Wanneer een Nederlander in Thailand overlijdt, is vaak de hulp van de Nederlandse ambassade nodig, maar niet altijd. Wanneer iemand bijvoorbeeld in huiselijke kring overlijdt en de uitvaart vindt plaats in Thailand, hoeft er door de nabestaanden alleen aangifte van overlijden te worden gedaan bij het lokale gemeentehuis. Het gemeentehuis zal dan een overlijdensakte verstrekken. In dit geval hoeft de Nederlandse ambassade niet op de hoogte te worden gesteld.

Wanneer een Nederlander in Thailand in een ziekenhuis overlijdt, of onder omstandigheden waarbij de politie is betrokken, ontvangt de Nederlandse ambassade van de Thaise autoriteiten altijd een melding van overlijden.

Overlijden in Thailand

Officiële bevestiging

Wanneer de Nederlandse ambassade een melding van overlijden ontvangt, vraagt de ambassade altijd om een kopie van het paspoort van de overledene en om een officiële bevestiging van overlijden van de Thaise autoriteiten. Dit kan een politierapport zijn, of een ziekenhuisrapportage. Dit hoeft niet een overlijdensakte te zijn.

Informeren nabestaanden

De ambassade gaat na of de nabestaanden op de hoogte zijn van het overlijden. Indien dit nog niet het geval is, informeert de ambassade de nabestaanden. Indien deze zich in Nederland bevinden, onderhoudt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag het contact met de nabestaanden.

Vrijgave stoffelijk overschot aan nabestaanden

Om het lichaam van een overledene vrij te geven aan de nabestaanden, verlangen de Thaise autoriteiten (meestal een ziekenhuis of de politie) een zogenoemde autorisatiebrief van de Nederlandse ambassade, waarin wordt vermeld aan wie het lichaam kan worden vrijgegeven.

Om te kunnen vaststellen aan wie het lichaam moet worden vrijgegeven, zoekt de ambassade (zo nodig samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag) naar de wettige nabestaanden. Wanneer de overledene getrouwd is met iemand met de Thaise nationaliteit, dient de echtgenoot/echtgenote de huwelijksakte te overleggen, samen met een identiteitsbewijs.

De nabestaanden beslissen wat er met het stoffelijk overschot dient te gebeuren. Nadat de ambassade (kosteloos) de autorisatiebrief t.b.v. het vrijgeven van het lichaam heeft verstrekt, kan de uitvaart in Thailand georganiseerd worden, of kan het lichaam naar Nederland worden gerepatrieerd.

Reisverzekering

Indien de overledene beschikt over een reis- en/of uitvaartverzekering, wordt het dossier overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij en stapt de ambassade en het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit de communicatieketen. De ambassade verstrekt zo nodig wel nog de documenten t.b.v. bijvoorbeeld de repatriëring.

Afstandsverklaring

Soms komt het voor dat de nabestaanden niet voor de uitvaart kunnen of willen zorgen. Zij kunnen er dan voor kiezen om iemand anders de uitvaart te laten regelen. In dat geval dienen de nabestaanden een verklaring op te stellen, waarin zij afstand doen van het stoffelijk overschot en iemand anders machtigen.

Indien de nabestaanden niet voor de uitvaart kunnen of willen zorgen en er niemand anders gemachtigd kan worden om de uitvaart te regelen, wordt na het tekenen van de afstandsverklaring het stoffelijk overschot overgedragen aan de Thaise autoriteiten, die vervolgens voor de uitvaart zorgdragen.

Repatriëring

Wanneer een overledene naar Nederland wordt gerepatrieerd, wordt dit vrijwel altijd geregeld door een internationale uitvaartonderneming. AsiaOne-THF is de belangrijkste speler op de Thaise markt. Zij werken samen met de Nederlandse uitvaartonderneming Van der Heden I.R.U. bv.

De ambassade verstrekt aan de uitvaartondernemer (kosteloos) de benodigde autorisatiebrieven om de diverse administratieve handelingen in Thailand te mogen afhandelen, zoals het aanvragen en laten vertalen en legaliseren van de overlijdensakte, en het opvragen van het originele paspoort en de persoonlijke spullen bij de Thaise autoriteiten. Daarnaast verstrekt de ambassade een zogenaamde ‘Laissez-passer for a corps’, een internationaal reisdocument.

