Beste lezers,

Deze vraag stel ik voor een vriend. ‘Victor’ woont tig jaren in Thailand en is in NL uitgeschreven. Hij is in de 70 en heeft een internationale ziektekostenpolis uit NL. Vanwege persoonlijke en familie-omstandigheden moet hij naar NL en koopt straks een ticket voor 3 maanden. Hij kan bij kennissen op kamers wonen tegen kostprijs.

Stel nu, dat hij voor de terugreis naar Thailand niet zo snel een COE kan krijgen, en de verdere papieren, zodat hij langer in NL moet blijven dan net-niet-4 maanden. We maken allemaal mee dat in Thailand de regeltjes wel eens willen veranderen…

Ik benadruk dat Victor in Thailand een vast adres heeft en alle benodigde stempels. Zijn woonplaats is Thailand. Maar moet hij zich na 4 maanden in NL inschrijven en daarmee tegen de verplichte zorgpolis aanlopen en aandacht van de belastingdienst?

De crux van deze vraag is de internationale ziektekostenpolis uit NL. Als hij gedwongen wordt een zorgpolis te nemen dan vervalt die internationale polis en krijg die later maar eens terug…. Wij weten al dat dit niet zal lukken.

Groet,

Erik

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

10 reacties op “Thailand vraag: Door corona langer in Nederland, moet ik me melden bij de gemeente?”

 1. jan zegt op

  Moderator: Dit heeft niets met de vraag te maken. Het betreft hier een Nederlander geen visumplichtige buitenlander.

 2. wim zegt op

  Deze vraag heb ik mezelf gesteld een paar maanden terug. Ik was voor familiezaken in NL en had me ook inderdaad bedacht dat als ik mijn internationale verzekering op zou moeten zeggen het nog maar de vraag was of ik em later weer zou kunnen afsluiten.

  Hierbij komt ook nog de uiterst merkwaardige regel dat inschrijven in NL binnen 5 dagen na aankomst moet, en niet pas nadat de eerste 4 maanden erop zitten.

  Uiteindelijk ben ik ruimschoots binnen de 4 maanden weer vertrokken dus er was geen probleem. Ik begreep dat verschillende gemeenten hier ook op verschillende wijze mee om gaan en had ingeschat dat er wel enige ruimte zou zijn voor eventueel een paar weekjes extra, zeker zolang dit virus nog zoveel aandacht krijgt.

  Als backup scenario had ik bedacht desnoods even een weekje ergens buiten NL te verblijven igv de 4 maandengrens oncomfortabel dichtbij zou komen.

 3. Kees 2 zegt op

  Lammert de Haan heeft hierover ruim een jaar geleden geschreven. (Ik heb gezocht op dit blog, maar kon het
  niet zo snel terugvinden… ). Samenvattend kwam het erop neer dat in zo’n geval het woonland Thailand blijft.
  Met zijn advies: niet inschrijven in NL!

  • Erik zegt op

   Kees2, dat advies is Victor en mij bekend.

   Maar wat zegt de wet? Zover mij bekend MOET je je inschrijven als je voornemens bent langer dan 4 maanden te blijven. Dat voornemen is er niet dus ik begin met ‘niet inschrijven’.

   Maar je blijft wel langer en wat dan? Als Thailand helemaal dicht gaat kan het wel een jaar duren. Is de wet of de ambtenaar zo soepel?

   Daarom de vraag hier om naar ervaring van anderen te zoeken. Daarna gaan wij verder kijken.

   Wims plan B is ook een goeie optie. Een weekje de grens over en opnieuw beginnen.

   • Lammert de Haan zegt op

    Je verwoordt het goed, Erik. Het gaat inderdaad om het ‘voornemen’.

    Dat moet je ook doortrekken naar: “Als Thailand helemaal dicht gaat”, zoals je schrijft..

