Het leven van Charly zit gelukkig vol prettige verrassingen (helaas soms ook minder prettige). Sinds een aantal jaren woont hij, met zijn Thaise vrouw Teoy, in een resort niet ver van Udonthani. In zijn verhalen probeert Charly vooral meer bekendheid te geven aan Udon, maar gaat hij ook in op tal van andere zaken in Thailand. Tevens geeft hij een kijkje in zijn belevingswereld in Thailand.


Toelichting op een Health Check Up – Deel 1

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken. Of dit nu is om op bepaalde klachten te reageren en uit te zoeken waar die klachten vandaan komen, of ter voorbereiding van een operatie, of voor een periodieke controle (bijvoorbeeld bij diabetes) of gewoon omdat je de stand van zaken wilt weten waarin je lichaam zich bevindt.

In het laatste geval spreken we van een body check up of health check up. Hierbij worden een aantal functies van het lichaam gemeten en in waarden, values, vastgelegd. Mijn laatste check up heb ik in 2014, in Nederland, ondergaan. Vlak voordat ik mij in Thailand ging vestigen. Inderdaad, om te weten hoe mijn lichaam er toen voor stond. Met de mogelijkheid, bij eventueel geconstateerde onregelmatigheden, daar in Nederland nog wat aan te doen. Gelukkig kwam er toentertijd niets vervelends tevoorschijn uit die test.

Deze maand, zes jaar later, wil ik bij het Bangkok Hospital in Udon Thani een Executive Male test, zoals zij het noemen, laten uitvoeren. Waarschijnlijk vanwege het op dit moment ontbreken van voldoende deelnemers wordt deze test aangeboden voor het vooralsnog niet onaardige bedrag van 17.500 baht, zeg maar euro 500,-. Normaliter kost deze test 31.000 baht (euro 885).

Deze keer wil ik graag goed voorbereid zijn op de test en om die reden twee dingen gedaan. In de eerste plaats alle medische begrippen opgezocht van aan de test gerelateerde onderzoeken en als tweede een voorbereidend consult aangevraagd bij de dokter onder wier begeleiding de test zal plaats vinden.

Een korte duiding van alle medische begrippen die bij de test langs komen, heb ik in deze en volgende postings onder elkaar gezet. Uiteraard kan eenieder op internet zoeken op de medische begrippen en zal daar dan ook veel uitgebreidere informatie kunnen vinden. Het overzicht is bedoeld voor die lezers die aan een korte duiding voldoende hebben om de test te kunnen volgen en die het prettig vinden alle medische begrippen bij elkaar te hebben staan.

Het voorbereidende consult bij Dr. Weena is op donderdag 5 november, uiteraard in het Bangkok Hospital. Eerst de gebruikelijke inleidingen, zoals uiteraard als eerste het controleren van mijn ziektekostenverzekering en vervolgens het opmeten van mijn bloeddruk (was hoog zag ik, 164 om 94), mijn lengte en gewicht. Vervolgens word ik naar de wachtruimte gebracht, voor de kamer van Dr. Weena. Een andere verpleegster komt naar mij toe en vraagt of ik behoefte heb aan een vertaalster bij het gesprek met Dr. Weena. Indien dat het geval is wil zij graag die taak op zich nemen. De naam van het lieve kind: Ham. Toch een hele goed service van het ziekenhuis.

Ik ben ruim op tijd bij het ziekenhuis aangekomen, wetende van de inleidende handelingen en dat die handelingen wat tijd kosten. Ik zit dan ook op tijd in de wachtkamer. Maar dat is geen enkel probleem. Mijn vrouw Teoy, de vertaalster/verpleegster noong Ham en ik zitten ruim voor de afgesproken tijd in het kantoortje van Dr. Weena. Ik neem de lijst van de Executive Male Test een voor een met Dr. Weena door. Het wordt me nu duidelijk dat noong Ham meer nodig is voor het vertaalwerk richting Dr. Weena dan voor mij. Toch vreemd dat een dokter op dit niveau hulp nodig heeft bij het gebruik van de Engelse taal. Het gaat overigens allemaal in een gemoedelijke sfeer en we komen er samen uitstekend uit.

Het doornemen van de volledige test was nuttig om de toepassing en invulling van de verschillende onderdelen goed te begrijpen. Twee onderzoeken bleken tot mijn verbazing niet in de test inbegrepen te zijn. Het meten van de elektrolyten (Natrium, Chloride, Kalium, Magnesium en Calcium), mede van belang bij het bepalen of de nieren goed werken, en het meten van de waarden van de verschillende vitamines en mineralen. Op mijn verzoek zijn beide testen toegevoegd aan het testprogramma. Hiervoor moet overigens wel extra worden betaald. Het consult neemt ruim een uur in beslag en wordt niet in rekening gebracht.

Noong Ham zorgt ervoor dat ik beide afspraken, namelijk die voor de Executive Male Test in combinatie met de elektrolyten test en de vitaminentest, en voor de bespreking van de resultaten van de vitaminetest direct keurig op papier krijg. De bespreking van de resultaten van de Executive test vindt op dezelfde dag als de test zelf plaats. De bespreking van de vitaminen- en mineralentest een week later omdat dit bij een andere dokter is ondergebracht.

Wel grappig trouwens. Ik zie bij de balie waar dit geregeld wordt, minimaal tien verpleegsters staan. Hierop zeker geen onderbezetting van personeel. Zouden ze in Nederland, en ik vermoed zo ook in België, zeer jaloers op zijn.

Op donderdag 12 november staan de Executive Male test, de elektrolyten test en de test op vitaminen en mineralen gepland.

Samenvatting onderdelen van de Executive Male Test:

 • Eerst een algemeen lichamelijk onderzoek door de staf van dokter Weena.

Het gaat om zaken zoals gewicht, lengte, bloeddruk en het checken van je medische voorgeschiedenis;

