Beste lezers,

Ik ben van plan om naar Thailand te verhuizen, ik ben 62 heb een pensioen. Mijn vraag is nu word dit pensioen bruto overgemaakt naar Thailand, en betaal ik daar mijn belasting? Als ik straks 67 ben en mijn AOW krijg, kan ik er dan ook voor kiezen om in Thailand mijn belasting te betalen?

Groet,

Anton

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

24 reacties op “Thailand vraag: Wordt mijn pensioen bruto overgemaakt naar Thailand?”

 1. Marcel zegt op

  Geachte Anton,

  Er vanuitgaande dat je uit Nederland komt,
  Daar is pas een nieuw belastingverdrag tussen NL en Thailand gekomen.
  Hierbij is het dat alle belastingen over pensioenen in Nl worden ingehouden.
  Bij de AOW was dat al zo, net zoals bij pensioenen van de overheid de ABP.

  Mvg Marcel

 2. Lammert de Haan zegt op

  Dag Anton,

  Je hebt geen keus waar je belasting betaalt. Dit is nl. bij Verdrag geregeld.

  Je moet nog emigreren. Voor de Thaise Personal Income Tax (PIT) ben je pas onbeperkt belastingplichtig in Thailand als je daar 180 dagen of meer in een belastingjaar hebt gewoond of verbleven. Het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting gaat zelfs uit van 183 dagen.

  Als je ruim voor 1 juli emigreert voldoe je aan deze dageneis. Vervolgens kun je op z’n vroegst in februari/maart 2024 aangifte doen voor de PIT en een Verklaring belastingplicht woonland verkrijgen (het Thaise formulier R.O.22). Met deze verklaring zou je vrijstelling kunnen verkrijgen voor de inhouding van loonbelasting t.z.v. enkel je particulier pensioen (na emigratie vervalt van rechtswege de inhouding van premies volksverzekeringen), ware het niet dat dan inmiddels het nieuwe met Thailand overeengekomen Verdrag in werking is getreden. Dit nieuwe Verdrag is op 2 september 2022 door de ministerraad vastgesteld en treedt op 1 januari 2024 in werking en houdt een bronstaatheffing in t.z.v. alle uit Nederland verkregen bronnen van inkomen. Met ingang van 1 januari 2024 verliest Thailand dus het heffingsrecht t.z.v. deze inkomsten en betaal je meer inkomstenbelasting dan het geval is bij wonen in Nederland. Bij wonen in Thailand heb je nl. geen recht meer op heffingskortingen en aftrek t.z.v. persoonlijke verplichtingen.

  Een AOW-uitkering bleef altijd al belast in Nederland en vanaf 1 januari 2024 geldt dat ook t.a.v. pensioenen en lijfrenten. En daar je nooit tijdig vrijstelling kunt verkrijgen voor de inhouding van loonbelasting t.z.v. je particulier pensioen krijg je dit netto overgemaakt.

  Wel kun je, bij emigratie in 2023, d.m.v. het aangifteformulier model-M, in 2024 de ingehouden loonbelasting t.z.v. je particulier pensioen over de maanden dat je in Thailand woonde weer terugvragen. Maar daarna is het afgelopen met de pret en “mag” je dus zelfs meer inkomstenbelasting betalen dan het geval is bij wonen in Nederland. De logica van dit laatste ontgaat mij echter nu Nederland ingaande 2024 het enige heffende land is. Maar dat is in alle “wijsheid” zo besloten door de wetgever.

  • Goort zegt op

   De reden dat het nieuwe verdrag pas in 2024 ingaat (althans dat probeert men) is dat is gebleken dat er serieuze “flaws” in het nieuwe verdrag zijn, die moeten worden gerepareerd. Gaat dit lukken? niet bekend. Het schijnt volgens mijn info dat er dus juridische acties mogelijk zijn als men de wet als zodanig in laat gaan. Een van die dingen zou betrekking hebben op t feit dat men geen rekening houdt met de bestaande situatie voor expats, en dat je niet zomaar overnight de wet kan veranderen, zonder bestaande gevallen ervan te vrijwaren. Maar ik verneem graag meer hierover.

   • Lammert de Haan zegt op

    Ik denk dat hierbij de wens de vader is van de gedachte, Goort. Nergens is voorgeschreven dat een verdragswijziging of een nieuw Verdrag een overgangsregeling dient te bevatten. In recent gesloten verdragen kom ik dit recht niet tegen.

