Prinsjesdag 2015 is alweer enkele weken voorbij, en ook de algemene en financiële beschouwingen daaropvolgend zijn min of meer geruisloos voorbijgegleden.

Voor wat betreft de positie van ouderen en hun uitkeringen vanuit AOW en pensioen viel bijzonder tegen dat zij niet mogen mee profiteren van een aantrekkende economie. In tegendeel. De koopkracht van ouderen komt nog meer onder druk. Het niet ophogen van de koopkracht voor ouderen treft ook de in Thailand wonende gepensioneerden. Er is weinig hoorbaar protest, ook bijvoorbeeld van de kant van Henk Krol en Jan Nagel van de 50+ partij.

Iedereen automatisch buitenlands belastingplichtige

Daar komt een tweede nadelige maatregel bij: degene die als Nederlander permanent in Thailand woont en dus uit NL uitgeschreven, wordt door de Belastingdienst vanaf dit jaar als ‘buitenlands belastingplichtige’ aangemerkt. Hetgeen betekent dat bij de belastingaangifte over dit jaar geen heffingskortingen en aftrekposten mogen worden opgevoerd. Nu is het zo dat het belastingtarief 2e schijf omlaag gaat van 42 naar 40,15%, maar dit is een algemene maatregel en is van toepassing op iedereen. Het staat los van de situatie van ouderen en alle belastingbetalers profiteren ervan.

Lage rekenrente zeer nadelig voor pensioenuitkeringen

Een derde meer zorgwekkende ontwikkeling is dat de koopkracht van gepensioneerden in de komende tien jaar gemiddeld met 5% extra zal dalen door de nieuwe (UFR-)rekenrente die sinds juli dit jaar geldt voor pensioenfondsen. Door de nieuwe rekenrente vallen de verplichtingen van pensioenfondsen Euro 20 miljard hoger uit. Pensioenfondsen mogen pas veel later beginnen met het indexeren van de pensioenen voor inflatie. Ook hier treden er kwalijke gevolgen op voor de situatie en positie van gepensioneerden, immers zullen pensioenfondsen zich genoodzaakt zien pensioenen te korten. De effecten van de ingestelde lage rekenrente zijn absoluut niet doordacht en voorzien, en nekken uiteindelijk alle (ook toekomstige) gepensioneerden. Komende vrijdag 9 oktober as moet staatssecretaris Jet Klijnsma (PvdA) de resulaten van een onderzoek naar wat die rekenrente teweeg brengt presenteren aan de Tweede Kamer.

We wachten af! Wat rest ons anders?

Ingezonden door Soi

28 reacties op “Lezersinzending: Onopgemerkt gebleven, drie maatregelen die gepensioneerden in Thailand direct treffen.”

 1. Joop zegt op

  Is dat 5% per jaar of 5% in 10 jaar?

  • Soi zegt op

   Het artikel benoemt een pensioenuitkeringsdaling oplopend tot 5% gedurende komende 10 jaar. Daarnaast geldt jaarlijks de negatief uitvallende belastingmaatregelen en jaarlijks de koopkrachtmindering vanwege het niet synchroon lopen met kostenstijgingen. In de loop van de jaren teert u dus voortdurend in.

 2. Bz zegt op

  Hallo,
  Ik begrijp even niets van het onderwerp dat iedereen als buitenlands belastingplichtige gaat worden aangemerkt.die in Nederland is uitgeschreven.
  Dat was toch altijd al zo?
  Dat je daarom nu geen aftrekposten meer zou hebben in Nederland begrijp ik niet. Als je bent uitgeschreven ben je toch zo wie zo geen Nederlands belastingplichtige meer?

  Mvg. Bz

  • Soi zegt op

   Lees over het principe: kwalificerende buitenlands belastingplichtige vanaf 2015 op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/fiscale_regelingen/

  • NicoB zegt op

   Beste Bz, tot en met 2014 kon je kiezen voor behandeling als binnen- of buitenlands belastingplichtige ook als je uitgeschreven was in NL.
   Je kon met het aangifteprogramma spelen en afhankelijk van de uitkomst bepalen wat je keuze was.
   Nu kwalificeert niemand uit NL die in Thailand woont en uitgeschreven is in NL meer als binnenlands belastingplichtige.
   Dus wordt je geheel behandelt volgens de regels van het Verdrag Thailand-Nederland, bv. Aow belast in NL, pensioen belast soms in NL, soms niet, etc.
   NicoB

 3. Yuundai zegt op

  Heeft een ieder óók die ouderwetse ” hoe heurt het eigenlijk ” BRETELS ge kregen om je broek op te houden? Want alle Nederlanders, in Thailand woonachtigen worden steeds verder uitgekleed!

