Beste Lezers,

Heb een bedrijfspensioen van 15.431 euro en een gekorte AOW voor gehuwden van 7.860 euro. In Nederland heb ik 697 euro belasting betaald over mijn AOW en niks over mijn bedrijfspensioen. In Thailand heb ik 29.500 baht betaald over mijn bedrijfspensioen plus AOW.
Zonder AOW zou ik 4.200 baht hebben moeten betalen. M.a.w. een verlies van 25.300 baht. Als dit éénmalig was, zou het nog te overzien zijn, maar dit gaat dus elk jaar spelen.

Ik citeer een eerder bericht van Lammert de Haan (Hopelijk heeft de heer de Haan daar geen bezwaar tegen):

” Dat de AOW-uitkering niet in Thailand belast zou zijn, is een veel gehoord misverstand. Ik wees daar onlangs nog op in Thailandblog.
Het met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting rept met geen woord over sociale zekerheidsuitkeringen. En bij gemis van een verdragsbepaling mogen beide landen belasting heffen over zo’n inkomen. Zowel Nederland als Thailand hanteren het principe van belastingheffing over het wereldinkomen, tenzij men verdragsbescherming geniet. Nederland heft vervolgens als bronland en Thailand doet hetzelfde als woonland, mits dit inkomen ook in het jaar van genieten daarvan daadwerkelijk in Thailand is ingebracht.

Vervolgens kan in Nederland een beroep worden gedaan op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, waarna Nederland vermindering van belasting verleend tot maximaal de in Thailand daarover verschuldigde belasting. Daarnaast bedraagt deze vermindering uiteraard nooit meer dan de in Nederland verschuldigde belasting.”

Zijn er lezers die al eens een beroep gedaan hebben om vermindering van belasting te krijgen in Nederland, zoals omschreven in de laatste alinea? Wat is de procedure? Zijn hier formulieren voor? Welke bewijs stukken? Etc..

Op de website van de Nederlandse Belastingdienst kan ik hierover niks vinden. Met de Belastingtelefoon Buitenland heb ik slechte ervaringen (onbetrouwbaar). Via “Mijn Belastingdienst nl” valt niks te regelen. E-mailen met de Belastingdienst is niet mogelijk. Blijft over communiceren per post, maar dat duurt langer dan in de tijden van de VOC.

Liefst geen reacties over aparte bankboekjes één voor de AOW en één voor het bedrijfspensioen. Met alle goede bedoelingen, je bent verplicht alle inkomsten op te geven, anders is het belastingontduiking.

Groet,

Hanso

55 reacties op “Beroep doen op de regeling voorkoming dubbele belasting in Nederland en Thailand?”

 1. ruud zegt op

  Hebt u dit al aan de Thaise belastingdienst voorgelegd?
  Als u alles zelf hebt opgegeven, hebben ze uiteraard alles belast.
  Hebt u aangegeven dat Nederland al belasting inhoudt over de AOW?
  Als u aangifte wilt doen, zou ik in ieder geval naar een hoofdkantoor gaan, daar is meer kennis aanwezig.

 2. Geertg zegt op

  Je kunt dit eenvoudig voorkomen. In Thailand betaal je belasting over het bedrag dat je vanuit het buitenland overmaakt. Als je ouder bent dan 65 en getrouwd dan heb je een groot aantal aftrekposten.

  Omdat je in Nederland belasting betaalt over je AOW kun je deze gewoon op n Nederlandse rekening laten staan. Als je n keer wat extra nodig hebt haal je geld uit n ATM.

 3. Ger-Korat zegt op

  Totaal AOW en bedrijfspensioen 23291 : 12 maanden = 1940 Euro per maand bij een koers van 35,5 baht voor een Euro is dit 68902 baht.
  Belasting 697 Euro in Nederland x 35,5 baht =24743 baht + 29500 baht in Thailand = 54243 baht : 12 maanden is 4520 baht per maand.
  Blijft dus per maand aan inkomen 68902 minus 4520 belasting = 64382 netto per maand in baht.
  Kijk dan hebben we het over een belastingbedrag van 6,5 % over het totale inkomen, zowel in NL als in Thailand.
  Dan denk ik: wees blij met dit lage tarief. Dat je je op je 65e nog druk gaat maken.

 4. Han zegt op

  Je bedrijfspensioen elke maand over maken en je aow het daarop volgende jaar. Dan wordt de aow als spaargeld gezien in thailand en niet als inkomen en dus niet belast.

 5. john zegt op

  in thailand zal alleen belasting over aow worden ingehouden als je dit opgeeft of een bankboekje overhandigt waar dit op staat. Eenvoudigste is om je bedrijfspensioen op thaise bankrekening en aow op bankrekening b te laten binnekomen of nog safer: bedrijfspensioen op bankrekening in thailand te laten binnenkomen en aow op nederlandse bankekening te laten storten en dat af en toe naar thailand over te maken of als je in nederland bent gewoon mee te nemen. Als je het zelf overmaakt is het gewoon een overmaking van jezelf aan jezelf.

  • janbeute zegt op

   En wat te doen beste John, als je geen bankrekening meer hebt of mag hebben denk nog aan de ABN AMRO in Nederland.

   Jan Beute.

 6. RichardJ zegt op

  Beste Hanso,

  Ik ben bang dat je weinig zult hebben aan mijn commentaar maar misschien helpt het anderen die nog aangifte in Thailand moeten doen.

  Want ik kies er toch maar voor om er van uit te gaan dat de AOW niet belastbaar is in Thailand. En ik meen daar een goede onderbouwing voor te hebben.

  Immers, ik volg hier de Belastingdienst “Heerlen” die mijn verzoek tot vrijstelling van de AOW afwijst met de volgende motivering (letterlijke tekst):

  “Ik ben van mening dat uw verzoek niet terecht is. De overweging die ik hierbij heb gemaakt wil ik als volgt toelichten:
  Nederland heeft met het woonland van belanghebbende een verdag ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten. Hierin is de heffing over de genoemde inkomsten aan Nederland toegewezen”.

