Beste lezers,

Bij mijn belastingaangifte aanslagjaar 2022 (België) kreeg ik een pop-up dat ik mijn buitenlandse rekeningen moet opgeven en mijn buitenlandse eigendom voor berekening kadastraal inkomen.

 1. ik heb helemaal GEEN eigendom, noch in Thailand, noch in Belgie.
 2. als ik überhaupt een eigendom zou hebben in Thailand (wat technisch toch niet kan want je kan als buitenlander toch geen huis bezitten), moet je daar dan ook belasting op betalen in het Belgisch belastingparadijs?

Groet,

Freddy

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

22 reacties op “Moet ik belasting in Belgie betalen voor mijn eigendom in Thailand?”

 1. koen zegt op

  ja, je moet buitenlandse rekeningen opgeven en buitenlandse eigendommen, en je wordt er dan op belast (zoals op Kadastraal Inkomen op eigendommen in BE of -nog erger- op theoretische huurinkomsten). Ik had een villa in Hua Hin (eigendom en grond leasehold, verkocht in 2020 omwille van de covid-19 belemmeringen) en ook een Bangkok Bank rekening. Nooit aangegeven. Ze vinden dat toch niet (buiten EU) en ik vind taksen op die twee dingen onterecht want “complicated”, de fiscus begrijpt jouw kosten in TH toch niet en zal zich dus niet soepel opstellen en jou taksen op theoretische verhuurinkomsten van jouw villa (of condo) en geen rekening houden met verhuurkosten. Dus conclusie: niet opgeven aan fiscus.

  • Erik zegt op

   Koen, jij adviseert Freddy twee zaken die met elkaar in strijd zijn. ‘Ja, je moet het opgeven’ … en daarna ‘Nee, niet opgeven’. Wat is het echte antwoord nu?

   Als het verplicht is dat op te geven en je doet dat niet dan heet dat fraude en ik neem aan dat de Belgische wetgeving daar maatregelen tegenover stelt. Als Freddy wordt gepakt sta jij dan met de portemonnee klaar?

   Overigens, landen wisselen meer en meer informatie uit, ook buiten de EU.

   • koen zegt op

    dus: “ja, je moet het wettelijk opgeven” en “neen, je doet het beter niet”. Buitenlandse rekening opgeven is al jaren verplicht, buitenlandse onroerende eigendommen sinds AJ2022. Als je dat niet doet, is dat fraude. En neen, ik betaal niet de boetes.
    Je moet in BE ook je roerende inkomsten aangeven, dus bvb dividenden, waar aan de bron 30% wordt ingehouden. In je aanslagbiljet mag je dan nog extra gemeentebelastingen betalen, meestal 7% of 8%. Geen enkele Belg doet dat effectief. En neen, die “fraudeurs” betaal ik ook niet.
    Er is geen uitwisseling van gegevens over onroerende eigendommen met niet-EU landen. Wel zijn er privébedrijven die -soms met succes- op zoek gaan naar eigendommen in Turkije of Marokko van die frauderende buitenlanders die in BE dan onrechtmatig een goedkope sociale woning huren.
    En, geloof het of niet, ook zijn er zelfs Belgen die klusjes laten uitvoeren “in het zwart” zonder daar BTW op te betalen! Tenslotte zijn er ook Belgen die een huis kopen met een bedragje “in het zwart” om wat registratierechten te ontduiken.
    De Belgen zijn de hoogst belaste burgers in de OESO (en dus wereldwijd) en frauderen daarom vaak. Zo wordt mijn loon bij voorbeeld belast aan ruwweg 60% (RSZ 13,07%, bedrijfsvoorheffing 50%) en met het overschotje betaal ik dan goederen waar 21% BTW op zit, of 70% accijnzen (benzine, sigaretten toen ik nog rookte) en een deel winstbelasting van de fabrikant.
    Het is duidelijk dat jij geen Belg bent die een eigendom in Thailand bezit 🙂

 2. Sjaak S zegt op

  Voor de zoveelste keer: je mag in Thailand juist wél een huis bezitten, alleen de grond niet

 3. Lammert de Haan zegt op

  Dag Freddy,

  Waarschijnlijk heb je wel degelijk “eigendommen” in Thailand. Bij een eigendom moet je niet alleen denken aan onroerende zaken, zoals een huis of grond, maar ook aan een Thaise bankrekening.