  • Chander zegt op

   Ja Yuundai, helaas zullen wij niet ontkomen aan de BRETELS om je broek op te houden.

   Vroeger konden we op de bühne gaan op een regering ten val te brengen, maar nu kan dat helaas niet meer.

   Onze huidige regeringsleiders zijn nu alleen bang voor de jongere werknemers en daardoor hun minder pesten dan de fysiek zwakkere bejaarden.

   En de meest fitte bejaarden zitten gelukkig voor de club Rutte in het buitenland. Waarom zullen ze nu ons ondersteunen? We kunnen deze club toch niet naar huis sturen.

 4. Marcus zegt op

  Buitenlands belasting plichtig , wat betekend dit? Is het dan zo dat er geen belastingvrije voet van toepassing is op Nederlands belastbaar inkomen zoals pensioen en AOW?

  • NicoB zegt op

   Marcus, dit betekent inderdaad dat er geen belastingvrije voet = heffingskorting meer van toepassing is,
   die je overigens alleen kon claimen als je de keuze maakte voor binnenlands belastingplichtige.
   Daar komt nog iets bij dat in de reacties nog niet gemeld is, de heffingskorting van de echtgenote/fiscaal partner wordt dientengevolge ook niet meer uitbetaald, je partner kan ook niet meer kiezen voor binnenlands belastingplichtige. Dat was voordien wel zo indien je in NL voldoende belasting betaalde; dit kan een gevoelig verlies zijn voor degenen die niet alleen belaste Aow in NL hebben, maar ook belaste pensioenen hebben in NL conform het Verdrag Thailand-Nederland, bv. pensioen op basis van een 0verheidsinkomen.
   NicoB

 5. Harry zegt op

  Sorry, doch uw probleem ontgaat mij.

  U allen hebben gekozen voor Thailand, wegens verschillende redenen: mooi weer, aardige dame om de rug te wassen, beduidend lagere kosten van levensonderhoud…
  En TOCH wenst u dezelfde compensaties te krijgen als de in NL verblijvende ouderen, die te maken hebben met de kostenstructuur hier.
  Bovendien: u heeft sowieso al het valuta voordeel: toen ik in 1993-4 in TH gestationeerd was, kreeg ik 15-16 THB voor een gulden, dus x 2,2 = ca 35 THB / Euro.

  Heel lang heeft u een erg sterk vloerdeel gehad, tot zelfs 53 THB/Euro. Recentelijk raakte de wisselkoers weer de 35THB/Euro aan, maar nu weer 40. U krijgt dus al 14% meer aan geld binnen , eist waar de in NL gebleven oudere alleen maar van kan dromen.
  En toch .. typisch Nederland: weer klagen, want… het andere walletje, waar ook van gegeten werd, was in het verleden veel lekkerder..

  De NL AOW wordt van staatswege verschaft volgens de HUIDIGE wetgeving om in NL de kosten van levensonderhoud te dragen, te betalen door de HUIDIGE werkenden, die dus het voordeel weer terugkrijgen van de bestedingen van de ouderen in de NL economie. U heeft zelf nooit ene cent aan uw huidige AOW betaald .
  Wenst u ergens anders naar toe te gaan: uw keuze, doch de AOW.. is voor besteding in NL ( o.k.: Euro-land).
  Houdt er rekening mee: uw AOW is gebaseerd op de HUIDIGE wetgeving. Als dus bij de volgende verkiezingen een meerderheid ontstaat voor bovengenoemde uitleg.. kunt u in TH dag zwaaien naar uw AOW. Denk maar aan de huidige cq komende situatie met uitkeringsexport naar Marokko.