  Ik concludeer hieruit dat de AOW per verdrag niet belastbaar is in Thailand en de AOW dus niet aan de Thaise belastingdienst als inkomen hoeft te worden opgegeven.

  Wie ben ik om “onze vrienden in Heerlen” niet te geloven?

  • erik zegt op

   RichardJ, de zinsnede “Hierin is de heffing over de genoemde inkomsten aan Nederland toegewezen” is afkomstig van een Nederlandse belastingambtenaar en bindt Thailand niet. Maar je kunt het altijd proberen.

   En wat jouw laatste zin betreft, wat hebben we door een onjuiste oekaze van Heerlen niet meegemaakt inzake de remittance base? (https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/opleggen-remittance-base-belastingdienst-baan/). Dat heeft een aantal landgenoten onnodig geld gekost.

  • Lammert de Haan zegt op

   En toch zou ik “onze vrienden in Heerlen” maar niet al te zeer geloven, RichardJ. Voor dat je het weet kom je van de koude kermis thuis.

   Met de aan jou gegeven motivering dat het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting de heffing over de genoemde inkomsten (je AOW-uitkering) toewijst aan Nederland slaat de Belastingdienst/kantoor buitenland, zoals gebruikelijk, de plank weer eens volledig mis.

   In het Verdrag wordt met geen woord gerept over sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW-uitkering. Ook een zgn. “restartikel” ontbreekt. En bij het ontbreken van een verdragsbepaling is de nationale wet van toepassing. Je geniet vervolgens geen verdragsbescherming en dus mag Nederland over jouw AOW-uitkering heffen. Echter niet op basis van een verdragsbepaling, zoals het aan jou gegeven antwoord luidt, maar op basis van het ontbreken van zo’n bepaling. En dat is een geheel ander verhaal.

   Maar wat geldt voor Nederland geldt al evenzeer voor Thailand. Ook Thailand mag op basis van de nationale wet over deze inkomsten heffen en gaat daar steeds meer toe over blijkt mij uit reacties die ik vanuit Thailand krijg. En daar is niets tegenin te brengen.

   • sjaakie zegt op

    Mee eens Lammert.
    Uit een eerdere reactie van je, zie hierboven, is duidelijk, àls Nederland heft heb je via het voorkomen van dubbele belastingheffing de gelegenheid om de door Nederland geheven belasting terug te vragen tot maximaal hetgeen je in Thailand, over de Aow, betaald hebt.
    Hanso vraagt hoe bewijs je dat, hoe doe je dat?
    Helaas, met een brief claimen bij de Belastingdienst in Nederland.
    Zonder te zeggen compleet te zijn, uit je gespecificeerde belastingaangifte gedaan in Nederland en de opgelegde aanslag, uit je gespecificeerde belastingaangifte gedaan in Thailand. Daartoe is alles wat je maar aan bewijs hebt relevant, dus claimen en dan hoor je wel wat er niet compleet aan je verzoek zou zijn. Wel een gedoe en dat elk jaar weer, maar zou dus moeten lukken. Succes en laat eens weten hoe het verlopen is.
    Sjaakie

 7. RuudB zegt op

  Misverstanden als beschreven door @Hanso zijn te voorkomen door eerst zelf goed na te denken wat je wilt met jouw belastingaangifte in Thailand. Laten we naar de feiten kijken: betr. zegt dat hij in NL al over zijn AOW belasting betaalt. Waarom dan alsnog aangifte bij de TH fiscus? In TH betaalt hij nu wegens aangifte AOW+Pensioen ThB29,5K. Zonder AOW ware dat ThB 4,2K. Hij stelt nu de vraag hoe aan te apkken dat hij van de NL Fiscus geen aanslag meer krijgt. Beter is en een veel kortere weg om geen AOW aan de TH Fiscus aan te geven. Kortom: ga eens praten aldaar en geef enkel bedrijfspensioen op. Het zou wel eens kunnen zijn dat vanwege de geringe aanslag van ThB 4,2K geen heffing plaatsvindt. Let op: er is wel een aangifte, er is echter geen heffing. Waarmee ook iz de NL Fiscus aan de voorwaarden is voldaan.

 8. Wino zegt op

  Hallo Hanso

  Je schrijft dat je over je bedrijfspensioen in Thailand 4200 Baht zou moeten betalen.
  Ik begrijp niet helemaal hoe je aan dat bedrag komt. Als ik het na kijk in de thaise tabellen zou je alleen over je bedrijfspensioen van 15431 Euro, al 34670 Bath af moeten dragen als je geen aftrekposten hebt en bij een koers van 35,5 Bath voor een Euro.
  Als ik de AOW mee reken dan zou je totaal 80366 Bath af moeten dragen bij de zelfde koers en geen aftrekposten.

 9. aad van vliet zegt op

  Ja Richard dat daar kennelijk een anatal oenen werkt is voor iedereen overduidelijk en dar heb je gelijk in, zie de poging om tot een geautomatiseerde belasting ining te komen!
  Wat Geertg zegt is volkomen juist, zorg ervoor dat je AOW niet binnenkomt in Th want dat is het veiligste. Als je kunt is cash binnenbrengen, dat is het goedkoopste trouwens, en je mag tot 10.000 euros zonder probleem bij je hebben. als ze er ooit om vragen.
  Zoek ook eens op wat de aftrekposten betreft want ik weet dat er voor gepensioneerden grote aftrekposten zijn. Heeft iemand misschien voor hem de link naar de site waard dat staat alsmede de berekening?

  En begin geen geld terug te vragen, al doet dat onrecht aan je gevoel voor recht, maar laat het zo want je krijgt er koppijn van en terugkrijgen doe je het nooit en ze leren je kennen als een dwarsligger. Je hebt zonder dat je het wist een fout gemaakt en leef er mee. De volgende keer laat je je bankboekje met overschrijvingen van je bedrijfspensioen zien en klaar is Kees (of Ruud). Aan de hand van de eigen berekening zul je zien dat je weinig zal betalen.

