Beste lezers,

We hebben een huis gekocht in Thailand, het staat natuurlijk op mijn vrouw haar naam. Ik heb het vruchtgebruik van het huis. In het geval dat mijn vrouw voor mij zou sterven, kan ik dit huis verkopen als buitenlander of wordt het huis geërfd door haar zoon? En wat met een stuk grond, kan ik dat later dan verkopen?

Groet,

Dirk (BE)

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

14 reacties op “Huis gekocht in Thailand op naam van mijn Thaise vrouw, maar wat als zij komt te overlijden?”

 1. Rudolf zegt op

  Als ik u was, zou ik zorgen voor een degelijk testament van een goede advocaat.

  Vruchtgebruik van een woning klinkt leuk, maar de grond waar de woning op staat is niet van u, als uw vrouw voor u overlijdt; en vruchtgebruik van de woning maakt u geen eigenaar van de woning, dus verkopen kunt u de woning niet.

  De (nieuwe) eigenaar van de grond kan dus waarschijnlijk huur voor de grond vragen, of een disco openen op de grond naast uw huis.
  En heel misschien zelfs weigeren om u de grond te verhuren.
  U zou minimaal een levenslang gebruiksrecht van huis plus grond moeten hebben, in ieder geval voor het stuk grond waar het huis op staat.

  (Let wel, ik ben geen advocaat, ik noem alleen maar wat problemen die mogelijk zouden kunnen ontstaan.)

  • Henk zegt op

   Dat je zegt dat gezorgd moet worden voor een testament is een goede, maar verder ben je volledig abuis. De grond onder het huis is van de echtgenote, zij is eigenaar, en na haar dood vervalt dat aan de Thaise overheid, waarbij de farang-echtgenoot vanwege usufruct recht heeft om er te blijven wonen, en zonodig grond en huis te verkopen op een latere datum. Waarna een nieuwe eigenaar wordt geregistreerd op de chanoot. Dat over huur en disco klopt ook niet.

 2. Eddy zegt op

  Je kunt het oplossen met een testament.

  https://www.samuiforsale.com/family-law/forms-of-wills-under-thai-law.html.

  Mijn vrouw en ik zijn er nu mee bezig. We zijn nog veel dingen aan het ontdekken.
  Ik denk ook voor een evt executeur die je vrouw moet aanwijzen.

 3. Ger-Korat zegt op

  Regel het vruchtgebruik voor de grond dan heb je alle rechten, levenslang, op het gebruik van de grond naast het huis welke je al hebt. Testament voor grond dan niet nodig want je bent dan al wettelijk beschermd. Huur vragen door de zoon zoals er iemand zegt kan niet want jij hebt het vruchtgebruik, sterker nog jij als vruchtgebruiker bent mag je het huis en de grond aan anderen verhuren en de opbrengst van de huur zelf houden. Verkoop van de grond kan wel en het vruchtgebruik gaat mee naar de nieuwe eigenaar welke dit recht heeft te respecteren, daarom zal er normaal gesproken niemand de grond willen kopen behalve voor de lange termijn wetende dat je er je hele leven gebruik van mag maken. Testament heb je bij grond trouwens niets aan want je bent een buitenlander en dan is er geen overdracht van de grond mogelijk, als getrouwde heb je hooguit een jaar recht hebt op de grond, voor het einde van het jaar moet het verkocht zijn; daarom beter vruchtgebruik op de grond want dat blijft je leven lang geldig ongeacht wie de eigenaar is.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Dirk (BE), ik neem aan dat je bedoelt dat jouw vrouw ondergrond+huis heeft gekocht en dus in eigendom heeft. Als dat zo is zou ik doen wat Ger-Korat adviseert: neem vruchtgebruik op de grond.

