Iets wegschenken in Thailand? Hoe vaak is er niet over geschreven? Huis, auto, karbouw, geld of blingbling. Dit artikel gaat over het terugvragen/terugkrijgen van schenkingen als de relatie verzuurd is of als de gever gewoon is bedonderd.

Geld uitlenen

Zorg dat het op papier staat. Een mondelinge overeenkomst is lastiger te bewijzen. Schriftelijke vastlegging biedt zekerheid aan beide partijen, ook als later familie van de uitlener vragen gaat stellen.

Zet de voorwaarden op papier en let op het vastleggen van tenminste rente (maximaal 5% per jaar in Thailand) en de dag van terugbetaling. Maak de overeenkomst in Thais en in Engels en laat ondertekenen door alle partijen en een onafhankelijke getuige. Op rentebetaling kan bronheffing verplicht zijn!

De wetgeving in Thailand

Schenkingen zijn geregeld in het Burgerlijk- en Handelswetboek. Wat is een schenking? Een schenking is een zaak of is geld dat vrijwillig is gegeven aan een persoon zonder dat je verwacht dat je iets er voor terugkrijgt. Hieronder valt niet de bruidsschat; die kun je niet terugvragen.

Je kunt een schenking terugvragen als de ontvanger een ernstig misdrijf pleegt jegens de schenker, als de ontvanger de schenker ernstig beledigt of zijn goede naam ernstig onderuit haalt (smaad), en als de ontvanger weigert de schenker in geval van levensgevaar de nodige hulp te bieden.

Een claim te dezer zake moet je indienen binnen zes maanden na kennisneming van het gebeurde. Er is ook een verjaringstermijn.

Wanneer herroepen?

Diefstal, fraude en een aanval op de schenker zelf kan reden zijn een schenking te herroepen. Gaat het om smaad en belediging dan moet het om ernstige zaken gaan. Een verkeerd woord in de familiesfeer kan te weinig zijn; je moet denken aan openbare uitlatingen die de schenker ernstig in diskrediet brengen.

Je doet er best aan direct een goede advocaat te raadplegen als je een schenking wilt herroepen en denk aan de termijn!

Hoe belast Thailand schenkingen?

Een schenking is persoonlijk inkomen. Er zijn vrijstellingen van resp. 10 en 20 miljoen baht (afhankelijk van de relatie tussen schenker en ontvanger) en je kunt kiezen het meerdere te laten belasten als regulier inkomen (tegen het schijventarief) of tegen een vast tarief van vijf procent. Dat geldt voor Thai, voor farang en voor rechtspersonen.

Vrijgesteld van schenkbelasting zijn onder meer schenkingen tot behoud van het cultureel erfgoed. Advies van een belastingadviseur kan noodzakelijk zijn.

Bron: Internet. Bewerkt door Erik Kuijpers.

10 reacties op “Over schenken en schenkbelasting in Thailand”

 1. Johnny BG zegt op

  Een schenking geef je bij volle verstand lijkt mij en het is best wel sneu als je bij mindere tijden dit weer gaat terugeisen ook al ben je bedonderd. Alles heeft een reden en alles tot en met aftimmeren van zekerheidjes is voor vele mensen geen hobby. Neem het verlies of geef niets. Het leven is niet anders dan een lot bij de loterij kopen.

 2. martin zegt op

  Schenken, geven en dan terugvragen kan niet. Als je grote bedragen schenkt ben je niet goed wijs want dat doe je in Nederland ook niet.
  In Thailand is iemand iets lenen is vaak hetzelfde als geven, je krijgt het vaak toch niet terug want waarvan moeten ze het terugbetalen.
  Veel thaien leven ver boven hun stand of gaan boven hun stand leven zodra er een witneus in de familie komt en dan spreek ik uit eigen ervaring.
  Verder niets dan goeds

  • Erik Kuijpers zegt op

   Martin, misschien kun je eens lezen in de Thai Civil and Commercial code, artikelen 526 tot 532. Met name 531.

   Je mag de buitenlanders de kost geven die een huis laten bouwen op grond van de Thaise partner zonder rechten vast te leggen op het chanote als huur, recht van opstal of vruchtgebruik. De bouwkosten van dat huis zijn dan een schenking aan de eigenaar van de ondergrond. Dat die mensen ‘niet goed wijs’ zijn geeft goed aan hoe jij daarover denkt maar gelukkig beslist ieder naar eigen gevoelen.

 3. khun moo zegt op

  Schenken en lenen betekenen in Thailand dat men het als gift ziet .
  Een soort Tamboon, waarvoor men als gever in een volgend leven beloond wordt.

  Wanneer men werkelijk een lening zou willen geven , zoals de bank dat doet , zou ik het schriftelijk gaan vastleggen , met eventueel een onderpand.
  Wel met gunstiger voorwaarden dan de bank dit doet.
  Wellicht zonder te betalen rente.

  Natuurlijk gaan de meeste farangs uit sociaal gevoel dit niet doen.
  Wij hebben in afgelopen jaren een 60.000 Euro besteed aan het verbeteren van de levens omstandigheden van de familie.
  Met gering effect moet ik zeggen.
  Een bepaalde levenswijze verander je moeilijk met alleen het geven van geld.

