Lezersvraag: Aanslag volksverzekering

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
29 oktober 2016

Beste lezers,

Ik ben 8 jaar geleden totaal uitgeschreven uit Nederland. Geen bezit meer en geen volksverzekering. Ik ontvang AOW en twee pensioenen. De AOW is vrijgesteld van loonheffing, mijn pensioenen niet daar krijg van de belasting een gedeelte van terug.

Ieder jaar sinds de invoering van DigiD, heb ik constant problemen en moet ik volksverzekering betalen. Ik ben met DigiD gestopt en weer een E formulier aangevraagd. Deze ingevuld en opgestuurd waarop ik wederom een aanslag kreeg van volksverzekering.

Wanneer je totaal uitgeschreven bent en 7 jaar altijd goed gegaan is, vraag ik mij af wat er fout gaat bij de belasting?

Mijn vraag is hebben anderen daar ook problemen mee?

Groet,

Kees

17 reacties op “Lezersvraag: Aanslag volksverzekering”

 1. erik zegt op

  De aanslag volksverzekering bestaat niet meer, al tientallen jaren niet meer.

  Over welk jaar heb je een aanslag en wat staat daar precies op? Inkomstenbelasting en premie volksverzekering? Wat staat op de specificatie die er bij zit?

  Ik denk dat je alleen inkomstenbelasting betaalt tenzij je zodanige acties hebt gedaan dat de belastingdienst jouw emigratie in twijfel trekt maar daar ga ik niet van uit als ik lees wat je schrijft.

  De AOW is NIET vrijgesteld van inkomstenbelasting; die is belast in NL. Als er geen loonbelasting is ingehouden dan moet je alsnog daarover betalen.

  Tja, ik vermoed dat dit is waar al vanaf begin 2015 voor wordt gewaarschuwd: de SVB houdt geen loonbelasting in en je moet dat zelf sparen. Ik hoor graag want je zult, als ik vermoed dat het laatste aan de hand is, de eerste zijn van een heel lange rij…….

 2. printen zegt op

  Ik wist dat ik vanaf 1 januari 2015 inkomstenbelasting op mijn AOW moest betalen. Want vanaf die datum wordt je als buitenlandse belastingplichtige beschouwd als je buiten Nederland woont.. Als je buiten de de EU en BES-landen woont, heb je geen recht meer op de heffingskortingen en wordt je vanaf de eerste euro van je AOW 8.54% belast. Dat zou iedereen toch moeten weten. Ook als je een pensioen van het ABP of andere overheidspensioen krijgt, is het hetzelfde verhaal.

  De SVB houdt niet elke maand die belasting in. Het ABP wel.

  Omdat ik bij de belastingdienst in Heerlen bekend ben, kreeg ik in april de gebruikersnaam en wachtwoord, waardoor je via internet, online je aangifte kon invullen. Een fluitje van een cent. Je kunt ook de aangifte doen met je DiGid

  In augustus kreeg ik de aanslag, een maand AOW moest ik betalen. Een brief geschreven naar Heerlen om de aanslag in termijnen te mogen betalen en dat werd ingewilligd. Dus betaal ik de aanslag in acht termijnen.

  De SVB weigert maandelijks de belasting in te houden. En volgend jaar gaat het percentage dat je moet betalen nog omhoog ook.

  • loe zegt op

   Ik vind de 2 laatste zinnen in het verhaal van ”printen” onduidelijk.
   Mijn situatienis als volgt:
   Al 10 uitgeschreven in Nederland en in Thailand verzekerd (bupa)
   Ik ontvang AOW, waarvan voor mij niet duidelijk is of daar iets op wort ingehouden,
   behalve de 5×2% omdat ik eerder uit Nederland ben vertrokken.
   en ik ontvag een lijfrente uitkering van een verzekeringsmaatschappij, die inkomsten-
   belasting en ZWV premie inhouden. Dat zijn ze verplicht, zeggen ze.
   Die ingehouden belasting en ZWV premie kreeg ik altijd probleemloos terug via
   mijn jaarlijkse belasting aangifte.
   Ik begrijp, dat er per 1-12015 een en ander is veranderd. Mijn teruggave als
   gevolg van mijn aangifte 2015 heb ik nog niet ontvangen. Ook geen aanslag.
   Aangifte gedaan via internet met wachtwoord en gebruikersnaam.
   De ontvangen bedragen stonden al vast en konden niet meer worden aangepast.
   Ik kon alleen nog invullen wat ik terug wilde hebben. Vol verwachting klopt mijn hart. 🙂

