De nabestaandenuitkering van Nederlandse weduwen die in bijvoorbeeld Thailand of andere landen in het buitenland wonen, mag niet worden verlaagd.

Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die elf weduwen van Turkse en Marokkaanse afkomst hadden aangespannen, zo schrijven diverse Nederlandse media.

Volgens de rechtbank is de verlaging van de uitkering met 40 procent in strijd met internationale verdragen. Die bepalen onder meer dat de woonplaats van een vrouw niet van invloed mag zijn op de hoogte van een uitkering.

Nederland wilde de nabestaandenuitkering terugbrengen tot het peil van levensonderhoud in de landen waar de weduwen leven. Maar volgens de rechtbank is de verlaging van de uitkering met 40 procent in strijd met internationale verdragen.

Die bepalen onder meer dat de woonplaats van iemand niet van invloed mag zijn op de hoogte van een uitkering. Door de uitspraak van de rechter zijn de verlagingen ongedaan gemaakt.

19 reacties op “Verlaging uitkering weduwe in buitenland teruggedraaid”

 1. Rob V. zegt op

  Ik hoop dat de staat in beroep gaat want voor dit soort uitkeringen vond ik het best eerlijk. Die uitkeringen staan nu totaal niet in verhouding tot wat sociaal, eerlijk of redelijk is.
  Zo was er in Nieuwsuur begin dit jaar een rapportage over de korting van de weduwe uitkering (wet woonland beginsel):
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/475512-uitkeringen-marokko-flink-gekort.html
  (Zie de video rechts op die pagina)

  Uiteraard is de inhoud evengoed van toepassing op Thailand. In dit geval betreft het een Marokkaanse dame maar het principe blijft hetzelfde. Je ziet een jonge vrouw die nog nooit in Nederland heeft gewoond, met de weduwe uitkering heeft ze een kast van een huis met dure inrichting laten bouwen! Dat kan nooit de bedoeling zijn van een uitkering! Uitkeringen zijn bedoeld om iemand zijn hoofd boven water te halen en men nog een beetje fatsoenlijk kan leven. Je moet zo snel als dat kan weer zoveel mogelijk in eigen onderhoud voorzien. Ben je gedeeltelijk beperkt dan kun je dus gedeeltelijk toch een eigen inkomen vergaren, ben je werkloos moet je zo snel mogelijk weer een baan vinden etc. Pas als je permanent niet meer voldoende inkomen kan verkrijgen is het eerlijk permanent een uitkering te krijgen. Ofwel: een uitkering is een sociaal vangnet, een reddingsvest zodat mensen niet verzuipen, maar daarna weer op eigen kracht aan hun leven gaan werken zodat ze geen onredelijke aanspraak op de welwillendheid van andere maken. In deze rapportage zie je vrouwen die verontwaardigd zeggen dat ze niet of niet meer werken “hoe moet ik dan mijn eten en huur betalen?!” Wat dacht je van te gaan werken, dat doen fatsoenlijke mensen. Ik heb me ontzettend lopen ergeren aan deze vrouwen, dat is geen sociaal gebruik meer van de uitkering maar asociaal buiten proportioneel (mis/ge)bruik. Er zijn mensen die dit belastinggeld een stuk beter kunnen gebruiken, zoals diverse gehandicapten of van zorg afhankelijke oudjes. GRRRR.

  NB: Uiteraard is een AOW of Pensioen uitkering wat anders: die bouw je op gedurende je (werkzame) leven in Nederland dus is het eerlijk die 100% uit te betalen waar ter wereld je ook woont nadat je met pensioen gaat. Maar andere uitkeringen zoals WW/Weduwe/Bijstand/Kinderbijslag… dat zijn “vangnet” uitkeringen en moeten als zodanig opgezet en uitgevoerd worden zodat mensen als het even kan weer zelf voldoende inkomen gaan vergaren.