Bij het repatriëren van een lichaam zijn de volgende documenten nodig:

 • Laissez-passer (LP) voor een stoffelijk overschot. (Deze wordt tegen betaling afgegeven door de ambassade. Op deze LP worden de vluchtgegevens vermeld.)
 • Gewaarmerkte kopie van het paspoort. (Deze wordt tegen betaling afgegeven door de ambassade. Het originele paspoort wordt na het maken van de kopie door de ambassade ongeldig gemaakt.)
 • Originele, (naar het Engels) vertaalde en gelegaliseerde overlijdensakte. (Indien i.v.m. tijdsdruk de akte niet is gelegaliseerd door het Thaise Ministry of Foreign Affairs (MFA), wordt de akte met vertaling door de ambassade voorzien van een gewaarmerkte kopie. Deze akte is dan echter in Nederland niet bruikbaar voor het afhandelen van overige praktische zaken m.b.t. het overlijden)

Vervoer van een urn naar Nederland

Het is voor nabestaanden mogelijk om de as in een urn mee naar Nederland te nemen. Hiervoor zijn de volgende documenten nodig:

 • Crematiecertificaat van de tempel.
 • Laissez-passer (LP) voor een urn. (Deze wordt tegen betaling afgegeven door de ambassade.) Op de LP worden de vluchtgegevens vermeld.
 • Gewaarmerkte kopie van het paspoort. (Deze wordt tegen betaling afgegeven door de ambassade. Het originele paspoort wordt na het maken van de kopie door de ambassade ongeldig gemaakt.)
 • Originele, (naar het Engels) vertaalde en gelegaliseerde overlijdensakte.

Vertaalde en gelegaliseerde overlijdensakte

Bij het afhandelen van veel praktische zaken in Nederland n.a.v. het overlijden van een dierbare (zoals het afhandelen van een erfenis, verzekeringen, pensioenen, etc.) dient vaak een overlijdensakte te worden overlegd. Het aanvragen van deze akte door particulieren in Thailand is gecompliceerd en kost vaak meer tijd en energie dan van tevoren wordt ingeschat. Men kan tegen betaling de akte ook vanuit Nederland aanvragen via het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een originele overlijdensakte kan worden opgevraagd bij het lokale gemeentehuis in Thailand. Voor het opvragen van deze akte door anderen dan familieleden met dezelfde achternaam, dient men meestal een autorisatiebrief van de ambassade te overleggen, waarin degene die de akte opvraagt hiervoor wordt geautoriseerd. De ambassade verstrekt deze brief kosteloos.

De originele Thaise akte dient vervolgens vertaald te worden naar het Engels. Over het algemeen kan elk willekeurig gecertificeerd vertaalbureau deze akte vertalen, ware het niet dat Het Ministry of Foreign Affairs (MFA) in Bangkok eist dat de vertaling plaatsvindt bij het lokale vertaalbureau bij het MFA. (Het is onbekend wat de procedure hiervoor is bij de overige filialen van het MFA in Songkhla, Chiang Mai en Ubon Ratchathani.)

De originele overlijdensakte dient samen met de vertaling gelegaliseerd te worden door het MFA. Indien degene die om de legalisatie vraagt niet een familielid is met dezelfde achternaam, verlangt het MFA een autorisatiebrief van de ambassade, waarin de betrokkene geautoriseerd wordt de legalisatie aan te vragen. Aan deze autorisatiebrief zijn geen kosten verbonden.

Het laten vertalen en legaliseren van de overlijdensakte bij het MFA kost minimaal drie werkdagen. Er is ook een versnelde service mogelijk: wanneer de akte ’s ochtends vroeg wordt aangeleverd, kan deze de dag daarna ’s middags worden opgehaald (situatie juni 2017).

