Een aantal expats en pensionado’s  met kinderen zullen volgend jaar de broekriem moeten aanhalen. Vanaf 1 januari 2015 zal er door de SVB geen kinderbijslag meer worden overgemaakt naar Thailand.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 juni 2014 de Wet herziening exportbeperking kinderbijslagen (WhEK) aangenomen. Deze gaat naar verwachting per 1 januari 2015 in. Dit betekent dat de SVB niet meer naar alle verdragslanden kinderbijslag zal betalen. Er zijn geen gevolgen voor de EU-/EER-landen of Zwitserland.

In welke verdragslanden geen kinderbijslag meer?

Woont een kind in Argentinië, Belize, Chili, Ecuador, Egypte, Hong Kong, Jordanië, Macedonië, Panama, Paraquay, Thailand, Turkije of Uruguay? Dan mag de SVB vanaf 1 januari 2015 geen kinderbijslag meer betalen aan nieuwe klanten. Heb je al voor 1 januari 2015 kinderbijslag, dan geldt er een overgangstermijn tot 1 juli 2015. Je ontvangt dan nog kinderbijslag tot uiterlijk 1 juli 2015 zoals je gewend bent. Daarna stopt de kinderbijslag.

Als je met deze wetswijziging te maken krijgt, heb je in juli 2012 (of daarna als je later kinderbijslag heeft gekregen) hierover al informatie ontvangen. Je krijgt dan in de loop van 2014 een nieuwe brief van de SVB waarin precies staat wat dit voor jou betekent.

Voor andere verdragslanden geldt deze wet nog niet

Naar andere landen waarmee Nederland een verdrag heeft zal de SVB nog steeds kinderbijslag betalen. Maar dit zal in de toekomst ook veranderen. Als deze verdragen worden aangepast kan het SVB ook geen kinderbijslag meer betalen in dat land.

Bron: www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/actueel

32 reacties op “Nederlandse kinderbijslag naar Thailand stopt op 1 januari 2015”

 1. KhunJan1 zegt op

  Vreemd, er werd mij altijd verteld dat ik in Thailand géén kinderbijslag kon krijgen.

  • simon borgers zegt op

   Khun jan 1 mij werd het zelfde gezegd door de svb .svb verteldemij daaar heeft u geen recht op.

 2. leon zegt op

  Dit is de reinste discriminatie die ik ken,mijn kind dat in Thailand woont met een nl paspoort krijgt niets en ik woon en werk in nl maar een pool met een pools kind zonder nl paspoort waarvan vader of moeder niet in nl staat ingeschreven krijgt de volle mep,bedankt eerste kamer.

 3. Kees zegt op

  @ Leon…..klagen, klagen. (Overigens is het niet de 1e Kamer die wetten indient, maar de 2e Kamer.)

  Helemaal afschaffen die kinderbijslag! Als je een kind neemt, zorg je er zelf maar voor en niet de staat (= andere belastingbetalers) er mede voor laten zorgen !

  • Khun Peter zegt op

   Een erg kortzichtige reactie. De kinderbijslag zou eigenlijk verdubbeld moeten worden. Het grootste probleem in het westen is de vergrijzing.
   Wie moet voor jou zorgen als jij oud en gebrekkig bent? Juist, de jongere generatie. En jouw AOW wordt ook door de jongeren (werkenden) opgebracht.

   • Jan zegt op

    Kinderbijslag was een maatregel uit het verleden en direct bedoeld ter ondersteuning van gezinnen (arm of niet-arm). Met -uiteraard- als achterliggende bedoeling het krijgen van extra nageslacht aan te moedigen…. het verlies aan levens op het slagveld moest worden aangevuld.