  Sterkte

 10. peter zegt op

  15431 + 7860= 23291 euro X ok 35.5 = 826830,50 bath
  Voor je 65 bent, mag je persoonlijk aftrekken 60000 voor jezelf en vrouw, werkt niet, tevens 60000
  Echter ben je ouder dan 65 mag je 190000 bath aftrekken, daarnaast mag je de beide 60000 ook opvoeren.
  826830,50 – 190000 -120000 = 516830,5 bath.
  Eerste 150000 bath geen belasting, blijft over 516830,5 – 150000 = 366830,5 bath
  Over dit betaal je tot 500000 10% x 366830,5 = 36683,05 bath belasting

  Compensatie reeds betaalde belasting Nederland 697 euro X 35.5 = 24743 bath.?
  Denk toch dat je inkomsten belasting moet betalen.
  Uiteindelijk 36683,05 – 24743 = 11940,05 bath, wisselend met koers
  Zonder aow kom ik uit op 8780,05 bath, geen 4000
  Dacht ik zo.

  Wat betreft de AOW kon ik niet zo gauw een verklaring vinden dat het niet in Thailand verder zou worden belast. Daar zouden oud gedienden AOW in Thailand meer over moeten kunnen zeggen.
  Ik heb getracht het origineel te lezen,te begrijpen, laatste link, maar werd er tureluurs van. Dat je aan Nederland zowiezo betaalt, was wel duidelijk, maar daarna in Thailand? Artikel 18/19 23 p6 gaan daarover.
  In 23 -6 staat ook “deduction by Thailand”, vanuit daar had ik het idee dat de NEderlandse belasting ervan werd afgetrokken.

  info: https://www.expatfocus.com/destinations/thailand/guide/taxation
  https://sherrings.com/personal-tax-deductions-allowances-thailand.html
  http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/netherland_e.pdf

  • Wim de Visser zegt op

   Doe het nog eens over.

   vanaf 150000 – 300000 is de belasting 5%
   vanaf 300000 – 500000 is de belasting 10%

   In dit voorbeeld kom ik dan op 7500 (de 5%) + 10% over 366830-300000 = 66830 * 10% = 6683 wat een totaal geeft van 7500+6683 = 14183 en daarmee meer dan de helft minder dan wat u aangeeft in uw voorbeeld.

   De rest mag uzelf invullen.

 11. Lammert de Haan zegt op

  Formeel kunt u als buitenlands belastingplichtige geen beroep doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Hoe vervolgens toch dubbele heffing kan worden voorkomen ontleen ik aan de website van de Belastingdienst, waarin het volgende voorbeeld is te lezen:

  “U woont in België en werkt voor dezelfde werkgever voor een deel in Nederland en voor een deel in België. U ontvangt in totaal € 50.000 loon waarover uw werkgever in Nederland loonheffing heeft afgedragen. Een bedrag van € 20.000 hebt u verdient met uw werkzaamheden in België. U vermeldt dan in uw aangifte inkomstenbelasting uw volledige loon van € 50.000. En u geeft in de daarvoor bestemde rubriek aan dat Nederland over een inkomen € 20.000 niet mag heffen.”

  Alhoewel betrokkene in een EU-land woont kwalificeert hij niet als buitenlands belastingplichtige. Zowel loon als een AOW-uitkering vallen in box 1. Wat geldt voor loon geldt ook voor een AOW-uitkering. Ik vervang vervolgens “werkgever” door “uitkeringsinstantie”, “loon” door “uitkering” en “België” door “Thailand”. Net als het geval is t.a.v. de inwoner van België kwalificeer je ook niet als buitenlandse belastingplichtige bij wonen in Thailand.

  Het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting bevat niets m.b.t. de sociale zekerheidsuitkeringen, terwijl ook een zgn. restartikel ontbreekt. De SVB heeft geheel overeenkomstig de wettelijke bepalingen loonbelasting ingehouden. Thailand is echter ook bevoegd om over de AOW-uitkering inkomstenbelasting (PIT) te heffen en doet dat ook steeds meer voor zover dat inkomen in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk in Thailand is ingebracht. Het begrip “AOW-uitkering” wordt steeds bekender bij de Thaise belastingambtenaren.

  Conform het door de Belastingdienst gegeven voorbeeld vermeldt u in uw aangifte voor de inkomstenbelasting het volledige bedrag aan AOW-uitkering. In de daarvoor bestemde rubriek geeft u aan dat Nederland over dit inkomen niet mag heffen. Op deze wijze wordt dubbele heffing voorkomen.

  Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/fiscale_regelingen/buitenlandse_inkomsten_in_welk_land_belasting_betalen/aftrek_voorkoming_dubbele_belasting/geen-aftrek-als-u-buitenlands-belastingplichtig-bent

  Stel echter dat u wél binnenlands belastingplichtige zou zijn. Dan kunt u wél een beroep doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

  De website van de Belastingdienst bevat hieromtrent de volgende informatie:
  “Om te voorkomen dat u in meerdere landen belasting moet betalen, hebt u in Nederland recht op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Wij berekenen de aftrek om dubbele belasting te voorkomen per box aan de hand van de belasting die u per box moet betalen. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan niet meer bedragen dan de verschuldigde belasting over die box. Dit betekent dat bij de berekening van de aftrek in de ene box geen rekening wordt gehouden met een eventueel belastbaar inkomen in de andere boxen. Om in aanmerking te komen voor een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, moeten uw buitenlandse inkomsten per saldo positief zijn.”

  Hoe dan e.e.a. in z’n werk gaat kunt u nalezen met de volgende weblink:
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/fiscale_regelingen/buitenlandse_inkomsten_in_welk_land_belasting_betalen/aftrek_voorkoming_dubbele_belasting/aftrek_voorkoming_dubbele_belasting

  Voor wat betreft de eerst geschetste situatie (vrijstelling voor de AOW-uitkering bij wonen in Thailand) is nog geen jurisprudentie beschikbaar. Ik ga er echter vanuit dat er geen belastingdiscriminatie plaatsvindt tussen de situatie, geldend voor een buitenlandse en die van een binnenlandse belastingplichtige.