  Vervolgens vraag jij je af, mocht je wel een huis bezitten in Thailand en wat als buitenlander heel goed kan, of je daar dan in België belasting naar het inkomen of vermogen over moet betalen.
  Daar is slechts één antwoord op mogelijk en dat is: NEE.

  Net als in vrijwel alle belastingverdragen gaat ook het op 16 oktober 1978 door België met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting (hierna: het Verdrag) uit van het zgn. situs-beginsel.
  Dit beginsel houdt in dat enkel het land waarin de onroerende zaak is gelegen, bevoegd is om daarover belasting te heffen.

  Lees maar eens wat het Verdrag daaromtrent bepaald:

  “Artikel 6 Inkomsten uit onroerende goederen

  1. Inkomsten uit onroerende goederen, inkomsten uit landbouw¬ of bosbedrijven daaronder begrepen zijn belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat waar deze goederen zijn gelegen.
  2. De uitdrukking “onroerende goederen” heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend door het recht van de overeenkomstsluitende Staat waar de desbetreffende goederen zijn gelegen. De uitdrukking omvat in ieder geval de goederen die bij de onroerende goederen behoren, levende en dode have van landbouw- en bosbedrijven, rechten waarop de bepalingen van het privaatrecht betreffende de grondeigendom van toepassing zijn, vruchtgebruik van onroerende goederen en rechten op veranderlijke of vaste vergoedingen ter zake van de exploitatie, of het recht tot exploitatie van minerale aardlagen, bronnen en andere bodemrijkdommen; schepen en luchtvaartuigen worden niet als onroerende goederen beschouwd.”

  Zie ook:

  “Artikel 13 Vermogenswinsten

  1. Voordelen verkregen uit de vervreemding van onroerende goederen, zoals omschreven in artikel 6, paragraaf 2, zijn belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat waar deze goederen zijn gelegen.”

  Hoe zit het dan met eigendom/bezit van een Thaise bankrekening en de daaruit verkregen inkomsten in de vorm van rente?
  Ook daarover mag enkel Thailand heffen en doet dat dan ook in de vorm van een bronbelasting van 15%.

  Zie:

  “Artikel 11 Interest

  1. Interest afkomstig uit een overeenkomstsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere overeenkomstsluitende Staat, is in die andere Staat belastbaar.”

  M.a.w.: aan België komen geen heffingsrechten toe t.z.v. een in Thailand wonende Belg voor wat betreft zijn in Thailand gelegen onroerende zaak en z’n Thaise bankrekening. Hiermee wordt volledig aangesloten bij het OESO-modelverdrag.

  Zie voor het door België met Thailand gesloten Verdrag:
  http://www.senate.be/lexdocs/S0611/S06111683.pdf

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

  • Erik zegt op

   Lammert, hier komt de vraag op waar Freddy eigenlijk woont. Ik denk dat hij in zijn thuisland woont dus in BE. Helaas zegt hij dat niet in zijn vraag. Woont hij in BE dan is de rente in BE belastbaar, als ik dat goed lees.

  • Janin ackx zegt op

   Beste,
   Ondanks wat je beweert, en ik wil je graag geloven, moet ik toch belasting betalen op mijn huis in Thailand.
   Zij zeggen dat het belasting is op tweede woonst en dat dit wel mag en kan. Zou die 800 euro ook graag voor iets anders gebruiken….

