Beste lezers,

Ik ben uitgeschreven uit NL en ingeschreven in Thailand. Ik heb een huis in NL wat verhuurt is en ik heb wat aandelen die dividend generen.

Ik begrijp dat mijn huis helaas in box 3 valt, net als mijn toekomstig pensioen. Waar moet ik en hoe mijn dividend op aandelen opgeven? En mijn huurinkomsten?

Groet,

Jan

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

12 reacties op “Thailand vraag: Hoe moet ik dividend en huurinkomsten opgeven aan de belastingdienst?”

 1. Peter zegt op

  Pensioen is belastingvrij indien je bent uitgeschreven..
  Bij AOW wordt nog wel belasting ingehouden..
  Huuropbrengsten zijn vrij van belasting in NL wanneer j er bent uitgeschreven.
  Wel zal je, afhankelijk van de WOZ waarde nog belasting moeten betalen over dit voor NL begrippen vakantie woning of 2e woning

  • Cornelia zegt op

   ‘Pensioen is belastingvrij indien je bent uitgeschreven’: onvolledige/onjuiste informatie!

  • Chris de Boer zegt op

   Pensioen is alleen belastingvrij als je daarvoor toestemming hebt gevraagd en gekregen van de belastingdienst. En daar zijn ze niet zo gemakkelijk in, ook al ben je uitgeschreven.

   • Lammert de Haan zegt op

    Jouw stelling dat een (bedrijfs-)pensioen alleen is vrijgesteld voor de loonbelasting c.q. inkomstenbelasting als de Belastingdienst daarvoor toestemming heeft gegeven, is helaas niet juist, Chris de Boer.

    Een overheidspensioen is enkel belast in Nederland maar een bedrijfspensioen is dit jaar nog van rechtswege vrijgesteld van belasting. Geen enkele belastinginspecteur kan hier invloed op uitoefenen. Hij heeft zich immers enkel te houden aan de wet c.q. het Verdrag.

    Het enige wat de inspecteur kan doen is om jou, bij een verzoek om vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting, te vragen om aan te tonen dat je daadwerkelijk fiscaal inwoner bent van Thailand en niet van Mali. Dit toon je eenvoudigweg aan met de stempels in je paspoort, met een recente Thaise Verklaring belastingplicht woonland (het Thaise formulier R.O.22) of met een recente aangifte voor de Personal Income Tax (aangifteformulier R.N.D.90 of – meestal – R.N.D.91), ook blijkend uit een recente verklaring van de Thaise Belastingdienst R.O.21.

    En daarmee is voor de inspecteur de kous af, tenzij hij redenen aanwezig acht om jou ook aan te merken als fiscaal inwoner van Nederland, maar dan ligt de bewijslast bij de inspecteur.

    Bij het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij je achteraf de niet verschuldigde maar wel ingehouden loonbelasting terugvraagt, wordt zelfs niet gevraagd om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand. Alsdan volgt de inspecteur klakkeloos jouw inschrijving in het Register Niet-Ingezetenen (RNI).

    • Lammert de Haan zegt op

     “R.N.D.90” en “R.N.D.91” moet natuurlijk zijn “P.N.D.90” en “P.N.D.91”.

    • Chris de Boer zegt op

     beste Lammert,
     Voor mijn overheidspensioen en mijn bedrijfspensioen heb ik vrijstelling van belasting moeten vragen (van mijn pensioenverstrekkers) en ook gekregen trouwens omdat ik al sinds 2006 uitgeschreven ben en in Thailand werkte en belasting betaalde.

     • Lammert de Haan zegt op

      Dag Chris,

      Er is bij jou meer aan de hand. Je schrijft nu dat je voor jouw overheidspensioen (publiekrechtelijk pensioen) ook vrijstelling hebt gekregen. Maar dan is de inspecteur toch wat te royaal geweest. Een overheidspensioen is ingevolge artikel 19 van het Verdrag altijd belast in Nederland. Het feit dat je in Thailand werkte en daar belasting betaalde doet hier niets aan .af.

      Mogelijk is jouw ABP-pensioen echter niet aan te merken als een pensioen, verkregen vanuit een overheidsdienstbetrekking. Het ABP keert ook talloze privaatrechtelijk pensioenen uit, welke enkel belast zijn in Thailand.

      Hieraan heb ik in Thailandblog ruimschoots aandacht besteed. Zie:
      https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/waar-laat-jij-je-abp-pensioen-belasten/

      Mocht het bij jou toch gaan om een publiekrechtelijk pensioen van het ABP en waarvoor je toch vrijstelling hebt gekregen dan heb je veel geluk gehad. Als gevolg van een opgewekt vertrouwen kan de inspecteur hier naderhand niet op terugkomen.