 • Chest X-Ray. Hierbij worden hart, longen en bloedvaten op de foto in kaart gebracht;
 • Urineonderzoek;
 • Bloedonderzoek met meting waarden van:
 • Sedimentation (sed rate), test voor het vaststellen van een ontsteking, zoals arthritis of kanker, of een infectie;
 • Hemoglobine, regelt het transport van zuurstof en koolstofdioxide door het bloed;
 • Hematocriet, geeft de hoeveelheid rode bloedcellen in verhouding to de rest van het bloed;
 • Erytrocyten, dit zijn de rode bloedcellen. Bij een test worden de rode bloedcellen geteld, inclusief de onrijpe bloedcellen (reticulocyten);
 • MCV, geeft de gemiddelde grootte van de rode bloedcellen. Een te hoge MCV-waarde komt voor bij bloedarmoede ten gevolge van een vitamine B12 gebrek. Een te lage MCV-waarde komt voor bij bloedarmoede ten gevolge van een ijzergebrek;
 • MCH, is de berekening van de hoeveelheid zuurstof die de hemoglobine in de rode bloedcellen vervoert;
 • MCHC, is de berekening van de hemoglobine concentratie in de rode bloedcellen;
 • Red blood cell width (RDW), is een waarde voor de variatie in het volume van de rode bloedcellen. De uitslag van het RDW wordt samen met het MCV geïnterpreteerd. Trombocyten (bloedplaatjes), zorgen voor de stolling van ons bloed. Als een bloedvaatwand is beschadigd, gaan de bloedplaatjes op de beschadigde plek plakken. De bloedplaatjes worden gevormd in het beenmerg;
 • Leukocyten (witte bloedcellen), zijn cellen die betrokken zijn bij ons afweersysteem;
 • Leukocyten differentiatie, met de differentiatie kan meer specifiek naar het type infectie worden gekeken;
 • Neutrofiele granulocyten, spelen een rol bij de eerste afweer van bacteriële infecties en andere ontstekingsreacties;
 • Lymfocyten, zijn onder te verdelen in T- en B- cellen. Vormen het geheugen van het immuunsysteem;
 • Monocyten, een verhoogde hoeveelheid monocyten duidt op een ontsteking;
 • Eoasinofiele granulocyten, bestrijden met name infectie van parasieten zoals lintworm of malaria;
 • Basofiele granulocyten, komen het minst voor in het bloed. De cellen dragen stoffen bij zich die een ontstekingsreactie op gang kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld histamine. Deze stoffen zorgen voor het verwijden van bloedvaten en zorgen dat deze enigszins doorlatend worden. Hierdoor kunnen andere cellen makkelijker bij de ontsteking komen. Dit geeft ook het typische beeld van een allergische reactie, waarbij de huid rood kleurt doordat de kleine vaatjes verwijden;
 • Bloedsuikergehalte ter bepaling van diabetes of geen diabetes.
 • HbA1C (Glyco hemoglobine), als glucose (suiker) uit het bloed zich aan hemoglobine bindt, ontstaat er HbA1C. Het vaststellen van deze waarde kan iets vertellen over de langere termijn van de bloedglucosewaarde, en dat laatste is belangrijk voor diabetespatiënten. Er ontstaat een beter inzicht over de gemiddelde glucosespiegel;
 • Glucose, de bloedglucose is de hoeveelheid suiker die in het bloed is terug te vinden. Met de glucosewaarden kan de ziekte diabetes al dan niet worden aangetoond;
 • Cholesterol is een zachte, lichtgele, vetachtige stof die voorkomt in celwanden en membranen door het hele lichaam. Cholesterol is een van de vetten (lipiden) die het lichaam produceert. Het lichaam heeft cholesterol nodig. Zonder cholesterol kan een mens niet leven;
 • Cholesterol totaal. Op zichzelf is cholesterol niet slecht;
 • Triglyceriden is geen vorm van cholesterol maar een bloedvat of lipide;
 • HDL beschermt het lichaam tegen hart- en vaatziekten;
 • LDL. In te grote hoeveelheden is LDL ongunstig voor de gezondheid en schadelijk voor het lichaam;
 • Onderzoek leverfuncties (voor een toelichting van deze en volgende functie, zie mijn volgende posting).
 • ASAT
 • ALAT
 • ALP
 • GGT
 • Billirubine totaal
 • Protein totaal
 • Albumine
 • Onderzoek nierfuncties
 • Blood Urea Nitrogen (BUN)
 • Kreatinine
 • Kreatine clearing (MDRD)
 • Detection of uric acid in het bloed
 • Onderzoek van de schildklierfuncties (TSH)
 • Onderzoek van de prostaat (PSA)
 • AFP
 • CEA (kanker)
 • Onderzoek faeces en bloed in faeces
 • ECG (hartfilmpje)
 • Exercise Stress Test of een Echocardiogram
 • Meten van de botten
 • Ultrasound Whole Abdomen

Is een radiologische test voor het maken van afbeeldingen van de structuur van het lichaam, met name van het buik en maaggedeelte.

 • Audiogram voor het testen van de gehoorfunctie
 • Oogonderzoek
 • Intra ocular pressure onderzoek
 • Onderzoek van het netvlies (retina)
 • Ver weg kijken
 • Leescapaciteit van de ogen
 • Onderzoek van het bloed type
 • Vaststellen bloedgroep
 • Vaststelling Rh groep
 • Onderzoek naar hepatitus B, leverontsteking
 • Met gebruik van een INBODY machine vaststellen van verschillende lichaamskenmerken, zoals de BMI (Body Mass Index), het vetgehalte, de hoeveelheid water in het lichaam en de hoeveelheden proteïnen en mineralen.

Voor de elektrolyten test moet additioneel 966 baht worden betaald.

Hierin wordt getest op:

 • Natrium – Na
 • Kalium – K
 • Calcium (kalk) – Ca
 • Chloride – CI
 • Magnesium – Mg

Ook voor het vaststellen van de verschillende vitamine waarden is een extra test noodzakelijk, kosten 11.500 baht.

Op deze laatste kosten had ik me goed verkeken. Ik ging er van uit dat deze test maximaal 3 tot 4.000 baht zou kosten. Ik had natuurlijk naar die kosten moeten vragen en dat heb ik helaas verzuimt. Dan had ik dit van tevoren geweten en alsnog kunnen beslissen wel doen of niet doen. Getest worden onder meer:

 • Vitamine B12
 • Folium zuur (ook wel B11 of B9 genoemd)
 • Vitamine D
 • Vitamine B1
 • Vitamine B6

In de volgende posting een nadere toelichting op de nierfuncties, de leverfuncties en cholesterol. Vervolgens een afsluitende posting met onderwerpen zoals diabetes, PSA, TSH en uiteraard de vitamines. Tevens in de afsluitende posting een totaaloverzicht van alle testonderdelen en de daarbij behorende normale waarden.

Geraadpleegde bronnen: op internet o.a. Wikipedia, Hartstichting, Sanquin, Nederlandse vereniging voor Hematologie, Labuitslag, Mens en Gezondheid en anderen.

Charly www.thailandblog.nl/tag/charly/

52 reacties op “Toelichting op een Health Check Up – Deel 1”

 1. chris zegt op

  Op mijn werk, via mijn werk, wordt een kleine health check-up jaarlijks gratis aangeboden.
  Dar ging ik lang geleden wel naar toe maar sinds ik van mijn vriend Tino (gepensioneerd huisarts) het advies kreeg om daar niet toe te gaan als je je goed voelt, ga ik niet meer.
  En wat denk je: ik voel me veel en steeds beter.
  Tino kan ongetwijfeld zelf beter uitleggen waarom je als je 65+ bent en je goed voelt daar beter niet naar toe kunt gaan, nog even afgezien van de kosten.

  • Tino Kuis zegt op

   Goed Chris, laat ik er iets meer over zeggen. Alle langlopende onderzoeken naar het effect van preventief gezondheidsonderzoek bij mensen die geen klachten hebben wijst uit dat noch het aantal ziektegevallen noch de sterfte vermindert. Een kort voorbeeld. Als je 10 testen doet bij gezonde mensen is er gemiddeld één test afwijkend. Andere literatuur geeft soms een negatief beeld: meer onnodig onderzoek en ingrepen. Zie deze literatuur:

   https://time.com/5095920/annual-physical-exam/

   Citaat:

   As a result of these lackluster findings, some experts have called for an end to annual physicals.

   “If you’re healthy, there’s every reason to believe these visits make no difference,” says Dr. Ezekiel Emanuel, a professor of health care management and chair of the Department of Medical Ethics and Health Policy at the University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicine. “Doing a bunch of unnecessary tests and taking up valuable time for people who are well—that’s not useful.”

