De bouw van de school voor Karen-kindvluchtelingen uit Birma, op een steenworp afstand van de grens ten westen van Kanchanaburi, heeft de afgelopen maanden vertraging opgelopen door de hevige natte moesson. Nu deze een beetje voorbij is, zijn de werkzaamheden snel hervat. Zo goed als zeker vindt in januari volgend jaar de officiële opening plaats. Met dank aan Lionsclub IJsselmonde in Rotterdam en de Nederlandse Vereniging Thailand Hua Hin en Cha am. Er is echter nog een tekort van 600 euro.

Na het eerste verhaal is door de Lionsclub, lezers van Thailandblog en leden van de NVTHC in totaal 720 euro bijeengebracht, ongeveer 20.000 Baht. Dat was voldoende om de bouw in gang te zetten. De kinderen zijn alweer druk bezig met het vullen van PET-flessen. Die dienen als muren om hitte en vocht buiten te houden.

Lions IJsselmonde en NVTHC realiseren daar een prachtig project, waar beslist behoefte aan is nu met de strijd tussen de junta van Myanmar en het rebellenleger van de Karen oplaait. Dit zorgt voor een stroom aan vluchtelingen onder wie veel kinderen die bij de bombardementen op Karen dorpen in het grensgebied hun ouders en/of familie zijn kwijtgeraakt. Ook zijn ouders gesneuveld in de strijd tegen het leger van Myanmar.

Al sinds jaren bestaat opvang in Ban Ti, de Bamboo School, waar onder de bezielende leiding van de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Mrs Catherine Ruth Riley-Bryan de veelal getraumatiseerde kinderen worden opgeleid , basisscholing ontvangen en daar hun jeugd doorbrengen. Van de Thaise overheid wordt vrijwel geen steun ontvangen en Bamboo School en opvang draaien op vrijwilligers waarbij de oudere kinderen de zorg op zich nemen van de kleintjes.

De reeds aanwezige opstallen bevinden zich op terrein dat door de eigenaar, het leger van Thailand, om niet ter beschikking is gesteld. De opvang wordt ook 24 uur per dag bewaakt door soldaten van het Thaise leger daar het leger van Myanmar er niet voor schroomt de grens over te steken voor acties tegen de Karen in het grensgebied in Thailand.

De opvang in Ban Ti is particuliere opvang gerund door vrijwilligers en met steun van donateurs. Zie ook website: https://bambooschoolthailand.com

Het project Ban Ti houdt een uitbreiding in van de opvang, broodnodig vanwege de recente en verwachte verdere toename van op te vangen Karen vluchtelingenkinderen. Financiering vindt plaats door Lions Club IJsselmonde in samenwerking met de NVTHC. Er zijn vrijwel geen loonkosten; bijna alle werkzaamheden vinden in eigen beheer plaats door Karen-vrijwilligers uit de omgeving en alle kinderen (klein tot groot) uit de opvang.

Ook levert Bamboo School in haar omgeving een goede bijdrage in het lokale waste management. Zoals overal in Thailand wordt ook hier achteloos omgegaan met afval en met name wordt veel zwerfafval zoals plastic flessen en ander plastic materiaal langs de wegen aangetroffen. In samenwerking met de lokale overheid zamelen de kinderen PET-flessen en plastic afval in. De PET- flessen gevuld met plastic afval en zand worden verwerkt in de muren van te bouwen huisjes en gebouwtjes. Het actief verzamelen van flessen in bermen van wegen etc. heeft tevens gezorgd voor aantoonbare vermindering van de hier veel komende malaria.

De planning is dat de nieuwe opvang medio januari 2023 officieel in gebruik wordt genomen.

Mocht u de behoefte voelen om bij te dragen aan de uitbreiding van de opvang van Karen kindvluchtelingen in Ban Ti dan kan dat door storting op een van de volgende rekeningnummers:

  • Nederland: Stichting Hulpfonds Lions Club IJsselmonde NL13 ABNA 0539 9151 30. U krijgt een bevestiging.
  • Thailand: Krungsri Bank, tnv Mr. Johannes Goudriaan 074-1-52851-5.

Na storting naar zowel Nederlandse rekening als de in Thailand speciaal voor dit doel bestemde bankrekening bij Krungsri op naam van Mr. Johannes Goudriaan. Graag een mail ter info aan [email protected].

U krijgt dan per mail de bevestiging van de betreffende overboeking.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website