    Of en in hoeverre een overgangsregeling t.z.v. bestaande gevallen wenselijk is, verschilt van geval tot geval en hang af van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld: de directe budgettaire impact voor de buitenlandse schatkist te beperken, het aantal gepensioneerden met een Nederlands pensioeninkomen (het budgettaire belang) en de inkomensgevolgen

    Het al dan niet opnemen van een overgangsregeling blijft een resultaat van een onderhandelingsproces en is niet te standaardiseren.

  • Wut zegt op

   Beste Lammert de Haan, dank u voor uw uitleg. Ik denk begrepen te hebben dat ook personen met enkel de Thaise nationaliteit en woonachtig zijn in Thailand maar wel een privé pensioen + AOW vanuit Nederland ontvangen na ingang van het Verdrag belastingplichtig
   in Nederland zijn/worden. Klopt mijn aanname? Dank u wel voor uw reactie.

   • Lammert de Haan zegt op

    De tekst van het nieuwe Verdrag is nog niet beschikbaar (is nog niet verschenen in het Tractatenblad), maar gelet op recent getroffen verdragen ga ik ervan uit dat jouw aanname correct is.
    Overigens is dat onder het huidige Verdrag ook al het geval.

    • Wut zegt op

     Nogmaals hartelijk dank! Zal in de praktijk voor het merendeel van de Thaise mensen die in de toekomst terugkeren of reeds teruggekeerd zijn naar hun geboorteland en nu of t.z.t. een AOW-uitkering en/of privé (nabestaanden) pensioen ontvangen bijzonder lastig zijn om eventueel belastingaangifte bij de Nederlandse belastingdienst te doen. Vanzelfsprekend zal de uitkerende instantie de verschuldigde belasting inhouden. Maar mijn partner bijvoorbeeld heeft recht op het zelf opgebouwde pensioen, een nabestaandenpensioen en een AOW-uitkering dus waarschijnlijk zal er dan toch door de belastingdienst gevraagd worden om een verplichte aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Mijn partner is daar zelfstandig beslist niet toe in staat (digibeet en onvoldoende geletterd) en om in Thailand hulp te vinden bij een belastingadviseur met kennis van het Nederlandse belastingstelsel lijkt me nagenoeg onmogelijk. Ik wist trouwens niet dat ook onder het huidige verdrag de regels van belastingplichtig in Nederland al golden, weer wat bijgeleerd.

     • Lammert de Haan zegt op

      Zoals jij de situatie van je vrouw beschrijft is de kans groot dat zij t.z.t. in Nederland aangifte zal moeten doen voor de inkomstenbelasting. Op haar inkomsten wordt uiteraard wel loonbelasting ingehouden maar als gevolg van een drietal bronnen van inkomen treedt mogelijk het effect op van wat ik altijd aanduid met “stapeling van inkomen”.

      Elke uitkerende instantie heeft correct loonbelasting ingehouden, maar doordat bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting deze inkomens bij elkaar op worden geteld (“gestapeld”) komt zij mogelijk terecht in een hogere schijf, waardoor er nagevorderd wordt.

      In Thailand zul je zeer waarschijnlijk niet een fiscalist aantreffen die bekend is met het Nederlandse belastingstelsel. Ook van je vrouw kun je niet verwachten dat zij zelfstandig aangifte doet. Het is dan ook zaak om tijdig maatregelen te treffen. Mogelijk kun je hierover afspraken maken met een Nederlander bij jou in de buurt die, mocht jij gaan “hemelen”, contact met mij kan opnemen via mijn emailadres: [email protected] Ik heb nog een paar van zulke gevallen in Thailand rondlopen.

      Hou er echter wel rekening mee dat ik mogelijk eerder ga “hemelen” dan jij. Ik ben inmiddels de 78 al ruim gepasseerd!

