Beste redactie,

Graag zou ik onderstaande lezersvraag willen plaatsen

In oktober zal ik trouwen met mijn vriendin in Thailand. Nadien zou ik haar graag naar België laten overkomen.

Graag tips en of welke procedure te volgen. Heb ook gehoord dat er bureau’s zijn die hulp bieden (is dit nodig?).

Alvast bedankt voor jullie bijdrage!

Erik

13 reacties op “Lezersvraag: Hoe kan ik mijn toekomstige Thaise echtgenote naar België halen?”

 1. Tournet Geert zegt op

  http://www.diplomatie.be/bangkoknl/default.asp?ACT=5&content=15&id=23&mnu=23

  Consulaire Diensten

  BELGISCH-THAIS HUWELIJK

  I. HUWELIJK IN BELGIË
  Gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijke van de Belgische gemeente, waar het huwelijk zal plaatsvinden, voor alle informatie over de nodige documenten.

  Voor de aanvraag van een visum met het oog op een huwelijk in België, gelieve de rubriek “Visum voor huwelijk” te raadplegen.

  II. HUWELIJK IN THAILAND

  A) Voor het huwelijk

  Indien u Belg bent en u wenst te trouwen in Thailand met een persoon van de Thaise of Belgische nationaliteit, gelieve vooreerst contact op te nemen met de Thaise verantwoordelijke van de Burgerlijke Stand van de gemeente (“Amphur”) waar u wenst te trouwen, om na te gaan welke documenten, legalisaties en vertalingen in het Thai vereist zijn om te trouwen.

  De Thaise gemeenten eisen gewoonlijk van buitenlanders een “attest van geen huwelijks-beletsel” , en een “attest op eer” (affidavit) betreffende de woonplaats, het inkomen van de toekomstige echtgeno(o)t(e), evenals de naam van 2 personen met dezelfde nationaliteit, gekend door de toekomstige echtgeno(o)t(e) en op de hoogte van het huwelijksproject.

  Deze 2 documenten kunnen worden afgeleverd door de Ambassade.

  Om dit “attest van geen huwelijksbeletsel” en het “attest op eer” (affidavit) te verkrijgen hebt u volgende documenten nodig:

  1. Vanwege de toekomstige Belgische echtgeno(o)t(e)

  1.1 Indien u in België of bij een andere Belgische ambassade bent ingeschreven :

  Fotokopie de identiteitspagina van het geldig Belgisch internationaal paspoort + van alle Thaise immigratie stempels van binnenkomst in en buitengaan uit Thailand.

  Fotokopie van de Belgische identiteitskaart.

  Een letterlijk afschrift van de geboorteakte afgegeven door de Belgische gemeente, en niet ouder dan 6 maanden. Dit afschrift moet het origineel zijn (dus geen fax of digitale kopie), gedagtekend en getekend door de verantwoordelijke ambtenaar.

  Uittreksel uit het bevolkingsregister (of het consulaire register van de ambassade) waarop naam, nationaliteit, woonplaats en burgerlijke stand (afgegeven door de Belgische gemeente of ambassade), niet ouder dan 6 maanden. Ook dit certificaat moet het originele zijn (dus geen fax of digitale kopie), gedagtekend en getekend door de bevoegde ambtenaar.

  Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet u tevens de naam, voornamen, woonplaats, geboorteplaats en datum van 2 Belgische referentiepersonen opgeven die op de hoogte zijn van de huwelijksplannen (kopie van hun identiteitskaart).

  Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet u ook een bewijs van uw maandelijkse inkomsten voorleggen aan de ambassade.

  Belangrijk: als u gescheiden bent of weduwe(naar), dient u dat met documenten te staven (recent uittreksel scheidingsakte, overlijdensakte van uw vroegere partner)

  Deze documenten moeten niet worden gelegaliseerd.

  1.2. Indien u bij de Ambassade bent ingeschreven :

  Fotokopie van de identiteitspagina van het geldig Belgisch internationaal paspoort + van alle Thaise immigratie stempels van binnenkomst in en buitengaan uit Thailand .