  Uw privé opgebouwde pensioen = uw eigen inleg ( ca 20-25%) + rendement op het gespaarde ( de rest, dus 75-80%): dat is uw eigen probleem. En die rendementen zijn de laatste jaren in elkaar gestort ( overigens, samen met de inflatie )

  • compuding zegt op

   Hoe komt u erbij dat ik nooit voor mijn huidige AOW heb betaald.
   Ik heb vanaf mijn 15e jaar tot en met mijn 65e jaar AOW premie betaald

   Groet van een altijd AOW premie betalende gepensioneerde

  • Thailand John zegt op

   Als wij allemaal terug zouden moeten zijn de problemen nog groter dan nu. Ik heb heel mijn leven gewerkt en betaald voor mijn AOW en pensioen.Ik ben verhuisd op medisch voorschrift van specialisten en conform de wet en bespaar de gemeente en overheid daardoor geld.AWBZ,bijstand van gemeente vanwege invaliditeit en ziekte.
   En de rendementen zijn in elkaar gestort door regering ,banken en pensioenfondsen.Niet door de gedupeerden. Zij hebben alleen de nadelen.En uw opmerking van 53 THB is ook onzin was een zeer korte koers die slechts van zeer, zeer korte duur was. U vergeet dat wij veel meer betalen voor ziekenkosten verzekering.levens onderhoud etc. Als men ieder een in Nederland net zo laat leven als de velen Thaien hier.Houd men heel veel over en heeft men geen financiële problemen.Hoeft men nu ook niet te hebben als de verantwoordelijken hun hersens hadden gebruik en hun verantwoording hadden genomen.Inplaats van fraude ,oplichting en liegen en bedriegen.En uw opmerking van andere walletjes eten begrijp ik niet want hier in Thailand gaat dat niet.Als je er tenminste officieel verblijf. En in 1993 kreeg u 35 THB voor een euro .Nu ik kreeg nog niet zolang geleden 35,09 en 37 THB voor een euro.Dus?????Ik kan hier nog net rondkomen maar maar de tijd dat thailand nog goed koop was,Is allang achterhaald. En als ik zou willen eten als in Nederland dan is het zelfs een stuk duurder. Ik vind u uitlatingen ongenuanceerd en slecht onderbouwd.Als ik in Nederland niet zo veel medische problemen zou hebben was ik morgen al terug.Jaja Lagere kosten van levens onderhoud en nog een aantal andere zaken. , En U vergelijk de huidige situatie met bijna 23 jaar geleden.

  • mr.G zegt op

   Zeer duidelijke uitleg. Ben ik het helemaal mee eens!

  • nico zegt op

   Beste Harry,

   Ik denk dat het stoppen van de AOW voor Nederlanders die in het buitenland wonen, niet zo snel wordt gestopt, want juist zij zijn het, die Nederland hebben opgebouwd na de oorlog en ook hebben zij heel, zeg maar heel veel geld betaald voor de AOW schatkist (10% van je loon x 50 jaar).

   Groetjes Nico
   vanuit een zonnig Thailand……..

   • Soi zegt op

    Harry gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat de AOW uitkeringen buiten NL “kaal” worden uitbetaald. Geen heffingskortingen en toeslagen, geen belastingaftrek. Daarbij betalen we gewoonweg ons belastingdeel. De AOW is en blijft ook in TH gewoon van de NL-fiscus. Daar kom je ook buiten NL niet onderuit. De voordelen die er zouden zijn vanwege lagere kosten voor levensonderhoud worden onderuitgehaald door hogere kosten voor ziektekostenverzekeringen. Een hogere koers voor de baht wordt dan weer genivelleerd door tijden met lagere koersen.
    Blijft over sinnekinne! Maar dat was al een reden om NL te verlaten.

  • Yvon zegt op

   Ik benijd ze echt, de AOW’ers van nu. Ik mag door blijven werken tot mijn (hopelijk) 67e jaar, als het tegen die tijd geen 70 geworden is. Dus ik moet nog lang op mijn vrije, betaalde tijd wachten en hopen dat ik er dan van kan genieten.

  • Cees1 zegt op

   Ik heb zelde zulke nonsens gehoord. Mensen hebben hun hele leven voor hun AOW betaald. En zouden volgens Harry geen rechr op hun geld hebben. Terwijl ze ook als je in het buitenland woont.( Wat de regering veel geld bespaard ) Wel belasting moeten betalen.En wat het koers verschil betreft. Dat kan ook heel gemakkelijk anders uitakken. Want als ze in Europa zo door gaan kan de euro wel eens naar 20 baht gaan. En jij vind dus dat de staat bepaalt wat we met ons leven en geld doen. Terwijl we wel voor een koning veel geld uitgeven omdat die in een ander land een buiten verblijf wil hebben.