  • KhunRudolf zegt op

   Beste Rob V: je maakt een denkfout. De AOW wordt niet opgebouwd tijdens iemands werkzame leven. De AOW is een volksverzekeringswet geen weknemerswet. De opbouw voor de AOW begint op iemands 15e levensjaar wonende/verblijvende in Nederland, en per jaar krijg je 2% bij. Zo heb ik een AOW met een korting van 6%, mijn vrouw een AOW van 32% omdat ze 16 jaar in Nederland verbleef.
   Werkende mensen betalen premie voor de totale AOW pot, en niet voor hun individuele AOW-uitkering zoals dat wel bij de pensioenen het geval is, geregeld vanuit het solidariteitsprincipe op basis waarvan destijds de Nederlandse verzorgingsstaat is opgebouwd. Het kan het dus zo maar zijn dat het niet onvoorstelbaar is dat de politiek uiteindelijk besluit de AOW uitkering te hangen onder de Wet Woonlandbeginsel. Men is dratisch op zoek naar bezuinigingsresultaten, ook in de sociale zekerheid, en niets is meer heilig.
   Ik ben het met je eens dat je excessen aanpakt, maar als je de aanpak jegens een Thaise weduwe goedkeurt, is de stap naar de in bv. Thailand verblijvende AOW-er niet ver meer.
   Blijf op je hoede, wees genuanceerd, en misschien wordt het nog eens noodzakelijk dat de expats wereldwijd in het geweer komen ter bescherming van hun rechten zoals dat ook al door “Spaanse” expats moest worden gedaan mbt hun ziekte kostenverzekering.

   • Rob V. zegt op

    Rudolf, inderdaad dat is mij bekend (pensioen saldo bouw je zelf op via arbeid, AOW recht bouw je met 2% op per verblijfsjaar etc.), daarom had ik “ werkzaam” tussen haakjes gezet zonder verder hier op uit te breiden. Dacht dat zo de kern van mij betoog duidelijk bleef zonder onnodig in detail te gaan over hoe de opbouw nu precies in elkaar steekt. Excuses voor lezers die in verwarring zijn geraakt.

    De stap tussen aanpakken van ondersteunde “ reddingsvest / vangnet” uitkeringen en opgebouwde uitkeringen voor de oude dag lijken mij toch groter. Het zou ronduit asociaal zijn als je wel premies afdraagt en dan na je pensioen je inleg (+ winst bij pensioenen) niet terug krijgt omdat je verhuisd naar het buitenland.. Bij de “ reddingsvest / vangnet” uitkeringen zie ik dat toch anders. Een weduwe uitkering is bedoeld zodat de weduwe/weduwnaar niet in de problemen komt als de partner wegvalt. Dat zou unfair zijn. Het is niet bedoeld iemand de rest van zijn leven van een (laag/midden/hoog) inkomen te voorzien. Je partner valt weg, de staat zorgt ervoor dat je niet financieel ten onder gaat en dus een paar jaartjes de tijd krijgt je zaakjes op orde te brengen (inkomen regelen). Kinderbijslag… ik vind het al vreemd dat het er in Nederland is, verreken het dan meteen met de belastingaanslag (kinderen zijn duur en het geboortecijfer is laag dus dat je ouders financieel tegemoet komt prima). Kinderbijslag naar het buitenland? Als je als expat een paar jaartjes in het buitenland werkt met je gezin zit daar wel wat in. Ben je een emigrant (permanent verblijf dus) dan slaat het al weer nergens op om met Nederlands geld kinderen te sponsoren die wellicht nooit in Nederland zullen komen wonen/werken.

    Helemaal perfect zal je uitkeringen niet krijgen, dat is zeker, en je moet natuurlijk altijd open blijven voor nuances. Maar de dames uit het Nieuwsuur item had ik totaal geen medelijden mee, die zijn gewoon asociaal bezig. Dat is net zo asociaal als hen die roepen “ geen geld meer naar het buitenland want dat zijn OF van-2-walletjes-etende-emigranten OF handophou-migranten” ).

    Over de AOW/Pensioen maak ik me niet zoveel zorgen wat betreft woonland (zou te belachelijk voor woorden zijn en niet rechtvaardig en totaal niet te verdedigen), ik vrees wel dat de staat het zorgstelsel voor emigranten en expats stevig zal uitknijpen! Ik hoop dus dat het woonland beginsel op de huidige vangnet uitkeringen van toepassing blijft, maar uiteraard niet op AOW, pensioen of ziektekosten!!

    • BA zegt op

     Voorzichtig zijn met die uitspraak Rob.

     Het is namelijk niet zo dat jij premie betaald voor je eigen AOW. De werkenden belaten premie voor degenen welke nu van de AOW genieten, AOW is een zogenaamd omslagstelsel. Zo zou het dus heel goed kunnen dat wij op die leeftijd helemaal geen AOW meer ontvangen en als ze dat aannemelijk maken bij een rechter dan is de stap naar een korting in sommige landen niet groot. Jij hebt immers zelf wel premie betaald voor anderen, maar anderen betalen dat op dit moment voor jou als je AOW ontvangt. Op die manier is zo’n maatregel makkelijker te verkopen aan het algehele publiek zeg maar.