    Ik steun Kees in zijn mening. Ik heb altijd als alleenstaande voor andermans kinderen moeten betalen en dat is niet erg als je een redelijk inkomen hebt. Maar een maatregel uit de oorlog is aan herziening of intrekking toe en daar zijn goede redenen voor.
    Ik ben zelf van oordeel dat iedereen zovéél inkomen mag genieten (door werk bij voorbeeld) dat een toeslag als kinderbijslag niet meer nodig is (dus afgeschaft kan worden).
    Daarbij komt dat het krijgen van kinderen sinds enige decennia kan worden gereguleerd (beperkt). Men kan als het ware zelf bepalen hoeveel kinderen men wenst te hebben, lettend ook op de eigen mogelijkheden zoals (de hoogte van het) inkomen. Dat is ook handig om te voorkómen dat er zoveel mensen op deze wereld rondlopen dat de aarde de mens niet meer kan voeden. Ik weet nog wel meer redenen om aan geboortebeperking te doen maar het gaat om die kinderbijslag.

    Wat wel nu vaststaat (gezien ook de enorme werkloosheid en overbevolking) is dat het krijgen van (veel) kinderen geen prioriteit meer is. Stimuleren is in deze tijd ècht niet meer nodig….

    • Khun Peter zegt op

     Beste Jan, als jij boven de 65 bent, moet ik nu ook voor jou betalen (AOW). En als je jonger bent en niet kan werken moet ik ook voor jou betalen (WAO). Ik heb er geen moeite mee, daar is ons sociaal stelsel op gebaseerd.
     Of je export van kinderbijslag naar het buitenland moet beperken? Daar valt wel wat voor te zeggen. Immers iemand kiest er zelf voor om in het buitenland te gaan wonen. Daar komt bij dat veel expats geen belasting betalen, dus dat compenseert wel enigszins.

     • Jan zegt op

      Op zich een respectabele gedachte (hetgene dat je uit).

      Het zou zo maar kunnen zijn dat ik voor je ouders betaald heb maar dat is het punt niet dat ik wil maken. Ik blijf van mening dat iedereen in staat moet zijn zijn of haar leven in te delen op de manier die hij/zij het liefste wenst. De één wil kinderen en de andere een mooie camera of een mooie wagen. De mens is oneindig in zijn verscheidenheid.
      De ene wens wordt gesubsidieerd (omdat er een regeling is) en de ander mag zijn grote wens zelf betalen. Het Chinese 1-kind politiek kent schrijnende gevallen maar is in de basis de redding van het Chinese volk. Chinezen zijn zo gek nog niet… We kunnen nog steeds van hen leren.

      Ik ben geen voorstander van regelingen met allerlei uitzonderingen. Iedereen (elke Nederlander) is in principe en ook uit principe gelijk. Onze huidige Regering is er steeds op uit voor bepaalde bevolkingsgroepen uitzonderingen te maken zowel in positieve als negatieve zin. Daar heb ik een hekel aan ~ het is een aantasting van de Rechtsstaat. Iedereen is voor de Wet gelijk. Of je nu als Nederlander in Nederland woont of elders. Het handigst is om Kinderbijslag af te schaffen maar dat gaat niet gebeuren.

     • Marcus zegt op

      Peter het problem is het omslag stelsel. Je hebt wel degelijk en vaar disproportioneel aan AOW betaald maar de floepres hebben het gelijk uitgegeven. Soort piramide schema waar de eerste in het system alleen maar kregen en de laatste als het system op de fles gaat de pineut zijn. Wel bedankt Drees en Romme

   • chris zegt op

    In Singapore voorziet men ook een sterke vergrijziging en daardoor een stagnatie van de economische groei. Vandaar een baby bonus programma: http://www.heybaby.sg/havingchildren/baby_bonus.html.
    Ook in Thailand zal de bevolking in de komende 20-30 jaar sterk vergrijzen. Een schatting laat zien dat in 2030 een derde van de Thai bevolking boven de 60 jaar zal zijn. Op dit moment is het gemiddeld aantal kinderen per vruchtbare vrouw in Thailand 1,78; in Nederland is dat getal 1,66.

   • Kees zegt op

    Vergrijzing kan opgelost worden door technologie en langer doorwerken. Ik ben 60, zo fit als een hoentje en verwacht tot mijn 70e moeiteloos de eigen kost te kunnen verdienen.

