Het was te verwachten: de Ombudsman Zorgverzekeringen brandt zijn vingers niet aan het beroep dat ik heb aangetekend tegen de exorbitante verhoging door Univé van de premie met 37 procent.

De Ombudsman stelt dat sprake is van een particuliere verzekering. De verzekeraar staat het in dat geval vrij om het eigen premiebeleid te bepalen. Ik had de verzekering per 1 januari kunnen opzeggen, heb dat niet gedaan en daarmee is de kous af. Nogal kort door de bocht, want dan zou ik niet meer verzekerd zijn. Ik heb geen probleem met de polis, maar wel met de onverwachte verhoging van de premie van 360 naar 495 euro per maand…

De Ombudsman verklaart daarmee de verzekerden met een Universeel Compleet Polis, verspreid over de hele wereld, volkomen vogelvrij. Univé kan naar believen de premie verhogen en heeft de uitspraak van de Ombudsman ook gekregen.

De gang van zaken bij het beroep op de Ombudsman roept echter de nodige vragen op. Gezien de nogal simpele uitspraak had de Ombudsman al in een eerder stadium kunnen melden dat beroep volkomen zinloos was. Nu heb ik eerst een stapel formulieren en kopieën op moeten sturen en nog een paar dagen vóór de uitspraak zat de Ombudsman te springen om een verklaring van mijn hand waarmee hij bij Univé inzage mocht krijgen in mijn hele dossier.

In zijn brief schrijft de Ombudsman nota bene dat hij ‘bemiddelt tussen een verzekerde met een klacht en een verzekeraar. De Ombudsman oefent zijn functie naar eigen inzicht uit en neemt daarbij een onafhankelijke en onpartijdige positie in…
Ook worden de in verzekeringsbranche toepasselijke gedragscodes in het oordeel betrokken.”

De Ombudsman doet echter geen bindende uitspraken. Nu kan ik nog naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (zelfde adres) of de bevoegde rechter. Voor de Geschillencommissie dient echter eerst 37 euro te worden neergeteld. Die zijn wég als de klacht wordt afgewezen.

Het negatieve antwoord en de uitleg zou ik verwacht hebben van een geschillencommissie, die puur naar de juridische kant kijkt. Daarnaast zou ik van een Ombudsman verwachten, dat die ook andere aspecten in de beoordeling betrekt. Kijk eens op Wikipedia naar de definitie van de Ombudsman: een onafhankelijke klachtbehandelaar, die onderzoek verricht naar de behoorlijkheid van een particuliere instelling. In het woord behoorlijkheid zit naar mijn mening meer dan alleen juridisch gekissebis. Daar komen ook bijvoorbeeld maatschappelijke omstandigheden bij kijken.

Het is weer een beetje ‘ons kent ons’, want in het antwoord wordt niet alleen verwezen naar regelgeving en polisvoorwaarden, maar er staat tevens: “Ook worden de in de verzekeringsbranche toepasselijke gedragscodes in het oordeel betrokken”. Vraag: is een premieverhoging van 37 procent dan een toepasselijke gedragscode in die branche? Noem mij één ander voorbeeld dan! Wat de gedragscode voor behoorlijk bestuur in de ‘gewone’ maatschappij betreft, heeft deze brief geen boodschap aan.

De Ombudsman had meer informatie kunnen/moeten vragen over de gedachte van solidariteit, selectief groepsbeleid, de gevolgen van de verhoging voor bepaalde oudere mensen, die niet zo maar kunnen opzeggen en even een andere verzekering kunnen aangaan. Als de Ombudsman die 37 procent ook wel wat aan de hoge kant had gevonden, had hij kunnen voorstellen – zonder partij te trekken – dat Univé die beslissing nog eens zou heroverwegen. Je mag als Ombudsman een bepaald proces best een beetje ‘sturen’.
De kern van het probleem ligt echter niet zozeer bij Univé als wel bij de Nederlandse Staat. De regel dat iemand, die naar een land buiten de EU vertrekt uit de zorgverzekering wordt geknikkerd, moet verdwijnen. Ten opzichte van mensen die wél uit Nederland vertrekken, maar zich vestigen in een Europees land, is dat pure discriminatie.

Dat sturen van de Ombudsman gaat nu in de richting van verdere premieverhogingen. We moeten de broekriem straks zo ver aantrekken dat het bovenlichaam van het onderlichaam is gescheiden.

Zie ook: www.thailandblog.nl/zorgverzekeraar-naait-expats-oor-aan/ en www.thailandblog.nl/protest-tegen-univ-bij-stichting-klachten-en-geschillen-zorgverzekering/

15 reacties op “Ombudsman brandt vingers niet aan 37 procent premieverhoging Univé”

 1. l.lagemaat zegt op

  Beste Hans,

  Ook van het Ministerie van Voksgezondheid en diverse politieke partijen
  heb ik tot nu toe, behalve de ontvangstbevestiging,geen reactie meer gehad.

  groet,
  Lodewijk

 2. Adrie zegt op

  Idd ons kent ons. Beetje schandalig maar ze houden bij elkaar de hand boven het hoofd. Unive begint de rest zal volgen. Nederland is echt een land waar niemand precies zegt wat ze er van vinden maar enkel lange verhalen vertellen, zodat ze denken dat het goed gepraat hebben.