   • Lammert de Haan zegt op

    Hallo Loe,

    Of er loonbelasting is ingehouden op je AOW-uitkering kun je controleren aan de hand van de jaaropgave. Heb je die niet meer, dan kun je hem altijd nog inzien en downloaden via ‘Mijn SVB’.

    Als de ingehouden loonheffing/loonbelasting minder is dan 8,35% van je bruto-uitkering dan is er te weinig (of in het geheel niet) ingehouden als gevolg van het toepassen van de heffingskortingen. Hierop heb je echter geen recht op bij wonen in Thailand.

    Ik lees ook dat premie ZVW (de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) wordt ingehouden op je lijfrente-uitkering. Deze inhouding is echter niet terecht. Ik zou zo snel mogelijk contact opnemen met de uitvoerder van je lijfrente uitkering. Tot eind dit jaar kunnen ze e.e.a. nog corrigeren maar daarna heb je een groot probleem on het ten onrechte ingehoudene terug te krijgen.

    Een waarschuwing voor alle Thailand-bloglezers: ik kom regelmatig tegen dat bij pensioenuitkeringen en lijfrente-uitkeringen nog steeds de inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage ZVW) wordt ingehouden, terwijl je in Thailand woont. Dit is een onterechte inhouding daar je niet valt binnen de kring van verzekerden voor de Zvw. Is dit bij jou ook het geval, neem dan zo snel mogelijk contact op met de uitkeringsinstantie, zodat zij nog voor 1 januari a.s. e.e.a. kunnen corrigeren.

    • Lammert de Haan zegt op

     Nog even als aanvulling Loe: de premie Zvw krijg je NIET terug van de Belastingdienst d.m.v. je aangifte inkomstenbelasting!

 3. Joop zegt op

  De fout ligt nu eens niet bij de fiscus, maar bij jou zelf. Je moet geen E-formulier indienen, maar een C-formulier (voor buitenlands belastingplichtigen). Als je dat goed invult, dan is jouw probleem opgelost.

 4. Henk zegt op

  Snap de discussie niet goed. Bij mij wordt elke maand loonheffing ingehouden door SVB.

  • Wil zegt op

   Ook ik snap weinig van heel deze discussie, ook bij mij wordt net zoals Henk ook aangeeft iedere maand netjes loonheffing ingehouden door het SVB. Dit geld ook voor het ABP, waar ik mijn pensioen van ontvang. Ook ik ben sinds april 2014 helemaal uitgeschreven in Nederland.

   • edard zegt op

    Bij mij wordt ook geen loonbelasting ingehouden
    heb een bezwaarschrift ingediend bij Centrale raad van beroep gezien art. 27 van verdragenrecht
    en artikel 94 van grondwet
    Zo ook artikel 21 van OESO het zogenaamde modelverdrag
    Wacht nog steeds op antwoord van het centrale raad van beroep
    Heb ze gebeld en kreeg als antwoord dat er nog zon 12000 gemiddeld moet worden afgewerkt
    Misschien krijg ik het antwoord op 5 december

 5. Lammert de Haan zegt op

  Dit is een wel heel verwarrend bericht van Kees. Ik denk dat hij een aantal zaken door elkaar haalt. Zo is de AOW-uitkering beslist niet vrijgesteld van loonbelasting (is zij trouwens nooit geweest en zal, naar ik aanneem, dat ook nooit worden). Een bedrijfspensioen is dat echter wel bij wonen in Thailand. Betreft het een overheidspensioen dan geldt ook daar geen vrijstelling voor.
  Daarnaast kennen we geen E-biljet maar voor buitenlands belastingplichtigen een C-biljet (zoals Joop ook al terecht opmerkt) en voor het jaar van emigratie een M-biljet. Maar dat heeft Kees al lang achter de rug.