Nadat de akte is gelegaliseerd door het MFA, dient de akte bij de ambassade gelegaliseerd te worden. Hiervoor dient online een afspraak te worden ingepland. Omdat het zowel een originele akte als een vertaling betreft, worden de kosten voor het legaliseren van twee documenten in rekening gebracht. 

Adressen Ministry of Foreign Affairs in Thailand

Bangkok (Centraal Thailand) Legalization Division, Department of Consular Affairs 123 Chaeng Wattana Road, 3rd Floor Tung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210 Tel: 02-575-1057 (t/m 60) / Fax: 02-575-1054 

Chiang Mai (Noord-Thailand) Government Complex Chiang Mai Province Legalization Division, Department of Consular Affairs Chotana Road Changpueak Mueang Chiang Mai Province 50000 Tel: 053-112-748 (t/m 50) Fax: 053-112-764 

Ubon Ratchathani (Noord-Oost Thailand) Ubon Ratchathani City Hall Legalization Division, 1st Floor (gelegen aan de achterzijde van Building East) Chaengsanit Road Chae Ramae Mueang Ubon Ratchathani Province 34000 Tel: 045-344-5812 / Fax: 045-344-646 

Songkhlao (Zuid-Thailand) Government Complex Songkhla Province Legalization Division, Department of Consular Affairs Ratchadamnoen Road Mueang Songkhla Province Tel: 074-326-508 (t/m 10) / Fax: 074-326-511 

Het aanvragen van een overlijdensakte vanuit Nederland Een originele, vertaalde en gelegaliseerde overlijdensakte kan ook vanuit Nederland aangevraagd worden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. 

Indien het overlijden eerder al gemeld is bij de Nederlandse ambassade, kan de akte aangevraagd worden via de afdeling DCV/CA: [email protected] T: +31 (0)70 348 4770. In alle andere gevallen via het Consulair Diensten Centrum: [email protected] T: +31 (0) 70 348 4333. 

Nadat de kosten van zijn voldaan, zal de originele akte met vertaling worden opgevraagd. Deze worden over het algemeen twee tot drie maanden na ontvangst van betaling thuisgestuurd. Het kan voorkomen dat het langer duurt.

Bron: www.nederlandwereldwijd.nl/landen/thailand/wonen-en-werken/overlijden-in-thailand

15 reacties op “Overlijden in Thailand: Hoe te handelen?”

 1. ruud zegt op

  Wat een gedoe, gelukkig hoef ik dat allemaal niet te doen, aangezien ik dan zelf al dood ben.

  Maar dat overlijden in huiselijke kring is mij niet duidelijk.
  Hoe wordt een erfenis, of een eventueel testament in Nederland geregeld, als de ambassade niet wordt ingelicht?
  In Nederland zouden geld en bezittingen, of erfgenamen kunnen zijn.
  Dat zou op de een of andere manier geregeld moeten zijn, als er in Thailand ook erfgenamen zijn.
  De buit zal verdeeld moeten worden en wie maakt dan de inventaris op?

 2. Hans van Mourik zegt op

  Hier kan ik personelijk wat mee.
  Aangezien ik soms met mijn kinderen,als ik in Nederland bent,wel eens hier over praat.
  (Ben uitgeschreven)
  Ben wel lichamelijk aanwezig,maar kan niets doen,ben dood en heb niets te willen meer.
  Heb hun verteld,dat ik geen wensen heb,laat het geheel aan hun over hoe ze het zelf willen.
  Alleen verteld dat ik gecremeerd wil worden.
  Heb hun wel verteld, indien ze de crematie in Thailand wilen laten doen,,dat ze het eventueel het regelen, ook aan iemand anders kunnen overlaten.
  Ze weten wie ze is, en ze hebben haar banknummer en hoe ze het kunnen overmaken,dit is al besproken met de gene die het doet.
  Heb bij hun ook een USB stick achter gelaten bij mijn documenten,zodat ze het gemakkelijker kunnen vinden.
  Heb niets notarieel vast gelegd,omdat zij de wettelijke nabestaanden zijn.
  Heb een en of rekening.
  Mocht het gebeuren,dat ze mij toch in Nederland willen cremeren,wat zijn de kosten globaal bij het overbrengen?
  Weet iemand dat?
  Hans