   Aan het eind van jouw vraag heb je het over ‘een stuk grond’. Je bedoelt toch niet de ondergrond van het huis? Dat ‘stuk grond’ zal van jouw vrouw zijn. Je kunt, op voorwaarden, dat erven maar niet in bezit krijgen. Dan heb je een jaar tijd dat te verkopen aan een Thai national of een Thaise onderneming. Laat je dat na dan vervalt het aan .. ik denk aan de staat.

  • Rudolf zegt op

   Quote: Huur vragen door de zoon zoals er iemand zegt kan niet want jij hebt het vruchtgebruik…

   Ik doelde op het huren van de grond waarop het huis is gebouwd, niet op het huren van het huis.
   Op dit moment lijkt Dirk geen vruchtgebruik van de grond te hebben, en op dit moment zou de eigenaar van de grond daar huur voor kunnen (gaan) vragen.
   Of Dirk het vruchtgebruik van de grond kan krijgen moet de toekomst nog uitwijzen.

   • Henk zegt op

    Ook hier ben je abuis want Dirk(BE) schrijft heel duidelijk: “Er is sprake van vruchtgebruik van het huis”. Maar dat bestaat niet. Hij zal bedoelen vruchtgebruik van het land. Met betrekking tot een huis/woning/pand hebben we het over recht van opstal. In Thailand ‘superficies”.

    • Rudolf zegt op

     Hij zou ook kunnen bedoelen, dat er een overeenkomst is gesloten dat hij in dat huis mag blijven wonen als zijn vrouw sterft.

     TS behandelt het huis en de grond als 2 aparte dingen.
     Eerst praat hij over het huis, en daarna komt de grond aan de orde.
     Het is dus onwaarschijnlijk dat hij het over usufruct op de grond heeft.

     En eigenlijk zou hij meer moeten weten over wat zijn vrouw met haar zoon heeft afgesproken, want dat is ook een betrokken partij.

     En het beste antwoord lijkt mij: overleg met uw vrouw en haar zoon, maak duidelijke afspraken en leg die vast.

 4. Bo zegt op

  Beste Dirk ,

  Je had je vraag veel beter eerder gesteld voordat je alles op je Thaise vrouw haar naam liet zetten !!!
  En je vrouw heeft ook nog een zoon schrijf je .
  Ik ben ook geen advocaat maar ik veronderstel dat na haar overlijden alles automatisch naar haar zoon gaat ,, of je moest nu een gewettigd testament laten opmaken.
  Maar of je vrouw daar mee akkoord gaat zijn is een andere vraag.
  Veel geluk en Grtj.
  Bo

 5. william-Korat zegt op

  Was het niet zo dat je dat papiertje dan wel voor/tijdens de aankoop moet regelen Ger-Korat
  Heb het trouwens ook zo geregeld.

 6. Patrick zegt op

  Ik kan enkel spreken van 2 mensen die dit hebben meegemaakt, bij een mocht het verkocht worden
  Van de rechter en was de koopsom van hem.
  Bij de andere verkopen en kreeg 50% van de koopsom.( Was wettelijke gehuwd en zijn vrouw woonde in België had in Thailand een huis op haar naam)
  Beidde met een advocaat naar de rechtbank geweest.,

 7. teun zegt op

  Beste Dirk,

  Ik heb jaren geleden (ca 15) huis op stuk grond gekocht. D.w.z.
  1. mijn toenmalige vriendin kocht de grond en bouwde er een huis op
  2. dit alles met een lening van mij en een lease-contract van 20 jaar (automatische verlenging met nog eens 20 jaar) op het huis.
  3. ieder een testament opgemaakt waarin een langstlevende clausule was opgenomen.

  De documenten genoemd onder 1-3 door een advocaat laten opstellen.

  Toen mijn vriendin in 2017 overleed heb ik met succes op dezelfde wijze huis+ ondergrond kunnen verkopen aan een derde.
  Mijn toenmalige vriendin had een zoon en die was van mening, dat het huis + ondergrond van hem was. Toen ik stelde, dat hij het huis + ondergrond kon claimen maar dan ook de lening aan zijn moeder moest aflossen (immers niet alleen de lusten uit een erfenis , maar ook de lasten!) was de interesse snel over.