  Verder schrijft hij dat hij 8 jaar geleden is geëmigreerd. Vervolgens ging het 7 jaar goed en nu ‘ieder jaar’ (sinds de invoering van DigiD ?) constant problemen ondervindt in de vorm van het moeten betalen van premie volksverzekeringen. Dit zou erop wijzen dat het in het achtste jaar en dan voor het eerst fout gaat en dus niet ‘ieder jaar’. Vervolgens heeft hij een papier aangifte gedaan met hetzelfde resultaat.

  Dat zou er inderdaad op kunnen wijzen dat de SVB geen loonbelasting heeft ingehouden. Maar dan moeten we niet spreken over verschuldigde premie volksverzekeringen maar over verschuldigde inkomstenbelasting.

  Omdat Kees echter expliciet schrijft dat het over premie volksverzekeringen gaat (die overigens wel bij wege van aanslag wordt opgelegd, Erik, maar dan als combi-aanslag, d.w.z.: gecombineerd met de aanslag voor de inkomstenbelasting), zou de fout ook nog wel eens geheel anders kunnen liggen.

  Zowel de elektronische als de papieren versie van het C-formulier bevat de vraag:
  “Was u heel 2015, of een deel daarvan, in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz)?”
  Als je deze vraag met ‘ja’ beantwoord omdat je recht hebt op een AOW-uitkering, dan ga je volledig de mist in. Kees zou niet de eerste zijn die deze fout maakt: ik kom haar in m’n belastingadviespraktijk wel vaker tegen omdat de mensen dan denken: ”Ik heb een AOW-uitkering en dus ben ik daar ook voor verzekerd.” Het gevolg is echter dat er een premieberekening plaats vindt.

  Ik heb dan ook het volgende advies voor Kees: open je reeds ingestuurde digitale aangifte model-C door op ‘mijn aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen wijzigen’ te klikken. Kijk hoe je de vraag die ik eerder aangaf hebt ingevuld. Als het daar fout is gegaan (wat ik vermoed terwijl je bij de papieren aangifte dan dezelfde fout hebt gemaakt), dan kun je de gegeven vraag met “nee’ beantwoorden. Na het bevestigen van een aantal volgende vragen kun je meteen de uitkomst zien. Dan zie je dus wat en waarvoor je moet betalen (of in het geheel niet meer hoeft te betalen).

  Mocht mijn veronderstelling juist zijn (op basis van de gegeven informatie) dan past dat weer binnen het beeld wat Kees schept, nl. geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn na aangifte maar wel premie volksverzekeringen. Dat zou tevens betekenen dat de SVB op de juist wijze loonbelasting heeft ingehouden!

  Printen, ik heb vaker jouw opsomming gelezen van (ei)landen alwaar je kunt kwalificeren als buitenlands belastingplichtige. Het wordt tijd om dit aan te vullen met Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Daarbij schrijf je dat het percentage voor de loonbelasting 8,54 bedraagt terwijl dat verder omhoog zal gaan.
  Voor 2015, waar de aanslag van jou en die van Kees over gaan, bedraagt het tarief in de 1ste schijf echter 8,35% terwijl dat voor 2016 is verhoogd naar 8,40%. Voor 2017 moet je uitgaan van een tarief van 8,90 %. Deze laatste informatie is ‘heet van de naald’.