   Hier een heel groot onderzoek bij ruim 180.000 (!) deelnemers over vele jaren:

   https://www.bmj.com/content/345/bmj.e7191

   Results:
   We did not find beneficial effects of general health checks on morbidity, hospitalisation, disability, worry, additional physician visits, or absence from work, but not all trials reported on these outcomes.

   Conclusions
   General health checks did not reduce morbidity or mortality, neither overall nor for cardiovascular or cancer causes, although they increased the number of new diagnoses. Important harmful outcomes were often not studied or reported.

   En dit uitgebreide onderzoek (Systematic Review: The Value of the Periodic Health Evaluation

   https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-146-4-200702200-00008

   Citaat:

   In summary, this systematic review demonstrated that the PHE has a beneficial effect on the delivery of some clinical preventive services and may have a beneficial effect on patient worry, providing justification for its continued implementation in clinical practice. Further research is needed to clarify the long-term benefits, harms, and costs of undergoing the PHE and to weigh the value of receiving clinical preventive services and worry relief in the absence of evidence demonstrating such long-term clinical benefits.

   Let op: some, may have, further reaeach is needed., absence of evidence of long-term clinical benefits.

   Nut wat betreft de gezondheid op langere termijn kon dus niet worden aangetoond. Het verminderde wel de ongerustheid bij de patiënt.

   Een gezonde levenshouding is veel belangrijker. Veel bewegen (het belangrijkste), gezond eten, niet roken.

   Voel je je verder gezond doe dan geen gezondheidstesten. Overbodig en soms nadelig.

   • Bert zegt op

    Ik (als niet dokter) ben het volledig met U eens, maar zit wel met een vraag waar U als dokter wellicht een antwoord op kunt geven.

    Hoe zit het met de onderzoeken die in NL aangeboden worden aan de mensen, voor de vrouwen oa borstonderzoek en uitstrijkje en voor beide het darm onderzoek.

    Is daar het nut wel van aangetoond ?

    • Tino Kuis zegt op

     Heel goed dat je me daar op wijst, Bert. Ja, er zijn een aantal onderzoeken waarvan het nut is bewezen zoals de drie door jou genoemde.

     Daarnaast zijn er wel degelijk vraagtekens geplaatst bij mammografie ter opsporing van borstkanker. Hier bv:

     https://www.henw.org/artikelen/massascreening-met-mammografie-feiten-en-misleiding

     Citaat:
     Conclusie
     Over de juiste omvang van baten en schade van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker valt te debatteren. Wat vaststaat is dat vrouwen die deelname overwegen opzettelijk worden misleid.1718 Bij gebrek aan correcte en interpreteerbare informatie is er geen sprake van informed consent. Huisartsen moeten hun patiënten correct en in absolute termen informeren over de voor- en nadelen van deelname. Op de duizend deelnemende vrouwen, tien jaar opgevolgd, kan één geval van borstkankersterfte worden vermeden, ten koste van vijf overbodige kankerdiagnoses. Het bewijs voor enig gunstig effect van massascreening met mammografie blijft erg mager. Door de steeds beter wordende behandeling van borstkanker wordt de meerwaarde van massascreening daarbij steeds onzekerder.

     Voorlopig denk ik dat mammografie wel nut heeft. De schade die sommige bevolkingsonderzoeken aanrichten worden zelden of nooit bij de uiteindelijke beoordeling betrokken.

     Hoewel ik een gunstige kijk heb op de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Thailand in het algemeen zijn er zeker wat excessen die uitsluitend dienen als verdienmodel en niet voor de gezondheid van de patiënt. In Nederland soms ook maar veel meer in ons geliefde Thailand. .

     • Maarten Vasbinder zegt op

      Tino,

      Bedankt voor je uitgebreide documentatie. Het kan helpen, om 65 plussers uit de angstzone, die check-ups vaak veroorzaken, te houden. Angst is een perfect verdienmodel voor de farmaceutische en de medische apparatuur industrie en helaas ook voor vele collega’s.
      Het staat natuurlijk een ieder vrij, om op zoek te gaan naar de verborgen kwaal, die in handen van de verkeerde medici de levenskwaliteit behoorlijk zal kunnen verlagen.
      Denk alleen maar aan het, in aanvang, placebo effect van anti-depressiva. Als dat verdwenen is en de pillen niet meer helpen, is het heel moeilijk om af te kicken vanwege de onthoudingsverschijnselen, die niets met depressie te maken hebben, maar des te meer met verslaving.

   • Johan(BE) zegt op

    Wijze woorden van Tino Kuis. Daar komt nog eens bij dat commerciële ziekenhuizen in Thailand deze check-ups zien als “sleepnet”. Bij veel mensen wordt iets min of meer afwijkends gevonden en halleluja: hun ziekenhuis heeft daar de noodzakelijke (?) behandeling voor. Je zit in de medische molen voor je het weet. Als je geen check-up had laten doen, dan zou je veel later sterven mét, maar niet DOOR je “aandoening”. Mooi voorbeeld is de PCA-laboratoriumtest, indicatie voor prostaatproblemen. Ik heb jaren op een operatiekamer gewerkt en ik vermoed dat veel mannen een prostaatoperatie hebben ondergaan, mede “uitgelokt” door deze test. Veel mannen zijn nadien incontinent en impotent. Kort door de bocht waren ze zonder deze operatie gestorven mét hun traaggroeiende prostaatkanker, maar niet dóór prostaatkanker.
    Tino zegt terecht dat een gezonde levensstijl veel meer zin heeft: bewegen. letten op je gewicht, niet roken en alcohol met mate drinken. Deze gezonde levensstijl is ook voor mij minder aantrekkelijk: het kost moeite 🙂

   • Charly zegt op

    @Tino
    Leuk, zo’ n greep uit wetenschappelijke rapporten. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niets.
    Ik denk dat er minstens zoveel wetenschappelijke rapporten zijn die het tegenovergestelde beweren, namelijk dat vroegtijdig testen wel degelijk zin heeft.

    Met vriendelijke groet.
    Charly

  • Maarten Vasbinder zegt op

   In deze ben ik het geheel met Tino eens.

 2. William zegt op

  Doe dit soort testen hier in Korat in het st Mary ziekenhuis hebben daar een ‘straatje’ waar je diverse healt check kan doe uiteraard tegen betaling voor outdoor cliënten.
  Zijn wel ietsje beter geprijst als de door jou opgegeven prijzen.
  De duurste komt normaal uit op ongeveer 10000 Baht soms in de maand een aantal dagen meestal in de eerste week dat het halve prijs is.
  Uiteraard meld ik mij in die periode aan en betaal,de test zelf mag je ook na die dagen laten doen maar wel in de lopende maand.
  Laatste keer zat ik op 18 maanden tussen de eerste en de tweede healt check.
  Engels sprekende dokter bij het overhandigen van je healtcheck boekje was zeer tevreden over deze momentopname.
  Met mijn 68 lentes maar weer eens intekenen.

  In grote lijnen.