     Ik zou in elk geval wel zorgen dat je zelf je zaakjes geregeld hebt als je nog lang mee moet en evt later naar Thailand verhuizen wil.

    • KhunRudolf zegt op

     Als de moderator toestaat dat ik afsluitend antwoord geef, per slot van rekening neem ik de kwestie ANW conform bovenstaand artikel in mijn antwoord mee, het volgende:

     Beste Rob V: 1- De expat cq emigrant maakt op geen enkele manier gebruik van het Nederlands zorgstelsel, dus valt er voor de Nederlandse overheid ook niets om hem/haar uit te knijpen. Maakt hij/zij er wel gebruik van dan is dat pas na betaling van fikse maandelijkse ziekenfondspremies, vrijwillig voortgezette verzekeringen en een jaarlijkse fiscale afrekening, met uiteraard dezelfde behandelingen als gewoon te doen gebruikelijk.

     2- De Anw valt zowel onder de Wet Beu als onder de Wet Woonlandbeginsel. Dat de aanpak tot verlaging van de uitkering van de Anw, zoals besproken in het artikel door de rechter is tegengehouden, zegt niets over het voornemen van onze Nederlandse regering uitkeringen op grond van sociale voorzieningen/sociale zekerheidsstelsel aan te pakken. Bij de invoering van beide wetten is aan dit voornemen bekendheid gegeven. Het waren vooral bilaterale afspraken die de korting in de weg zaten.
     Geloof me: wordt vervolgd! Dat premies worden betaald tbv de Anw vormde ook al geen argument voor het niet aanpakken van Anw uitstroom naar het buitenland.

     3- De AOW valt (vooralsnog) enkel onder de Wet Beu. Dat betekent dat op grond van een afspraak met bv. Thailand de uitkering door ons expats is te ontvangen. De Wet Beu heeft het niet over hoe hoog dan wel hoe veel de AOW-uitkering moet zijn. De AOW valt (nog) niet onder de Wet Woonlandbeginsel, maar wat niet is kan nog komen. In China krijg je een korting van 40%, in Cambodja een korting 60%, in Laos 50%, Vietnam levert een korting van 60% op, en Indonesië 30%. Thailand en Myanmar zijn (voorlopig) gevrijwaard. Vanwege die verdragen (mogelijkheid tot controle) aldus. Nu is het zo dat de AOW niet meer betaald wordt uit de opbrengst van alle premies tezamen. Dat houdt in dat er belastinggeld bij moet. De AOW-uitkeringen vinden plaats uit de inleg van de premies plus uit algemene middelen. Men noemt dit: fiscalisering, en de AOW is tot nu toe de enige volksverzekering die moet worden gefiscaliseerd, wil het iedereen een minimaal ouderdomsuitkering gunnen. Zie hier weer het solidariteitsprincipe weer.

     4- Als de Wet Beu uitsluit dat een korting op de AOW in Thailand plaatsvindt, dan is een korting vanwege de AOW-fiscalisering er niet door onmogelijk gemaakt. Ik sluit derhalve niet uit dat AOW-gerechtigden, van wie velen onder de Thaise expats, op den duur fiscaal mee(r)betalen aan de AOW, hetgeen een korting op het netto uitgekeerde bedrag inhoudt. Dat is begin dit jaar ook al gebeurd, maar gemakshalve alweer verdrongen. Door een verhoging van de eerste belastingschijf in het vroege voorjaar van 2013 gingen alle AOW-gerechtigden, incluis de Thaise, er 25 tot 50 euro op achteruit. Wijzigingen in de uitvoeringsbepalingen van de Wet Beu zijn trouwens ook nog altijd mogelijk. Goed, je weet wat je te doen staat als je naar Thailand wil!

 2. HansNL zegt op

  Helemaal waar, allemaal, het is inderdaad tenenkrommend als je die dames hoorde klagen.

  Maarrrrrrrr.

  Ik denk dat we allemaal, en daar bedoel ik dan de oudere expats mee, die in Thailand of elders wonen, blij moeten zijn dat die uitspraak er is.