 3. Henk zegt op

  V.a. 1 januari 2009, geld per maand bewaard voor ziektekosten wegens het ontbreken van een ziektekosten verzekering. Daarvan kosten voor dokters en medicijnen etc voldaan. Is nu aangegroeid tot 34000 euro. In het eerste paar jaar wegens toch het risico wat meer bewaard maar nu per maand 400 euro. Dus beste Hans is dit niet beter dan Unive te spekken. Wel is het in bath natuurlijk een stuk minder dan met een gunstige koers een jaar geleden.

 4. Erik bkk zegt op

  Als resident van Thailand woon je in het wilde westen van EU verzekeringsland. Ik heb dit proces een aantal jaren geleden ook doorlopen en je bent dus vogelvrij. Je kan jaarlijks opzeggen en daarmee is de kous af. Ik heb voor mijn vrouw via AA in Hua Hin een goekopere oplossing gevonden met “Hospital only”. Ikzelf kom niet meer in aanmerking voor een andere verzekering en blijf noodgedwongen een waanzinnig bedrag betalen bij een company van Achmea. Ik genereer ook hoge medische kosten dus ik slik het maar en zij kunnen me niet opzeggen zolang ik betaal..

  • edard zegt op

   Als de premie te gortig wordt zou ik gewoon stoppen met het aangaan van verzekeringen
   en gewoon zelf de premie opsparen en beleggen in aandelen – doen de verzekeraars toch ook

 5. teun zegt op

  Laat het jullie een troost zijn. Ik ben verzekerd bij BUPA. Maar uitsluitend en alleen omdat ik 66 ben geworden hebben ze de premie met ruim 25 % verhoogd. De “samenzwering” (!!??!!) is nog meer verbreid dan jullie denken. Ter info: ik heb in afgelopen ruim 6 jaar nog niks geclaimd bij BUPA. En ik heb ook begrepen, dat vanaf nu – naast de “normale” jaarlijkse verhoging met een paar procent (inflatie etc) elke 5 jaar de premie daarnaast met zo’n zelfde percentage wordt verhoogd.

 6. Sander zegt op

  Het lijkt wel alsof we tegenwoordig de gevolgen van onze eigen keuzes niet meer willen accepteren. We kiezen zelf voor een bepaalde verzekering, we kiezen zelf voor een bepaalde dekking, we kiezen zelf ervoor om langere tijd in het buitenland te verblijven. Het enige dat we niet kunnen kiezen is onze leeftijd en daar moeten we maar het beste van maken. Voor het overige hebben we er zelf met ons volle verstand voor gekozen.

  We hebben de mond vol over solidariteit, maar feit is dat iemand onze zorgkosten zal moeten ophoesten. Ik kan niet anders dan het rechtvaardig vinden, dat degene die de zorg verbruikt ervoor betaalt en dat dit niet afgewenteld wordt op anderen.

  Verder is het zo: waarom verzeker je iets? Niet om er beter van te worden! (Hoewel in dit geval dat ‘beter’ ook anders uitgelegd kan worden.) Je verzekert alleen risico’s waarvan je de financiële gevolgen niet kunt dragen. Terecht wordt dus gesteld dat je je moet afvragen, als je de premie te hoog vindt, je je wel moet verzekeren. De grote woorden over ‘diefstal’ en ‘samenzwering’ zijn dan ook overtrokken.

 7. Christina zegt op

  Probeer dit eens aan te kaarten bij Radar. Zie website. Ze verzinnen van alles ziektekosten buitenland in eerste week januari ingediend krijg brief terug kunnen het nog niet behandelen te druk na 23 februari krijgt u bericht. Als ze het niet vergoeden kan ik weer contact met onze reisverzekering opnemen. Maar o wee als je zelf te laat bent. Je wordt er niet vrolijk van.

 8. ruud zegt op

  Het lijkt me dat de ombudsman zorgverzekeringen specifiek is aangesteld voor de Nederlandse verplichte zorgverzekering.
  Die kan dan ook niets betekenen voor mensen die daar niet onder vallen.
  En ja, Het staat een verzekeraar vrij zelf zijn premies te bepalen.
  Marktwerking zou er voor moeten zorgen dat dit de verzekering goedkoop blijft.
  Maar iedereen? weet dat dit niet waar is.
  Alleen zolang er concurentie is zijn de premies laag.
  Tegen de tijd dat de concurentie failliet is, of overgenomen, worden de premies torenhoog.