  Ogen controleren
  Bloedafname met uitgebreide controle
  Hart film maken
  X ray
  Echo organen
  Urine controlren
  ‘Nuchter’ verschijnen [geen drank of voedsel de laatste 8 uur]
  Uurtje of 4/5 aanwezig

 3. Gerard zegt op

  Heb je nog veel betaald, Bangkok Hospital Phuket 11.900 ฿ incl darm onderzoek.

 4. ruud zegt op

  Als u die bloedtest de volgende keer in een staatsziekenhuis laat doen bent u een stuk goedkoper uit.
  Ik heb voor 23 geteste bloedwaarden (ik ga ze niet allemaal opschrijven) waaronder de 5 electrolyten 920 Baht betaald enige tijd terug.

 5. Erik zegt op

  Charly, in 2014 in NL laten controleren zeg je, kort voor emigratie, en in 2020 ben je definitief geëmigreerd, dus je hebt een paar jaar 4+8 gedaan. Had je dit niet veel goedkoper, of zelfs gratis, in NL kunnen laten doen via de zorgpolis? Had je een hoop geld gescheeld.

 6. Adri zegt op

  Phayao Ram hospital: 8000 bath

  Groet Adri

 7. Jacques zegt op

  U heeft er wel werk van gemaakt en goed voorbereid zo te lezen. Ik doe dit soort testen ook om de twee jaar en daar voel ik mij wel bij. Beter goed op de hoogte zijn en weten hoe het er bij staat. Bij eventuele tegenvallende berichten kan dan een weloverwogen beslissing worden gemaakt, maar op tijd er bij zijn vind ik wel prettig.
  Ik denk wel dat een prijsvergelijk op zijn plaat is en als onderdeel van uw voorbereiding mis ik dit in het verhaal. De laatste keer heb ik dit soort onderzoeken laten doen in een staatsziekenhuis en de prijzen variëren daar van zo’n 6000 tot 10.000 baht. Hier zit dan het hoogstnoodzakelijke in en is dus niet zo uitgebreid als u heeft gedaan. Wat mij betreft is dit in eerste aanleg niet nodig. Bangkok hospital in Pattaya heeft ook pakketten en gemiddeld rond de 12.000 baht en soms in de aanbieding voor nog minder, zoals in het zuster ziekenhuis Jomtien.
  Ik wens u nog succes met de uitslagen en 164- om 94 vraagt wel wat aandacht, maar dat weet u zelf ook wel.

  • Charly zegt op

   @Jacques
   Dank voor uw reactie.
   Inderdaad heb ik deze keer geen prijs vergelijkend onderzoek gedaan. Ik had natuurlijk bij het AEK ziekenhuis en Wattana ziekenhuis offertes kunnen opvragen. Misschien iets voor volgend jaar.
   Ik praat in alle gevallen over ziekenhuizen in Udonthani omdat ik daar nu eenmaal dichtbij woon.
   Dus hier valt veel minder aan prijsvergelijking te doen, als bijvoorbeeld in Bangkok.

   O, en wat die 164/94 betreft. Ja, als dat standaard zou zijn bij mij, zou dat zeer verontrustend zijn.
   Maar gelukkig is dat niet zo. Ik meet mijn bloeddruk regelmatig thuis op en dan zit ik in feite altijd in de juiste tabellen.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

 8. Leo Bosch zegt op

  Hallo Chris,
  Ik ben een man van 86 en laat ook jaarlijks een eenvoudige health test doen d.m.v. een bloed- en urine- onderzoek en een hartfilmpje. Kosten tussen de 2 en 3000 bath. (niet in een particulier hospitaal en al helemaal niet in het Bangkok hospitaal) De uitslagen zijn altijd acceptabel, ik heb dan ook geen klachten. Ik zou graag willen weten waarom dokter Tino adviseert dit niet te doen als je je goed voelt. Ik heb me namelijk zelf ook al eens afgevraagd of dit nu wel nodig is, als je nooit klachten hebt, maar altijd gedacht : “baat het niet dan schaadt het niet.

  • Tino Kuis zegt op

   Als je in de gezondheidszorg iets doet wat niet baat dan schaadt het altijd in zekere mate. Vaak gering, soms veel.

 9. Leo Bosch zegt op

  Sorry Chris,
  Ik zie nu dat dokter Tino inmiddels al heeft geantwoord. Mijn dank daarvoor. Weer wat wijzer geworden.

 10. Sjoerd zegt op

  Voor de meeste bloed- en urinewaarden kun je rechtstreeks naar een lab gaan.

 11. Christiaan zegt op

  Een pittig prijsje voor een Healthcheckup. Heel wat meer dan een paar jaar geleden in het Bangkok Hospital in Hua Hin. Het Bangkok Hospital kan goed rekenen! En ze hadden een trucje bedacht om nog aan meer geldt te komen namelijk door je voor ieder onderdeel naar een andere specialist te sturen voor een afsluitend gesprek per onderdeel..

 12. Charly zegt op

  Als ik enigszins de kans krijg zorg ik niet bij dokters en/of ziekenhuizen in de buurt te komen.
  Maar soms kies ik daar dus bewust wel voor. Zoals nu dus bij de Executive Male Test.
  Zo’ n uitvoerige health up check kan er toch voor zorgen dat bepaalde kwalen/onregelmatigheden vroegtijdig worden aangetoond. Als voorbeeld noem ik verhoogde cholesterol waarden, waar je zonder daarop getest te zijn, niets van merkt totdat het te laat is. Met betrekking tot de resultaten die uit zo’ n test tevoorschijn komen, moet je zelf beoordelen wat je er mee gaat doen.

  Ik ben het dus niet eens met dokter Tino om geen health testen te ondergaan.
  Meten is weten, en dat geldt hier dus zeker voor.

  Ik zal enkele uitkomsten van mijn test in het Bangkok Hospital bespreken.
  1. Leesfunctie van mijn ogen is sterk achteruit gegaan. Briefje gekregen van de oogarts met de betreffende waarden en paar dagen later gelijk een nieuwe leesbril aangeschaft.
  2. Bij de Uppersound Whole Abdomen komt naar voren dat ik een ernstig vervette lever heb. Mijn reactie / actie: alcohol gebruik aanpassen, alsmede eetpatroon en het dagelijks nuttigen van limoen sappen.
  Tevens werd door dit radiologisch onderzoek aangetoond dat ik meerdere galstenen heb. Mijn reactie / actie: niets mee doen tot het moment komt dat ik last ga krijgen van galsteen aanvallen.
  3. Uit de zelfde test kwam een vergrote prostaat naar voren. Mijn reactie/actie: niets aan doen. Mijn PSA is
  2.5 dus absoluut niet in de gevarenzone, zo lijkt het.

  Prettig is dan vervolgens dat ik kan constateren dat ik geen verhoogde cholesterol heb en een mooi HDL cijfer, alle aan de lever gerelateerde waarden er erg goed uitzien en dat de nierfunctie mogelijk enige aandacht nodig heeft. Verder zijn de ECG en Echodiagram uitstekend, evenals de X-Ray.
  Ik vind het prettig alle resultaten uit de test te weten en daar met mijn eigen verstand op te reageren.
  Nogmaal: meten is weten.