    Naast het in m’n eerdere reactie vermeldde arrest van de Hoge Raad en de Verdragsbepalingen wijs ik je ook nog even op artikel 4, lid 1, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, luidend: “Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.” Deze bepaling bevat geen tijdslimiet.

    Wat zijn nu de omstandigheden wanneer Thailand gedurende lange(re) tijd helemaal dicht gaat?

    1. Je vriend heeft nog steeds het voornemen om terug te keren naar Thailand.
    2. Door de omstandigheden (is overmacht) wordt hij belet om dit voornemen ook ten uitvoer te brengen.

    Door de omstandigheden is je vriend nog steeds (fiscaal) inwoner van Thailand: hij heeft geen grachtenpand in Amsterdam gekocht, er staat ook geen Ferrari bij hem voor de deur en in de gracht ligt geen jacht van hem. M.a.w.: hij heeft niet berust in het niet ten uitvoer kunnen brengen van z’n voornemen en zich niet gevestigd in Nederland.

  • Henk zegt op

   Ik denk dat je hierna verwijst, een vraag die ik ruim een jaar geleden stelde:
   https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/lezersvraag-belastingplichtig-door-corona-lockdown/

 4. Lammert de Haan zegt op

  Dag Erik,

  Je vriend hoeft zich geen enkele zorgen te maken, mocht hij, al dan niet gedwongen, langer dan vier maanden in Nederland verblijven voor bijvoorbeeld vakantie of familiebezoek.

  In jouw vraag wordt ten onrechte de link gelegd naar de zgn. 8/4-regeling. Bij deze regeling, welke ik in het verleden al eens heb aangeduid als de ‘vertrekregeling’, gaat het om de vraagstelling ’wanneer ben je nog aan te merken als inwoner van Nederland’ en ‘wanneer moet je laten uitschrijven uit de gemeente’. Deze vraagstelling zal ik hier verder niet behandelen daar zij, naar ik aanneem, voldoende bekend is.

  Wat betreft jouw vriend gaat het om de ‘terugkeerregeling’.

  Voor jouw vriend vraag je naar de maximale verblijfsduur in Nederland vanuit de situatie van wonen in Thailand.

  JE VRIEND EN ZIJN TOEGESTANE VERBLIJFSDUUR IN NEDERLAND, ZONDER DAARBIJ AANGEMERKT TE WORDEN ALS INWONER VAN NEDERLAND

  Je vriend woont in Thailand en komt voor vakantie en familiebezoek en misschien ook nog wel voor een medische ingreep, tijdelijk naar Nederland! Het antwoord op de vraag waar iemand z’n woonplaats heeft moet je zoeken in:
  a. de jurisprudentie;
  b. het Belastingverdrag Nederland-Thailand.

  Ad a. Wat onder woonplaats moet worden verstaan heeft de Hoge Raad (H.R.) op 21-01-2011 duidelijk geformuleerd. (LJN: BP1466, H. R., 10/00563). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelde onterechte eisen en werd vervolgens teruggefloten door de H.R., daarbij stellend dat het voor de beoordeling waar iemand woonplaats heeft slechts gaat om de ‘duurzame band van persoonlijke aard tussen betrokkene en Nederland’. Is die aanwezig dan is het adres waar je woont, je woonadres en heb je een woonplaats in Nederland. Het omgekeerde is echter ook het geval en dat geldt zeker t.a.v. jouw vriend.

  Ad b. Het Belastingverdrag Nederland-Thailand bevat hiervoor de volgende bepalingen:

  “Artikel 4. Fiscale woonplaats
  1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking ‘inwoner van een van de Staten’ iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid.
  3. Indien een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van beide Staten is, gelden de volgende regels:
  a) hij wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft. Indien hij in beide Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarmede zijn persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
  b) indien niet kan worden bepaald in welke Staat hij het middelpunt van zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij gewoonlijk verblijft;”

  DE ‘TERUGKEERREGELING’

  Je vriend woont in Thailand en komt voor vakantie/familiebezoek naar Nederland. Hierdoor ontstaat er niet een duurzame band van persoonlijke aard tussen hem en Nederland. Zijn verblijfplaats gedurende de vakantie is bij kennissen. Mochten deze kennissen hem zat zijn (en dat kan zomaar gebeuren) dan is alle ‘duurzaamheid’ zomaar verdwenen. Verblijf bij familie, vrienden, kennissen of in een vakantiehuisje op de Veluwe is dan ook nooit aan te merken als een duurzaam verblijf. Zie het arrest van de Hoge Raad.