    Verder: Als elke volgende generatie weer groter wordt qua aantal dan de vorige “omdat dan de AOW opgebracht kan worden”, zijn we verkeerd bezig–>overbevolking.
    Het grootste probleem is dus niet vergrijzing (dat – ongunstige verhouding jongeren versus ouderen – is hopelijk een tijdelijk probleem), maar overbevolking.

    • Kees zegt op

     Moderator: niet chatten svp.

   • George zegt op

    Helemaal afschaffen kinderbijslag voor mensen die een modaal inkomen hebben inclusief mezelf. Doe het met 1600 netto met een kind op de basisschool. Kinderen zijn een keuze en niet duur als je met gezond verstand opvoedt. Kost veel tijd en energie maar weinig geld. Naast kinderbijslag ontvangen we ook nog kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Niet veel dus kan ook afgeschaft worden behalve voor minima. Van het argument vergrijzing krijg ik gelukkig geen grijze haren ondanks mijn 61 jaren. Er is nog veel onbenut arbeidspotentieel en langer maar minder uren werken is geen straf. Niet iedereen wordt oud en gebrekkig en de techniek biedt ook oplossingen. We zijn in Nederland te veel aan het herverdelen. Iedere partij moet zijn kiezers financieel tevreden stellen. Korte termijn denken net als het verbruik van de gasinkomsten tot nu. De reactie van Kees hieronder lezend blinkt uit door kortzichtigheid. Hij wil als alleenstaande niet meebetalen maar was zelf ook ooit kind voor wie zijn ouders kinderbijslag vingen.

  • rebell zegt op

   Volledig met je eens. Pret in bed en andere betalen voor de gevolgen. Afschaffen die handel, maar dan voor iedereen en in elk land. Kinderbijslag is een relikwie uit de tijd, dat Nederland nog op de fiets naar de fabriek ging werken. Nu rijden 25 jarige in een Mercedes 300 CDI naar hun dagtaak. Belachelijk.
   Marokkanen krijgen in hun land Nederlands kindergeld voor kinderen waarvan het SVB niet eens weet of deze wel echt geboren zijn.

 4. colin de Jong zegt op

  Kinderbijslag afschaffen maar dan ook voor iedereen,of na het 2e kiind daar kan ik mee leven. en ben met een oproep bezig waar ik een procedure ga beginnen bij het Europese Hof, Ik krijg als Nederlander in Thailand wonende geen kinderbijslag,maar mijn dure kids kosten minimaal 2000 euro per maand. Int. school,piano, gitaar dans, voetbal extra lessen enz.Heb miljoenen aan belasting betaald en pis nu overal buiten de pot, Dit is pure discriminatie en onrechtvaardige willekeur en in strijd met de grondwet en het basis recht van keuzevrijheid en verblijf.Al eerder 2 procedures gewonnen bij het Europese Hof o.a. vorig jaar voor onze landgenoten die plots hier werden gekort met 50%. Een initiatief van Henk Kamp waar hij op is teruggefloten. Ik heb een oproep geplaatst volgende week zaterdag op mijn Hollandse pagina in Pattaya People, waar ik 100 landgenoten nodig heb om een succesvolle procedure te starten voor kinderbijslag in Thailand.Ik weet niet wat dit voor een verhaal is van de SVB maar mijn aanvragen zijn al 2 keer afgewezen,omdat dit is gewijzigd vanaf 2002 volgens het SVB. In deze procedure eis ik kinderbijslag met terugwerkende kracht, vermeerderd met de wettelijke rente.Een Marokaan die teruggaat naar Marokko met zijn kinderen wel kinderbijslag, en onze landgenoten alhier niet, is pure willekeur, discriminatie en te dwaas voor woorden.

  • william zegt op

   Iklees dat die kinderen wel erg verwend zijn met 2000 euro kosten per maand, meteen de kop indrukken
   die handel., verwende krengen !!!