  Dat dergelijke testen in het staatsziekenhuis aanmerkelijk goedkoper zullen zijn, geloof ik graag. Maar ik zie het niet zo zitten om de hele dag in zo’ n ziekenhuis tussen jengelende kinderen en Thaise families te moeten zitten. Maar ieder zijn meug natuurlijk.
  De verschillende tarieven die hier en daar worden genoemd, zijn niet te vergelijken. Daarvoor zou je het hele testpakket van de diverse aanbieders naast elkaar moeten zetten.

  Met vriendelijke groet,
  Charly.

  • William zegt op

   Volledig met je eens Charly.
   Het is een momentopname waar je op kan reageren en dus het eventuele probleem kan afremmen/ stoppen.
   Preventief helpt altijd zeker in dit gedeelte van de wereld waar beperkte problemen al snel heel erg veel geld kunnen kosten die vaak maar beperkt vergoed worden bij vele buitenlanders.
   Meten is weten is zeer correct.

  • Tino Kuis zegt op

   ‘Een gezond iemand is iemand die nog niet genoeg is onderzocht’ was een sarcastische grap onder artsen. Als je maar genoeg onderzoekt vind je altijd wel wat. De vraag is of je er iets mee opschiet.
   Artsen moeten een gezonde levensstijl bevorderen. Als ze pas adviezen geven als er afwijkingen worden gevonden zijn ze verkeerd bezig. Ga lekker wandelen, matig alcohol, gezond eten en niet roken, dan heb je geen tests nodig.

   Beste Charly, ik heb er geen enkel bezwaar tegen als je deze -hoe heet ie ook al weer- tests laat doen. Ga je gang. Maar probeer niemand wijs te maken dat het goed is voor je gezondheid. Dat is mijn punt.

   • Charly zegt op

    @Tino
    Beste Tino, ik beweer nergens in mijn posting dat een health check up goed is voor je gezondheid.
    Mij geen woorden in de mond geven die ik niet gebruik heb.
    Verder blijf ik bij mijn standpunt dat meten weten is. En blijf ik het verbazend wekkend vinden dat jouw mening is dat health check ups nergens goed voor zijn. Ik heb al als voorbeeld gegeven dat een verhoogde cholesterol door mensen niet wordt opgemerkt. Het is een sluipmoordenaar die bij een health check up keurig, tijdig, aan het licht kan komen. Ik ben geen dokter, maar ik kan mij zo voorstellen dat er nog wel meer ziektes zijn die met een health check up, al dan niet tijdig, gesignaleerd kunnen worden.

    Ik vermoed eigenlijk dat jouw bezwaren tegen health check ups voornamelijk voortkomen uit jouw, terechte, ergernis dat ziekenhuizen je soms kwalen en daarbij behorende oplossingen proberen aan te praten op basis van de uitkomsten van zo’ n test. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar mijn standpunt is dat mensen toch zelf kunnen beslissen wat ze met de resultaten van zo’ n test kunnen doen.

    Met vriendelijke groet,
    Charly

    • Stu zegt op

     De onderstaande link (van de Harvard Medical School) geeft hetzelfde beeld als van Tino en Maarten. In Amerika is een ‘annual physical’ heel gebruikelijk en het wordt gedekt door de verzekering. Heb er onlangs nog een ondergaan (twee paginas met uitslagen en vergelijking met ‘normale waarden’). Mijn kosten: $0; eens per jaar. Kan zelf beslissen wat ik er mee doe.
     De vraag is: als het zo nutteloos is waarom dekken verzekeraars (in Amerika) die onderzoek kosten? Ik neem aan dat in het zelfzame (?) geval van early detection de besparing zo groot is dat het de vergoeding kosten waard is.
     Ik kan mij indenken dat oudere expats in Thailand met beperkte middelen en zonder verzekering het zekere voor het onzekere willen nemen met zo’n test. Immers, hoeveel mensen die zich prima voelden kregen een hersenbloeding of hartaanval? Zeldzaam? Misschien, maar, zoals Charly zei: meten is weten.

     https://www.health.harvard.edu/blog/a-checkup-for-the-checkup-do-you-really-need-a-yearly-physical-201510238473

  • Johan (BE) zegt op

   Het staat Charly vrij om het niet eens te zijn met dokter Tino. Die laatste heeft anders wel goede wetenschappelijke argumenten voor zijn mening: uitgebreid onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat mensen die check-ups ondergaan niet beter en langer leven. Daarom doet men in NL en België ook niet aan dit soort commerciële check-ups.
   Limoensap als behandeling voor leverkwalen lijkt me niet wetenschappelijk onderbouwd, maar als Charly dat lekker vindt is het prima natuurlijk. Ik hoop dat hij van het Bangkok Hospital het advies gekregen heeft om zijn bloeddruk met enige regelmaat te (laten) controleren. Een goede automatische bloeddrukmeter aanschaffen lijkt me dan weer wel een verstandige investering. Was 164/94 maar een eenmalige meting zegt niet zo veel.
   Maarten en Tino zijn allebei arts. Arts word je niet zo maar. Je bent het met hun niet eens, weet je zeker dat je slimmer bent?

   • Charly zegt op

    @Johan (BE)
    Ik controleer mijn bloeddruk regelmatig thuis met mijn eigen bloeddrukmeter. En bij die metingen is mijn bloeddruk altijd uitstekend.
    Dat ik het dagelijks gebruik van limoensap heb aangehaald, is slechts een voorbeeld van de aanpassingen die ik doe in mijn eet- en drinkpatroon. Dat eruit lichten vind ik niet erg stijlvol en komt gezocht over. Maarten en Tino zijn inderdaad allebei arts, maar daarom behoeven zij toch niet de enige juiste mening te verkondigen?
    Het gaat mij er helemaal niet om aan te tonen dat ik slimmer zou zijn, hoewel dat natuurlijk zeker niet is uit te sluiten. Ik heb een mening, en anderen hebben weer een andere mening.
    Daar is niets mis mee.

    Met vriendelijke groet,
    Charly

    • Johan (BE) zegt op

     Charly,

     Je hebt zelf limoensap gepropageerd als middel tegen leverkwalen, dan moet je niet boos worden als ik daar op reageer.
     En verder: jij hebt een mening en anderen hebben een andere mening. Is prima inderdaad.
     Ik reageer alleen een beetje geprikkeld als jij (waarschijnlijk onbedoeld) “reclame” maakt voor medische check-ups door de medische industrie, terwijl degelijk wetenschappelijk onderzoek bewezen heeft dat je er niet langer of beter door leeft.
     Maar je schaadt er anderen niet mee, dus is het wat mij betreft prima.

     • Charly zegt op

      @Johan (BE)
      Ik heb helemaal geen limoensap gepropageerd. Ik heb het slechts genoemd als een van de stappen die ik neem om mijn eet- en drankpatroon aan te passen. Zo heb ik inmiddels ook mijn toevlucht genomen tot een paar Herbalife producten om met name het verliezen van lichaamsgewicht te bevorderen.
      En ik maak niet echt reclame voor het afnemen van health check ups, maar ik raadt het wel iedereen aan. Meten is weten. En dan kan dokter Tino wel zeggen dat het geen zin heeft en dat wetenschappelijk is bewezen dat er niemand beter van wordt of daardoor langer leeft, maar dat zijn door hem geselecteerde studies om zijn gelijk te bewijzen.
      Ik zelf heb met mijn test duidelijk gemaakt dat het wel degelijk nut heeft om je te laten testen.
      Verder worden deze tests in Amerika gratis door verzekeringmijen verstrekt. Dat doen ze bepaald niet omdat ze plotseling last hebben gekregen van een filantropische instelling.
      En ongetwijfeld zijn er wetenschappelijke studies die het gelijk van dokter Tino weer net zo gemakkelijk onderuit schoffelen. Ik heb niet zo’ n grenzeloos vertrouwen in huisdokters zoals jij dat kennelijk wel hebt. Van dichtbij helaas aardig wat missers van huisartsen mee moeten maken (in Nederland).