      • Wut zegt op

       Allereerst sta ik versteld van uw leeftijd! Wat een respectabele leeftijd. Zou ik u, afgaande op uw gewaardeerde en actuele bijdragen op Thailandblog, nooit op hebben ingeschat. Hopelijk voor uzelf, dierbaren en lezers van Thailandblog stelt u dat ‘hemelen’ nog jarenlang uit. Verder wordt door u wel mijn vrees bewaarheid dat t.z.t. de belastingdienst aangiften inkomstenbelasting verlangt vanuit Thailand. Zal in ieder geval uw emailadres vermelden in het ‘draaiboek’ dat ik aan het opstellen ben maar ik moet natuurlijk ook voor een vertrouwenspersoon in Nederland zorgen, die van de hoed en de rand weet. Mijn buurman is notaris, binnenkort laat ik hem mijn testament opnieuw opstellen, en wellicht kan hij die taak op zich nemen. Op mijn familie hoef/wil ik niet rekenen, ben zelf de jongste van het stel, heb geen kinderen en mijn neven en nichten wil ik er niet mee belasten. Ben benieuwd hoe anderen dit probleem tackelen, er zullen waarschijnlijk steeds vaker Thaise mensen in hun geboorteland met dit probleem te maken krijgen.

  • Peter Spoor zegt op

   Lammert,
   Jouw conclusie is dat men straks, na emigratie naar Thailand, meer inkomstenbelasting betaalt dan men in Nederland betaald zou hebben. Dat komt omdat bij emigratie men geen recht meer heeft op de heffingskortingen. Echter, daar staat toch tegenover dat er geen ” Premie Volksverzekeringen ” meer wordt ingehouden. En heffen dat verlies van de “heffingskortingen” en de winst van de “Premie Volksverzekeringen” elkaar niet op ? Ik denk dat je vanaf 2024 niet meer belasting betaalt bij emigratie, maar dat het bedrag dat wordt ingehouden min oif meer gelijk is. Of maak ik ergens een denkfout ?

   • Lammert de Haan zegt op

    Je maakt inderdaad een denkfout, Peter. Jij vergelijkt appels met peren.

    Ingaande 2024 betaal je wel degelijk meer inkomstenbelasting, nl. ook over je privaat pensioen en lijfrente. En omdat je in Thailand woont betaal je zelfs meer inkomstenbelasting dan het geval is bij wonen in Nederland. Je hebt immers dan geen recht meer op heffingskortingen. Daar moet je uiteraard wel de vrijvallende Personal Income Tax op in mindering brengen.

    Jij noemt het niet meer hoeven betalen van premie volksverzekeringen “winst”. Hetzelfde zou dan bijv. ook gelden voor het niet meer hoeven betalen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De vrijvallende premie en bijdrage houdt echter wel in dat je de daartegenover staande “producten” ook niet meer “koopt”.

    Je bent bijv. nog niet AOW-gerechtigd: de opbouw van je AOW-uitkering stopt. Ook kun je je ziektekosten en kosten van langdurige zorg niet meer vergoed krijgen. Tegenover wat jij “winst” noemt staat dus een grote mate aan “verlies”.

  • jan bekkering zegt op

   Geachte heer de Haan, u geeft aan dat het nieuwe belastingverdrag op 2 september 2022 door de ministerraad is vastgesteld, en dat dit nieuwe verdrag op 1 januari 2024 van kracht zal worden,
   Maar moet dit nieuwe verdrag ook niet door Thailand geratificeerd worden,en zullen de Thaise autoriteiten de deadline van 1 januari 2024 halen om dit “klusje” te klaren?
   Met vriendelijke groet,en dank voor uw immer zeer interessante artikelen

   • Lammert de Haan zegt op

    Dag Jan.

    De onderhandelingen om tot een nieuw belastingverdrag te komen zijn in 2020 op initiatief van Thailand gestart vanwege de wens het verdrag te moderniseren en in lijn te brengen met de nieuwe OESO-antimisbruikstandaarden tegen het ontwijken en ontduiken van belasting. Nederland stemde in vanuit de wens om bronstaatheffing voor pensioenen te kunnen effectueren.

    Daar de Nederlandse wens afweek van het OESO-modelverdrag was Nederland de vragende partij. Thailand heeft hiermee ingestemd zodat niets de invoering per 1 januari 2024 in de weg staat..

    Ik durf wel te stellen dat zonder de wens van Thailand er geen nieuw Verdrag tot stand was gekomen. Als gevolg van de coronapandemie met z’n reisbeperkingen was er een grote achterstand ontstaan in de planning om te komen tot gewijzigde of nieuwe verdragen. Ook nu nog is dat het geval.

    Thailand heeft dan nu adequate antimisbruikbepalingen in het met Nederland gesloten Verdrag maar geen of nauwelijks heffingsbevoegdheden t.a.v. uit Nederland afkomstige inkomens.