   • marcus zegt op

    Met kinderen, studie en opbrengen komt het er later weer uit. Kort houden, armetierige school, wel daar kom je later wel achter. Dit valt nog best mee. Die van mij, 15 jaar gelden , 15000 pond alleen per stuk de kost school in de UK, dan nog zakgeld, 3x per jaar een ticket , extra activiteiten en zo. Nu wel project managers, Advokaat. Wat wil je dan , vakken vullers creeren?

    • BerH zegt op

     Moderator: graag de discussie bij Thailand houden.

  • Henry Dijkgraaf zegt op

   Ik ken niet de criteria om kinderbijslag te krijgen in Thailand. Toen ik mij in 2008 definitief ging vestigen in Thailand werd mijn kinderbijslag (Nederland) gestopt en werd door SVB medegedeeld dat ik geen recht hierop heb in Thailand, dus verbaast mij om te lezen dat er dus wel een regeling bestaat voor het verkrijgen van kinderbijslag in Thailand. Ik ben derhalve geinteresseerd in de procedure die Colin de Jong wil opstarten en wil graag in contact komen met hem.

 5. HansNL zegt op

  Een paar reageerders hebben het al gemeld, inderdaad is het niet de zaak of de kinderbijslag mag blijven bestaan of opgeheven moet worden.

  De kinderbijslag is in het leven geroepen voor twee dingen, te weten:
  1 De lonen laag te houden
  2 Ter compensatie mensen met kinderen in staat te stellen kinderen toch ter kunnen onderhouden.

  Afschaffing van de kinderbijslag zou zonder meer prima zijn, mits iedereen hetzelfde er bij kijgt aan salaris of wat dan ook.
  Maar dat zie ik niet gebeuren.

  Zaak is dat de Nederlandse regering met veel maatregelen bezig is een rechtsongelijkheid te creeren.
  En daar is slechts een antwoord op mogelijk.
  Namelijk het woord schandalig.

  Als je als Nederlander besluit in het buitenland te gaan wonen, berg je dan maar.
  Je bent prompt een schietschijf voor elke politieke idioot.

 6. Marcus zegt op

  Moderator: te veel fouten in de tekst en daarom onleesbaar.

 7. top martin zegt op

  Ik vind het een prima Idee, de kinderbijslag af te schaffen. Maar wel voor iedereen. Als een opa van 60 nog een baby wil hebben met zijn 25 jarige Thaise vrouw vind ik niet dat de Nederlandse belastign betaler daar aan mee moet betalen.

  • ruud zegt op

   Het lijkt me niet dat de leeftijd van een vader een criterium zou moeten zijn voor kinderbijslag.
   En ook niet het verschil in leeftijd tussen man en vrouw.