      Met vriendelijke groet,
      Charly

      • Maarten Vasbinder zegt op

       Beste Charly, of moet ik dokter Charly zeggen.
       Ik heb het idee, dat je nogal onder de indruk van jezelf bent.
       Kennis gemaakt met Narcissus?
       Daarom ga je ook veel te ver in je commentaar.
       Je hele verhaal zou een nul halen bij een examen voor eerste jaars studenten, waarschijnlijk omdat je slimmer bent dan alle anderen, althans dat lijk je te denken.

       Daarom raad ik je aan bij je leest te blijven, als je die tenminste hebt.
       Blijf gewoon over wijn, eten en andere geneugten schrijven. Daar doe je niemand kwaad mee. Ik zal dan ook verder niet meer op je geraaskal, anders kan ik het helaas niet noemen, reageren.

       • Charly zegt op

        @Maarten Vasbinder
        Nu mag je wel de huisdokter zijn van dit blog, dat geeft je nog niet het recht zo ongenuanceerd te reageren op mijn posting. Ik heb niets anders gedaan dan exact weergeven hoe ik tot mijn health test ben gekomen en hoe ik die verder heb ondergaan.

        Dan komen er plotseling twee huisartsen die het roerend met elkaar eens en beide het standpunt huldigen dat health check ups nergens toe dienen. Ik weerleg dat in normale taal en ga daarbij nergens over de schreef, alhoewel ik daar af en toe flink behoefte aan heb gevoeld. Er zijn namelijk nogal wat reageerders hier die maar gezellig achter jouw mening en die van dokter Tino aanhobbelen, zonder enige feiten. Donald Trump zou zeggen: allemaal fake news.

        Ik neem overigens de moeite om een aantal reageerders keurig te woord te staan.

        De aanval die je in jouw bericht wenst te plaatsen komt geemotioneerd over en nogal met steken onder water. Niet met open vizier geschreven. Jammer, maar hier valt dus net zoals dokter Tino ook de huisdokter van dit blog door de maand.

        Met vriendelijke groet,
        Charly

   • William zegt op

    Daarom doet men in NL en België ook niet aan dit soort commerciële check-ups.

    Niet met je eens in deze John.
    Het kan wel degelijk in Nederland en Belgie alleen huisartsen zijn er niet gelukkig mee veelal zoals ook hier blijkt.
    Vaak ‘gratis’ na aandringen bij de huisarts maar zelf kopen kan ook en dat is commerciel lijk mij.

    https://www.thuisarts.nl/medische-keuring/ik-wil-medische-check-laten-doen#meer-informatie-over-gezondheidstests

    https://chirec.be/nl/centra/508000-medische-check-ups-particulieren-en-bedrijven/

 13. Louis zegt op

  Ik vind het wel vermakelijk als ik zo al die verschillende testen zie passeren en die prijzen. Ongelofelijk!
  Als je echt een probleem hebt ga je naar een dokter en mogelijk het ziekenhuis. Je geeft daar aan wat de klacht is of waar je een vermoeden hebt, dat iets niet in orde kan zijn. En daar laat je je dan op onderzoeken. En dat moet het zijn. Komt er iets naar voren, dat werkelijk aandacht vraagt, dan kan daar een traject voor opgestart worden.
  Die grote algehele onderzoeken als je je gezond voelt en geen klachten hebt is pure verspilling. Voor de ziekenhuizen is het gewoon een marketing om een stuk continuiteit voor hun medische staf te creeren.
  Ik ben vorig jaar naar een kleine kliniek geweest met een gerichte zorg. Een illegale vuilstort vlak voor mijn huis verspreidde een misselijkmakende geur in mijn huis en is was bezorgd of het mogelijk ook aanwezige chemische afval schadelijk was voor mijn gezondheid en in het bijzonder mijn kwetsbare longen (Honkong griep gehad met complicaties op mijn longen).
  Het algehele onderzoek hield in, dat bloed en urine in het lab zijn onderzocht. Verder werden bloedsomloop, hartfunctie, lever, nieren, prostaat, clucose, cholesterol etc etc onderzocht, Electrocardiogram. Alles keurig gerapporteerd. Kosten 2.500 bht.
  Wat voor zin heeft het om te weten hoe het precies is met een bepaald vitamientje. Dat is mogelijk ook nog eens een momentopname. Mijn motto: Luister naar je lichaam en weest er zuinig op. Die grootschalige onderzoeken is zoeken naar die spelden in een hooiberg. Als er werkelijk iets is, dan is dat grootschalige onderzoek niet nodig.

  • Rick zegt op

   Charly , je hebt er wel werk van gemaakt.
   Ik laat even in het midden of het nuttig is om alles te weten.
   Het is per slot van rekening je eigen beslissing en jouw geld .
   Ik vraag me echter af in hoe verre je ziektenkostenverzekering in het plaatje past , omdat je expliciet vermeldt , dat direct in het voorgesprek je ziektekostenverzekering gecontroleerd werd.
   Het is een pittig bedrag dus mijn vraag is of jou ziektekostenverzekering mee zal betalen aan dit soort onderzoeken .
   Als dat zo is zou ik graag willen weten wat en welke ziektenkosteverzekering je hebt .
   Ik lees vele postings van je en daardoor neem gemakshalve aan dat je niet meer in Nederland verzekerd ben omdat je hier je domicilie hebt.

   • Charly zegt op

    @Rick
    Nee, mijn ziektekostenverzekering, AXA, betaalt niet mee aan deze Executive Health Test. Ik ben namelijk uitsluitend voor in-patient verzekerd en daar valt deze test dus buiten, want is out-patient.

    Met vriendelijke groet,
    Charly

    • Ruud NK zegt op

     Charly, het Bangkok Hospitaal had je ook voor een nachtje kunnen opnemen als je dat had gevraagd. Vorig jaar had ik wat problemen en men wilde een check up doen. Omdat ik de kosten wat hoog vond stelde de arts voor mij op te nemen. Testen en 2 dagen opname kostte 36.000 baht, wat door mijn verzekering werd betaald. Ook 3 maanden lang werden de medicijnen daarna nog door de verzekering vergoed. Dit laatste wordt niet door elke verzekering betaald.

     • Johan (BE) zegt op

      Beste Ruud NK,
      Die ziekenhuisopname voor 1 nacht doet men om de verzekering ervan te overtuigen dat het om een “spoedgeval” ging. Of de patiënt is alleen verzekerd voor kosten bij opname en niet voor poli/consultatie als “outpatiënt”.
      In feite is het een vorm van fraude, vind ik. Het lijkt dan acceptabel (?) om de onsympathieke verzekeraar te laten dokken, maar het jaagt wel de premies voor iedereen omhoog.

