Nederland streeft bij de opstelling of vernieuwing van dubbelbelastingverdragen sinds 2011 naar bronlandheffing over pensioenen.

In 2008 werd door de SVB echter nog een symposium gehouden waar de Staatssecretaris Sociale Zaken benadrukte dat pensioenemigranten zich (voor hun migratiebeslissing) moesten realiseren dat men na vertrek uit Nederland op grond van verdragen en OECD-aanbevelingen juist financiële verplichtingen aan het woonland zou krijgen. Dit gezichtspunt is echter honderdtachtig graden gedraaid wat betreft de heffing van inkomstenbelasting.

Dat bleek toen in 2012 Nederland een nieuw belastingverdrag met Duitsland sloot met als beginsel bronlandheffing in plaats van de voorheen (grotendeels) bestaande woonlandheffing over pensioenen.

De financiële consequenties voor de Nederlandse gepensioneerden die al in Duitsland woonden bleken voor velen desastreus. Bronheffing over pensioen afkomstig uit Nederland waarvan de opbouw fiscaal aldaar werd gefaciliteerd is verdedigbaar, maar wij vinden dat bestaande gevallen van een dergelijke verandering uitgezonderd moeten worden: tijdens de wedstrijd wijzigt men de spelregels niet!! Dat wél te doen getuigt van onbetrouwbaar bestuur. De respecterende werking is een adagium van onze rechtspraak, althans zou dat moeten zijn.

Onze aangetekende bezwaren vonden gehoor in de 1e Kamer en resulteerden in een zwakke overgangsregeling. Vreemder nog was dat gepensioneerden in andere landen wel ontzien werden in een levenslange overgangsregeling. Wij beschouwen dit per woonland wisselende beleid als willekeur. Via onze daarin gespecialiseerde advocaat heeft de stichting bij de EC daarover een klacht ingediend.

Het Ministerie van Financiën heeft de Tweede Kamer de toezegging gedaan alle belastingverdragen te gaan heronderhandelen op basis van bronheffing waarmee men inmiddels druk aan de slag is gegaan. Er moet wel aan toegevoegd worden “in NL fiscaal gefaciliteerde” pensioenen.

Meer informatie: www.vbngb.eu

Ingezonden door Cees van der Wiel

6 reacties op “Ingezonden: Bronheffing versus woonlandheffing in inkomstenbelasting pensioen-emigranten”

 1. ruud zegt op

  Als Nederland zelf belasting wil gaan innen, zou je dan niet mogen verwachten, dat de algemene heffingskorting ook weer wordt ingevoerd voor buitenlands belastingplichtigen?
  Hoewel dat waarschijnlijk weinig waarde zal hebben, omdat ik aanneem, dat die in de toekomst naar nul zal worden teruggebracht.

 2. Robert zegt op

  Helaas blijkt Thailand niet tot tot de in de 5de alinea genoemde landen, waar gepensioneerden wel ontzien worden in een levenslange overgangsregeling, te behoren. Als gepensioneerde rijksambtenaar (voormalige militair)woonachtig in Thailand is mijn inkomen (AOW alsmede pensioen) vanaf 2015 voor 100 % belast in Nederland, terwijl ik geen heffingskortingen mag aftrekken. .Bovendien komt mijn (weinig verdienende) Thaise echtgenote niet meer in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de algemene heffingskorting (ik betaal voldoende belasting). M.i. pure discriminatie op basis van woonland! Ik hoop dat de vereniging vbnbg ook hieraan iets kan doen (nb ik ben lid).