  Het betekent in elk geval weer jurisprudentie als de regering ooit wil gaan trachten onze AOW-uitkeringen, om maar wat te noemen, aan wil gaan passen aan het woonlandbeginsel.
  En dat geheel in de wetenschap dat d e gegevens waarvan wordt uitgegaan volstrekt onjuist zijn, m.a.w. de kosten van het verblijf in Thailand VEEL te laag ijn voor een eerlijke berekening.
  Het lullige is, dat de ambtenaren die e.e.a. aan het voorbereiden waren, en wellicht nog altijd zijn, heel goed weten dat de bedragen te laag zijn.
  Overigens weten ook de politieke partijen uitermate goed hpe hoog de kosten van levensonderhoud in Thailand zijn.

  Hoe?
  Ik heb alle fracties en partijbureaus een overzicht gestuurd…….

  • Cor Verkerk zegt op

   @ Hans nl.

   Ben heel benieuwd naar het kostenplaatje wat jij opgestuurd hebt naar de diverse partijen.
   Daar ik ook van plan ben om binnen 2 jaar me definitief in Thailand te vestigen met mijn vrouw ben ik hier heel benieuwd naar.

   Ondanks onze jaarlijke vakantie lukt het mij totaal niet om een reeel plaatje bij elkaar te krijgen. Uiteraard geven wij tijdens de vakantie meer uit, maar wij drinken beiden zelden alcoholische versnaperingen. Wel uit eten is een hobby, maar verder ook geen discos/beerbars.

   Zou het bijzonder op prijs stellen dit van je te ontvangen.

   Mijn email adres kun je aan de redactie vragen of is het toegestaan hier door te geven
   [email protected]

   Bij voorbaat dank

   Cor Verkerk

 3. Caro zegt op

  Ik ben het totaal oneens met vorige schrijver. Vanuit het gelijkheids beginsel, de grondwet , is iedere Nederlander gelijk, ook al woont hij of zij elders ik heb meer dan veertig jaar alle premies en belastingen betaalt. Ik betaal ook nu nog ieder jaar ANWpremie voor mijn vrouw en kinderen. De kosten voor buitenlandse kinderen in Thailand zijn zeker niet lager dan in Nederland, tenzij je op het platteland gaat wonen en met het thaise onderwijs genoegen neemt.
  De school kost alleen al zon 40000 euro per jaar.
  Dus ook de korting van de kinderbijslag voor nederlandse kinderen , buiten europa, maar geldt niet voor turken en marokkanen ! !, is zeer oneerlijk, en zou voor de rechter aangevochten moeten worden .

  • KhunRudolf zegt op

   Beste Caro, ik ben het eens met je redenering. Er wordt te gemakkelijk uitgegaan van een Thaise levensstandaard zoals die op de modale man/vrouw in de straat gaangbaar is. Dat is natuurlijk in vele expat-situatie niet het geval. De kosten voor eigen schoolgaande kinderen hier in Thailand, kosten voor ter behoud van gezondheid, kosten van bezoek aan familie in het thuisland, kosten van levensonderghoud sowieso, anders dan die van Thaise mensen. Tel maar eens uit. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat het leven in Thailand het Nederlands kostenniveau haalt.

   • BA zegt op

    Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt.

    Thailand is goedkoop als je als een Thai leeft in een dorp in de Isaan. Maar als je in de gemiddelde stad zit dan is het allemaal niet zo veel goedkoper, vooral als je ook als een buitenlander eet enz. Als je verder naar de Nederlandse luxestandaard kijkt, qua huisraad en spullen, dat is hier allemaal veel duurder.

    Ik huur in Khonkaen een huisje met mijn partner, en we hebben alle voorzieningen, TV, internet, auto voor de deur enz. Doe je nog niks geks (max 1 keer per week uit en misschien eens naar de bios bijvoorbeeld) en dan geef je denk ik zo 60.000 baht per maand uit. Dus je moet al een inkomen van rond de 1500 euro hebben. En dan zijn er nog geen kids in het spel welke naar school moeten enz.

    Zit je dus met een inkomen van alleen AOW of desnoods met een klein pensoien, dan lijkt me dat al helemaal geen vetpot en ik betwijfel wel eens of je wel zo veel beter af bent als in Nederland qua kosten.