  In Thailand heeft hij wel een duurzaam tehuis tot zijn beschikking (koop dan wel huur). Vervolgens verschuift door een tijdelijk verblijf in Nederland i.v.m. vakantie/familiebezoek het middelpunt van z’n levensbelangen niet opeens naar Nederland, terwijl daarnaast Thailand het land is waar hij gewoonlijk (duurzaam) verblijft.

  M.a.w.: de vanuit Nederland bekeken 8/4-regeling is in het geheel niet op hem van toepassing. Ook bij een langer verblijf wegens vakantie/familiebezoek dan 4 maanden blijft hij nog steeds z’n (fiscale) woonplaats houden in Thailand.

  Dit zou kunnen veranderen wanneer hij bijv. een huis in Nederland koopt of een huis permanent huurt om dit voor langere tijd daadwerkelijk ook te gaan bewonen. Met daarnaast ook nog een auto voor de deur, die het gehele jaar in de wegenbelasting zit, een persoonlijke WA-verzekering afsluit en een Labrador aanschaft, die in de maanden dat hij in Thailand doorbrengt liefdevol wordt verzorgd door een familielid en zo kan ik nog wel een paar dingen bedenken. Dan zou bijvoorbeeld de Belastingdienst zich wel eens kunnen gaan afvragen waar voor je vriend het middelpunt van z’n levensbelangen nu eigenlijk ligt, maar daar is in dit geval geen sprake van.

  CONCLUSIE: je vriend behoeft zich beslist niet druk te maken over 3, 4, 5 of 6 maanden verblijf in Nederland wegens vakantie/familiebezoek. Hij wordt daarmee nog geen (fiscaal) inwoner van Nederland (met alle gevolgen van dien).

 5. Prawo zegt op

  De verplichting tot inschrijving ontstaat pas op het moment dat iemand naar verwachting langer in NL zal gaan verblijven.
  Pragmatisch: die verwachting komt er niet, of veel later.
  Tip: zorg dat de eerste binnenkomst in het Schengengebied niet Schiphol is maar een andere luchthaven in de EU. Daardoor zal het begin van de relevante periode naar behoefte zijn aan te passen.

 6. Erik zegt op

  Dank allen! Hier heeft Victor wat aan en wij allemaal.

 7. Hans van Mourik zegt op

  Goede lezersvraag.
  En goede reacties
  Die vraag wou ik ongeveer ook stellen in het ,Thailandblog, maar wil nog even wachten.
  Aangezien ik, een uitnodiging heb gekregen, van het KTOMM Bronbeek, om daar proef te gaan draaien.
  Wil daar gaan wonen als ik 80 bent.
  Heb de manager geemail, dat het voorlopig niet kan.
  Omdat het voor mij moeilijk wordt, zo niet onmogelijk gemaakt, door de strengere maatregels ,van de Thaise Ambasade, om weer terug te keren naar Thailand.
  I.V.M. Met de pandemie, en angst dat ik in Nederland langer moet blijven.
  Nu durf ik volgend jaar, terug te gaan naar Nederland en Slaapt bij dochters, en laat mij niet inschrijven, zoals gewoonlijk.
  Mocht het langer als 4 maanden zijn, door de pandemie, dan is dat ook geen probleem.
  Meestal ben ik maar 4 maanden daar, bij mijn dochters.
  Hans van Mourik


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website