  Een letterlijk afschrift van de geboorteakte afgegeven door de Belgische gemeente, en niet ouder dan 6 maanden. Dit afschrift moet het origineel zijn (dus geen fax of digitale kopie), gedagtekend en getekend door de bevoegde ambtenaar.

  Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet u tevens de naam, voornamen, woonplaats, geboorteplaats en datum van 2 Belgische referentiepersonen opgeven die op de hoogte zijn van de huwelijksplannen (kopie van hun identiteitskaarten).

  Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet u ook een bewijs van uw maandelijkse inkomsten voorleggen aan de ambassade.

  Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet u het Thaise gele boekje ‘House registration for an Alien (Yellow book) voorleggen (bezorg ons een kopie). Zoniet wordt uw Thaise adres niet als uw officiële adres aanvaard door de Thaise autoriteiten.

  Deze documenten moeten niet worden gelegaliseerd.

  2. Vanwege de toekomstige Thaise echtgeno(o)t(e)

  Fotokopie van de identiteitspagina van het geldige Thaise internationaal paspoort (indien beschikbaar);

  Kopie van de Thaise identiteitskaart.

  Procedure

  Opgepast : het certificaat van geen huwelijksbeletsel wordt niet altijd ambthalve afgeleverd en kan, in geval van twijfel, voorgelegd worden aan F.O.D. Buitenlandse Zaken van België. Gelieve er rekening mee te houden dat in dat geval de aflevering van het certificaat enkele weken kan duren.

  Indien de aanvraag volledig is en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, zal de Ambassade u de 2 documenten overhandigen, een “Attest van geen huwelijksbeletsel” en een “Affidavit voor huwelijk” door u in te vullen en getekend. De Ambassade zal uw handtekening op dit ingevulde Affidavit legaliseren. Voor de afgifte van beide documenten wordt een som in Thaise Baht gevraagd gelijk €20 (€10/ per document) aan de geldende wisselkoers.

  Vertaling en legalisatie : “Attest van geen huwelijksbeletsel” en “Attest op eer” (“affidavit voor huwelijk”) dient u zelf te laten vertalen naar het Thais door een erkende vertaler (lijst met vertaalbureau’s ter uwer beschikking aan het loket).

  U moet vervolgens beide attesten en vertaling laten legaliseren op het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken, Departement der Consulaire Zaken, Divisie Legalisaties, Chaeng Wattana straat, district Laksi, provincie Bangkok 10210.

  Met de gelegaliseerde documenten kunt u het huwelijk aangaan in een bureau van Burgerlijke Stand (Amphur) van uw keuze.

  B) Het huwelijk

  Het huwelijk kan worden aangegaan in een Thaise gemeente (“Amphur” genaamd). Na de voltrekking ervan, zult u in het bezit gesteld worden van 2 documenten in het Thais :

  Een huwelijkscertificaat («Marriage Certificate»).

  Een voor echt verklaarde kopie van de registratie van de huwelijksakte («Copy of Marriage Registration Book»).

  C) Na het huwelijk

  U dient deze 2 documenten te laten legaliseren door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie adres hierboven). Nadien moet u ze laten vertalen in de officiële taal van uw gemeente door één van de erkende vertaalbureaus (lijst te uwer beschikking aan het loket van de Ambassade).

  Let op dat er geen fouten staan in de documenten en in de vertalingen (veel voorkomende fouten zijn namen en de burgerlijke stand).

  Uiteindelijk dienen deze documenten nog worden gelegaliseerd door deze Ambassade (per document zal u een bedrag in Thai Baht met de tegenwaarde van 10 Euro worden gevraagd).

  Bij terugkeer in België dient u zich met de gelegaliseerde documenten en vertalingen aan te bieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw Belgische gemeente om uw huwelijk te laten registreren.

  Vraag bij de registratie van het huwelijk dat het Thaise huwelijkscertificaat in de registers van de burgerlijke stand van uw gemeente wordt overschreven. Dit zal u toelaten om in de toekomst in België een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte bij uw Belgische gemeente aan te vragen.

  Voor “Visumaanvragen voor familiehereniging” gelieve de betreffende rubriek te raadplegen.