   • Lammert de Haan zegt op

    Janin, uit jouw reactie maak ik op dat jij in België woont. Je spreekt immers over een tweede woonstee. Maar ook dan mag België niet heffen over jouw tweede woning in Thailand. Niet de Belgische nationale wetgeving doch het door België met Thailand gesloten Verdrag is, als regel van internationaal recht en dus van hogere orde dan de nationale wetgeving, doorslaggevend. Daarbij gaat dit Verdrag uit van het situsbeginsel, inhoudende een bronstaatheffing. Zie daartoe de door mij aangehaalde artikelen 6 en 13 alsmede artikel 22, lid 1 van het Verdrag, luidend als volgt:

    “Artikel 22 Vermogen

    1. Vermogen, bestaande uit onroerende goederen als omschreven in artikel 6, paragraaf 2, is belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat waar deze goederen zijn gelegen.”

  • Christian zegt op

   Beste Lammert,

   Bedankt voor deze verrassend verduidelijking.
   m.a.w., je kan helemaal niet in problemen komen door je huis eigendom en bankrekening op te geven.

   Hoe zit dat als je hier een kleine zaak (bussiness) hebt gehad, en met de inkomsten het huis hebt gekocht, of een groot bedrag hebt staan op die bankrekening ?

   m.a.w. gaan ze niet vragen van waar dat geld komt ?

   mvg

  • Lung addie zegt op

   Zoals steeds is het antwoord van Mr Lammert De Haan het correcte antwoord.
   Jammer genoeg geeft de vraagsteller niet aan of hij al dan niet uitgeschreven is in Belgie. Indien hij uitgeschreven is dan moet hij een belastingaangifte invullen als ‘niet in Belgie wonende Belg. Op deze aangifte komt zelfs de rubriek: ‘buitenlandse rekeningen’ niet voor.

  • koen zegt op

   Beste fiscalist, uw conclusie “nee” is fout sinds AJ2022 of moet minstens worden genuanceerd.
   Zie de website van de Belgische fiscus:https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/onroerende_inkomsten/onroerende-goederen-buitenland#q3

   Een uittreksel:
   1. Is uw woning in een van de volgende landen gelegen?

   Duitsland
   Frankrijk
   Italië
   Luxemburg
   Spanje
   Ja: Uw onroerende inkomen wordt vrijgesteld in België (en zijn belastbaar in het land waar de woning gelegen is).
   Hoewel deze inkomsten in België vrijgesteld zijn, zullen ze in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting verschuldigd op uw andere Belgische inkomsten.

   Neen: zie volgend punt

   2. Bestaat er een ‘overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting'(externe link) tussen België en het land waar uw woning zich bevindt?

   Ja: zie volgend punt

   Neen: Uw onroerende inkomsten in het buitenland worden belast in België. In België geldt echter een belastingvermindering van 50 % op deze inkomsten. Het is mogelijk dat u ook belasting betaalt in het land waar het onroerend goed is gelegen.

   3. Als er een overeenkomst bestaat: zijn de onroerende inkomsten krachtens die overeenkomst in België vrijgesteld met progressievoorbehoud?

   Ja: Uw onroerende inkomsten zijn vrijgesteld in België. Hoewel deze inkomsten in België vrijgesteld zijn, zullen ze in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting verschuldigd op uw andere Belgische inkomsten.

   Neen: Uw onroerende inkomsten in het buitenland worden belast in België. In België geldt echter een belastingvermindering van 50 % op deze inkomsten.

   • Lammert de Haan zegt op

    Koen, lees eens wat jezelf schrijft onder punt 3. Daaruit blijkt dat mijn conclusie t.z.v. onroerende zaken juist is. Daar komt bij dat met AJ2022 het door België met Thailand gesloten Verdrag niet is gewijzigd, terwijl een Verdrag, als regeling van internationaal recht, voorgaat op nationale wetgeving.

    Bestaat er dan ook geen aangifteplicht t.z.v. een in Thailand gelegen tweede woning?
    Ja, er bestaat wel een aangifteplicht maar niet omdat België over deze woning belasting mag heffen maar als gevolg van het in het Verdrag opgenomen progressievoorbehoud. Dit progressievoorbehoud gaat aanmerkelijk verder dan wat gebruikelijk is en beslaat ook de in België vrijgestelde inkomsten, zoals t.z.v. een in (in dit geval) in Thailand gelegen onroerende zaak.