     • Charly zegt op

      @Ruud NK
      Slimme arts Ruud. Helaas was ik zelf, en ook de mij behandelende arts, niet zo slim om daar op te komen. Had me bij elkaar toch zo’ n 40.000 baht bespaard. Niet echt bespaard want ik heb een eigen risico van ruim euro 6.000. Maar dan was van dat eigen risico al een aardig stukje weg geknabbeld. Zucht, ik ben veel re goed voor deze wereld, 55555.

      Maar bedankt voor de tip Ruud. Bij een volgende gelegenheid zal ik daar zeker aan denken,

      Met vriendelijke groet,
      Charly

  • Charly zegt op

   @Louis
   Naar een dokter of ziekenhuis gaan als je een medisch probleem hebt, lijkt me logisch en een open deur van hier tot Tokyo. Maar wat nu als je in feite te laat bent, met je bezoek aan die dokter of het ziekenhuis?
   Als er aan je kwaal niets meer te doen is.
   Op dat moment denk ik, zou je wensen dat je eerder op de hoogte was geweest van het bestaan van die kwaal. Nu, daar zijn de genoemde health check ups nu juist voor bedoeld. Het tijdig vaststellen van een kwaal, in een vroegtijdig stadium. Daarmee zekerheid? Dat nu ook weer niet, want zo’ n kwaal kan natuurlijk ook ontstaan als je net de health check hebt ondergaan. Het blijft een moment opname. Daarom is het ook goed om zo’ n test regelmatig te ondergaan, bijvoorbeeld 1 x per jaar. En helemaal natuurlijk als je wat vage klachten hebt.
   En ook het vaststellen van de vitamine waarden is belangrijk.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

 14. Harry Romijn zegt op

  In het verleden, toen ik zeker 2 a 3/jr naar Thailand ging, liet ik om het jaar zo’n APK-keuring doen. Niet speciaal om nog verborgen problemen op te sporen, maar ook voor de eigen geruststelling. Bumrungrad koste ergens rond 2010 een THB 14.000. Erg goede uitleg en vooral wat wijs was anders te doen. In 2016 Thai Nakarin, kostte een THB 11.000 incl zo’n beetje een cursus wat alles inhield in een gesprek van ca 1 uur. Eindconclusie: als het enkel aan deze problemen ligt, wordt u minstens 125 jaar oud.

 15. Fons zegt op

  Als je te laat bent is er een kans dt je er aan sterft. Maar wat is daaraan een probleem? Sterven moet je toch. En als je zoals ik de 70 gepasseerd bent dan doet het er toch niet zoveel meer toe. Ik heb al een lang en gelukkig leven gehad. Voor mij mag het voorbij zijn.

 16. Charly zegt op

  @Fons
  Tja, als je in feite genoeg hebt van het leven, levensmoe bent zal ik maar zeggen, dan heeft zo’ n health check weinig zin. Ik sta echter anders in het leven. Ik ben 73 en ik wil nog graag een aantal jaren meegaan, maar wel in goede gezondheid. In dat kader is een regelmatige controle van mijn gezondheid zeer nuttig.
  En ik ben absoluut geen fan van D’ 66.

  Met vriendelijke groet,
  Charly

  • Han zegt op

   Pfff, ik ben niet levensmoe en toch doe ik niet mee aan die onzin. Iets voor angsthazen die denken dat ze daarmee langer leven. Ik voel me prima en zolang dat zo blijft geen flauwekul.

   • Charly zegt op

    @Han
    Er zijn vele soorten mensen, waaronder angsthazen maar ook struisvogels.
    Ik reken mij zelf tot de categorie levensgenieter en realist.

    Met vriendelijke groet,
    Charly

    • Gerbrand zegt op

     Uit jou verhalen op te maken ben je zeker een levensgenieter Charly, maar als je dan echt zo aan het leven hangt zul je toch een heel andere levensstijl moet aannemen.

     Niet dat ik je ongelijk geef, ik geniet ook van het leven met op tijd lekker eten en een glaasje wijn erbij. Niks mis mee.

    • Han zegt op

     Als je onzeker bent en met angst leeft een ziekte onder de leden te hebben moet je dat zeker doen, constant in onzekerheid zijn of je wat onder de leden hebt lijkt me behoorlijk stressvol.
     Ik denk dat een gezonde levensstijl veel belangrijker is, voorkomen is beter dan genezen. Ik ken mensen met behoorlijk overgewicht en/of een behoorlijke dagelijkse alcoholconsumptie, die zich wel elk jaar laten checken omdat ze “gezond willen blijven”. Dat noemen ze in nederland mosterd na de maaltijd.
     Op een gezond gewicht blijven, niet te veel alcohol, gezond eten, voldoende beweging enz.

 17. rudolf zegt op

  Controle van belangrijke medische zaken zoals bijvoorbeeld bloeddruk, suiker, chlolesterol, en mee doen aan bevolkingsonderzoek zoals darmkanker begrijp ik, maar zo’n uitgebreide check up zal ik nooit laten doen.

  Veel belangrijker zoals meerdere malen hier genoemd, is gezond leven, met mate een glaasje, niet roken en goed bewegen, zodat je een gezond BMI hebt. Hier in mijn omgeving zie ik veel mensen die ongezond leven en daardoor bang worden en een uitgebreide check up laten doen.