  Printen, ik lees vervolgens dat de SVB weigert om bij jou maandelijks belasting in te houden. Niets is echter minder waar. Hierbij ga je volledig voorbij aan jouw eigen verantwoordelijkheid en zelfs aan een wettelijke verplichting die op jou rust, zoals neergelegd in artikel 23 van de Wet op de Loonbelasting 1964 en luidende (voor zover van belang) :

  “Artikel 23

  • 1De heffingskorting voor de loonbelasting wordt slechts toegepast ingeval de werknemer daartoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan. Het verzoek geldt tot het tijdstip waarop de werknemer het verzoek schriftelijk, gedagtekend en ondertekend intrekt.
  • 2Indien de werknemer over loontijdvakken die geheel of gedeeltelijk samenvallen loon geniet uit meer dan een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking dan wel van meer dan een inhoudingsplichtige en dit loon voor de berekening van de belasting niet wordt samengevoegd, kan de werknemer de heffingskorting voor de loonbelasting slechts in een dienstbetrekking dan wel tegenover een inhoudingsplichtige geldend maken.
  • 3In afwijking van het eerste lid wordt de belasting ingehouden:
  o a.met toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting:
   1°.indien artikel 27, zesde lid, toepassing vindt, met betrekking tot het loon van het in dat lid bedoelde kind;
   2°.met betrekking tot het loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking waarin zijn begrepen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dat een in Nederland wonende werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt geniet, tenzij de werknemer een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan om de heffingskorting voor de loonbelasting niet toe te passen;”

  Als je nu eens goed kijkt naar met name het 1ste lid, dan kun je concluderen dat de SVB niet eenzijdig een wijziging mag aanbrengen in de door jou in het grijze verleden opgegeven verklaring. Nu zij toch in het overgrote deel van de gevallen dit wel heeft gedaan zou je zelfs kunnen concluderen, dat zij haar boekje te buiten is gegaan. En dat is toch wel een heel ander verhaal dan wat jij stelt. Daarnaast maakt de SVB het je wel heel gemakkelijk om een wijziging door te geven voor wat betreft het van toepassing zijn van de heffingskortingen, nl. via ‘Mijn SVB’. Daarvoor moet je echter wel de beschikking hebben over een DigiD met sms-controle.
  Heb je deze functie niet ingeschakeld dan kun je altijd nog schriftelijk de wijziging doorgeven d.m.v. het volgende formulier:
  http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/model_opgaaf_gegevens_voor_de_loonheffingen_lh0082z6fol.pdf

  Laten we nu dan ook voor eens en voor altijd stoppen met het steeds maar weer de schuld van het niet inhouden van loonheffing in de schoenen te schuiven van de SVB. Neem je eigen verantwoordelijkheid, zou ik zeggen!

  • erik zegt op

   De puntjes weer eens op de i. Dank.

   Alleen zal het vele niet in dit vak bekende mensen zijn ontgaan wat op 1-1-15 is gebeurd in de wetgeving en die kun je niet kwalijk nemen dat ze niet reageren. ‘Je hoort de wet te kennen’ is dan de bekende dooddoener maar dat de belastingdienst in mei 2015 de wet niet kende is je bekend uit de brief aan een ‘mevrouw’ in Thailand…..

   De overheid is er van op de hoogte dat de ‘kwalificerende belastingplichtige’ niet in de Wet op de loonbelasting is opgenomen (die brief heb je….) en dat iemand van SVB Roermond ooit heeft gezegd ‘Dat trekken ze in de aanslagregeling wel recht’ (die info heb je ook) zich niet realiserend dat een maand AOW terugbetalen voor veel mensen een probleem is.

   • erik zegt op

    Voer voor juristen. Dit staat in de link hierboven:

    1 De heffingskorting voor de loonbelasting wordt slechts toegepast ingeval de werknemer daartoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan. Het verzoek geldt tot het tijdstip waarop de werknemer het verzoek schriftelijk, gedagtekend en ondertekend intrekt.

    Mooi. Maar de wetgever heeft dat recht ingetrokken ingaand 1-1-2015. De wetgever!

    En daarmee zouden automatisch alle inhoudingsplichtigen die immers een vrijstellingsverklaring volksverzekering en zorgverzekeringswet hebben, plus een woonland, dat recht moeten onthouden. Uit de praktijk zie ik dat pensioenlichamen als ABP automatisch de heffingskorting hebben gestopt op 1-1-2015.

    Daarmee is een onaanvaardbare situatie geschapen. De wetgever heeft zitten pitten. Daarom heb ik een forum over Thailand in januari 2015 al gewaarschuwd dat je wat opzij moet leggen van jouw AOW als er niets wordt ingehouden. Of gewoon netjes melden.