  Wellicht is het verstandig om uw Nederlandse aangifte te laten verzorgen door een in het internationaal belastingrecht gespecialiseerd fiscalist.

  In uw bericht geeft u aan dat u een bedrijfspensioen geniet van € 15.431 en een (gekorte) AOW-uitkering voor gehuwden van € 7.860. In Nederland is € 697 loonbelasting ingehouden over uw AOW-uitkering. In Thailand hebt u THB 29.500 betaald over uw bedrijfspensioen plus AOW-uitkering. Dat kan kloppen bij een door de Thaise fiscus gehanteerde gemiddelde koers voor 2018 van 30,64335.
  Zonder AOW-uitkering hebt u de PIT berekent op THB 4.200. Dat klopt echter niet. Uit de doorrekening van de PIT die ik heb gemaakt bedraagt uw belastbaar inkomen in Thailand THB 201.736,53, nl. € 15.431 x 39,64335 is THB 611.736,53 – THB 100.000 – THB 120.000 – THB 190.000 is THB 201.736,53. Tot een bedrag van THB 150,001 bedraagt het tarief 0%. Over het meerdere bedraagt het tarief in de tweede schijf 5% oftewel THB 2.587.

  Als gevolg van de bijtelling van de AOW-uitkering betaalt u derhalve THB 26.913 meer aan PIT. Uitgaande van de koers van 39,64335 komt dit neer op € 679. Bij u is in Nederland € 697 aan loonbelasting ingehouden. Bij het niet belasten in Nederland van uw AOW-uitkering vindt zelfs een lichte overcompensatie plaats van de hogere PIT.

  • Hans zegt op

   Beste Lammert,

   Bedankt voor Uw reactie. Het is een ingewikkelde materie, dus moet het nog eens goed lezen.

   Wat betreft mijn berekening van de PIT:

   Zonder AOW: 15.431 euro is THB 583.568 -THB 190.000 – THB 100.000 – THB 60.000 (vrouw doet ook aangifte) = THB 233.568 Tax THB 4.185

   Met AOW: 15.431 euro + 7.163 euro (7.860-697) is THB 583.568 + THB 268.200 = THB 851.768 – THB 190.000 – THB 100.000 – THB 60.000 = THB 501.768 Tax 27.765

   Mijn vrouw doet aangifte over haar eigen AOW, maar vanwege de aftrekposten hoeft zij hier niets te
   betalen. Uiteraard wel in Nederland.

   Wat betreft de internationaal belastingrecht gespecialiseerd fiscalist, mag ik U daarvoor benaderen op Uw e-mailadres?.

   Groet Hanso

   • Lammert de Haan zegt op

    Ik had inderdaad geen rekening gehouden met het feit dat je vrouw een eigen inkomen heeft en daarvoor zelf aangifte doet, Hans. Bij de meeste van m’n Thaise klanten is dat nl. niet het geval

    Daardoor ga jij terecht uit van een vermindering van THB 60.000 i.p.v. THB 120.000. Dat maakt de gehanteerde koers ook een stuk aannemelijker.

    • Lammert de Haan zegt op

     N.a.v. jouw vraag: je kunt altijd contact met me opnemen via [email protected].

     In het verleden heb ik ook nog wel eens m’n website in Thailand Blog vermeld om via het daarin opgenomen formulier contact met me op te nemen. Dat zal niet meer gaan daar ik de site heb gesloten (ik ga nl. een nieuwe bouwen).

 12. Lammert de Haan zegt op

  De gemiddelde koers voor de Thaise baht voor 2018 moet niet zijn 30,64335 maar uiteraard 39,64335.

  • Renévan zegt op

   Voor de aangifte van 2018 kreeg ik van de Thaise belasting dienst de gemiddelde koers 36,6577

   • Lammert de Haan zegt op

    Ik was in de doorrekening van de informatie van Hans uitgegaan van een persoonlijke aftrek van THB 120.000 als gehuwde (2 x THB 60.000). Later bleek dat zijn vrouw een eigen inkomen geniet en zelf de persoonlijke aftrek van THB 60.000 geniet.

    Uit een nieuwe doorrekening van zijn informatie rolt dan een koers van 37,06725. De afwijking van de door jou gegeven koers kan gemakkelijk liggen in afrondingen in de informatie van Hans.

 13. Mike A zegt op

  Inkomsten uit het buitenland zijn niet belastbaar in Thailand en hoeven dus ook niet aangegeven te worden.
  Het zelf aangifte gaan doen van gelden die al belast zijn in nederland, is problemen opzoeken.

  • Lammert de Haan zegt op

   Zonder het te beseffen pleeg je een economisch delict in Thailand, nl. het ontduiken van de Personal Income Tax (PIT). Gelukkig doe je dat redelijk anoniem.

   Net als bij de meeste landen staat ook in Thailand het belasten van het binnenlandse én buitenlandse inkomen (het zgn. ‘wereldinkomen’) voorop. Anderzijds willen de meeste landen ook alle inkomsten belasten die op hun grondgebied verdient worden, met inbegrip van de inkomsten van vreemdelingen en niet-inwoners. Daardoor dreigt een massale dubbele belasting, minstens van alle inkomsten die “over de grens” behaald worden. Om dat probleem op te lossen hebben heel veel landen met elkaar verdragen ter vermijding van dubbele belasting afgesloten. Zij spreken daarin af wie van beide de belasting mag heffen en wie van beide dan een vrijstelling of vermindering zal geven.