 3. Hans van Mourik zegt op

  wettelijke nabestaanden, moet zijn wettelijke erfgenamen.
  Hans

 4. Bob, Jomtien zegt op

  Uitstekend artikel. Helaas wordt niet duidelijk gemaakt dat als de nabestaande(n) in Nederland niet de wil van de overledene willen respecteren om in Thailand gecremeerd te worden en NIET naar Nederland getransporteerd wil worden, ook al is dat in een testament uitdrukkelijk vermeld hoe te handelen. Mijn nabestaanden weigeren vooraf geen afstand verklaring te tekenen (vanwege de erfenis?), hierdoor kan ik wel over mijn leven maar niet over mijn dood bestemming kiezen. De ambassade kan (wil) hier geen rol in spelen. Zaak dus, als de tijd daar is, om met name financiën naar Thailand over te boeken (op welke rekening dan ook?)

  • haki zegt op

   Bij elke erfenis of testament wordt een executeur benoemd; deze zal dan moeten toezien dat jouw wens om niet naar NL vervoerd te worden, dienen te respecteren. Zie verder mijn reactie hieronder.

  • Bob, Jomtien zegt op

   Ik vergat in dit bericht te melden dat mijn relaties met erfgenamen uiterst zo niet geheel plaatsvinden. Deze 2 personen hebben in nu 17 jaren niets van zich laten horen. Vandaar ook dat ik wil voorkomen dat hen iets toevalt.

 5. haki zegt op

  Ik zat dus ook net dit probleem, met name omdat ik ieder jaar deels in NL en deels in Thailand verblijf. En ik wil uiteindelijk dat mijn as, in Thailand bijgezet wordt bij de tempel in dorp van mijn partner. Kosten van een plaats voor de urn zouden THB 5.000,– zijn. De crematie en bijzetting is natuurlijk zo duur als je zelf maakt.
  Dus zolang dit bij leven mijn situatie is, moet ik voorbereid zijn op beide mogelijkheden: 1. overlijden in NL, daar gecremeerd worden zodat de urn met as naar Thailand gestuurd kan worden 2. overlijden in Thailand, daar gecremeerd en bijgezet worden.

  Ik ben voornemens om in NL testament te maken, waarbij mijn kinderen de meeste Nederlandse bezittingen erven en slechts deel van spaargeld in NL, voor mijn partner bestemd is, doch wat wel extra belast wordt (erfbelasting 30-40%); voor mijn Thaise partner zorg ik daarnaast voor spaarpotje op haar bank, op haar naam, zodat zij niet bekaaid achterblijft en dit dus niet officieel deel uitmaakt van de erfenis. Zo heeft zij ook gelijk genoeg geld om eventueel crematie e.d. in Thailand te bekostigen.

  Om nog even in te gaan op het bericht van Bob, Jomtien: je kunt wel je kapitaal naar Thailand overmaken, maar zolang het op jouw naam blijft, blijven ook de erfgenamen in NL hier aanspraak op maken. Daarom leg ik ook een spaarpotje aan op Thaise rekening van mijn Thaise partner. Ik ben overigens niet voor de wet getrouwd, en dat maakt wel wezenlijk verschil, want ben je wettelijk getrouwd dan is je partner volgens de wet, de voornaamste erfgename.

  Is er trouwens geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht en ik dacht dat dat in Thailand niet verschilt met Nederland. In NL wordt in overleg of door de rechtbank een executeur benoemd die de verdeling begeleidt en kostentechnisch e.e.a. regelt.

  Volgens mij is het bij overlijden in Thailand wel altijd noodzakelijk om de ambassade het overlijden bekend te maken, mede om bijv. aow e.d. stop te zetten en eventuele erfgenamen in NL van het overlijden te verwittigen.