    Zie daartoe artikel 23, lid 1, van het Verdrag en luidend als volgt:

    “Artikel 23 Vrijstellings¬ en verrekeningsmethoden

    1. In België wordt dubbele belasting op de volgende wijze vermeden :
    a) Indien een inwoner van België inkomsten ontvangt die volgens de bepalingen van de Overeenkomst in Thailand belastbaar zijn en waarop de bepalingen van de subparagrafen b), c), en d) hierna niet van toepassing zijn, of vermogensbestanddelen bezit die volgens de bepalingen van de Overeenkomst in Thailand belastbaar zijn, stelt België deze inkomsten of vermogensbestanddelen vrij van belasting. Bij het berekenen van het bedrag van de belasting over het overige inkomen of vermogen van die inwoner mag België evenwel het belastingtarief toepassen dat van toepassing zou zijn indien die inkomsten of die vermogensbestanddelen niet waren vrijgesteld.”

  • freddy zegt op

   Bedankt voor uw reactie, ja, ik had moeten vermelden dat ik in België woon en nog werk; volgend jaar waarschijnlijk op rust en dan verlaat ik dat belastingsparadijs..

   • Lammert de Haan zegt op

    Freddy, ook dan is een eventuele (tweede) woning niet belast in België. Echter anders ligt dit voor wat betreft een eventueel banktegoed in Thailand. Ik verwacht echter niet dat dit laatste ook het geval is.

    Zie voor wat betreft een aangifteplicht in België wat ik als antwoord op enkele reacties schreef t.a.v. het in het Verdrag opgenomen progressievoorbehoud (artikel 23 van het Verdrag).

  • Christian zegt op

   Beste Lammert,

   mag ik een antwoordje krijgen op miijn vorige vraag aub, ik wil er wel bij vermelden dat ik de bussiness en huis aankoop gedaan heb terwijl ik in Belgie was uitgeschreven (2008-2019) sinds 2019 terug in Bel ingeschreven, geen bussiness geen werk in Thaland meer, mar dus wel bankrekening en huis.

   mvg
   Christian

   • Lammert de Haan zegt op

    Christian, met jouw eerste vraag kon ik niets beginnen. Wat kan ik met “als je HIER een kleine zaak hebt gehad” en “een groot bedrag hebt staan op DIE bankrekening”.
    En wat moet ik met de opmerking: “je kan helemaal niet in problemen komen door je huis eigendom en bankrekening op te geven.”

    Dit laatste deed mij vermoeden dat je tot nu toe geen aangifte in België hebt gedaan voor wat betreft een (mogelijk) huis en (mogelijke) bankrekening in Thailand, terwijl je inmiddels weer in België woont en nu tot de conclusie bent gekomen dat je dit zonder al te grote financiële gevolgen (“probleemloos”) toch in België kunt aangeven.
    Met jouw tweede bericht bevestig jij dit vermoeden. Daarmee pleeg je tot nu toe belastingfraude.

    Vervolgens kun je van een zichzelf respecterende fiscalist niet verwachten dat hij je daarin adviseert. Ik kan dan hoogstens zeggen: doe dat niet en stop daarmee (ongeacht de consequenties)!

    Voor de duidelijkheid:
    • Wonend in België moet je ook je buitenlandse bankrekening aangeven.
    • Dat geldt tevens voor een tweede huis in Thailand en dan niet om daar belasting over te betalen in België maar om dit te betrekken bij de berekening van de in België verschuldigde belasting over je andere inkomen (het progressievoorbehoud, waar ik eerder over schreef).

    Ik neem aan dat je met een controleerbare administratie en met belastingaangiften in Thailand t.z.v. je bedrijfsactiviteiten aldaar de herkomst van je vermogen kunt aantonen.
    Zo niet dan kun je wel degelijk in de problemen komen, zulks in het kader van de bestrijding van wit-was-praktijken.

    Overigens merk ik op dat zo’n zaak zich in feite niet leent om behandeld te worden in een openbaar forum!