 2. RonnyLadPhrao zegt op

  Erik,

  Soms is het inderdaad niet moeilijker dan de tekst te volgen die de ambassade voor jou heeft klaargemaakt. (zie reactie van Geert)

  Ik ben 9 jaar terug ook in Thailand getrouwd en hebt toen ook netjes gevolgd wat er op de site van de ambassade staat. Alles is toen vlot en zonder problemen verlopen en ik vermoed dat dit, als je deze tekst volgt, niet anders zal zijn.

  Problemen ontstaan meestal wanneer het dossier onvolledig is, het inkomen onvoldoende of onregelmatig, enz

  Nadien is het huwelijk zonder problemen geregistreerd in België en is zij sinds 6 jaar Belg. Ook zonder problemen.

  De raad van Dennis kan je met de tekst van Geert aanvullen.

  Er bestaan inderdaad een circuit dat alles voor jou gaat regelen maar kost in mijn ogen nutteloos geld.

  Ik wens jullie alle geluk toe

  • wimol zegt op

   Mijn vrouw heeft een” duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie”maar heeft de belgische nationaliteit niet.Een vriend van ons dacht ook dat zijn vrouw de belgische nationaliteit had “want zij heeft een elektronisch paspoort,tot hij het grondig heeft gelezen.
   Bij mij is het visum om haar naar belgie te halen tweemaal geweigerd,de eerste keer hadden we elkander in een tijdspanne van een jaar te weinig ontmoet.Dit hebben we weerlegd met de nodige bewijzen zoals ticket vlucht.(dus tickets bijhouden)
   De tweede maal had ik niet voldoende vermogen,ze hadden op dienst vreemdelingenzaken nog niet door dat het bedrag in euro was en dachten dat het belgische franken waren.
   Na een email om dit op te helderen was alles in orde.

   • RonnyLadPhrao zegt op

    Jouw vrouw heeft dus een verblijfsvergunning die elke 5 jaar dient vernieuwd te worden (of de termijn moet verandert zijn) – Oorspronkelijk had mijn vrouw dat ook.
    Na drie jaar heeft ze de Belgische nationaliteit verworven (termijn is ondertussen ook al verandert dacht ik)
    Ze heeft dus een Belgisch paspoort en Belgische ID-kaart net zoals ik.

    Wat je vriend betreft –
    Ofwel heb je de Belgische nationaliteit en krijg je een Belgisch paspoort ofwel heb je de Thaise nationaliteit en heb je een Thais paspoort.
    Een Thai krijgt geen Belgisch paspoort en andersom evenmin.
    Wat wel kan zijn is dat ze beide nationaliteiten hebben en dus een paspoort van elk land.
    Bij het verkrijgen van de Belgische nationaliteit dien je de oude niet op te geven (toen toch niet – nu ?) en in Thailand verlies je maar de Thaise nationaliteit als je daar zelf om vraagt.
    (Er is trouwens eens een artikel of reactie verschenen op TB met een link naar deze Thaise wet)

 3. Henk zegt op

  Ik hoop voor jou dat Belgie wat coulanter is dan nederland. Ik wilde mijn Thaise vriendin meenemen naar nederland. Ik heb voldoende inkomen, maar werd van alle kanten, ambassade in Bangkok en ministerie in nederland, alleen maar tegen gewerkt. Heb dus mijn plannen moeten opgeven.

  • Rob V. zegt op

   België maakt het ook niet echt makkelijk: gehuwd (of geregistreerd partner) moeten zijn, aantoonbaar minimaal 2 jaar een relatie, huiscontrolle door de wijkgesta… wijkagent. Dat heb je in Nederland gelukkig niet. Het is nergens, zeker niet in de BeNeDeLux nog makkelijk om je partner te laten overkomen. Kleeft toch het beeld van “kansloze importbruidjes die zich hier bij ofwel moslims ofwel vieze oude mannen voegen” ( totaal krom beeld natuurlijk). Belangrijkste eis is in Nederland voor de referent de duurzaam en voldoende inkomenseis. En voor de vreemdeling het inburgeringsexamen op de NL ambassade. Een goede voorbereiding is een must en gaan aardig wat uurtjes in zitten. Bij Belgen zal het niet veel anders zijj. Rest nog de EU route voor mensen die niet aan de migratie eisen kunnen voldoen, of die toch nabij de grens wonen/werken en het een paar maandjes over de grens kunnen uitzingen om zo via soepelere regels met méér rechten de partner te laten overkomen. Ookwel bekend als de Duitsland/België/… route voor Nederlanders en Belgen kunnen de Nederland/Luxemburg/Duitsland/Frankrijk/… doen.