    • Lammert de Haan zegt op

     “Voer voor juristen.”

     Een werkdag bestaat gewoonlijk uit 10 uren keihard werken en dat meestal 7 dagen per week. Vandaag heb ik toevallig een min of meer vrije dag (alleen nog wat aangiften OB versturen). Van de 10 uren besteed ik doorgaans zo’n 65% aan het geven van fiscaal-juridische adviezen. De resterende tijd gaat op aan het doen van aangiften in allerlei ‘soorten, maten en gewichten’, aan het bijwerken van boekhoudingen van ondernemers en het bijhouden van de vakliteratuur, etc. En dat al meer dan 45 jaar!

     “Mooi. Maar de wetgever heeft dat recht ingetrokken ingaand 1-1-2015. De wetgever!”

     Dit is pertinent onjuist. Artikel 23 van de Wet Lb is niet gewijzigd en waarom zou dit ook moeten? Daar is immers geen enkele aanleiding toe! Kijk in dit verband ook eens naar artikel 5 van de Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk. M.a.w.: artikel 23 van de Wet Lb heeft haar volledige werkingskracht behouden! Het ‘automatisme’ waar jij het over hebt is absoluut geen automatisme.

     “Uit de praktijk zie ik dat pensioenlichamen als ABP automatisch de heffingskorting hebben gestopt op 1-1-2015.”

     Hier schiet jouw praktijkervaring ernstig te kort. Ik geniet al een groot aantal jaren van een ABP-pensioen. In al die jaren zijn bij mij nog nooit de heffingskortingen toegepast door het ABP. Ik heb zelfs nooit een formulier ‘Opgave voor de loonheffingskortingen’ hoeven in te vullen. Wel werd mij gemeld dat zij geen heffingskortingen zouden toepassen. Als ik dat wel zou willen, dan diende ik een opgave daartoe op te sturen. Dat heb ik uiteraard niet gedaan.
     Dit heeft dus niets uit te staan met de wijziging van de Wet IB ingaande 1 januari 2015 op het punt van de heffingskortingen. Jouw opmerking dat het ABP hiermee is gestopt op 1-1-2015 slaat werkelijk nergens op.
     Het ABP weet dat ik, naast m’n ABP-pensioen, ook nog geniet van een AOW-uitkering (met partner-toeslag). Mijn AOW-uitkering heeft zij immers ingebouwd in mijn pensioen.

     Wat geldt voor het ABP geldt evenzeer voor andere pensioeninstellingen.

     “Daarmee is een onaanvaardbare situatie geschapen. De wetgever heeft zitten pitten.”

     Hier is in het geheel geen sprake van. Het formuleren van correcte wetgeving kun je met een gerust hart overlaten aan de (fiscaal-)juristen van de verschillende Departementen. Als er al iemand heeft zitten slapen, dan zijn dat de uitkeringsgerechtigden van de SVB. Echter zover wil ik nu ook weer niet gaan. Hen kun je nauwelijks verwijten dat zij geen kennis dragen van hun verplichtingen op dit punt (zie artikel 23 van de Wet Lb).

     Maar de enige verantwoordelijkheid ligt wél bij de genieters van een AOW-uitkering: zij hadden de SVB in kennis moeten stellen van de gewijzigde situatie. Aan het SVB is niet de beoordeling van de juistheid van de ‘Opgave voor de loonheffing’ opgedragen. En dat is maar goed ook, gelet op de privacy-regelingen. Je woont bijvoorbeeld in IJsland. Hoe kan de SVB toetsen of je kwalificeert als buitenlands belastingplichtige? Dan moet zij immers de beschikking hebben over alle bronnen van inkomen om aan de hand daarvan te beoordelen of minimaal 90% van je wereldinkomen aan belasting onderworpen is in Nederland. Dat is onbegonnen werk en gaat hun ook niets aan!