   Thailand heeft met 61 landen een Verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting, waaronder met Nederland. Zie daartoe nr. 37 van het overzicht. Door op onderstaande link te klikken na “Netherlands” verschijnt het Verdrag.

   http://www.rd.go.th/publish/766.0.html

   Zie voor de Nederlandse versie de volgende link:

   https://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/1976-06-09

   • Wim de Visser zegt op

    Zo mee eens.
    Mike A hierboven stelt dingen die compleet onwaar zijn en mogelijk daarmee anderen die zijn idee volgen in grote problemen kan brengen.
    Besef dat buitenlanders welke permanent in Thailand verblijven toch al onder een vergrootglas liggen bij immigratie.
    Maak het dus voor jezelf niet erger bij de Thaise Belastingdienst.
    Heus, de tijd komt ooit dat ook de Thaise Belastingdienst de buitenlander onder het vergrootglas gaat leggen. Owee als ze er dan achter komen dat iemand al jaren de zaken verdoezelt.
    Gaat mij niet gebeuren en overigens is de belastingdruk in Thailand echt niet zo hoog.
    Maar het is waar, zelfs ik ben in de fout gegaan door de in Nederland uitbetaalde rente van EURO 4.58 op mijn Nederlandse rekening niet aan te geven bij de belastingdienst in Thailand. (grapje)

   • Johnny BG zegt op

    Ik snap de waarschuwing maar zoals eerder vermeld is er een speling. Spaargeld is niet belast maar zodra AOW direct via NL naar TH komt zou men dat als inkomen kunnen zien dus dat is makkelijk te regelen met de reden tot transfer oftewel levensonderhoud vanaf een eigen NL rekening.
    https://www.rd.go.th/publish/6045.0.html

    Als resident gewoon aangifte doen met een nul betaling is voor een persoonlijke dossier wel aan te raden, maar vooral niet roomser dan de Paus zijn.

   • Mike A zegt op

    het kan natuurlijk ook zijn dat ik gelijk heb : ” Only income earned inside Thailand shall be subjected to tax during retirement. Therefore, you will not be obliged to pay any taxes for any income you have earned from overseas. Also, personal income taxes are not required for retirees in Thailand. Note that you can’t work in Thailand while on a retirement visa.Apr 24, 2015 ”

    Daabij ken ik hier vele gepensioneerden die hier al jaren wonen geen enkele inkomsten belasting afdragen in thailand en ook geen aangiftes doen ivm bovenstaande.

    Dit alles zegt natuurlijk niet dat ik gelijk heb, het schijnt echter wel de “manier van doen” te zijn hier, kortom heb je geen inkomsten direct uit Thai’s werk of vermogen : geen belasting.

    • erik zegt op

     MikeA, die Engelse tekst, van wie is die? Van de Thaise belastingdienst? Heb je een link?

    • peter zegt op

     Ben ik ook benieuwd naar, waar dat staat.

     Kwam het volgende tegen:
     1.Taxable Person
     Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.

     link: https://www.rd.go.th/publish/6045.0.html

     Je moet dus dan minder dan 180 dagen in Thailand wonen.

     • Mike a zegt op

      Staat op vele plaatsen op het net als je in het Engels zoekt o.a. hier https://www.thaiembassy.com/faq/do-retirees-pay-income-tax.php

      Het gaat natuurlijk over gepensioneerden die hier met een oa of non o Visum zijn.

      • erik zegt op

       Dat is geen site van de Thaise fiscus en het gaat om een Zwitser en een Brit. Wij hebben het hier over Nederlands inkomen; mensen met Belgisch inkomen hebben weer andere regels. Ander verdrag, andere regels voor heffing in Thailand.

       Ook voor MikeA zullen de regels nu wel duidelijk zijn.

       • Mike A zegt op

        Het gaat niet om je nationaliteit , het gaat om retired foreigners, daar vallen nederlanders ook onder. Maar goed we hebben hier een collectie nederlanders op het forum die koste wat kost belasting willen betalen in thailand.

        Doe zoals 99% en laat het zitten, dat is mijn idee. Maar zoals alles hier ” up to you “.

        • henk zegt op

         Je gaat aan iets voorbij. Ik woon sedert 5 jaar in Thailand en heb mij uitgeschreven in Nederland. Ik kreeg toen op mijn pensioenen 5 jaar vrijstelling van loonbelasting. Die 5 jaar waren nu voorbij. Ik kreeg dus een brief dat men loonbelasting in ging houden van mijn pensioenen in Nederland, tenzij ik kon aantonen dat ik belasting betaal in Thailand. Ik werd dus gedwongen! In Nederland betaal je veel en veel meer loonbelasting dan hier in Thailand.

 14. henk zegt op

  Ik krijg al mijn pensioen en AOW in Thailand op een Thaise bankrekening binnen. Ik heb bij de bank 12 maandelijkse overzichten opgevraagd over 2018. Ben ermee naar de Amphur gegaan waar ik woonachtig ben. De maandelijkse bedragen van mijn ING pensioen had ik geel gemarkeerd. Heb ook nog een ander pensioen bij PFZW. Men heeft alles naar het hoofdkantoor van de belastingdienst in Bangkok gemaild. Enkele dagen erna kreeg ik bericht van de belastingdienst, men heeft alleen het ING pensioen belast. Dat viel erg mee. Er zijn vele aftrekposten. O.a. verzorging ouders, ZKV van mijn echtgenote, en ook de leeftijd (boven 70) geeft extra aftrek. Een kopie van de Thaise belastingheffing heb ik naar de Nederlandse belastingdienst gezonden, en heb wederom 5 jaar vrijstelling voor mijn pensioenen in Nederland gekregen. AOW blijft belast in Nederland.

 15. Geertg zegt op

  Ter informatie. Als je deze pdf download van internet heb je de Thaise Incometax wet 2019in het Engels.
  Thai Tax 2018/19 Booklet.

  In principe betaal je alleen belasting in Thailand over het geld dat je hier naar toe overmaakt. Geld verdient in voorgaand jaar wordt niet belast. Dat geld uit voorgaand jaar wordt overgemaakt is lastig te bewijzen, tenzij je dit in januari doet.