  Natuurlijk heb ik ook mijn kinderen in NL op de hoogte gebracht van mijn intenties, want dat voorkomt later ook misverstanden. Bovendien voorkomt het veel extra werk voor de nabestaanden om alles zelf uit te moeten zoeken, terwijl ik (als Thailand ganger) al beetje ingeburgerd ben met de mogelijkheden om info te vergaren (zoals bijv. via Thailandblog). En zolang ik nog geen officieel testament heb, heb ik wel een handgeschreven laatste wilsbeschikking gemaakt, met name wat bij overlijden met mijn lichaam moet geschieden. Het lijkt mij voor een ieder wel het minste wat men de nabestaanden moet laten weten.

  Behalve van Thailandblog, heb ik mijn informatie ook verkregen via “Vragen aan de overheid” die je dan doorstuurd naar Min. BuZa, waar ik erg snel en duidelijk werd geholpen.

  Verder is dit een materie die ook veel afhangt van de persoonlijke situatie.

  Groet, Haki

 6. tom bang zegt op

  Testament op laten maken bij notaris, bezittingen in Nederland, vastgoed en cash voor nabestaanden in Nederland.
  Bezittingen in Thailand, cash voor mijn vrouw.
  Duidelijk gemaakt bij de kids dat ik na mijn overlijden gecremeerd wil worden waar ik op dat moment ben.

 7. Jochen Schmitz zegt op

  Wat een gedoe om dit allemaal te lezen. Bij het overlijden van een buitenlander is de politie verplicht om te verschijnen en deze nemen dan contact op met de Nederlandse Ambassade.
  Het vervoeren van een lichaam is erg duur en de meesten willen deze kosten niet betalen (of kunnen dit niet)
  Ga na een advocaat en vermeldt dat je alhier cremeert wil worden en degene die met je samenwoont of je huisbaas overhandigd dit document aan de politie en binnen 24 uur lig je lekker in de oven. Dit document of testament beter gezegd heb ik reeds 25 jaar en heb ook mijn kinderen in Nederland deze laatste wil laten ondertekenen dat ze ermee akkoord gaan. (kost 5000 Baht)

 8. janbeute zegt op

  Ik heb hier twee Nederlanders zien overlijden in zegmaar huizelijke omstandigheden, maar altijd wordt de Ambassade op de hoogte gesteld.
  Want doe je dit niet, hoe zit het met het paspoort van de overledene.
  En moet de basis administratie in Nederland ook niet op de hoogte gesteld worden voor het verder doorgeven van onder meer het stopzetten van uitkeringen en pensioenen ed ondervallen.
  En ook als men later verder wil gaan ivm het afhandelen van een erfenis ed van de overledene.
  Bij overlijden hoe dan ook altijd de Ambassade op de hoogte brengen.

  Jan Beute.

 9. marc zegt op

  Dan zijn ze in Nederland toch grote dieven met erf belasting in België moeten de kinderen maar 6 of 7% betalen.
  Uw vrouw krijgt 50% de rest is voor kind of kinderen

 10. Dieter zegt op

  Wat te doen als je overleden bent? Je kan niks meer doen want je bent dood. Waarom je daar vooraf al zorgen over maken? Je bent er niet meer dus laten de overblijvende het maar uitvechten. Waar en hoe je gecremeerd of begraven wordt maakt toch ook niks uit. Je bent dood en zal het dus toch nooit weten.

 11. Marc zegt op

  Voor de Belgen ligt het anders blijkbaar , de ambassade moet wel degelijk worden verwittigd zodat ook de pensioendienst kan verwittigd worden en men in Belgie weet heeft van je overlijden

 12. David H. zegt op

  Even opmerken voor diegenen die bvb AXA assudis expat verzekering hebben , dat in deze ook voorzien is betaling voor ofwel begraven / crematie in Thailand tot een bedrag van 40000 baht , oftewel het lichaam overbrengen tot thuisland (repatriatie ) verdere handelingen ten laste van famile of andere .

  • haki zegt op

   Allianz Nederland heeft ook dergelijke verzekering en waarschijnlijk zijn er meer maatschappijen met zo’n verzekering. Ik weet wel dat een gewone Nederlandse begrafenisverzekering meestal kosten van begrafenis/crematie in buitenland uitsluit. Dat was voor mij ook reden om mijn begrafenispolis op te zeggen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website