 18. Hans Pronk zegt op

  Beste Charly, er is natuurlijk geen reden om aan de door Tino genoemde literatuur te twijfelen zoals jij doet, want Tino en dr. Maarten zijn heus wel in staat om het kaf van het koren te scheiden. Je zou het eigenlijk juist moeten waarderen dat beide artsen gereageerd hebben want dat maakt jouw verhaal waardevoller. Zelf ben ik trouwens ook niet van plan om een algeheel onderzoek te laten doen.
  Jouw opmerking dat Amerikaanse verzekeringsmijen geen filantropische instellingen zijn is natuurlijk waar maar het is heel goed mogelijk dat zonder die clausule van vergoeding de polissen slecht te verkopen zijn. Die clausule helpt in ieder geval niet om de levensverwachting in Amerika op een redelijk peil te brengen want die is ronduit belabberd.
  Aan de andere kant: in die literatuur gaat het natuurlijk om gemiddelden en jij bent geen gemiddeld persoon. Ik neem aan dat jij een advies van een arts om een operatie te ondergaan niet klakkeloos zal opvolgen (zie prostaat). En als je het niet opvolgt, zal je er geen slapeloze nachten van hebben. Daarmee reduceer jij de kans op de potentieel negatieve gevolgen van zo’n gezondheidsonderzoek. En er zitten natuurlijk ook positieve kanten aan zo’n onderzoek. Als ze bij jou bijvoorbeeld vinden dat er te weinig vitamine B12 in je bloed zit, dan kan je met een dagelijks tabletje grote problemen voorkomen.
  Maar pas op, je bent niet alleen afhankelijk van de deskundigheid en onkreukbaarheid van de arts, maar ook van de betrouwbaarheid van de meetresultaten. Is de analist wel deskundig, wordt de meetapparatuur wel op tijd geijkt? Waren de ijkvloeistoffen niet verouderd? Enzovoort. En dan kan er ook nog sprake zijn van een momentopname wat in geval van de bloeddruk natuurlijk heel evident is.
  Jouw opmerking “meten is weten” is natuurlijk terecht. Maar dat meten moet je vooral zelf doen en dat doe jij natuurlijk al door zelf je bloeddruk te meten. Maar weet je bijvoorbeeld wat je polsslag in rust is en wat je maximale polsslag is? En meet je je fysieke vermogens? Zelf ben ik 8 jaar geleden weer wat aan sport gaan doen en na ruim een jaar zat ik op een acceptabel niveau wat hardlopen betrof. Zo loop ik op mijn eigen land regelmatig een 50, een 100 en een 130 meter (op een wat hobbelige ondergrond) en ga ik ook regelmatig naar een atletiekbaan voor een 100 en 400 meter. Die tijden verzamel ik in een spreadsheet en ik ben erin geslaagd om inmiddels 6 jaar lang dezelfde tijden te lopen zonder dat ik daar veel tijd in hoef te steken (dik minder dan een uur hardlopen per week de rusttijden niet meegerekend maar wel de 10 minuten die ik per voetbalwedstrijd in het veld sta; aan rekken en strekken doe ik niet). Niet alleen maakt het meten en registreren het hardlopen interessant en daardoor makkelijk vol te houden maar mijn tijd van anderhalve minuut over de 400 meter is voor mij een indicatie dat het wel goed zit met mijn bloedvatenstelsel. Een bevestiging van die conclusie zie ik ook in mijn bloeddrukwaarden. En om het compleet te maken weet ik ook dat mijn huidtemperatuur als ik transpireer niet veel zakt hetgeen een aanwijzing is dat de haarvaatjes in mijn huid nog niet dichtgeslibd zijn. Mocht bij een onderzoek blijken dat mijn cholesterol (te) hoog is, dan zal dat voor mij geen aanleiding zijn om bijvoorbeeld geen slagroom meer in mijn koffie te doen. Ik zou dan concluderen dat in mijn specifieke geval een hoog cholesterolgehalte geen kwaad kan. Aan mijn eigen metingen (bloeddruk, 400m-tijd, huidtemperatuur) zou ik een veel grotere waarde toekennen. Dus: meten is weten, inderdaad, maar niet alleen afgaan op wat laboratoriumgegevens.
  Overigens waardeer ik het natuurlijk dat je dit aan de orde hebt gesteld en ons aardig wat info hebt verschaft. Het verbaasde mij dat er zoveel gemeten kan worden.
  Ga zo door!

  • Charly zegt op

   @Hans Pronk
   Dank voor je uiterst zinvolle bijdragen. Gelukkig zijn er nog reageerders zoals jij die genuanceerd kunnen reageren.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

 19. William zegt op

  beste Hans Pronk

  Deze inleiding doet mij aan mijn helaas te vroeg overleden moeder denken ‘de pastoor en de dokter hebben altijd gelijk’ Een vooroordeel zoals vele weten waarbij je zelf al aangeeft welke kant jij kiest zonder twijfel.
  Artsen zijn gelukkig ook gewoon maar mensen die zich laten leiden door meer als de westerse wetenschap. [echt waar]

  Beste Charly, er is natuurlijk geen reden om aan de door Tino genoemde literatuur te twijfelen zoals jij doet, want Tino en dr. Maarten zijn heus wel in staat om het kaf van het koren te scheiden. Je zou het eigenlijk juist moeten waarderen dat beide artsen gereageerd hebben want dat maakt jouw verhaal waardevoller. Zelf ben ik trouwens ook niet van plan om een algeheel onderzoek te laten doen.

  Overal ter wereld doet men aan preventieve controle en met verschillende reden hier in Thailand kan het geen kwaad als breekbaar mens met vooral een ander ziekenzorg systeem [financiel] als in Nederland.
  Ik heb mijzelf twee keer laten controleren na mijn zestigste levensjaar zoals eerder vermeldt kleine ditjes en datjes tot nog toe ga ik er langer van leven ‘geen idee’ ga ik er gezonder van worden of blijven ‘geen idee’ probeer naast mijn inmiddels ‘gezonde levensstijl’ de verwachte levensjaren te bereiken volgens diverse instanties zo gezond mogelijk natuurlijk maar ja in de totale levensjaren zitten ook wel wat zwarte pagina’s zullen wij maar zeggen.
  Theorie van leef gezond is OOK een moment opname.
  Er zitten altijd twee fronten aan een discussie als deze als je mazzel heb drie uiteraard begrijp ik de opsteller zijn insteek goed en zie de voordelen er wel van in er zijn vele zaken in het menselijk lichaam die
  ALS je het overkomt eigenlijk altijd zich vrij laat aanmelden met vaak de nodige drama’s dat je niet moet doorschieten met controleren is natuurlijk duidelijk.
  Maar als je je gezond voel is het niet nodig is wel erg kort de bocht door.

  • Hans Pronk zegt op

   Beste William, ook als je je gezond voelt kan je natuurlijk wat onder de leden hebben. En dat zou bij een onderzoek inderdaad boven tafel kunnen komen. En een vroege behandeling heeft natuurlijk vaak voordelen. Allemaal waar. Maar er worden bij die onderzoeken fouten gemaakt. Bovendien zal de adviserende arts altijd zijn twjfels hebben – als het een goede arts is – maar van hem wordt wel een advies verwacht. Dat zal soms een verkeerd advies zijn en tot een onnodige operatie leiden. En ook al is de operatie niet onnodig, de operatie kan toch nog erger zijn dan de kwaal, denk maar eens aan operaties aan de prostaat met vaak onaangename bijeffecten. Maar als je denkt dat je er goed aan doet, dan moet je het natuurlijk doen. Maar voordat je instemt met een behandeling zou ik voor de zekerheid toch maar een second opinion vragen maar ik hoop natuurlijk voor je dat dat nooit nodig zal zijn.

   • William zegt op

    Aha toch iemand van het derde front oftewel het middenveld.
    En ja niet alleen de dokter maakt wel eens een verkeerde conclusie en dit soort onderzoeken kunnen ook wel eens op conclusies die niet nodig zijn komen of een die veel te vroeg is.
    Als de cijfers of beeldmateriaal niet echt kloppen mag je dus een afspraak maken in het door mij genoemde ziekenhuis met een andere specialist wil je dat niet ook goed.
    Mag er vanuit gaan dat je die situatie in de Thaise zorg herkend.
    Een tweede opinie/onderzoek ja hoe meer risico er om de hoek komt kijken hoe meer geloofwaardige mening/advies je zoekt men grijpt hier sneller naar ‘van dik hout’ oplossingen als in Nederland dus dat kan geen kwaad en men zit er ook echt niet mee.
    En zoals je waarschijnlijk wel weet veel zoniet alles staat vrijwel gelijk ter beschikking in de meeste ziekenhuizen.
    Die overrompeling schrik je wel eens van laat je zeker niet een behandeling inpraten vanwege de snelheid in ‘service’ kan je nogal wat schelen in de factuur.
    Vandaar dat ik dit soort preventieve controle waardeer hier in dit land zodat je toch wat meer hoop je dan bij problemen een wat breder mening/advies kan krijgen zoals jij ook aangeeft.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website