Sociale uitkeringen die in het buitenland uitgekeerd worden, eind 2011

Een deel van de Nederlandse sociale uitkeringen wordt uitgekeerd buiten Nederland. Dit komt het meest voor bij de AOW, waarvan 10 procent naar het buitenland gaat, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral België, Spanje en Duitsland zijn populaire woonlanden van AOW’ers, Thailand komt niet voor op het lijstje.

AOW-ers in Thailand

In Thailand wonen nogal wat gepensioneerden. Vaak gebruiken we de verzamelnaam pensionado’s voor deze groep. Ze kiezen voor een emigratie omdat je meer besteedbaar inkopen hebt in Thailand en de leefomstandigheden plezieriger kunnen zijn. Toch vormen de Nederlanders met een AOW uitkering in Thailand maar relatief kleine groep, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral AOW en Anw naar buitenland

Van alle AOW’ers woont 10 procent buiten Nederland, ongeveer 300 duizend mensen. Met bijna 54 duizend uitkeringen naar het buitenland is de kinderbijslag een goede tweede, hoewel het slechts om 3 procent van de AKW-uitkeringen gaat. De Anw-uitkering wordt in bijna 8 procent van de gevallen in het buitenland uitgekeerd. Met 6,5 duizend mensen gaat het echter om veel minder uitkeringen.

Top-10 landen met AOW-uitkeringen, eind 2011

Weinig arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen over de grens

Eind 2011 gaat één op de veertig arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar het buitenland. Dat komt neer op ongeveer 19 duizend uitkeringen. De Wajong wijkt behoorlijk af: van de 216 duizend uitkeringen worden er slechts 400 in het buitenland verstrekt. Dat komt omdat deze uitkering alleen in uitzonderingsgevallen kan worden meegenomen. Bij de WW gaat het om 140 uitkeringen. Ook van de ziektewetuitkeringen worden er weinig in het buitenland uitgekeerd, bijna 600 uitkeringen.

Een derde van de AOW’ers in het buitenland woont net over de grens

Een derde van de geëxporteerde AOW-uitkeringen wordt dicht bij huis verstrekt, in België of Duitsland. België huisvest 61 duizend van onze AOW-gerechtigden, terwijl er in Duitsland 39 duizend wonen. Spanje neemt met 46 duizend AOW-uitkeringen een middenpositie tussen deze landen in. Van de AOW-uitkeringen gaan er 21 duizend naar Turkije en 12 duizend naar Marokko. De Verenigde Staten en Canada nemen samen 33 duizend uitkeringen voor hun rekening.

Groei AOW-uitkeringen in het buitenland in 2006-2011

Stijging AOW-uitkeringen in buitenland

In de periode 2006-2011 is het aantal AOW-uitkeringen dat in het buitenland wordt uitgekeerd met 27 procent gestegen. In alle landen uit de top-10 doet zich een stijging voor. Frankrijk springt eruit met een toename van 44 procent in vijf jaar. Ook het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Marokko en Duitsland hebben een AOW-populatie die sneller stijgt dan het gemiddelde. In de Verenigde Staten en Canada is de groei met respectievelijk 12 en 17 procent naar verhouding klein.

Bron: CBS, StatLine, AOW-uitkeringen

6 reacties op “Eén op de tien AOW-uitkeringen gaat naar het buitenland”

 1. jan a vrieling zegt op

  Misschien wonen er niet veel AOW-ers in Thailand,maar toch zou ik ze willen vragen hoe hun AOW van januari is overgekomen. Mijn vrouw en ik kregen Euro.50 minder, hoe ging het met jullie?

 2. Cornelis zegt op

  De AOW bedragen zijn per 1 januari gewijzigd. Zeker als de SVB de heffingskorting niet toepast en er loonbelasting wordt ingehouden is het netto bedrag inderdaad lager, vanwege de verhoging van het belastingtarief in de zgn. 1e schijf. Zie http://www.svb.nl

 3. Jan van Gangelen zegt op

  Ja dat klopt dat het netto bedrag per 2013 dan lager wordt. Meer uitgebreide informatie kun je ook vinden op http://www.aow2013.nl

  • Cornelis zegt op

   De website waar je naar verwijst is minder volledig en gedetailleerd als die van de instantie die de AOW uitvoert, de eerdergenoemde SVB. Beste informatie krijg je door zo dicht mogelijk bij de bron te blijven.

 4. J.Jordaan zegt op

  Cornelis,
  Ik heb naast AOW ook een ABP pensioen. Op beide word geen heffingskorting toegepast. Kan toch gewoon in 2014 een formulier aanvragen voor belasting teruggave van 2013? Misschien valt de schade dan nog mee.
  J.Jordaan.

  • Cornelis zegt op

   Volgens mij is daarin geen verandering gekomen in 2013 t.o.v. 2012. Als er over een kalenderjaar teveel wordt ingehouden over het totaal van je inkomen, wordt dat rechtgetrokken bij de aangifte over dat jaar. Zelf woon ik in NL en heb ik de SVB verzocht de heffingskorting niet toe te passen; dat betekent dat ook van mijn AOW inhouding van belasting plaatsvindt. Ook het ABP past de korting niet toe bij mij.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website