  Dit gezegd hebbende, denk ik dat de buitenlandpolis gewoon erg duur is voor de verzekeraars.
  Vaak oudere mensen die veel zorg nodig hebben en voor hun zorg vaak naar dure particuliere ziekenhuizen gaan.
  Zorg die in Nederland vaak door de huisarts wordt geleverd.
  Ook de administratiekosten voor een kleine groep verzekerden zijn waarschijnlijk verhoudingsgewijs hoog.
  Ik vermoed, dat er bij de Unive een keer iemand gekeken heeft naar wat de polis kost en wat die oplevert.

 9. Hans Bos zegt op

  Beste Sander, ik begrijp je reactie niet. Je zou gelijk hebben als de gevolgen van onze keuzes duidelijk waren op het moment van de keuze. Leeftijd heeft daar niets mee te maken, want Univé heeft voor alle verzekerden met een Universeel Compleet Polis de prijs fors verhoogt. Dat heeft niemand kunnen voorzien. Je vind het rechtvaardig dat degene die de zorg verbruikt daar ook voor betaalt? Dan haal je de bodem onder de zorgverzekering uit, want die is gebaseerd op solidariteit tussen jong en oud, gezond of ziek.
  Je verzekert je voor onvoorziene gevallen, ongelukken, brand en overstromingen omdat de kosten daarvan door niemand kunnen worden gedragen. Bovendien zijn er talloze ouderen die nooit een beroep doen op een zorgverzekering en toch de torenhoge premie moeten betalen. Moeten zij dan minder premie afdragen? Ook daar gaat je redenering mank.
  Er komt nog een puntje bij. Kun jij uitleggen waarom de andere expat-verzekering, die van ONVZ, dit jaar met slechts 3 procent duurder wordt? En nee, we kunnen helaas niet meer overstappen. Dat roept ook menigeen zonder kennis van zaken.

 10. marcel zegt op

  Weggaan bij unive is het beste laat ze toch naar….. lopen zoek een andere verzekering,en ook als ze de premies weer verlagen(wat niet gebeurd)nooit meer naar terug gaan.Er zijn ook in thailand goeie verzekeringen en kosten wat minder ook kijk op dit blog heb al antwoord gehad van die jongens en ga er zeker eens langs als ik er aan toe ben.

 11. Richard zegt op

  Het verbaast me altijd dat de mensen met een groot gemak zeggen: Dan ga je toch naar een andere maatschappij. Velen kunnen dat niet omdat andere maatschappijen vaak een leeftijdsgrens hanteren vwb acceptatie/instappen, of domweg einde verzekering bij bijvoorbeeld 70 jaar als voorwaarde hebben.
  Ook is het zo dat je als je bijvoorbeeld “iets” gehad hebt in het verleden, dat er bij een maatschappij die je wel zou accepteren, uitsluiting van dat “iets” en alles daaraan gerelateerd het geval is.
  Ook ik heb “iets” gehad en ben dus “veroordeeld” tot het moeten aanhouden van mijn dure Unive verzekering. En mensen die stellen dat je nu eenmaal de consequenties van je in het buitenland willen wonen moet accepteren, dat is een drogredenatie. Mijn keuzes en mijn overzicht en de daaraan verbonden financiele gevolgen waren duidelijk. Daar zat bij in een dure buitenland verzekering, die nu buitensporig duurder geworden is. Er wordt te snel over de gevolgen voor “anderen” geoordeeld.

 12. janbeute zegt op

  Mijn bescheiden mening is voor je ziektekosten als je permanent woont in Thailand .
  Leg zelf geld weg op een Thaise bankrekening voor je ziekte kosten als je het ooit eens nodig mocht hebben .
  Doe ik al voor meer dan 10 jaar .
  Gebeurt er wat , dan bepaalt mijn ega en ik naar welk ziekenhuis of dokter we heen gaan .
  Ook ik heb eenmaal ervaring met de overigens uit Engeland afkomstige BUPA gehad , was hier na een jaar snel mee gestopt .
  En ik had nog niet eens gebruik gemaakt van deze zogenaamde health verzekering .
  Een Commercielere onderneming als deze , kun je niet bedenken .
  Waarom elke maand dan ook weer geld aan die hongerige verzekerings wolven in Nederland overmaken .
  Plaats de premie die je maandelijks kwijt bent , op een bankrekening in Thailand .
  En zorg voor je zelf als discipline , dat je dit aanwend voor reserves bij ziekte of ongeval .
  Dus niet voor aankoop van een nieuwe vierwiel aangedreven pickup truck oid .
  Ziekenhuizen te over in Thailand , en neem maar van mij aan .
  De duurste en de meest luxe zijn geen garantie voor de BESTE .

  Jan Beute .

 13. Roswita zegt op

  Heeft iemand ervaring met een Duitse ziektekosten verzekering? Of Belgische? Of zitten Nederlandse Expats vast aan een Nederlandse zietekostenverzekering?

  • Sjaak S zegt op

   Van de Duitse ziektekostenverzekeringen weet ik te vertellen dat ze veel duurder dan de Nederlandse zijn. Zo slecht (ik wil absoluut niet zeggen goed) zit je in verhouding niet bij een Nederlandse verzekering.
   Over Belgische kan ik niet meepraten.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website