  Als je rekent me

  • Renévan zegt op

   Waar staat dit in de Thaise belasting wetgeving, in ieder geval kom ik het niet meer tegen. Dit heeft er wel ingestaan echter nu kan ik dit niet meer vinden,

   • Lammert de Haan zegt op

    In de Thaise wetgeving heft het altijd correct gestaan. Op de site van het Revenue Department stond aanvankelijk nog een aanvulling in de zin van “in het jaar genoten inkomen”. Dat is echter een dubbel gezegde omdat je bij “inkomen” (voor Nederlandse begrippen box 1) het altijd hebt over een jaar. Anders is het immers geen inkomen maar spaargeld (voor Nederlandse begrippen box 3).

    De site van het Revenue Department vermeldt nu:

    “Taxable Person

    Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

    Zie:
    https://www.rd.go.th/publish/6045.0.html

 16. Geertg zegt op

  aanvulling.:

  als je rekent met de inkomsten eis van immigration betaal je als 65+er ongeveer 5000 tot 8000 thb belasting.
  Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden.

 17. sjaakie zegt op

  Lammert, voor alle duidelijkheid begrijp ik het aldus juist wil ik vragen? Bedragen in Euro en globaal. Woon in Thailand. Probeer het simpel te houden.
  1.Aow uit Nederland 15.000 Euro, ingehouden belasting, ook conform aanslag, geen aftrekposten/vrijstellingen, 9 % is 1.350 Euro.
  Doe aangifte in Thailand, IB 750 Euro, na aftrekposten/vrijstellingen van ruim 4.000 Euro.
  Waarom kan ik in Nederland die 750 Euro ( maximum zou zijn 1.350 Euro ) terugvragen en niet in Thailand?
  Verdrag ter voorkoming dubbele belastingheffing, Thailand gaat daar voor aan Nederland? Juist?
  2.Dat kan dus eenvoudiger? Ik laat de Aow betalen op mijn bankrekening in Nederland en na afloop van het kalenderjaar boek ik daarvan een deel of geheel het bedrag naar mijn Thaise bankrekening.
  Dus niet aangifteplichtig in Thailand? Juist?
  Dus geen IB in Thailand verschuldigd? Juist?
  Staat dit niet haaks op aangeven van je wereldinkomen?
  Dus geen economisch delict in Thailand? Juist?
  Dus Nederland heft? Juist?
  Hoor graag een reactie, dank alvast.
  Sjaakie

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Sjaakie,

   1. Jij brengt jouw AOW-uitkering in het jaar van genieten daarvan in Thailand in.

   Aan inkomstenbelasting ben je € 1.335 verschuldigd, nl. 8,9% van € 15.000 (tarief 2018).
   Voor wat betreft de Personal Income Tax heb je een kommafout gemaakt. Uitgaande van een gemiddelde koers voor de baht over 2018 van 37,06725 kom ik uit op € 75,55 (THB 2.800,44).

   Jij bent een niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dat betekent dat het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 niet op jou van toepassing is en dus ook niet het op grond van dit besluit te hanteren verrekeningsprincipe van de buitenlandse belasting. Jij volgt in jouw aangifte voor de inkomstenbelasting de procedure, zoals ik die omschreven heb t.z.v. de inwoner van België en dan vertaald naar een AOW-uitkering en wonend in Thailand. Hou er echter wel rekening mee dat je op “de nodige” weerstand zult/kunt stuiten van de zijde van de Belastingdienst/kantoor Buitenland.

   Normaliter gaat een Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting inderdaad voor t.o.v. de nationale wetgeving: zij is een regeling van hogere orde. Echter op een AOW-uitkering is het Verdrag niet van toepassing. In het Verdrag wordt met geen woord gerept over sociale zekerheidsuitkeringen zoals een WAO- of een AOW-uitkering. Dat betekent dat de nationale wet van toepassing is.

   2. Jij brengt pas na afloop van het jaar je AOW-uitkering in Thailand in.

   Dan spreken we niet meer van het inbrengen in het jaar van genieten daarvan van inkomen in Thailand maar van vermogen (spaargeld). Daar ben je inderdaad geen PIT over verschuldigd.

   • peter zegt op

    Beste Lammert,

    betekent het dat indien je een jaar kan overbruggen op eigen kracht (kapitaal) en je beide pensioenuitkeringen laat storten op een Nederlandse bank.
    Dit dan daarna in het nieuwe jaar stort naar Thailand, dit niet gezien wordt als inkomen maar spaargeld en geen belasting erover hoeft te betalen?
    Om te laten zien aan Nederland, dat je belasting betaalt in Thailand, voer je alleen de rente op van het geld wat op een Thaise bank staat, welke je krijgt, immers inkomen in Thailand.
    Hierover, alleen rente, je dan belasting betaalt en de rest is gevrijwaard.
    Betaal je in Thailand nog vermogens belasting in wat op je bank staat of wordt dit ook als buitenlands spaargeld gezien en niet belast?
    Bovendien kan je Nederland laten zien dat je Thaise belasting betaalt, waardoor je 5 jaar gevrijwaard wordt van belasting in Nederland tov je bedrijfspensioen !?

    • peter zegt op

     Als vraag dan nog, is dit legaal? Immers het zou zo kunnen bestaan.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dat is helemaal correct, Peter. Ëén van m’n klanten woont al jaren in Thailand en leeft daar van z’n spaargeld. Pas eind dit jaar is hij door z’n spaargeld heen en zal in Thailand Personal Income Tax moeten gaan betalen.

     Dit laatste is voor hem echter geen enkel probleem. Hij maakt immers in Thailand ook gebruik van allerlei gemeenschapsvoorzieningen en vindt het niet juist om zich dan te onttrekken aan het betalen van belasting. Om de dikwijls minder welvarende Thaise bevolking hiervoor te laten opdraaien is niet zijn stijl. Dit staat overigens wel in schril contrast met een aantal reacties zoals gegeven in dit topic.

     Met het leven van je spaargeld kun je niet spreken van inkomen wat in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk in Thailand is ingebracht. Zoals ik al eerder heb aangegeven spreek je van inkomen als het gaat om een belastingjaar (denk hier bij aan het Nederlandse begrip “box 1”). Daarbuiten is het spaargeld (“box 3”).

