef je niet tot achter de komma uir te zoeken maar een globaal idee is wel verstandig.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website