   Dus voor belgen die de BE autoriteiten op hun pad treffen rest dus de EU route nog. Ook geen makkie als je verder van de grens werkt/woomt en dus niet ecen wst maandjes kunt verhuizen.

 4. jean-marie zegt op

  De Belgische ambassade heeft namen van vertaalbureaus voor de nodige papieren die moeten vertaald worden. Ik ben verleden jaar getrouwd in Bangrak Bangkok en die mensen hebben alles geregeld voor wettelijk huwelijk en alle vertalingen voor Belgie.
  Deze firma is gelegen aan de overkant van de Belgische ambassade.
  Express Translation Service and Travel Co.LTD. is de naam.
  Veel geluk.JM

 5. Siamees zegt op

  Ik ben het volledig met Geert eens , alleen via deze weg kan je haar naar Belgie halen, ik heb vrij recent ook een visum D gekeregen langs deze weg. Mijn vrouw komt aanstaande december naar Belgie over, na 4 jaar in Thailand samen geleefd te hebben en nu 1 jaar gescheiden geweest te zijn is het weer zo ver. Eerste aanvraag in Thailand was mislukt maar de 2de hier in Belgie was meteen raak omdat ik met alles in orde was hier, het is volgens mij en vele anderen trouwens veel gemakkelijker om dit vanuit Belgie aan te vragen. Veel succes nog gewenst bij deze.

 6. pascal zegt op

  Verdere bedenkingen :

  1. Is nog maar net de vraag of ze dan uberhaupt hier wel gelukkig is. Waarom haal je haar weg uit zo’n zonnig en goedkoop land. Kan jij de taal niet leren en naar Thailand verhuizen.

  2. Het lijkt me ook handig als ze de taal zou kunnen spreken, we weten weinig over haar achtergrond maar zoals je uit voorgaande reacties kan lezen, met een fikse som spaargeld op de rekeningen of een lucratief inkomen zou het moeten lukken ALTHANS in het verleden. Ik geef U een recenter voorbeeld van begin dit jaar.

  3. Filipijnen, bon niet Thailand maar ongeveer even omslachtig : vriend een riant inkomen van om en bij de 4K netto per maand. Gevraagd om zijn nieuwe vriendin mee te nemen. Antwoord: NEEN ! (Dit is trouwens zijn 2e vrouw, de 1e is het afgestapt na 10 jaar in België, gelukkig was deze dame hoger opgeleid en heeft ze een eigen lucratieve job waar menig Belg op jaloers zou zijn. Kortom iemand met IQ. Om niet teveel van uw vraag af te wijken.

  4. Ik zou maar eens Rob V. zijn reactie ENKELE malen lezen, men is het gewoon kotsbeu dat vele huwelijken stranden en dan zitten we hier met de gebakken peren – immers zelf naar daar verhuizen is ook niet zo eenvoudig – geld hier geld daar, inburgeringcursus (taal leren) etc. We gaan naar een kennismaatschappij en enkel als je iets kan betekenen dat we zelf niet echt kunnen ben je HALF welkom, tot ze je niet meer nodig hebben.

  5. En als je het persé wil moet je inderdaad de EU route doen, is nog meer werk (je kan zelf Belgie verplaatsen naar ik zeg maar iets, een land die net is toegevoegd en waar de wetten nog zo strikt niet zijn — of een land die in de nabije toekomst zal worden toegevoegd dan heb je voorlopig niet de EU regelgeving vandoen. Echter dit is allemaal niet zo eenvoudig en is maanden ! MAANDEN ! papierwerk en verstand van de materie. In nederland zou men er nog aan toevoegen en ENGELEN GEDULD…