     Jij handelt hiermee volkomen legaal.

     • Lammert de Haan zegt op

      Voordat er een reactie komt op het door mij gegeven antwoord t.z.v. de legaliteit nog het volgende. Jij maakt gebruik van de mogelijkheid welke de Thaise fiscale wetgeving biedt. Dat is een vorm van “belasting ontwijken” en dus legaal. Wel inkomen inbrengen in Thailand maar vervolgens geen aangifte doen en mogelijk belasting moeten betalen is “belasting ontduiken”. Dat is illegaal,. Je pleegt daarmee een economisch delict.

 18. RichardJ zegt op

  Erik, Lammert en anderen, bedankt allen voor jullie reacties en goede raad.

  Wat ik mij eigenlijk afvroeg is in hoeverre het niet aangifte doen van de AOW in TH aan te rekenen is gezien het feit dat dit geschiedt op aanwijzing van de NL belastingdienst. De brief heeft officiele overheidsstatus. Waarom zou je hier als eenvoudige burger van afwijken?

  Verder vraag ik me af wat de Thaise belastingdienst hier van vindt. Als je rooms bent als de paus en ze op het spek bindt, dan zullen ze al gauw zeggen: ja, meneer, is belastbaar In Thailand. Als je tegen ze zegt: is al belast in NL en kijk maar conform een officiele aanwijzing van de NL belastingdienst. Dan heb je een goede kans dat ze niet opnieuw belasten. Of heb ik het helemaal mis?

  Onder de reacties zag ik woorden van afkeuring mbt het gebruik van verschillende bankboekjes, het schuiven tussen jaargangen e.d. Ik vind het onder deze omstandigheden niet onbegrijpelijk is dat mensen alternatieve wegen bewandelen.
  Daarom zou het fijn zijn wanneer “onze vrienden in Heerlen” ons uit deze spagaat helpen. Want linksom of rechtsom moet je je in allerlei bochten wringen om maar 1 keer belast te worden. Maar misschien lachen ze zich daar in Heerlen wel een hoedje!

  Overigens, ben ik dit jaar naar het revenue office In Hua Hin geweest om aangifte te doen. Al de documenten die ik had meegenomen werden weggewuifd. Ik moest terugkomen met een inkomensverklaring van de ambassade. En dit overweeg ik volgend jaar dan ook te doen. Ik denk er nog over na of ik deze verklaring inclusief of exclusief AOW laat opstellen.
  Betekent dit dat de visumondersteuningsbrief in de toekomst vaker voor de belastingen gebruikt gaat worden?

  • Mike A zegt op

   Ja inderdaad dat idee krijg ik hier een beetje van de reacties, roomser dan de paus hoef je niet te zijn.
   Zoals ik al eerder aangegeven heb, zijn inkomsten die buiten thailand komen niet belastbaar hier, en ken ik vele gepensioneerden hier van diverse nationaliteiten die allen geen belasting in thailand betalen, en ook geen formulieren invullen of een belasting nummer hebben.

   Nogmaals, dit is thailand, ik kan het mishebben, maar om nu bergen moeite te gaan stoppen in het afdragen van geld , terwijl de thaise belastingdienst haar schouders ophaalt ? Up to you.

   • henk zegt op

    Het probleem is dat als je geen bewijs hebt dat je hier in Thailand belasting betaald, je de vrijstelling van belastingheffing op je Nederlandse pensioenen verliest, m.a.w., dat de Nederlandse belastingdienst belasting gaat innen over je pensioenen. Zoals ik al eerder opmerkte heb ik het bewijs dat ik hier in Thailand belasting betaal op moeten sturen om te voorkomen dat men mijn pensioenen in Nederland gaat belasten. Inderdaad hoor ik ook van Duitsers en andere buitenlanders dat ze hier in Thailand niets aan belasting betalen. Het zij zo.

    • Lammert de Haan zegt op

     De Nederlandse Belastingdienst eist niet dat je in Thailand ook daadwerkelijk belasting betaald, Henk. Je moet enkel aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand. Tot eind november 2016 kon je dat doen met alle mogelijke middelen die jou ten dienste stonden. Nu accepteert de Belastingdienst enkel:
     a. een recente Thaise aangifte en een bewijs van betaling van belasting of
     b. een verklaring van de bevoegde Thaise belastingautoriteit, aangevend dat je fiscaal inwoner bent van Thailand.

     Voor dit laatste heeft de Belastingdienst zelf een verklaring opgesteld (in het Engels). Maar ook een formulier R.O. 22 wordt geaccepteerd.

     Het probleem is echter dat, wanneer je door de vele vrijstellingen geen belasting verschuldigd bent in Thailand, een aangifte dikwijls wordt geweigerd en al helemaal geen verklaring R.O. 22 wordt afgegeven.

     Ik ken slechts één geval waarbij een aangifte werd aangenomen zonder dat belasting verschuldigd was en waarbij ook de verklaring R.O. 22 werd afgegeven.

     Ik heb overigens een beroep lopen bij de Rechtbank Breda t.z.v. de door de Belastingdienst gehanteerde eis. Zij is nl. in strijd met de leer van de vrije bewijsvoering welke geldt binnen het Bestuursrecht. Het wachten is nu op de uitspraak.

     In afwachting hiervan heeft de Belastingdienst het nemen van een besluit op een verzoek om vrijstelling t.a.v. een klant van mij voorlopig opgeschort.

     Mocht iemand geen vrijstelling hebben kunnen krijgen waardoor er op zijn of haar particulier pensioen of lijfrente-uitkering loonbelasting is ingehouden: geen nood.
     Met het afgeven van de vrijstelling houdt het Team Loonbelasting Particulieren zich bezig. Maar doe je vervolgens aangifte voor de inkomstenbelasting dan kom je bij het Team Inkomstenbelasting en krijg je bijna per kerende post de ingehouden loonbelasting terug.

     Over afstemming van beleid gesproken!