 8. Ed & Noy zegt op

  Het antwoord op de vraag ‘kan een buitenlander land erven in Thailand’ is ja, als wettelijke erfgenaam, maar hij kan het eigendom van het land niet registreren omdat hij geen toestemming krijgt. Volgens de huidige wet moet hij het land binnen een redelijke termijn (dat wil zeggen maximaal 1 jaar) verkopen aan een Thaise staatsburger. Als de buitenlander er niet in slaagt het land te verkopen, is de directeur-generaal van het Land Departement bevoegd om het land te verkopen en een vergoeding van 5% van de verkoopprijs in te houden, vóór aftrek of belastingen.

 9. Herman B. zegt op

  Er worden zonder verdere omschrijvingen 3 vragen gesteld. Vraag 1: Kan ik bij overlijden van een Thai echtgenote land en grond verkopen? Er is sprake van vruchtgebruik.
  Antwoord: Bij overlijden van de Thai echtgenote en indien sprake van op de Amphoe geregistreerde vruchtgebruik van grond en woning, kan en mag een farang blijven wonen op en in grond en woning, maar hij mag en kan grond en woning ook verkopen op enig gewenst geacht moment van goeddunken. Aldus: om te voorkomen dat een farang na eerder overlijden van zijn Thai spouse op straat komt te staan, (ondanks alle gedane financiële injecties,) wordt ten tijde van aankoop op de Amphoe vruchtgebruik achter op de chanote geregistreerd, Civil Code 1417 e.v.
  Let op: geen registratie? Dan ook geen recht van spreken. Regel dus ten alle tijden: usufruct!
  Immers: ten tijde van de koop van grond en woning verklaart een echtgenoot ten overstaan van een ambtenaar van de Land Office geen rechten te claimen op de grond, ook niet bij eerder overlijden van zijn vrouw. Maar als weduwnaar is de farang volgens Civil Code 1635 wettelijk erfgenaam van de grond.
  Artikel 93 van de Land Code Act bevestigt dit erfgenaamschap.
  Maar wordt de farang daarmee ook eigenaar van de grond? Neen. Artikel 86 van deze wet staat geen eigendom van grond toe. Ergo: de registratie van usufruct voorkomt dat de grond binnen een jaar na de datum van overlijden dient te worden verkocht. Zo niet, dan vervalt de grond aan de Staat, (artikel 94).

  Vraag 2: Kan een zoon/kind/ander nabestaande erfgenaam zijn van grond en woning? Ja, kinderen en andere nabestaanden in rechte en/of in zijlinie van de overleden vrouw zijn samen met de echtgenoot erfgenamen. Artikel 1629 regelt de erfopvolging van de familieleden, artikel 1635 het erven door de echtgenoot. In Thailand bestaat niet zoals in Nederland bescherming van de langstlevende echtgenoot voor claims van de andere nabestaanden. Paragraaf 1 van artikel 1635 zegt dat de echtgenoot op gelijke voet staat met een zoon/dochter, paragraaf 4 zegt dat de echtgenoot de enige is die erft als er geen andere erfgenamen zijn. Kortom: regel op tijd nalatenschap in Thailand derhalve altijd bij testament.

  Vraag 3: wat te doen met een stuk grond? Er is geen usufruct mogelijk indien de grond niet bewoond wordt door de farang. Ook nu geldt weer dat een farang geen grond als eigendom mag hebben, en als hij door overlijden van zijn Thaise echtgenote grond erft, krijgt hij een jaar de tijd om die grond te verkopen.Tevens gelden de bepalingen van Inheritance zoals bij vraag 2. Civil Code art 1599 e.v. Omdat geen usufruct zal de opbrengst verdeeld worden onder de nabestaanden, resp. de nabestaanden betalen de echtgenoot zijn wettelijk deel en worden eigenaar van de grond. Regel dat recht op een wettelijk deel via testament.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website