  • hans zegt op

   wat harry zegt klopt in principe dat men nooit voor zichzelf aow betaald alleen ik heb bijvoorbeeld 50 jaar lang de hoogste aow premie betaald ,terwijl anderen die nooit gewerkt hebben niets hebben betaald,dus het slaat nergens op als je in Thailand woont geen aow meer zou krijgen terwijl; Thailand ook notabene een verdrachs land is , de opmerkling euroland o.k,. slaat nergens op,mag iedereen toch zelf bepalen waar hij of zei gaat wonen of niet ??

 6. loe zegt op

  Ik kreeg vorige week een brief van de Nederlandse belastingdienst, met de volgende inhoud:

  ”Afwijking van uw aangifte IB 2013”

  Vrijgesteld inkomen:
  ”U geeft aan dat de inkomsten uit Nederland vrijgesteld zijn van Belasting in Nederland.
  Dit is niet juist. Het belastingverdrag met Thailand wijst de AOW en lijfrente uitkeringen
  toe aan Nederland. Op dat punt is uw aangifte aangepast.”

  Ik woon al 10 jaar in Thailand en ben uitgeschreven in Nederland.
  Ik heb een lijfrente uitkering, waarvan de verzekeringsmaatschappij (verplicht) belasting
  inhoudt. Ik krijg die altijd na het doen van aangifte buitenlandse belastingplichtige terug
  gestort. Over 2013 beginnen ze ineens problemen te maken.

  Volgens mij is er iemand behoorlijk in de war, in Heerlen.

  • ruud zegt op

   Of er is iemand wakker geworden in Heerlen natuurlijk.
   Of die lijfrente wel of niet in Nederland belast moet worden is mij echter onduidelijk.
   Daar lijkt flink wat verwarring over te bestaan.
   In ieder geval bij mij.
   Maar goed, dat zoek ik wel uit tegen die tijd.

 7. Cor Verkerk zegt op

  Het kwalijkste wat er gebeurd is voor expats is natuurlijk het verdrag wat Ascher ondertekend heeft met Marokko om de uitkeringen aan te gaan passen aan de levenskosten.

  Dit zou een vrijbrief kunnen gaan worden om dit ook met alle overige landen te gaan doen.
  Toch fijn zo’n “nivelleringskabinet”

  • Jeroen zegt op

   Maar dat wilde toch heel veel NL’ers! Dat was zelfs één van de speerpunten van de partij die nu in NL de meeste stemmen zou krijgen! Waarom aan teruggekeerde Marokkanen ( die overigens wèl hun hele werkzame leven in NL gewoon hun premies enz. betaald hebben) hetzelfde bedrag uitbetalen als aan NL’ers die in NL wonen. Ze kunnen toch gezien de lagere levenskosten in Marokko met veel minder rondkomen? En nu de bal terugkaatst naar NL’ers die zelf in het buitenland wonen met lagere levenskosten is de maatregel opeens niet goed? Hypocriet hoor! De waarheid is toch dat je in Thailand met je AOW en een klein pensioentje luxer kunt leven dan met hetzelfde bedrag in NL? En die duurdere ziektekosten? Sorry hoor.. je hebt er toch zelf voor gekozen om in een land te wonen waar dat minder goed geregeld is dan in NL? Nee… niet zeuren… gewoon lekker genieten van het heerlijke Thailand!

  • Soi zegt op

   Vwb het akkoord van Lodewijk Asscher met Marokko ontgaat mij de link met AOW/Pensioen. Asscher heeft een deal gesloten omtrent uitkeringen op basis van de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), en toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en de kinderbijslag. De korting op Kinderbijslag gaat pas vanaf 2021 gelden.
   Verder: de hernieuwde afspraken worden toegepast op mensen die vanaf 2016 recht hebben op een van de uitkeringen, en hebben geen betrekking op Marokkaanse-Nederlanders die nu al recht hebben op een uitkering. Dus ook niet op hen die na hun 65ste met hun AOW (en pensioen) weer in Marokko zijn gaan wonen.

  • nico zegt op

   Beste Cor,

   De AOW is GEEN uitkering, maar een oude dag voorziening volgens de wet.