     • henk zegt op

      Ik heb de ingevulde verklaring van de Nederlandse belastingdienst ingestuurd, plus een kopie van mijn aangifte in Thailand, en een RO 21 (geen RO 22!) In RO 21 staat wat je betaald hebt aan de Thaise belastingdienst. Ik heb mijn pensioenen bij ING, PFZW en ABP. De belastingdienst heeft ING en ABP gemeld dat ik ben vrijgesteld (5jaar) van belasting. De PFZW waren ze “vergeten”. Maar die heb ik later apart de vrijstellingsbrief van de belastingdienst toegezonden en ook daar vrijstelling van belasting verkregen. Dit allemaal voor een periode van 5 jaar. Ik lees ook weleens dat er vrijstelling is verleend voor 10 jaar? Ik vind het wel een gedoe. Want als je hier in Thailand woont, betaal je toch elke dag belasting, bij je boodschappen, bij de benzine/diesel, etc.etc. En ik vind het vreemd dat Thailand ook belasting kan heffen over je AOW. Waarvoor is dan die wet dubbele belasting?

      • Lammert de Haan zegt op

       Ik krijg meestal de verklaringen R.O. 21 en R.O. 22 toegestuurd, Henk. Meestal stuur ik enkel R.O. 22 in naar de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Dit formulier komt het meeste overeen met de door de Belastingdienst/kantoor Buitenland opgestelde verklaring (ook in het Engels) en is zelfs fiscaal juridisch iets nauwkeuriger/duidelijker dan haar Nederlandse tegenhanger.

       R.O. 21 geeft inderdaad aan het bedrag aan belasting wat je in Thailand hebt betaald. Als gevolg van de vrijstellingen is dat soms zelfs nihil. Dit hoeft kantoor Buitenland niet te weten. Met het R.O. 22 formulier geeft de bevoegde Thaise belastingautoriteit aan dat je fiscaal inwoner bent van Thailand en dat is meer dan voldoende.

   • erik zegt op

    MikeA en RichardJ, de lakse houding van een aantal belastingkantoren in Thailand is mij bekend maar dat wil niet zeggen dat na een onderzoek geen aanslag kan volgen over de tien voorgaande jaren met boete en mogelijk strafrechtelijke vervolging. Ook in Thailand gaat de automatisering steeds verder en koppeling van bestanden is een kwestie van tijd.

    De regels in Thailand geven aan dat, als je fiscaal resident bent op grond van de dagenregeling, al het in Thailand verdiende inkomen belast is, plus het deel van buitenlands inkomen dat je in het jaar van genieten naar Thailand haalt. Dat laatste is in dit onderwerp uitvoerig uitgelegd. De methode om dat legaal te ontgaan is ook toegelicht.

    Het staat iedereen vrij de grenzen op te zoeken; als je dan maar niet gaat piepen als je de billen brandt…….

   • ruud zegt op

    Als u geen belastingnummer aanvraagt, krijgt u inderdaad geen belastingaanslag.
    Maar u overtreedt uiteraard wel de Thaise wet, en dat zou gevolgen kunnen hebben.

    Op dit moment lijkt het risicoloos te kunnen, maar wat gaat u doen, als over een paar jaar iemand om uw belastingaangifte vraagt en u vertelt dat u al jaren de belasting hebt ontdoken en daar consequenties aan verbindt?

    Theoretisch zou u gevangenisstraf kunnen krijgen en mogelijk zou uw verblijfsvergunning ingetrokken kunnen worden.

    Ik verwacht persoonlijk niet, dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar het zou kunnen.
    Dat zult u wel in uw overweging om geen belasting te betalen mee moeten wegen.

   • Lammert de Haan zegt op

    Inderdaad Mike A, je hebt al eerder aangegeven dat inkomsten van buiten Thailand niet belastbaar zijn in Thailand. Maar omdat jij dit herhaalt betekent dat niet dat jij het nu opeens bij het rechte eind hebt. Raadpleeg eerst de website van The Revenu Department met de link die Peter op 7 mei om 10:14 plaatste voordat je bij herhaling zo’n stellige doch onjuiste bewering plaatst.

    Woon of verblijf je gedurende meer dan 180 dagen in Thailand dan ben je fiscaal ingezetene van Thailand. In principe heft Thailand dan Personal Income Tax over je wereldinkomen. Dit wordt echter ingeperkt door het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Dit Verdrag gaat trouwens uit van de 183-dagenregeling en is daarmee leidend.

    In jouw reactie lees ik verder dat je niet Roomser moet zijn dan de Paus. Maar in Nederland vrijstelling vragen voor je particulier pensioen en/of lijfrente-uitkering of de daarover geheven loonbelasting op aangifte weer terugvragen en in Thailand vervolgens geen aangifte doen, vind ik niets pauselijks aan. Laat staan dat je Roomser bent dan de Paus!

    Jij probeert enkel belastingontduiking (is een economisch delict) te verheffen tot iets legaals en daar kan ik weinig begrip voor opbrengen..

    • Mike A zegt op

     Ik geef alleen aan wat het merendeel van de buitenlandse gepensioneerden in thailand doet, dat is geen belasting betalen. Je moet extreem veel moeite doen om dat hier voor elkaar te krijgen en niemand zit achter je aan.

     Daarbij is kennelijk de belastingmoraal bij de nederlanders alhier aan de absurd hoge kant.
     Up to you zou ik zeggen, ik heb er geen moeite mee als ik niet meebetaal aan de corrupte overheid hier, in tegendeel.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat jij een inkomensverklaring van de ambassade moet overleggen is een hoogst merkwaardige zaak. Ik ben dat nog niet eerder tegengekomen.

   Jouw Nederlandse inkomen hoeft niet gelijk te zijn aan het inkomen wat jij in het jaar van genieten daarvan ook daadwerkelijk in Thailand hebt ingebracht. En mocht jij minder hebben ingebracht dan betaal je teveel belasting in Thailand in het geval dat de Thaise Belastingdienst de inkomensverklaring van de ambassade volgt.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website