 4. Joop de Boer zegt op

  beste lezers ik leef van n, weduwe pensioen die wordt gekort in 2015 met 50 % dan wordt ik 65 is deze regel ook voor mij van toepassing ik hoor het graag van iemand groetjes Joop Banpong

  • KhunRudolf zegt op

   De nabestaandenuitkering Anw is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van bv. de partner. De uitkering ANW stopt bij het bereiken van de AOW leeftijd. Dat betekent dat je op je 65e misschien minder hebt, als je nu in Thailand samenwoont. Je krijgt dan het AOW normbedrag ongeveer zo’n euro 750 p.mnd. Woon je niet samen en kom je in aanmerking voor de alleenstaanden AOW, dan is dat nagenoeg gelijk aan wat nu aan Anw wordt uitgekeerd.
   Zie verder: http://www.svb.nl/int/nl/anw/uitbetaling/bedragen_anw/

 5. Peter zegt op

  Top dat het zo blijft want echt goedkoop is het buitenland niet meer en hebben we toch niet voor niks heel hard gewerkt.
  Toch gerechtigheid voor de nabestaande.

 6. Willem zegt op

  De uitspraak geldt voor de Turkse en Marokaanse eiseressen. Een en ander is gebaseerd op het associatieverdrag tussen de EU en Turkije en het verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en Marokko. Er is met Thailand niet zo’n verdrag. De nabestaande uitkering naar THailand kan dus wel verlaagd worden.

 7. Rob V. zegt op

  Beste Hans, daar heb je een goed punt. Maar wat die vrouwen in de Nieuwsuur rapportage hadden vind ik onrechtvaardig. Dat geeft totaal niets meer solidariteit te maken. Die dames moet na enige jaren zelf een voldoende inkomen kunnen vergaren. Een luxe leventje op kosten van de Nederlandse burger kan niet de bedoeling zijn. Gebeurd helaas nog wel (Tokkie figuren). Evengoed als schrijdende gevallen die ondanks ons stelsel toch aan lager wal raken. Dat doet mij emotonieel pijn, als solidariteit/gerechtheid ontbreekt.

  @Willem: bedankt, die verdragen maken het er niet eerlijker op. Maar misschien een mogelijkheid voor mensen in andere landen om zo het een en ander ongedaan te krijgen. Vooral omdat de landen waar het vaak om bedoeld is (grootste kosten posten) nu de dans ontspringen en er financieel dan weinig verschil is voor de schatkist.

 8. william zegt op

  Als deze uitspraak voor ANW geldt dan zou dat ook voor de kinderbijslag moeten gelden voor uitwonende kinderen in het buitenland en dan zou het woon land beginsel dan ook niet opgaan verwijzende naar deze uitspraak

 9. Meesuk1946 zegt op

  Wat te denken van de KOB (Koopkracht tegemoetkoming Oudere belastingplichtigen)

  Medio oktober komt een voorstel tot nabetaling van dit ingehouden bedrag (plus minus € 25,– per maand op uw aow.) vanaf 2012. De 90 % belasting plichtige in Nederland hebben dit bedrag al elke maand mogen ontvangen. Op onze AOW uitkering werd dit ingehouden omdat je in Thailand woont.

  Gelukkig dat er internationale verdragen zijn die verbieden dat deze uitkering niet kan worden uitbetaald aan bv. in Thailand woonachtige AOW-ers.

  Houdt uw brievenbus medio oktober a.s. goed in de gaten. Zie ook de SVB site over dit onderwerp.

 10. Rob Piers zegt op

  Op zichzelf is het invoeren van een woonlandbeginsel (hoewel dat nu door de rechter in 1e instantie is teniet gedaan: ben benieuwd of de staat in hoger beroep gaat en wat dan de uitkomst is).
  Wat ik in ieder geval tegen het woonlandbeginsel heb is dat het alleen wordt toegepast als de levenstandaard buiten Nederland LAGER is. Woon je bij voorbeeld in Australie, dan geldt het woonlandbeginsel niet want daar is de levenstandaard HOGER. Kortom: de huidige wet is een pure bezuinigingsmaatregel!
  Overigens: het nabestaande pensioen vervalt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 en nu nog een paar maanden meer).
  Verder: ben ik benieuwd welke internationale verdragen worden genoemd: zijn dat de bilaterale of meer algemene?

  • petra bonthuis zegt op

   Het nabestaandenpensioen vervalt niet op 65 jarige leeftijd, maar wanneer een vrouw (of man) die na 1950 geboren is geen kinderen meer heeft van de overleden echtgeno(o)t(e) onder de 18 jaar. Zodra dat het geval is, houdt de nabestaandenuitkering op. Als een weduwe of weduwnaar helemaal geen kinderen heeft en na 1950 geboren is, krijgt hij of zij helemaal geen uitkering.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website