  • Johnny BG zegt op

   “Wij hebben in afgelopen jaren een 60.000 Euro besteed aan het verbeteren van de levens omstandigheden van de familie.
   Met gering effect moet ik zeggen.
   Een bepaalde levenswijze verander je moeilijk met alleen het geven van geld.”

   Daar zit het hele probleem van goed willen doen. Het heeft allemaal weinig nut als hulp van bovenaf komt als de ontvangende partij het in de schoot geworpen krijgt. Dan krijg je een soort van vader en kleuter relatie waarbij de laatste geen besef heeft waar het over gaat. Een bank stelt bij een lening niet voor niets eisen omdat het een volwassenen tussen volwassenen overeenkomst is en er enig verstand verwacht mag worden. Het is dus niet voor niets dat veel mensen niet eens bij een bank aankloppen.

 4. TheoB zegt op

  Waarde Erik,

  In jouw verder nuttige bijdrage staat een fout(je) betreffende de maximaal te berekenen rente per jaar voor een geldlening.
  Omdat ik een maximale rente van 5% per jaar, met name voor de Thaise praktijk, erg laag vond heb ik de betreffende wetsartikelen opgezocht. Jammer dat je in jouw bijdrage geen links naar de ter zake doende wetsartikelen hebt toegevoegd.
  https://library.siam-legal.com/thai-law/civil-and-commercial-code-loans-section-650-656/

  Section 653: Een geldlening voor een bedrag van meer dan tweeduizend baht aan kapitaal kan niet worden afgedwongen, tenzij er schriftelijk bewijs is van de lening die door de kredietnemer is ondertekend.
  De terugbetaling van een geldlening kan niet worden bewezen door schriftelijk bewijs, tenzij er een schriftelijk bewijs is dat door de kredietgever is ondertekend, of het document waaruit blijkt dat de lening aan de kredietnemer is overhandigd of is geannuleerd.

  Section 654: De rente zal niet hoger zijn dan 15% per jaar; wanneer in het contract een hogere rente wordt vastgesteld, wordt deze verlaagd tot 15% per jaar.

  Deze artikelen vormen kennelijk voor veel particuliere geldleners geen enkel beletsel om, met wanneer de lener niets kan geven als onderpand, rentepercentages van 20% per maand (dit is geen typefout!) te rekenen.

  • Erik zegt op

   TheoB, de bron geeft aan 5%, in cijfers. Maar dat zal dan een typefout zijn…

   • TheoB zegt op

    Dan is het achteraf gezien goed dat je jouw bron niet hebt vermeld. Want met dat soort bronnen…

    • Erik zegt op

     TheoB, de bron is een bekende naam in Thailand. Dat bedrijf publiceert ook op internationale sites. Dat sterkt mijn mening dat het een ordinaire typefout is, temeer nu het percentage in cijfers werd gepubliceerd. Slordig, slecht gecontroleerd, zonder meer. Maar ik maak er geen halszaak van; ook de beste breister laat wel eens een steek vallen….

 5. William zegt op

  Hieronder volgen de factoren waarmee rekening moet worden gehouden en die worden geclassificeerd als een schenking waarop belasting van toepassing is:

  Inkomen uit erfenissen van meer dan 100 miljoen THB op grond van artikel 12 van de wet op de successiebelasting.
  Onroerende goederen of rechten van bewoning van de onroerende goederen. Dit omvat niet het eigendom dat zonder enige teruggave aan zoon of dochter wordt gegeven. Daarnaast moet het minder 20M THB zijn.
  Aandelen, contanten en eigendommen worden beschouwd als een geschenk. Enkele van de vrijstellingen zijn:
  Geschenken die worden ontvangen van een afstammeling of ouder familielid of echtgenoot. Het geschenk moet een waarde hebben van minder dan 20 miljoen THB.
  Geschenk van een persoon die geen familielid is maar tijdens de ceremonie is verkregen. De waarde van het geschenk mag per jaar niet meer dan 10 miljoen Thaise baht bedragen.
  Inkomsten die zijn gepland voor de openbare uitgaven, educatieve of religieuze doeleinden.

  Belastingbedrag

  Het schenkingstarief voor de niet-verbonden ontvangers is 10%, terwijl het 5% is voor afstammelingen of voorouders. Voor degenen die in aanmerking komen voor het betalen van 10% schenkingsrechten wordt de mogelijkheid geboden om 5% schenkingsrechten te betalen. Dit is alleen onder bepaalde omstandigheden. Ze betalen 5% van de schenkingsbelasting en sluiten het bedrag op het einde van het fiscale jaar af van het belastbaar inkomen. De schenkbelasting wordt op dezelfde dag als de erfbelasting geheven.

  Opleggen van schenkingsrechten

  De schenkbelasting wordt geheven aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Samen met het wordt geheven op de niet-Thaise staatsburgers die ingezetene zijn van Thailand. De niet-Thaise staatsburgers moeten worden geaccepteerd als ingezetene volgens de Thaise immigratiewet.

  Bron https://bit.ly/3RsUm7J


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website