 8. Sjaak S zegt op

  Ik heb vroeger de keuze gehad bij mijn kinderbijslag: ik woonde in Nederland, werkte in Duitsland. Ondanks de belastingtechnische nadelen (geen rente aftrek), had ik hier wel een keuze: ik kreeg dáár aanvulling waar het kindergeld het hoogst was. Dus het was een hele tijd dat ik in Nederland het hogere verschil uitbetaald kreeg en toen in Duitsland de kinderbijslag hoger was, kreeg ik dáár een deel meer uitbetaald. Let wel: ik kreeg niet van beide landen de volle mep. In één land het daar betaalde maximum en in het ander het verschil tot het hoogste daar. Fijne zaak!
  Maar nu woon ik in Thailand. Ik heb hier geen kinderen. En zelfs als ik hier kinderen zou hebben, zou ik niet van Nederland kinderbijslag kunnen verlangen. Het is, zoals al eerder is beschreven, bedoeld om mensen te animeren toch kinderen in de wereld te zetten. IN NEDERLAND. De Nederlandse economie heeft er weinig baat bij als er in Thailand meer kinderen geboren worden. Dus hoeft dat niet “beloond” te worden.
  In de EG is het weer anders… daar heeft de economie wel baat erbij.
  Wij zijn in Thailand een hele kleine groep die uit Nederland naar elders is vertrokken. We zitten hier te bleren alsof wij de enigsten zijn die niet meer in Nederland wonen.
  Natuurlijk heb je recht om te gaan wonen waar je wilt en ik ben al heel erg blij, dat ik mijn geld toch nog op een bank gestort krijg om dit te kunnen doen. Maar laten we redelijk blijven.
  Als ik hier kinderen zou hebben, zou ik ook graag gebruik willen maken van kinderbijslag…. maar niet huilen als het niet meer komt.
  Het is het verhaal uit het boekje “Who moved my cheese”… wie verplaatste mijn kaas. Waarin twee muizen al een hele tijd in een doolhof wonen en telkens op hetzelfde plekje een stukje kaas vinden. Totdat op een dag geen kaas meer komt. De ene muis gaat te keer en de ander beziet de situatie. Wanneer dan blijkt dat ook de volgende dagen geen kaas meer komt, gaat de slimmere muis op zoek en na lang speuren vindt hij weer kaas. De ander die zich kwaad maakte, omdat “zijn” kaas niet meer kwam, bleef thuis zitten mopperen en stierf uiteindelijk van de honger. Hij had immers “recht” op de kaas zonder er iets voor te doen. Hij had al altijd kaas gekregen. Moraal van het verhaal? Weet ik veel. Je moet er gewoon wat voor doen om “recht” te hebben.
  Dus wil je kindergeld blijven krijgen…. misschien helpt het om weer terug naar Nederland te gaan? Met je kinderen? Of blijf je hier en gaat mopperen, net zoals die ene muis?

 9. theoS zegt op

  Toen mijn kinderen nog klein waren kreeg ik tijdens verblijf in NL kinderbijslag,maar zo gauw ik toen weer voorgoed vertrok naar TH,kreeg ik geen kinderbijslag meer,omdat,volgens de SVB”U heeft geen banden meer met NL”.Mijn vraag aan de SVB(gesteld meerdere malen)of Marokkanen met Marokkaanse kinderen en woonachtig in Marokko dit wel hadden.Nooit geen antwoord op gehad.

 10. theoS zegt op

  Dit artikel begrijp ik niet,er is nooit kinderbijslag overgemaakt naar Thailand,hoe komt de schrijver daarvan daarbij? Voor het jaar 2000 kreeg men ook geen kinderbijslag als je kinderen in het buitenland woonden en je zelf in NL woonde.

 11. Hans Bos zegt op

  Het is uiteindelijk politieke symboolpolitiek en ‘window dressing’. In het verleden is mij verteld dat in Thailand ongeveer 450 kinderen wonen met Nederlandse kinderbijslag. Dan ging het maandelijks om circa 30.000 euro die de Nederlandse overheid nu bespaart. De kinderbijslag is nog niet zo lang geleden bepaald op 40 procent, dus maandelijks in totaal 12000 euro. Het voltanken van een Nederlandse helikopter in Mali kost bij wijze van spreken al meer.
  Mijn dochter is nu vier jaar, Na de geboorte heb ik, destijds nog in Nederland ingeschreven en fiscaal verplicht, kinderbijslag aangevraagd. De aanvraag is afgewezen, omdat ik volgens de SVB te veel in Thailand vertoefde en te weinig in Nederland. Landgenoten die vaak genoeg in eigen land verblijven kregen wél kinderbijslag voor hun in Thailand wonend kind.
  Deze regel wordt nu afgeschaft en dat scheelt tegenwoordig maandelijks 24 euro per kind, omdat de oorspronkelijke 60 euro al met 60 procent zijn gekort vanwege de lagere kosten voor kinderen hier.

  De Nederlandse overheid probeert overal geld vandaan te schrapen om de vaderlandse gaten te vullen. Van enig inzicht in de omvang van de pot met kindergoud is helaas geen sprake.

  • ruud zegt op

   Moderator: niet chatten svp.