  6. Het is natuurlijk ook een doorn in het oog, dat sommige meer mensen kennen en achterpoortjes en het precies allemaal van een leien dakje loopt. Je zal al goede cijfers moeten kunnen voorleggen om in je opzet te slagen, ik geef je een slaagkans van 25%

 7. Bennie zegt op

  Ik ben inmiddels 3 jaar geleden in België getrouwd met mijn Thaise vrouw.
  Zij is naar hier gekomen met een toeristenvisum dat ik zonder enig probleem heb verkregen
  o.a. omdat ik ginder zelf met haar naar de Belgische ambassade ben geweest met documenten van verblijf in Thailand gedurende 11 weken in de periode van 1 jaar,
  waarvan gemeenschappelijke hotelboekingen als bewijs evenals een massa fotomateriaal.
  Hieraan toegevoegd de getuigenissen van 4 vrienden (2koppels) die haar ginder ook hebben ontmoet.
  Verder print-out van alle in de loop van dat jaar gevoerde gesprekken vanaf België naar haar mobieltje.
  Bij de gemeente heb ik aanvraag gedaan om te huwen en van hieruit heb ik alle documenten via een bemiddelaar laten vertalen en voor echt verklaren in Thailand.
  Tevens heb ik zekerheidshalve onmiddellijk advocaatsbijstand gehad, wat maakt dat de bemiddeling toch ruim 1500€ heeft gekost.
  Na huwelijk is mijn vrouw onmiddellijk beginnen werken en is zij Nederlands beginnen leren.
  Ik heb een 3-tal keer de politie op bezoek gehad met huiszoeking voor controle op schijnhuwelijk en we zijn ook 3 keer op individuele gesprekken moeten gaan op het kantoor.
  Huwen in Thailand is volgens mij vandaag de dag nog moeilijker om je vrouw hierdoor naar België te krijgen, want de ambassade ziet dit alsof je de zaken hierdoor denkt te willen forceren. Wat tevens heel belangrijk is, is de job die je aanstaande in haar thuisland uitoefent en als dit toevallig een barmeisje zou zijn dan geloof ik al zeker niet meer in je slaagkansen.
  Het is jammer maar helaas dat Aziaten blijkbaar meer moeilijkheden hebben dan Afrikanen om zich in ons land te vestigen. Ik wens je desalniettemin heel veel succes en geluk toe!
  Bennie

  • Bebe zegt op

   @ Bennie,
   U post raakt kant noch wal,Indien beide partners aan alle voorwaarden voldoen dan is huwen in Thailand en het verkrijgen van een visum D veel makelijker dan huwen in Belgie.
   U hebt uwzelf nutteloze kosten en problemen op de nek gehaald door te beweren dat jullie gehuwd zijn met een visum c dus toeristvisum in Belgie want dit is eigenlijk onmogelijk omdat dit achterpoortje of loophole in de Belgische wetgeving is verwijdert een aantal jaren geleden.Ik weet dat er vroeger veel koppels gebruik gemaakt hebben van dit achterpoortje maar het merendeel van deze koppels hebben bij latere bezoekjes aan de Belgische ambassade de deur op de neus gekregen als ze gebruik wilden maken van de diensten van de ambassade ze hebben jullie naam en dossiernummer vergeet niet het verkrijgen van een visum is een gunst geen recht.
   Ik ken een vb van een koppel die op dezelfde wijze als jullie zijn gehuwd ,toen dit koppel een jaar later haar dochter naar Belgie wilden halen heeft de ambassade en de dienst vreemdelingen zaken hen het heel moeilijk gemaakt en dat spelletje heeft meer dan 2 jaar geduurd met als simpele reden dat zij hebben gebruik gemaakt van dit achterpoortje.
   Geef geen verkeerde info aan de mensen aub ,wat jullie gelukt is kan voor een ander een hoop miserie worden dus volledig de procedure volgen zoals beschreven staat op de website van buitenlandse zaken.