 3. Jacques zegt op

  De ambtenaren, die net als de niet ambtenaren het volle pond hebben betaald voor hun pensioen, worden al benadeeld door het ten alle tijden ingehouden deel op hun uitkering aan loonbelasting in Nederland. Kost mij al bijna 400 euro per maand. Ik moet mij altijd weer inhouden niet kwaad te worden op deze discriminerende maatregel. De regering heeft veel geld nodig in hun uitgavenpatroon en als er nu nog iets mee gedaan zou worden, dus gespendeerd aan de Nederlanders zelf, kan ik er nog deels vrede mee hebben. Maar veel wordt toch uitgegeven aan mijns inziens de verkeerde zaken, waaronder o.a., de nieuwe Nederlanders. Geloof mij die asielzoekers gaan voor het grootste deel nooit meer terug en zij zullen Nederland omvormen tot een land waar ter degen rekening zal moeten worden gehouden met de koran en de verschillende interpretaties daar van,. deels vanwege het zwakke beleid. U kent het wel de grote geboden, zoals vrijheid van godsdienst en alles wat daar mee samenhangt. Prachtig al die moskeeën en wij maar meebetalen. Ook de ongelovige honden zoals wij atheïsten worden genoemd door een deel van de moslim mensen. Logisch dat een steeds groter deel van de huidige Nederlandse bevolking zich niet meer thuisvoelt en vertrekt naar het buitenland.
  Dit is dus voer voor de beleidsmakers die uit alle macht het belastinggeld willen behouden voor het kleine deel van de (autochtone) Nederlanders en de nieuwe Nederlanders die het van een uitkering zullen moeten doen, want werk is al een schaarste en dat wordt echt niet beter in deze kapitalistische maatschappij waar andere redenen ( denk aan eigen gewin, bonussen en aandeelhouders en EU contributie ) belangrijker zijn geworden dan de zorg voor het volk. Dus het deel dat in mindering wordt gebracht op ons jarenlang voorgehouden en beloofde pensioen zal wijs besteed worden. Mooier kunnen ze het niet maken, minder wel.

 4. teun zegt op

  En als de bronbelasting ingevoerd, gaat men dan ook regelen dat de in Thailand wonende gepensioneerden ook weer een beroep op nederlandse ziektekosten-verzekering etc mogen doen? Ik betaal nu bijvoorbeeld E 200 p/m voor een particuliere verzekering alhier in Thailand. In Nederland zou ik waarschijnlijk een stuk minder betalen. Maar dat zal ongetwijfeld weer niet kunnen, want dat gaat geld kosten.

  En bovendien lijkt me, dat eenmaal verworven rechten niet zomaar eenzijdig gewijzigd kunnen worden. Mocht dat wel het geval zijn dan is formeel belastingplichtig zijn/worden in Thailand een betere optie. De belastingvrije voet is hier behoorlijk, het tarief laag etc.

  Tot slot: het gaat de nederlandse fiscus toch geen bal aan of en hoeveel belasting men hier in Thailand betaalt?

  • ruud zegt op

   Formeel bent u waarschijnlijk al belastingplichtig in Thailand, maar u hebt zich niet ingeschreven bij de Thaise belastingdienst.
   Dat gaat nog steeds goed, tot er op een dag op het immigratiekantoor naar uw inschrijving bij de belastingdienst wordt gevraagd.
   Iets wat ze volgens de belastingdienst in Thailand die ik heb gesproken, (maar misschien zeggen ze op een ander kantoor iets anders) WEL zouden moeten doen, maar wat ze niet uitvoeren.

   Het Thaise tarief is overigens niet zo erg laag.
   U betaalt namelijk alleen belasting in Thailand en betaalt niets voor allerlei sociale verzekeringen, zoals AOW.
   Die tarieven zijn in de eerste belastingschijf aanmerkelijk hoger, dan het percentage aan belasting.
   Daar kunt u in Thailand dus ook geen beroep op doen, zoals in Nederland.

   • erik zegt op

    Ruud, de Thaise belastingdienst stuurt mensen weg die zich willen registreren. De juiste kennis is niet overal aanwezig. Tot zeker inkomen maakt dat niet uit voor mensen van 65 en + of invalide want er is een extra vrijstelling voor hen, en de eerste schijf is tegen het tarief van nul procent.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website