 4. Jean zegt op

  Beste Lammert wat jij schrijft kan theoretisch correct zijn maar de praktijk kan verschillen.
  Net als Erik denk ik dat je jouw eigendommen en bankrekeningen moet aangeven aan de Belgische fiscus zelfs al zou je er geen belasting moeten op betalen. Doe je dat niet dan pleeg je fraude en als de belastingen het zouden ontdekken (misschien nooit) kunnen ze zich afvragen waarom je het niet doet. Werkt hij misschien in Thailand (met een Thai marriage visum mag je wel werken in Thailand). Als gepensioneerde mag je wel werken maar boven een bepaald bedrag moet je ook belastingen betalen.
  Wat de roerende voorheffing op bankintresten betreft. Die kan je gemakkelijk terugvragen aan de plaatselijke belastingdienst. Je moet gewoon een belasting identificatienummer aanvragen en je krijgt tot de laatste setang terugbetaald en dus betaal je geen roerende voorheffing.
  Trouwens niet alle banken rekenen de roerende voorheffing aan.

  • Erik zegt op

   Jean, het draait om de vraag waar vraagsteller woont. Lammerts advies betreft de positie NA emigratie. Lung Addie nuanceert het ook in die zin en uit zijn reactie maak ik op dat vraagsteller in België woont.

   Tenslotte, als gepensioneerde mag je in Thailand niet zomaar gaan werken. Daarover zijn in dit blog eerder vragen gesteld, zelfs deze week nog over het houden van dieren.

   • Lammert de Haan zegt op

    Erik, die vlieger gaat niet op t.a.v. een in Thailand gelegen onroerende zaak zoals een (tweede) woning. Ook al woon je in België, dan nog is deze zaak vrijgesteld van heffing in België. Zie de situsbepalingen/bronstaatheffing in het Verdrag (artikelen 6, 13 en 22).

  • Lammert de Haan zegt op

   Jean, ik schrijf niet dat je het in België niet moet aangeven maar “aangeven” en “belasting over moeten betalen” zijn twee verschillende zaken.

   Ja, er is een aangifteplicht maar dat houdt verband met het in het Verdrag opgenomen progressievoorbehoud. Zie wat ik daarover schreef in mijn reactie op Koen.

 5. MikeJordan zegt op

  Stuk txt uit bijvoegsel van financien om belastingsaangifte aangifte in te vullen !!!

  UITGESCHREVEN BELGEN HEBBEN EEN IETS ANDERE BELASINGSSTATUS QUA AANGIFTE

  copy paste van bewuste txt

  “Opgelet: Als u niet-inwoner bent (dat wil zeggen dat u in België een aangifte niet inwoners indient),
  bent u niet gehouden door de verplichting om uw buitenlandse rekeningen mee te delen aan het
  centraal aanspreekpunt.”

  • Lammert de Haan zegt op

   Klopt helemaal, Mike Jordan,

   Bij wonen in bijv. Thailand mag Thailand op grond van artikel 11 van het door België (of Nederland) met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting over de renteopbrengst/interest heffen en doet dat dan ook in de vorm van een bronbelasting van 15% (voor particulieren).

   Hou hier rekening mee bij het doen van aangifte voor de Personal Income Tax (PIT). Mocht je, als gevolg van de vele vrijstellingen, aftrekposten, verminderingen en de eerste schijf van de PIT van 0%, niet aan belasting betalen toekomen in Thailand, dien dan toch een aangifte model P.N.D,91 in. Daarin voer je tevens je renteopbrengst op en bij vraag 13 van het aangifteformulier (Withholding Tax) voer je de bronbelasting van 15% op en je krijgt deze bronbelasting op aanslag weer terug. Dat geldt tevens, mocht je wel PIT verschuldigd zijn, tot en met de 3e schijf van 10%.

   Belasting betalen is leuk maar geen belasting hoeven te betalen is nog véél leuker en dat alles legaal!
   Met illegale zaken hou ik me trouwens niet bezig.

   Ook het Thai Revenue Department heeft hier een slogan voor bedacht, nl.:

   ฉันไม่สามารถทำให้สวยงามขึ้น


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website