   • Bennie zegt op

    Beste BB, sommige mensen hebben blijkbaar lange tenen en de pretentie om iemand voor fantast uit te maken zonder enig houvast.
    Wat ik beschrijf is de manier hoe mijn huwelijk tot stand is gekomen en heeft dus niks te maken met verkeerde informatie.
    Het enige wat in jouw opmerking klopt is dat het omzeilen van de normale werking van de ambassade gevolgen heeft voor visa van eventuele familie van je Thaise echtgenote om naar Belgie te laten komen maar of kinderen echt een probleem vormen weet ik zelfs niet. Mijn ervaring uit een vroegere relatie met andermans kinderen heeft mij echter de wijsheid gebracht dat je hierdoor je kans op relatieproblemen vergroot en dus heeft mijn vrouw geen kinderen uit een eerdere relatie.
    Ik veronderstel dat je het hierbij kan laten want mijn bedoeling was zeker niet een conflict uitlokken. Ik vertel je vast niks nieuws als ik verder wil stellen dat het misschien nuttig is dat de ambassades strikt zijn in hun procedure na alle marginalen die in onze cultuur ook een Thaise bruid hebben opgeleverd..
    Bennie

 8. Loeng Johnny zegt op

  Beste Erik,

  Ikzelf ben verleden jaar gehuwd in Thailand en mijn echtgenote is enkele weken later naar Belgie gekomen. Dit alles zonder problemen!

  De enige vereiste is: alles letterlijk volgen zoals in het bericht van Tournet, Geert staat. Zie dat je alle documenten hebt! Zowel van u als van haar kant.

  Je kan alles zelf! En dat is het goedkoopst! Je zal enkel de vertalingen moeten laten gebeuren in Thailand, door een erkend vertaalbureau. De lijsten van die bureau’s vind je op de website van de Belgische ambassade. Dat kost geld, maar je kan ook voor de optie kiezen (wat wij hebben gedaan) dat het bureau ook naar Ministerie buitenlandse Zaken van Thailand alles laat registreren. Dat kost ook geld, maar bespaart jou een hoop miserie van aanschuiven, e.d.
  Ik weet niet hoe lang jullie elkaar kennen. Maar het is inderdaad belangrijk om dat te staven d.m.v. prints, foto’s, kopies van inreisstempels e.d.
  Er zal ook een intervieuw worden afgenomen.

  Ik weet niet in welke gemeente je woont. Want daarvan hangt af of er hier ook een onderzoek komt. Hangt allemaal van veel factoren af.

  En als ze hier komt wonen, zal inderdaad de wijkagent even langskomen om te zien of ze werkelijk op jouw adres woont. Maar dat gebeurt ook voor iedere inwoner van Belgie die naar een andere gemeente verhuisd. Daar is niks aan.

  Maar zoals ik hier ook lees, en dat is spijtig genoeg waar, zal ze hier gelukkig worden? Want de idee uit het LOS: in Europa veel centen verdienen, want daar zijn ze allemaal rijk….. Want nadat uw echtgenote naar Belgie komt is er eerst en vooral de cultuurschok. Maar ook begint de miserie van Inburgeringscursus.

  Eerst inschrijven, daarna een test om te kijken in welke graad ze nederlands kan beginnen te leren, de nederlandse cursus (hier wordt alleen nederlands gesproken), dan de cursus Inburgering (over hoe Belgie in elkaar zit) Daar ga je zelf ook veel van leren (omdat ze jou uitleg komt vragen) Deze cursus kan in de taal die zij kiest worden gegeven (Engels is ook mogelijk, Thais ook, maar dat is dan weer lang wachten) Dan naar de VDAB. Ook een cursus (cursus ‘kiezen’ duurt een drietal weken, zo leert ze de markt van banen kennen.

  Heel die rim ram duurt ongeveer een jaar. En dan werk zoeken……. de eerste vereiste tegenwoordig is dat ze nederlands begrijpt en spreekt. En dan zal ze nog verder naar school dienen te gaan…. Over werkloosheidsuitkering wordt nog niet gesproken (kan 1 tot 1,5 jaar duren eer zij daarvoor in aanmerking komt!)
  Kortom het is allemaal geen rozengeur en manenschijn! Snel gaan werken om centjes te verdienen. Zo eenvoudig is het tegenwoordig niet meer!!!!
  Maar ik wil jullie dromen niet naar de maan helpen, enkel maar de realiteit laten weten.

  Het gaat jullie goed!

  Loeng Johnny


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website