  • Johan 2 zegt op

   Huuropbrengsten zijn ook vrij van belasting in NL wanneer je bent ingeschreven. In NL belasten ze de huur in geen enkel geval. Ze pakken je WOZ waarde en stoppen het in Box 3. Daar heffen ze op dit moment een fictief rendement van 6,17% en belasten dat met 33%. Hierdoor komen verhuurders erg in de problemen.

   Voor volgend jaar schijnt het deze getallen te betreffen als ik mijn belasting consultant mag geloven >
   6,04% fictief rendement over de WOZ waarde, belast met 34%.

   Het gaat een heel gevaarlijke kant uit in NL. Want als je appartement niet aan de juiste energie/milieu eisen voldoet kom je straks in een gereguleerde markt terecht, waarbij Hugo de Jonge de hoogte van je huur gaat bepalen (denk aan zonnepanelen, warmwaterpomp en dubbel glas). Die komt dan in veel gevallen lager uit dan wat je aan belasting moet overdragen.

   Indien iemand hier nog iets zinvols heeft te melden hoor ik het graag. Met name hoe je al deze ellende kan voorkomen. Sommige ondernemers hebben dit namelijk als pensioen. Maar als het aan Hugo ligt, straks niet meer.

   • Erik Kuijpers zegt op

    Johan2, gelukkig bepaalt Hugo de Jonge de wetgeving niet en hebben wij twee kamers in het parlement die samen met de regering de wetgever zijn. En zoals je weet slinkt de steun voor het kabinet R4 zienderogen.

    Dat fictief rendement in box 3 is een gedrocht waar snel iets anders voor moet worden gevonden want de rechter heeft al ingegrepen in dit systeem. Maar wat dan? Terug naar het belasten van huur, en onderhoudskosten in aftrek toelaten zoals vroeger? Daar zit ook niemand op te wachten.

    Alle verhuur van woningen overlaten aan de corporaties is dan een oplossing en die faciliteren in de aanpak van de isolatie- en gasproblematiek. Neem die portefeuille over van beleggers, koop ze uit, en regel dit nationaal. Was dat niet ooit een links stokpaardje? Maar zó links zal NL het niet snel bakken, denk ik.

 2. Lammert de Haan zegt op

  Dag Jan,

  Wel jouw 2e woning in Nederland maar niet jouw toekomstige pensioen wordt belast in box 3.

  Hou er rekening mee dat de inkomstenbelasting t.z.v. jouw 2e woning in Nederland als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (het zgn. Kerstarrest) voor 2023 mogelijk tweekeer zo hoog zal uitvallen dan het geval was voor 2022.
  Over de huurinkomsten betaal je geen belasting. Hiermee is al rekening gehouden bij het bepalen van het (fictieve) rendement ingevolge de vermogensrendementsheffing van box 3.

  Omdat jij niet expliciet schrijft over een overheidspensioen ga ik ervan uit dat het om een bedrijfspensioen gaat. Mocht jij in 2023 nog pensioen ontvangen dan is dat vrijgesteld in Nederland. Na inwerkingtreding van het nieuw met Thailand overeengekomen belastingverdrag (zeer waarschijnlijk per 1 januari 2024) is ook een bedrijfspensioen belast in Nederland.

  Voor wat betreft jouw dividenduitkering ga ik ervan uit dat het gaat om een Nederlands beleggingsdividend (jij bezit geen 5% of meer van het aandelenkapitaal van de Nederlandse onderneming).
  Hierover mogen beide landen heffen. Thailand doet dat niet, tenzij jij dit dividend als inkomen in Thailand inbrengt in het jaar van genieten daarvan en in Nederland is daarover naar ik aanneem al de dividendbelasting, als bronbelasting, ingehouden.

 3. bob zegt op

  Normaal gezien krijg je van de belastingdienst ieder begin van het jaar een brief waarin je verzocht wordt aangifte te doen. Als je dit doet krijg je na verloop van tijd een IB aanslag die op 0 eindigt vanwege emigratie.
  Men blijft graag op de hoogte. Schakel een accountant in is mijn advies.

 4. Erik Kuijpers zegt op

  Jan, pensioeninkomen valt in box 1. Er is verschil in behandeling tussen bedrijfs- en overheidspensioen als je NL metterwoon verlaat voor TH.

  Overheidspensioen is in NL belast net als de AOW. Bedrijfspensioen is in TH belast en daarvoor kun je in NL vrijstelling vragen; maar ik lees dat jouw pensioen nog niet ingegaan is. TH mag over jouw AOW heffen maar moet daarna reductie verlenen; zie daarvoor het advies van Lammert de Haan in dit blog.

  Er komt een nieuw belastingverdrag aan tussen NL en TH. Als dat 1-1-2024 ingaat is, zover als nu bekend is, alle NL-pensioen in NL belast bij emigratie naar Thailand, net als de AOW en dergelijke uitkeringen uit de zekerheid.

  Onroerende zaken (en bepaalde rechten daarop, en bedrijfsvermogen in NL) worden belast in het land waarin die zaken liggen en dat is in NL in box 3.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website