     Reeds in oktober 2014 heb ik al m’n buitenlandse klanten voor de inkomstenbelasting met een uitvoerige berekening geïnformeerd over de wetswijziging ingaande 1 januari 2015 en van de tariefsaanpassing voor de inkomstenbelasting als gevolg van de vervanging van de AWBZ door de Wet langdurige zorg. Tevens heb ik hen daarbij gewezen op hun verplichting als opgenomen in artikel 23 van de Wet Lb. Niet iedereen heeft zo’n verklaring ingestuurd. De meerderheid van hen die dit niet gedaan hebben, hebben aangifte moeten doen voor de inkomstenbelasting voor 2015. Maar ook enkele zijn tot nu toe de dans ontsprongen. Dat is een kwestie van geluk hebben.

     • erik zegt op

      Daar hoor ik dan toe en ik ga per 1-1-17 wel laten inhouden.

      Maar ik ben het niet eens met jouw stelling dat art 23 Lb voor de wijziging in de IB gaat. Geen recht op heffingskorting in de IB betekent dat de Lb moet worden aangepast. En daar heeft men zitten pitten.

      Nu zijn de belangen te klein om te procederen en de fiscus kan procederen op de kas van de belastingbetaler, ik kan dat niet want dan ben ik snel blut. Daarmee wordt weer bewezen dat recht hebben en recht krijgen niet het zelfde is.

      Ik sluit dit af en zie wel wat er gaat komen. Kan gelukkig veel zelf en heb geen belastingadviseur nodig.

      • Lammert de Haan zegt op

       “Maar ik ben het niet eens met jouw stelling dat art. 23 Lb voor de wijziging in de IB gaat. Geen recht op heffingskorting in de IB betekent dat de Lb moet worden aangepast. En daar heeft men zitten pitten.”

       Even bij de les blijven, Erik. Zo luidt mijn stelling niet. Alleen de bepalingen in de Wet IB t.a.v. de heffingskortingen en het bepaalde in artikel 23 van de Wet Lb bijten elkaar in het geheel niet. In de Wet Lb is aangegeven op welke wijze je het toepassen van de heffingskorting door de werkgever c.q. uitkeringsinstantie aan hen kenbaar moet maken, zonder dat de Wet Lb een oordeel uitspreekt of je al dan niet recht hebt op toepassing van de heffingskortingen. In eerste instantie is dat ter beoordeling aan jou. Of je uiteindelijk wel of geen recht hebt op de heffingskortingen staat hier volledig buiten. Dat wordt op een later tijdstip wel beoordeeld door de Belastingdienst (of niet natuurlijk, als je veel geluk hebt!) en niet door de werkgever of uitkeringsinstantie, alwaar je de verklaring indient.

       “Nu zijn de belangen te klein om te procederen en de fiscus kan procederen op de kas van de belastingbetaler, ik kan dat niet want dan ben ik snel blut. Daarmee wordt bewezen dat recht hebben of recht krijgen niet hetzelfde is.”

       Wat wordt jou toch een hoop onrecht aangedaan. Maar is deze bewering wel terecht? Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Daarnaast bedragen de griffierechten bij een beroepsprocedure voor de Rechtbank € 46,–. Dit kan toch nooit het grootste bezwaar zijn? Ik geloof werkelijk niet dat jij hierdoor blut zou geraken!

 6. Johan zegt op

  Ik snap het ook niet deze discussie.

  Ik heb voor de zezekerheid nog even het jaaroverzicht 2015 van de SVB er bij gehaald.

  En daar wordt netjes de ingehouden loonbelasting/ premie volksverzekeringen(loonheffingen)
  vermeld.

  Dus ???

 7. Martin zegt op

  Zoals Henk al zegt, snap dit ook niet, want ook bij mij wordt loonheffing ingehouden door de SVB. Voor deze loonheffing krijg je geen ontheffing van loonheffing, net zo min als op een overheidspensioen. Op particuliere pensioenen wordt wel ontheffing van loonheffing verstrekt, indien je (tegenwoordig) kunt aantonen dat je fiscaal inwoner bent van het land waar je woont (in dit geval Thailand).


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website