 3. Janin zegt op

  Je betaald belastingen in het land dat het geld (pensioen) uitkeert! Dat betekent dus dat je geen bruto loon ontvangt.

 4. Martin zegt op

  Nederland heeft een nieuw belasting verdrag afgeloten met Thailand zodat inkomsten uit het land van herkomst ook worden belast door het land van herkomst.
  Nederland gaat dus belasting heffen over inkomsten uit Nederland en dat deed het al maar nu is het officieel
  per 1 -1 2023/2024 zover ik geinformeerd ben.

 5. john zegt op

  verhuizen of emigreren dat maakt het grote verschil. Verder staan bij emigreren alle antwoorden al uitgebreid in dit blog. Let wel op dat de situatie mogelijk per 01-01-2024 drastisch veranderd.

 6. hurm zegt op

  Na je 1e aangifte over een vol kalender jaar in Thailand, krijg je een fiscaal nummer in TLD. Daarmee kun je vrijstelling van belasting in Nederland verkrijgen. Zolang je die niet hebt vraag je belasting terug via een M biljet. Aow is altijd belast in Nederland. ABP pensioen ook als je in overheidsdienst geweest bent, zgn. een publiekrechtelijke functie.
  Na verkregen vrijstelling krijg je overige pensioenen bruto uitgekeerd.

 7. Henk zegt op

  Als je uitgeschreven bent in Nederland wordt je pensioen bruto overgemaakt. Dit jaar 2023 kun je nog voor de laatste maal de belasting in Thailand betalen, in 2024 wordt AOW en pensioen door Nederland belast.

 8. Hermie zegt op

  Zolang de Nederlandse fiscus niet jouw Thaise belastingnummer (Tax ID) heeft, wordt in Nederland alles belast en moet je het achteraf terugvragen. Enkel uitschrijving is niet voldoende om alles bruto op je Thaise rekening te krijgen.

 9. Grumpy zegt op

  Neen, je kunt niet kiezen aan welk land je belasting betaalt. Op jouw pensioenuitkering wordt loonbelasting ingehouden. In vooralsnog 2028 ook tz jouw Aow. Je krijgt jouw uitbetalingen dus nooit bruto. Iemand die tot in huidig jaar ook in Thailand belasting betaalt, kan het teveel/dubbel betaalde bij de Nederlandse fiscus terugvragen. Een heel vervelend traject. Maar per 1 januari 2024 heft nog enkel Nederland. Zie reactie Lammert de Haan.

 10. Peter zegt op

  Ik heb vrijstelling van heffing belasting in Nederland en betaal in Thailand belasting.nu het per 01.01.2024 gaat vervallen ,verhuis ik naar de Filipijnen waar het verdrag van betaling van dubbele belasting niet wordt gewijzigd!

  Peter

  • Lammert de Haan zegt op

   Het is mooi dat je deze keus kunt maken, Peter. Wonend in de Filipijnen betaal je geen inkomstenbelasting over je Nederlandse pensioen. Voor Nederland geldt een vrijstelling (artikel 18 van het Verdrag) en de Filipijnen heft niet omdat dit pensioen is verkregen “van over de grens”.
   Lees maar eens wat de Filipijnse wetgeving daarover vermeldt:

   “CHAPTER II
   GENERAL PRINCIPLES
   SEC. 23. General Principles of Income Taxation in the Philippines. – Except when otherwise provided in this Code:
   (D) An alien individual, whether a resident or not of the Philippines, is taxable only on income derived from sources within the Philippines.”

   Voor gepensioneerde Nederlanders is de Filipijnen een waar belastingparadijs.

   Enkel jouw AOW-uitkering wordt door Nederland belast.

 11. jan bekkering zegt op

  Geachte heer de Haan, u geeft aan dat het nieuwe belastingverdrag op 2 september 2022 door de ministerraad is vastgesteld, en dat dit nieuwe verdrag op 1 januari 2024 van kracht zal worden,
  Maar moet dit nieuwe verdrag ook niet door Thailand geratificeerd worden,en zullen de Thaise autoriteiten de deadline van 1 januari 2024 halen om dit “klusje” te klaren?
  Met vriendelijke groet,en dank voor uw immer zeer interessante artikelen

  • Lammert de Haan zegt op

   Zie mijn bovenstaande reactie aan jou.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website