 8. Harry zegt op

  @Ioe: Ik denk, dat uw verhaal maar een deel van het geheel vormt:
  Ja, NL is inhoudingsgerechtigde voor uw staats-AOW en (prive in NL afgesloten) lijfrente(s) en andere pensioenen. U krijgt dus alleen uw NETTO deel van ieder, waarbij de verzekeringen beginnen met het max in the houden, ik dacht 51% ( ja, prijst u zich maar gelukkig met uw Thaise belastingregime).
  Aan het eind wordt alles aan de Belasting gemeld, die dan alles bij elkaar optelt. Vermoedelijk haalt u die max 51% nooit, dus krijgt u een deel van de inhoudingen alsnog.

  Wat er over 2013 in uw geval verandert is? Weet ik niet.

  Of iemands in Heerlen in de war is ? ?

  Heeft u ook uit bijv Dsl of B pensioenen tegoed, zullen die ook het max inhouden. In hoeverre dit in NL verrekend kan worden: geen idee. Ik denk het niet, want u bent in TH belasting verschuldigd voor uw wereldinkomen, waarbij bepaalde vrijstellingen gelden ( bijv: elders reeds belast)

 9. Jacques zegt op

  Staat die man met dat koffertje ons (mij) nu uit te lachen. Je zou het toch denken met dit soort berichten en beslissingen. Hij is vast blij dat we ons in Thailand hebben gesetteld, dan is hij mooi van ons af. Nederlander maar dan anders, lees, minder, minder, minder. Op allerlei manieren proberen ze aan geld te komen, omdat het kabinet de door hun gemaakte afspraken ikv het EU sprookje na moet komen. Niet mijn afspraken, want ik word hier niet in gekend, maar de beleidsafspraken in Brussel. Het wordt steeds erger. Ik kreeg net bericht van mijn pensioenfonds dat ik minder pensioen krijg dan aanvankelijk was afgesproken. Maar liefst 3000 euro minder per jaar. En dat na 45 jaar die pot gespekt te hebben, met naar nu weer blijkt onder valse voorwendselen al die jaren betaald. Wat jaren lang is voorgehouden verdwijnt als sneeuw voor de zon. We zouden collectief aangifte moeten doen voor valsheid in geschrifte en het bedriegen van het volk. Die afspraken zijn niets waard. Kabinetten zijn volledig onbetrouwbaar. Al sinds jaar en dag. Ik walg van een hoop politici. Nare mensen die totaal geen oog meer hebben voor wie het land heeft grootgebracht. Je ziet ook aan de hand van vorige reacties een behoorlijk aantal Nederlanders beredeneren vanuit hun eigen perspectief en dat is er een van individualisme, ( ieder voor zich en god voor ons allen), het collectieve denken is de laatste 20 jaren de nek omgedraaid. Bonden , waarom zou je nog lid zijn van een bond, collectieve verzekeringen vooral niet doen. Je bent toch slim en kunt het toch zelf.
  Dit soort figuren zullen de boel alleen maar verslechteren en uiteindelijk ook voor hunzelf als ze dit nog niet door hebben. Het eind is nog niet in zicht want de programma schrijvers van dit kabinet zullen nog veel meer geld moeten vinden in de geld verslindende huidige maatschappij. Wie denk je dat er als voorbeeld op moet gaan draaien voor die tsunamie aan asielzoekers ad 33.000 euro per persoon per jaar. Heeft het kabinet hier al een kostendekkend plaatje voor gepresenteerd???? Beste mensen het wordt vervolgd en we gaan het allemaal meemaken.

 10. Jan zegt op

  Als je in Nederland verblijft dan heb je te maken met een AOW gat, bij mij formeel 3 maanden. Eind september m, n verjaardag gevierd en kreeg dus alleen pensioen want 1 september is waar ze vanuit gaan. Nu krijg ik eind januari pas m’n volledige uitkering van pensioen en AOW samen. Niemand kan me duidelijk maken ( svb pmt ) waarom ik pas eind januari het volledige samengestelde bedrag krijg volgens mij tel ik toch echt 5 maanden dat ik alleen pensioen heb zonder AOW.

  Groet,

  Jan.

 11. Moderator zegt op

  Het wordt een welles/nietes, dus wij sluiten de reactiemogelijkheid. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website