 12. colin de Jong zegt op

  Ik wil mijn kids niet naar een Thaise school sturen,want iedereen weet hoe laag dit onderwijs is. Als je echt van je kids houdt dan ben je moreel verplicht hun een goede schoolopleiding te geven. Ik heb de mogelijkheid om dit te doen,,want moest mijn universitaire studies afbreken vanwege geldproblemen.Later wel rechten en economie gestudeerd naast mijn werk op de vrije en avonduniversiteit,maar dit was erg zwaar wanneer je de hele dag hard hebt gewerkt. Een goede schoolopleiding betaald zich meestal terug, vooral in the land of smile.Een goede en verantwoordelijke vader geeft zijn kids een goede opleiding. Een beetje hulp van de overheid is welkom want Thailand is wel erg duur geworden. Kinderbijslag naar Marokko en niet naar Thailand voor Nederlanders is krom en de zoveelste onrechtmatige willekeur van onze overheid. Gelijke monikken, gelijke kappen,want dit is pure discriminatie van onze overheid. Hoogste tijd voor een zakenkabinet,want er worden miljarden over de balk gesmeten.Ik heb inmiddels een 20 tal landgenoten die solidair zijn met mij om een procedure te starten bij het Europese Hof. Wie volgt, want de overheid is met deze maatregel in strijd met het basisrecht van vrijheid en verblijf.

  • Cornelis zegt op

   Aan de ene kant altijd afgeven op Nederland en alles wat daar mee samenhangt, maar vanuit dat land nog wel een financiële bijdrage in de kosten voor je kinderen in Thailand – wringt dat niet een beetje?

  • Sir Charles zegt op

   Willens en weten uit Nederland in alle vrijheid kunnen vertrekken om in Thailand te gaan wonen en daarnaast dikwijls op dit blog in een reactie afgeven wat ook maar enigszins met Nederland te maken heeft.
   Dat mag hoor want vrijheid van meningsuiting is één der fundamentele basisrechten zoals je ongetwijfeld zult weten hetgeen nooit en te nimmer niemand je dat mag ontnemen maar wees dan ook zo consequent om daaropvolgend géén gebruik te willen maken van een financiële bijdrage uit Nederland voor de kosten van je kinderen in Thailand.

   Overbodig te zeggen dat ik je beslist niet wil volgen solidair te zijn een procedure te starten bij het Europese Hof terwijl het niet eens mijn gewoonte is om op alles wat zijdelings met Nederland te maken heeft af te kammen. Buitendat al zou die gewoonte mij wel zijn toegedaan dan nog zou mijn trots de bovenliggende waarde zijn, vér boven die van het aanvragen c.q verkrijgen van kinderbijslag uit dat ‘discriminerende’ Nederland!

 13. Sjaak S zegt op

  Colin de Jong, je hebt zeker je basisrecht van vrijheid en verblijf. De Nederlandse overheid zal je niks in de weg leggen om naar Thailand te vertrekken, maar je moet dan wel aanvaarden dat je dan niet meer in aanmerking komt voor allerlei subsidies.
  Ik had al geen aftrek van de hypotheekrente toen ik destijds in Duitsland werkte en in Nederland woonde. En nu wil je (lees eens alsjeblieft een paar artikels van je voorgangers) recht hebben op kinderbijslag in Thailand?? Subsidies, waaronder kinderbijslag valt, gelden om in Nederland mensen te helpen, zodat uiteindelijk de Nederlandse economie verder gesteund wordt. In hoeverre steun jij die, als je je kinderen in Thailand laat opgroeien en waarvan het niet zeker is dat ze later naar Nederland vertrekken om daar, plichtbewust als ze ongetwijfeld zullen zijn, hun steentje aan de Nederlandse economie zullen bijdragen?
  Dat er fouten begaan worden en de verkeerde mensen bijslag krijgen, is een normaal verschijnsel en zolang daar ook wat aan gedaan kan worden, is er niet veel aan de hand.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website